TORNAR A:   DARRERES OBSERVACIONS

                      DARRERES OBSERVACIONS INTERESSANTS. ANY 2014

  Oca vulgar (Anser anser)
  Capó reial (Plegadis falcinellus)
  Rascletó (Porzana parva) (22/03/14), (05/04/14), (12/04/14) (01/05/14)
  Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
  Torlit (Burhinus oedicnemus) (07/03/14), (20/03/14), (31/12/14)
  Pigre gris (Pluvialis squatarola)
  Territ tresdits (Calidris alba) (03/05/14) , (08/05/14)
  Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus)
  Gavià caspi (Larus cachinnans) 22/02/14, 08/03/14, 20/04/14
  Gavià caspi x argentat (Larus cachinnans x michahellis) 01/03/14, 08/03/14, 16/03/14, 29/03/14
  Cucut reial (Clamator glandarius)
  Colltort (Jynx torquilla)
  Piula gola-roja (Anthus cervinus) 17/04/14, 22/04/14
  Còlit ros (Oenanthe hispanica) 05/05/14, 13/05/14
  Pela-roques (Tichodroma muraria)
  Pardal roquer (Petronia petronia)
  Pinsà trompeter (Bucanetes githagineus)
  Hortolà (Emberiza hortulana) 22/04/14, 27/04/14, 23/08/14

GENER,   FEBRER,   MARÇ,   ABRIL,   MAIG,   JUNY,   JULIOL,   AGOST,   SETEMBRE,   OCTUBRE,   NOVEMBRE,   DESEMBRE

També podeu veure les del anys: 2005,   2006,   2007,   2008,   2009,   2010,   2011,   2012  i   2013


En vermell les observacions de noves espècies i en blau les observacions d'evidències de cria de noves espècies.

DESEMBRE/2014

(10). Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
El 21/12/14, un dels deu exemplars que hi havia als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, estava marcat amb una anella de plàstic verd llima amb inscripció negra 325. Aquest individu, que havia estat marcat al 2007 a Fanel, Neuchâtel (Suïssa), ja havia estat observat al mateix lloc els mesos de febrer i març de 2013. Un altre exemple de fidelitat als quarters d'hivernada. (Carlos Alvarez Cros)


Alguns dels dinou corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo), amb l'exemplar marcat.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
El 26/12/14, un exemplar sobrevola el tram final del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(16'). Agró blanc (Casmerodius albus)
El 31/12/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro i a un camp prop del Tennis d'Aro. (Lluís Hugas Mulà, Jaume Ramot García)

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de quatre exemplars el 07/12/14. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Raül Calderon Álvarez)
El 26/12/14, dos exemplars prop can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels bernats pescaires (Ardea cinerea), el 02/12/14, als estanys. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(25). Ànec griset (Anas strepera)
Del 06 al 13/12/14, una femella a la bassa del Dofí, els dies 07 i 27/12/14, és als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


L'ànec griset (Anas strepera), el 06/12/14.

(26). Xarxet (Anas crecca)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de set el 26/12/14. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Raül Calderon Álvarez)
El 08/12/14, dos exemplars al tram final del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


Dos dels xarxets (Anas crecca), el 02/04/14, als estanys. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(40'). Astor (Accipiter gentilis)
El 08/12/14, un exemplar sobrevola l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(41). Esparver vulgar (Accipiter nisus)
El 20/12/14, un exemplar sobre els estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 22/12/14, un exemplar perseguint tórtores turques (Streptopelia decaocto) a Castell d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)

(43). Àguila calçada (Aquila pennata)
El 07/12/14, un exemplar de fase clara sobre els estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


L'àguila calçada (Aquila pennata).

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 28/12/14, cinc exemplars prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)

(52). Rascló (Rallus aquaticus)
Presència al tram final del Ridaura, amb un mínim de quatre exemplars el 02/12/14. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)
Presència al Ridaura, a l'alçada dels estanys de les Escoles de Platja d'Aro . (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Raül Calderon Álvarez)


Un dels rasclons (Rallus aquaticus), el 02/12/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(61). Torlit (Burhinus oedicnemus)
El 31/12/14, un exemplar canta prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)

(65). Fredeluga (Vanellus vanellus)
El 03/12/14, un exemplar prop de can Juanals, a Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 08/11/14, dos exemplars volant, terra endins sobre la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


La fredeluga(Vanellus vanellus). Foto: Jaume Ramot García.

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de sis exemplars el 02/12/14. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 16/12/14, quatre exemplars al tram final del Ridaura. (Jaume Ramot García)


Tres dels becadells comuns(Gallinago gallinago), el 02/12/14, als estanys. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 13/12/14, almenys dos exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


Una de les gavines capnegres (Larus melanocephalus) amb una gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) .

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Raül Calderon Álvarez)
Presència al tram final del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí)
El 14/12/14, un exemplar a la riera de Solius. (Rosa Matesanz Torrent)

(114). Puput (Upupa epops)
Els dies 02, 11, 17, 21, 25 i 26/12/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 06, 13 i 26/12/14, un exemplar a depuradora de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 14/12/14, un exemplar al pla de Solius. (Rosa Matesanz Torrent)
El 21/12/14 un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 31/12/14 un exemplar al tram final del Ridaura. (Aniol Negre Albertí)

(191'). Cornella negra (Corvus corone)
El 14/12/14, dos exemplars al pla de Solius. (Rosa Matesanz Torrent)

(192). Corb (Corvus corax)
No menys de disset exemplars en vol de l'abocador de Solius a la costa, el 22/12/14; nombre molt gran pel que s'anava veient. (Josep Ma Bas Lay)

(203). Passerell comú (Carduelis cannabina)
El 20/12/14, dos exemplars prop can Barella, a Panedes, Llagostera; el 27/12/14 alguns més. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/12/14 diversos esxemplars a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)NOVEMBRE/2014

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de dos exemplars els dies 03 i 21/11/14. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Antoni Mariné)

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de cinc exemplars el 21/11/14. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Raül Calderon Alvarez)
Els dies 01 i 05/11/14, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Antoni Mariné)
El 15/11/14, un exemplar a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 16/11/14, un exemplar a un camp prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


El bernat pescaire (Ardea cinerea), el 05/11/14, a la bassa del Dofí. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(20). Flamenc (Phoenicopterus roseus)
El 19/11/14, un estol d'onze exemplars per sobre la vall, en direcció sud. (Josep Ma Bas Lay)

(26). Xarxet (Anas crecca)
El 04/11/14, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; a partir de llavors, presència continuada amb un màxim de cinc exemplars els dies 15 i 16/11/14. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Antoni Mariné)
El 22/11/14, tres femelles i un mascle a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


Un xarxet (Anas crecca), el 08/11/14, als estanys.

(41). Esparver vulgar (Accipiter nisus)
Els dies 01 i 02/11/14, un exemplar a Panedes, a Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 02/11/14, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 09 i 21/11/14, un exemplar prop de can Juanals, a Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(52). Rascló (Rallus aquaticus)
Presència d'almenys un exemplar al tram final del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Presència d'almenys dos exemplars al Ridaura, a l'alçada dels estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Raül Calderon Alvarez)
El 08/11/14, un exemplar al Ridaura, prop del pont de la carretera de S'Agaró. (Carlos Alvarez Cros)

(65). Fredeluga (Vanellus vanellus)
El 07/11/14, un exemplar a can Juanals, a Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 16/11/14, un exemplar a un camp prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 18/11/14, quatre exemplars prop del golf Costa Brava, a Santa Cristina d'Aro. (Antoni Mariné)

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de sis exemplars el 30/11/14. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Antoni Mariné, Jaume Ramot García)


Un dels becadells comuns (Gallinago gallinago), el 15/11/14.

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 15/11/14, vint-i-sis exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


Les gavines capnegres (Larus melanocephalus). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(110). Ballester (Apus melba)
L'01/11/14, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 04/11/14, encara un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 03/11/14, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de can Bada. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 22 i 29/11/14, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)


Un dels blauets (Alcedo atthis), el 21/11/14, als estanys. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(121). Alosa (Alauda arvensis)
L'01/11/14, diversos exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(125). Oreneta cua-rogenca (Cecropis daurica)
El 03/11/14, almenys cinc exemplars prop de la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(131). Grasset de muntanya (Anthus spinoletta)
El 18/11/14, tres exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (Antoni Mariné)

(136). Pardal de bardissa (Prunella modularis)
El 15/11/14, almenys un exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(144). Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
El 02/11/14, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(181''). Pela-roques (Tichodroma muraria)
El 21/11/14, un exemplar a uns roquers del massís de l'Ardenya. Segona citació a la vall. (Josep Ma Bas Lay)

(187). Botxí (Lanius meridionalis)
El 23/11/14, un exemplar als camps de davant del càmping Ridaura. (Josep Ma Bqas Lay)

(191'). Cornella negra (Corvus corone)
Els dies 01, 02, 08 i 15/11/14, almenys un exemplar a can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)OCTUBRE/2014

(9). Mascarell (Morus bassanus)
El 26/10/14, fins a nou exemplars entre Sant Feliu de Guíxols i Platja d'Aro . (Josep Ma Bas Lay)

(10). Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
El 18/10/14, dinou exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Divuit dels dinou corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo).

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de dos exemplars el 02/10/14. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 02 i 05/10/14, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)
El 29/10/14, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)


Un dels martinets blancs (Egretta garzetta), el 02/10/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de tres exemplars els dies 06 i 30/10/14. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)
El 02/10/14, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
El 05/10/14 dos exemplars al mar, front la desembocadura del Ridaura, volant costa amunt. (Carlos Alvarez Cros)
El 17/10/14, un exemplar a Panedes, Llagostera. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 19, 28 i 29/10/14, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)


Un dels bernats pescaires (Ardea cinerea), el 02/10/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(24). Ànec xiulador (Anas penelope)
El 06/10/14, encara l'exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


L?ànec xiulador(Anas penelope), el 03/10/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(25). Ànec griset (Anas strepera)
El 18/10/14, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Els ànecs grisets (Anas strepera), el 23/08/14, amb dues femelles d'ànec collverd (Anas platyrhynchos).

(26). Xarxet (Anas crecca)
El 05/10/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(35). Milà negre (Milvus migrans)
El 10/10/14, un exemplar prop del Masnou de Castell d'Aro; data tardana per l'espècie. (Xavier Idígora Planas, Jaione Echarte Sutil)

(41). Esparver vulgar (Accipiter nisus)
El 05/10/14, una femella als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 07/10/14, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 31/10/14, una femella al restaurant Can Panedes, a Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(43). Àguila calçada (Aquila pennata)
El 19/10/14, un exemplar sobre els estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 10/10/14, un exemplar prop del Tennis d'Aro; el 17/10/14, tres. (Jaume Ramot García)

(52). Rascló (Rallus aquaticus)
El 02/10/14, dos exemplars al tram final del Ridaura; els dies 04 i 18/10/14, un. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)
Presència d'almenys dos exemplars al Ridaura, a l'alçada dels estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)

(58). Grua (Grus grus)
El 06/11/14, un estol de vint-i-tres exemplars sobre el restaurant Les Panolles, a Solius. (Toni Strubell Trueta)

(68). Territ variant (Calidris alpina)
El 18/10/14, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


El territ variant (Calidris alpina).

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
El 17/10/14, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 18 i 30/10/14, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; els dies 19 i 27/10/14, un, el 29/10/14, tres. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)


Un dels becadells comuns (Gallinago gallinago), el 17/10/14.

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
El 29/10/14, un exemplar al Ridaura, al passallís de can Bada. (Jaume Ramot García)

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 29/10/14 una cinquantena d'exemplars en tres estols, mar endins, front la desembocadura del Ridaura . (Josep Ma Bas Lay)

(105). Gamarús (Strix aluco)
El 08/10/14, dos exemplars entre l'urbanització del golf Costra Brava i Pedralta. (Jaume Ramot García)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxom de tres exemplars el 19/10/14. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros, Miquel Pedrol García)
Els dies 02, 11 i 27/10/14, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 13 i 30/10/14, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 29/10/14, dos exemplars al Ridaura, al passallís de can Bada. (Jaume Ramot García)

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 07/10/14, un exemplar prop de l'institut de Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)

(123). Roquerol (Ptyonoprogne rupestris)
El 02/10/14, deu exemplars a la desembocadura del Ridaura; primera citació postnupcial. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)

(125). Oreneta cua-rogenca (Cecropis daurica)
El 04/10/14 dos exemplars entren i surten del niu a intervals de 20 minuts, prop de la bassa del Dofí de Castell d'Aro; l'11/10/14 se sent els petits dins el niu. (Jaume Ramot García)
El 30/10/14, encara dos exemplars a la zona (Rosa Matesanz Torrent).

(129). Titella (Anthus pratensis)
L'11/10/14, almenys un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(142). Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
El 04/10/14, un exemplar a can Barella, a Panedes. (Carlos Alvarez Cros)

(144). Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
Els dies 01 i 12/10/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 02/10/14, dos. (Rosa Matesanz Torrent , Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)


Un dels còlits grisos (Oenanthe oenanthe), el 02/10/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(156). Boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus)
El 02/10/14, un exemplar al tram final del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent , Jaume Ramot García)


La boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(191'). Cornella negra (Corvus corone)
El 10/10/14, quatre exemplars en vol prop de la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent )
El 19/10/14, tres exemplars en vol als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 31/10/14, quatre exemplars a can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(203). Passerell comú (Carduelis cannabina)
El 12/10/14, dos exemplars prop de plana Basarda. (Jaume Ramot García)

(0'''). Oca egípcia (Alopochen aegyptiaca)
El 08/10/14, s'observa una còpula i altres comportaments sexuals de la parella resident dels estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(3). Periquito (Melopsitacus undulatus)
Almenys del 07 al 17/10/14, dos exemplars a can Juanals, a Castell d'Aro; fa dies que se senten. (Jaume Ramot García)


Un dels periquitos (Melopsitacus undulatus), el 17/10/14. Foto: Jaume Ramot García.SETEMBRE/2014

(3). Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)
El 06/09/14 s'observa un exemplar als extanys de les Escoles de Platja d'Aro; del 07 al 17/09/14 és a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Francina Turon, Rosa Matesanz Torrent).


El cabussó collnegre (Podiceps nigricollis), el 07/09/14.

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
L'01/09/14, tretze exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)


Dos dels martinets de nit (Nycticorax nycticorax), l'01/09/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de sis exemplars el 19/09/14. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
Presència a la desembocadura del Ridaura, amb un màxim de dos exemplars el 23/09/14. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 23/09/14, un exemplar en vol prop de l'institut de castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


El martinet blanc (Egretta garzetta), el 03/09/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(16'). Agró blanc (Casmerodius albus)
L'01/09/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


L'agró blanc (Casmerodius albus) amb dos martinets de nit (Nycticorax nycticorax). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de setze exemplars l'11/09/14 i divuit el 29/09/14. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros, Francina Turon, Ivan García Martínez)


Un dels bernats pescaires (Ardea cinerea), l'01/09/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
L'01/09/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


L'agró roig (Ardea purpurea), l'01/09/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(24). Ànec xiulador (Anas penelope)
Del 28 al 30/09/14, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


L'ànec xiulador (Anas penelope), el 28/09/14.

(26). Xarxet (Anas crecca)
El 10/09/14, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; de l'11 al 17/09/14, un; el 27/09/14, un altre. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 11, 17, 19 i 29/09/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)


Els xarxets (Anas crecca), el 10/09/14.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
Els dies 13 i 17/09/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)

(35). Milà negre (Milvus migrans)
L'11/09/14, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(37). Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
El 02/09/14, un exemplar prop del càmping Riembau. (Jaume Ramot García )
El 08/09/14, almenys tres exemplars a can Barella, a Panedes. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/09/14, un exemplar a Tallades, Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(38). Arpella vulgar (Circus aeruginosus)
El 20/09/14, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 20/09/14, una femella a can Barella, a Panedes. (Carlos Alvarez Cros)

(40). Esparver cendrós (Circus pygargus)
Els dies 20 i 28/09/14, un exemplar juvenil entre can Barella i can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


L'esparver cendrós
(Circus pygargus), el 20/09/14.

(40'). Astor (Accipiter gentilis)
El 08/09/14, un exemplar a can Barella, a Panedes. (Carlos Alvarez Cros)

(41). Esparver vulgar (Accipiter nisus)
Els dies 07 i 11/09/14, un exemplar a Tallades, Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 08/09/14, un exemplar al molí d'en Reixach. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/09/14, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(42). Aligot comú (Buteo buteo)
El 10/09/14, no menys de dotze exemplars, al pla de Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(44). Àguila cuabarrada (Aquila fasciata)
El 10/09/14, un exemplar al pla de Panedes, Llagostera. (Jaume Ramot García)

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
Els dies 20 i 26/09/14, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)

(52). Rascló (Rallus aquaticus)
Els dies 06, 13 i 28/09/14, almenys un exemplar al tram final del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 19 i 20/09/14, almenys un exemplar al Ridaura a l'alçada dels estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(65). Fredeluga (Vanellus vanellus)
El 12/09/14, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)
El 29/09/14, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


Les fredelugues (Vanellus vanellus), el 12/09/14.

(78). Gamba verda (Tringa nebularia)
El 04/09/14, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)


La gamba verda (Tringa nebularia). Foto: Jaume Ramot García.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 02/09/14, un exemplar al Ridaura, prop de can Bada. (Jaume Ramot García)
Els dies 02, 08 i 09/09/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)
El 10/09/14, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


La xivita(Tringa ochropus), el 09/09/14.

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
L'01/09/14, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de tres exemplars l'01/09/14. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)


La xivitona(Actitis hypoleucos), l'01/09/14, a la bassa del Dofí. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(99). Tórtora (Streptopelia turtur)
L'11/09/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)

(102). Xot (Otus scops)
El 20/09/14, es troba un exemplar ferit a Castell d'Aro; tardana citació per l'espècie. (Jaume Ramot García)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de dos exemplars els dies 01, 02, 13, 14, 17 i 27/09/14. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros, Ivan García Martínez)
Presència a la desembocadura del Ridaura, amb un màxim de dos exemplars el 07/09/14. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)

(113). Gaig blau (Coracias garrulus)
El 10/09/14, encara dos exemplars al pla de Panedes, Llagostera; l'11/09/14, un. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
L'11/09/14, un mascle menjant ametlles a Tallades, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 20/09/14, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)

(122). Oreneta de ribera (Riparia riparia)
El 07/09/14, un exemplar al molí d'en Reixach. (Carlos Alvarez Cros)

(124). Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
El 02/09/14, un miler d'exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García)

(128). Piula dels arbres (Anthus trivialis)
El 07/09/14, un exemplar a Tallades, Santa Cristina d'Aro; els dies 11 i 27/09/14, dos. (Carlos Alvarez Cros)


Una de les piules dels arbres (Anthus trivialis), l'11/09/14.

(139). Cotxa blava (Luscinia svecica)
El 12/09/14 un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(141). Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
El 03/09/14, un mascle a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 08 i 20/09/14, un mascle a Tallades, Santa Cristina d'Aro; el 14/08/14, un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)


El mascle de cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(142). Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
L'11/09/14, un exemplar a can Barella, a Panedes; els dies 13 i 20/09/14, no menys de quatre. (Carlos Alvarez Cros)
El 13/09/14, un exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)


El bitxac rogenc (Saxicola rubetra), a l'abocador.

(144). Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
Els dies 10 i 11/09/14, no menys de quatre exemplars a Panedes, Llagostera; primera citació postnupcial. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)
L'11/09/14, no menys de cinc exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 29/09/14, dos. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent )
El 13/09/14, tres exemplars a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 20/09/14, no menys de dos exemplars a can Barella, a Panedes; el 28/09/14, un. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/09/14, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels còlits grisos (Oenanthe oenanthe), al pla de Panedes i un altre als estanys.

(150). Griva (Turdus viscivorus)
El 10/09/14, no menys de catorze exemplars, al pla de Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(156). Boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus)
El 29/09/14, un exemplar al tram final del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)


La boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(166). Tallareta vulgar (Sylvia communis)
L'11/09/14, dos exemplars tipus femella a Tallades, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(167). Tallarol gros (Sylvia borin)
El 07/09/14, almenys un exemplar a Tallades, a Santa Cristina d'Aro; el 08/09/14, dos. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels tallarols grossos (Sylvia borin), el 08/09/14.

(172). Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
Els dies 04 i 21/09/14, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 07/09/14, almenys tres exemplars a Tallades, Santa Cristina d'Aro; els dies 08 i 09/09/14, almenys un. (Carlos Alvarez Cros)
El 08/09/14, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(175). Papamosques gris (Muscicapa striata)
Els dies 07, 08 i 09/09/14, un exemplar a Tallades, Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El papamosques gris (Muscicapa striata), el 08/09/14.

(176). Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
El 02/09/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García)
Del 07 al 27/09/14, almenys un exemplar a Tallades, Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El mastegatatxes (Ficedula hypoleuca), l'11/09/14.

(184). Oriol (Oriolus oriolus)
El 08/09/14, almenys tres exemplars a Tallades, Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels oriols (Oriolus oriolus).

(187). Botxí (Lanius meridionalis)
El 06/09/14, continua l'exemplar a can Barella, a Panedes, tot i que s'ha arrassat les tanques espinoses. (Carlos Alvarez Cros)


El botxí (Lanius meridionalis), el 06/09/14.

(188). Capsigrany (Lanius senator)
Del 08 al 20/09/14, un exemplar juvenil a can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)


El capsigrany (Lanius senator).

(191'). Cornella negra (Corvus corone)
Els dies 08 i 11/09/14, almenys un exemplar a can Barella, a Panedes, Llagostera; el 10/09/14, quatre, els dies 13, 20 i 28/09/14, dos. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
El 14/09/14, almenys dos exemplars prop del molí d'en Reixach, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(1''''). Tórotra domèstica (Streptopelia risoria)
L'11/09/14, un exemplar prop de la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


La tórtora domèstica (Streptopelia risoria).

(5). Agapornis de Namíbia (Agapornis roseicollis)
El 21/09/14, dos exemplars, probablement d'una mutació (aqua) obtinguda en captivitat, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García)


Un dels agapornis de Namíbia (Agapornis roseicollis). Foto: Jaume Ramot García.AGOST/2014

(6). Baldriga cendrosa (Calonectris diomedea)
El 07/08/14, un exemplar front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols; el 10/08/14, quatre. (Carlos Alvarez Cros)

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de quinze exemplars el 31/08/14. (Carlos Alvarez Cros, Eduard Batista, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)


Els sis martinets de nit (Nycticorax nycticorax), el 12/08/14.

(14). Martinet ros (Ardeola ralloides)
El 12/08/14, un exemplar juvenil als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 20/08/14, un adult. (Carlos Alvarez Cros)


El martinet ros (Ardeola ralloides).

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
El 15/08/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació postnupcial. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 20, 21, 22, 28 i 30/08/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 25/08/14, quatre i el 31/08/14, dos. (Carlos Alvarez Cros, Eduard Batista, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)


El martinet blanc (Egretta garzetta), amb un martinet ros (Ardeola ralloides) i dos corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo), el 20/08/14.

(16'). Agró blanc (Casmerodius albus)
El 30/08/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


L'agró blanc (Casmerodius albus). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de dotze exemplars el 31/08/14. (Carlos Alvarez Cros, Eduard Batista, Pau Barnés, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
El 05/08/14, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)


Un dels bernats pescaires (Ardea cinerea), el 13/08/14.

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de tres exemplars el 09/08/14. (Carlos Alvarez Cros, Eduard Batista, Pau Barnés, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)

(25). Ànec griset (Anas strepera)
El 19/08/14, una femella als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; els dies 21 i 22/08/14, sobserva a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


L'ànec griset (Anas strepera), el 23/08/14, amb una parella d'ànecs collverd (Anas platyrhynchos).

(26). Xarxet (Anas crecca)
El 25/08/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació postnupcial. (Rosa Matesanz Torrent)


El xarxet (Anas crecca). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(27). Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
El 28/08/14, s'observa una còpula molt primerenca als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


Els ànecs collverds (Anas platyrhynchos), el 28/08/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(29). Xarrasclet (Anas querquedula)
El 07/08/14, una femella a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)


El xarrasclet (Anas querquedula). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
Els dies 17 i 18/08/14, un exemplar al tram final del Ridaura; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)


L'ànec cullerot (Anas clypeata).

(40'). Astor (Accipiter gentilis)
El 15/08/14, un exemplar juvenil a Tallades. (Carlos Alvarez Cros)

(41). Esparver vulgar (Accipiter nisus)
El 09/08/14, un exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 14 i 31/08/14, almenys un exemplar al pla de Panedes, Llagostera. (Jaume Ramot García, Rosa Matezanz Torrent)

(40). Esparver cendrós (Circus pygargus)
El 22/08/14, un exemplar juvenil entre can Barella i can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(42). Aligot comú (Buteo buteo)
El 03/08/14, un exemplar juvenil pidolant menjar a un adult, a can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(44). Àguila cuabarrada (Aquila fasciata)
El 31/08/14, un exemplar al pla de Panedes, Llagostera. (Jaume Ramot García, Rosa Matezanz Torrent)

(50). Guatlla (Coturnix coturnix)
Els dies 06, 08, 10, 14 i 19/08/14, un exemplar canta al pla de Panedes. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)

(52). Rascló (Rallus aquaticus)
El 12/08/14, un exemplar al tram final del Ridaura; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)
El 15/08/14, un exemplar al Ridaura, a l'alçada dels estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 31/08/14. un exemplar al Ridaura, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)

(66). Territ menut (Calidris minuta)
El 08/08/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El territ menut (Calidris minuta).

(77). Gamba-roja vulgar (Tringa totanus)
Del 18 al 20/08/14, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)


La gamba-roja vulgar (Tringa totanus), el 19/08/14, als estanys.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 07/08/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; els dies 18, 21 i 30/08/14, un altre i el 31/08/14, dos. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García )
Els dies 28 i 30/08/14, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)


La xivita(Tringa ochropus), el 28/08/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(80). Valona (Tringa glareola)
Els dies 03 i 06/08/14, un exemplar al Ridaura, prop del pont del Remei. (Carlos Alvarez Cros)


La valona (Tringa glareola), el 06/08/14.

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
Presència d'un o dos exemplars entre la bassa del Dofí de Castell d'Aro i el Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de set exemplars el 13/08/14. (Carlos Alvarez Cros, Eduard Batista, Pau Barnés, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
El 12/08/14, un exemplar a l'illot del S'Adolitx, a Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)


Una xivitona (Actitis hypoleucos), el 03/08/14 a la bassa del Dofí.

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Els dies 02 i 07/08/14, dos exemplars juvenils a la desembocadura del Ridaura; els dies 03, 10 i 11/08/14, un. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 10/08/14, dos exemplars a Canyet. (José Manuel Martínez Maldonado)


Una de les gavines capnegres (Larus melanocephalus), el 02/08/14.

(85'). Gavina corsa (Larus audouinii)
El 10/08/14, un exemplar a Canyet; el 17/08/14, dos. (José Manuel Martínez Maldonado)

(90). Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
El 30/08/14, dos exemplars juvenils als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


Un dels fumarells carablancs (Chlidonias hybrida). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(105). Gamarús (Strix aluco)
El 21/08/14, un exemplar a Canyet. (Sebastián Fanio Bellosta)

(107). Enganyapastors (Caprimulgus europaeus)
El 28/08/14, un exemplar, a roca Ponça. (Jaume Ramot García)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Els dies 01, 17, 21 i 28/08/14, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de tres exemplars els dies 05 i 21/08/14. (Carlos Alvarez Cros, Eduard Batista, Pau Barnés, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
Presència a la desembocadura del Ridaura, amb un màxim de tres exemplars el 23/08/14. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
El 08/08/14, un exemplar a les Planetes, a Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)
El 22/08/14, un exemplar a la bassa de rec de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 29/08/14, un exemplar a la costa nord de Sant Feliu de Guíxols. (Jaume Ramot García)


Dos dels blauets (Alcedo atthis), el 23/08/14, a la desembocadura del Ridaura.

(113). Gaig blau (Coracias garrulus)
Els dies 08, 12, 19 i 22/08/14, un exemplar entre can Barella i can Perera, a Panedes, Llagostera; el 10/08/14, dos. (Carlos Alvarez Cros)
El 31/08/14, onze exemplars prop de can Perera, a Panedes, Llagostera; xifra rtècord a la vall. (Jordi Soler Rabionet)


Un dels gaigs blaus (Coracias garrulus), el 08/08/14.

(115). Colltort (Jynx torquilla)
El 24/08/14, un exemplar al molí d'en Reixach, a Solius, a Santa Cristina d'Aro; sisena citació a la vall, segona al pas de tardor. (Carlos Alvarez Cros)


El colltort (Jynx torquilla).

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
Els dies 24 i 30/08/14, un mascle a Tallades, a Santa Cristina d'Aro; primera observació a aquest indret. (Carlos Alvarez Cros)
El 30/08/14, un exemplar a la pollancreda de can Calvet. (Jaume Ramot García)


El picot garser petit (Dendrocopos minor), el 24/08/14.

(124). Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
El 31/08/14, un miler d'exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)

(141). Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
El 24/08/14, un exemplar a Tallades, a Santa Cristina d'Aro; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(142). Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
El 30/08/14, almenys un exemplar a can Barella, a Panedes; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)


El bitxac rogenc (Saxicola rubetra).

(158). Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
El 07/08/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(166). Tallareta vulgar (Sylvia communis)
Els dies 20 i 24/08/14, almenys un mascle adult al molí d'en Reixach, a Solius; el 31/08/14, dos exemplars. (Carlos Alvarez Cros)
El 31/08/14, un exemplar a Tallades, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)La tallareta vulgar (Sylvia communis), el 20/08/14.

(176). Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
El 24/08/14, un exemplar a Tallades, a Santa Cristina d'Aro; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(185). Escorxador (Lanius collurio)
Els dies 18 i 20/08/14, un exemplar juvenil al molí d'en Reixach, a Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 23/08/14, dos exemplars juvenils a can Barella, a Panedes; el 31/08/14, un. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Rosa Matezanz Torrent)


L'escorxador (Lanius collurio), el 20/08/14.

(187). Botxí (Lanius meridionalis)
Els dies 22, 23 i 30/08/14, un exemplar a can Barella, a Panedes. Probablement ja observat una setmana abans per Rosa Matesanz Torrent i Jaume Ramot García. (Carlos Alvarez Cros)


El botxí (Lanius meridionalis), el 23/08/14.

(188). Capsigrany (Lanius senator)
El 07/08/14, dos exemplars prop del molí d'en Reixach, a Solius. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels capsigranys (Lanius senator), el 07/08/14.

(191'). Cornella negra (Corvus corone)
El 03/08/14, un exemplar encalçat per dos xoriguers davant de can Barella, a Panedes, Llagostera; els dies 06 i 30/08/14, un altre, els dies 08, 12 i 19/08/14 dos i el 14/08/14, tres. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
El 31/08/14, almenys un exemplar prop del mas Pla de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(209). Hortolà (Emberiza hortulana)
El 23/08/14, una femella a Tallades, Santa Cristina d'Aro; primera citació postnupcial a la vall. (Carlos Alvarez Cros)


L'hortolà (Emberiza hortulana).

(0'''). Oca egípcia (Alopochen aegyptiaca)
Els dies 07 i 31/08/14, almenys setze exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Catorze de les oques egípcies (Alopochen aegyptiaca), el 31/08/14.

(1''''). Tórotra domèstica (Streptopelia risoria)
El 31/08/14, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


La tórtora domèstica (Streptopelia risoria).JULIOL/2014

(6). Baldriga cendrosa (Calonectris diomedea)
Els dies 12 i 27/07/14, alguns exemplars front la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 19 i 27/07/14, un exemplar front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols; els dies 20 i 26/07/14, dos. (Carlos Alvarez Cros)

(10). Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
El 26/07/14, sis exemplars front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols; primera citació pòstnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb màxim de dos exemplars els dies 02, 04 i 20/07/14. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 19/07/14, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(15). Esplugabous (Bubulcus ibis)
El 16/07/14, tres exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació postnupcial. (Rosa Matesanz Torrent)
El 26/07/14, un exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de tres exemplars els dies 16 i 29/07/14. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros, Miquel Pedrol García, Rosa Matesanz Torrent)


Un bernat pescaire (Ardea cinerea), el 14/07/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de tres exemplars el 30/07/14. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)


L'agró roig (Ardea purpurea), el 06/07/14, amb un bernat pescaire (Ardea cinerea) .

(31). Morell de cap roig (Aythya ferina)
El 14/07/14, sis mascles i dos exemplars tipus femella als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; xifra rècord a la vall. (Rosa Matesanz Torrent)


Els morells de cap roig (Aythya ferina) el 14/07/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(35). Milà negre (Milvus migrans)
El 19/07/14, primers exemplars juvenils a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 26/07/14, detectat un niu prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(37). Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
El 12/07/14, dos exemplars sobrevolant can Barella, a Panedes, Llagostera. (Rosa Matesanz Torrent)
El 18/07/14, un exemplar prop de l'abocador de Solius. (Josep Ma Bas Lay)
El 30/07/14, tres exemplars en migració prop del Mas Ros, a Castell d'Aro. (Xavier Higueruelo)
El 30/07/14, tres exemplars al pla de Panedes. (Josep Ma Bas Lay)
El 30/07/14, sis exemplars prop de roca Ponça. (Josep Ma Bas Lay)

(40'). Astor (Accipiter gentilis)
El 30/07/14, un exemplar al pla de Panedes. (Josep Ma Bas Lay)

(41). Esparver vulgar (Accipiter nisus)
El 27/07/14, un exemplar a can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(47). Falcó mostatxut (Falco subbuteo)
El 18/07/14, dos exemplars prop de l'abocador de Solius. (Josep Ma Bas Lay)
El 26/07/14, un jove prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
El 08/07/14, un juvenil prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
El 30/07/14, un exemplar prop de roca Ponça. (Josep Ma Bas Lay)


El falcó pelegrí (Falco peregrinus), el 08/07/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(50). Guatlla (Coturnix coturnix)
Confirmada la cria a un camp de cereal de la vall. (Jaume Ramot García)
El 30/07/14, un exemplar canta al pla de Panedes. (Josep Ma Bas Lay)


Un dels pollets de guatlla (Coturnix coturnix), el 03/07/14. Foto: Jaume Ramot García.

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
El 04/07/14, uns nens porten un pollet al veterinari de Sant Feliu de Guíxols, sense que se n'hagi pogut esbrinar l'origen. (Jaume Ramot García)


El pollet de cames-llargues (Himantopus himantopus), el 04/07/14.

El 06/07/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; l'11/07/14, dos. (Carlos Alvarez Cros, Miquel Pedrol García)
Els dies 19 i 20/07/14, una parella amb tres juvenils a la desembocadura del Ridaura; del 21 al 26/07/14, només dos dels joves i el 30/07/14, només un. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 30/07/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


El cames-llargues (Himantopus himantopus), el 06/07/14.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 05/07/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
Els dies 13 i 14/07/14, almenys dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torent)
El 13/07/14, un exemplar a una bassa de pluja de l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 25/07/14, tres exemplars a la punta d'en Pau de S'Agaró. (Jaume Ramot García)
El 26/07/14, un exemplar al Ridaura, prop del pont del Remei. (Carlos Alvarez Cros)


La xivita (Himantopus himantopus), el 05/07/14.

(80). Valona (Tringa glareola)
L'11/07/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)


La valona (Tringa glareola), amb tres de les xivitones (Actitis hypoleucos), un cames-llargues (Himantopus himantopus) i un ànec collverd (Anas platyrrhynchos).

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
El 04/07/14, cinc exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
L'11/07/14, almenys quatre exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 21/07/14, cinc, el 29/07/14 tres, el 25/07/14, dos i el 26/07/14, un. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 13/07/14, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; els dies 14, 19, 20 i 29/07/14, dos entre la bassa i el riu i el 31/07/14, un. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)
El 21/07/14, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)


Quatre de les xivitones (Actitis hypoleucos), el 04/07/14.

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 18/07/14, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera citació postnupcial. (Rosa Matesanz Torrent)

(84). Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus)
El 12/07/14, primer juvenil de l'any als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(85'). Gavina corsa (Larus audouinii)
El 27/07/14, un exemplar juvenil a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)


La gavina corsa (Larus audouinii).

(87). Gavià argentat (Larus michahellis)
El 12/07/14, a l'abocador de Solius, s'observa un quart any marcat a Algèria, ja observat al 2011. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià argentat (Larus michahellis) marcat.

(88). Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
El 18/07/14, un exemplar front la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Els dies 06, 20 i 27/07/14, un exemplar al tram final del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 11, 13, 25, 26 i 29/07/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; els dies 17 i 30/07/14, dos. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 12 i 16/07/14, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)

(113). Gaig blau (Coracias garrulus)
Els dies 06, 18, 22, 24 i 26/07/14, un exemplar davant de can Barella, a Panedes, Llagostera; els dies 08 i 10/07/14, dos, possible indici de cria. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent, Josep Ma Bas Lay, Toni Strubell Trueta)


Els gaigs blaus (Ardea cinerea), el 08/07/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(125). Oreneta cua-rogenca (Cecropis daurica)
El 12/07/14 dos exemplars a llevant de la cala del Vigatà, a Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)
El 13/07/14, almenys un exemplar davant de can Barella, a Panedes, Llagostera; el 27/07/14, tres. (Carlos Alvarez Cros)
El 13/07/14, dos exemplars prop de la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Xavier Higueruelo)
El 30/07/14, dos exemplars prop del Mas Ros, a Castell d'Aro. (Xavier Higueruelo)

(171). Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
El 14/07/14, un exemplar a la bassa del Dofí; primera citació postnupcial. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)


El mosquiter comú (Phylloscopus collybita), el 14/07/14. Foto:Rosa Matesanz Torrent.

(175). Papamosques gris (Muscicapa striata)
El 26/07/14, almenys un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; el 27/07/14, tres. (Carlos Alvarez Cros)
El 28/07/14, almenys un exemplar a Bell-lloc. (Toni Strubell Trueta)


Un dels papamosques grisos (Muscicapa striata), el 27/07/14.

(188). Capsigrany (Lanius senator)
El 14/07/14, dos exemplars prop del mas Pla, a Solius. (Toni Strubell Trueta)

(191'). Cornella negra (Corvus corone)
Els dies 06, 08 i 19/07/14, dos exemplars davant de can Barella, a Panedes, Llagostera; els dies 10, 27 i 30/07/14, tres i el 12/07/14, cinc. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent, Josep Ma Bas Lay)

(196'). Pardal roquer (Petronia petronia)
El 27/07/14, almenys un exemplar a l'abocador de Solius; primera citació d'aquesta espècie a la vall. (Carlos Alvarez Cros)

(0'''). Oca egípcia (Alopochen aegyptiaca)
Els dies 05, 06 i 11/07/14, almenys quinze exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; els dies 12 i 19/07/14, setze. (Carlos Alvarez Cros)


Dotze de les oques egípcies (Alopochen aegyptiaca), el 05/07/14.

(1''). Ànec domèstic ((Anas platyrhynchos var. domestica))
El 06/07/14, apareix un pollet a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El pollet domèstic indeterminat (-), el 06/07/14.JUNY/2014

(9). Mascarell (Morus bassanus)
Els dies 22 i 24/06/14, intens pas d'immadurs, costa avall, front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols; el 29/06/14, encara un grup de quatre. (Carlos Alvarez Cros)

(10). Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
L'01/06/14, encara dos exemplars immadurs als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. Data molt tardana per a l'espècie. (Carlos Alvarez Cros)


Els dos corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo), l'01/06/14.

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb màxim de dos exemplars els dies 03, 08 i 29/06/14. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Francina Turon)
El 08/06/14, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels martinets de nit (Nycticorax nycticorax), el 03/06/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(14). Martinet ros (Ardeola ralloides)
El 07/06/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El martinet ros (Ardeola ralloides), el 07/06/14.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb màxim de quatre exmplars els dies 20 i 27/06/14. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Francina Turon)


El bernat pescaire (Ardea cinerea), el 03/06/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb màxim de tres exmplars el 19/06/14. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


L'agró roig (Ardea purpurea), el 18/06/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(23). Ànec blanc (Tadorna tadorna)
El 29/06/14, sis exemplars volant costa amunt, front la desembocadura del Ridaura; xifra màxima observada a a vall. (Carlos Alvarez Cros)

(35). Milà negre (Milvus migrans)
El 06/06/14, dinou exemplars a l'abocador de Solius. (Jaume Ramot García)
El 16/06/14, es troba un exemplar mort al pla de Solius. Portava una anella amb remitent Aranzadi (H37625). (Jaume Ramot García)


El milà negre (Milvus migrans), el 16/06/14. Foto: Jaume Ramot García.

(37). Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
El 06/06/14, un exemplar sobrevolant l'abocador de Solius. (Jaume Ramot García)

(50). Guatlla (Coturnix coturnix)
El 10/06/14, dos exemplars canten a un camp davant del mas Sicars de Castell d'Aro. (Eduard Casadevall)
Els maquinistes de les màquines de segar de la vall afirmen haver trobat nius amb colves d'ou a diversos camps de cereal de la vall. (Jaume Ramot García)

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
L'01/06/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 28/06/14, un altre. (Carlos Alvarez Cros)
El 16/06/14, cinc exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Jaume Ramot García)


El cames-llargues (Himantopus himantopus), l'01/06/14.

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
Dos juvenils i un adult prop del Ridaura, entre el mas Tapioles i el restaurant les Panolles, a Santa Cristina d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
El 28/06/14, un niu amb quatre ous prop del Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El niu de corriol petit (Charadrius dubius).

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 20/06/14, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 21/06/14, un. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)

(84). Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus)
El 20/06/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera observació postnupcial. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)

(87). Gavià argentat (Larus michahellis)
El 07/06/14, a l'abocador de Solius, s'observa un exemplar anellat a Balears, equipat amb una motxilla portadora d'un aparell de radiosseguiment. (Carlos Alvarez Cros)
El 21/06/14, primers polls volanders als estanys de les Escoles de Platja d'Aro i a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(88). Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
El 21/06/14, un exemplar front la desembocadura del Ridaura; el 22/06/14, un grup de set en vol costa amunt. (Carlos Alvarez Cros)

(99'). Cucut reial (Clamator glandarius)
El 26/06/14, es troba un adult atropellat a la carretera que puja a Solius, prop del puig Portugal; tercera citació a la vall. (Jaume Ramot García)


El cucut reial (Clamator glandarius). FOto: Jaume Ramot García.

(107). Enganyapastors (Caprimulgus europaeus)
El 25/06/14, un exemplar, prop de la bassa del Dofí. (Rosa Matesanz Torrent)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
El 29/06/14, un exemplar al tram final del Ridaura; primera observació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(113). Gaig blau (Coracias garrulus)
El 03/06/14, encara l'exemplar a un camp de davant del restaurant Les Panolles, de Santa Cristina d'Aro; el 04/06/14, dos. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Josep Ma Bas Lay, Jaume Ramot García)
El 12/06/14, un exemplar al camp del costat de l'arbreda de Santa Cristina d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


El gaig blau (Coracias garrulus), l'01/06/14.

(125). Oreneta cua-rogenca (Cecropis daurica)
El 08/06/14, dos exemplars agafen fang a l'explotació d'àrids d'en Massachs, prop del puig Portugal de Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 23 i 24/06/14, alguns exemplars a llevant de la cala del Vigatà, a Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)

(191'). Cornella negra (Corvus corone)
El 18/06/14, un adult peixant un jove al pla de Solius; primera evidència de cria a la vall. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)

(194). Estornell negre (Sturnus unicolor)
L'01/06/14, almenys tres exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, dos exemplars al pla de Solius i un al Golf Costa Brava. (Carlos Alvarez Cros)

(0'''). Oca egípcia (Alopochen aegyptiaca)
L'01/06/14, dos exemplars adults al Golf Costa Brava i un tercer, coix, a les basses noves del mateix golf. (Carlos Alvarez Cros)
El 29/06/14, almenys disset exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(2). Cacatua de les nimfes (Nymphicus hollandicus var. domestica)
El 28/06/14, un exemplar prop del càmplig Riembau, a Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
MAIG/2014

(10). Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
El 25/05/14, encara dos exemplars immadurs als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 31/05/14, un. Dates molt tardanes per a l'espècie. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


Els dos corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo), el 25/05/14.

(11). Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis)
El 25/05/14, dinou exemplars als Secaïns, a Sant Feliu de Guíxols. (Jaume Ramot García)

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb màxim de vint exemplars el 14/05/14. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí, Ivan García Martínez, Rosa Matesanz Torrent)
El 25/05/14, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels martinets de nit (Nycticorax nycticorax), el 17/05/14.

(14). Martinet ros (Ardeola ralloides)
El 02/05/14, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; del 03 al 06/05/14, tres i del 07 al 09/05/14, quatre; el 14/05/14, un. (Carlos Alvarez Cros, Miquel Pedrol García, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
Els dies 03 i 04/05/14, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Miquel Pedrol García)
El 21/05/14, un exemplar a la bassa del Dofí. (Miquel Pedrol García)


Dos dels martinets rossos (Ardeola ralloides), el 03/05/14, a la desembocadura del Ridaura.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb màxim de sis exemplars el 03/05/14. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí, Miquel Pedrol García, Ivan García Martínez, Rosa Matesanz Torrent)
L'01/05/14, cinc exemplars al S'Adolitx, a Sant Feliu de Guíxols; el 02/05/14, dos i l'11/05/14, deu. (Carlos Alvarez Cros)
El 06/05/14, un exemplar en vol sobre la bassa del Dofí. (Miquel Pedrol García)
Els dies 08 i 11/05/14, tres exemplars a la desembocadura del Ridaura; els dies 09 i 10/05/14, dos, el 14/05/14, un. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


Uns dels martinets blancs (Egretta garzetta), el 02/05/14, amb un bernat pescaire (Ardea cinerea).

(16'). Agró blanc (Casmerodius albus)
El 02/05/14, tres exemplars en vol cap al nord, sobre la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


Els agrons blancs (Casmerodius albus), el 02/05/14.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb màxim de tres exemplars el 03/05/14. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí, Miquel Pedrol García, Ivan García Martínez)

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
Presència , amb màxim de tres exemplars els dies 02, 03 i 10/05/14. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí, Miquel Pedrol García, Ivan García Martínez, Rosa Matesanz Torrent)
El 03/05/14, un exemplar en vol sobre la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)
El 31/05/14, un exemplar al Ridaura, prop del pont de la carretera de S'Agaró. (Carlos Alvarez Cros)


Un els agrons rojos (Ardea purpurea), el 10/05/14.

(22). Oca vulgar (Anser anser)
El 10/05/14, sis exemplars en vol cap al nord-oest, sobre els estanys de les Escoles de Platja d'Aro; quarta citació d'aquesta espècie a la vall. (Carlos Alvarez Cros)


Les oques vulgars (Anser anser).

(29). Xarrasclet (Anas querquedula)
El 03/05/14, un mascle als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; del 04 al 09/05/14 és a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)


El xarrasclet (Anas querquedula), el 04/05/14.

(35). Milà negre (Milvus migrans)
El 03/05/14, prop del mas Tapioles de Solius, dos exemplars fan vols nupcials, amb ofrenes. (Carlos Alvarez Cros)

(37). Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
El 23/05/14, un exemplar sobrevolant el pla de Solius. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)

(41). Esparver vulgar (Accipiter nisus)
El 09/05/14, un exemplar a la font del Ferro de Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)

(44). Àguila cuabarrada (Aquila fasciata)
L'01/05/14, un segon any sobrevola l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
Els dies 03 i 07/05/14, un exemplar a un penya-segat litoral de Sant Feliu de Guíxols. (Jaume Ramot García)

(54). Rascletó (Porzana parva)
De l'01 al 07/05/14, una femella als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; vuitena citació de l'espècie a la vall. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí, Josep Ma Bas Lay, Óscar Carazo, Jaume Ramot García)


El rascletó (Porzana parva), el 02/05/14, amb una polla d'aigua (Gallinula chloropus).

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
Presència de diversos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de vuit el 09/05/14. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí, Josep Ma Bas Lay, Miquel Pedrol García, Ivan García Martínez, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
El 03/05/14, alguns exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Miquel Pedrol García)


Dos del cames-llargues (Himantopus himantopus), l'01/05/14.

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
Presència d'un o dos exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
Presència de diversos exemplars al Ridaura, entre el pont del Remei i la depuradora. (Carlos Alvarez Cros)
L'11/05/14, un exemplar a un camp llaurat de davant del restaurant Les Panolles, de Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels corriols petits (Charadrius dubius), el 03/05/14.

(63). Corriol gros (Charadrius hiaticula)
De l'01 al 04/05/14, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí, Miquel Pedrol García)
El 04/05/14, un exemplar de segon any als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
L'11/05/14, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; el 14/05/14, el mateix o un altre. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 14/05/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
Del 21 al 25/05/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
Del 22 al 25/05/14, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


El corriol gros jove (Charadrius hiaticula), el 04/05/14.

(65''). Territ tresdits (Calidris alba)
El 03/05/14, un exemplar a la desembocadura del Ridaura i dos a la platja Gran; l'endemà resten dos exemplars a la desembocadura del Ridaura. Sisena citació d'aquesta espècie a la vall del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Miquel Pedrol García)
Del 08 a l'11/05/14, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)El tercer territ tresdits (Calidris alba), el 08/05/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(67). Territ becllarg (Calidris ferruginea)
El 02/05/14, encara l'exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí, LLuís Hugas Mulà, Miquel Pedrol García)


El territ becllarg (Calidris ferruginea), l'01/05/14.

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Del 16 al 18/05/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; dates tardanes per l'espècie. (Carlos Alvarez Cros)


El becadell comú (Gallinago gallinago), el 18/05/14.

(77). Gamba-roja vulgar (Tringa totanus)
De l'01 al 04/05/14, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí, Miquel Pedrol García)
El 03/05/14 dos exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 04/05/14, un. (Carlos Alvarez Cros, Miquel Pedrol García)


La gamba-roja vulgar (Tringa totanus), el 04/05/14, als estanys.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 02/05/14, un exemplar al Ridaura, entre el pont del Remei i la depuradora. (Carlos Alvarez Cros)
El 07/05/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García)

(80). Valona (Tringa glareola)
Els dies 01 i 18/05/14, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; els dies 02 i 16/05/14, un, el 14/05/14, tres. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
De l'01 al 04/05/14, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí, Miquel Pedrol García)
El 14/05/14, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)


Una de les valones (Tringa glareola), l'01/05/14, als estanys.

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de dotze exemplars el 05/05/14. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Presència al Ridaura, entre el pont del Remei i la depuradora. (Carlos Alvarez Cros)
Presència a la desembocadura del Ridaura, amb un màxim de cinc exemplars el 13/05/14. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
El 02/05/14, un exemplar al S'Adolitx, a Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)
El 02/05/14, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (Ivan García Martínez)

(85'). Gavina corsa (Larus audouinii)
El 03/05/14, dos exemplars a la platja de Sant Feliu de Guíxols. (Aleix Comas Herrera)
Els dies 17 i 25/05/14, un exemplar a la cala del Vigatà de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)


La gavina corsa (Larus audouinii), el 17/05/14.

(87). Gavià argentat (Larus michahellis)
El 17/05/14, peimers pollets al S'Adolitx de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)

(88). Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
El 25/05/14, tres exemplars a la badia de S'Agaró. (Jaume Ramot García)

(107). Enganyapastors (Caprimulgus europaeus)
El 03/05/14, un exemplar, a l'Ardenya, al sud de Sant Feliu de Guíxols; primera citació de l'any. (Jaume Ramot García)

(113). Gaig blau (Coracias garrulus)
Els dies 02 i 03/05/14, s'observa un exemplar al pla de Santa Cristina, prop de l'arbreda. (Josep Ma Bas Lay, Miquel Pedrol García, Lluís Hugas Mulà)
El 03/05/14, un exemplar al pla de Panedes, Llagostera. (Toni Strubell Trueta)
Del 14 al 31/05/14, un exemplar a un camp de davant del restaurant Les Panolles, de Santa Cristina d'Aro. (Josep Ma Bas Lay, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


El gaig blau (Coracias garrulus), el 03/05/14. Foto: Miquel Pedrol García.

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 02/05/14, un exemplar prop de Sant Amanç, on ja s'havia observat diverses vegades; primeres citacions al terme de Sant Feliu de Guíxols. (Eudald Pujol Buxó)

(125). Oreneta cua-rogenca (Cecropis daurica)
Els dies 03, 04, 28 i 31/05/14, almenys dos exemplas prop del mas Tapioles de Santa Cristina d'Aro; el 17/04/14, quatre. (Aleix Comas Herrera, Carlos Alvarez Cros)
El 02/05/14, un exemplar prop del pont del pont del Remei. (Jaume Ramot García)
El 03/05/13, un exemplar al Masnou. (Aniol Negre Albertí)

(132). Cuereta groga (Motacilla flava)
Els primers dies del mes, fort pas a la vall, amb diversos exemplars de la subespècie escandinava (M. f. thunbergi). (Carlos Alvarez Cros)


Una de les cueretes grogues escandinaves (Motacilla flava thunbergi).

(141). Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
L'01/05/14, una femella a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí)

(142). Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
L'01/05/14, almenys dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; els dies 03 i 09/05/14, no menys de tres i els dies 10 i 11/05/14, un. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí, Toni Sanllehí Bitrià)
El 07/05/14, una femella a Bell-Loch, a Santa Cristina d'Aro. (Rosa Matezanz Torrent)


Un dels bitxacs rogencs (Saxicola rubetra), el 10/05/14.

(144). Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
Els dies 01 i 02/05/14, un mascle als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 18/05/14, una femella. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí, Jaume Ramot García)
El 02/05/14, un exemplar al S'Adolitx, a Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)
El 07/05/14, un exemplar a Bell-Loch, a Santa Cristina d'Aro. (Rosa Matezanz Torrent)
El 10/05/14, tres exemplars a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels còlits grisos (Oenanthe oenanthe), el 02/05/14.

(145). Còlit ros (Oenanthe hispanica)
El 05/05/14, un exemplar a Fanals de Munt; setena citació a la vall. (Jaume Ramot García, Josep Ma Bas Lay)
El 13/05/14, un mascle als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García)

(153). Boscaler pintat gros (Locustella naevia)
L'01/05/14, un exemplar canta a sota la font del Ferro de Castell d'Aro. (Josep Ma Bas Lay, Jaume Ramot García)
El 02/05/14, un exemplar canta a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(156). Boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus)
El 13/05/14, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Jaume Ramot García)

(158). Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
El 09/05/14, almenys un exemplar al Ridaura, a l'alçada dels Estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 18/05/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(175). Papamosques gris (Muscicapa striata)
Els dies 05 i 09/05/14, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)


El papamosques gris (Muscicapa striata), el 05/05/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(176). Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
De l'01 al 03/05/14, un mascle a la desembocadura del Ridaura; el 09/05/14, un altre. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí)
Els dies 01 i 02/05/14, un mascle a la depuradora de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 02 i 13/05/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
El 02/05/14, un exemplar prop de Sant Amanç a Sant Feliu de Guíxols. (Eudald Pujol Buxó)

(184). Oriol (Oriolus oriolus)
L'01/05/14, un mascle a sota la font del Ferro de Castell d'Aro. (Josep Ma Bas Lay, Jaume Ramot García)

(188). Capsigrany (Lanius senator)
El 02/05/14, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 03/05/14, un exemplar al Masnou. (Aniol Negre Albertí)
El 19/05/14, un exemplar prop de Sant Marc. (Rosa Matesanz Torrent)

(191'). Cornella negra (Corvus corone)
L'11/05/14, un exemplar a un camp llaurat de davant del restaurant Les Panolles, de Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 14/05/14, una parella a la zona del Balcar de Santa Cristina d'Aro. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
El 23/05/14, dos exemplars al pla de Solius. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)

(194). Estornell negre (Sturnus unicolor)
L'11/05/14, un exemplar portant becada, a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 31/05/14, almenys tres exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(203'). Pinsà trompeter (Bucanetes githagineus)
El 18/05/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació d'aquesta espècie a la vall. (Carlos Alvarez Cros)

(0'''). Oca egípcia (Alopochen aegyptiaca)
Els dies 03, 04 i 08/05/14, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 04/05/14, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, es torna a veure la primera llocada, de la que només queden dos polls. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 18 i 31/04/14, dos exemplars en vol, en direcció est, sobre la bassa del Dofí, de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
ABRIL/2014

(3). Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
El 05/04/14, primers polls a la bassa del Dofí, de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


La parella de cabussets amb un dels polls (Tachybaptus ruficollis), al niu de la bassa del Dofí, el 05/04/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(6). Baldriga cendrosa (Calonectris diomedea)
El 19/04/14, almenys tres exemplars front la desembocadura del Ridaura; primera citació de l'any. (Carlos Alvarez Cros)

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb màxim de set exemplars el 05/04/14. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Miquel Pedrol García)
El 19/04/14, un exemplar a la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)
El 24/04/14, un exemplar a Platja d'Aro, prop de l'Aquadiver. (Xavier Higueruelo)
El 25/04/14, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Jaume Ramot García)


Els martinets de nit (Nycticorax nycticorax), el 02/04/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(14). Martinet ros (Ardeola ralloides)
El 27/04/14, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels martinets rossos (Ardeola ralloides), el 27/04/14.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb màxim de tretze exemplars el 16/04/14. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
Presència a la desembocadura del Ridaura, amb màxim de tres exemplars el 16/04/14. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 05, 06, 12 i 27/04/14, un exemplar al Ridaura, entre el pont del Remei i la depuradora. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels martinets blancs (Egretta garzetta), el 03/04/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb màxim de dinou exemplars el 16/04/14. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Miquel Pedrol García)
El 12/04/14, un exemplar a la bassa del Dofí, de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 19/04/14, dos exemplars front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/04/14, sis exemplars sobrevolen Castell d'Aro, en direcció nord. (Rosa Matesanz Torrent)


Un dels bernats pescaires (Ardea cinerea), el 04/04/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb màxim de quatre exemplars el 13/04/14. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Miquel Pedrol García)
El 26/04/14, un exemplar en vol sobre la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


L'agró roig (Ardea purpurea), el 04/04/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(19). Cigonya blanca (Ciconia ciconia)
El 06/04/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Miquel Pedrol García)
El 09/04/04, deu exemplars a les torres elèctriques de la subestació del Remei, a Castell d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)
El 23/04/14, sis exemplars aturats a una torre d'alta tensió de davant del camp de futbol de Santa Cristina d'Aro (Vito García Kosildo)


La cigonya blanca (Ciconia ciconia).

(19'). Capó reial (Plagadis falcinellus)
El 04/04/14, encara l'exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


El capó reial (Plagadis falcinellus), amb un martinet de nit (Nycticorax nycticorax), al dormidor d'esplugabous (Bubulcus ibis), el 03/04/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(20). Flamenc (Phoenicopterus roseus)
El 06/04/14, continua l'exemplar jove als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


El flamenc (Phoenicopterus roseus), el 02/04/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(26). Xarxet (Anas crecca)
El 04/04/14, dos mascles i quatre femelles als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


Els xarxets (Anas crecca). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(29). Xarrasclet (Anas querquedula)
El 27/04/14, un mascle als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El xarrasclet (Anas querquedula), el 27/04/14.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
El 04/04/14, dos mascles i tres femelles als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 12/04/14, un mascle als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Del 23 al 29/04/14, un mascle als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Miquel Pedrol García, Carlos Alvarez Cros)


Els ànecs cullerots (Anas clypeata). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(35). Milà negre (Milvus migrans)
El 20/04/14, uns trenta exemplars a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 26/04/14, prop de l'abocador de Solius, dos exemplars fan vols nupcials, amb ofrenes. (Carlos Alvarez Cros)

(37). Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
El 14/04/14, cinc exemplars a Solius; primera citació de l'any. (Josep Ma Bas Lay)
El 21/04/14, dos exemplars a la capçalera del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)
El 26/04/14, un exemplar sobrevolant can Massachs, pujant a Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/04/14, una parella prop de Sant Baldiri, a l'Ardenya. (Josep Ma Bas Lay)


Una de les àguiles marcenques (Circaetus gallicus), el 21/04/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(40'). Astor (Accipiter gentilis)
El 27/04/14, un mascle prop de Sant Baldiri, a l'Ardenya. (Josep Ma Bas Lay)

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 09/04/14, un exemplar sobre els camps de prop del càmping Riembau de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 10/04/14, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)

(47). Falcó mostatxut (Falco subbuteo)
El 20/04/14, un exemplar adult prop de can Provensal, a Santa Cristina d'Aro. (Miquel Àngel Fuentes Rosúa)

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
El 27/04/14, un exemplar prop de Sant Baldiri, a l'Ardenya. (Josep Ma Bas Lay)

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 19/04/14, dos exemplars prop del Remei, a Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 25/04/14, un exemplar al pla de Solius. (Jaume Ramot García)

(50). Guatlla (Coturnix coturnix)
El 14/04/14, un exemplar a un camp d'oserda, prop del Tennis d'Aro; primera citació de l'any. (Eduard Casadevall)

(54). Rascletó (Porzana parva)
Els dies 05 i 12/04/14, un mascle als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; sisena i setena citacions de l'espècie a la vall. (Carlos Alvarez Cros)


El rascletó (Porzana parva), el 12/04/14.

(56). Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
El 10/04/14, primers pollets de la temporada, a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)


Un dels primers pollets de polla d'aigua (Gallinula chloropus). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(57). Fotja (Fulica atra)
L'01/04/14, primers pollets als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Miquel Pedrol García)
El 06/04/14, primers pollets a la desembocadura del Ridaura; segon any consecutiu de cria a aquest indret. (Carlos Alvarez Cros)


Els primers pollets de fotja vulgar (Fulica atra). Foto: Miquel Pedrol García.

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
Presència de diversos estols als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb màxims de divuit exemplars el 16/04/14 i onze el 30/04/14. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Miquel Àngel Fuentes Rosúa)
El 14/04/14, cinc exemplars a la platja de Sant Pol. (Pere Bofill Arbussà)


Els cames-llargues (Himantopus himantopus), el 02/04/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(60'). Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Els dies 23 i 24/04/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; segona citació d'aquesta espècie a la vall. (Rosa Matesanz Torrent, Miquel Pedrol García, Lluís Hugas Mulà)


El bec d'alena (Recurvirostra avosetta), el 23/04/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
Del 03 al 20/04/14, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; els dies 09, 25 i 27/04/14, un. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
Presència de diversos exemplars al Ridaura, entre el pont del Remei i la depuradora, amb un màxim de cinc els dies 18, 27 i 26/04/14. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Lluís Hugas Mulà)
El 18/04/14, dos exemplars a les basses noves del Golf Costa Brava de Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 19/04/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


Un dels corriols petits (Charadrius dubius), el 10/04/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(63). Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Del 16 al 21/04/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació de l'any. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot Gracía, Lluís Hugas Mulà)
Del 27 al 30/04/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Miquel Pedrol García)


El corriol gros (Charadrius hiaticula), el 19/04/14.

(64''). Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Del 17 al 20/04/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació d'aquesta espècie a la vall. (Miquel Pedrol García, Carlos Alvarez Cros, Lluís Hugas Mulà, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot Gracía, Miquel Àngel Fuentes Rosúa)


El pigre gris (Pluvialis squatarola), el 17/04/14. Foto: Miquel Pedrol García.

(65). Fredeluga (Vanellus vanellus)
El 16/04/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


La fredeluga (Vanellus vanellus). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(67). Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Del 29 al 30/04/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)


El territ becllarg (Calidris ferruginea). Foto: Jaume Ramot García.

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Del 02 al 06/04/14, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; fins al 30/04/14, almenys un. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 12/04/14, almenys dos exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 20, 21 i 23/04/14, un exemplar a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)


Un becadell comú (Gallinago gallinago), el 02/04/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(77). Gamba-roja vulgar (Tringa totanus)
Els dies 03 i 15/04/14, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)
El 04/04/14, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 25/04/14, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Jaume Ramot García)
El 25/04/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 30/04/14, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Miquel Pedrol García)


La gamba-roja vulgar (Tringa totanus), amb dos corriols petits (Charadrius dubius), el 03/04/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
Els dies 03, 05, 13 i 20/04/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 04/04/14, dos, el 15/04/14, quatre, nou el 16/04/14, tres els dies 19 i 26/04/14. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
Els dies 05 i 26/04/14, un exemplar al Ridaura, entre el pont del Remei i la depuradora. (Carlos Alvarez Cros)
El 16/04/14, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


La xivita (Tringa ochropus), el 03/04/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(80). Valona (Tringa glareola)
El 09/04/14, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació de l'any. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 13, 26 i 28/04/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; els dies 14 i 15/04/14, dos, del 16 al 19/04/14, tres i els dies 20 i 21/04/14, quatre. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Lluís Hugas Mulà, Miquel Àngel Fuentes Rosúa, Raül Calderón Alvarez)
El 30/04/14, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)


Una de les valones (Tringa glareola), el 09/04/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
Presència d'almenys un exemplar del 04 al 25/04/14, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 21/04/14, almenys set, el 23/04/14, quatre, el 26/04/14, tres, els dies 24 i 27/04/14, dos, el 29/04/14, cinc i el 30/04/14, almenys vuit. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Miquel Pedrol García, Raül Calderón Alvarez)
El 17/04/14, un exemplar a la bassa del Dofí; el 23/04/14, dos. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 21 i 26/04/14, dos exemplars al Ridaura, entre el pont del Remei i la depuradora; els dies 23 i 27/04/14, un. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 23/04/14, un exemplar al Ridaura,a l'alçada del passallís de can Bada. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 24, 26 i 30/04/14, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


La xivitona (Actitis hypoleucos), el 04/04/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(81''). Paràsit gros (Stercorarius skua)
El 13/04/14, un exemplar en vol, costa amunt, front punta Prima. (Josep Ma Bas Lay)

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 06/04/14, dos exemplars front Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)
El 12/04/14, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 13/04/14, uns cinquanta exemplars menjant front punta Prima. (Josep Ma Bas Lay)


La gavina capnegra (Larus melanocephalus), el 12/04/14.

(83). Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
El 04/04/14, uns vint exemplars front la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)
El 14/04/14, un exemplar adult als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 20/04/14, uns trenta exemplars front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)


La gavina menuda(Larus minutus), el 14/04/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(85'). Gavina corsa (Larus audouinii)
El 14/04/14, dos exemplars en vol, costa avall, front el camí de ronda de S'Agaró. (Rosa Matesanz Torrent)

(86''?). Gavià argentat de potes roses? (Larus argentatus argentatus?)
El 12/04/14, a l'abocador de Solius, s'hi observa un exemplar en plomatge d'adult. Per la corpulència i la coloració, es pot assegurar que pertany a la subespècie nominal, que cria al nord d'Europa. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià argentat de potes roses (Larus argentatus).

(86'''?). Gavià caspi? (Larus cachinnans?)
El 20/04/14, a l'abocador de Solius, s'observa un exemplar de primer hivern. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià caspi (Larus cachinnans).

(88). Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
El 04/04/14, setze exemplars front la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)

(90). Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Els dies 16, 19, 21 i 25/04/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)


El fumarell carablanc (Chlidonias hybrida), el 16/04/14.

(99). Tórtora (Streptopelia turtur)
El 26/04/14, dos exemplars davant de can Barella, a Panedes, Llagostera; primera citació de l'any. (Carlos Alvarez Cros)


Les tórtores (Streptopelia turtur).

(100). Cucut (Cuculus canorus)
L'01/04/14, un exemplar canta a Solius; primera citació de l'any. (Josep Ma Bas Lay)

(105). Gamarús (Strix aluco)
El 29/04/14, un niu amb dos polls a Fanals de Munt. (Jaume Ramot García)


Un dels polls de gamarús (Strix aluco). Foto: Jaume Ramot García.

(108). Falciot negre (Apus apus)
El 02/04/14, diversos exemplars sobre el bosc d'en Candell, a Platja d'Aro; primera citació de l'any. (Jaume Ramot García)

(110). Ballester (Apus melba)
El 10/04/14, primers exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació de l'any. (Jaume Ramot García)

(112). Abellerol (Merops apiaster)
El 18/04/14 un estol sobre la font del Gat de Castell d'Aro; primera citació de l'any. (Jaume Ramot Gracía)

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 13/04/14, una parella copula a can Provensal, Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(122). Oreneta de ribera (Riparia riparia)
El 03/04/14, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació de l'any. (Rosa Matesanz Torrent)

(125). Oreneta cua-rogenca (Cecropis daurica)
El 19/04/14, un exemplar al Tennis d'Aro. (Àlex Massana Pernias)
Els dies 20 i 29/04/14, almenys un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)

(130). Piula gola-roja (Anthus cervinus)
Del 17 al 20/04/14, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora; tercera citació a la vall. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot Gracía, Lluís Hugas Mulà)
El 22/04/14, quatre exemplars entre can Barella i can Perera, a Panedes, Llagostera. (Miquel Àngel Fuentes Rosúa, Gerard Dalmau Bonet)


La piula gola-roja (Anthus cervinus), el 17/04/14 i una del 22/04/14. Foto dreta: Miquel Àngel Fuentes Rosúa.

(132). Cuereta groga (Motacilla flava)
El 27/04/14, un mascle de la subespècie escandinava (M. f. thunbergi), als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


La cuereta groga escandinava (Motacilla flava thunbergi).

(134). Cuereta blanca (Motacilla alba)
El 09/04/14, una parella té fet el niu a un tractor de Castell d'Aro. Malgrat que l'amo el canvia de lloc cada dia, les cueretes hi tornen. Fets similars ja s'havien registrat per altres espècies d'ocells. (Jaume Reixach Puig)


L'emplaçament del niu de cuereta blanca (Motacilla alba). Fotos: Jaume Reixach.

(138). Rossinyol (Luscinia megarhynchos)
L'11/04/14, primers cants a la vall. (Jaume Ramot García)

(141). Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
El 04/04/14, un mascle a la desembocadura del Ridaura; primera observació de l'any. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 08/04/14, un mascle prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 10/04/14, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 16 i 25/04/14, una femella a la desembocadura del Ridaura; el 27/04/14, un mascle. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)


La cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus), el 04/04/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(142). Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
El 12/04/14 un mascle al Ridaura, a l'alçada de la depuradora; primera citació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros)
El 17/04/14 dos exemplars al Ridaura, a l'alçada de la depuradora. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
Els dies 27 i 30/04/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


Un dels bitxacs rogencs (Saxicola rubetra), el 17/04/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(144). Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
El 05/04/14, un exemplar a l'abocador de Solius; primera citació de l'any. (Carlos Alvarez Cros)
El 20/04/14, no menys de tres exemplars al S'Adolitx, a Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)
El 22/04/14, dos exemplars entre can Barella i can Perera, a Panedes, Llagostera. (Miquel Àngel Fuentes Rosúa, Gerard Dalmau Bonet)
El 25/04/14, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)
Els dies 01 i 30/04/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)


Dos dels còlits grisos (Oenanthe oenanthe), el 20/04/14.

(153). Boscaler pintat gros (Locustella naevia)
El 20/04/14, un exemplar canta a la desembocadura del Ridaura; setena citació a la vall. (Carlos Alvarez Cros)

(157). Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
El 26/04/14, un exemplar canta a la desembocadura del Ridaura; primera citació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(158). Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
Els dies 18 i 19/04/14, almenys un exemplar al Ridaura i un altre als Estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació de l'any. (Carlos Alvarez Cros)

(160). Bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta)
El 21/04/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(161). Tallareta cuallarga (Sylvia undata)
El 27/04/14, no menys de tres mascles prop de Sant Baldiri, a l'Ardenya. (Josep Ma Bas Lay)

(166). Tallareta vulgar (Sylvia communis)
El 22/04/14, un exemplar a la bassa de can Perera, Panedes, Llagostera; primera citació de l'any. (Miquel Àngel Fuentes Rosúa, Gerard Dalmau Bonet)

(169). Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli)
El 20/04/14, un exemplar prop del puig Portugal; primera citació de l'any. (Carlos Alvarez Cros)

(172). Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
El 04/04/13, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; primera citació de l'any. (Rosa Matesanz Torrent)


Un dels mosquiters de passa (Phylloscopus trochilus), el 04/04/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(175). Papamosques gris (Muscicapa striata)
El 24/04/14, dos exemplars a Platja d'Aro, prop de l'Aquadiver; primera citació de l'any. (Xavier Higueruelo)

(176). Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
El 16/04/14, un mascle a la desembocadura del Ridaura; primera citació de l'any. (Carlos Alvarez Cros)
El 21/04/14, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 26/04/14, un mascle als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 26/04/14, un mascle a la volta de l'Ametller, a Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)
El 29/04/14, una femella als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García)

(184). Oriol (Oriolus oriolus)
El 02/04/14, un exemplar al bosc d'en Candell, a Platja d'Aro; primera citació de l'any. (Jaume Ramot García)

(188). Capsigrany (Lanius senator)
El 05/04/13, almenys un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera citació de l'any. (Carlos Alvarez Cros)
El 20/04/14, un exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 24, 27 i 30/04/14, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 26/04/14, un exemplar davant de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


El capsigrany (Lanius senator), el 05/04/14.

(191'). Cornella negra (Corvus corone)
Els dies 05, 17, 18 i 20/04/14, almenys un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; els dies 12 i 15/04/14, dos. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 05, 12 i 26/04/14, dos exemplars a l'abocador de Solius; els dies 13 i 20/04/14, un. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 06, 18 i 20/04/14, un exemplar prop de la bassa del Dofí i un altre o el mateix, prop del Tennis d'Aro; els dies 26 i 27/04/14, dos. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 18/04/14, un exemplar a Solius; el 20/04/14, dos. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
Els dies 22 i 26/04/14, dos exemplars entre can Barella i can Perera, a Panedes, Llagostera. (Miquel Àngel Fuentes Rosúa, Gerard Dalmau Bonet, Carlos Alvarez Cros)


Una de les cornelles negres (Corvus corone), el 05/04/14.

(209). Hortolà (Emberiza hortulana)
El 22/04/14, un mascle entre can Barella i can Perera, a Panedes, Llagostera. (Miquel Àngel Fuentes Rosúa, Gerard Dalmau Bonet)

El 27/04/14, un mascle als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


L'hortolà (Emberiza hortulana), el 27/04/14.

(0'''). Oca egípcia (Alopochen aegyptiaca)
Els dies 03 i 04/04/14, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 06 i 30/04/14, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, es torna a veure la primera llocada, de la que sembla que només queden dos polls. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 06, 12, 19, 26 i 27/04/14, dos exemplars a la bassa del Dofí, on s'observa intents de còpula. (Carlos Alvarez Cros, Miquel Pedrol García, Rosa Matesanz Torrent, Lluís Hugas Mulà)
El 18/04/14, un exemplar a les basses del Golf Costa Brava de Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Les oques egípcies (Alopochen aegyptiaca) a la desembocadura del Ridaura, el 04/04/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent. Les de la bassa del Dofí, el 06/04/14. Foto: Miquel Pedrol García.

Una de les còpules de la bassa del Dofí, el 19/04/14.

(1''''). Tórotra domèstica (Streptopelia risoria)
El 21/04/14, un exemplar a can Juanals, a Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


La tórtora domèstica (Streptopelia risoria).
MARÇ/2014

(10). Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
El 09/03/14, un exemplar a la bassa del Dofí; lloc insòlit per a l'espècie. (Carlos Alvarez Cros)

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
El 25/03/14, almenys cinc exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera observació de l'any. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
El 29/03/14, no menys de catorze exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels martinets de nit (Nycticorax nycticorax), el 25/03/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 08 i 16/03/14, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; els dies 17, 25 i 30/03/14, un i el 28/03/14, tres. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
Els dies 22, 24, 26, 28 i 29/03/14, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


Un dels martinets blancs (Egretta garzetta), el 16/03/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(16'). Agró blanc (Casmerodius albus)
El 16/03/14, tres exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 20/03/14, dos i els dies 28 i 30/03/14, un. (Rosa Matesanz Torrent, Lluís Hugas Mulà, Jaume Ramot García)


Els agrons blancs (Casmerodius albus), amb dos bernats pescaires (Ardea cinerea), el 06/03/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de nou exemplars el 16/03/14. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Miquel Bonet, Albert Alonso, Jaume Ramot García)
El 22/03/14, un exemplar a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)
El 29/03/14, tres exemplars en vol front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)


Alguns dels bernats pescaires (Ardea cinerea), el 06/03/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
El 28/03/14, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera citació de l'any. (Rosa Matesanz Torrent)
El 30/03/14, un o dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(19). Cigonya blanca (Ciconia ciconia)
El 13/03/14 dos exemplars en vol, en direcció nord, sobre Castell d'Aro. (Josep Plaja)

(19'). Capó reial (Plagadis falcinellus)
El 16/03/14, tres exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; del 17 al 30/03/14, un. Tercera citació d'aquesta espècie a la vall. (Rosa Matesanz Torrent, Lluís Hugas Mulà, Carlos Alvarez Cros, Albert Alonso, Miquel Pedrol García, Jaume Ramot García)
El 30/03/14, l'exemplar dels estanys es detecta al Ridaura, al passallís de can Bada. (Jaume Ramot García)


Dos dels capons reials (Plagadis falcinellus), amb un bernat pescaire (Ardea cinerea), el 06/03/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(20). Flamenc (Phoenicopterus roseus)
Del 20 al 30/03/14, un exemplar jove als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Lluís Hugas Mulà, Carlos Alvarez Cros, Albert Alonso, Rosa Matesanz Torrent, Miquel Pedrol García, Jaume Ramot García)


El flamenc (Phoenicopterus roseus), el 22/03/14.

(25). Ànec griset (Anas strepera)
Els dies 16 i 17/03/14, un mascle als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


L'ànec griset (Anas strepera), el 17/03/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(26). Xarxet (Anas crecca)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de sis exemplars l'01/03/14. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)

(27). Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
El 15/03/14, primeres llocades a la vall, al tram final del Ridaura i a l'alçada de la depuradora. (Lluís Hugas Mulà)

(29). Xarrasclet (Anas querquedula)
Del 24 al 28/03/14, una femella a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


El xarrasclet (Anas querquedula). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
Del 16 al 22/03/14, un mascle i una femella als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Lluís Hugas Mulà, Albert Alonso)
El 26/03/14, un mascle i dues femelles als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 30/03/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García)


Els ànecs cullerots (Anas clypeata), el 16/03/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(35). Milà negre (Milvus migrans)
El 08/03/14, dos exemplars a l'abocador de Solius; primera citació de l'any. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels milans negres (Milvus migrans), el 08/03/14.

(38). Arpella vulgar (Circus aeruginosus)
El 22/03/14, una femella als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 29/03/14, un exemplar en vol sobre la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)
El 30/03/14, un mascle en vol prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 02/03/14, un exemplar sobre l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 08/03/14, un mascle a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
L'11/03/14, un exemplar sobre la bassa del Dofí. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 24 i 29/03/14, un exemplar sobre els camps del costat del parc de bombers de Castell d'Aro. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)
El 24/03/14, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)
El 28/03/14, un exemplar sobre Sant Feliu de Guíxols. (Aniol Negre Albertí)


L'esparver (Accipiter nisus) l'11/03/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(53). Polla pintada (Porzana porzana)
L'11/03/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació del pas prenupcial. (Rosa Matesanz Torrent)


La polla pintada (Porzana porzana) l'11/03/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(54). Rascletó (Porzana parva)
El 22/03/14, una femella al tram final del Ridaura; cinquena citació de l'espècie a la vall. (Carlos Alvarez Cros)

(58). Grua (Grus grus)
El 05/03/14, un estol d'almenys trenta exemplars sobre el puig d'en Ponç, entre Romanyà i el Mas Nou. (Jordi Fernández)


L'estol de grues (Grus grus). Foto: Jordi Fernández.

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
El 12/03/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació del pas de primavera. (Miquel Bonet)
El 15/03/14, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Lluís Hugas Mulà)
El 22/03/14, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 24/03/14, sis exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)
El 28/03/14, tretze exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 29/03/14, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 30/03/14, tres. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
El 30/03/14, dos exemplars al Ridaura, al passallís de can Bada. (Jaume Ramot García)


Els cames-llargues (Himantopus himantopus), el 22/03/14.

(61). Torlit (Burhinus oedicnemus)
El 07/03/14, un exemplar al càmping Riembau de Castell d'Aro. (Juani Brenes)
El 20/03/14, un exemplar canta prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
El 18/03/13, almenys dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació de l'any. (Rosa Matesanz Torrent)
Del 22 al 28/03/14, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; el 29/03/14, almenys tres. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
El 22/03/14, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Albert Alonso)
Els dies 26 i 30/03/14, dos exemplars al Ridaura, entre el pont del Remei i la depuradora. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


Els corriols petits (Charadrius dubius), el 16/03/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(65). Fredeluga (Vanellus vanellus)
El 10/03/14, un exemplar en vol sobre el Remei, a Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 01, 09, 13, 16, 20 i 26/03/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 08/03/14, dos, els dies 25 i 29/03/14, tres i els dies 28 i 30/03/14, quatre. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Lluís Hugas Mulà, Jaume Ramot García)
Els dies 01 i 09/03/14, un exemplar al Ridaura, entre el pont del Remei i la depuradora. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 02, 05 i 11/03/14, dos exemplars a la bassa del Dofí; els dies 06, 08 i 09/03/14, un. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
El 24/03/13, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; els dies 25 i 29/03/14, un. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


Un becadell comú (Gallinago gallinago), el 02/03/14.

(77). Gamba-roja vulgar (Tringa totanus)
El 25/03/14, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Jaume Ramot García)
Del 25 al 30/03/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)


La gamba-roja vulgar (Tringa totanus), el 25/03/14, als estanys. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 30/03/14, continua la presència de l'exemplar a la bassa del Dofí i al Ridaura, entre el pont del Remei i la depuradora; el 29/03/14, dos. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
Els dies 13, 17 i 30/03/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 28/03/14, dos. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
El 22/03/14, dos exemplars a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)
El 25/03/14, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)


La xivita (Tringa ochropus), el 05/03/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
El 30/03/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García)

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 16/03/14, uns quinze exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 22/03/14, almenys un exemplar front la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


Sis de les gavines capnegres (Larus melanocephalus), amb tres gavines vulgars (Chroicocephalus ridibundus), en primer terme. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(83). Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
El 07/03/14, uns seixanta exemplars front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols. (Dani Valverde Saubí)

(84). Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus)
El 06/03/14, uns setanta exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 17/03/14, unes dues-centes a refugi de la tramuntana. Xifra rècord a la vall. (Rosa Matesanz Torrent)
El 09/03/14, intessíssim pas costa amunt front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols, amb pas constant d'estols arran d'aigua; algun es parava a descansar i algun altre prenia altura. (Carlos Alvarez Cros)


Alguns exemplars de gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus), en pas, el 09/03/14.

(86'). Gavià fosc (Larus fuscus)
El 29/03/14, a l'abocador de Solius, un primer hivern rar, amb caràcters de gavià caspi. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià fosc (Larus fuscus) rar.

(86'''?). Gavià caspi? (Larus cachinnans?)
El 08/03/14, a l'abocador de Solius, s'observa dos ocells de primer hivern. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià caspi (Larus cachinnans).


El segon gavià caspi (Larus cachinnans), amb un gavià fosc (Larus fuscus), en primer pla.

(87). Gavià argentat (Larus michahellis)
El 08/03/14, a l'abocador de Solius, s'observa una còpula. (Carlos Alvarez Cros)
El 08/03/14, a l'abocador de Solius, un primer hivern amb una coloració rara, poc contrastada. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià argentat (Larus michahellis) amb coloració rara.

(86'''x87). Possible híbrid de gavià caspi i argentat (Larus cachinnans x Larus michahellis)
L'01/03/14, a l'abocador de Solius, s'observa un primer hivern de gavià amb trets barrejats d'aquestes dues espècies. (Carlos Alvarez Cros)


El primer hivern de gavià de trets barrejats.

El 08/03/14, a l'abocador de Solius, s'observa un primer hivern de gavià amb trets barrejats d'aquestes dues espècies. (Carlos Alvarez Cros)


El primer hivern de gavià de trets barrejats.

El 16/03/14, a l'abocador de Solius, s'observa dos primers hivern de gavià amb trets barrejats d'aquestes dues espècies. (Guillem Saguer Parés)


Els primers hivern de gavià de trets barrejats. Fotos: Guillem Saguer Parés

El 29/03/14, a l'abocador de Solius, s'observa un primer hivern de gavià amb trets barrejats d'aquestes dues espècies. (Carlos Alvarez Cros)


El primer hivern de gavià de trets barrejats.

(102). Xot (Otus scops)
El 16/03/14, un exemplar canta al puig de la Gramoia, a Castell d'Aro; primera citació de l'any. (Jaume Ramot García)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
El 08/03/14, un exemplar al tram final del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 17/03/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
Els dies 09 i 22/03/14, un exemplar canta i repica als pollancres de can Provensal. (Carlos Alvarez Cros)
El 13/03/14, un exemplar prop del càmping Riembau de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 19/03/14, un mascle comença un niu als pollancres del molí d'en Calvet. (Jaume Ramot García)

(124). Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
El 16/03/14, quatre exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació prenupcial. (Rosa Matesanz Torrent)

(125). Oreneta cua-rogenca (Cecropis daurica)
El 26/03/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació de l'any. (Rosa Matesanz Torrent)

(126). Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)
El 24/03/14, vuit exemplars volant sobre el Ridaura, entre el pont del Remei i la depuradora; primera citació prenupcial. (Jaume Ramot García)

(131). Grasset de muntanya (Anthus spinoletta)
El 22/03/14, continua la presència de l'exemplar al Ridaura, entre el pont del Remei i la depuradora. (Carlos Alvarez Cros)

(132). Cuereta groga (Motacilla flava)
El 22/03/14, almenys dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro i un al Ridaura, entre el pont del Remei i la depuradora; primeres citacions de l'any. (Carlos Alvarez Cros)


Una de les cueretes grogues (Motacilla flava).

(191'). Cornella negra (Corvus corone)
Els dies 21 i 22/03/14, almenys un exemplar prop dels estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)
El 25/03/14, cinc exemplars en vol sobre els estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 29/03/14, un exemplar en vol sobre la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 29 i 30/03/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(210). Repicatalons (Emberiza schoeniclus)
El 29/10/14, una femella als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera observació postnupcial. (Rosa Matesanz Torrent)

(0'''). Oca egípcia (Alopochen aegyptiaca)
Els dies 08 i 09/03/14, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 09 i 13/03/14, dos exemplars a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
El 12/03/14, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, una segona femella apareix amb vuit pollets, que l'endemà són deu. Primera vegada de doble reproducció a la vall. (Rosa Matesanz Torrent)


Les oques egípcies (Alopochen aegyptiaca) a la desembocadura del Ridaura, el 08/03/14 i a la bassa del Dofí, el 09/03/14.

La segona llocada d'oca egípcia (Alopochen aegyptiaca), el 12/03/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.
FEBRER/2014

(10). Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
El 08/02/14, es dóna el màxim de trenta-un exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
L' exemplar, marcat com a poll a Dinamarca al 2001 amb anella de plàstic llegible a distància (T4J), és tornat a detectar altra vegada, el 23/02/14 a la cala del Vigatà. Des que es va detectar el gener del 2001, s'ha anat observant quasi cada hivern, un bon exemple de fidelitat al lloc d'hivernada. (Carlos Alvarez Cros)


El dormidor de corb marí gros (Phalacrocorax carbo), el 17/02/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent. L'ocell marcat

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
El 24/02/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


El martinet blanc (Egretta garzetta) el 24/02/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de cinc exemplars els dies 02, 09, 22 i 23/02/14. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 16/02/14, un exemplar a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels bernats pescaires (Ardea cinerea) el 12/02/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(24). Ànec xiulador (Anas pnelope)
El 08/02/14 encara els dos mascles als estanys del golf Costa Brava, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels ànecs xiuladors (Anas pnelope) l'01/02/14.

(26). Xarxet (Anas crecca)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb màxim de vuit exemplars l'01/02/14. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 02/02/14, un mascle a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(40'). Astor (Accipiter gentilis)
El 20/02/14, un exemplar davant del restaurant Les Panolles, a Santa Cristina d’Aro . (Josep Ma Bas Lay)

(41). Esparver (Accipiter nisus)
Els dies 02 i 08/02/14, un exemplar sobre l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 06 i 22/02/14, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros )
El 15/02/14, un exemplar a can Provensal. (Carlos Alvarez Cros)
El 20/02/14, un exemplar a la bassa del Dofí. (Rosa Matesanz Torrent)


L'esparver (Accipiter nisus) el 20/02/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
El 22/02/14, un o dos exemplars a un penya-segat litoral de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)


Falcó peregrí (Falco peregrinus) el 22/02/14.

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 07/02/14, quatre exemplars prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 22/02/14, dos exemplars a la platja Gran de Platja d'Aro, lloc insòlit per aquesta espècie. (Rosa Matesanz Torrent)

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 01, 02, 04, 06, 09 i 17/02/14, almenys dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; els dies 08 i 15/02/14, almenys un. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
Els dies 23, 24 i 25/02/14, un exemplar a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


Un becadell comú (Gallinago gallinago), el 17/02/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 25/02/14, continua la presència de l'exemplar a la bassa del Dofí i al Ridaura, entre el pont del Remei i la depuradora. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


La xivita (Tringa ochropus), el 08/02/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(81''). Paràsit gros (Stercorarius skua)
El 09/02/14, un exemplar, en vols costa amunt, front la punta de garbí, a sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)

(86'''?). Gavià caspi? (Larus cachinnans?)
El 22/02/14, a l'abocador de Solius, s'observa un ocell de primer hivern. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià caspi (Larus cachinnans).

(105). Gamarús (Strix aluco)
El 11/02/14, un exemplar canta prop de can Pata. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
El 15/02/14, un exemplar al tram final del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 02/02/14, un exemplar canta als pollancres del molí d'en Calvet. (Jaume Ramot García)
El 23/02/14, un exemplar canta als pollancres de can Provensal. (Carlos Alvarez Cros)

(131). Grasset de muntanya (Anthus spinoletta)
El 22/02/14, continua la presència de l'exemplar al Ridaura, entre el pont del Remei i la depuradora. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


El grasset de muntanya (Anthus spinoletta) el 08/02/14.

(191'). Cornella negra (Corvus corone)
L'01/02/14, un exemplar a l'abocador de Solius; el 16/02/14, dos. (Carlos Alvarez Cros)

(194). Estornell negre (Sturnus unicolor)
Els dies 01 i 08/02/14, almenys un exemplar a l'abocador de Solius; els dies 02, 09 i 16/02/014, almenys dos. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels estornells negres (Sturnus unicolor) el 09/02/14.

(0'''). Oca egípcia (Alopochen aegyptiaca)
El 12/02/14, la parella resident dels estanys de les Escoles de Platja d'Aro, acompanya cinc pollets. Aquest any ha avançat la cria nou dies respecte l'any passat i és el quart any consecutiu de reproducció en llibertat de l'espècie a la vall. (Rosa Matesanz Torrent)
El 13/02/14, s’observa una còpula als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 16/02/14, dos exemplars a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)
El 22/02/14, dos exemplars al golf Costa Brava, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Les oques egípcies (Alopochen aegyptiaca) als estanys, el 12/02/14 i les de la bassa del Dofí, el 16/02/14. Foto esquerra: Rosa Matesanz Torrent.
GENER/2014

(10). Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
El 15/01/14, es dóna el màxim de vint-i-nou exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros, Raül Calderon Alvarez)
L'11/01/14, vint-i-sis exemplars al dormidor de la punta d'en Bosch. (Jaume Ramot García)
L'11/01/14, no menys de trenta-set exemplars a l'ajocador de cala Jonca (Carlos Alvarez Cros)

(15). Esplugabous (Bubulcus ibis)
L'11/01/14, no menys de tres-cents nou exemplars a l'ajocador dels estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


La joca d'esplugabous (Bubulcus ibis) i corb marí gros (Phalacrocorax carbo), l'11/01/14, als estanys.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Presència d'un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Raül Calderon Alvarez)
El 04/01/14, un exemplar al Ridaura, entre el pont del Remei i la depuradora. (Rosa Matesanz Torrent)
El 06/01/14, un exemplar a la bassa del Dofí, de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 20/01/14, un exemplar prop del càmping Riembau de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


El martinet blanc (Egretta garzetta) el 02/01/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de cinc exemplars els dies 07, 11 i 15/01/14. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Raül Calderon Alvarez)
El 16/01/14, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


Dos dels bernats pescaires (Ardea cinerea) el 02/01/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(24). Ànec xiulador (Anas pnelope)
L'11/01/14 dos mascles als estanys del golf Costa Brava, a Santa Cristina d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


Un dels ànecs xiuladors (Anas pnelope) l'11/01/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(26). Xarxet (Anas crecca)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb màxim de vuit exemplars el 30/01/14. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


Una parella de xarxets (Anas crecca) el 21/01/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
Els dies 02, 12, 15 i 18/01/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


L'ànec cullerot (Anas pnelope) el 12/01/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 04/01/14, un exemplar al Ridaura, entre el pont del Remei i la depuradora. (Rosa Matesanz Torrent)
El 07/01/14, un exemplar sobre Platja d'Aro. (Aniol Negre Albertí)
L'11/01/14, un exemplar sobre la bassa del Dofí de Castell d'Aro; el 16/01/14 un exemplar aturat al mateix lloc. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 18/01/14, un exemplar sobre l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 18/01/14, un exemplar sobre Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 25/01/14, un exemplar sobre l'institut de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 26/01/14, una femella adulta sobre can Juanals, a Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
L'11/01/14, un exemplar a un penya-segat litoral de Sant Feliu de Guíxols. (Jaume Ramot García)
El 18/01/14, un exemplar sobre la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 18/01/14, un exemplar sobre l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 18/01/14, un exemplar sobre Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 13/01/14, un exemplar prop del Remei, a Castell d'Aro; el 16/01/14, cinc. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
El 17/01/14, nou exemplars prop del Tennis d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


Les cinc perdius (Alectoris rufa) el 16/01/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(51). Faisà (Phasianus colchicus)
El 10/01/14, setze exemplars a un camp sembrat del costat dels estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García)

(57). Fotja (Fulica atra)
L'11/01/14, vint-i-tres exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)

(58). Grua (Grus grus)
El 03/01/14, un exemplar sobre Castell d'Aro. (Aniol Negre Albertí)

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
El 04/01/14, continua la presència d'almenys un exemplar al Ridaura, entre el pont del Remei i la depuradora. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 06 i 18/01/14, dos exemplars a la bassa del Dofí, de Castell d'Aro; els dies 11 i 20/01/14, un; el 15/01/14, tres. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 07, 12 i 29/01/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro i el 07/01/14 un altre al Ridaura a la seva alçada. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 15 i 16/01/14, cinc exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 30/01/13, dos. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)


El becadell (Gallinago gallinago), el 04/01/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 18/01/14, continua la presència de l'exemplar a la bassa del Dofí i al Ridaura, entre el pont del Remei i la depuradora. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


La xivita (Tringa ochropus), el 04/01/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 04/01/14, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)
El 26/01/14, set exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


Cinc de les gavines capnegres (Larus melanocephalus), junt amb algunes gavines vulgars (Chroicocephalus ridibundus) i gavians argentats (Larus michahellis). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(88). Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
L'11/01/14, dotze exemplars dormint a les boies del port de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)

(105). Gamarús (Strix aluco)
El 12/01/14, un exemplar canta prop del monestir de Santa Maria de Solius. (Jaume Ramot García)
El 12/01/14, un exemplar canta prop de la roca del Sol - Carcaxeills. (Jaume Ramot García)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
L'11/01/14, un exemplar al tram final del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 21 i 26/01/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(114). Puput (Upupa epops)
Els dies 06 i 15/01/14, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)
L'11/01/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, un altre al parc de bombers de Castell d'Aro i un altre a Romanyà. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 14/01/14, un exemplar a l'aparcament de l'institut de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 16/01/14, dos exemplars prop del Remei. (Rosa Matesanz Torrent)
El 20/01/14, dos exemplars a uns camps entre el Tennis d'Aro i el riu. (Rosa Matesanz Torrent)


Una e les puputs (Upupa epops) el 20/01/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(131). Grasset de muntanya (Anthus spinoletta)
El 18/01/14, continua la presència de l'exemplar al Ridaura, entre el pont del Remei i la depuradora. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 20/01/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Raül Calderon Alvarez)


El grasset de muntanya (Anthus spinoletta) el 04/01/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(171). Mosquiter comú / siberià (Phylloscopus collybita abietinus / tristis)
El 04/01/14, continua la presència dels dos exemplars molt clars al Ridaura, prop del pont del Remei, amb caràcters que els identifiquen com a pertanyents a poblacions orientals, del complexe subespecífic abietinus/tristis. (Jaume Ramot García, Josep Ma Bas Lay, Rosa Matesanz Torrent)

(192?). Pinsà comú? (Fringilla coelebs?)
Els dies 16 i 18/01/14, a uns camps entre el Tennis d'Aro i el riu, al mig d'un estol de pinsnans comuns, s'observa un ocell de coloració molt clara que es podria tractar d'una femella de pinsà comú esquizocroïca, es a dir, amb una disfunció en la síntesi de pigments . (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)


El possible pinsà comú (Fringilla coelebs) esquizocroïc, el 16/01/14. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(194). Estornell negre (Sturnus unicolor)
L'11/01/14, almenys un exemplar als horts de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 18/01/14, almenys un exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 26/01/14, diversos exemplars a Sant Pol. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels estornells negres (Sturnus unicolor), el 26/01/14.

(4). Cotorra de Kramer (Psittacula krameri)
El 26/01/14, almenys un exemplar a Sant Pol. (Carlos Alvarez Cros)


Free web hostingWeb hosting