TORNAR A:   DARRERES OBSERVACIONS

                      DARRERES OBSERVACIONS INTERESSANTS. ANY 2011

  Bitó comú (Botaurus stellaris)
  Cigonya negra (Ciconia nigra)
  Ànec griset (Anas strepera) (12/03/11) , (08/04/11) , (07/09/11)
  Aufrany (Neophron percnopterus)
  Falcó de la reina (Falco eleonorae)
  Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
  Batallaire (Philomachus pugnax)
  Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
  Rasclet (Porzana pusilla)
  Gavina capblanca (Larus genei)
  Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus) (15/01/11) , (29/01/11) , (06/02/11) , (12/02/11) , (26/02/11) , (05/03/11) , (26/03/11)
  Gavià caspi (Larus cachinnans) (15/01/11) , (16/01/11) , (22/01/11) , (23/01/11) , (29/01/11) , (30/01/11) , (05/02/11) , (06/02/11) , (12/02/11) , (19/02/11) , (20/02/11) , (26/02/11)
  Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) (09/04/11) , (30/04/11) , (23/06/11) , (12/08/11)
  Fumarell negre (Chlidonias niger)
  Colltort (Jynx torquilla)
  Cuereta citrina (Motacilla citreola)
  Boscaler comú (Locustella luscinoides)
  Pica-soques blau (Sitta europaea)
  Pela-roques (Tichodroma muraria)
  Pinsà mec (Fringilla montifringilla)
  Hortolà (Emberiza hortulana)

GENER,   FEBRER,   MARÇ,   ABRIL,   MAIG,   JUNY,   JULIOL,   AGOST,   SETEMBRE,   OCTUBRE,   NOVEMBRE,   DESEMBRE

També podeu veure les del anys: 2005,   2006,   2007,   2008,   2009  i   2010En vermell les observacions de noves espècies i en blau les observacions d'evidències de cria de noves espècies.


DESEMBRE/2011

(11). Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis)
El 18/12/11, set exemplars, a punta Prima. (Carlos Alvarez Cros)


Sis dels corbs marins emplomallats (Phalacrocorax aristotelis), el 18/12/11.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de quatre exemplars el 02/12/11. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Aniol Negre Albertí)


Un dels bernats pescaires (Ardea cinerea), el 02/12/11. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(21). Cigne mut (Cygnus olor)
El 09/12/11, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. Llueix un 44 marcat al costat dret del bec. Un exemplar marcat igualment amb un 44 al bec va ser trobat a primers de març de 2008 a Sant Feliu de Guíxols; aquest exemplar va morir de botulisme l'estiu d'aquell mateix any. (Carlos Alvarez Cros)


El cigne mut (Cygnus olor) als estanys.

(26). Xarxet (Anas crecca)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim vint exemplars el 24/12/11. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Aniol Negre Albertí)


Una parella de xarxet (Anas crecca), el 02/12/11. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
Del 17 al 26/12/11, un mascle i dues femelles als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Aniol Negre Albertí, Jaume Ramot García)

(36). Milà reial (Milvus milvus)
El 31/12/11, un exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)


El milà reial (Milvus milvus).

(41). Esparver vulgar (Accipiter nisus)
Els dies 02 i 10/12/11, una femella adulta als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 25/12/11, dos exemplars. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
El 07/12/11, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Caros Alvarez Cros)
El 08/12/11, un exemplar a Castell d'Aro (Jaume Ramot García).
El 10/12/11, un exemplar col·lideix contra el vidre d'una finestra de l'escola de la plaça de Castell d'Aro, mentre perseguia una tórtora turca. L'11/12/11, després de recuperar-se del cop, s'ha allibert i ha volat perfectament. (Xavier Llabres Torrent, Lluís Hugas Félez, Jaume Ramot García)


L'esparver vulgar (Accipiter nisus) als estanys, el 02/12/11. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(43). Àguila calçada (Aquila pennata)
El 26/12/11, un exemplar de fase clara sobre els estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


L'àguila calçada (Aquila pennata). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(52). Rascló (Rallus aquaticus)
Presècia a la desembocadura del Ridaura, amb almenys dos exemplars. (Rosa Matesanz Torrent, Caros Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí)
Presècia al Ridaura, a l'alçada dels estanys de les Escoles. (Caros Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Aniol Negre Albertí)

(58). Grua (Grus grus)
El 22/12/11, dos exemplars en vol sobre Castell d'Aro, en direcció Oest. (Eduard Casadevall)

(65). Fredeluga (Vanellus vanellus)
El 10/12/11, un exemplar a prop de can Barella, a Panedes. (Carlos Alvarez Cros)
El 22/12/11, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García)

(70). Becadell sord (Lymnocryptes minimus)
El 10/12/11, un exemplar al Ridaura a l'alçada dels estanys. (Carlos Alvarez Cros)

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 02 i 05/12/11, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; tres els dies 07 i 09/12/11 i dos el 08/12/11. (Carlos Alvarez Cros)
Presència durant tot el mes d'un exemplar a la bassa del Dofí, de Castell d'Aro; el dia 24/12/11, dos. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Aniol Negre Albertí)


Dos dels becadells comuns (Gallinago gallinago) als estanys, el 09/12/11.

(72). Becada (Scolopax rusticola)
El 04/12/11, un exemplar marcat amb anella espanyola (4062320), és caçat prop de la Font Picant, a Santa Cristina d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 07/12/11, un exemplar prop de Roca Rovira. (Jaume Ramot García)

(79). Xivita (Tringa ochropus)
Els dies 10 i 24/12/11, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


La xivita (Tringa ochropus) el 24/12/11.

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 31/12/11, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Aniol Negre Albertí)

(103). Duc (Bubo bubo)
El 08/12/11, un exemplar a un penyassegat de Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)


El duc (Bubo bubo). Foto: Rosa Matesanz Torrent

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Presència d'almenys un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Aniol Negre Albertí)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de dos exemplars. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Aniol Negre Albertí)
Els dies 03 i 29/12/11, un exemplar a la bassa del Dofí, de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(114). Puput (Upupa epops)
El 03/12/11, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Aniol Negre Albertí)
El 08/12/11, dos exemplars al pla de Santa Cristina d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 09/12/11, dos exemplars junts a l'urbanització de Can Manel. (Jaume Ramot García)
L'11/12/11, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 17/12/11, un exemplar a punta Prima. (Carlos Alvarez Cros)
El 18/12/11, un exemplar a l'aparcament d'autocaravanes, al costat dels estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 25 i 26/12/11, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 31/12/11, un exemplar a Castell d'Aro. (Aniol Negre Albertí)


Puput (Upupa epops), el 18/12/11.

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 08/12/11, un exemplar a la pollancreda de can Provensal, a Santa Cristina d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 30/12/11, un mascle a la bassa del Dofí, de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(123). Roquerol (Ptyonoprogne rupestris)
Els dies 24 i 26/12/11, un centenar d'exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


Alguns dels roquerols (Ptyonoprogne rupestris), el 26/12/11.

(187). Botxí (Lanius meridionalis)
Els dies 10 i 31/12/11, un exemplar amb territori establert a can Barella, a Panedes. (Carlos Alvarez Cros)


El botxí (Lanius meridionalis), el 31/12/11.

(191'). Cornella negra (Corvus corone)
Quatre exemplars a l'abocador de Solius, l'01/12/11. (Carlos Alvarez Cros)
El 24/12/11, dos exemplars a can Barella, a Panedes. (Carlos Alvarez Cros)

(194). Estornell negre (Sturnus unicolor)
El 10/12/11, almenys un exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(0'''). Oca egípcia (Alopochen aegyptiaca)
De l'01 al 08/12/11, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; del 09 al 26/12/11, dos. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)


Les dues oques egípcies (Alopochen aegyptiaca) als estanys, el 09/12/11.

(7). Cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus)
Presència durant tot l'any als jardins Juli Garreta de Sant Feliu de Guíxols. El 17/12/11, s'observa un mínim de 12 exemplars. (Carlos Alvarez Cros)


Onze de les dotze cotorretes de pit gris (Myiopsitta monachus), el 17/12/11.NOVEMBRE/2011

(16'). Agró blanc (Casmerodius albus)
L'01/11/11, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; els dies 05, 08, 11 i 12/11/11, un. (Carlos Alvarez Cros, Raül Calderón Alvarez, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent, Aniol Negre Albertí)

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de sis exemplars el 18/11/11. (Carlos Alvarez Cros, Raül Calderón Alvarez, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
El 05/11/11, un exemplar al tram final del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(26). Xarxet (Anas crecca)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro amb un màxim d'onze exemplars el 29/11/11. (Carlos Alvarez Cros, Raül Calderón Alvarez, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Aniol Negre Albertí)


Una de les femelles de xarxet (Anas crecca), l'01/11/11, amb un mascle d'ànec collverd (Anas platyrhynchos).

(28). Ànec cuallarg (Anas acuta)
Del 15 al 20/11/11 una femella als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García, Raül Calderón Alvarez)


L'ànec cuallarg (Anas acuta) als estanys, el 15/11/11. Foto: Jaume Ramot García

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
Els dies 01, 05 i 11/11/11, una femella als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)

(37). Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
El 20/11/11, un exemplar en direcció nord, sobre la Divina Pastora; data molt tardana per l'espècie. (Jaume Ramot García)

(41). Esparver vulgar (Accipiter nisus)
El 02/11/11, un exemplar captura una tórtora turca (Streptopelia decaocto), a Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)
Els dies 19, 26 i 29/11/11, una femella adulta als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García, Aniol Negre Albertí, Rosa Matesanz Torrent)


L'esparver vulgar (Accipiter nisus) als estanys. Foto: Jaume Ramot García.

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 13/11/11, tres exemplars prop de la bassa del Dofí. (Aniol Negre Albertí)

(52). Rascló (Rallus aquaticus)
Presència de diversos exemplars al Ridaura, a l'alçada dels estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Raül Calderón Alvarez, Rosa Matesanz Torrent)
Presència de diversos exemplars a la desembocadura del Ridaura, amb un màxim de set el 09/11/11. (Carlos Alvarez Cros, Àlex Massana Pernias, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 03, 07, 09, 10 i 15/11/11, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


El rascló (Rallus aquaticus) a la bassa del Dofí. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(65). Fredeluga (Vanellus vanellus)
El 13/11/11, quatre exemplars en vol sobre la bassa del Dofí. (Aniol Negre Albertí)
El 30/11/11, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García)

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 14, 16, 18 i 29/11/11, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; dos, el 15/11/11. (Rosa Matesanz Torrent)


El becadell (Gallinago gallinago) a la bassa del Dofí, el 14/11/11. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(72). Becada (Scolopax rusticola)
El 07/11/11, un exemplar mort després de col·lidir contra algun obstacle al centre de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 12/11/11, un exemplar prop de la font del Ferro, a Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 20/11/11, un exemplar mort després de col·lidir contra un obstacle al costat del Tipi Park de Castell d'Aro. (Eduard Casadevall)
El 20/11/11, un exemplar prop de Penya Seca. (Jaume Ramot García)
La darrera setmana del mes, tres exemplars caçats a la zona de Sant Miquel d'Aro. (Jaume Ramot García)

(86'). Gavià fosc (Larus fuscus)
El 05/11/11, a l'abocador de Solius, un adult marcat amb anella metàl·lica al tars dret, que no ha estat possible llegir. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià fosc (Larus fuscus), marcat.

(107) Enganyapastors (Caprimulgus europaeus)
El 12/11/11, un exemplar sense taques blanques a les ales i a la cua (femella i/o juvenil), a Tallades, en una data excepcionalment tardana per l'espècie. (Josep Ma Bas Lay)

(110). Ballester (Apus melba)
El 09/11/11, encara dos exemplars entren als contrapesos d'unes grues de construcció a Sant Feliu de Guíxols. (David Miret)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
De l'01 al 26/11/11, almenys dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; els dies 05, 08, 09, 11, 17 i 30/11/11, un. (Carlos Alvarez Cros, Àlex Massana Pernias, Raül Calderón Alvarez, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
Els dies 01, 05 i 11/11/11, almenys dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; els dies 08 i 13/11/11, un; el 19/11/11, tres. (Carlos Alvarez Cros, Raül Calderón Alvarez, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
Els dies 02, 09, 10 i 15/11/11, dos exemplars a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; els dies 05, 17, 18 i 29/11/11, un. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


El blauet (Alcedo atthis) a la bassa del Dofí el 29/10/11. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 02/11/11, un exemplar a la pollancreda de can Calvet, a Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 17/11/11, un exemplar prop de can Ramot, a Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 30/11/11, una femella a la pollancreda de can Provensal, a Santa Cristina d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(121). Alosa (Alauda arvensis)
L'01/11/11, un vol d'una dotzena exemplars a un camp del costat de can Perera, a Panedes. (Carlos Alvarez Cros)


Una de les aloses (Alauda arvensis), l'01/11/11.

(123). Roquerol (Ptyonoprogne rupestris)
Presència de diversos exemplars a la desembocadura del Ridaura, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro i a Penya Seca. (Carlos Alvarez Cros, Àlex Massana Pernias, Raül Calderón Alvarez, Rosa Matesanz Torrent, Aniol Negre Albertí, Jaume Ramot García)

(124). Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
El 02/11/11 uns deu exemplars a la desembocadura del Ridaura; data molt tardana per l'espècie. (Rosa Matesanz Torrent)
El 05/11/11, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; quatre el 06/11/11; dates molt tardanes per l'espècie. (Raül Calderón Alvarez)

(126). Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)
El 22/11/11, un exemplar barrejat amb un estol de roquerols (Ptyonoprogne rupestris), als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; data molt tardana per l'espècie. (Rosa Matesanz Torrent)

(139). Cotxa blava (Luscinia svecica)
El 05/11/11 un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Raül Calderón Alvarez)

(144). Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
El 05/11/11 un exemplar a l'abocador de Solius; data molt tardana per l'espècie. (Carlos Alvarez Cros)


El còlit gris (Oenanthe oenanthe).

(187). Botxí (Lanius meridionalis)
Els dies 01 i 29/11/11, un exemplar amb territori establert a can Barella, a Panedes. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


El botxí (Lanius meridionalis), l'01/11/11.

(191'). Cornella negra (Corvus corone)
El 05/11/11, dos exemplars a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(202). Lluer (Carduelis spinus)
L'01/11/11, vuit exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Àlex Massana Pernias)

(0'''). Oca egípcia (Alopochen aegyptiaca)
Els dies 05, 08, 09, 12, 24 i 26/11/11, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; els dies 11, 13 i 29/11/11, un. (Carlos Alvarez Cros, Raül Calderón Alvarez, Rosa Matesanz Torrent, Aniol Negre Albertí)

(3). Periquito (Melopsitacus undulatus)
L'01/11/11 un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)OCTUBRE/2011

(3). Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
El 14/10/11 s'observa no menys de 32 exemplars als extanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García).

(10). Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
El 18/10/11, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, cinc exemplars pesquen peixos de mida tan gran que els costa d'empassar. (Jaume Ramot García)

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
El 08/10/11, dos exemplars en vol sobre la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent).
L'11/10/11, dos exemplars, un adult i un jove, a la desembocadura del Ridaura. (Jaume Ramot García).
El 13/10/11, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent).


Un dels martinets de nit (Nycticorax nycticorax) el 08/10/11. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro amb, almenys sis exemplars el 02/10/11. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Aniol Negre Albertí)
Un exemplar a la desembocadura del Ridaura de l'01 a l'11/10/11; dos els dies 05, 07, 08 i 10/10/11. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García).

(16'). Agró blanc (Casmerodius albus)
De l'01 al 16/10/11, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; els dies 10, 11, 18, 25, 26, 27, 29, 30 i 31/10/11, dos i els dies 22 i 23/10/11, tres. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Aniol Negre Albertí, Jaume Ramot García, Lluís Hugas Mulà, Xavier Mañas, Manel Dinares Cistare)


Un dels agrons blancs (Casmerodius albus) el 23/10/11.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb no menys de cinc exemplars el 08/10/11 i nou el 16/10/11. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Aniol Negre Albertí, Xavier Mañas, Manel Dinares Cistare)
El 08/10/11, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; dos els dies 11 i 17/10/11. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García).
El 15/10/11, dos exemplars a Tallades; més tard, probablement els mateixos exemplars a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 16/10/11, un exemplar en vol a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 16/10/11, un estol de quatre exemplars en direcció Sud front la Conca. (Manuel Alvarez Cros)

(20). Flamenc (Phoenicopterus roseus)
El 15/10/11, un estol de cinc exemplars en direcció Nord front la desembocadura del Ridaura. (Àlex Massana Pernias)

(26). Xarxet (Anas crecca)
Tres exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro de l'01 al 06/10/11; un els dies 02, 05, 26, 29 i 31/10/11; dos els dies 09 i 25/10/11, tres el 27/10/11, quatre el 12/10/11, cinc els dies 08, 15, 16, 23 i 30/10/11 i onze el 22/10/11. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Aniol Negre Albertí, Xavier Mañas, Manel Dinares Cistare, Manel Dinares Cistare)
El 12/10/11, tres exemplars a la desembocadura del Ridaura; dos, el 24/10/11. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


Els xarxets (Anas crecca) al Ridaura.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
Tres exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro l'01/10/11; un els dies 02, 05, 08, 09, 10, 15, 22, 29 i 31/10/11; dos els dies 07 i 12/10/11. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)

(36). Milà reial (Milvus milvus)
El 02/10/11, un exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 09/10/11, un exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)


Els milans reials (Milvus milvus).

(40'). Astor (Accipiter gentilis)
El 08/10/11 un exemplar a Mas Nou. (Carlos Alvarez Cros)
El 12/10/11 un exemplar a la riera de Canyet, termenera entre Castell d'Aro i Santa Cristina d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 18/10/11 es troba un exemplar juvenil electrocutat a una torre de baixa tensió de darrere Can Batet a Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 23/10/11, un adult als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 31/10/11 un exemplar al bosc d'en Candell (Josep Ma Bas Lay).

L'astor (Accipiter gentilis) electrocutat. Foto: Jaume Ramot García. I l'adult dels estanys.

(41). Esparver vulgar (Accipiter nisus)
Els dies 02, 07 i 16/10/11, un exemplar prop de la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
El 02/10/11, un exemplar a Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 22/10/11, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Xavier Mañas, Manel Dinares Cistare)

(43). Àguila calçada (Aquila pennata)
El 07/10/11, fins a cinc exemplars de fase clara en direcció nord per sobre els estanys de les Escoles de Platja d'Aro . (Jaume Ramot García)
El 08/10/11, sis exemplars (quatre de fase clara) entre Mas Nou i Fanals. (Josep Ma Bas Lay)
El 12/10/11, dos exemplars en direcció nord per sobre Mas Nou. (Jaume Ramot García)


Una de les àguiles calçades (Aquila pennata) el 12/10/11. Foto: Jaume Ramot García.

(47). Falcó mostatxut (Falco subbuteo)
Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 15/10/11. (Carlos Alvarez Cros, Àlex Massana Pernias)

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
Els dies 04, 12 i 21/10/11, un exemplar a un penyassegat litoral de Sant Feliu de Guíxols. (Jaume Ramot García)


El falcó pelegrí (Falco peregrinus) el 12/10/11. Foto: Jaume Ramot García.

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 04/10/11, un exemplar a uns camps de prop de Santa Cristina d'Aro. (Jaume Ramot García)

(52). Rascló (Rallus aquaticus)
Presència d'un o més exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
Del 08 al 15/10/11, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; dos, els dies 11, 13, 22, 23 i 25/10/11; almenys tres, els dies 18, 24, 29, i 30/10/11 i quatre els dies 28 i 31/10/11. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
Els dies 11 i 16/10/11, un exemplar al passallís de can Bada, al Ridaura. (Jaume Ramot García)
El 31/10/11 un exemplar al Ridaura, entre el bosc d'en Candell i el passallís de can Bada (Josep Ma Bas Lay).


Un dels rasclons (Rallus aquaticus) el 13/10/11. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(57). Fotja (Fulica atra)
El 27/10/11 un exemplar al passallís de can Bada, remuntant el Ridaura. (Jaume Ramot García)

(59). Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
El 08/10/11, un exemplar en vol en direcció Sud, front la desembocadura del Ridaura; no es detectava des del 1990. (Rosa Matesanz Torrent).


La garsa de mar (Haematopus ostralegus). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(65). Fredeluga (Vanellus vanellus)
L'11/10/11, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 29/10/11, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(70). Becadell sord (Lymnocryptes minimus)
El 08/10/11, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


El becadell sord (Lymnocryptes minimus).

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
El 05/10/11, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; primera citació postnupcial. (Rosa Matesanz Torrent)
Del 08 al 18/10/11, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 16 i 30/10/11, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El becadell (Gallinago gallinago) a la bassa del Dofí. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
Un exemplar a la desembocadura del Ridaura del 02 al 15/10/11. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent, Àlex Massana Pernias).
Els dies 05, 09 i 16/10/11, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)

(86'). Gavià fosc (Larus fuscus)
Els dies 15, 22, 29 i 30/10/11, a l'abocador de Solius, un primer any marcat amb anella de plàstic vermell amb inscripció blanca H·2C2 al tars dret, anellat al nord d'Alemanya. (Carlos Alvarez Cros)
El 16/10/11, a l'abocador de Solius, un primer any marcat amb anella metàl·lica holandesa amb numeració 5.464.820 al tars esquerre. (Carlos Alvarez Cros)


Els gavians foscos (Larus fuscus), del 15 i 16/10/11, marcats.

Els dies 22 i 23/10/11, a l'abocador de Solius, hi havia una presència relativament nombrosa d'exemplars d'aquesta espècie. Entre ells, cridava l'atenció un primer any de mida molt petita i molt allargassat, que podria pertànyer a la subespècie nominal. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià fosc (Larus fuscus) juvenil.


Els dies 22 i 23/10/11, a l'abocador de Solius, un adult marcat amb anella de plàstic negre amb inscripció blanca J453 al tars esquerre, anellat al nord de Noruega. Malgrat haver estat anellat com a pertanyent a la subespècie nominal, es tracta d'un L. f. intermedius. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 22 i 30/10/11, a l'abocador de Solius, un adult marcat amb anella de plàstic negre amb inscripció blanca 8V7 al tars dret, anellat com a femella adulta a l'illa de Guernsey, al canal de la Mànega. (Carlos Alvarez Cros)


Els gavians foscos (Larus fuscus), del 22 i 23/10/11, marcats.

El 30/10/11, a l'abocador de Solius, un segon any marcat amb anella de plàstic blau amb inscripció blanca V.E0U al tars dret, anellat a Dinamarca; primera lectura d'un ocell d'aquest origen. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià fosc (Larus fuscus) danès.

(87). Gavià argentat (Larus michahellis)
El 15/10/11, a l'abocador de Solius, s'observa un segon any marcat amb anella de plàstic gris al tars esquerre. Aquest ocell fou criat de petit a Castell d'Aro per Jaume Ramot i, encara enguany, el visita quasi a diari a casa seva. (Carlos Alvarez Cros)


El segon any de gavià argentat (Larus michahellis) marcat, també conegut com "Sandalio" o "Xancleto".


El 30/10/11, a l'abocador de Solius, s'observa un ocell leucístic, observat repetidament l'hivern passat. (Carlos Alvarez Cros)

(?). Gavià incògnita (Larus sp.)
El 22/10/11, a l'abocador de Solius, s'observa una gavià quasi del tot blanc. Les parts nues suggereixen que es tracta d'un ocell de segon o tercer any, però de quina espècie?. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià incògnita (Larus sp.).

(103). Duc (Bubo bubo)
El 07/10/11, un exemplar mort atropellat a Santa Cristina d'Aro. (Jaume Ramot García)


El duc (Bubo bubo) atropelat. Foto: Jaume Ramot García.

(109). Falciot pàl·lid (Apus pallidus)
El 09/10/11, un exemplar al passeig dels Guíxols, de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)
L'11/10/11, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (Jaume Ramot García).
El 12/10/11, un exemplar a Sant Feliu de Guíxols. (Alfons Delgado García)

(110). Ballester (Apus melba)
El 04/10/11, sis o set exemplars entren als contrapesos d'unes grues de construcció a Sant Feliu de Guíxols. (David Miret)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
De l'01 al 31/10/11, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
De l'01 al 31/10/11, almenys dos exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Àlex Massana Pernias, Xavier Mañas, Manel Dinares Cistare)
De l'01 al 31/10/11, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; un el 05/10/11. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Xavier Mañas, Manel Dinares Cistare)
Els dies 16 i 27/10/11, un exemplar al passallís de can Bada, al Ridaura. (Jaume Ramot García)


El blauet (Alcedo atthis) a la bassa del Dofí l'01/10/11. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 18/10/11, un mascle i una femella a la pollancreda de can Provensal, a Santa Cristina d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 30/10/11, almenys un mascle a la pollancreda de can Provensal, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El mascle de picot garser petit (Dendrocopos minor), el 18/10/11. Foto: Rosa Matesanz Torrent

(121). Alosa (Alauda arvensis)
El 31/10/11, un vol d'una dotzena exemplars a un camp del costat de can Perera, a Panedes. (Carlos Alvarez Cros)

(123). Roquerol (Ptyonoprogne rupestris)
El 18/10/11, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)
El 21/10/11, quatre exemplars a un penyassegat entre Sant Feliu de Guíxols i Tossa de Mar. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
Els dies 22, 23, 25, 29, 30 i 31/10/11, una dotzena d'exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)

(124). Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
El 18/10/11, deu exemplars a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 23/10/11, diversos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(129). Titella (Anthus pratensis)
El 16/10/11, un exemplar a l'abocador de Solius; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(139). Cotxa blava (Luscinia svecica)
Els dies 10 i 13/10/11 una femella a la desembocadura del Ridaura; sisena citació a la vall. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 17, 23, 27 i 28/10/11 un mascle a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
El 29/10/11 una femella al Ridaura, a l'alçada dels estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Les cotxes blaves (Luscinia svecica). Fotos: Rosa Matesanz Torrent.

(141). Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
L'01/10/11, un exemplar a la bassa del Dofí. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 02/10/11, un exemplar a Romanyà de la Selva. (Jaume Ramot García)

(142). Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
Els dies 17, 18 i 31/10/11 un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)


El bitxac rogenc (Saxicola rubetra). Fotos: Rosa Matesanz Torrent.

(144). Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
El 12/10/11 un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


El còlit gris (Oenanthe oenanthe).

(146). Merla blava (Monticola solitarius)
El 02/10/11, un exemplar a l'abocador de Solius; primera observació a aquest indret. (Carlos Alvarez Cros)


La merla blava (Monticola solitarius).

(150). Griva (Turdus viscivorus)
El 12/10/11, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació a aquet indret. (Carlos Alvarez Cros)

(156). Boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus)
El 10/10/11 un exemplar a la desembocadura del Ridaura; vuitena citació a la vall. (Rosa Matesanz Torrent)


La boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(157). Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
L'01/10/11, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(166). Tallareta vulgar (Sylvia communis)
El 16/10/11, un exemplar al passallís de can Bada, al Ridaura. (Jaume Ramot García)

(181''). Pela-roques (Tichodroma muraria)
El 21/10/11, un exemplar arran de mar a un penyassegat entre Sant Feliu de Guíxols i Tossa de Mar. Primera observació a la vall. Ja es tenía notícia de dues citacions prèvies al terme de Tossa de Mar. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)


El pela-roques (Tichodroma muraria). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(183). Teixidor (Remiz pendulinus)
El 18/10/11, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Jaume Ramot García)
El 22/10/11, observat a la desembocadura del Ridaura. (Xavier Mañas, Manel Dinares Cistare)

(187). Botxí (Lanius meridionalis)
Els dies 12, 30 i 31/10/11, un exemplar a can Barella, a Panedes. (Carlos Alvarez Cros)


El botxí (Lanius meridionalis), el 31/10/11.

(191'). Cornella negra (Corvus corone)
Quatre exemplars a l'abocador de Solius, l'01/10/11. (Carlos Alvarez Cros)
El 29/10/11, cinc exemplars a can Barella, a Panedes; el 31/10/11, dos. (Carlos Alvarez Cros)

(192). Corb (Corvus corax)
No menys de catorze exemplars a l'abocador de Solius, el 12/10/11; nombre molt gran pel que s'anava veient; el 16/10/11, no menys de set. (Carlos Alvarez Cros)

(210). Repicatalons (Emberiza schoeniclus)
El 13/10/11, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; primera observació postnupcial. (Rosa Matesanz Torrent)

(0'''). Oca egípcia (Alopochen aegyptiaca)
Els dies 08 i 22/10/11, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; dos, els dies 14, 27, 30 i 31/10/11; quatre, el 16/10/11. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)


Les quatre oques egípcies (Alopochen aegyptiaca). Foto: Jaume Ramot García.

(2). Cacatua nimfa (Nymphicus hollandicus var. domestica)
El 12/10/11, un exemplar al carril bici, a l'alçada del restaurant Les Graelles, a Santa Cristina d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)
El 16/10/11, un exemplar al tram final del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(3). Periquito (Melopsitacus undulatus)
De l'01 al 23/10/11, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; els dies 18, 25 i 28/10/11, un. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Àlex Massana Pernias, Xavier Mañas, Manel Dinares Cistare)SETEMBRE/2011

(10). Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
L'01/09/11, dos exemplars des de la platja Gran de Platja d'Aro. (Aniol Negre Albertí)
El 02/09/11, almenys un exemplar s'ajoca a cala Jonca. (Carlos Alvarez Cros)

(12). Martinet menut (Ixobrychus minutus)
El 04/09/11, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El martinet menut (Ixobrychus minutus).

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Els dies 03 i 05/09/11, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; un el 04/09/11. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
L'11/09/11, un exemplar en vol als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 22/09/11, un exemplar en vol als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)

(15). Esplugabous (Bubulcus ibis)
Entre finals del mes passat i el començament d'aquest, s'inicia la formació del dormidor dels estanys de les Escoles de Platja d'Aro. El 03/09/11, disset exemplars, el 04/09/11, quaranta-vuit, el 05/09/11, cinquanta-tres, el 09/09/11, noranta-tres i un mínim de cent vuitanta els dies 14 i 26/09/11. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)


Aspecte del dormidor d'esplugabous (Bubulcus ibis) el 04/09/11.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro amb, almenys catorze exemplars el 02/09/11. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Raül Calderón Alvarez, Jaume Ramot García, Aniol Negre Albertí)
Un exemplar a la desembocadura del Ridaura els dies 05, 13, 15 i 17/09/11; dos els dies 10, 11, 19 i 28/09/11; tres el 25/09/11 i quatre el 24/0911. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí).

(16'). Agró blanc (Casmerodius albus)
El 04/09/11, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Raül Calderón Alvarez)
Els dies 08 i 11/09/11, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; els dies 12, 13 i 14/09/11, un. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
El 19/09/11, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; del 20 al 25/09/11, un i el 28/09/11, tres. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 24 i 25/09/11, un exemplar a la desembocadura dels Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí)


L'agró blanc (Casmerodius albus) amb una gavina capblanca (Larus genei).

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència amb no menys de set exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, els dies 13, 14 i 24/09/11; el 18/09/11, onze. (Carlos Alvarez Cros, Raül Calderón Alvarez, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent, Aniol Negre Albertí)
El 12/09/11, vuit exemplars en vol per sobre els estanys de les Escoles de Platja d'Aro, on no es paren. (Jaume Ramot García)
El 17/09/11, un estol de quinze exemplars en direcció Sud front la platja de Canyet, a Santa Cristina d'Aro. (Manuel Alvarez Cros)
El 25/09/11, un exemplar a la desembocadura dels Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 25/09/11, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(23). Ànec blanc (Tadorna tadorna)
El 25/09/11, l'exemplar marcat encara continua als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Raül Calderón Alvarez, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Aniol Negre Albertí)
Del 18 al 25/09/11, un segon exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Aniol Negre Albertí)


Els ànecs blancs (Tadorna tadorna) el 18/09/11.

(25). Ànec griset (Anas strepera)
Un mascle als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, del 07 al 14/09/11. Quarta observació a la vall. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)


L'ànec griset (Anas strepera).

(26). Xarxet (Anas crecca)
Tres exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro els dies 07, 25 i 28/09/11; els dies 08, 10, 14 i 17/09/11, un; els dies 12, 18 i 24/09/11, dos. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Cinc exemplars primer a la desembocadura del Ridaura i després als estanys de les Escoles de Platja d'Aro el 13/09/11. (Rosa Matesanz Torrent)
Tres exemplars a la desembocadura del Ridaura els dies 15 i 18/09/11. (Rosa Matesanz Torrent)


Un dels xarxets (Anas crecca). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(27). Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
El 18/09/11, setanta-vuit exemplars a la desembocadura dels Ridaura; el 25/09/11, més de cent. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
Fins el 24/09/11, almenys dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; tres els dies 25 i 28/09/11. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)


Un dels ànecs cullerots (Anas clypeata) el 02/09/11. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(31). Morell de cap-roig (Aythya ferina)
Del 02 al 14/09/11, un mascle als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)


El morell cap-roig (Aythya ferina) el 02/09/11. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(35). Milà negre (Milvus migrans)
El 03/09/11, un exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(36'). Aufrany (Neophron percnopterus)
Un juvenil sobre la desembocadura del Ridaura el 05/09/11. Primera observació a la vall. (Rosa Matesanz Torrent)


L'aufrany (Neophron percnopterus). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(40'). Astor (Accipiter gentilis)
El 29/09/11, un jove apareix amb una ala trencada a l'aparcament del club Tennis d'Aro. (Policia Local de Castell-Platja d'Aro)


L'astor (Accipiter gentilis). Foto: Policia Local de Castell-Platja d'Aro.

(41). Esparver vulgar (Accipiter nisus)
El 14/09/11, un exemplar al molí d'en Bussot, a Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)

(52). Rascló (Rallus aquaticus)
El 17/09/11, un exemplar al Ridaura, a l'alçada dels estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)
Del dies 19 al 25/09/11, un exemplar al Ridaura, a l'alçada dels estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
Del 24 al 26/09/11, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García)

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
El 09/09/11, encara l'exemplar juvenil als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
El 05/09/11, cinc exemplars juvenils als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)

(65). Fredeluga (Vanellus vanellus)
El 17/09/11, dos exemplars a la platja Gran de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 20/09/11, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 28/09/11, quinze exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


Les fredelugues (Vanellus vanellus) a la platja i l'estol dels estanys.

(76). Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Els dies 03 i 04/09/11, tres exemplars (un adult en plomatge hivernal i dos juvenils), als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 05/09/11, un. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)


Les gambes roges pintades (Tringa erythropus).

(78). Gamba verda (Tringa nebularia)
Del 04 al 18/09/11, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)


La gamba verda (Tringa nebularia).

(79). Xivita (Tringa ochropus)
Els dies 03, 07, 09, 14 i 24/09/11, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; els dies 08, 09, 17 i 18/09/11, un. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
Un exemplar a la desembocadura del Ridaura els dies 05, 08, 09, 10, 19, 20, 24 i 28/09/11. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí).


La xivita (Tringa ochropus) al Ridaura.

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
Els dies 01 i 02/09/11, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 03, 04, 06, 07, 13 i 14/09/11, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; un del 08 al 10/09/11. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
Del 03 al 24/09/11, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; dos els dies 07 i 10/09/11. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)

(85). Gavina capblanca (Larus genei)
El 04/09/11, un primer any als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; del 05 al 12/09/11, dos; segona citació de l'espècie a la vall, la primera datava de 1988. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
El 10/09/11 es detecta que un dels exemplars està marcat amb anella metàl·lica a la tíbia dreta i anella de plàstic blanc amb inscripció negra (JP6) al tars dret. (Carlos Alvarez Cros).


La gavina capblanca (Larus genei) el 04/09/11 i les dues, el 10/09/11, on s'aprecia la marcada.

(86'). Gavià fosc (Larus fuscus)
El 17/09/11, a l'abocador de Solius, es torna a observar el tercer any marcat amb anella de plàstic negre amb inscripció blanca O'N5 al tars dret, anellat a Burhou, Alderney, Guernsey, petita illa britànica al canal de la Mànega. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià fosc (Larus fuscus) marcat.

(97). Tudó (Columba palumbus)
El 24/09/11, un centenar d'exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(103). Duc (Bubo bubo)
El 04/09/11, un exemplar vora Pedralta. (Jaume Ramot García)

(109). Falciot pàl·lid (Apus pallidus)
El 17/09/11, almenys dos exemplars a Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)

(110). Ballester (Apus melba)
El 22/09/11, un exemplar entra al contrapès d'una grua de construcció, a Sant Feliu de Guíxols. (David Miret)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
De l'01 al 25/09/11, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
Del 03 al 25/09/11, almenys un exemplar a la desembocadura del Ridaura; els dies 06 i 19/09/11, dos. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
Del 02 al 25/09/11, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Raül Calderón Alvarez)

(117). Picot garser gros (Dendrocopos major)
El 04/09/11, una femella als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, als arbres secs del costat de la carretera; primera observació de l'espècie a aquest indret. (Carlos Alvarez Cros)

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 09/09/11, un exemplar a la pollancreda de can Provensal, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 18/09/11, un mascle a la pollancreda de can Provensal, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 25/09/11, almenys un exemplar a la pollancreda de can Provensal, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Un picot garser petit (Dendrocopos minor) el 25/09/11.

(123). Roquerol (Ptyonoprogne rupestris)
El 15/09/11, uns vint exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació postnupcial. (Jaume Ramot García)
El 18/09/11, uns trenta exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 24/09/11, un vol d'uns cent-cinquanta exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(124). Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
El 18/09/11, un miler d'exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro aturades per la pluja i el vent. (Carlos Alvarez Cros)

(125). Oreneta cua-rogenca (Hirundo daurica)
El 18/09/11, almenys dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 24/09/11, almenys quatre. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí)

(141). Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
Els dies 03 i 25/09/11, almenys dos exemplars a Tallades, Santa Cristina d'Aro; els dies 04 i 17/09/11, un. (Carlos Alvarez Cros)


Una de les cotxes cua-roges (Phoenicurus phoenicurus).

(142). Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
El 09/09/11 un exemplar juvenil a la desembocadura del Ridaura; primera citació postnupcial. (Rosa Matesanz Torrent)
El 14/09/11, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 20/09/11 un exemplar prop de la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/09/11, un exemplar als camps erms de Solius, prop de la variant de Santa Cristina d'Aro. (Jaume Ramot García)


El bitxac rogenc (Saxicola rubetra) el 09/09/11. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(152). Boscaler comú (Locustella luscinoides)
El 09/09/11, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; tercera citació a la vall, la darrera datava de 1993. (Carlos Alvarez Cros)

(157). Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
El 25/09/11, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(175). Papamosques gris (Muscicapa striata)
El 25/09/11, almenys un exemplar a Tallades, Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(176). Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
El 15/09/11, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; primera citació postnupcial. (Rosa Matesanz Torrent)
El 20/09/11 un exemplar prop de la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 25/09/11, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(181'). Pica-soques blau (Sitta europaea)
Un exemplar prop del Ridaura al seu pas per Solius, el 04/09/11. Primera observació a la vall. (Raül Calderón Alvarez)

(185). Escorxador (Lanius collurio)
El 09/09/11, a prop de can Provensal, Santa Cristina d'Aro, s'observa un juvenil. (Carlos Alvarez Cros)

(188). Capsigrany (Lanius senator)
Els dies 03 i 04/09/11, un juvenil a Tallades, Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El capsigrany (Lanius senator).

(0'''). Oca egípcia (Alopochen aegyptiaca)
A més de l'exemplar resident (l'altre morí de botulisme), els dies 04 i 06/09/11, dos exemplars. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Raül Calderón Alvarez)
El 14/09/11, darrer dia que s'observa l'exemplar resident als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 28/09/11, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(3). Periquito (Melopsitacus undulatus)
Del 05 al 09/09/11, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; del 15 al 28/09/11, dos. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)


El periquito (Melopsitacus undulatus). Foto: Rosa Matesanz Torrent.AGOST/2011

(3). Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
L'01/08/11 s'observa no menys de 23 exemplars als extanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 15/08/11, no menys de vint-i-set. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros).

(3). Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)
Els dies 09 i 10/08/11 s'observa un exemplar als extanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent).
El 21/08/11 s'observa un exemplar als extanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros).


Els cabussons collnegres (Podiceps nigricollis) el 09 i el 21/08/11. Primera foto: Rosa Matesanz Torrent.

(6). Baldriga cendrosa (Calonectris diomedea)
El 05/08/11, diversos exemplars, rere les barques de pesca, front la punta de Garbí i la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 15/08/11, dos exemplars, front la punta de Garbí. (Carlos Alvarez Cros)
El 23/08/11, diversos exemplars, rere les barques de pesca, front el port de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)

(11). Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis)
El 13/08/11, divuit exemplars, a unes roques del camí de ronda de S'Agaró a la Conca. (Rosa Matesanz Torrent)
El 16/08/11, no menys de vint-i-dos exemplars, rere una barca de pesca, front el port de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)

(12). Martinet menut (Ixobrychus minutus)
El 14/08/11, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Presència durant tot el mes als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, entre un i quatre exemplars; màxims de deu exemplars el 26/08/11, onze el 30/08/11 i vint el 29/08/11. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí, Jaume Ramot García)
Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, els dies 01, 04 i 07/08/11; tres, el 05/08/11; dos, el 06/08/11. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent).


Un dels martinets de nit (Nycticorax nycticorax) el 04/08/11. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(14). Martinet ros (Ardeola ralloides)
El 23/08/11, sis exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 30/08/11, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García)


Els martinets rossos (Ardeola ralloides) el 17/07/11.

(15). Esplugabous (Bubulcus ibis)
Els dies 24/08/11, vuit exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació postnupcial. (Rosa Matesanz Torrent)

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Presència durant tot el mes als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb màxims de quinze exemplars el 21/08/11 i 25 el 15/08/11. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí)
Presència durant tot el mes a la desembocadura del Ridaura, amb un màxim de cinc exemplars el 09/08/11. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent).
El 21/08/11, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


Alguns del martinets blancs (Egretta garzetta) el 21/08/11.

(16'). Agró blanc (Casmerodius albus)
Els dies 12, 13 i 14/08/11, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


L'agró blanc (Casmerodius albus) el 13/08/11.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència durant tot el mes als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb màxims de cinc exemplars el 05/08/11 i quinze el 31/08/11. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí)

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
Els dies 03, 05 i 06/08/11, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 05/08/11. (Jaume Ramot García).
El 29/08/11, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García, Aniol Negre Albertí)

(18'). Cigonya negra (Ciconia nigra)
Tres exemplars sobrevolen Platja d'Aro el 12/08/11. Primera observació a la vall. (Albert González)


Dues de les cigonyes negres (Ciconia nigra). Foto: Albert González.

(19). Cigonya blanca (Ciconia ciconia)
El 24/08/11 un exemplar prop de can Juanals, a Castell d'Aro. (Aniol Negre Albertí)

(20). Flamenc (Phoenicopterus roseus)
El 22/08/11, un estol de trenta exemplars en direcció Sud front la platja de Canyet, a Santa Cristina d'Aro. (Dani Valverde Saubí)

(23). Ànec blanc (Tadorna tadorna)
El 28/08/11, es captura un jove a la platja Gran de Platja d'Aro; s'allibera la bassa del Dofí. (Jaume Ramot García)
Els dies 30 i 31/08/11, l'exemplar de la citació anterior, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Aniol Negre Albertí, Jaume Ramot García)


L'ànec blanc (Tadorna tadorna). Foto: Jaume Ramot García.

(26). Xarxet (Anas crecca)
Un jove o femella als estanys de les Escoles de Platja d'Aro els dies 21 i 22/08/11. (Carlos Alvarez Cros)


El xarxet (Anas crecca) el 22/08/11.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
Un jove o femella als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, del 09 al 15/08/11; el 16/08/11, tres; els dies 17, 20, 21, 23 i 27/08/11, quatre; el 18/08/11, cinc i dos els dies 19 i 30/08/11. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


Tres dels ànecs cullerots (Anas clypeata) el 16/08/11.

(35). Milà negre (Milvus migrans)
El 28/08/11, un exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(37). Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
El 02/08/11, un exemplar sobrevola Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 19/08/11, un exemplar a la font del Ferro de Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)

(38). Arpella vulgar (Circus aeruginosus)
El 28/08/11, un exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(40'). Astor (Accipiter gentilis)
El 28/08/11, un jove molesta un immadur d'àguila cuabarrada (Aquila fasciata) a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(44). Àguila cuabarrada (Aquila fasciata)
El 28/08/11, a l'abocador de Solius, un immadur. (Carlos Alvarez Cros)

(47'). Falcó de la reina (Falco eleonorae)
El 22/08/11, un exemplar de fase fosca, en direcció Nord, a la platja de Canyet, a Santa Cristina d'Aro; segona observació d'aquesta espècie a la vall. (Dani Valverde Saubí)

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
El 07/08/11, darrer dia que s'observa els polls i la mare a la desembocadura del Ridaura; del 13 al 25/08/11 un juvenil. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 16, 20, 27, 28, 30 i 31/08/11, un exemplar juvenil als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent, Aniol Negre Albertí)


Els quatre juvenils de cames-llargues (Himantopus himantopus) el 07/08/11.

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
El 21/08/11, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(68). Territ vairant (Calidris alpina)
Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, els dies 04 i 05/08/11. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García).


El territ variant (Calidris alpina). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
Els dies 06 i 13/08/11, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; dos el 16/08/11. (Carlos Alvarez Cros)
Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 18/08/11. (Jaume Ramot García).


La xivita (Tringa ochropus) el 06/08/11.

(80). Valona (Tringa glareola)
Els dies 21 i 22/08/11, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


La valona (Tringa glareola) el 22/08/11.

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
Dos exemplars a la desembocadura del Ridaura, els dies 01, 22 i 29/08/11; un els dies 04 i 07/08/11. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García).
Els dies 05, 17, 22 i 24/08/11, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; quatre el 28/08/11 i dos els dies 30 i 31/08/11. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
De l'01 al 27/08/11, dos exemplars a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)


Una de les xivitones (Actitis hypoleucos) l'01/08/11. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 12/08/11, un exemplar juvenil al port de Sant Feliu de Guíxols i un altre o el mateix als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primeres observacions postnupcials. (Carlos Alvarez Cros)
El 16/08/11, un exemplar de segon any als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El juvenil de gavina capnegra (Larus melanocephalus) als estanys.

(85'). Gavina corsa (Larus audouinii)
Els dies 13, 14, 15, 21 i 27/08/11, un juvenil a l'abocador de Solius, reconeixible per unes cobertores mudades a l'ala esquerra. (Carlos Alvarez Cros)
El 21/08/11, un juvenil a l'abocador de Solius, marcat amb anella metàl·lica (6198221) a l'illa del Molí d'El Prat de Llobregat. (Carlos Alvarez Cros)
El 21/08/11, un juvenil a la platja de Sant Feliu de Guíxols marcat amb anella de plàstic blanc que no es va poder llegir. (Carlos Alvarez Cros)


Els juvenils de gavina corsa (Larus audouinii) a l'abocador de Solius.

(86'). Gavià fosc (Larus fuscus)
El 19/08/11, a la platja de Sant Feliu de Guíxols i els dies 20 i 28/08/11 a l'abocador de Solius, un tercer any marcat amb anella de plàstic negre amb inscripció blanca O'N5 al tars dret, anellat a Burhou, Alderney, Guernsey, petita illa britànica al canal de la Mànega. Aquets ocell s'havia observat a Vilanova i la Geltrú l'abril del 2010 i a Barcelona el juny de 2010, i a l'abocador de Solius el 07/08/10. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià fosc (Larus fuscus) marcat.

(87). Gavià argentat (Larus michahellis)
El 17/08/11, al port de Sant Feliu de Guíxols, s'observa un segon any marcat amb anella de plàstic gris al tars esquerre. Aquest ocell fou criat de petit a Castell d'Aro per Jaume Ramot i, encara enguany, el visita quasi a diari a casa seva. (Carlos Alvarez Cros)


El segon any de gavià argentat (Larus michahellis) marcat, també conegut com "Sandalio" o "Xancleto".

El 21/08/11, a l'abocador de Solius, s'observa un juvenil marcat, com a poll a les illes Medes, amb anella de remitent de la Societat Catalana d'Anellament; primera vegada que es fa un control d'aquest remitent a la vall. (Carlos Alvarez Cros)

(90). Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
El 12/08/11, catorze exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; xifra rècord a la vall. (Rosa Matesanz Torrent)


L'estol de fumarells carablancs (Chlidonias hybrida) el 12/08/11. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(100). Cucut (Cuculus canorus)
Tres exemplars al pla de Solius, el 25/08/11. (Jaume Ramot García)

(109). Falciot pàl·lid (Apus pallidus)
El 12/08/11, presència a la zona del Cavall Bernat, a Platja d'Aro. (Xavier Higueruelo)
El 20/08/11, un estol més o menys laxe, d'almenys seixanta exemplars sobre el puig de les Bateries, que marxa en direcció nord; xifra rècord a la vall. (Alfons Delgado-García)

(110). Ballester (Apus melba)
Els dies 05 i 16/08/11, sis exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Del 04 al 30/08/11, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; dos els dies 12, 21, 22, 23, 27, 29 i 30/08/11. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Aniol Negre Albertí)
Del 05 al 28/08/11, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; dos el 07/08/11. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Del 07 al 24/08/11, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; dos els dies 19 i 20/08/11. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 17 i 18/08/11, almenys un exemplar al port de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)


Un blauet (Alcedo atthis) el 20/08/11. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(113). Gaig blau (Coracias garrulus)
El 14/08/11, s'observa dos exemplars aturats a un cables davant del mas Alou, a Panedes, Llagostera. (Aleix Comas Herrera)

(171). Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
Primers exemplars a la desembocadura del Ridaura, el 28/08/11. (Carlos Alvarez Cros).

(172). Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 23/08/11. (Carlos Alvarez Cros).

(203). Passerell comú (Carduelis cannabina)
El 02/08/11, una parella al marge de la C-31, passat Cal Padri. (Jaume Ramot García)


El mascle de passerell comú (Carduelis cannabina). Foto: Jaume Ramot García.

(0'''). Oca egípcia (Alopochen aegyptiaca)
A més de la presencia de la parella resident, el 30/08/11, dos exemplars. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Aniol Negre Albertí)

(2). Cacatua nimfa (Nymphicus hollandicus var. domestica)
El 26/08/11, un exemplar rere el nou edifici de l'ajuntament de Santa Cristina d'Aro. (Jaume Ramot García)JULIOL/2011

(3). Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
El 19/07/11 s'observa no menys de 18 exemplars als extanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García).

(6). Baldriga cendrosa (Calonectris diomedea)
Els dies 09, 17 i 30/07/11, diversos exemplars, mar endins, front la punta de Garbí i la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(9). Mascarell (Morus bassanus)
El 17/07/11, un immadur front la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(12). Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Els dies 23, 30 i 31/07/11, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Els dies 02, 03 i 17/07/11, un adult i un immadur al tram final del Ridaura; el 09/07/11, un adult. (Carlos Alvarez Cros)
Un adult i un immadur (probablement els mateixos de la citació anterior), als estanys de les Escoles de Platja d'Aro els dies 02 i 03/07/11. (Carlos Alvarez Cros)
Un adult i dos immadurs, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro el 04/07/11. (Jaume Ramot García)
El 10/07/11, un immadur als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 12, 17, 18, 24 i 31/07/11, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; dos els dies 14, 29 i 30/07/11. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí, Joan Alabau)
El 23/07/11, dos adults i un immadur al tram final del Ridaura; els dies 24 i 31/07/11, un adult. (Carlos Alvarez Cros)


L'adult de martinet de nit (Nycticorax nycticorax) el 02/07/11.

(14). Martinet ros (Ardeola ralloides)
El 14/07/11, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primer registre postnupcial. (Jaume Ramot García)
El 17/07/11, cinc exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; un exemplar els dies 22 i 23/07/11. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
Els dies 19, 22 i 24/07/11, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)


Tres dels martinets rossos (Ardeola ralloides) el 17/07/11.

(15). Esplugabous (Bubulcus ibis)
El 17/07/11, set exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació postnupcial. (Jaume Ramot García)
El 22/07/11, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 24/07/11, dos. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Raül Calderón Alvarez)


Alguns dels esplugabous (Bubulcus ibis) el 17/07/11. Foto: Jaume Ramot García

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 03, 05, 19, 23, 24, 26, 30 i 31/07/11, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; tres el 31/07/11. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
Els dies 03, 05 i 26/07/11, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; els dies 04, 09, 10, 12, 18, 19 i 20/07/11, dos; els dies 13, 16, 24/07/11, tres; els dies 14, 22, 23 i 30/07/11, quatre; cinc el 31/07/11 i set el 24/07/11 i onze el 29/07/11. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent, Aniol Negre Albertí, Joan Alabau, Raül Calderón Alvarez)
El 25/07/11, dos exemplars a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (Jaume Ramot García).

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Els dies 02, 17, 23, 29 i 30/07/11, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; els dies 03, 05, 10, 12, 14, 16, 19, 26 i 31/07/11, un; el 04/07/11, tres; cinc el 24/07/11. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Joan Alabau, Raül Calderón Alvarez)
El 21/07/11, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
El 14/07/11, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primer registre postnupcial. (Jaume Ramot García)
Del 16 al 23/07/11, un exemplar jove als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; tres el 24/07/11. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Joan Alabau, Aniol Negre Albertí, Raül Calderón Alvarez)


L'agró roig (Ardea purpurea) el 17/07/11. Foto: Jaume Ramot García

(19). Cigonya blanca (Ciconia ciconia)
Els dies 03, 09 i 24/07/11, a l'abocador de Solius, s'observa un adult amb anella metàl·lica a la tíbia esquerra i anella blanca de plàstic blanc amb inscripció negra (90A6) a la dreta. Aquest ocell procedeix del projecte de reintroducció que es du a terme a Banyoles. Fou marcat i alliberat quan tenia dos anys, el 22/03/10. Entre mitjans i finals de setembre de 2010 fou observada al Cortalet, al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà i els dies 07 i 17/07/11 als estanys de Sils. (Carlos Alvarez Cros)
El 04/07/11, cinc exemplars en vol sobre els estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Policia Municipal de Castell-Platja d'Aro)
El 24/07/11,a l'abocador de Solius, s'observa un exemplar amb anella metàl·lica al tars esquerre i anella blanca de plàstic blanc amb inscripció negra (MS0A) a la tíbia dreta. Aquest ocell fou marcat com a poll al Castell de Perelada el 30/05/11. (Carlos Alvarez Cros)


Les cigonyes blanques (Ciconia ciconia) marcades, el 24/07/11.

(23). Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Els dies 04 i 05/07/11, una femella als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
Del 05 al 08/07/11, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Aniol Negre Albertí)


L'ànec blanc (Tadorna tadorna). Foto: Jaume Ramot García.

(34). Aligot vesper (Pernis apivorus)
El 28/07/11, un exemplar a Solius. (Jaume Ramot García)

(35). Milà negre (Milvus migrans)
El 17/07/11, primer jove de l'any a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 30/07/11, no menys de quaranta-vuit exemplars a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)


Alguns dels milans negres (Milvus migrans), el 30/07/11.

(37). Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
El 03/07/11, dos exemplars sobrevolen la font del Ferro. (Jaume Ramot García)
El 30/07/11, un exemplar a Solius, molestat per un milà negre.(Carlos Alvarez Cros)

(41). Esparver vulgar (Accipiter nisus)
El 09/07/11, un exemplar a Castell d'Aro. (Aniol Negre Albertí)

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
El 04/07/11, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 29/07/11, dos. (Jaume Ramot García)
El 23/07/11, els polls de la desembocadura del Ridaura ja volen. (Carlos Alvarez Cros)

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
El 02/07/11, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)

(69). Batallaire (Philomachus pugnax)
El 18/07/11, un exemplar de segon any apareix a la Conca, aparentment esgotat. S'anella i s'allibera a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; tercera observació a la vall. (Jaume Ramot García, Josep Ma Bas Lay)


El batallaire (Philomachus pugnax). Foto: Jaume Ramot García.

(77). Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
El 07/07/11, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Aniol Negre Albertí)

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 19/07/11, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)

(80). Valona (Tringa glareola)
Els dies 08 i 29/07/11, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


La valona (Tringa glareola). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
Dos exemplars a la desembocadura del Ridaura, els dies 23, 24, 29, 30 i 31/07/11. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
El 26/07/11, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 29/07/11, quatre. (Jaume Ramot García)

(84). Gavina vulgar (Larus ridibundus)
El 02/07/11, s'observa dos exemplars en vol costa amunt, front la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)
El 03/07/11, s'observa un adult en vol costa avall, front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)
El 12/07/11, un exemplar juvenil als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García)

(85'). Gavina corsa (Larus audouinii)
El 23/07/11, un juvenil a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 24/07/11, un exemplar amb plomatge d'adult als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (Raül Calderón Alvarez)


El juvenil de gavina corsa (Larus audouinii).

(87). Gavià argentat (Larus michahellis)
Els dies 02 i 17/07/11, a l'abocador de Solius, s'observa un adult amb anella metàl·lica italiana al tars dret. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 02 i 03/07/11, a l'abocador de Solius, s'observa un segon any amb el bec deformat. (Carlos Alvarez Cros)


L'anella italiana i el segon any de gavià argentat (Larus michahellis) amb el bec deformat.

El 09/07/11, a l'abocador de Solius, s'observa un adult amb anella metàl·lica GN4?613, probablement anglesa, al tars esquere. (Carlos Alvarez Cros)
El 09/07/11, a l'abocador de Solius, s'observa els primers juvenils marcats; al delta de l'Ebre i a Algèria. (Carlos Alvarez Cros)


Els juvenils de gavià argentat (Larus michahellis) marcats.

El 17/07/11, a l'abocador de Solius, com altres estius, s'observa un primer any brut de petroli. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 17 i 23/07/11, a l'abocador de Solius, s'observa un segon any amb el bec deformat. (Carlos Alvarez Cros)

El primer any de gavià argentat (Larus michahellis) brut i el segon any amb el bec deformat.

(88). Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Un adult i un primer any, al port de Sant Feliu de Guíxols el 23/07/11; primera observació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(107). Enganyapastors (Caprimulgus europaeus)
El 12/07/11, un exemplar al pla de Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)

(109). Falciot pàl·lid (Apus pallidus)
El 24/07/11, almenys un exemplar a la punta del Mulà, a Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)

(110). Ballester (Apus melba)
El 12/07/11, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Jaume Ramot García)
El 24/07/11, un exemplar entre el mas semi i el mas Nou. (Aniol Negre Albertí)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Els dies 11 i 21/07/11, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)
Del 17 al 31/07/11, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; dos el 29/07/11. (Jaume Ramot García, Aniol Negre Albertí, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 23, 24 i 26/07/11, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; el 31/08/11, dos. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)


El blauet (Alcedo atthis) amb un bernat pescaire (Ardea cinerea) el 21/07/11. Foto: Jaume Ramot García.

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
Els dies 20 i 23/07/11, un exemplar a la pollancreda de can Provensal, a Santa Cristina d'Aro. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)

(122). Oreneta de ribera (Riparia riparia)
El 24/07/11, almenys un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(188). Capsigrany (Lanius senator)
La parella a la font del Gat, de Castell-Platja d'Aro, peixa, almenys un poll volander, el 03/07/11. (Jaume Ramot García)


Un dels adults de capsigrany (Lanius senator). Foto: Jaume Ramot García

(0'''). Oca egípcia (Alopochen aegyptiaca)
Els dies 03 i 09/07/11, apart de la parella resident, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, que marxen en direcció oest. (Carlos Alvarez Cros)
El 22/07/11, la parella resident amb tres pollets als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; segona llocada, reposició de la perduda. El 29/07/11 els polls ja han desaparegut (Carlos Alvarez Cros)JUNY/2011

(9). Mascarell (Morus bassanus)
El 09/06/11, un adult i un immadur en direcció nord, davant de punta Prima, a Platja d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)
El 13/06/11, un immadur front la punta de Garbí, a Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)
El 18/06/11, un adult front la punta de Garbí, a Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)

(12). Martinet menut (Ixobrychus minutus)
El 13/06/11, una femella als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Un adult, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro el 07/06/11; el 08/06/11 dos exemplars; el 12/06/11 un exemplar. (Jaume Ramot García, Raül Calderón Alvarez)
El 19/06/11, un exemplar al tram final del Ridaura; el 27/06/11, un jove i un adult. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 19/06/11, tres exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Raül Calderón Alvarez)
Els dies 20 i 25/06/11, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 26/06/11, dos. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)


Els martinets de nit (Nycticorax nycticorax) el 26/06/11.

(14). Martinet ros (Ardeola ralloides)
Els dies 08, 12 i 18/06/11, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)


El martinet ros (Ardeola ralloides) el 18/06/11.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 04 i 13/06/11, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 05/06/11, almenys, tres; el 08/06/11 quatre exemplars al dormidor; els dies 12 i 24/06/11, dos. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí, Jaume Ramot García, Raül Calderón Alvarez)
Fins el 05/06/11, un exemplar al tram final del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 24/06/11, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Un martinet blanc (Egretta garzetta) a la desembocadura del Ridaura.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
El 19/06/11, encara l'exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Raül Calderón Alvarez)

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
El 08/06/11, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García)

(35). Milà negre (Milvus migrans)
El 24/06/11, no menys de vint-i-sis exemplars a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(40'). Astor (Accipiter gentilis)
El 05/06/11, un exemplar a la font del Ferro de Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)

(45). Xoriguer comú (Falco tinnunculus)
A primers de mes, els polls del niu del castell de Castell d'Aro ja estan completament plomats. (Jaume Ramot García)


Un dels polls de xoriguer comú (Falco tinnunculus). Foto: Jaume Ramot García

(47). Falcó mostatxut (Falco subbuteo)
Els dies 03 i 11/06/11, un exemplar sobre el casc urbà de Castell d'Aro. (Josep Ma Bas Lay, Aniol Negre Albertí)

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 30/06/11, dos exemplars a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
El 05/06/11, apart de la parella resident, cinc exemplars a la desembocadura del Ridaura; el 19/06/11, un. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 21/06/11 neixen tres pollets de la parella resident i l'endemà neix el quart; és la primera vegada que es registre l'èxit de la cria d'aquesta espècie a la vall. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent, Aniol Negre Albertí)
El 26/06/11, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Els cinc cames-llargues (Himantopus himantopus) i un dels pollets. Foto del poll: Rosa Matesanz Torrent.

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
Continua la presència a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
Confirmada la cria al tram final del Ridaura, on almenys es detecta un ni amb ous. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
El 13/06/11 s'observa repetides còpules de la parella de la citació anterior, que va perdre el niu en pujar el nivell del riu Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Lluís Hugas Mulà)
El 13/06/11 s'observa el primer juvenil de l'any al tram final del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Lluís Hugas Mulà)
El 20/06/11, una parella inicia la nidificació a la desembocadura del Ridaura. (Jaume Ramot García)


Un corriol petit (Charadrius dubius) al niu i el juvenil. Fotos: Rosa Matesanz Torrent.

(77). Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Els dies 20 i 21/06/11, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; el 22/06/11, dos. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent, Aniol Negre Albertí)


La gamba roja vulgar (Tringa totanus) Foto: Jaume Ramot García.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 19/06/11, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro i tres a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; primeres observacions postnupcials. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 21 i 22/06/11, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Aniol Negre Albertí)


Les xivites (Tringa ochropus) a la bassa del Dofí.

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
El 03/06/11, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Lluís Hugas Mulà)

(84). Gavina vulgar (Larus ridibundus)
El 30/06/11, s'observa un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera citació postnupcial. (Rosa Matesanz Torrent)

(85'). Gavina corsa (Larus audouinii)
El 18/06/11, un tercer estiu a la cala del Vigatà. (Carlos Alvarez Cros)

(87). Gavià argentat (Larus michahellis)
L'11/06/11, primers juvenils als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 18/06/11, primers juvenils a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(90). Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Els dies 23 i 24/06/11, un exemplar adult als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Aniol Negre Albertí, Carlos Alvarez Cros)


El fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) als estanys.

(81). Òliba (Tyto alba)
Una parella cria al tram final del Ridaura. (Jaume Ramot García)

(113). Gaig blau (Coracias garrulus)
El 06/06/11, s'observa un exemplar a Solius, prop de la variant de Santa Cristina d'Aro (Jaume Ramot García)

(142). Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
El 13/06/11 un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. Data molt tardana. L'única i dolenta imatge que s'ha pogut obtenir permet veure la base blanca de les rectrius. (Carlos Alvarez Cros)


El bitxac rogenc (Saxicola rubetra).

(157). Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
El 12/06/11, continuen els cants al balcar del tram final del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Raül Calderón Alvarez)

(158). Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
El 12/06/11 un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. Data molt tardana. (Raül Calderón Alvarez)

(188). Capsigrany (Lanius senator)
Una parella a la font del Gat, de Castell-Platja d'Aro el 28/06/11. (Jaume Ramot García)

(0'''). Oca egípcia (Alopochen aegyptiaca)
Fins el 25/06/11 continua la presència de la parella als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Aniol Negre Albertí, Jaume Ramot García, Raül Calderón Alvarez)
El 08/06/11, dos exemplars en vol sobre l'antiga estació de tren de Santa Cristina d'Aro; malgrat que poca estona més tard s'ha observat un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, es podria tractar de la parella resident. (Josep Ma Bas Lay, Jaume Ramot García)

(1'''). Tórtora domèstica (Streptopelia roseogrisea var. risoria)
El 05/06/11, un exemplar a can Juanals, a Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


La tórtora domèstica (Streptopelia roseogrisea).MAIG/2011

(3). Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
El 14/05/11 parelles amb polls a la bassa de can Perera, a la bassa de l'Alou i a un dels estanys del golf de Mas Nou on, una altra parella encara cova; una parella a la resclosa de can Salvador. (Carlos Alvarez Cros)
El 28/05/11 s'observa els primers polls als extanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García).


Un dels cabussets (Tachybaptus ruficollis) covant a l'estany del golf Mas Nou.

(6-7-8). Baldrigues (Calonectris diomedea, Puffinus yelkouan, Puffinus mauretanicus)
Els dies 14 i 15/05/11, pas intens costa amunt, de les tres espècies, especialment de baldrigues cendroses. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)

(12). Martinet menut (Ixobrychus minutus)
L'01/05/11 una femella al tram final del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 19/05/11 dos exemplars al tram final del Ridaura; el 20/05/11, un. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)


Un dels martinets menuts (Ixobrychus minutus) el 19/05/11. Foto: Jaume Ramot García.

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Quatre exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro el 02/05/11. (Rosa Matesanz Torrent)
Cinc exemplars, quatre immadurs i un adult, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro el 05/05/11. (Jaume Ramot García)
No menys de quatre exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro el 07/05/11. (Carlos Alvarez Cros)
Dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro l'11/05/11; tres els dies 12 i 14/05/11; quatre el 19/05/11; un els dies 22, 25 i 26/05/11. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)


Dos dels martinets de nit (Nycticorax nycticorax) el 14/05/11.

(14). Martinet ros (Ardeola ralloides)
El 25/05/11, encara l'exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 15/05/11, almenys tres exemplars. (Lluís Hugas Mulà, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí, Jaume Ramot García)
Els dies 11, 20 i 28/05/11, un exemplar al tram final del Ridaura; el 14/05/11, dos. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


El martinet ros (Ardeola ralloides) el 07/05/11.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Fins al 26/05/11, diversos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de dotze els dies 11 i 15/05/11. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Aniol Negre Albertí, Jaume Ramot García)
Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 08/05/11. (Aniol Negre Albertí)
Diversos exemplars al tram final del Ridaura, amb un màxim de tres els dies 14 i 15/05/11. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Aniol Negre Albertí)

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
L'01/05/11, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Del 07 al 29/05/11, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Aniol Negre Albertí, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
El 07/05/11, encara dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 02/05/11, un. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Lluís Hugas Mulà)

(35). Milà negre (Milvus migrans)
L'01/05/11, no menys de seixanta exemplars a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 21/05/11, no menys de trenta-vuit exemplars a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)


Alguns dels milans negres (Milvus migrans), l'01/05/11.

(45). Xoriguer comú (Falco tinnunculus)
El 15/05/11, una parella sembla que cria a una cala de Sant Feliu de Guíxols. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)

(47). Falcó mostatxut (Falco subbuteo)
Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 15/05/11. (Carlos Alvarez Cros)
Un exemplar al puig Gros de Sant Feliu de Guíxols, el 28/05/11. (Josep Ma Bas, Lay, Jaume Raot García, Lluís Hugas Mulà, David Miret, Pere Bofill)

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 04/05/11, dos exemplars a Mas Nou. (Jaume Ramot García)
El 22/05/11, un exemplar als horts de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Una parella ha criat als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García)

(50). Guatlla (Coturnix coturnix)
Els dies 20 i 28/05/11 se sent cantar diversos exemplars al pla de Panedes, Llagostera. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)

(56). Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
El 07/05/11, al tram final del Ridaura, primers polls. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí)


Un dels polls de polla d'aigua (Gallinula chloropus).

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
El 14/05/11, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Jaume Ramot García)
El 17/05/11, un exemplar al Ridaura, al passallís de can Bada. (Jaume Ramot García)
A partir del 17/05/11, dos exemplars s'estableixen a la desembocadura del Ridaura, on inicien la nidificació; primer registre de cria d'aquesta espècie a la vall. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Aniol Negre Albertí, Carlos Alvarez Cros)

El mascle de cames-llargues (Himantopus himantopus) al niu, el 20/05/11. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
De l'01 al 17/05/11, dos exemplars a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; els dies 20, 22, 27, 28 i 29/05/11, un. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Lluís Hugas Mulà, Aniol Negre Albertí, Jaume Ramot García)
L'11/05/11, un exemplar al tram final del Ridaura; del 14 al 29/05/11, almenys tres. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí)


Un dels corriols petits (Charadrius dubius) a la bassa del Dofí. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(63). Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 07/05/11. (Carlos Alvarez Cros).
Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 13/05/11; els dies 14, 17, 18 i 20/05/11, dos; el 15/05/11, tres; els dies 21 i 22/05/11. (Aniol Negre Albertí, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent).


Els tres corriols grossos (Charadrius hiaticula) el 15/05/11.

(66). Territ menut (Calidris minuta)
Dos exemplars a la desembocadura del Ridaura, el 15/05/11. (Carlos Alvarez Cros).


Els territs menuts (Calidris minuta).

(80). Valona (Tringa glareola)
Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 15/05/11; data força tardana per l'espècie. (Carlos Alvarez Cros)


La valona (Tringa glareola) al Ridaura, el 15/05/11.

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
Els dies 01 i 28/05/11 un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
El 04/05/11, dos exemplars a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; el 07/05/11, tres; els dies 08, 12, 16 i 27/05/11, un. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Lluís Hugas Mulà, Aniol Negre Albertí, Jaume Ramot García)
Dos exemplars a la desembocadura del Ridaura, el 07/05/11; el 28/11/05, un. (Carlos Alvarez Cros).
Un exemplar al passallís de can Bada, al Ridaura, el 21/05/11. (Carlos Alvarez Cros).


La xivitona (Actitis hypoleucos) a la bassa del Dofí. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(87). Gavià argentat (Larus michahellis)
El 14/05/11, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, s'observa dos cadàvers recents. El mateix dia, a l'abocador de Solius, s'observa dos cadàvers més i un exemplar agonitzant. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels gavians argentats (Larus michahellis) mort.

S'ha fet un seguiment al niu amb set ous detectat el 27/04/11, que ha culminat el 28/05/11 comprovant que és buit i sense signes de que hagi nascut cap poll. (Carlos Alvarez Cros)

(99). Tórtora (Streptopelia turtur)
L'01/05/11, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; primera observació a la vall. (Rosa Matesanz Torrent)
El 04/05/11, dos exemplars a Mas Nou. (Jaume Ramot García)


La tórtora (Streptopelia turtur) a la bassa del Dofí. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(105). Gamarús (Strix aluco)
Un exemplar canta al barri de Crota de Castell d'Aro el 04/05/11. (Jaume Ramot García)

(107). Enganyapastors (Caprimulgus europaeus)
El 13/05/11, almenys un exemplar entre can Parerea i can Barella, a Panedes. (Carlos Alvarez Cros)

(109). Falciot pàl·lid (Apus pallidus)
El 14/05/11, no menys de dos exemplars a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(110). Ballester (Apus melba)
El 23/05/11, quatre exemplars al voltant de l'edifici Beach Palace, a la desembocadura del Ridaura. (Jaume Ramot García)

(113). Gaig blau (Coracias garrulus)
El 02/05/11, s'observa un exemplar al camí que mena al camp de futbol de l'Aro. (Josep Ma Bas Lay, Jaume Ramot García, Lluís Hugas Mulà)
El 15/05/11, s'observa un exemplar a Panedes, Llagostera. (Ponç Feliu Latorre)
El 28/05/11, s'observa un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


Els gaigs blaus (Coracias garrulus) el 02/05/11 i el 28/05/11. Primera foto: Jaume Ramot García.

(142). Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
Els dies 11 i 26/05/11 un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
L'11/05/11, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


El bitxac rogenc (Saxicola rubetra), l'11/05/11. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(144). Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
Dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro el 03/05/11. (Jaume Ramot García)
El 06/05/11, tres exemplars a Sant Elm, a Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)
El 07/05/11, un exemplar a la punta de Garbí, a Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)


Dos dels còlits grisos (Oenanthe oenanthe) a Sant Elm. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(157). Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
Els dies 21, 22, 28 i 29/05/11 cants de marcatge de territori al balcar del Ridaura, a l'alçada dels estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Una de les boscarles de canyar (Acrocephalus scirpaceus) cantant.

(158). Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
El 15/05/11 un o dos exemplars canten als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(169). Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli)
L'01/05/11, almenys un exemplar canta prop de can Duran del Gatellar. (Carlos Alvarez Cros)

(175). Papamosques gris (Muscicapa striata)
El 02/05/11, s'observa un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 15/05/11, un exemplar al tram final del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(184). Oriol (Oriolus oriolus)
L'01/05/11, almenys un exemplar canta al marge dret de la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(191'). Cornella negra (Corvus corone)
Un exemplar a l'abocador de Solius, el 07/05/11. (Carlos Alvarez Cros)
Un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera, el 07/05/11. (Carlos Alvarez Cros)

(0'''). Oca egípcia (Alopochen aegyptiaca)
L'11/05/11, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, ja només s'observa els dos adults; els dos polls que quedaven, han desaparegut. (Rosa Matesanz Torrent)ABRIL/2011

(11'). Bitó comú (Botaurus stellaris)
Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro el 24/04/11. Primera observació a la vall. (Toni Sanllehí Bitria)

(12). Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Els dies 28 i 30/04/11 un exemplar als estanys de les Escoles. (Jaume Ramot García, Aniol Negre Albertí)

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro el 10/04/11. (Aniol Negre Albertí)
El 15/04/11, un grup de sis exemplars i un altre de quatre als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro el 17/04/11. (Jaume Ramot García)
Cinc exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro el 24/04/11; dos el 25/04/11. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 25/04/11. (Rosa Matesanz Torrent)
Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro el 28/04/11. (Jaume Ramot García)


El martinet de nit (Nycticorax nycticorax) a la bassa. Foto: Rosa Matesanz Torrent

(14). Martinet ros (Ardeola ralloides)
Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro del 25 al 28/04/11. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)


El martinet ros (Ardeola ralloides). Foto: Jaume Ramot García.

(15). Esplugabous (Bubulcus ibis)
El 28/04/11, al dormidor dels estanys de les Escoles de Platja d'Aro, encara quaranta-vuit exemplars. (Jaume Ramot García)

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Diversos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de quinze el 25/04/11. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí, Rosa Matesanz Torrent)
Diversos exemplars a la desembocadura del Ridaura amb un màxim de nou l'01/04/11. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Dos exemplars a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 03/04/11. (Bernat Aicart)

(16'). Agró blanc (Casmerodius albus)
L'11/04/11, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 22/04/11, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 28 i 30/04/11, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García, Aniol Negre Albertí)


L'agró blanc (Casmerodius albus) el 22/04/11.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de quatre, el 09/04/11. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí, Rosa Matesanz Torrent)

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
Cinc exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro el 16/04/11; un, els dies 17, 23, 25 i 28/04/11; dos els dies 21, 22, 24 i 30/04/11. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent, Aniol Negre Albertí)


Un dels agrons roijos (Ardea purpurea) el 21/04/11.

(25). Ànec griset (Anas strepera)
Dos exemplars, mascle i femella, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 08/04/11. Tercera observació a la vall. (Rosa Matesanz Torrent)


Els ànecs grisets (Anas strepera). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(29). Xarrasclet (Anas querquedula)
Un mascle als estanys de les Escoles de Platja d'Aro el 19/04/11. (Jaume Ramot Gracía)

(34). Aligot vesper (Pernis apivorus)
Quatre exemplars en vol sobre la font del Ferro de Castell d'Aro el 03/04/11. (Jaume Ramot Gracía)

(37). Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
L'11/04/11, un exemplar sobrevola la bassa del Dofí. (Josep Ma Bas Lay)

(40'). Astor (Accipiter gentilis)
El 05/04/11, un exemplar encalça un aligot (Buteo buteo) sobre la riera de Salenys. (Josep Ma Bas Lay)

(41). Esparver vulgar (Accipiter nisus)
El 17/05/11, un exemplar a Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
El 17/04/11, un exemplar sobrevola Vallvanera. (Àlex Massana Pernias)
El 29/04/11, un exemplar a Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)

(50). Guatlla (Coturnix coturnix)
Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 23/04/11. (Carlos Alvarez Cros)

(52). Rascló (Rallus aquaticus)
Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro el 03/04/11; dos el 10/04/11. (Aniol Negre Albertí)
Fins el 10/04/11, presència a la desembocadura del Ridaura, amb màxims els dies 02 i 03/04/11 amb no menys de quatre exemplars junts. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Aniol Negre Albertí, Rosa Matesanz Torrent)


Un dels rasclons (Rallus aquaticus), el 13/04/11.

(53). Polla pintada (Porzana porzana)
De l'01 al 04/04/11, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
L'11/04/11, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)


La polla pintada (Porzana porzana), el 02/04/11.

(54'). Rasclet (Porzana pusilla)
Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 02/04/11. Primera observació a la vall. (Carlos Alvarez Cros)


El rasclet (Porzana pusilla).

(57). Fotja (Fulica atra)
El 08/04/11 primers pollets als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; segona temporada de reproducció consecutiva d'aquesta espècie a la vall. (Rosa Matesanz Torrent)


La lloca de fotja (Fulica atra). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
De l'01 al 04/04/11, un mascle a la desembocadura del Ridaura; el 05/04/11, quatre exemplars; un exemplar els dies 06 i 07/04/11. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
Els dies 02, 09, 12, 17 i 28/04/11, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; quatre el 17/04/11 a la tarda; vuit el 03/04/11. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí, Jaume Ramot García)
El 08/04/11, vint-i-dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; xifra rècord a la vall. (Rosa Matesanz Torrent)


Alguns dels 22 cames-llargues (Himantopus himantopus). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
Presència a la desembocadura del Ridaura, amb un màxim de vuit exemplars els dies 06 i 09/04/11. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent).
Els dies 24 i 25/04/11, dos exemplars a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


Un dels corriols petits (Charadrius dubius) de la bassa.

(63). Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, els dies 24 i 25/04/11. (Carlos Alvarez Cros).


El corriol gros (Charadrius hiaticula).

(66). Territ menut (Calidris minuta)
Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 30/04/11. (Carlos Alvarez Cros, Jordi Ensenyat).


El territ menut (Calidris minuta).

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Almenys un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 17/04/11. (Carlos Alvarez Cros)


El becadell (Gallinago gallinago).

(74'). Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Un exemplar a cala Pedrosa, el 21/04/11; tercera citació a la vall. (Jaume Ramot García, Ma Pilar Prats)


El pòlit canaire (Numenius phaeopus). Foto: Ma Pilar Prats.

(78). Gamba verda (Tringa nebularia)
Els dies 11 i 12/04/11, tres exemplars a la desembocadura del Ridaura; els dies 15 i 16/04/11, un. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí)
Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, del 28 al 30/04/11. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)


Una de les gambes verdes (Tringa nebularia), l'11/04/11. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, els dies 06, 08, 15, 16 i 17/04/11. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, els dies 03, 07, 08, 23 i 24/04/11. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Sis exemplars junts als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, els dies 07 i 24/04/11. (Carlos Alvarez Cros)

(80). Valona (Tringa glareola)
Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 06/04/11. (Rosa Matesanz Torrent)
Dos exemplars a la desembocadura del Ridaura, els dies 07, 08, 10 i 11/04/11; quatre el 09/04/11; tres, el 12/04/11, almenys, set el 15/04/11 i sis els dies 16 i 17/04/11. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Aniol Negre Albertí)
Dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 07/04/11; un els dies 24, 25 i 30/04/11. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Aniol Negre Albertí)


Una de les valones (Tringa glareola) al Ridaura, el 07/04/11.

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
Del 03 al 24/04/11, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; tres el 10/04/11; quatre el 16/04/11; dos, el 28/04/11. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Aniol Negre Albertí, Jaume Ramot García)
Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 16/04/11; quatre els dies 22, 23 i 30/04/11. (Aniol Negre Albertí, Carlos Alvarez Cros)
Del 23 al 25/04/11, dos exemplars a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)


Una de les xivitones (Actitis hypoleucos) a la bassa.

(85'). Gavina corsa (Larus audouinii)
El 02/04/11, dos adults als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Les gavines corses (Larus audouinii).

(87). Gavià argentat (Larus michahellis)
El 09/04/11, a l'abocador de Solius, s'observa dos exemplars amb coloracions no habituals a les potes. Un les té de color pujat amb "lligacames" vermelles semblants a les de les polles d'aigua (Gallinula chloropus) i l'altre té una pota de cada color. (Carlos Alvarez Cros)


Els gavians argentats (Larus michahellis) amb potes de coloració no habitual.

El 17/04/11, a l'abocador de Solius, s'observa un primer hivern amb l'iris clar, fet molt rar a aquesta edat. (Carlos Alvarez Cros)


El primer hivern de gavià argentat (Larus michahellis) amb l'iris clar .

El 21/04/11, a la punta d'en Pau, s'observa els primers polls. (Carlos Alvarez Cros)


El primer poll de gavià argentat (Larus michahellis).

El 27/04/11, s'observa un niu amb set ous. Malgrat que no es descarta que es tracti d'una intervenció humana, s'ha descrit casos similars en parelles femella-femella. (David Bañeras Vives)


El niu amb set ous de gavià argentat (Larus michahellis). FOto: David Bañeras Vives.

(90). Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Els dies 09 i 10/04/11, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; tercera observació d'aquesta espècie a la vall del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí)
El 30/04/11, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) als estanys.

(91). Fumarell negre (Chlidonias niger)
El 25/04/11, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 26/04/11, dos. Quarta observació d'aquesta espècie a la vall del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro el 28/04/11. (Jaume Ramot García)


El fumarell negre (Chlidonias niger). Foto: Rosa Matesanz Torrent

(95). Colom roquer (Columba livia)
Els dies 17 i 25/04/11, a l'abocador de Solius, s'hi observa un exemplar, fet relativament rar a aquest indret. (Carlos Alvarez Cros)


El colom roquer (Columba livia) a l'abocador.

(100). Cucut (Cuculus canorus)
Un exemplar a l'abocador de Solius, el 22/04/11. (Carlos Alvarez Cros)

(103). Duc (Bubo bubo)
Els dies 25 i 27/04/11, un exemplar a un penyassegat de Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)


El duc (Bubo bubo). Foto: Rosa Matesanz Torrent

(105). Gamarús (Strix aluco)
El 05/04/11, un exemplar al terme de Santa Cristina d'Aro. (Raül Calderón Alvarez)

(110). Ballester (Apus melba)
El 29/04/11, diversos exemplars entren i surten d'els contrapesos d'unes grues de Sant Feliu de Guíxols. Primeres evidències de cria a la vall, tot i que sembla que ja l'any passat hi havien criat. (Jaume Ramot García)

(112). Abellerol (Merops apiaster)
El 03/04/11, vuit exemplars sobre el mas Sicars de Castell d'Aro i dos grups sobrevolant el Mas Nou; primeres observacions primaverals. (Àlex Massana Pernias)

(115). Colltort (Jynx torquilla)
Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 23/04/11; quarta citació a la vall, la darrera datava del 1987. (Carlos Alvarez Cros)

(125). Oreneta cua-rogenca (Hirundo daurica)
El 24/04/11, dos exemplars sobre la font del Gat de Castell d'Aro. (Àlex Massana Pernias)
El 25/04/11, almenys cinc exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Una de les orenetes cua-rogenques (Hirundo daurica) amb una oreneta vulgar (Hirundo rustica).

(132'). Cuereta citrina (Motacilla citreola)
Els dies 04 i 05/04/11, un mascle a la desembocadura del Ridaura. Primera observació a la vall. (Rosa Matesanz Torrent)


La cuereta citrina (Motacilla citreola). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(138). Rossinyol (Luscinia megarhynchos)
El 09/04/11, primers cants a Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)

(142). Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
Els dies 24 i 30/04/11 un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Dos exemplars a la desembocadura del Ridaura, el 25/04/11; vuit junts el 28/04/11. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)


Un dels bitxacs rogencs (Saxicola rubetra).

(144). Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
El 28/04/11, dos exemplars a Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)


Un dels còlits grisos (Oenanthe oenanthe). Foto: Jaume Ramot García

(150). Griva (Turdus viscivorus)
No menys de dos exemplars a l'aiguabarreig de la riera de Solius i el Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(157). Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
El 16/04/11 primers cants als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(158). Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
El 24/04/11 un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; no es detectava a la vall des del 2005. (Carlos Alvarez Cros)


El balquer (Acrocephalus arundinaceus).

(160). Bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta)
El 30/04/11 primers exemplars a can Provensal. (Carlos Alvarez Cros)

(170). Mosquiter xiulaire (Phylloscopus sibilatrix)
El 25/04/11, s'observa sengles exemplars a l'urbanització de S'Agaró i sota l'ermita de Sant Elm; no s'observava a la vall des del 2005. (Rosa Matesanz Torrent)


Un dels mosquiters xiulaires (Phylloscopus sibilatrix). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(175). Papamosques gris (Muscicapa striata)
El 25/04/11, s'observa un exemplar sota l'ermita de Sant Elm. (Rosa Matesanz Torrent)

(176). Mastegatatxes (Ficedula hypolauca)
El 24/04/11 dos exemplars a Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 25/04/11, s'observa dos exemplars al camí de ronda de S'Agaró. (Rosa Matesanz Torrent)
El 25/04/11, s'observa no menys de cinc exemplars sota l'ermita de Sant Elm. (Rosa Matesanz Torrent)
El 26/04/11, s'observa un exemplar sobre Canyet. (Aleix Monguillot)

(192). Corb (Corvus corax)
Vuit exemplars a l'abocador de Solius, el 02/04/11; feia molt temps que no se n'observava un nombre tant gran. (Carlos Alvarez Cros)
El 26/04/11 dos exemplars a Castell-Platja d'Aro, un d'ells marcat. (Jaume Ramot García)


Un dels corbs (Corvus corax) marcat. Foto: Jaume Ramot García

(209). Hortolà (Emberiza hortulana)
Un exemplar a l'abocador de Solius, el 17/04/11; tercera citació a la vall, la darrera datava del 1988. (Carlos Alvarez Cros)


L'hortolà (Emberiza hortulana).

(0'''). Oca egípcia (Alopochen aegyptiaca)
De l'01 al 25/04/11, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; dos els dies 03, 09, 10, 22 i 24/04/11. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí, Rosa Matesanz Torrent)
Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el 26/04/11, una parella amb quatre polls; primera dada de cria segura d’aquesta espècie, en llibertat, a la vall. (Jaume Ramot García)


Les oques egípcies (Alopochen aegyptiaca) el 26/04/11. Foto: Jaume Ramot García

(4). Cotorra de Kramer (Psittacula krameri)
El 17/04/11, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 21/04/11, dos exemplars a Sant Pol. (Carlos Alvarez Cros)


Una de les cotorres de Kramer (Psittacula krameri) el 21/04/11.MARÇ/2011

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Diversos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de sis el 27/03/11. (Aniol Negre Albertí, Rosa Matesanz Torrent)
Dos exemplars a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, l'01/03/11; un els dies 12 i 25/03/11. (Rosa Matesanz Torrent, Aniol Negre Albertí)
Diversos exemplars a la desembocadura del Ridaura amb un màxim de deu el 27/03/11. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Aniol Negre Albertí)


Set dels vuit martinets blancs (Egretta garzetta), el 13/03/11.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Durant tot el mes, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 03/03/11, quatre; el 13/03/11, vuit; el 15/03/11, set. (Aniol Negre Albertí, Carlos Alvarez Cros)
Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, els dies 01, 25 i 30/03/11; tres el 06/03/11; dos del 12 al 26/03/11. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí)

(25). Ànec griset (Anas strepera)
Un mascle i tres femelles als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, els dies 12 i 13/03/11. Segona observació a la vall; no se'n veia cap a la vall des de l'octubre del 1993. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)


Els ànecs grisets (Anas strepera), el 12/03/11.

(26). Xarxet (Anas crecca)
Una femella als estanys de les Escoles de Platja d'Aro el 15/03/11. (Carlos Alvarez Cros)

(27). Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
El 07/03/11, al Ridaura, entre can Bada i el mas Candell, una femella amb llocada; data molt primerenca. (Enric Xalic)
El 29/03/11, primers pollets als estanys de les Escoles de Platja d'Aro i el 30/03/11 a la desembocadura dels Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


Part de la llocada de collverd (Anas platyrhynchos), als estanys.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
Un mascle als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, els dies 02, 06 i 15/03/11. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros, Lluís Hugas Mulà)

(35). Milà negre (Milvus migrans)
El 13/03/11, un exemplar a l'abocador de Solius; primera observació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros)


El milà negre (Milvus migrans).

(36). Milà reial (Milvus milvus)
El 19/03/11, un exemplar sobre les sorres de can Massachs, pujant a l'abocador de Solius; primera observació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(38). Arpella vulgar (Circus aeruginosus)
El 15/03/11, un mascle als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 29/03/11, una femella als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 30/03/11, un exemplar sobrevolant la variant de Santa Cristina d'Aro, a l'alçada de can Provensal. (Carlos Alvarez Cros)

(41). Esparver vulgar (Accipiter nisus)
L'01/03/11, dos exemplars a Castell d'Aro. (Aniol Negre Albertí)
Una femella als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, els dies 12 i 15/03/11. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros, Lluís Hugas Mulà)
El 19/03/11, un exemplar a Santa Cristina d'Aro. (Raül Calderon)

(45). Xoriguer comú (Falco tinnunculus)
El 15/03/11, almenys tres exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; un els dies 19 i 20/03/11. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
El 05/03/11, un exemplar defensant territori a un penyassegat litoral de Sant Feliu de Guíxols. (Jaume Ramot García)

(52). Rascló (Rallus aquaticus)
Durant tot el mes, almenys un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Aniol Negre Albertí, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
Durant tot el mes, almenys un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)

(53). Polla pintada (Porzana porzana)
Els dies 05, 28 i 31/03/11, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació de l'any. (Carlos Alvarez Cros)


La polla pintada (Porzana porzana).

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
El 15/03/11, un mascle als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació de l'any. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros, Lluís Hugas Mulà)
El 27/03/11, uns vuit exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 28/03/11, tres exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; un el 30/03/11. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 29/03/11, un grup de set exemplars en migració, costa amunt al mar front Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Del 29 al 31/03/11, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


El cames-llargues (Himantopus himantopus). Foto: Jaume Ramot García.

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
El 06/03/11, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; primera citació de l'any. (Rosa Matesanz Torrent). Del 26 al 31/03/11, tres exemplars. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, del 24 al 31/03/11. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí)
Del 26 al 30/03/11, presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de tres el 26/03/11. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí)


Un dels corriols petits (Charadrius dubius) el 06/03/11. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, de l'01 al 19/03/11. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 13, 19, 26, 27 i 31/03/11, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El becadell (Gallinago gallinago) del 08/03/11. Foto: Jaume Ramot García.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
Els dies 02, 12, 20 i 28/03/11, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; la del 02/03/11, primera citació de l'any. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 06 i 31/03/11, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, del 10 al 15/03/11; del 23 al 28/03/11, cinc exemplars; els dies 29 i 30/03/11, dies. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 31/03/11, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


La xivita (Tringa ochropus) el 10/03/11. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
L'01/03/11, almenys un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 02/03/11, tres. (Aniol Negre Albertí)
El 30/03/11, un grup de vuit exemplars en migració, costa amunt al mar front la punta de Garbí. (Carlos Alvarez Cros)
El 31/03/11, no menys de sis exemplars front la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(85'). Gavina corsa (Larus audouinii)
El 29/03/11, a la desembocadura del Ridaura, dos adults, un d'ells marcat l'any 2000 al delta de l'Ebre amb anella blanca amb inscripció negra (AAZH) al tars dret i anella metàl·lica a l'esquerre. (Carlos Alvarez Cros)


Les gavines corses (Larus audouinii).

(86'). Gavià fosc (Larus fuscus)
Del 05 al 13/03/11, a l'abocador de Solius, es torna a observar l'exemplar adult anellat amb anella metàl·lica al tars dret. (Carlos Alvarez Cros)
El 30/03/11, almenys cinc exemplars junts (4 adults i un tercer hivern), als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; xifra poc habitual a aquest indret. (Carlos Alvarez Cros)

(86''?). Gavià argentat de potes roses? (Larus argentatus?)
El 05/03/11, a l'abocador de Solius, s'hi observa un primer hivern. (Carlos Alvarez Cros)


El primer hivern de gavià argentat de potes roses (Larus argentatus).

El 26/03/11, a l'abocador de Solius, s'hi observa un adult. (Carlos Alvarez Cros)


L'adult de gavià argentat de potes roses (Larus argentatus).

(87). Gavià argentat (Larus michahellis)
El 06/03/11, a l'abocador de Solius, es torna a observar un quart hivern leucístic, ja observat el mes passat. (Carlos Alvarez Cros)
El 06/03/11, a l'abocador de Solius, s'observa la primera còpula de l'any; curiosament el mascle sembla ser un quart hivern. (Carlos Alvarez Cros)


La copula de gavians argentats (Larus michahellis).

(102). Xot (Otus scops)
El 03/03/11, un exemplar canta prop de l'IES Ridaura, de Castell d'Aro; primera citació de l'any. (Jaume Ramot García)

(103). Duc (Bubo bubo)
Una parella cova a una cala de Sant Feliu de Guíxols, el 05/03/11. (Jaume Ramot García)
Un exemplar a can Barceló, el 19/03/11. (Jaume Ramot García)


La femella de duc (Bubo bubo). Foto: Jaume Ramot García.

(108). Falciot negre (Apus apus)
El 30/03/11, primers exemplars sobre Sant Feliu de Guíxols . (Carlos Alvarez Cros)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Un exemplar al tram final del Ridaura, els dies 07 i 15/03/11. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)

(117). Picot garser gros (Dendrocopos major)
El 06/03/11, una parella copula a can Tirants, a Castell d'Aro. (Àlex Massana Pernias)


Els picots garsers grossos (Dendrocopos major). Foto: Àlex Massana Pernias.

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 17/03/11, un exemplar a la pollancreda de can Calvet, a Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 28/03/11, dos exemplars a la pollancreda de can Provensal, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(122). Oreneta de ribera (Riparia riparia)
El 15/03/11, una vintena d'exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro barrejats amb un estol d'orenetes vulgars; primera citació de l'any. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros, Lluís Hugas Mulà)

(125). Oreneta cua-rogenca (Hirundo daurica)
El 15/03/11, almenys un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Lluís Hugas Mulà)

(126). Oreneta cuablanca (Delicon urbicum)
El 05/03/11, almenys dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro barrejats amb un petit estol de roquerols i dues orenetes vulgars; primera citació de l'any. (Carlos Alvarez Cros)

(132). Cuereta groga (Motacilla flava)
El 12/03/11, un mascle als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera observació primaveral. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)

(191). Gralla (Corvus monedula)
Dos exemplars a l'abocador de Solius, els dies 19 i 20/03/11; espècie molt rara a la vall, és la primera vegada que s'observa a l'abocador. (Carlos Alvarez Cros)


Les gralles (Corvus monedula).

(191'). Cornella negra (Corvus corone)
Un exemplar a l'abocador de Solius, el 06/03/11. (Carlos Alvarez Cros)


La cornella negra (Corvus corone).

(211). Cruixidell (Emberiza calandra)
Dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro el 27/03/11; feia temps que no se n'observava cap a aquest indret. (Carlos Alvarez Cros)

Un dels cruixidells (Emberiza calandra).

(0'''). Oca egípcia (Alopochen aegyptiaca)
Durant tot el mes, dos exemplars d'origen desconegut als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Aniol Negre Albertí, Carlos Alvarez Cros, Àlex Massana Pernias, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)


Les oques egípcies (Alopochen aegyptiaca) el 21/03/11. Foto: Rosa Matesanz Torrent
FEBRER/2011

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Diversos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de sis el 04/02/11. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí)
Diversos exemplars al tram final del Ridaura, amb un màxim d'onze el 06/02/11. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí)
Un exemplar al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR 26/02/11. (Carlos Alvarez Cros)
Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 27/02/11. (Carlos Alvarez Cros)

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Dos exemplars a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, els dies 04, 20 i 26/02/11; un els dies 13 i 27/02/11. (Aniol Negre Albertí, Carlos Alvarez Cros)
El 04/02/11, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, dos exemplars; els dies 05, 06, 12, 13, 19 i 20/02/11, un; el 27/02/11, tres. (Aniol Negre Albertí, Carlos Alvarez Cros)
Un exemplar a la desembocadura del Ridaura fins el 26/02/11. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí)

(20). Flamenc (Phoenicopterus roseus)
El 02/02/11, un exemplar front el Cavall Bernat, a Platja d'Aro. (Jaume Ramot García)


El flamenc (Phoenicopterus roseus). Foto: Àrea de Comunicació de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro.

(26). Xarxet (Anas crecca)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro fins el 13/02/11, amb un màxim de quatre exemplars el 05/02/11. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí)


Dos dels xarxets (Anas crecca).

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de cinc els dies 05, 06 i 20/02/11. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí)


Un dels mascles d'ànec cullerot (Anas clypeata).

(41). Esparver vulgar (Accipiter nisus)
El 13/02/11, una femella adulta als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


L'esparver vulgar (Accipiter nisus) als estanys.

(44). Àguila cuabarrada (Aquila fasciata)
El 26/02/11, a l'abocador de Solius, un immadur, ataca sense èxit, un dels gavians. (Carlos Alvarez Cros)

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
El 22/02/11, un exemplar a la punta d'en Pau de S'Agaró. (Lluís Hugas Mulà)

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 20/02/11, dos exemplars als horts de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels exemplars de perdiu (Alectoris rufa).

(52). Rascló (Rallus aquaticus)
Els dies 05, 06, 20, 26/02/11, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 12, 13 i 19/02/11, un exemplar al Ridaura, a l'alçada dels estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Aniol Negre Albertí, Carlos Alvarez Cros)
El 26/02/11, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(58). Grua (Grus grus)
El 15/02/11, vint-i-dos exemplars en vol en direcció nord sobre Vallvanera. (Jaume Ramot García)
El 22/02/11, dos exemplars en vol sobre Santa Cristina d'Aro, en direcció LLagostera. (Jaume Ramot García)

(65). Fredeluga (Vanellus vanellus)
El 23/02/11, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García)


La fredeluga (Vanellus vanellus) dels estanys. Foto: Jaume Ramot García.

(72). Becada (Scolopax rusticola)
El 06/02/11, un exemplar al costat dels apartaments Kosidlo (prop de la seu de la Policia Municipal) de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García)

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 04/02/11, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Aniol Negre Albertí)
Uns set exemplars a la desembocadura del Ridaura el 12/02/11; tres, els dies 13 i 27/02/11. (Aniol Negre Albertí, Carlos Alvarez Cros)


Un dels exemplars de gavina capnegra (Larus melanocephalus), el 27/02/11.

(86'). Gavià fosc (Larus fuscus)
El 05/02/11, un exemplar adult anellat amb anella metàl·lica al tars esquerre a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 05/02/11, a l'abocador de Solius, un primer hivern petit, llarg i fosc. (Carlos Alvarez Cros)


El primer hivern fosc de gavià fosc (Larus fuscus).

Els dies 20, 26 i 27/02/11, un exemplar adult anellat amb anella metàl·lica al tars dret a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)


L'adult de gavià fosc (Larus fuscus) anellat al tars dret.

(86''?). Gavià argentat de potes roses? (Larus argentatus?)
El 06/02/11, a l'abocador de Solius, s'hi observa un adult o quart hivern. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià argentat de potes roses (Larus argentatus).

El 12/02/11, a l'abocador de Solius, s'hi observa un adult i un primer hivern. (Carlos Alvarez Cros)


El primer hivern de gavià argentat de potes roses (Larus argentatus).

El 26/02/11, a l'abocador de Solius, s'hi observa un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià argentat de potes roses (Larus argentatus) del 26/02/11.

(86'''?). Gavià caspi? (Larus cachinnans?)
El 05/02/11, a l'abocador de Solius, s'observa tres ocells de primer hivern. (Carlos Alvarez Cros)


Els primers hivern de gavià caspi (Larus cachinnans) del 05/02/11.

El 06/02/11, a l'abocador de Solius, s'observa, almenys, dos ocells de primer hivern; un d'ells marcat amb anella metàl·lica al tars esquerre i anella de plàstic groc amb inscripció negra (PDKZ) al dret. Aquest ocell ha estat marcat a Polònia. (Carlos Alvarez Cros)


Els primers hivern de gavià caspi (Larus cachinnans) del 06/02/11.

El 12/02/11, a l'abocador de Solius, s'observa, almenys, dos ocells de primer hivern. (Carlos Alvarez Cros)


Els primers hivern de gavià caspi (Larus cachinnans) del 12/02/11.

El 19/02/11, a l'abocador de Solius, s'observa, almenys, dos ocells de primer hivern. (Carlos Alvarez Cros)


Els primers hivern de gavià caspi (Larus cachinnans) del 19/02/11.

El 20/02/11, a l'abocador de Solius, s'observa, almenys, dos ocells de primer hivern. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels primers hivern de gavià caspi (Larus cachinnans) del 20/02/11.

El segon dels primers hivern de gavià caspi (Larus cachinnans) del 20/02/11, amb un gaviaà fosc i mostrant les parts inferiors de l'ala clares.

El 26/02/11, a l'abocador de Solius, s'observa, almenys, dos ocells de primer hivern. (Carlos Alvarez Cros)


Els primers hivern de gavià caspi (Larus cachinnans) del 26/02/11.

(87). Gavià argentat (Larus michahellis)
Del 05 al 26/02/11, a l'abocador de Solius, es torna a observar un tercer any leucístic, ja observat a finals de l'any passat; el 20/02/11 un quart hivern leucístic. (Carlos Alvarez Cros)

Els gavians argentats (Larus michahellis) leucístics.

Com cada any, a l'abocador de Solius, es torna a observar ocells amb el bec amb diferents graus de deformació i amb arts de pesca clavats. (Carlos Alvarez Cros)

Un primer hivern de gavià argentat (Larus michahellis) el 12/02/11, amb el bec deformat i amb un esquer clavat el 20/02/11.

(-). Gavià (Larus sp)
El 06/02/11, a l'abocador de Solius, s'observa un exemplar de tercer hivern potallarg i esvelt; l'ala estesa mostra marques blanques i negres completes a la punta de la primària P4. (Carlos Alvarez Cros)


El tercer hivern de gavià (Larus sp), del dia 06/02/11.

(103). Duc (Bubo bubo)
El 02 o 03/02/11, s'observa un possible exemplar als apartaments Kosidlo (prop de la seu de la Policia Municipal) de Platja d'Aro. (Vito Garcia Kosidlo)
Una parella a la zona de can Barceló, el 15/02/11. (Jaume Ramot García)
Una parella a una cala de Sant Feliu de Guíxols, el 22/02/11. (Gregorio García)
El 26/02/11, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, els dies 04, 06 i 13/02/11. (Aniol Negre Albertí, Carlos Alvarez Cros)

(124). Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
El 26/02/11, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació de l'any. (Carlos Alvarez Cros)

(161). Tallareta cuallarga (Sylvia undata)
El 19/02/11, almenys un exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 20/02/11, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(194). Estornell negre (Sturnus unicolor)
El 27/02/11, almenys un exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)


L'estornell negre (Sturnus unicolor).

(198). Pinsà mec (Fringilla montifringilla)
Es captura un exemplar a primers de mes a Sant Feliu de Guíxols; quarta citació d'aquesta espècie a la vall del Ridaura. (Comunicant: Jaume Ramot García)

(0'''). Oca egípcia (Alopochen aegyptiaca)
Del 17 al 28/02/11, dos exemplars d'origen desconegut als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García, Raül Calderón Alvarez, Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí)


Les oques egípcies (Alopochen aegyptiaca). Foto: Jaume Ramot GarcíaGENER/2011

(15). Esplugabous (Bubulcus ibis)
El 08/01/11, al dormidor dels estanys de les Escoles de Platja d'Aro, no menys de 262 exemplars. (Carlos Alvarez Cros)
El 02/01/11, no menys de vuitanta-vuit exemplars a l'abocador de Solius; el 06/01/11, noranta-quatre. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels esplugabous (Bubulcus ibis) a l'abocador.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Diversos exemplars al tram final del Ridaura, amb un màxim de sis el 08/01/11. (Carlos Alvarez Cros)
Diversos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de cinc el 29/01/11. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí)
Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 08/01/11. (Carlos Alvarez Cros)

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Un exemplar a la desembocadura del Ridaura fins el 29/01/11; dos el 23/01/11. (Carlos Alvarez Cros)
Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, els dies 08 i 30/01/11; dos el 22/01/11. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 06 i 29/01/11, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, dos exemplars; els dies 08 i 16/01/11, un. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí)

(26). Xarxet (Anas crecca)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de nou exemplars el 08/01/11. (Carlos Alvarez Cros)
Quatre exemplars al tram final del Ridaura, el 22/01/11; el 30/01/11, dos femelles. (Carlos Alvarez Cros)

(27). Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
Els dies 06 i 09/01/11 s'observa sengles còpules als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 08/01/11, 126 exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(28). Ànec cuallarg (Anas acuta)
Els dies 15, 16, 23 i 29/01/11 una femella als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


La femella d'ànec cuallarg (Anas acuta) amb una femella d'ànec cullerot (Anas clypeata) als estanys, el 15/01/11.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, presència durenat tot el mes amb un màxim el 16/01/11 amb dos mascles i quatre femelles. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Aniol Negre Albertí)


Un mascle d'ànec cullerot (Anas clypeata).

(44). Àguila cuabarrada (Aquila fasciata)
El 15/01/11, a l'abocador de Solius, un immadur, que portava una marca vermella al tars dret. (Carlos Alvarez Cros)
El 30/01/11, a l'abocador de Solius, un immadur, ataca sense èxit, un dels gavians. (Carlos Alvarez Cros)

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
El 02/01/11, un exemplar entre els estanys de les Escoles de Platja d'Aro i Pinell. (Jaume Ramot García)

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 06/01/11, dos exemplars als horts de Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 08/01/11, tres exemplars a Vallvanera. (Carlos Alvarez Cros)

(52). Rascló (Rallus aquaticus)
Els dies 02, 22, 23 i 30/01/11, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 02, 22, 23 i 29/01/11, almenys un exemplar al Ridaura, a l'alçada dels estanys de les escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 08/01/11 no menys de sis exemplars al Ridaura, des de la desembocadura fins a l'alçada dels estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(57). Fotja (Fulica atra)
El 08/01/11 no menys de quaranta-sis exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; xifra rècord a la vall. (Carlos Alvarez Cros)

(65). Fredeluga (Vanellus vanellus)
El 02/01/11, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 07/01/11, sis exemplars al pla de Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


La fredeluga (Vanellus vanellus) dels estanys.

(72). Becada (Scolopax rusticola)
L'01/01/11, un exemplar prop de Roca Ponça. (Jaume Ramot García)

(81''). Parasit gros (Stercorarius skua)
El 08/01/11 un exemplar front la marina del Port d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Dani Valverde Saubí, Mireia Codina Diago)

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 06/01/11, un exemplar a les defenses del port de Sant Feliu de Guíxols. (Dani Valverde Saubí)
El 07/01/11, vint-i-un exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(86). Gavina cendrosa (Larus canus)
El 14/01/11, s'observa un adult a Sant Feliu de Guíxols. (Aniol Negre Albertí)

(86'). Gavià fosc (Larus fuscus)
El 08/01/11, un exemplar adult anellat amb anella metàl·lica al tars dret a les defenses del port de Sant Feliu de Guíxols; el mateix o un altre a l'abocador de Solius, els dies 22, 29 i 30/01/11; el 30/01/11 un exemplar adult anellat amb anella metàl·lica al tars esquerre. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià fosc (Larus fuscus) marcat, al port.

El 09/01/11, a l'abocador de Solius, un quart any marcat amb anella de plàstic vermell amb inscripció blanca H·295 al tars dret, anellat al nord d'Alemanya i ja observat el desembre de 2009. També un segon any marcat amb anella de plàstic negre amb inscripció blanca 6J a la tíbia esquerra, anellat a Holanda. (Carlos Alvarez Cros)


Els gavians foscos (Larus fuscus) marcats.

(86''?). Gavià argentat de potes roses? (Larus argentatus?)
El 15/01/11, a l'abocador de Solius, s'hi observa un primer hivern. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià argentat de potes roses (Larus argentatus).

El 29/01/11, a l'abocador de Solius, s'hi observa un segon hivern que podria pertànyer a aquesta espècie; no es va poder observar l'ocell sencer. (Carlos Alvarez Cros)


El possible gavià argentat de potes roses (Larus argentatus).

(86'''?). Gavià caspi? (Larus cachinnans?)
El 15/01/11, a l'abocador de Solius, s'observa un primer hivern marcat amb anella metàl·lica al tars esquerre i anella de plàstic groc amb inscripció negra (PDZH) al dret. Aquest ocell ha estat marcat a Polònia. (Carlos Alvarez Cros)
El mateix dia, al mateix indret, s'observa un ocell de tercer hivern alt, esvelt, de dors lleugerament més clar, amb restes de "xal", cap sense estries i ulls foscos que podria pertànyer a aquesta espècie. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià caspi (Larus cachinnans) marcat i el tercer hivern.

El 16/01/11, a l'abocador de Solius, s'observa un primer hivern, que no es pot arribar a fotografiar . (Carlos Alvarez Cros)
El 22/01/11, a l'abocador de Solius, s'observa un ocell de primer hivern. (Carlos Alvarez Cros)


El primer hivern de gavià caspi (Larus cachinnans), el 22/01/11.

El 23/01/11, a l'abocador de Solius, s'observa dos ocells de primer hivern, un de segon i un adult. (Carlos Alvarez Cros)


Els primers hivern de gavià caspi (Larus cachinnans) del 23/01/11.


El segon hivern i l'adult de gavià caspi (Larus cachinnans).

El 29/01/11, a l'abocador de Solius, s'observa dos ocells de primer hivern. (Carlos Alvarez Cros)


Els primers hivern de gavià caspi (Larus cachinnans) del 29/01/11.

El 30/01/11, a l'abocador de Solius, s'observa dos ocells de primer hivern. (Carlos Alvarez Cros)


Els primers hivern de gavià caspi (Larus cachinnans) del 30/01/11.

(86''' x 86''?). Gavià caspi x Gavià argentat de potes roses ? (Larus cachinnans x Larus argentatus?)

El 23/01/11, a l'abocador de Solius, s'observa un ocell de primer hivern de caràcters barrejats de gavià caspi (Larus cachinnans) i gavià argentat de potes roses (Larus argentatus). (Carlos Alvarez Cros)


El primer hivern de gavià de trets barrejats.

El 30/01/11, a l'abocador de Solius, , s'observa un ocell de primer hivern de caràcters barrejats de gavià caspi (Larus cachinnans) i gavià argentat de potes roses (Larus argentatus). (Carlos Alvarez Cros)


El primer hivern de gavià de trets barrejats.

(-). Gavià (Larus sp)
El 22/01/11, a l'abocador de Solius, s'observa un gavià de tercer hivern marcat amb anella de plàstic verd amb inscripció blanca (96P3). Aquest ocell havia estat marcat a Rússia, a més de 3.200 Km en línia recta. La colònia on va néixer és majoritàriament de gavià argentat de potes roses (Larus argentatus) però també hi crien altres espècies com gavià caspi (Larus cachinnans), una subespècie de gavià fosc (Larus fuscus heuglini) i híbrids d'aquests taxons. Aquest ocell ja havia estat observat els dies 08 i 26/01/09 a Vilanova i La Geltrú. (Carlos Alvarez Cros)


Mapa del gavià marcat 96P3 amb punt d'anellament i punt d'observació.

El 22/01/11, a l'abocador de Solius, s'observa un exemplar adult amb taques blanques molt extenses les puntes de les primàries, bec i potes pàl·lids. (Carlos Alvarez Cros)


L'adult de gavià (Larus sp), el del dia 22.

Els dies 29 i 30/01/11, a l'abocador de Solius, s'observa sengles exemplars adults amb els ulls foscos. (Carlos Alvarez Cros)


Els gavians argentats (Larus michahellis) amb els ulls foscos.

El 30/01/11, a l'abocador de Solius, s'observa un gavià de primer hivern, petit, de bec rar i plomatge desgastat. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià (Larus sp).

(87). Gavià argentat (Larus michahellis)
El 02/01/11, a l'abocador de Solius, s'observa un segon any anellat a Algèria, amb anella blanca A3/5A, que ja s'hi havia observat l'11/09/10. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià argentat (Larus michahellis) marcat a Algèria.

Els dies 15, 16, 22, 23, 29 i 30/01/11, a l'abocador de Solius, es torna a observar un tercer any leucístic, ja observat a finals de l'any passat. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià argentat (Larus michahellis) leucístic.

(103). Duc (Bubo bubo)
S'observa un exemplar parat a la barana d'un terrat d'una casa del carrer de la Baixada dels Metges de Sant Feliu de Guíxols. (Jaume Ramot García)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Almenys un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, els dies 16, 29 i 30/01/11. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí)

(114). Puput (Upupa epops)
El 15/01/11, un exemplar al costat del camp de futbol de Castell d'Aro d'Aro. (Àlex Massana Pernias)
El 29/01/11, dos exemplars a Castell d'Aro d'Aro. (Aniol Negre Albertí)

(136). Pardal de bardissa (Prunella modularis)
L'01/01/11, no menys de quatre exemplars prop de la font del Ferro, a Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)

(150). Griva (Turdus viscivorus)
Presència als camps de can Barella i can Perera, a Panedes. (Carlos Alvarez Cros)


Una de les grives (Turdus viscivorus).

(202). Lluer (Carduelis spinus)
El 16/01/11, als estanys de les Escoles, tres exemplars. (Aniol Negre Albertí)

(6). Cotorra de Kramer (Psittacula krameri)
El 07/01/11, s'observa dos exemplars a Sant Pol. (Carlos Alvarez Cros)Free web hostingWeb hosting