TORNAR A:   DARRERES OBSERVACIONS

DARRERES OBSERVACIONS INTERESSANTS. ANY 2008

  Falcó cama-roig (Falco vespertinus)  (03/05/08), (11/05/08)
  Becut (Numenius arquata)
  Ànec blanc (Tadorna tadorna)
  Guatlla maresa (Crex crex)
  Gavià argentat de pota rosa (Larus argentatus)   (12/04/08), (09/11/08)
 
Gavià caspi (Larus cachinnans)
  Cornella negra (Corvus corone)  (24/02/08), (09/03/08), (10/04/08), (26/04/08)
  Pinsà mec (Fringilla montifringilla)

GENER,   FEBRER,   MARÇ,   ABRIL,   MAIG,   JUNY,   JULIOL,   AGOST,   SETEMBRE,   OCTUBRE,   NOVEMBRE,   DESEMBRE

També podeu veure les del anys: 2005,   2006   i   2007En vermell les observacions de noves espècies i en blau les observacions d'evidències de cria de noves espècies.


DESEMBRE/2008

(3). Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
Els dies 11 i 21/12/08, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(11). Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis)
El 27/12/08, almenys un adult al niu de la cala del Vigatà, a Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
L'11/12/08, un exemplar al nou estany de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(41). Esparver vulgar (Accipiter nisus)
El 21/12/08, a l'abocador de Solius, s'observa un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)

(42). Aligot (Buteo buteo)
Els dies 13 i 21/12/08, s'observa no menys de set exemplars a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(52). Rascló (Rallus aquaticus)
Els dies 11 i 13/12/08, un exemplar la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
El 06/12/08, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 21/12/08, quatre exemplars al tram final del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(86). Gavina cendrosa (Larus canus)
El 07/12/08, s'observa un primer any a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)


La gavina cendrosa (Larus canus).

(114). Puput (Upupa epops)
El 06/12/08, un exemplar prop de can Provensal, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 08/12/08, un exemplar al golf Costa Brava, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


La puput (Upupa epops) al golf Costa Brava.

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 25/12/08, a la pollancreda que hi ha entre la variant de Santa Cristina a Castell d'Aro i Can Provensal, s'hi torna a observar, almenys, una femella. Al mateix indret, s'observa picot garser gros (Dendrocopos major). (Carlos Alvarez Cros)


Un picot garser petit (Dendrocopos minor).

(123). Roquerol (Ptyonoprogne rupestris)
El 14/12/08, cinc exemplars sobre el camp de futbol de Castell d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)

(173). Reietó (Regulus regulus)
El 06/12/08, diversos exemplars a S'Agaró, al parc de les Dunes i al bicicarril, fent el SOCC. (Carlos Alvarez Cros)
El 08/12/08, s'observa un exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 21/12/08, diversos exemplars al camí de ronda de S'Agaró. (Dani Valverde Saubí)
El 25/12/08, diversos exemplars prop de can Provensal, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El reietó (Regulus regulus) a l'abocador de Solius.

(192). Corb (Corvus corax)
El 21/12/08, a l'abocador de Solius, s'observa quatre exemplars. Feia molt temps que el màxim observat en un sol dia era una parella. (Carlos Alvarez Cros)


Els quatre corbs (Corvus corax) a l'abocador de Solius.NOVEMBRE/2008

(3). Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
Els dies 01, 02 i 09/11/08, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 21 i 29/11/08, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 22/11/08, dos. (Carlos Alvarez Cros)

(5). Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)
El 02/11/08, un exemplar front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)

(9). Mascarell (Morus bassanus)
El 02/11/08, molts exemplars i molt propers, costa avall, front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols i front punta Prima, a Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Uns mascarells (Morus bassanus) front la punta de Garbí.

(15). Esplugabous (Bubulcus ibis)
El 08/11/08, noranta-un exemplars al nou estany de les Escoles de Platja d'Aro, el 22/11/08, vint-i-vuit. (Carlos Alvarez Cros)
El 22/11/08 primer exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)


L'estol d'esplugabous (Bubulcus ibis) als estanys.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
L'01/11/08, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
L'01/11/08, un exemplar al nou estany de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 02/11/08, cinc exemplars al nou estany de les Escoles de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García)

(23). Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Els dies 21 i 22/11/08, un adult als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. La darrera citació era de 1991. (Carlos Alvarez Cros)


L'ànec blanc (Tadorna tadorna) als estanys de les Escoles.

(40'). Astor (Accipiter gentilis)
El 09/11/08, un exemplar depreda sobre tórtora turca (Streptopelia decaocto) a Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 22/11/08, a l'abocador de Solius, s'observa dos atacs reixits a gavians argentats joves. (Carlos Alvarez Cros)
El 23/11/08, a l'abocador de Solius, s'observa un atac a un gavià argentat adult, que es defensa i se'n surt. (Carlos Alvarez Cros)
El 23/11/08, a migdia, un exemplar creua per sobre la vall, des de Mas Nou cap a Sant Pol. (Josep Ma Bas Lay)
El 23/11/08, a la tarda, s'observa un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García)

(41). Esparver vulgar (Accipiter nisus)
Els dies 15, 16 i 29/11/08, a l'abocador de Solius, s'observa un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 29/11/08, sis exemplars als horts de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Les perdius (Alectoris rufa) als horts de Castell d'Aro.

(52). Rascló (Rallus aquaticus)
El 29/11/08, un exemplar la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El rascló (Rallus aquaticus) a la bassa del Dofí.

(55). Guatlla maresa (Crex crex)
El 23/11/08, un exemplar prop del puig Portugal, a Santa Cristina d'Aro. L'única vegada que s'havia citat aquesta espècie a la vall fou el 1992, quan es va caçar un exemplar a Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(65). Fredeluga (Vanellus vanellus)
El 08/11/08, tres exemplars al nou estany de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 21/11/08, trenta-sis exemplars prop de can Barella, a Panedes. (Carlos Alvarez Cros)

(70). Becadell sord (Lymnocryptes minimus)
El 08/11/08, als estanys de les Escoles, un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
El 08/11/08, tres exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, els dies 22 i 29/11/08, un i el 23/11/08, dos. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 09 i 16/11/08, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(81"). Paràsit gros (Stercorarius skua)
El 02/11/08, un exemplar, costa avall, front la punta Prima, a Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 02/11/08, vint-i-un exemplars en un estol mixte amb gavina vulgar (Larus ridibundus) a la platja Gran de Platja d'Aro, a tocar de la desembocadura del Ridaura . (Carlos Alvarez Cros)


L'estol amb les gavines capnegres (Larus melanocephalus) a la platja Gran.

(86'). Gavià fosc (Larus fuscus)
El 08/11/08, a l'abocador de Solius, s'hi observa un primer any anellat al tars dret amb anella de plàstic groc i inscripció negra (H.795) i anella metàl·lica al tars esquerre. Molt probablement es tracti d'un ocell anellat a Alemanya. (Carlos Alvarez Cros)
El 09/11/08, a l'abocador de Solius, un dels exemplars de primer any presents, de mida molt petita, contrastava fortament amb els gavians argentats (Larus michahellis) amb els que estava barrejat. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià fosc (Larus fuscus) marcat i el petit.

(86''). Gavià argentat de pota rosa (Larus argentatus)
El 09/11/08, a l'abocador de Solius, s'hi observa un adult que, per la seva grandària i el color de les parts dorsals, podria pertànyer a la subespècie nominal (L. a. argentatus). (Carlos Alvarez Cros)


El gavià argentat de pota rosa (Larus argentatus).

(103). Duc (Bubo bubo)
El 21/11/08, un exemplar a una cala del terme de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)

(114). Puput (Upupa epops)
El 21/11/08, dos exemplars entre el Ridaura i la riera de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 23/11/08, un exemplar entre el mas Pla i el molí d'en Reixach, a Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 21/11/08, a la pollancreda que hi ha entre la variant de Santa Cristina a Castell d'Aro i Can Provensal, s'hi torna a observar un mascle. Al mateix indret, s'observa picot garser gros (Dendrocopos major) i picot verd (Picus viridis). (Carlos Alvarez Cros)


El picot garser petit (Dendrocopos minor) i un dels grossos (Dendrocopos major).

(121). Alosa (Alauda arvensis)
El 21/11/08, un estol d'una dotzena d'exemplars prop de can Barella, a Panedes. (Carlos Alvarez Cros)
El 23/11/08, tres exemplars als horts de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)OCTUBRE/2008

(3). Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
El 19/10/08, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 25 i 26/10/08, un exemplar al nou estany de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(6). Baldriga cendrosa (Calonectris diomedea)
El matí de l'11/10/08, pas intens costa amunt, front la punta de Garbí: 114 ex. en cinc minuts d'observació. (Carlos Alvarez Cros)
El 12/10/08 presència arreu de la costa i, en més petit nombre, baldriga mediterrània/balear (Puffinus yelkouan/mauretanicus)). (Carlos Alvarez Cros)

(11). Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis)
El 05/10/08, a la cala del Vigatà, a Sant Feliu de Guíxols, es compta fins a 21 exemplars. Al roc del S'Adolitx, dos corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo). (Carlos Alvarez Cros)
El 12/10/08, als Secaïns, a Sant Feliu de Guíxols, es compta fins a 18 exemplars. (Carlos Alvarez Cros)

(15). Esplugabous (Bubulcus ibis)
L'11/10/08, un exemplar al nou estany de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 12/10/08, tres exemplars al nou estany de les Escoles de Platja d'Aro, el 26/10/08, dos. (Carlos Alvarez Cros)

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
El 05/10/08, un exemplar al nou estany de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 25/10/08, un exemplar sobrevolant el nou estany de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(21). Cigne mut (Cygnus olor)
El 12/10/08 mor a la bassa del Dofí, a causa de botulisme, el segon exemplar que s'hi havia alliberat. (Carlos Alvarez Cros)

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
El 12/10/08, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El becadell comú (Gallinago gallinago) a la bassa del Dofí.

(75). Becut (Numenius arquata)
El 19/10/08, un exemplar al nou estany de les Escoles de Platja d'Aro. Tercera observació a la vall. La darrera datava de 1988. (Carlos Alvarez Cros)


El becut (Numenius arquata) als estanys de les Escoles.

(86). Gavina cendrosa (Larus canus)
El 26/10/08, s'observa un primer any a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)


La gavina cendrosa (Larus canus).

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Els dies 05 i 25/10/08, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 12/10/08, un exemplar als Secaïns, a Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)
El 19/10/08, un exemplar al nou estany de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 25/10/08, un exemplar al tram final del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


El blauet (Alcedo atthis) a la bassa del Dofí.

(129). Titella (Anthus pratensis)
L'11/10/08, una dotzena d'exemplars a l'abocador de Solius. Primera observació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(171). Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
El 12/10/08, un exemplar a Tallades. Primera observació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(205). Durbec (Coccothraustes coccothraustes)
El 24/10/08, dos exemplars al molí d'en Reixach, a Santa Cristina d'Aro. (Aleix Comas Herrera, Ponç Feliu Latorre, Deli Saavedra Bendito, David Segarra Mediavilla)

(210). Repicatalons (Emberiza schoeniclus)
El 26/10/08, diversos exemplars al nou estany de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(7). Cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus)
El 26/10/08, cinc exemplars als jardins de Juli Garreta, a Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)


Dues de les cotorretes de pit gris (Myiopsitta monachus) als jardins de Juli Garreta de Sant Feliu de Guíxols.SETEMBRE/2008

(6). Baldriga cendrosa (Calonectris diomedea)
El matí del 21/09/08, pas intens costa amunt, front la punta de Garbí: 70 ex. en cinc minuts d'observació. (Carlos Alvarez Cros)

(11). Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis)
El 08/09/08, a la cala del Vigatà, a Sant Feliu de Guíxols, es compta fins a 24 exemplars. (Carlos Alvarez Cros)

(15). Esplugabous (Bubulcus ibis)
El 27/09/08, un exemplar al nou estany de les Escoles de Platja d'Aro. Primera observació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)
El 28/09/08, vuit exemplars al nou estany de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 06 i 08/09/08, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. Primera observació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)
Del 09 al 20/09/08, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El martinet blanc (Egretta garzetta) a la bassa del Dofí.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
El 06/09/08, un exemplar a Tallades. (Carlos Alvarez Cros)
El capvespre del 08/09/08, un exemplar en vol cap al sud per sobre el port de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)
L'11/09/08, un exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 14/09/08, un exemplar a la bassa del costat del restaurant Panedes. (Carlos Alvarez Cros)
El 21/09/08, un exemplar en vol cap al nord mar endins front Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(20). Flamenc (Phoenicopterus roseus)
El 14/09/08, es captura un jove a Riuet, a la platja Gran de Platja d'Aro. Estava marcat amb anella de plàstic blanc i inscripció negra X BPH i anella metàl·lica espanyola amb la numeració 1020565. S'ha lliurat als agents rurals. Es tracta d'un ocell anellat com a poll el 02/08/08, al Parc Natural del delta de l'Ebre. Setena citació d'aquesta espècie a la vall. (Josep Ma Bas Lay, Jaume Ramot García)


En Jaume Ramot García després de capturar el flamenc (Phoenicopterus roseus).

(21). Cigne mut (Cygnus olor)
El 28/09/08 mor a la bassa del Dofí, a causa de botulisme, l'exemplar que s'hi havia alliberat el 02/03/08 i que havia estat trobat, prèviament, a Sant Feliu de Guíxols a finals de gener de 2008. (Jaume Ramot García)

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
El 27/09/08, un adult prop de can Barella, a Panedes, Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
Els dies 06, 13 i 27/09/08, un jove als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El corriol petit (Charadrius dubius) als estanys de les Escoles.

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
El 27/09/08, un exemplar als horts de Castell d'Aro. Primera observació postnupcial. (Josep Ma Bas Lay)
El 28/09/08, un exemplar als estanys de les Escoles. (Carlos Alvarez Cros)


El becadell comú (Gallinago gallinago) a l'estany de les Escoles.

(78). Gamba verda (Tringa nebularia)
Els dies 06 i 07/09/08, un exemplar al nou estany de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 13/09/08, un exemplar al nou estany de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


La xivita (Tringa ochropus) als estanys de les Escoles.

(81). Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)
Els dies 06 i 08/09/08, dos exemplars al nou estany de les Escoles de Platja d'Aro, els dies 07 i 10/09/08 tres. (Carlos Alvarez Cros)
El 06/09/08, tres exemplars al Ridaura, els dies 07 i 09/09/08 dos, l'11/09/08, una. (Carlos Alvarez Cros)

(84). Gavina vulgar (Larus ridibundus)
El 28/09/08, un adult amb anella metàl·lica al tars esquerre al port de Sant Feliu de Guíxols. La numeració començava per H. Probablement es tracti d'una anella eslovaca. (Carlos Alvarez Cros)


La gavina vulgar (Larus ridibundus) anellada.

(86'). Gavià fosc (Larus fuscus)
El 10/09/08, un primer any i un adult al nou estany de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(88). Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
El 28/09/08, dos exemplars al port de Sant Feliu de Guíxols, un d'ells amb anella metàl·lica al tars dret. Primera observació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Els dies 09 i 13/09/08, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 28/09/08, almenys dos exemplars al nou estany de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Els dos blauets (Alcedo atthis) a l'estany de les Escoles.

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 20/09/08, a la pollancreda que hi ha entre la variant de Santa Cristina a Castell d'Aro i Can Provensal, s'hi torna a observar, almenys, un mascle i una femella. Al mateix indret, s'observa picot garser gros (Dendrocopos major) i picot verd (Picus viridis). (Carlos Alvarez Cros)


Un dels picots garsers petits (Dendrocopos minor).

(128). Piula dels arbres (Anthus trivialis)
El 06/09/08, un exemplar a Tallades. (Carlos Alvarez Cros)

(132). Cuereta groga (Motacilla flava)
El 06/09/08, un exemplar al nou estany de les Escoles de Platja d'Aro, el 09/09/08, dos. (Carlos Alvarez Cros)
El 21/09/08, molts exemplars al nou estany de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(144). Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
L'11/09/08, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, una femella. (Jaume Ramot García)
El 14/09/08, un exemplar prop de can Barella, a Panedes. (Carlos Alvarez Cros)
El 20/09/08, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, un mascle. (Carlos Alvarez Cros)

(176). Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
El 20/09/08, forta presència arreu de la vall del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(7). Cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus)
El 21/09/08, no menys de cinc exemplars al niu de la palmera dels jardins de Juli Garreta, a Sant Feliu de Guíxols. Indici de cria amb èxit.(Carlos Alvarez Cros)


Tres de les cotorretes de pit gris (Myiopsitta monachus) a la palmera dels jardins de Juli Garreta de Sant Feliu de Guíxols.AGOST/2008

(3). Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
Una parella amb quatre petits a un dels estanys del golf Mas Nou, el 08/08/08. Probablement es tracti d'una segona posta ja que, al mateix estany, hi havia un juvenil completament plomat. Nova localitat de cria. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)

(11). Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis)
El 18/08/08, a la cala del Vigatà, a Sant Feliu de Guíxols, es compta fins a 22 exemplars. (Carlos Alvarez Cros)

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
El 06/08/08, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. Primera observació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)
El 14/08/08, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(35). Milà negre (Milvus migrans)
El 02/08/08, no menys de 12 exemplars a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(40'). Astor (Accipiter gentilis)
El 05/08/08, un juvenil ferit per col·lisió a Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)

(44). Àguila cuabarrada (Hieraetus fasciatus)
El 23/08/08, un immadur a l'abocador de Solius, espanta tot el bestiar i és perseguit i molestat per un aligot comú (Buteo buteo), la qual cosa permet apreciar perfectament la diferència de grandària. (Carlos Alvarez Cros)

(66). Territ menut (Calidris minuta)
Els dies 30 i 31/08/08, un exemplar al nou estany de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El territ menut (Calidris minuta) als estanys.

(78). Gamba verda (Tringa nebularia)
El 30/08/08, un exemplar al nou estany de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


La gamba verda (Tringa nebularia) als estanys.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 18/08/08, tres exemplars al nou estany de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(80). Valona (Tringa glareola)
Del 18 al 24/08/08, un exemplar al nou estany de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 22/08/08, tres exemplars al nou estany de les Escoles de Platja d'Aro, el 23/08/08, dos. (Carlos Alvarez Cros)

(81). Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)
El 05 i del 12 al 21/08/08, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. Primera observació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)
El 07/08/08, un exemplar a unes roques de prop de les Planetes, a Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)
L'11/08/08, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 22 i 24/08/08, dos exemplars al nou estany de les Escoles de Platja d'Aro, el 23/08/08 un. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 30 i 31/08/08, tres exemplars al nou estany de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(86'). Gavià fosc (Larus fuscus)
El 18/08/08, un tercer any al port de Sant Feliu de Guíxols,. (Carlos Alvarez Cros)
El 21/08/08, un tercer any al nou estany de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 23/08/08, un adult al nou estany de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià fosc (Larus fuscus) al port de Sant Feliu.

(87). Gavià argentat (Larus michahellis)
El 02/08/08, primer al port de Sant Feliu de Guíxols. i després a l'abocador de Solius, s'observa un juvenil leucístic, amb el coll i a les cobertores alars de l'ala dreta blancs. El mateix exemplar es torna a observar a l'abocador, els dies 15 i 24/08/08. (Carlos Alvarez Cros)
El 03/08/08, l'abocador de Solius, un segon any amb el bec deformat. (Carlos Alvarez Cros)


El juvenil leucístic de gavià argentat (Larus michahellis) i el segon any amb el bec deformat.

El 03/08/08, primer al port de Sant Feliu de Guíxols, i després a l'abocador de Solius, s'observa sengles juvenils amb hams clavats al bec. (Carlos Alvarez Cros)


Els juvenils de gavià argentat (Larus michahellis) amb hams clavats.

El 10/08/08, a l'abocador de Solius, s'observa un juvenil leucístic, amb les primàries blanques. (Carlos Alvarez Cros)
El 17/08/08, a l'abocador de Solius, s'observa un juvenil leucístic, amb el dors blanc. (Carlos Alvarez Cros)


El juvenils leucístics de gavià argentat (Larus michahellis).

(111). Blauet (Alcedo atthis)
El 06/08/08, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 30/08/08, un exemplar al nou estany de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(132). Cuereta groga (Motacilla flava)
El 30/08/08, un exemplar al nou estany de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(146). Merla blava (Monticola solitarius)
El 21/08/08, a la cala del Corb de Sant Feliu de Guíxols, un mascle entra a una petita cova i en surt amb un rat penat al bec. (Carlos Alvarez Cros)


El mascle de merla blava (Monticola solitarius) a la cala del Corb.JULIOL/2008

(3). Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
El 05/07/08, una parella amb, almenys set polls als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(12). Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Els dies 03 i 05/07/08, un mascle i una femella adults amb un jove de l'any als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(35). Milà negre (Milvus migrans)
El 19/07/08, els dos primers juvenils a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 26/07/08, no menys de 27 exemplars a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(44). Àguila cuabarrada (Hieraetus fasciatus)
El 19/07/08, un immadur a l'abocador de Solius, espanta tot el bestiar i és perseguit i molestat per un milà negre (Milvus migrans), la qual cosa permet apreciar perfectament la diferència de grandària. (Carlos Alvarez Cros)

(45). Xoriguer comú (Falco tinnunculus)
El 02/07/08, dos exemplars junts a una cala del terme de Sant Feliu de Guíxols, on ja havia fet niu el 2005. (Carlos Alvarez Cros)

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 18/07/08, el primer juvenil al port de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)

(84). Gavina vulgar (Larus ridibundus)
El 03/07/08, un adult a l'abocador de Solius. Primera observació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)
El 12/07/08, el primer juvenil a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(86'). Gavià fosc (Larus fuscus)
Els dies 06 i 13/07/08, a l'abocador de Solius, s'hi observa un segon any anellat a la tíbia dreta amb anella de plàstic groc i inscripció negra (FZ) i anella metàl·lica a la tíbia esquerra. Aquest ocell fou anellat com a poll a Moerdijk (Shell Chemie-West) Noord-Brabant, Holanda, a 1.106 Km en línia recta. Havia estat observat per Marc Olivé, a Vilanova i la Geltrú el 05/02/08. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià fosc (Larus fuscus) marcat i mapa amb punts de marcatge i observació.

(87). Gavià argentat (Larus michahellis)
El 13/07/08, a l'abocador de Solius, es llegeix algunes anelles metàl·liques. Dues d'elles corresponen a ocells anellats a Sant Feliu de Guíxols el 1990 i el 1991. Per tant aquests ocells tenen 18 i 17 anys, respectivament. (Carlos Alvarez Cros)

(103). Duc (Bubo bubo)
El 02/07/08, un exemplar a una cala del terme de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)


El duc (Bubo bubo).JUNY/2008

(3). Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
El 14/06/08, almenys un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 23/06/08, almenys un exemplar a la bassa de can Perera, a Panedes. (Carlos Alvarez Cros)
El 23/06/08, un adult covant una segona posta a la bassa de la costa de l'Alou, a Panedes. (Carlos Alvarez Cros)
El 28/06/08, almenys un adult amb dos polls als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


L'adult de cabusset (Tachybaptus ruficollis) covant al niu.

(12). Martinet menut (Ixobrychus minutus)
El 28/06/08, almenys un mascle adult als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El martinet menut (Ixobrychus minutus) als estanys de les Escoles.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
El 07/06/08, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 14/06/08, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(35). Milà negre (Milvus migrans)
Es descobreix un dormidor dins els límits de l'abocador de Solius, la qual cosa explica les observacions continuades. El 14/06/08, s'hi compta no menys de 25 exemplars, el 21/06/08, almenys 20. (Carlos Alvarez Cros)

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
El 07/06/08, tres pollets als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Els pollets de corriol petit (Charadrius dubius) al niu.

(85'). Gavina corsa (Larus audouinii)
El 14/06/08, un tercer estiu al port de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)
El 21/06/08, un segon estiu a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)


Les gavines corses (Larus audouinii) al port de Sant Feliu de Guíxols i a l'abocador de Solius.

(87). Gavià argentat (Larus michahellis)
El 21/06/08, s'observa els primers joves de l'any a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 29/06/08, a l'abocador de Solius, s'observa un primer any anellat a Balears. (Carlos Alvarez Cros)

(197). Pinsà comú (Fringilla coelebs)
El 15/06/08, un mascle adult a la pista de les aigües, prop de cal Cuc, a Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)MAIG/2008

(3). Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
L'01/05/08, no menys de set exemplars adults a la bassa de can Perera, a Panedes. (Carlos Alvarez Cros)
L'01/05/08, una parella amb almenys tres polls a la bassa de la costa de l'Alou, a Panedes. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 03, 04, 18, 24 i 25/05/08, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
L'11/05/08, tres exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 24/05/08, almenys quatre exemplars adults a la bassa de can Perera, a Panedes. (Carlos Alvarez Cros)
El 24/05/08, un adult amb almenys dos joves a la bassa de la costa de l'Alou, a Panedes. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels polls de cabusset (Tachybaptus ruficollis) a la bassa de la costa de l'Alou.

(8). Baldriga balear (Puffinus mauritanicus)
Intens pas costa amunt front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols, el 03/05/08, des que s'arriba al lloc d'observació, a les 6h 45' fins a les 7h 20' que cesa totalment. En cinc minuts (6h 55' – 7h 00') es compta 322 ocells. Aproximadament només el 10% eren baldrigues mediterrànies (Puffinus yelkouan). (Carlos Alvarez Cros)

(16). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
El 17/05/08, un exemplar immadur als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(14). Martinet ros (Ardeola ralloides)
El 05/05/08, a la bassa del Dofí, un exemplar. (Josep Ma Bas Lay)

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
L'01/05/08, dos exemplars a la bassa del Dofí.(Carlos Alvarez Cros)
El 03/05/08, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
L'11/05/08, vuit exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 13/05/08, almenys, 21 exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)
El 17/05/08, tres exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 18/05/08, onze. (Carlos Alvarez Cros)
El 24/05/08, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
L'01/05/08, un exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 24/05/08, un exemplar a la bassa del costat del restaurant Panedes. (Carlos Alvarez Cros)
El 24/05/08, dos exemplars a la bassa de can Perera, a Panedes. (Carlos Alvarez Cros)

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
El 24/05/08, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


L'agró roig (Ardea purpurea) als estanys i la cigonya blanca (Ciconia ciconia) a l'abocador de Solius.

(19). Cigonya blanca (Ciconia ciconia)
El 03/05/08, s'observa un exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(21). Cigne mut (Cygnus olor)
El 05/05/08, s'observa comportament sexual a la bassa del Dofí. (Josep Ma Bas Lay)

(34). Aligot vesper (Pernis apivorus)
L'11/05/08, un exemplar volant a poca alçada sobre als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(35). Milà negre (Milvus migrans)
L'01/05/08, una vintena d'exemplars a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 24/05/08, no menys de 21 exemplars a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(46). Falcó cama-roig (Falco vepertinus)
El 03/05/08, un mascle als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. Tercera citació a la vall. (Carlos Alvarez Cros)
L'11/05/08, una femella entre can Barella i el restaurant Panedes, a Panedes. Quarta citació a la vall. (Miquel À. Pérez-De-Gregorio i Capella)


El mascle de falcó cama-roig (Falco vepertinus) als estanys de les Escoles i la femella a Panedes (Foto: Miquel À. Pérez-De-Gregorio i Capella).

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
Els dies 03 i 04/05/08, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 17/05/08, un niu amb quatre ous als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels adults de corriol petit (Charadrius dubius) covant al niu, al bell mig de la imatge.

(80). Valona (Tringa glareola)
L'01/05/08, un exemplar a la bassa de la costa de l'Alou, a Panedes. (Carlos Alvarez Cros)


La valona (Tringa glareola) a la bassa de la costa de l'Alou.

(81). Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)
El 03/05/08, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 04/05/08, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 18/05/08, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(85'). Gavina corsa (Larus audouinii)
El 02/05/08, al port de Sant Feliu de Guíxols al matí un adult i a la tarda, dos. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels adults de gavina corsa (Larus audouinii) al port de Sant Feliu de Guíxols.

(132). Cuereta groga (Motacilla flava)
L'11/05/08, diversos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(142). Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
El 03/05/08, tres exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
L'11/05/08, diversos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 18/05/08, a l'abocador de Solius, s'hi observa un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)

(157). Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
El 17/05/08, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 25/05/08, un exemplar canta als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(195). Pardal comú (Passer domesticus)
El 24/05/08, un mascle parcialment albí a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(7). Cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus)
Els dies 02 i 03/05/08, un exemplar fa niu a una palmera dels jardins de Juli Garreta, a Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)


La cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus) a la palmera dels jardins de Juli Garreta de Sant Feliu de Guíxols.
ABRIL/2008

(3). Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
El 19/04/08, almenys, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 19/04/08, diversos exemplars a la bassa de can Perera, a Panedes. (Aleix Comas Herrera, Ponç Feliu Latorre)
Els dies 26 i 27/04/08, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(12). Martinet menut (Ixobrychus minutus)
El 22/04/08, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
El 12/04/08, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 15/04/08, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)
El 19/04/08, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
El 05/04/08, quatre exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. Xifra rècord a la vall. (Josep Ma Bas Lay)
El 19/04/08, un exemplar a la bassa de can Perera, a Panedes. (Aleix Comas Herrera, Ponç Feliu Latorre)

(21). Cigne mut (Cygnus olor)
El 28/04/08, un segon exemplar, probablement un mascle, és alliberat a la bassa del Dofí. (Jaume Ramot García)

(27). Ànec collvert (Anas platyrhynchos)
El 12/04/07, una femella amb vuit petits a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)


La femella d'ànec collverd (Anas platyrhynchos) amb els petits.

(35). Milà negre (Milvus migrans)
El 19/04/08, no menys de set exemplars a l'abocador de Solius; el 20/04/08, no menys de sis. (Carlos Alvarez Cros)
El 26/04/08, una vintena d'exemplars a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/04/08, no menys de 35 d'exemplars a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 26/04/08, s'observa com un exemplar tragina material per fer niu a un arbre proper a l'abocador de Solius. Primers indicis de cria a la vall. (Carlos Alvarez Cros)


El milà negre (Milvus migrans) tanginant material i el milà reial (Milvus milvus) jove.

(36). Milà reial (Milvus milvus)
El 12/04/08, un exemplar a l'abocador de Solius, junt amb sis milans negres (Milvus migrans). (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 26 i 27/04/08, un exemplar jove a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(38). Arpella vulgar (Circus aeruginosus)
El 12/04/08, una femella als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
El 22/04/08, dos exemplars a la platja de Sant Feliu Guíxols. (Pere Bofill Arbusà)

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
Els dies 19 i 26/04/08, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 26/04/08, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/04/08, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/04/08, un exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 15/04/08, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)

(80). Valona (Tringa glareola)
El 15/04/08, tres exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)
El 22/04/08, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)
El 27/04/08, quatre exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(81). Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)
El 19/04/08, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 19/04/08, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 19/04/08, dos exemplars a la bassa de can Perera, a Panedes. (Aleix Comas Herrera, Ponç Feliu Latorre)

(86). Gavina cendrosa (Larus canus)
El 27/04/08, s'observa un adult a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)


La gavina cendrosa (Larus canus).

(86'). Gavià fosc (Larus fuscus)
El 12/04/08, a l'abocador de Solius, s'hi observa un mínim de catorze exemplars diferents. (Carlos Alvarez Cros)

(86''). Gavià argentat de pota rosa (Larus argentatus)
El 12/04/08, s'observa un adult a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià argentat de pota rosa (Larus argentatus).

(127). Trobat (Anthus campestris)
El 27/04/08, s'observa tres exemplars a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels trobats (Anthus campestris) a l'abocador de Solius.

(138). Rossinyol (Luscinia megarhynchos)
El 12/04/08, a una riera del costat de l'abocador de Solius, se sent cantar un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)

(142). Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
El 26/04/08, a l'abocador de Solius, s'hi observa diversos exemplars; l'endemà, ni un. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels bitxacs rogencs (Saxicola rubetra) a l'abocador de Solius.

(144). Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
El 26/04/08, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(157). Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
El 27/04/08, se sent cantar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(188). Capsigrany (Lanius senator)
El 26/04/08, a l'abocador de Solius, s'hi observa un exemplar amb trets de la subespècie balear (L. s. badius). (Carlos Alvarez Cros)


El capsigrany (Lanius senator) a l'abocador de Solius.

(191'). Cornella negra (Corvus corone)
El 10/04/08, un exemplar a un camp del costat de la variant de Santa Cristina d'Aro. Cinquena citació d'aquesta espècie a la vall del Ridaura i primera que no ha estat feta a l'abocador de Solius. (Josep Ma Bas Lay)
El 26/04/08, quatre exemplars a l'abocador de Solius. Nombre nmàxim. (Carlos Alvarez Cros)
MARÇ/2008

(3). Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
El 30/03/08, encara s'observa l'exemplar a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)


El cabusset (Tachybaptus ruficollis) i els esplugabous (Bubulcus ibis) a la bassa del Dofí.

(10). Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
El 16/03/08, al S'Adolitx, a Sant Feliu de Guíxols, s'observa 27 exemplars. (Carlos Alvarez Cros)

(15). Esplugabous (Bubulcus ibis)
El 08/03/08, tres exemplars han dormit a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
El 21/03/08, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 30/03/08, un exemplar sobrevolant la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
El 08/03/08, un exemplar sobrevolant la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 08/03/08, un exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 20 i 21/03/08, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 24/03/08, un exemplar a la bassa de Panedes. (Aleix Comas Herrera)

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
El 23/03/08, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(20). Flamenc (Phoenicopterus roseus)
El 07/03/08, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. Sisena citació d'aquesta espècie a la vall. El darrer avistament era del setembre de 2000. (Jaume Ramot García)


El flamenc (Phoenicopterus roseus). Foto de Xavier Gallego.

(21). Cigne mut (Cygnus olor)
El 02/03/08, un exemplar a la bassa del Dofí. Es tracta de l'ocell que va aparéixer a Sant Feliu de Guíxols a finals de gener. Després de ser capturat i portat a un centre de recuperació on va ser desparasitat, s'ha alliberat a la bassa. Aquest ocell provenia de captivitat, com ho demostra el número 44 que duu gravat al costat dret del bec. (Carlos Alvarez Cros)


El cigne mut (Cygnus olor) marcat.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
El 04/03/08, un mascle a la bassa del Dofí. Cinquena citació d'aquesta espècie a la vall. (Josep Ma Bas Lay)
Els dies 20, 21 i 22/03/08, un mascle a la desembocadura del Ridaura. Sisena citació d'aquesta espècie a la vall. (Carlos Alvarez Cros)


El mascle d'ànec cullerot (Anas clypeata) a la desembocadura del Ridaura.

(35). Milà negre (Milvus migrans)
El 09/03/08, dos exemplars a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 16, 21 i 23/03/08, un exemplar a l'abocador de Solius. (Albert Cama Torrell)


Un milà negre (Milvus migrans) a l'abocador de Solius.

(38). Arpella vulgar (Circus aeruginosus)
El 23/03/08, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(41). Esparver vulgar (Accipiter nisus)
El 15/03/08, a l'abocador de Solius, es troba les restes d'un àpat. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 20 i 21/03/08, a l'abocador de Solius, s'observa un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)


Restes d'un estornell vulgar (Sturnus vulgaris) depredat per un esparver vulgar (Accipiter nisus).

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 29/03/08, un exemplar als horts de Castell d'Aro, a tocar del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(52). Rascló (Rallus aquaticus)
El 21/03/08, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
Els dies 20, 22 i 23/03/08, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 21/03/08, quatre exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels corriols petits (Charadrius dubius).

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 02 i 20/03/08, un exemplar a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 21, 22 i 29/03/08, dos exemplars a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)

(79). Xivita (Tringa ochropus)
Els dies 21, 22 i 23/03/08, un exemplar a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)
El 23/03/08, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


La xivita (Tringa ochropus) a la bassa del Dofí.

(81). Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)
El 23/03/08, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(86'). Gavià fosc (Larus fuscus)
El 02/03/08, a l'abocador de Solius, s'observa un exemplar de coloració molt fosca, molt probablement pertanyent a la subèspècie L. f. intermedius, que portava una anella metàl·lica al tars dret. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 21, 22 i 29/03/08, a l'abocador de Solius, s'observa un mínim de vuit, nou i deu exemplars, respectivament. (Carlos Alvarez Cros)

(86'''?). Gavià caspi? (Larus cachinnans?)
El 23/03/08, a l'abocador de Solius, s'observa un possible exemplar de primer hivern de gavià caspi. L'ocell presentava un aspecte estilitzat. El cap blanc i afuat, amb l'ull petit i davanter i el bec, de marges paral·lels, fosc amb la base de color carnós. Les potes llargues i de color carnós. Projecció de primàries, llarga. Color del dors, gris molt clar. Xal fosc al final del coll. En emprendre el vol es pot observar la zona axilar clara. (Carlos Alvarez Cros)


Dibuix esquemàtic del gavià caspi (Larus cachinnans) fet a l'abocador de Solius.

(87). Gavià argentat (Larus michahellis)
El 08/03/08, a l'abocador de Solius, es llegeix una anella: 4P6 verd sobre fons taronja, d'un primer hivern que portava una anella metàl·lica a l'altre tars. És la segona anella d'aquest origen llegida a la vall. Es tracta d'un ocell anellat el 04/05/07 a l'illa Grossa de Múrcia, a 550 km en línia recta. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià argentat (Larus michahellis) marcat a Múrcia, a l'abocador de Solius.

(111). Blauet (Alcedo atthis)
El 16/03/08, un exemplar entre sa Galera i Sang-i-Fetge, a Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 29/03/08, a la pollancreda, entre la variant de Santa Cristina a Castell d'Aro i Can Provensal, s'hi torna a observar, un mascle. (Carlos Alvarez Cros)


El mascle de picot garser petit (Dendrocopos minor).

(122). Oreneta de ribera (Riparia riparia)
El 23/03/08, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura, barrejats amb oreneta vulgar (Hirundo rustica). (Carlos Alvarez Cros)

(132). Cuereta groga (Motacilla flava)
El 21/03/08, primers exemplars a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)

(191'). Cornella negra (Corvus corone)
El 09/03/08, tres exemplars a l'abocador de Solius. Quarta citació d'aquesta espècie a la vall del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


Les tres cornelles negres (Corvus corone) a l'abocador de Solius.

(7). Cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus)
Els dies 20, 22 i 23/03/08, s'observa una parella fent niu a una plamera enfront de l'Hostal La Gavina de S'Agaró. (Carlos Alvarez Cros)


La parella de cotorretes de pit gris (Myiopsitta monachus) al niu.
FEBRER/2008

(3). Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
El 24/02/08, un exemplar a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)

(10). Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
El 10/02/08, al S'Adolitx, a Sant Feliu de Guíxols, es torna a observar, per tercer hivern consecutiu, l'exemplar anellat a Dinamarca T4J. Aquest mateix ocell, havia estat observar els dies 20 i 27/01/08, a la punta del Molí de Palamós, per Miguel Ángel Domingo Santamaría. (Carlos Alvarez Cros)


El corb marí gros (Phalacrocorax carbo) marcat.

(11). Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis)
El 02/02/08, al niu de la cala del Vigatà, a Sant Feliu de Guíxols, no es veu moviment. En canvi se'n veu a una cova d'un penyassegat del costat de can Pei. (Carlos Alvarez Cros)

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Els dies 02, 09 i 17/02/08, un exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 09/02/08, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(40'). Astor (Accipiter gentilis)
Els darrers dies de l'any passat, prop del molí d'en Reixach, a Santa Cristina d'Aro, fou trobat un exemplar abatut per un tret d'escopeta. L'ocell, encara viu, fou portat a un centre de recuperació, on va morir dies més tard. (Carlos Alvarez Cros)

(41). Esparver vulgar (Accipiter nisus)
El 09/02/08, almenys, un exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(52). Rascló (Rallus aquaticus)
El 24/02/08, un exemplar a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
El 09/02/08, als estanys de les Escoles, 5 exemplars. (Carlos Alvarez Cros)
El 09/02/08, un exemplar a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)


El becadell comú (Gallinago gallinago) a la bassa del Dofí.

(103). Duc (Bubo bubo)
Els dies 02, 09 i 24/02/08, un exemplar a una cala del terme de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)


El duc (Bubo bubo).

(114). Puput (Upupa epops)
El 09/02/08, un exemplar als horts de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(120). Cotoliu (Lullula arborea)
El 03/02/08, a Solius, entre el mas Pla i el golf, s'observa diversos exemplars. (Carlos Alvarez Cros)
El 10/02/08, sis exemplars a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(121). Alosa vulgar (Alauda arvensis)
El 09/02/08, quatre exemplars a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(191'). Cornella negra (Corvus corone)
El 24/02/08, un exemplar a l'abocador de Solius. Trecera citació d'aquesta espècie a la vall del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
GENER/2008

(4). Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus)
El 12/01/08, un exemplar a la badia de Sant Pol. Probablement fos el mateix exemplar que es va veure al mateix lloc el 29/12/07 i que, donada la gran distància i les pobres condicions lumíniques en que es va fer l'observació, no es va arribar a identificar positivament. (Carlos Alvarez Cros)


El cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) a Sant Pol.

(15). Esplugabous (Bubulcus ibis)
L'01/01/08, sobserva 29 exemplars a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)


Dos dels esplugabous (Bubulcus ibis) a Solius, l'01/01/08.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Els dies 01, 05 i 20/01/08, un exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 19/01/08, un exemplar a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)

(21). Cigne mut (Cygnus olor)
La nit del 20/01/08, apareix un exemplar a la platja de Sant Pol. (Jaume Ramot García)

(40'). Astor (Accipiter gentilis)
El 09/01/08, un exemplar a la costa de l'Alou. (Josep Ma Bas Lay)

(41). Esparver vulgar (Accipiter nisus)
Els dies 01 i 13/01/08, un exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)


L'esparver vulgar (Accipiter nisus) a Solius, el 13/01/08.

(42). Aligot (Buteo buteo)
L'01/01/08, no menys de cinc exemplars a l'abocador de Solius, un d'ells el clar ja detectat el mes passat. (Carlos Alvarez Cros)

(51). Faisà (Phasianus colchicus)
L'01/01/08, un mascle a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(52). Rascló (Rallus aquaticus)
L'01 i el 19/01/08, sengles exemplars als estanys de les Escoles i a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)
El 12/01/08, als estanys de les Escoles, un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)

(70). Becadell sord (Lymnocryptes minimus)
El 12/01/08, als estanys de les Escoles, un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
L'01/01/08, tres exemplars a la bassa del Dofí i dos, el 12/01/08. (Carlos Alvarez Cros)
El 12/01/08, als estanys de les Escoles, 17 exemplars. (Carlos Alvarez Cros)
El 19/01/08, un exemplar a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
El 12/01/08, un exemplar des de la Punta d'en Pau. (Josep Ma Bas Lay)

(81''). Paràsit gros (Stercorarius skua)
El 12/01/08, front la punta de Garbí, a Sant Feliu de Guíxols, s'observa un exemplar. Sisena citació d'aquesta espècie front les costes de la vall. (Dani Valverde Saubí)

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 05/01/08, un exemplar a la desembocadura del Ridaura i cinc front la punta de Garbí, a Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)


L'exemplar de gavina capnegra (Larus melanocephalus) a la desembocadura del Ridaura i el duc (Bubo bubo).

(103). Duc (Bubo bubo)
Del 05 al 19/01/08, un exemplar a una cala del terme de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
El 12/01/08, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 20/01/08, a la pollancreda, entre la variant de Santa Cristina a Castell d'Aro i Can Provensal, s'hi torna a observar, un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/01/08, a Solius, al costat del Ridaura, dos exemplars. (Xon Vilahur)

(120). Cotoliu (Lullula arborea)
El 05/01/08, al pla de Castell d'Aro, s'observa set exemplars. (Carlos Alvarez Cros)
Del 06 al 12/01/08, a l'abocador de Solius, s'observa no menys de sis exemplars. (Carlos Alvarez Cros)

(121). Alosa vulgar (Alauda arvensis)
L'01/01/08, tres exemplars a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(123). Roquerol (Ptyonoprogne rupestris)
El 04/01/08, onze exemplars al Ridaura, a l'alçada de la depuradora. (Josep Ma Bas Lay)
El 05/01/08, una dotzena d'exemplars al Ridaura, a l'alçada del pont del Remei. (Carlos Alvarez Cros)
El 06/01/08, una trentena d'exemplars a la punta d'en Bosch. (Carlos Alvarez Cros)
El 12/01/08, dotze exemplars a la punta d'en Bosch. (Jaume Ramot García)

(198). Pinsà mec (Fringilla montifringilla)
El 03/01/08, un exemplar al golf Costa Brava de Santa Cristina d'Aro. Segona citació d'aquesta espècie a la vall. (Dani Valverde Saubí)

(202). Lluer (Carduelis spinus)
El 19/01/08, als estanys de les Escoles, diversos exemplars barrejats amb passerells, cardines, verdums, gafarrons i pinsans. (Carlos Alvarez Cros)
El 20/01/08, a l'abocador de Solius, diversos exemplars barrejats amb passerells, cardines, i gafarrons. (Carlos Alvarez Cros)


Un mascle de lluer (Carduelis spinus) als estanys de les Escoles.