TORNAR A:   DARRERES OBSERVACIONS

                      DARRERES OBSERVACIONS INTERESSANTS. ANY 2017.

  Ocell de tempesta (Hydrobates pelagicus)
  Morell xocolater (Aythya nyroca)   (03/04/17),   (05/07/17)
  Bec de serra mitjà  (Mergus serrator)
  Capó reial (Plegadis falcinellus)
  Becplaner (Platalea leucorodia)
  Rascletó (Porzana parva)
  Falcó cama-roig (Falco vespertinus)
  Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
  Remena-rocs (Arenaria interpres)
  Gavina capblanca (Chroicocephalus genei)
  Gavià  argentat de potes roses (Larus argentatus) (29/01/17),   (15/04/17)
  Gavià  caspi (Larus cachinnans) (11/02/17),   (05/03/17),   (25/03/17)
  Gavineta de tres dits (Risa tridactyla)
  Curroc (Gelochelidon nilotica)
  Cucut reial(Clamator glandarius)
  Roquerol (Ptyonoprogne rupestris)
  Terrerola vulgar (Calandrella brachydactyla)
  Trobat (Anthus campestris)
  Cercavores (Prunella collaris)
  Griva cerdana (Turdus pilaris)
  Boscaler pintat gros (Locustella naevia) (28/04/17),   (30/04/17) ,   (01/05/17)
  Gralla (Coloeus monedula)
  Pinsà mec (Fringilla montifringilla) (29/10/17)   (10 a 29/12/17)
  Pinsà borroner (Pyrrhula pyrrhula)
  Hortolà (Emberiza hortulana) (15/04/17) ,   (27/04/17)
  Faisà daurat (Chrysolophus pictus)

GENER,   FEBRER,   MARÇ,   ABRIL,   MAIG,   JUNY,   JULIOL,   AGOST,   SETEMBRE,   OCTUBRE,   NOVEMBRE,   DESEMBRE

També podeu veure les del anys: 2005,   2006,   2007,   2008,   2009,   2010,   2011,   2012,   2013,   2014,   2015  i   2016


En vermell les observacions de noves espècies i en blau les observacions d'evidències de cria de noves espècies.

DESEMBRE/2017

(12). Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Els dies 07 i 08/12/17, un exemplar observat i fotografiat al Parc dels Estanys de Platja d'Aro!!! És la primera dada d'hivernada d'aquesta espècie a les comarques empordaneses i una de les poques de Catalunya. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros)


El martinet menut (Ixobrychus minutus), el 07/12/17. Foto: Manel Alvarez Cros.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
L'01/12/17, tres exemplars a la desembocadura del Ridaura; els dies 02, 03, 06 i 23/12/17, un. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 01, 06, 09, 26, 27 i 29/12/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 02 i 25/12/17, dos. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)
El 27/12/17, un exemplar a l'EDAR de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels martinets blancs (Egretta garzetta), l'01/12/17, a la desembocadura del Ridaura.

(16'). Agró blanc (Egretta alba)
El 04/12/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


L'agró blanc (Egretta alba). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb màxim de quatre exemplars els dies 03 i 04/12/17. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Xavier Parra Cuenca)
Els dies 02, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 29 i 31/12/17, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, es torna a observar l'exemplar marcat (WC4) a la Comunitat Valenciana. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Manel Alvarez Cros)
El 03/12/17, un exemplar a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 22/12/17, dos exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; el 29/12/17, un. (Carlos Alvarez Cros)


El bernat pescaire (Ardea cinerea) marcat, el 04/12/17.

(26). Xarxet (Anas crecca)
Els dies 01, 05, 25 i 31/12/17, una parella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 02/12/17, una femella, els dies 03 i 10/12/17, un mascle i cinc femelles, el 04/12/17, un mascle i set femelles, el 06/2/17, dos mascles i quatre femelles, el 08/12/17, tres mascles i sis femelles, el 09/12/17 dos mascles i cinc femelles, el 12/12/17, un mascle. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Manel Alvarez Cros)
Els dies 01 i 09/12/17, tres femelles a la bassa del Dofí; els dies 02, 05 i 06/12/17, dues, els dies 11 i 19/12/17, sis, el 12/12/17, vuit, el 13/12/17, un mascle i vuit femelles, els dies 17 i 18/12/17, dos mascles i sis femelles, els dies 20 i 21/12/17, tres mascles i sis femelles, el 22/12/17, tres mascles i set femelles, el 23/12/17, tres mascles i cinc femelles, el 24/12/17, tres mascles i vuit femelles, els dies 27, 28, 29 i 30/12/17, tres mascles i set femelles. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Jaume Ramot García, Mònica López García, Manel Alvarez Cros)


Dos dels xarxets (Anas crecca), l'01/12/17.

(28). Ànec cuallarg (Anas acuta)
Els dies 01, 07, 09 i 12/12/17, la femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)


L'ànec cuallarg (Anas acuta).

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
De l'01 a l'11/12/17, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Manel Alvarez Cros)


Els ànecs cullerots (Anas clypeata), l'01/12/17.

(40'). Astor (Accipiter gentilis)
El 23/12/17, un exemplar captura un gavià argentat al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(41). Esparver (Accipiter nisus)
Els dies 03 i 04/12/17, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR. (Carlos Alvarez Cros)
El 03/12/17, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 03/12/17, un exemplar a la bassa del Dofí. (Núria Formatger Masferrer)
El 07/12/17, un exemplar a les Eroles, a Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 12/12/17, es troba un exemplar mort prop de la desembocadura del Ridaura. (Jaume Ramot García)

L'esparver (Accipiter nisus), el 03/12/17, a la bassa del Dofí. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
El 03/12/17, un exemplar entre can Barella i can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 21/12/17, cinc exemplars a Solius. (Eudald Pujol Buxó)
El 22/12/17, dos exemplars prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 2512/17, un exemplar prop de Romanyà, a Santa Cristina d'Aro. (Ponç Feliu Latorre)

(65). Fredeluga (Vanellus vanellus)
El 03/12/17, dos exemplars prop del Tennis d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 10/12/17, cinc exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 02, 04 i 18/12/17 tres exemplars al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR; els dies 03, 08, 09 i 10/12/17, un, els dies 05, 11, 17, 24, 27 i 30/12/17, dos, els dies 22, 23 i 28/10/17 quatre. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 03, 07, 09, 10 i 28/12/17, un exemplar a la bassa del Dofí; els dies 08, 12, 13 i 31/12/17, dos, l'11/09/17 tres. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Manel Alvarez Cros)
Els dies 06 i 12/12/17, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 07, 08, 27 i 30/12/17, un. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
El 24/12/17, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


El becadell comú (Gallinago gallinago), el 03/12/17, a la bassa del Dofí.

(72). Becada (Scolopax rusticola)
El 19/12/17, un exemplar prop de Pedralta. (Jaume Ramot García)

(79). Xivita (Tringa ochropus)
Els dies 02, 03, 06, 08, 18, 23, 28 i 29/12/17, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR. (Carlos Alvarez Cros)
Del 03 al 30/12/17, un segon exemplar a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)


La xivita (Tringa ochropus), el 02/12/17.

(86'). Gavià  fosc (Larus fuscus)
El 08/12/17, a l'abocador de Solius, un adult amb anella metàl·lica al tars dret. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià  fosc (Larus fuscus) marcat.

El 10/12/17, a l'abocador de Solius, un primer any molt fosc. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià  fosc (Larus fuscus).

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Xavier Parra Cuenca)
De l'01 al 27/12/17, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels blauets (Alcedo atthis), el 04/12/17, al Parc dels Estanys. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(114). Puput (Upupa epops)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb màxim de quatre exemplars l'01/12/17. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
El 02/12/17, un exemplar a les dunes de Sant Pol. (Rosa Matesanz Torrent)
El 05/12/17, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 08 i 31/12/17, un exemplar a Castell d'Aro. (Aniol Negre Albertí)
Els dies 10 i 23/12/17, un exemplar a l'abocador de Solius i un altre prop del Ridaura, a l'alçada de mobles Mulà. (Carlos Alvarez Cros)
Del 12 al 14/12/17, un exemplar prop de l'Institut de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 13/12/17, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Jaume Ramot García)
El 23/12/17, un exemplar prop del mas Pla de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 24/12/17, un exemplar prop de Bell-Lloc, a Santa Cristina d'Aro. (Aniol Negre Albertí)
El 26/12/17, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Pau Ortega i Colet )


Una de les puputs (Upupa epops), l'01/12/17.

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 08/12/17, un mascle jove a l'EDAR de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 08/12/17, un exemplar a la bassa del Dofí. (Núria Formatger Masferrer)


El picot garser petit (Dendrocopos minor).

(135'). Cercavores (Prunella collaris)
Del 23 al 26/12/17, dos exemplars a Roca Rovira, a Santa Cristina d'Aro; primera citació d'aquesta espècie a la vall. (Jaume Ramot García)


Els cercavores (Prunella collaris). Fotos: Jaume Ramot García.

(146'). Griva cerdana(Turdus pilaris)
El 14/12/17, un exemplar prop del puig de Porreres, a Santa Cristina d'Aro. Fa uns quans dies que acudeix a beure a una casa. (Carlos Trijueque)


La griva cerdana (Turdus pilaris). Foto: Carlos Trijueque.

(161). Tallareta cuallarga (Sylvia undata)
El 05/12/17, almenys dos exemplars prop de can Llaurador, a Santa Cristina d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)

(197). Pinsà comú (Fringilla coelebs)
El 13/12/17, un exemplar leucístic, amb el cap i les primàries externes blancs, a Panedes, Llagostera. (Jaume Ramot García)


El pinsà comú leucístic (Fringilla coelebs). Foto: Jaume Ramot García.

(198). Pinsà mec (Fringilla montifringilla)
Els dies 10, 11, 13, 18, 22 i 29/12/17, un mascle prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Toni Strubell Trueta)

(205). Durbec (Coccothraustes coccothraustes)
El 14/12/17, no menys de dotze exemplars prop del puig de Porreres, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Trijueque)
El 18/12/17, no menys de tres exemplars a la riera de Solius, a l'alçada del mas Pla, i un altre al golf Costa Brava, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 21/12/17, dos exemplars prop del mas Tapioles, a Solius. (Eudald Pujol Buxó)

(1''''). Tórtora domèstica (Streptopelia risoria)
Els dies 04, 05, 17 i 23/12/17, un exemplar a la bassa del Dofí i rodalies. (Carlos Alvarez Cros)


La tórtora domèstica (Streptopelia risoria), el 04/12/17.NOVEMBRE/2017

(5). Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)
El 24/11/17, un exemplar front la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


El cabussó collnegre (Podiceps nigricollis).

(11). Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis)
El 24/11/17, s'observa una parella visitant el niu i amb comportament de festeig, a la cala del Vigatà, a Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)


Els corbs marins emplomallats (Phalacrocorax aristotelis).

(12). Martinet menut (Ixobrychus minutus)
L'11/11/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; citació molt tardana per l'espècie. (Francesc Farran)


El martinet menut (Ixobrychus minutus). Foto: Francesc Farran.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 05, 15, 19 i 21/11/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Raül Calderón Alvarez)
Els dies 24 i 25/11/17, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; el 26/11/17, dos. (Carlos Alvarez Cros)
El 25/11/17, un exemplar al camí de ronda de S'Agaró. (Rosa Matesanz Torrent)


El martinet blanc (Egretta garzetta), el 25/11/17, a la desembocadura del Ridaura.

(16'). Agró blanc (Egretta alba)
El 19/11/17, un exemplar en vol, riu amunt, sobre la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb màxim de quatre exemplars els dies 05 i 11/11/17. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Aniol Negre Albertí, Núria Formatger Masferrer, Francesc Farran)
Els dies 05, 06, 15, 18, 19 i 26/11/17, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, es torna a observar l'exemplar marcat (WC4) a la Comunitat Valenciana. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí, Rosa Matesanz Torrent)
El 17/11/17, un exemplar a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)


El bernat pescaire (Ardea cinerea) marcat.

(19). Cigonya blanca (Ciconia ciconia)
Els dies 14 i 15/11/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. Aquest ocell havia estat marcat (MC1V), l'01/06/10, al Centre de Recuperació de Fauna del PNAE . (Núria Formatger Masferrer)
El 26/11/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. Aquest ocell havia estat marcat (BF40), a Alemanya. (Jaume Ramot Gracía)


La cigonya blanca (Ciconia ciconia). Foto: Núria Formatger Masferrer.

(26). Xarxet (Anas crecca)
De l'01 al 08/11/17, un mascle jove i dues femelles al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 04/11/17, una femella; el 06/11/17, un mascle i quatre femelles; el 16/11/17, quatre femelles, el 18/11/17, dos mascle i cinc femelles, el 19/11/17, dos mascle i tres femelles, els dies 25 i 26/11/17 dues parelles. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Aniol Negre Albertí, Francesc Farran, Núria Formatger Masferrer)
Els dies 17, 19 i 22/11/17, dues femelles a la bassa del Dofí; els dies 21, 24, 25 i 26/11/17, tres femelles. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot Garcia, Núria Formatger Masferrer)


Els xarxets (Anas crecca), el 03/11/17.

(27). Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
Els dies 04, 06 i 17/11/17, s'observa una còpula al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 07/11/17, dues. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)
El 25/11/17, s'observa una còpula a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(28). Ànec cuallarg (Anas acuta)
Fins el 19/11/17, presència de la femella a la desembocadura del Ridaura i al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i el 07/11/17, a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Aniol Negre Albertí, Núria Formatger Masferrer)


L'ànec cuallarg (Anas acuta), el 03/11/17.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
Del 05 al 26/11/17, una femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


L'ànec cullerot (Anas clypeata).

(40'). Astor (Accipiter gentilis)
L'01/11/17, un exemplar prop del restaurant Font Picant, a Santa Cristina d'Aro. (Miguel Ángel Fuentes Rosús, Gerard Dalmau Bonet, Jordi Bermejo)

(41). Esparver (Accipiter nisus)
L'01/11/17, un exemplar prop del restaurant Font Picant, a Santa Cristina d'Aro. (Miguel Ángel Fuentes Rosús, Gerard Dalmau Bonet, Jordi Bermejo)
L'01/11/17, un exemplar prop de Punta Prima, a Platja d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)
El 10/11/17, un exemplar a Platja d'Aro. (Aniol Negre Albertí)
El 19/11/17, un exemplar entre Castell d'Aro i el Mas Nou. (Josep Ma Bas Lay)

(43). Àguila calçada (Aquila pennata)
L'01/11/17, un exemplar de fase clara sobre el Parc dels Estanys de Platja d'Aro, al que faltava algunes primèries de l'ala dreta. (Josep Ma Bas Lay)
El 05/11/17, un exemplar de fase clara al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí, Núria Formatger Masferrer, Xavier Idígora Planas)
Els dies 08 i 12/11/17, un exemplar de fase clara al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; almenys la d'aquest últim dia és un exemplar diferent del del 05/11/17 ja que té les cobertores alars molt més noves. (Rosa Matesanz Torrent)


Les àguiles calçades (Aquila pennata), els dies 05 i 12/11/17. Foto dreta: Rosa Matesanz Torrent.

(68). Territ variant (Calidris alpina)
L'01/11/17, un exemplar a les roques de la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols. (Miguel Ángel Fuentes Rosús, Gerard Dalmau Bonet, Jordi Bermejo)

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 04, 05 i 10/11/17, un exemplar a al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Del 09, 16 al 21/11/17, un exemplar a la bassa del Dofí. (Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Mònica López García, Carlos Alvarez Cros)
Del 17 al 24/11/17, dos exemplars al Ridaura, a l'alçada de l'Edar. (Carlos Alvarez Cros)


El becadell comú (Gallinago gallinago), amb una parella d'ànecs collverd (Anas platyrhynchos), el 04/11/17.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
De l'01 al 28/11/17, encara l'exemplar a la bassa del Dofí; els dies 19, 24 i 26/11/17, és al Ridaura, a l'alçada de l'Edar. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Mònica López García, Jaume Ramot Garcia)


La xivita (Tringa ochropus), l'01/11/17.

(105). Gamarús (Strix aluco)
El 06/11/17, un exemplar canta sota la Roca de Malvet. (Jaume Ramot García)
El 18/11/17, un exemplar Prop de l'ermita de Fanals, a Castell-Platja d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 19/11/17, un exemplar entre els Carcaixells i Pedralta, a Santa Cristina d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 19/11/17, un exemplar prop de Sant Amanç, a Sant Feliu de Guíxols. (Toni Strubell Trueta)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Aniol Negre Albertí, Francesc Farran, Núria Formatger Masferrer, Francesc Farran)
Presència d'un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 17/11/17, un exemplar a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels blauets (Alcedo atthis), regurgitant una egagròpila, el 08/11/17. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
Els dues 16 i 17/11/17, un mascle jove a la bassa del Dofí. (Mònica López García, Jaume Ramot Garcia)


El picot garser petit (Dendrocopos minor). Foto: Mònica López García.

(161). Tallareta cuallarga (Sylvia undata)
L'11/11/17, dos exemplars prop de Sant Benet del Bosc, a Sant Feliu de Guíxols. (Jaume Ramot García)

(205). Durbec (Coccothraustes coccothraustes)
L'01/11/17, diversos exemplars prop del restaurant Font Picant, a Santa Cristina d'Aro. (Miguel Ángel Fuentes Rosús, Gerard Dalmau Bonet, Jordi Bermejo)
El 05/11/17, un exemplar tirotejat a Solius, a Santa Cristina d'Aro. (Miquel Pros)
El 28/11/17, un exemplar entre el Golf d'Aro i la urbanització Vall Repòs, a Santa Cristina d'Aro. (Jaume Ramot García)

(202). Lluer (Carduelis spinus)
El 19/11/17, diversos exemplars entre Castell d'Aro i el Mas Nou. (Josep Ma Bas Lay)

(203). Passerell comú (Carduelis cannabina)
El 17/11/17, un estol prop can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(204'). Pinsà borroner (Pyrrhula pyrrhula)
El 28/11/17, una femella prop del puig de Porreres, a la riera de Calonge, on aquesta fa de terme entre Santa Cristina i Calonge; cinquena citació d'aquesta espècie a la vall. (Jaume Ramot García)


El pinsà borroner (Pyrrhula pyrrhula). Foto: Jaume Ramot García.

(210). Repicatalons (Emberiza schoeniclus)
El 05/11/17, alguns exemplars a la desembocadura del Ridaura; primera observació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí)

(?). Pelicà? (Pelecanus sp.)
Del 09 a l'11/11/17, un exemplar al Politur, a Platja d'Aro. (Xavi Gallego)


El possible pelicà (Pelecanus sp.). Foto: Xavi Gallego.

(1''''). Tórtora domèstica (Streptopelia risoria)
Els dies 18, 19 i 24/11/17, un exemplar al costat del Parc de Bombers de Castell d'Aro i el que semblen dos híbrids. (Carlos Alvarez Cros)


La tórtora domèstica (Streptopelia risoria), a l'esquerra. A la dreta, una tórtora turca (Streptopelia decaocto), el 19/11/17.

(12). Bec de corall senegalès (Estrilda astrild)
Els dies 17 i 18/11/17, una cinquantena d'exemplars al Ridaura, a l'alçada de l'Edar. Hi ha juvenils amb boqueres i alguns són peixats per adults; nova evidencia de reproducció a la zona. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels juvenils de bec de corall senegalès (Estrilda astrild).OCTUBRE/2017

(12). Martinet menut (Ixobrychus minutus)
El 16/10/17, encara presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros)


Un dels martinets menuts (Ixobrychus minutus), el 06/10/17. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
El 03/10/17, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb màxim de tres exemplars el 07/10/17. (Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí)

(16'). Agró blanc (Egretta alba)
El 05/10/17, tres exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 09 i 28/10/17, un. (Jacqueline Quintin, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)
El 15/10/17, un exemplar en vol cap al mar, sobre la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


Els tres agrons blancs (Egretta alba), el 05/10/17, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. Foto: Jacqueline Quintin.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb màxim de cinc exemplars el 02/10/17. (Jacqueline Quintin, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí)
Els dies 10, 17, 20 i 21/10/17, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, es torna a observar l'exemplar marcat (WC4) a la Comunitat Valenciana. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros)
El 14/10/17, un exemplar prop de Can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

El 23/10/17, un exemplar en vol cap al mar, sobre la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

Un dels bernats pescaires (Ardea cinerea), el 02/10/17, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. Foto: Jacqueline Quintin.

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
El 02/10/17, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


Un dels agrons rojos (Ardea purpurea). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(25). Ànec griset (Anas strepera)
Els dies 03, 10, 11, 13, 16 i 22/10/17, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros)


L'ànec griset (Anas strepera), l'11/10/17. Foto: Manel Alvarez Cros.

(26). Xarxet (Anas crecca)
El 07/10/17, dos exemplars tipus femella a la desembocadura del Ridaura; el 27/10/17, un mascle jove; els dies 29 i 30/10/17, un. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros)
El 08/10/17, dos exemplars tipus femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 09, 23 i 27/10/17, un; el 28/10/17 un mascle jove i una femella; el 30/10/17 un mascle jove i dues femelles. (Rosa Matesanz Torrent, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Aniol Negre Albertí, Carlos Alvarez Cros)


Els xarxets (Anas crecca), el 07/10/17. Foto: Manel Alvarez Cros.

(28). Ànec cuallarg (Anas acuta)
Del 08 al 29/10/17, una femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 09, 20, 23 i 30/10/17, també s'observa a la desembocadura del Ridaura. (Manel Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros)


L'ànec cuallarg (Anas acuta), el 09/10/17, a la desembocadura del Ridaura. Foto: Manel Alvarez Cros.

(31). Morell de cap roig (Aythya ferina)
El 30/10/17, un exemplar a la desembocadura del Ridaura i, després al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


El morell de cap roig (Aythya ferina).

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 13/10/17, un exemplar prop de can Provençal, a Santa Cristina d'Aro. (Eudald Pujol Buxó)
El 14/10/17, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/10/17, una femella a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 30/10/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


L'esparver (Accipiter nisus), el 14/0/17.

(43). Àguila calçada (Aquila pennata)
El 08/10/17, un exemplar de fase clara sobre el Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Aniol Negre Albertí, Rosa Matesanz Torrent)


L'àguila calçada (Aquila pennata). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 12/10/17, tres exemplars a Tallades. (Carlos Alvarez Cros)

(63). Corriol gros (Charadrius hiaticula)
L'11/10/17, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)


El corriol gros (Charadrius hiaticula).

(68). Territ variant (Calidris alpina)
El 30/10/17, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


El territ variant (Calidris alpina).

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de tres exemplars els dies 06, 13 i 28/10/17. (Rosa Matesanz Torrent, Jacqueline Quintin, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Aniol Negre Albertí, Carlos Alvarez Cros)


Els tres becadells comuns (Gallinago gallinago), el 06/10/17. Foto: Jacqueline Quintin.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 31/10/17, encara l'exemplar a la bassa del Dofí; els dies 23 i 27/10/17, és al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR. (Rosa Matesanz Torrent, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros)
El 05/10/17, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 08/10/17, un (Jacqueline Quintin, Manel Alvarez Cros)


Les xivites (Tringa ochropus), el 05/10/17. Foto: Jacqueline Quintin.

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
Els dies 01, 02 i 03/10/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Jacqueline Quintin)
Els dies 02, 04 i 05/10/17, un exemplar a la bassa del Dofí. (Rosa Matesanz Torrent)


La xivitona (Actitis hypoleucos), l'01/10/17. Foto: Jacqueline Quintin.

(111). Blauet (Alcedo atthis)
L'01/10/17, un exemplar a la bassa del Dofí. (Rosa Matesanz Torrent)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Jacqueline Quintin, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Josep Ma Bas Lay, Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí)
Els dies 09, 11, 12, 14, 15, 22, 28 i 29/10/17, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; el 21/10/17, dos. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)


Un dels blauets (Alcedo atthis), l'01/10/17. Foto: Jacqueline Quintin.

(115). Colltort (Jynx torquilla)
El 08/1017, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
L'01/10/17, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 08/10/17, un mascle jove a la bassa del Dofí. (Mònica López García)


El picot garser petit (Dendrocopos minor), el 08/10/17 . Foto: Mònica López García.

(121). Alosa (Alauda arvensis)
El 14/10/17, diversos exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(123). Roquerol (Ptyonoprogne rupestris)
El 09/10/17, set exemplars a la desembocadura del Ridaura; primera citació postnupcial. (Rosa Matesanz Torrent)
El 14/10/17, diversos exemplars a l’edifici Joan I de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)

(129). Titella (Anthus pratensis)
El 14/10/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i diversos exemplars a Panedes, Llagostera; primeres citacions postnupcials. (Carlos Alvarez Cros)


La titella (Anthus pratensis), als estanys.

(141). Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
L'01/10/17, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Jacqueline Quintin)
L'01/10/17, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)


La cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus), l'01/10/17, al Parc dels Estanys . Foto: Jacqueline Quintin.

(144). Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
El 14/10/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Núria Formatger Masferrer)


El còlit gris (Oenanthe oenanthe). Foto: Núria Formatger Masferrer.

(161). Tallareta cuallarga (Sylvia undata)
El 16/10/17, un exemplar prop de can Duran del Gatellar. (Josep Ma Bas Lay)

(171). Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
L'01/10/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació postnupcial. (Jacqueline Quintin)


El mosquiter comú (Phylloscopus collybita), l'01/10/17. Foto: Jacqueline Quintin.

(176). Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
L'01/10/17, un exemplar a la cala del Corb de Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)

(181'). Pica-soques blau (Sitta europaea)
El 16/10/17, almenys un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la costa de l'Alou. (Carlos Alvarez Cros)

(191). Gralla (Corvus monedula)
El 23/10/17, un exemplar en vol, sobre el Parc dels Estanys de Platja d'Aro; espècie rara a la vall, tercera observació des del 2005. (Carlos Alvarez Cros)

(195). Pardal comú (Passer domesticus)
Els dies 27 i 28/10/17, un mascle leucístic, amb el pili blanc, al Ridaura, a l'alçada de l'Edar. (Carlos Alvarez Cros)


El pardal comú (Passer domesticus), el 28/10/17.

(198). Pinsà mec (Fringilla montifringilla)
El 29/10/17, un mascle a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


El pinsà mec (Fringilla montifringilla)

(202). Lluer (Carduelis spinus)
El 16/10/17, una trentena d'exemplars prop de can Duran del Gatellar; primera citació postnupcial. (Josep Ma Bas Lay)
El 29/10/17, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de l'Edar. (Carlos Alvarez Cros)

(203). Passerell comú (Carduelis cannabina)
El 27/10/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 27, 28 i 30/10/17, un estol d'uns cent-cinquanta exemplars prop can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 30/10/17, un exemplar prop de la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(205). Durbec (Coccothraustes coccothraustes)
El 15/10/17, un exemplar prop de la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 25/10/17, un exemplar entre el restaurant els Tinars i Mobles Mulà. (Josep Ma Bas Lay)SETEMBRE/2017

(9). Mascarell (Morus bassanus)
El 28/09/17, un exemplar davant de cala Pedrosa. (Josep Ma Bas lay)

(12). Martinet menut (Ixobrychus minutus)
30/09/17, encara presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Pol Vaqué, Xavi Escobar)


Un dels martinets menuts (Ixobrychus minutus), el 04/09/17.

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Els dies 01, 04, 07 i 16/09/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 11 i 17/09/17, dos. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 14/06/17, un vol de set exemplars sobre l'EDAR de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)El martinet de nit (Nycticorax nycticorax), el 04/09/17.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 01, 02, 11, 14, 20 i 28/09/17, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 03/09/17, sis, del 04 al 30/09/17, un, el 09/09/17, tres. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Oriol Marzo Vila, Pol Vaqué, Xavier Idígora Planas, Albert Compaña Sabrià)


Un dels martinets blancs (Egretta garzetta), l'01/09/17.

(16'). Agró blanc (Egretta alba)
El 14/09/17, un exemplar en vol, riu amunt, al tram final del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb màxim de sis exemplars el 02/09/17 i vuit el 28/09/17. (Àlex Massana Pernias, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Oriol Marzo Vila, Pol Vaqué, Xavi Escobar)
De l'01 al 02/09/17, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, es torna a observar l'exemplar marcat (WC4) a la Comunitat Valenciana; els dies 14 i 25/09/17, altra vegada. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Àlex Massana Pernias)
Els dies 11 i 25/09/17, un exemplar prop de Can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
A la tarda del 21/09/17, un exemplar en migració a la Conca. (Xavi Escobar)


El bernat pescaire (Ardea cinerea) marcat, el 02/09/17.

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
El 27/09/17, encara l'exemplar juvenil al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Àlex Massana Pernias, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Quim Minoves, Pol Vaqué, Xavi Escobar)


L'agró roig (Ardea purpurea), l'01/09/17.

(19). Cigonya blanca (Ciconia ciconia)
L'01/09/17, encara presents amb un mínim de setanta-cinc exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 03/09/17, set i cap a l'abocador de Solius. Del 04/09/17 al 19/09/17, set; el 20/09/17, cinc. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Xavier Idígora Planas, Oriol Marzo Vila, Quim Minoves, Pol Vaqué, Albert Compaña Sabrià)
El 02/09/17, no menys de noranta-cinc exemplars a l'abocador de Solius. La lectura d'anelles permet comprovar l'arribada de nous exemplars. (Carlos Alvarez Cros)
El 07/09/17, no menys de vint exemplars en vol sobre el Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Manel Alvarez Cros)
A la tarda del 21/09/17, cinc exemplars en migració a la Conca. (Xavi Escobar)


Algunes cigonyes blanques (Ciconia ciconia), l'01/09/17.

(20). Flamenc (Phoenicopterus roseus)
El 05/09/17, encara l'exemplar juvenil al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, David Segarra Mediavilla, Manel Alvarez Cros)
Els dies 02 i 03/09/17, l'exemplar juvenil és a una de les basses del Golf Costa Brava, a Santa Cristina d'Aro. (Sònia Pujol Valls, Sara Fargallo Pujol, Carlos Alvarez Cros)


El flamenc (Phoenicopterus roseus), l'01/09/17.

(23). Ànec blanc (Tadorna tadorna)
El 09/09/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Oriol Marzo Vila, Quim Minoves)

(25). Ànec griset (Anas strepera)
Els dies 04 i 12/09/17, un mascle a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 07/09/17, dos mascles al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 13/09/17 i del 18 al 30/09/17, un. (Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Xavi Escobar, Carlos Alvarez Cros)


L'ànec griset (Anas strepera, el 04/09/17.

(26). Xarxet (Anas crecca)
El 03/09/17, un exemplar a una de les bassaes del golf de Mas Nou. (Jaume Ramot García­)
Els dies 12 i 16/09/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
Del 14 al 28/09/17, un exemplar a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Mònica López García)
El 25/09/17, un exemplar a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


El xarxet (Anas crecca). Foto: Jaume Ramot García.

(29). Xarrasclet (Anas querquedula)
El 04/09/17, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


El xarrasclet (Anas querquedula).

(31). Morell de cap roig (Aythya ferina)
L'11/09/17, una femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Pol Vaqué, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 27/09/17, dos mascles al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 28/09/17, un. (Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)


Els morells de cap roig (Aythya ferina). Foto dreta: Manel Alvarez Cros.

(38). Arpella vulgar (Circus aeruginosus)
A la tarda del 21/09/17, un exemplar tipus femella en migració a la Conca. (Xavi Escobar)

(40'). Astor (Accipiter gentilis)
El 27/09/17, un exemplar juvenil al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros)


L'astor (Accipiter gentilis). Foto: Núria Formatger Masferrer.

(41). Esparver (Accipiter nisus)
L'01/09/17, un mascle i una femella a Tallades, Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 21/09/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Xavi Escobar)
El 23/09/17, un exemplar prop del Tennis d'ASro (Àlex Massana Pernias)
El 24/09/17, un exemplar prop de Can Barella, a Panedes, Llagostera. (Jaume Ramot García)

(42). Aligot comú (Buteo buteo)
El 13/09/17, a Mornau, al PNAE, s'observa l'exemplar marcat aquesta primavera com a poll nascut prop de Font Picant, a Santa Cristina d'Aro, a 52 quilòmetres en línia recta. (Àlex Ollé Torner, Gabriel de Jesús Pinho)

(43). Àguila calçada (Aquila pennata)
El 04/09/17, un exemplar de fase clara sobre l'institut de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
L'11/09/17, un exemplar sobre l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(50). Guatlla (Coturnix coturnix)
El 07/09/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 07/09/17, un exemplar a la hípica EDNA de Castell d'Aro. (Esther Pardo Gimeno)

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
El 02/09/17 dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 03/09/17. (Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)
Del 03 al 08/09/17, un exemplar juvenil a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


El cames-llargues (Himantopus himantopus), el 03/09/17, a la bassa del Dofí.

(65). Fredeluga (Vanellus vanellus)
El 13/09/17, tres exemplars sobre el Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
El 16/09/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació postnupcial. (Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
Del 20 al 23/09/17, un exemplar a la bassa del Dofí; els dies 24 i 25/09/17, dos. (Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Mònica López García, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 26, 28 i 30/09/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 27/09/17, dos. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros)


El becadell comú (Gallinago gallinago). Foto: Manel Alvarez Cros.

(78). Gamba verda (Tringa nebularia)
L'11/09/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Pol Vaqué, Rosa Matesanz Torrent)


La gamba verda (Tringa nebularia). Foto: Pol Vaqué.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
De l'01 al 28/09/17, un exemplar a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Àlex Massana Pernias, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Xavier Idígora Planas)
L'01/09/17, tres exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 02, 07, 10, 14, 16 i 28/08/17, un, el 26/09/17, dos. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Àlex Massana Pernias, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)


La xivita (Tringa ochropus), l'01/09/17, amb una xivitona (Actitis hypoleucos), en primer terme.

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
Els dies 01, 02, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 i 28/09/17, un exemplar a la bassa del Dofí; el 23/09/17, dos. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 01, 12 i 17/09/17, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 02/09/17, tres, els dies 03, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28 i 30/09/17, un. (Rosa Matesanz Torrent, Àlex Massana Pernias, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Pol Vaqué, Albert Compaña Sabrià)
Els dies 03, 20 i 22/09/17, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)


La xivitona (Actitis hypoleucos), l'01/09/17.

(85). Gavina capblanca (Chroicocephalus genei)
Del 05 al 07/09/17, un exemplar de segon any a la desembocadura del Ridaura; tercera citació d'aquesta espècie a la vall. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)


La gavina capblanca (Chroicocephalus genei), el 06/09/17.

(99). Tórtora (Streptopelia turtur)
El 16/09/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; aquesta és la citació més tardana registrada a la vall, tot i entrar dins el patró conegut per a Catalunya. (Núria Formatger Masferrer)


La tórtora (Streptopelia turtur). Foto: Núria Formatger Masferrer.

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Àlex Massana Pernias, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Pol Vaqué, Xavier Idígora Planas, Xavi Escobar)
Els dies 03, 09, 10, 11 17, 21, 23, 24, 25, 27 i 28/09/17, un exemplar a la bassa del Dofí; el 13/09/17, dos. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Xavier Idígora Planas, Manel Alvarez Cros)
El 06/09/17, un exemplar a la Conca. (Miquel Àngel Pérez-de-Gregorio Capella)
Els dies 07, 08, 10, 11, 17 i 18/09/17, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)


El blauet (Alcedo atthis), el 03/09/17, a la bassa del Dofí. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(113). Gaig blau (Coracias garrulus)
Els dies 04 i 13/09/17, almenys dos exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; els dies 07 i 08/09/17, un. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


Un dels gaigs blaus (Coracias garrulus).

(115). Colltort (Jynx torquilla)
El 14/09/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El colltort (Jynx torquilla).

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 06/09/17, un mascle a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Mònica López García)
El l6/09/17, un exemplar al Balcar, a Santa Cristina d'Aro. (Jaume Ramot García)


El picot garser petit (Dendrocopos minor). Foto: Mònica López García.

(128). Piula dels arbres (Anthus trivialis)
El 13/09/17, un exemplar prop de Can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(132). Cuereta groga (Motacilla flava)
Els dies 08, 13 i 18/09/17, un estol d'una vintena d'exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; el 25/09/17, almenys un. (Carlos Alvarez Cros)
El 14/09/17, alguns exemplars prop del mas Candell de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 21/09/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 26/09/17, una vintena. (Xavi Escobar, Manel Alvarez Cros)


Una de les cueretes grogues (Motacilla flava), el 26/09/17. Foto: Manel Alvarez Cros.

(141). Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
L'01/09/17, dos mascles a Tallades, Santa Cristina d'Aro; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 02, 05, 07, 10 i 16/09/17, almenys una femella a Tallades, Santa Cristina d'Aro; el 03/09/17, un mascle, el 17/09/17, un mascle i dues femelles. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 07, 11 i 20/09/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)
El 07/09/17, tres exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)


Una de les cotxes cua-roges (Phoenicurus phoenicurus), l'01/09/17.

(142). Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
Els dies 01, 07 i 15/09/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros)
El 07/09/17, almenys un exemplar a Tallades, Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 07/09/17, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)
L'11/09/17, dos exemplars prop de Can Barella, a Panedes, Llagostera; els dies 13 i 24/09/17, tres, el 15/09/17 dos, el 18/09/17, un, el 25/09/17, no menys de vuit. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
L'11/09/17, dos exemplars prop del mas Candell de Platja d'Aro; el 14/09/17, un. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


Un bitxac rogenc (Saxicola rubetra), el 07/09/17, a Tallades.

(144). Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
L'01/09/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)
El 06/09/17, un exemplar a la Conca. (Miquel Àngel Pérez-de-Gregorio Capella)
L'11/09/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 07, 14 i 15/09/17, un exemplar prop del mas Candell de Platja d'Aro; l'11/09/17, tres . (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 17/09/17, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 24/09/17, cinc exemplars a Panedes, Llagostera; el 25/09/17, tres. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)


El còlit gris (Oenanthe oenanthe), l'01/09/17.

(166). Tallareta vulgar (Sylvia communis)
Els dies 07 i 16/09/17, un exemplar tipus femella, renovant plomes perdudes a l'ala esquerra, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


La tallareta vulgar (Sylvia communis), el 16/09/17.

(167). Tallarol gros (Sylvia borin)
L'01/09/17, un exemplar a Tallades, Santa Cristina d'Aro; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(172). Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
Del 08 al 18/09/17, almenys cinc exemplars al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 09, 16 i 17/09/17, no menys de tres exemplars a la desembocadura del Ridaura; el 18/09/17, un. (Carlos Alvarez Cros)
El 14/09/17, alguns exemplars prop del mas Candell de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 17/09/17, un exemplar a Tallades, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 23 i 27/09/17, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)


Un dels mosquiters de passa (Phylloscopus trochilus).

(175). Papamosques gris (Muscicapa striata)
El 17/09/17, almenys un exemplar a Tallades, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El papamosque gris (Muscicapa striata).

(176). Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
L'01/09/17, un exemplar a Tallades, Santa Cristina d'Aro; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)
El 03/09/17, un exemplar a Tallades, a Santa Cristina d'Aro; el 07/09/17, no menys de cinc, els dies 09 i 10/09/17, dos. Els dies 16 i 17/09/17, molts exemplars (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 07, 14 i 18/09/17, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; els dies 12 i 17/09/17, dos. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 07, 09, 11, 13, 16, 20 i 24/09/17, almenys un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 08, 09, 11, 13, 14, 18 i 21/09/17, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro i rodalies; els dies 16 i 17/09/17, dos. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)
L'11/09/17, un exemplar prop del mas Candell de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Mònica López García, Rosa Matesanz Torrent)
El 12/09/17, un exemplar a Bujonis, a Sant Feliu de Guíxols (Rosa Matesanz Torrent).


Un dels mastegatatxes (Ficedula hypoleuca), el 07/09/17, a Tallades.

(185). Escorxador (Lanius collurio)
Els dies 07 i 10/09/17, un exemplar juvenil a Tallades, Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


L'escorxador (Lanius collurio).

(1''''). Tórtora domèstica (Streptopelia risoria)
El 18/09/17, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro . (Carlos Alvarez Cros)


La tórtora domèstica (Streptopelia risoria), a baix, a la dreta. A dalt, a l'esquerra, una tórtora turca (Streptopelia decaocto).

(12). Bec de corall senegalès (Estrilda astrild)
El 16/09/17, un adult amb becada al Ridaura, a l'alçada de l'Edar. Nova evidencia de reproducció a la zona. (Carlos Alvarez Cros)


El bec de corall senegalès (Estrilda astrild).AGOST/2017

(10). Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
El 29/08/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació ppstnupcial. (Núria Formatger Masferrer)


El corb marí gros (Phalacrocorax carbo), el 29/08/17. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(12). Martinet menut (Ixobrychus minutus)
El 31/08/17, continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 26/08/17 s'observa un juvenil. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Àlex Massana Pernias, Eduard Batista)


Els martinets menuts (Ixobrychus minutus), el 04 i el 26/08/17.

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Els dies 01, 11, 22 i 26/08/17, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 02, 03, 05, 07, 08, 12, 14, 15, 16, 17, 25 i 27/08/17, un, el 19/08/17, sis, el 20/08/17, quaranta-dos, el 21/08/17, quinze (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Eduard Batista, Jaume Ramot García, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)


Un dels martinets de nit (Nycticorax nycticorax), l'01/08/17.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 01, 17, 19, 22, 28, 29, 30 i 31/08/17, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; del 02 al 27/08/17, un, el 13/08/17, onze, el 14/08/17, nou, els dies 18 i 20/08/17, tres. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Eduard Batista, Mònica López García, Àlex Massana Pernias)


El martinet blanc (Egretta garzetta), el 03/08/17.

(16'). Agró blanc (Egretta alba)
El 17/08/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro­. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 18 i 19/08/17, un exemplar marcat amb anella de plàstic vermell i inscripció blanca (B|33) a la tíbia dreta, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; es tracta d'un ocell d'origen hongarès anellat com a poll, el 03/06/15, a uns 1.340 Km en línia recta­. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Àlex Massana Pernias, Núria Formatger Masferrer)
El 26/08/17, un exemplar sobre el Parc dels Estanys de Platja d'Aro­. (Eduard Batista, Carlos Alvarez Cros)
El 30/08/17, un exemplar en vol al tram final del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


Els agrons blancs (Egretta alba).

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb màxim de set exemplars el 17/08/17. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Mònica López García, Àlex Massana Pernias, Eduard Batista)
Del 12 al 28/08/17, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, es torna a observar l'exemplar marcat (WC4) a la Comunitat Valenciana. (Carlos Alvarez Cros)
El 16/08/17, un exemplar a la bassa del Dofí. (Mònica López García)
El 29/08/17, dos grups en migració, costa avall, de vint-i-un i divuit exemplars front la punta d'en Pau, a S'Agaró. (Josep Ma Bas Lay)
El 30/08/17, un exemplar a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Rosa Matesanz Torrent)
El 31/08/17, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


El bernat pescaire (Ardea cinerea), l'01/08/17.

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
L'01/08/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; del 06 al 31/08/17, un juvenil. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Eduard Batista, Àlex Massana Pernias, Rosa Matesanz Torrent)


L'agró roig (Ardea purpurea), el 06/08/17.

(19). Cigonya blanca (Ciconia ciconia)
El 13/08/17, uns 485 exemplars sobre el Parc dels Estanys de Platja d'Aro. Unes trenta s'aturen uns moments; l'endemà es repeteix l'episodi, amb més exemplars aturats. S'aprofita per llegir una cinquantena d'anelles, la majoria alemanyes i algunes franceses i suïsses. El fet que algunes de les lectures del segon dia coincidissin amb lectures del dia anterior, suggereix que es podria tractar del mateix estol, ja que el 14/08/17 bufava vent en direcció contrària a la marxa dels ocells. Cinc exemplars passen la nit al Parc. (Àlex Massana Pernias, Jaume Ramot García, Josep Ma Bas Lay, Josep Rubiano Tena, Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Esther Callol)
Del 15 al 27/08/17, a l'abocador de Solius, entre quaranta-cinc i setanta-set exemplars, alguns dels quals estaven marcats i moltes de les anelles llegides coincidien amb les llegides anteriorment al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros­)
Els dies 16, 17 i 18/08/17, tres exemplars han passat la nit al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 19/08/17, tretze, el 20/08/17 nou, els dies 21 i 23/08/17 deu, el 22/08/17, onze, el 24/08/17, setze, el 25/08/17 divuit, el 26/08/17, vint-i-quatre, el 27/0/17 quinze, el 28/08/17, trenta-un, el 29/08/17. trenta-set, el 30808/17 vunt-i-vuit, el 31/08/17, trenta-sis. Al migdia del 16 al 28/08/17, entre una setantena i noranta-vuit; moltes de les anelles llegides coincidien amb les llegides anteriorment. (Carlos Alvarez Cros, Mònica López García, Eduard Batista, Manel Alvarez Cros, Àlex Massana Pernias, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)


Les cigonyes blanques (Ciconia ciconia). Fotos esquerra i central: Jaume Ramot García.

(20). Flamenc (Phoenicopterus roseus)
Del 21 al 31/08/17, un juvenil al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Esther Callol, Carlos Alvarez Cros, Eduard Batista)
El 31/08/17, probablement el mateix exemplar de la citació anterior, sobre la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)


El flamenc (Phoenicopterus roseus).

(25). Ànec griset (Anas strepera)
El 14/08/17, encara el mascle en plomatge d'eclipsi al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)
El 31/08/17, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Manel Alvarez Cros)


Els ànecs grisets (Anas strepera), el 04 i el 31/08/17. Foto dreta: Manel Alvarez Cros.

(26). Xarxet (Anas crecca)
El 12/08/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros­)


El xarxet (Anas crecca).

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
De l'11 al 26/08/17, un mascle a la bassa del Dofí. (Manel Alvarez Cros, Mònica López García, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Núria Formatger Masferrer)


L'ànec cullerot (Anas clypeata). Foto: Manel Alvarez Cros.

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 31/08/17, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(52). Rascló (Rallus aquaticus)
El 17/08/17, un exemplar al tram final del Ridaura; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
El 17/08/17 un adult al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Mònica López García, Carlos Alvarez Cros)


El cames-llargues (Himantopus himantopus).

(66). Territ menut (Calidris minuta)
Els dies 07 i 08/08/17, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Xavier Idígora Planas)


El territ menut (Calidris minuta).

(68). Territ variant (Calidris alpina)
Els dies 07 i 08/08/17, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Xavier Idígora Planas)


El territ variant (Calidris alpina).

(77). Gamba-roja vulgar (Tringa totanus)
El 27/08/17 un exemplar juvenil al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


La gamba-roja vulgar (Tringa totanus).

(78). Gamba verda (Tringa nebularia)
El 21/08/17, tres exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Núria Formatger Masferrer)


Les gambes verdes (Tringa nebularia). Foto: Núria Formatger Masferrer.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
Del 04 al 31/08/17, un exemplar a la bassa del Dofí, el 17/08/17, dos. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Núria Formatger Masferrer, Mònica López García)
Els dies 05, 07, 11, 12, 24, 28 i 29/08/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 09 i 21/08/17, dos. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)
El 18/08/17, un exemplar a la segona bassa de can Llaurador. (Carlos Alvarez Cros)


La xivita (Tringa ochropus), l'11/08/17.

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
L'01/08/17, almenys tres exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 05, 19, 21, 30 i 31/08/17, dos, els dies 07, 09, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 26, 28 i 29/08/17, un, el 17/08/17, quatre. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Eduard Batista, Mònica López García, Àlex Massana Pernias, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 03 i 18/08/17, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; el 26/08/17, tres en pas costa avall. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 08, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 27 i 28/08/17, un exemplar a la bassa del Dofí; els dies 13, 14, 15 i 20/08/17, dos. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Núria Formatger Masferrer)
El 30/08/17, un exemplar a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Rosa Matesanz Torrent)


Una de les xivitones (Actitis hypoleucos), l'01/08/17.

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 04/08/17, un adult a les defenses del port de Sant Feliu de Guíxols; probablement el mateix exemplar s'observa el 05/08/17 a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 12/08/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 15/08/17, un exemplar a la platja Gran de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 21/08/17, un exemplar juvenil a la platja Gran de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


La gavina capnegra (Larus melanocephalus), amb una gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus).

(86'). Gavià  fosc (Larus fuscus)
El 05/08/17, a l'abocador de Solius, un adult amb anella metàl·lica al tars esquerre i de plà stic negre amb inscripció blanca (4AL4) al dret Aquest ocell va ser marcat el 24/05/12, com un mascle adult, a l'illa britànica de Guernsey del canal de la Mànega. Els dies 19, 20 i 26/03/16, ja s'havia observat a l'abocador de Solius i el 17/03/17, al port de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià  fosc (Larus fuscus intermedius) marcat.

El 06/08/17, un juvenil marcat amb una anella groga al tars dret, a l'abocador de Solius; l'11/08/17, s'observa a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià fosc (Larus fuscus) marcat.

(87). Gavià  argentat (Larus michahellis)
El 02/08/17, un juvenil amb un ham de pesca clavat al bec, a les defenses del port de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià  argentat (Larus michahellis).

(107). Enganyapastors (Caprimulgus europaeus)
El 27/08/17, un exemplar, a Fanals d'Amunt, a Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb màxims de tres exemplars els dies 01, 02, 04, 05, 11, 21, 23 i 25/08/17. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Eduard Batista, Àlex Massana Pernias)
Els dies 06 i 18/08/17, un exemplar a la segona bassa de can Llaurador. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 11, 12, 12, 16, 17, 27, 29, 30 i 31/08/17, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 17, 19, 20 i 29/08/17, un exemplar a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Núria Formatger Masferrer)


El blauet (Alcedo atthis), el 29/08/17, a la bassa del Dofí. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(113). Gaig blau (Coracias garrulus)
El 28/08/17, almenys un exemplar juvenil prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; els dies 29 i 31/08/17, almenys dos exemplars, el 30/08/17, tres. (Carlos Alvarez Cros, Toni Strubell Trueta, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)


El gaig blau (Coracias garrulus).

(117). Picot garser gros (Dendrocopos major)
Els dies 07 i 14/08/17 s'observa un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; lloc on hi és rar. (Carlos Alvarez Cros)

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
L'11/08/17, un exemplar a can Provensal, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 18/08/17, un exemplar a la segona bassa de can Llaurador. (Carlos Alvarez Cros)
El 25/08/17, almenys un exemplar al Ridaura, més amunt de can Pata. (Carlos Alvarez Cros)

(142). Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
El 29/08/17, almenys dos exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; primera i primerenca citació pot-nupcial. (Carlos Alvarez Cros)
El 30/08/17, almenys un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels bitxacs rogencs (Saxicola rubetra).

(172). Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
El 30/08/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)
El 31/08/17, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(181'). Pica-soques blau (Sitta europaea)
El 25/08/17, almenys un exemplar al Ridaura, més amunt de can Pata. (Carlos Alvarez Cros)

(0'''). Oca egípcia (Alopochen aegyptiaca)
El 12/08/17, no menys de dinou exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; nmbre molt elevat. El 30/08/17, vint-i-set. (Carlos Alvarez Cros, Eduard Batista)


Disset de les oques egípcies (Alopochen aegyptiaca).JULIOL/2017

(9). Mascarell (Morus bassanus)
Els dies 12 i 24/07/17, un exemplar en vol, costa amunt front la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(11). Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis)
El 27/07/17 no menys de divuit exemplars a la cala dels Frares de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)

(12). Martinet menut (Ixobrychus minutus)
L'01/07/17, la parella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; del 02 al 31/07/17, un tercer eemplar tipus femella, el 27/07/17, quatre exemplars. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros)


Els martinets menuts (Ixobrychus minutus), l'01/07/17. Fotos: Rosa Matesanz Torrent (esquerra) i Núria Formatger Masferrer (dreta).

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Els dies 01, 11, 16, 17, 27, 28, 29 i 31/07/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 07, 08, 09, 12, 18, 19 i 30/07/17, dos. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)
Els dies 04 i 10/07/17, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; el 23/07/17, un. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels martinets de nit (Nycticorax nycticorax), el 07/07/17.

(14). Martinet ros (Ardeola ralloides)
El 09/07/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
L'11/07/17, un exemplar a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)


El martinet ros (Ardeola ralloides), amb l'ànec griset (Anas strepera) en primer terme.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 12, 29, 30 i 31/07/17 un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros)


El martinet blanc (Egretta garzetta), el 30/07/17.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
El 07/07/17, un exemplar prop de can Barella a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 27 i 31/07/17 dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; del 28 al 30/07/17, un. (Carlos Alvarez Cros, Mònica López García, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Mònica López García)


El bernat pescaire (Ardea cinerea), el 27/07/17.

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
El 22/07/17, dos exemplars a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Jaume Ramot García)
El 28/07/17 un juvenil al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 30/07/17, quatre exemplars. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
El 29/07/17, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


L'agró roig (Ardea purpurea), el 28/07/17.

(19'). Capó reial (Plegadis falcinellus)
El 28/07/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; sisena citació a la vall. (Manel Alvarez Cros)


El capó reial (Plegadis falcinellus). Foto: Manel Alvarez Cros.

(25). Ànec griset (Anas strepera)
El 29/07/17, encara el mascle en plomatge d'eclipsi al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Quim Minoves)


L'ànec griset (Anas strepera). Foto: Núria Formatger Masferrer.

(26). Xarxet (Anas crecca)
El 15/07/17, un exemplar molt primerenc al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros­)
Del 21 al 26/07/17, un exemplar a la bassa del Dofí. (Jaume Ramot García, Núria Formatger Masferre, Carlos Alvarez Crosr)


El xarxet (Anas crecca), amb un cabusset (Tachybaptus ruficollis) jove, el 15/07/17.

(31'). Morell xocolater (Aythya nyroca)
El 05/07/17, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; segona citació d'aquesta espècie a la vall. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros)


El morell xocolater (Aythya nyroca).

(36). Milà reial (Milvus milvus)
El 15/07/17, un exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)


El milà reial (Milvus milvus).

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 30/07/17, un exemplar a Santa Cristina d'Aro. (Pau Ortega Colet)

(50). Guatlla (Coturnix coturnix)
El 18/07/17, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
El 10/07/17 dos adults i un juvenil al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 15/07/17, un, els dies 19 i 27/07/17, dos adults i dos juvenils. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


Els cames-llargues (Himantopus himantopus).

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
El 04/07/17, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 15/07/17, un exemplar a la bassa del Dofí. (Núria Formatger Masferrer)


Un dels corriols petits (Charadrius dubius)­.

(65). Fredeluga (Vanellus vanellus)
El 26/07/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Manel Alvarez Cros, Quim Minoves)


La fredeluga (Vanellus vanellus). Foto: Manel Alvarez Cros.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 03/07/17, tres exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 14/07/17, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 15/07/17, set, el 16/07/17, sis, el 17/07/17, tres, els dies 24, 25 i 29/07/17, un, el 26/07/17, quatre. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Quim Minoves)
Els dies 14, 15, 17, 23, 24, 25 i 26/07/17, un exemplar a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)


Les xivites (Tringa ochropus).

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
El 03/07/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació postnupcial. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 07, 09, 10, 11, 13, 17, 21, 23, 25, 26 i 30/07/17, un exemplar a la bassa del Dofí; els dies 18 i 19, dos. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Mònica López García)
El 24/07/17, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 25, 27, 28 i 30/07/17, un, el 29/07/17, tres (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer).
El 28/07/17, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 31/07/17, cinc exemplars s'aturen a reposar a una de les defenses del port de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)


La xivitona (Actitis hypoleucos), el 07/07/17. Foto: Manel Alvarez Cros.

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 28/07/17, un immadur i un juvenil a Platja d'Aro; el 30/07/17 sis: dos adults i quatre juvenils. (Carlos Alvarez Cros)


Les gavines capnegres (Larus melanocephalus), el 28/07/17 i una el 30/07/17.

(85'). Gavina corsa (Larus audouinii)
L'11/07/17, un exemplar de primer any, a les defenses del port de Sant Feliu de Guíxols; ocell marcat amb anella de PVC blanc i inscripció negra CDBV. El 14/07/17 encara hi era present. Aquest ocell havia estat marcat com a poll al port de Barcelona el 08/06/17 (Carlos Alvarez Cros)
El 17/07/17, un exemplar de primer any a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


Les gavines corses (Larus audouinii).

(87). Gavià  argentat (Larus michahellis)
El 07/07/17, un juvenil amb un art de pesca enredat a les potes. Això li produirà una amputació en el millor dels casos o una mort lenta. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià  argentat (Larus michahellis), el 07/07/17. A la dreta, un altre ja amputat, el 06/07/17.

El 30/07/17, a l'abocador de Solius, s'observa un exemplar marcat amb anella blanca i inscripció negra (N:A0C) al tars esquerre i anella metàlica al tars dret. És la primera lectura d'anelles d'aquest tipus. L'ocell es va marcar a alta mar, a l'altura del delta de l'Ebre, el mes de maig passat, deprès d'haver-lo alliberat d'un palangre de superfície. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià  argentat (Larus michahellis), marcat.

(88). Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
El 06/07/17, un juvenil i un adult encalçats per gavians argentats, front la desembocadura del Ridaura; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(92'). Curroc (Gelochelidon nilotica)
El 30/07/17, dos exemplars front la platja Gran de Platja d'Aro; primera citació d'aquesta espècie a la vall. (Àlex Massana Pernias)


El curroc (Gelochelidon nilotica). Foto: Àlex Massana Pernias.

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb màxims de tres exemplars els dies 02, 05, 28 i 30/07/17 i quatre el 31/07/17. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Mònica López García, Mònica López García)
Els dies 26, 29 i 31/07/17, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
Els dies 05 i 07/06/17, almenys un exemplar prop de can Pata. (Carlos Alvarez Cros)

(122). Oreneta de ribera (Riparia riparia)
El 28/07/17, almenys dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(181'). Pica-soques blau (Sitta europaea)
El 18/07/17, almenys un exemplar Ridaura, prop de can Pata. (Carlos Alvarez Cros)

(188). Capsigrany (Lanius senator)
Els 31/07/17, tres exemplars a Solius. (Jaume Ramot García)

(2). Cacatua nimfa (Nymphicus hollandicus)
El 05/07/17, un exemplar de la variretat perlada a la bassa del Dofí. (Manel Alvarez Cros)


La cacatua nimfa (Nymphicus hollandicus). Foto: Manel Alvarez Cros.

(12). Bec de corall senegalès (Estrilda astrild)
El 12/07/17, diversos exemplars juvenils al Ridaura, entre la desembocadura i el Parc dels Estanys de Platja d'Aro; fet que evidencia una nova reproducció a la zona. (Carlos Alvarez Cros)JUNY/2017

(10). Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
El 07/06/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Manel Alvarez Cros)

(12). Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Els dies 02, 04, 23 i 29/06/17, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 18, 24 i 30/06/17, una femella, els dies 25 i 27/06/17, la parella. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)


Els martinets menuts (Ixobrychus minutus), el 04 i el 18/06/17.

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
ElS dies 17 i 29/06/17, un segon any i un adult al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 19/06/17, un tercer any, el 23/06/17, un segon any, el 25/06/17, dos exemplars. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot Garcia)


Els martinets de nit (Nycticorax nycticorax).

(14). Martinet ros (Ardeola ralloides)
El 24/06/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El martinet ros (Ardeola ralloides), el 24/06/17.

(15). Esplugabous (Bubulcus ibis)
El 17/06/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Núria Formatger Masferrer)

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
El 09/06/17 cinc exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Manel Alvarez Cros)

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de dos exemplars el 19/06/17, els dies 01, 02, 03, 04, 09, 10, 17, 18, 19 i 23/06/17, es torna a observar l'exemplar marcat (WC4) a la Comunitat Valenciana. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Lluís-Xavier Toldrà Bastida)


El bernat pescaire (Ardea cinerea), marcat, el 03/06/17.

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
Els dies 03 i 17/06/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)


L'Agró roig (Ardea purpurea), el 03/06/17­.

(25). Ànec griset (Anas strepera)
Del 23 al 30/06/17, un mascle en plomatge d'eclipsi al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


L'ànec griset (Anas strepera).

(36'). Voltor comú (Gyps fulvus)
L'01/06/17, s'observa un exemplar prop de Sant Llorenç, a Llagostera. (Adrià Compte)

(37). Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
L'01/06/17, s'observa un exemplar prop de Sant Llorenç, a Llagostera. (Adrià Compte)

(50). Guatlla (Coturnix coturnix)
El 04/06/17, un exemplar, prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
El 06/06/17 dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; l'11/06/17, un, el 17/06/17, dos, el 21/06/17, cinc, el 25/06/17, quatre. (Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


Els cames-llargues (Himantopus himantopus), el 24/06/17, amb setze oques egípcies ­(Alopochen aegyptiaca).

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
El 05/06/17, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; el 09/06/07, un. (Lluís-Xavier Toldrà Bastida, Carlos Alvarez Cros)
El 10/06/17, un exemplar a la hípica dels costat de l'EDAR de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 12/06/17, un exemplar a l'alçada del pont de Solius. (Jaume Ramot García)


El corriol petit (Charadrius dubius), el 10/06/17­.

(84). Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus)
El 05/06/17, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Lluís-Xavier Toldrà Bastida)

(85'). Gavina corsa (Larus audouinii)
El 30/06/17, un exemplar de primer any, a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


La gavina corsa (Larus audouinii).

(107). Enganyapastors (Caprimulgus europaeus)
El 04/06/17, un exemplar, prop de la punta d'en Bosch, a Sant Feliu de Guíxols. (Jaume Ramot García)
El 25/06/17, un exemplar, prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
El 13/06/17, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació postnupcial. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)

(113). Gaig blau (Coracias garrulus)
El 07/06/17, almenys un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Josep Xirgu)

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 02/06/17, almenys un exemplar prop de can Pata. (Carlos Alvarez Cros)
El 30/06/17, un exemplar a la riera de Solius, a la seva confluència amb Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(181'). Pica-soques blau (Sitta europaea)
Els dies 09 i 18/06/17, almenys un exemplar Ridaura amunt de can Pata. (Carlos Alvarez Cros)
El 30/06/17, un exemplar al Ridaura, a la seva confluència amb la riera de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(1'''''). Faisà daurat (Chrysolophus pictus)
El 07/06/17, es captura un mascle a la urbanització Rosamar de Santa Cristina d'Aro; primera citació d'aquesta espècie a la vall. (Mònica López García)


El faisà daurat (Chrysolophus pictus). Foto: Mònica López García.MAIG/2017

(12). Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Els dies 01, 05, 06, 07, 13, 14, 15, 20 i 27/05/17, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Lluís Hugas Mulà )


El martinet menut (Ixobrychus minutus), el 06/05/17.

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
L'01/05/17, no menys de cinc exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 02/05/17, almenys tres, els dies 03 i 04/05/17, dos, els dies 05, 06, 14, 15 i 18/05/17, un, el 12/05/17 tretze. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
El 13/05/17, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels martinets de nit (Nycticorax nycticorax), l'01/05/17.

(14). Martinet ros (Ardeola ralloides)
Els dies 01, 14, 15, 18, 20 i 26/05/17, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 03, 04, 05, 06, 17, 22, 23, 25 i 27/05/17, un, els dies 07, 09, 12, 13, 19 i 21/05/17, tres. (Carlos Alvarez Cros, Lluís Hugas Mulà, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


El martinet ros (Ardeola ralloides), l'01/05/17.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 01 i 05/05/17, no menys de cinc exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 02, 06, 20, 27 i 28/05/17, un, els dies 03, 13, 19 i 21/05/17, dos, els dies 04, 15 i 17/05/17, quatre, el 07/05/17, set, els dies 09, 12, 14, 15, 18, 22, 23, 25 i 26/05/17, tres. (Carlos Alvarez Cros, Lluís Hugas Mulà , Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 04/05/17, tres exemplars a la desembocadura del Ridaura; el 19/05/17, un, el 22/05/17, dos. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels martinets blancs (Egretta garzetta), el 05/05/17.

(16'). Agró blanc (Egretta alba)
El 03/05/17, un exemplar en vol, en direcció a la costa, sobre la bassa del Dofí­. (Carlos Alvarez Cros)
El 14/05/17, un exemplar a la platja Gran de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


L'agró blanc (Egretta alba), el 14/05/17.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de dos exemplars; els dies 01, 04, 05, 07, 12, 13, 14, 15, 20, 23, 25, 26, 27 i 28/05/14 es torna a observar l'exemplar marcat (WC4) a la Comunitat Valenciana. (Carlos Alvarez Cros, Lluís Hugas Mulà , Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 26/05/17, un exemplar en vol sobre la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)


El bernat pescaire (Ardea cinerea), marcat, el 14/05/17.

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
Els dies 01, 02, 04, 05, 15, 17, 18 i 19/05/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 03 i 13/05/17, dos. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


L'Agró roig (Ardea purpurea), el 02/05/17­.

(31). Morell de cap roig (Aythya ferina)
El 23/05/17, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(34). Aligot vesper (Pernis apivorus)
L'11/05/17, es troba un mascle adult aparentment ferit, als apartaments Neptuno de Platja d'Aro. Portat a un Centre de Recuperació de Fauna Salvatge, es recupera de les lesions i es torna a alliberar el 27/05/17. (Josep Rubiano Tena)


L'aligot vesper (Pernis apivorus). Foto: Josep Rubiano Tena.

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 21/05/17, un exemplar prop de la punta d'en Bosch. (Jaume Ramot García)

(46). Falcó cama-roig (Falco vespertinus)
El 07/05/17, encara el mascle de segon any, prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 12 i 14/05/17, un mascle adult, prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


El falcó cama-roig (Falco vespertinus), el 02/05/17.

(50). Guatlla (Coturnix coturnix)
El 02/05/17, un exemplar prop del mas Candell de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 04/05/17, almenys dos exemplars, prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 07, 12 i 14/05/17, un exemplar, prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; el 23/05/17, dos. (Carlos Alvarez Cros, Josep Ma Bas Lay)

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
El 03/05/17 cinc exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 09, 23 i 26/05/17, un. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)


El cames-llargues (Himantopus himantopus), el 03/05/17.

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
Els dies 02, 04, 06, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 27 i 28/05/17, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; els dies 05 i 14/05/17, tres. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 02/05/17, tres exemplars a la bassa del Dofí­; el 04/05/17, dos, els dies 17 i 18/05/17, un. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


Un dels corriols petits (Charadrius dubius), el 02/05/17.

(63). Corriol gros (Charadrius hiaticula)
El 04/05/17, un exemplar a la desembocadura del Ridaura i dos més a la platja Gran de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 21/05/17, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels corriols grossos (Charadrius hiaticula), el 04/05/17.

(77). Gamba-roja vulgar (Tringa totanus)
El 03/05/17 un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 05 i 06/05/17, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


La gamba-roja vulgar (Tringa totanus), el 05/05/17.

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
Els dies 01 i 06/05/17, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; el 04/05/17, un. (Carlos Alvarez Cros)
L'01/05/17, no menys de sis exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 02, 05 i 13/05/17, dos, els dies 03, 04, 14, 19 i 22/05/17, un, els dies 06 i 15/04/17, quatre, el 15/05/17, set. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)
L'01/05/17, dos exemplars a la bassa del Dofí­; el 02/05/17, un. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 02 i 04/05/17, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

Una de les xivitones (Actitis hypoleucos), l'01/05/17 a la bassa del Dofí­.

(85'). Gavina corsa (Larus audouinii)
El 13/05/17, cinc exemplars a la platja Gran de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 19/05/17, un exemplar a la platja Gran de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Les gavines corses (Larus audouinii) .

(99'). Cucut reial (Clamator glandarius)
El 21/05/17, dos exemplars a la riera Banyaloca de Panedes. (Toni Strubell Trueta)

(103). Duc (Bubo bubo)
El 17/05/17, es troba un exemplar electrocutat després de capturar una garsa, a Santa Cristina d'Aro. Havia estat anellat com a poll el 23/02/15 a can Barceló a Castell d'Aro . (David Segarra Mediavilla)


El duc (Bubo bubo). Foto: David Segarra Mediavilla.

(107). Enganyapastors (Caprimulgus europaeus)
Els dies 10 i 22/05/17, un exemplar, prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)

(113). Gaig blau (Coracias garrulus)
Els dies 02 i 17/05/17, almenys un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; els dies 04 i 12/05/17, dos, el 14/05/17, tres. (Carlos Alvarez Cros, Toni Strubell Trueta)


El gaig blau (Coracias garrulus), el 02/05/17.

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 22/05/17, almenys un exemplar entre can Provensal i Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(123). Roquerol (Ptyonoprogne rupestris)
El 21/05/17, quatre exemplars prop de la punta d'en Bosch; dada molt interessant ja que és en plena època de cria. (Jaume Ramot García)

(127). Trobat (Anthus campestris)
L'01/05/17, encara els dos exemplars prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels trobats (Anthus campestris).

(132). Cuereta groga (Motacilla flava)
L'01/05/17, almenys dos mascles de la subespècie escandinava M. f. thunbergi al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 03/05/17, un. (Carlos Alvarez Cros)


Una de les cueretes grogues escandinaves (M. f. thunbergi), l'01/05/17.

(141). Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
Els dies 01 i 02/05/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
L'01/05/17, un exemplar a Sant Feliu de Guíxols. (Dani Valverde Saubí)
El 03/05/17, una femella i un mascle prop del mas Candell de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 20/05/17 un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; data molt tardana per l'espècie. (Àlex Massana Pernias)

(142). Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
L'01/05/17, tres exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 02 i 03/05/17, un. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
L'01/05/17, un exemplar al costat del Parc de Bombers de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 01 i 02/05/17, un exemplar al pla de Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 01 i 03/05/17, no menys de sis exemplars prop del mas Candell de Platja d'Aro; el 02/05/17, un. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels bitxacs rogencs (Saxicola rubetra), l'01/05/17.

(144). Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
L'01/05/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
L'01/05/17, un exemplar al pla de Panedes, Llagostera; el 04/05/17, dos. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels còlits grisos (Oenanthe oenanthe), l'01/05/17.

(153). Boscaler pintat gros (Locustella naevia)
Els dies 01 i 02/05/17, un exemplar (probablement el del mes anterior) canta prop del mas Candell de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 04/05/17, un exemplar prop del pont del Remei, a Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)


El cant del boscaler pintat gros (Locustella naevia), l'01/05/17, a la desembocadura del Ridaura .

(156). Boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus)
L'01/05/17, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(158). Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
L'01/05/17, un exemplar canta als estanys de les Escoles de Platja d'Aro i un altre al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(166). Tallareta vulgar (Sylvia communis)
El 03/05/17, una femella i un mascle prop del mas Candell de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Les tallaretes vulgars (Sylvia communis), el 03/05/17.

(167). Tallarol gros (Sylvia borin)
L'01/05/17, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro . (Carlos Alvarez Cros)

(172). Mosquiter de passa (Mosquiter de passa )
Els dies 01 i 02/05/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(175). Papamosques gris (Muscicapa striata)
Els dies 01 i 23/05/17, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 03/05/17, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 03/05/17, un exemplar prop del mas Candell de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 21/05/17, dos exemplars prop de la punta d'en Bosch. (Jaume Ramot García)
El 30/05/17, dos exemplars a la bassa del Dofí. (Núria Formatger Masferrer)


Un dels papamosques grisos (Muscicapa striata), el 30/05/17. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(176). Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
L'01/05/17, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
L'01/05/17, un exemplar al Parc de Bombers de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
L'01/05/17, un mínim de cinc exemplars prop del Mas Trempat, a Sant Feliu de Guíxols. (Eudald Pujol Buxó )
El 03/05/17, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(181'). Pica-soques blau (Sitta europaea)
El 06/05/17, almenys un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la costa de l'Alou. (Carlos Alvarez Cros)

(188). Capsigrany (Lanius senator)
Els dies 01, 02 i 07/05/17, un exemplar prop del mas Candell de Platja d'Aro; el 03/05/17, dos. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 02 i 17/05/17, un exemplar al pla de Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros, Toni Strubell Trueta)
El 03/05/17, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 04/05/17, un. (Carlos Alvarez Cros)
El 04/05/17, un exemplar a can Provençal, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 06/05/17, un exemplar prop del Ridaura, a l'alçada de la costa de l'Alou. (Carlos Alvarez Cros)


El capsigrany (Lanius senator), el 03/05/17.

(1). Ànec mut (Cairina moschata var. domestica)
El 07/05/17, apareix un segon exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, que es treu el 15/05/17; el 27/05/17, encara queda el primer. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)


Els ànecs muts (Cairina moschata var. domestica), el 07/05/17.

(2). Cacatua nimfa (Nymphicus hollandicus)
El 23/05/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; ocell escapat del càmping Valldor. (Núria Formatger Masferrer)


la cacatua nimfa (Nymphicus hollandicus), el 23/05/17. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(12). Bec de corall senegalès (Estrilda astrild)
El 14/05/17, encara diversos exemplars al Ridaura, entre la desembocadura i el Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 28/05/17, almenys un. (Carlos Alvarez Cros)ABRIL/2017

(8'). Ocell de tempesta (Hydrobates pelagicus)
El 12/04/17, un exemplar a una milla front la punta d'en Pau; cinquena citació a la vall. (Josep Ma Bas Lay)

(11). Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis)
El 07/04/17 s'observa un exemplar marcat (E26), al litoral de Sant Feliu de Guíxols; havia estat anellat com a mascle adult, el 23/09/15, al dormidor d'Arenys de Mar. Actualment està  aparellat i criant amb la femella, també marcada (E32), ja detectada ekl mes passat. (Josep Ma Bas Lay)

(12). Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Els dies 23 i 24/04/17, dos mascles al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 29/04/17, un. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


Un dels martinets menuts (Ixobrychus minutus), el 24/04/17.

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
El 06/04/17, sis adults al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació de l'any. (Rosa Matesanz Torrent)
El 07/04/17, almenys tres adults al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 07/04/17, quatre exemplars front Les Penyes, a Sant Feliu de Guíxols. (Jaume Ramot García)
El 07/04/17, quatre exemplars front la cala del Vigatà , a Sant Feliu de Guíxols. (Jaume Ramot García)
Els dies 17, 18, 20 i 30/04/17, almenys dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 22 i 29/04/17, tres, el 24/04/17, almenys un, els dies 27 i 28/04/17, cinc. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


Dos dels martinets de nit (Nycticorax nycticorax), el 06/04/17. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(14). Martinet ros (Ardeola ralloides)
El 21/04/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i un altre a la bassa del Dofí­; primeres citacions de l'any. (Carlos Alvarez Cros)
El 28/04/17, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, els dies 29 i 30/04/17, tres. (Carlos Alvarez Cros, Josep Ma Figueras)


El martinet ros (Ardeola ralloides), el 21/04/16, a la bassa del Dofí­.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 01, 02, 19 i 21/04/17, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; els dies 07 i 12/04/17, tres, els dies 08, 09, 10, del 13 al 24/04/17 i els dies 29 i 30/04/17, un, el 22/04/17, quatre. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 01, 12 i 17/04/17, tres exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 02, 09 i 11/04/17, dos; el 03/04/17, sis, els dies 04 i 06/04/17, cinc, els dies 07, 15 i 29/04/17, quatre, els dies 08, 10, 13, 14, 21 i 30/04/17, un, el 19/04/17, no menys de vint-i-sis, el 20/04/17, trenta-vuit, el 22/04/17, set, el 24/04/17, dotze, el 27/04/17, onze, el 28/04/17, nou. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Quico Serra, Albert Compaà±a Sabrià )
El 03/04/17, dos exemplars al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro; els dies 13 i 30/04/17, un. (Carlos Alvarez Cros)
El 07/04/17, tres exemplars a la bassa del Dofí­; el 08/04/17, un. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/04/17, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


Un dels martinets blancs (Egretta garzetta), l'01/04/17 a la desembocadura del Ridaura.

(16'). Agró blanc (Egretta alba)
L'01/04/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 19 i 20/04/17, tres. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


L'agró blanc (Egretta alba), l'01/04/17.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un mà xim de vint-i-dos exemplars el 19/04/17; els dies 04, 09, 15, 16, 21, 24, 29 i 30/04/17 es torna a observar l'exemplar marcat (WC4) a la Comunitat Valenciana. (Carlos Alvarez Cros, Quico Serra, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 11, 14 i 24/04/17, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


El bernat pescaire (Ardea cinerea) marcat. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
El 04/04/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació de l'any. (Rosa Matesanz Torrent)
El 06/04/17, tretze exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; xifra que iguala la rècord del 20/04/15. més tard, n'apareixen dos més. (Rosa Matesanz Torrent)
El 07/04/17, un exemplar prop de la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 07, 08, 09, 17 i 21/04/17, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 11, 12, 13, 14, 28 i 30/04/17, un, els dies 19 i 20/04/17, quatre. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 07/04/17, tres exemplars front Les Penyes, a Sant Feliu de Guíxols. (Jaume Ramot García)
El 29/04/17, un exemplar a la bassa del Dofí­. (Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)


L'Agró roig (Ardea purpurea), el 04/04/17. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(19''). Becplaner (Platalea leucorodia)
El 19/04/17, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, s'observa un adult marcat (ABBD) com a poll a l'îlot de Besson - [Réserve départementale des Impériaux] / Grande Camargue - Bouches-du-Rhône, França, el 05/07/10 ; segona citació d'aquesta espècie a la vall del Ridaura . (Núria Formatger Masferrer)


El becplaner (Platalea leucorodia), amb valones (Tringa glareola). Foto: Núria Formatger Masferrer.

(23). Ànec blanc (Tadorna tadorna)
El 08/04/17, dos exemplars en vol entrant del mar i es van a tirar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(25). Ànec griset (Anas strepera)
Els dies 11, 12 i 29/04/17, un mascle (probablement el mateix del mes passat) al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 18 i 22/04/17, és a la bassa del Dofí­. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)


L'ànec griset (Anas strepera), l'11/04/17.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
El 03/04/17, tres femelles i tres mascles al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Quico Serra)


Els ànecs cullerots (Anas clypeata).

(31'). Morell xocolater (Aythya nyroca)
El 03/04/17, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació d'aquesta espècie a la vall. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


El morell xocolater (Aythya nyroca).

(33). Bec de serra mitjà  (Mergus serrator)
El 17/04/17, dos mascles al mar, prop de la cala del Pi, a Platja d'Aro; cinquena citació d'aquesta espècie a la vall, que no se citava des de 2010. (Àlex Massana Pernias)
El 18/04/17, els dos mascles passen volant front el Port d'Aro per anar-se a parar a la Conca. (Josep Ma Bas Lay, Joan Goy)


Els bec de serra mitjans (Mergus serrator). Foto: Àlex Massana Pernias.

(37). Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
El 03/04/17, dos exemplars sobre Castell d'Aro; el 10/04/17, un. (Aniol Negre Albertí­, Josep Ma Bas Lay)
El 20/04/17, un exemplar prop del Mas Nou de Platja d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 16/04/17, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(46). Falcó cama-roig (Falco vespertinus)
Els dies 29 i 30/04/17, un mascle de segon any, prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


El falcó cama-roig (Falco vespertinus), el 29/04/17.

(47). Falcó mostatxut (Falco subbuteo)
El 26/04/17, un exemplar al pla de Panedes, Llagostera; primera citació prenupcial. (Jaume Ramot García)
El 28/04/17, un exemplar al mas Candell de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El falcó mostatxut (Falco subbuteo), el 26/04/17. Foto: Jaume Ramot García.

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 29/04/17, dos exemplars prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)

(50). Guatlla (Coturnix coturnix)
El 14/04/17, un exemplar prop de la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(57). Fotja (Fulica atra)
El 03/04/17, sobserva els primers set polls al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


La primera llocada de fotja vulgar (Fulica atra). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(59). Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Els dies 18 i 28/04/17, un exemplar, parat a l'espigò nord del Port d'Aro; tercera citació d'aquesta espècie a la vall, no se citava des de 2011. (Joan Goy).


La garsa de mar (Haematopus ostralegus), el 28/04/17. Foto: Joan Goy.

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
El 02/04/17, un exemplar a la platja Gran de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 03, 19 i 22/04/17, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 04 i 20/04/17, tres, els dies 06 i del 09 al 27/04/17, un, el 07/04/17, sis. (Quico Serra, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Toni Sanllehí Bitrià )
El 21/04/17, un exemplar a la bassa del Dofí­. (Toni Strubell Trueta)


El cames-llargues (Himantopus himantopus), el 02/04/17.

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
De l'01 al 24/04/17, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; els dies 11 i 28/04/17, almenys un. (Carlos Alvarez Cros, Tomas Altes, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 01, 21 i 24/04/17, almenys un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 02 i 12/04/17, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 27, 28 i 30/04/16, dos exemplars a la bassa del Dofí­; el 29/04/17, un. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


El corriol petit (Charadrius dubius), l'01/04/17 i copulant el 08/04/17.

(63). Corriol gros (Charadrius hiaticula)
El 19/04/17, tres exemplars a la desembocadura del Ridaura; primera citació de l'any. (Rosa Matesanz Torrent).


Un dels corriols grossos (Charadrius hiaticula). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(68). Territ variant (Calidris alpina)
L'11/04/17, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; segona citació a la vall, durant els pas primaveral. (Carlos Alvarez Cros)


El territ variant (Calidris alpina).

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 01, 03, 08, 11, 13 i 17/04/17, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; el 10/04/17, dos. (Carlos Alvarez Cros)


El becadell comú (Gallinago gallinago), l'11/04/17.

(77). Gamba-roja vulgar (Tringa totanus)
Els dies 03 i 04/04/17 un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


La gamba-roja vulgar (Tringa totanus), el 03/04/17.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
Els dies 01, 07 i 13/04/17, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
L'01/04/17, sis exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 03/04/17, onze, el 06/04/17, tres, l'11/04/17, vuit, el 16/04/17, un, el 24/04/17, dos. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Toni Sanllehí Bitrià )
El 02/04/17, dos exemplars a la bassa del Dofí­; els dies 03, 06, 08, 10 i 13/04/17, almenys un. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


Una de les xivites (Tringa ochropus), l'01/04/17, al Parc dels Estanys.

(80). Valona (Tringa glareola)
L'01 un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació de l'any. (CAC)
Els dies 04, 08, 09, 16, 17, 21, 22 i 24/04/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 03, 07, 10 i 11/04/17, dos, els dies 06 i 20/04/17, quatre. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
L'11/04/17, dos exemplars a la bassa del Dofí­; el 13/04/17, un. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 19/04/17, uns vint-i-cinc exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, xifra rècord a la vall. (Rosa Matesanz Torrent)
El 19/04/17, un exemplar a la desembocadura del Ridaura i dos més, al riu, prop de can Bada. (Rosa Matesanz Torrent)


Una de les valones (Tringa glareola), el 03/04/17.

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
Els dies 10, 19 i 22/04/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 20, 27 i 28/04/17, tres, el 21/04/17, almenys dos, el 24/04/17 quatre, el 30/04/17, almenys vint. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)

El 28/04/17, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; el 29/04/17, un o dos. (Carlos Alvarez Cros)
El 28/04/17, un exemplar a la bassa del Dofí­ i un altre al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 29/04/17, sis exemplars refufiats del vent a unes roques, prop de les Planetes, a Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)

Una de les xivitones (Actitis hypoleucos), el 21/04/17.

(81'). Remema-rocs (Arenaria interpres)
El 19/04/17, un exemplar a la platja de Sant Pol de Sant Feliu de Guíxols; primera citació d'aquesta espècie a la vall. (Toni Strubell Trueta)

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 09/04/17, un exemplar adult, front punta Prima, a Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 12/04/17, molts exemplars a una milla front la punta d'en Pau. (Josep Ma Bas Lay)

(83). Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
El 14/04/17, una cinquantena front punta Prima; el 17/04/17, un centenar. (Josep Ma Bas Lay)

(86''). Gavià  argentat de potes roses (Larus argentatus)
El 15/04/17, a l'abocador de Solius, s'hi observa un exemplar de tercer any. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià  argentat de potes roses (Larus argentatus).

(93). Gavot (Alca torda)
El 14/04/17, un exemplar front punta Prima. (Josep Ma Bas Lay)


El gavot (Alca torda). Foto: Josep Ma Bas Lay.

(99). Tórtora (Streptopelia turtur)
El 27/04/16, quatre exemplars a la bassa del Dofí­; primera citació de l'any. (Rosa Matesanz Torrent)


Dues de les tórtores (Streptopelia turtur). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(112). Abellerol (Merops apiaster)
El 07/04/17, un estol d'almenys set exemplars prop de can Perera, a Panedes, Llagostera; primera citació de l'any. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels abellerols (Merops apiaster).

(113). Gaig blau (Coracias garrulus)
El 25/04/17, un exemplar prop del Tennis d'Aro; primera citació prenupcial . (Jaume Ramot García)


El gaig blau (Coracias garrulus). Foto: Jaume Ramot García.

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
L'11/04/17, almenys un exemplar entre can Provensal i Santa Cristina d'Aro; el 17/04/17, almenys tres. (Carlos Alvarez Cros)
El 16/04/17 un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Toni Sanllehí Bitrià )


Un dels picots garsers petits (Dendrocopos minor), el 17/04/17.

(118). Terrerola vulgar (Calandrella bracydactyla)
El 30/04/17, dos exemplars prop de can Perera, a Panedes, Llagostera; tercera citació d'aquesta espècie a la vall del Ridaura, que no es citava des de 1990. (Carlos Alvarez Cros)


Una de les terreroles vulgars (Calandrella bracydactyla).

(122). Oreneta de ribera (Riparia riparia)
El 19/04/17, diversos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació de l'any. (Rosa Matesanz Torrent)

(127). Trobat (Anthus campestris)
Els dies 28 i 30/04/17, dos exemplars prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels trobats (Anthus campestris).

(128). Piula dels arbres (Anthus trivialis)
El 27/04/17, quatre exemplars prop del mas Candell de Platja d'Aro; el 28/04/17, no menys de dos. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


Una de les piules dels arbres (Anthus trivialis). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(138). Rossinyol (Luscinia megarhynchos)
El 13/04/17, un exemplar a la desembocadura del Ridaura i un altre prop del molí d'en Tarrés; primeres citacions prenupcials. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)

(141). Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
Els dies 02 i 06/04/17, un mascle prop del Tennis d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 03/04/17, una femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 28/04/17, un a femella i un mascle, els dies 29 i 30/04/17, un mascle. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 07/04/17, una femella i un mascle prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 16/04/17, un mascle al costat del Parc de Bombers de Castell d'Aro, un altre prop del Tennis d'Aro i un exemplar al Parc dels Estanys. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Toni Sanllehí Bitrià )
El 18/04/17, sengles exemplars prop del Tennis d'Aro i del mas Candell. (Rosa Matesanz Torrent)
El 19/04/17, una femella a l'institut de Castell-Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 26/04/17, sis exemplars al pla de Panedes, Llagostera. (Jaume Ramot García)
El 27/04/17, quatre exemplars prop del Tennis d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 29/04/17, tres exemplars prop del Tennis d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


El mascle de cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus), el 16/04/17.

(142). Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
El 16/04/17, un mascle al costat del Parc de Bombers de Castell d'Aro i un exemplar al Parc dels Estanys; primeres citacions de l'any. (Carlos Alvarez Cros, Toni Sanllehí Bitrià )
El 18/04/17, nou exemplars prop del mas Candell de Platja d'Aro; el 19/04/17, un. (Rosa Matesanz Torrent)
El 18/04/17, un exemplar a Bufaganyes, Santa Cristina d'Aro. (Toni Strubell Trueta)
El 24/04/17, una femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 27 i 29/04/17, dos exemplars, el 28/04/17, tres, el 30/04/17, un. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 26/04/17, quatre exemplars al pla de Panedes, Llagostera; el 28/04/17, nou, el 30/04/17, un. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)
El 27/04/17, cinc exemplars prop del Tennis d'Aro i dos a la bassa del Dofí­. (Rosa Matesanz Torrent)
El 28/04/17, un exemplar a la bassa del Dofí­. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 28 i 29/04/17, un exemplar prop del mas Candell de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 28 i 30/07/17, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 29/04/17, un exemplar al costat del Parc de Bombers de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El bitxac rogenc (Saxicola rubetra), el 16/04/17.

(144). Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
El 06/04/17, quatre exemplars a l'espigó del Port d'Aro; primera citació de l'any. (Joan Goy)
El 16/04/17, dos exemplars al costat del Parc de Bombers de Castell d'Aro; el 29/04/17, un. (Carlos Alvarez Cros)
El 19/04/17, un exemplar prop del mas Candell de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 30/04/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 30/04/17, no menys de sis exemplars al pla de Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels còlits grisos (Oenanthe oenanthe), el 16/04/17.

(153). Boscaler pintat gros (Locustella naevia)
El 28/04/17, un exemplar canta a la desembocadura del Ridaura i un altre prop del mas Candell de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 30/04/17, un exemplar (probablement el de la citació anterior) canta a la desembocadura del Ridaura i un altre al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El cant del boscaler pintat gros (Locustella naevia), el 28/04/17, a la desembocadura del Ridaura .

(156). Boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus)
Els dies 02, 03 i 07/04/17, un exemplar al Ridaura, a l'alçada del Parc dels Estanys. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 07 i el 21/04/17, un exemplar prop de la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


La boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus), el 02/04/17.

(157). Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
El 21/04/17, un exemplar canta a la desembocadura del Ridaura i un altre al Parc dels Estanys; primeres citacions prenupcials. (Carlos Alvarez Cros)

(158). Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
El 28/04/17, un exemplar canta a la desembocadura del Ridaura i un altre als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(160). Bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta)
El 14/04/17, un exemplar prop del Mas Nou de Platja d'Aro; primera citació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(163). Tallarol de garriga (Sylvia cantillans)
El 13/04/17, un mascle prop de la desembocadura del Ridaura; primera citació prenupcial. (Rosa Matesanz Torrent)


El tallarol de garriga (Sylvia cantillans). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(170). Mosquiter xiulaire (Phylloscopus sibilatrix)
El 28/04/17, almenys un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(172). Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
El 16/04/17, almenys tres exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i un prop del Tennis d'Aro; primeres citacions de l'any. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 18/04/17, un exemplar prop del Tennis d'Aro; el 27/04/17, dos. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 21, 22, 29 i 30/04/17, almenys un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i un altre a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 28/04/17, un exemplar canta a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 29/04/17, diversos exemplars a Castell d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)


El mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus), prop del Tennis d'Aro. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(175). Papamosques gris (Muscicapa striata)
El 28/04/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros)
El 29/04/17, un exemplar al costat del Parc de Bombers de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 29/04/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Josep Ma Figueras)


El papamosques gris (Muscicapa striata), el 28/04/17.

(176). Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
El 16/04/17, un exemplar prop del Tennis d'Aro; primera citació de l'any. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 18 i 27/04/17, dos exemplars prop del Tennis d'Aro; el 29/04/17, un. (Rosa Matesanz Torrent)
El 19/04/17, un exemplar a l'institut de Castell-Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 21 i 22/04/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i dos prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 22/04/17, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; el 28/04/17, dos. (Carlos Alvarez Cros)
El 28/07/17, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 28/04/17, diversos exemplars a Bufaganyes, Santa Cristina d'Aro. (Toni Strubell Trueta)
El 28/04/17, almenys dos exemplars a can Provensal, Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El mastegatatxes (Ficedula hypoleuca), prop del Tennis d'Aro. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(181'). Pica-soques blau (Sitta europaea)
Els dies 11, 15, 16, 21 i 24/04/17, almenys un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la costa de l'Alou. (Carlos Alvarez Cros)


El pica-soques blau (Sitta europaea), el 16/04/17.

(183). Teixidor (Remiz pendulinus)
El 16/04/17, s'escolta un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Toni Sanllehí Bitrià )

(184). Oriol (Oriolus oriolus)
El 24/04/17, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la costa de l'Alou i un altre prop de can Barella, a Panedes, Llagostera ; primeres citacions prenupcials. (Carlos Alvarez Cros)

(188). Capsigrany (Lanius senator)
El 25/04/17, un exemplar, a Panedes, Llagostera; primera citació prenupcial . (Lluís Hugas Mulà )
El 27/04/17, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 29/04/17, un exemplar al Parc de Bombers de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 29/04/17, un exemplar prop del mas Candell de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


Un dels capsigranys (Lanius senator), el 27/04/17. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(209). Hortolà  (Emberiza hortulana)
El 15/04/17, a l'abocador de Solius, s'hi observa un mascle; desena citació d'aquesta espècie a la vall. No se citava des de 2014. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 27 i 28/04/17, un mascle a les vinyes del costat del Tennis d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


L'hortolà  (Emberiza hortulana), el 15/04/17.

(1). Ànec mut (Cairina moschata var. domestica)
El 29/04/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Josep Ma Figueras)


L'ànec mut (Cairina moschata var. domestica).

(12). Bec de corall senegalès (Estrilda astrild)
Els dies 21, 22, 24, 28 i 29/04/17, entre vint i trenta exemplars al Ridaura, entre la desembocadura i el Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Alguns dels bec de corall senegalesos (Estrilda astrild).
MARÇ/2017

(11). Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis)
El 16/03/17 s'observa un exemplar marcat (E32), al litoral de Sant Feliu de Guíxols; havia estat anellat com a femella de primer any, el 29/10/15, al dormidor d'Arenys de Mar. (Josep Ma Bas Lay)


El corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis), marcat. Foto: Josep Ma Bas Lay.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 03, 10, 11, 12, 17, 18, 23, 24 i 26/03/17, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; els dies 06, 09 i 13/03/17, un, els dies 25 i 27/03/17, cinc. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Aniol Negre Albertí­, Lluís Vilamajó )
Els dies 04, 05, 09, 10, 12, 16 i 23/03/17, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, els dies 18, 19 i 26/03/17, tres, els dies 21 i 27/03/17, quatre, el 24/03/17, un. (Aniol Negre Albertí­, Carlos Alvarez Cros, Josep Ma Bas Lay, Rosa Matesanz Torrent, Arnau Guardia, Lluís Vilamajó )


Un dels martinets blancs (Egretta garzetta), el 10/03/17.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un mà xim de quatre exemplars els dies 06, 09, 12, 16 i 19/03/17. Els dies 12, 17 i 26/03/17 es torna a observar l'exemplar marcat (WC4) a la Comunitat Valenciana. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí­, Rosa Matesanz Torrent, Tomas Altes, Mònica Ló pez García, Arnau Guardia)
El 29/03/17, un exemplar a la bassa del Dofí­. (Jaume Ramot García)


Un dels bernats pescaires (Ardea cinerea), el 10/03/17.

(25). Ànec griset (Anas strepera)
Els dies 18 i 19/03/17, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Aniol Negre Albertí­, Arnau Guardia)
El 31/03/17, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


L'ànec griset (Anas strepera), el 31/03/17.

(26). Xarxet (Anas crecca)
Fins el 23/03/17, presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un mà xim d'onze exemplars el 04/03/17. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí­, Josep Ma Bas Lay, Rosa Matesanz Torrent, Aniol Negre Albertí­)


Dos dels xarxets (Anas crecca), el 03/03/17.

(27). Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
El 10/03/17, s'observa una femella menjant-se un ou a la bassa del Dofí­ de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 25/03/17, la primera llocada a la vall, a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


La llocada d'ànec dollverd (Anas platyrhynchos), el 25/03/17.

(35). Milà  negre (Milvus migrans)
El 10/03/17, dos exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera, un d'ells amb una branqueta al bec; primera citació de l'any. (Carlos Alvarez Cros)


Els milans negres (Milvus migrans), a can Barella.

(37). Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
El 26/03/17, un exemplar sobre Castell d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 04/03/17, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 17 i 26/03/17, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 19/03/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Arnau Guardia)
El 26/03/17, un mascle sobre Castell d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 18/03/17, dos exemplars prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)

(53). Polla pintada (Porzana porzana)
Els dies 09, 10, 16, 17, 19, 23 i 26/03/17, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera citació de l'any. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 20, 22 i 23/03/17, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)


La polla pintada (Porzana porzana), el 09/03/17. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(54). Rascletó (Porzana parva)
Els dies 15, 19, 20, 22 i 23/03/17, una femella a la desembocadura del Ridaura; vuitena citació de l'espècie a la vall. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 31/03/17, se sent cantar un mascle a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


El rascletó (Porzana parva).Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
El 12/03/17, sis exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació de l'any. (Mònica Ló pez García)
El 16/03/17, deu exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 19/03/17, cinc, el 23/03/17, vuit, rl 26/03/17, un. (Carlos Alvarez Cros, Arnau Guardia)
El 23/03/17, un exemplar a la depuradora de Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 25/03/17, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Guillem Saguer Parés, Carlos Alvarez Cros)


Els deu cames-llargues (Himantopus himantopus), el 16/03/17.

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
El 06/03/17, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera citació de l'any. (Carlos Alvarez Cros)
El 09/03/17, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 13 i 19/03/17, tres exemplars a la desembocadura del Ridaura; els dies 16 i 17/03/17, dos, els dies 18 i 31/03/17, un. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Aniol Negre Albertí­)


El corriol petit (Charadrius dubius), el 06/03/17.

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 03 i 05/03/17, un exemplar a la bassa del Dofí­. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 05 i 10/03/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 05, 09, 11, 15, 16, 18, 21, 23, 25 i 27/03/17, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; els dies 10 i 12/03/17, dos, el 13/03/17, tres. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí­, Guillem Saguer Parés)


El becadell comú (Gallinago gallinago), el 03/03/17, a la bassa del Dofí­.

(77). Gamba-roja vulgar (Tringa totanus)
El 23/03/17 un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros)


La gamba-roja vulgar (Tringa totanus).

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 17/03/17, encara l'exemplar a la bassa del Dofí­; els dies 11 i 13/03/17, dos. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)
El 10/03/17, tres exemplars a la bassa del Dofí­ i un al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; probablement primeres citacions del pas primaveral. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 11 i 31/03/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 23/03/17, dos. (Carlos Alvarez Cros)
El 12/03/17, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 15/03/17, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)


La xivita (Tringa ochropus), el 06/03/17.

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
El 13/03/17, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera citació de l'any. (Carlos Alvarez Cros)


La xivitona (Actitis hypoleucos).

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 04/03/17, un exemplar adult al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 16/03/17, tres exemplars, en vol costa avall, front la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 25/03/17, molts exemplars en pas front la desembocadura del Ridaura. (Guillem Saguer Parés)


La gavina capnegra (Larus melanocephalus).

(83). Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
El 05/03/17, un adult al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 25/03/17, molts exemplars en pas front la desembocadura del Ridaura. (Guillem Saguer Parés, Carlos Alvarez Cros)


La gavina menuda (Hydrocoloeus minutus).

(86'). Gavià  fosc (Larus fuscus)
El 12/03/17, a l'abocador de Solius, un segon any amb anella metà l·lica al tars dret i de plà stic negre amb inscripció blanca (J383E) al tars esquerre. Aquest ocell va ser marcat com a Larus fuscus intermedius, el 18/07/16, com a poll, a Mandal, a Noruega, al "morro" de la península escandinava, a 1.825 Km en línia recta. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià  fosc (Larus fuscus intermedius) marcat.

El 17/03/17, al port de Sant Feliu de Guíxols, s'observa un adult amb anella metà l·lica al tars esquerre i de plà stic negre amb inscripció blanca (4AL4) al dret. Aquest ocell va ser marcat el 24/05/12, com un mascle adult, a l'illa brità nica de Guernsey del canal de la Mà nega. Els dies 19, 20 i 26/03/16, ja s'havia observat a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(86'''). Gavià  caspi (Larus cachinnans)
El 05/03/17, a l'abocador de Solius, s'observa un exemplar de segon any. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià  caspi (Larus cachinnans), el 05/03/17.

El 25/03/17, a l'abocador de Solius, s'observa tres exemplars de segon any. (Carlos Alvarez Cros)


Els gavians caspis (Larus cachinnans), el 25/03/17.

(87). Gavià  argentat (Larus michahellis)
El 12/03/17, a l'abocador de Solius, s'hi torna a observar l'exemplar 100% leucístic, aparentment aparellat. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià  argentat leucístic (Larus michahellis).

El 12/03/17, a l'abocador de Solius, s'observa un segon any extremadament clar. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià  argentat clar (Larus michahellis).

(87''). Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)
El 25/03/17, dos exemplars front la desembocadura del Ridaura; quarta citació d'aquesta espècie a la vall del Ridaura. (Guillem Saguer Parés)

(88). Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
El 23/03/17, un exemplar marcat amb anella metà l·lica al tars dret, al port de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)


El xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis).

(100). Cucut (Cuculus canorus)
El 31/03/17, un exemplar prop de l'abocador de Solius; primera citació de l'any. (Carlos Alvarez Cros)

(102). Xot (Otus scops)
L'11/03/17, un exemplar canta a S'Agaró ; primera citació de l'any. (Mònica Ló pez García)

(108). Falciot negre (Apus apus)
El 24/03/17, primera citació de l'any al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(110). Ballester (Apus melba)
El 13/03/17, primera citació de l'any a la costa de l'Alou. (Jaume Ramot García)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un mà xim de dos exemplars. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Tomas Altes, Manel Alvarez Cros, Arnau Guardia)
El 03/03/17, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 12/03/17, un mascle prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Antoni Mariné)
El 17/03/17, un mascle a la depuradora de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 18/03/17, un exemplar a la bassa del Dofí­. (Jaume Ramot García)

(132). Cuereta groga (Motacilla flava)
El 13/03/17, un mascle de la subespècie italiana M. f. cinereocapilla a la desembocadura del Ridaura; primera citació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)

(125). Oreneta cua-rogenca (Cecropis daurica)
El 04/03/17, almenys dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(126). Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)
El 04/03/17, diversos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(141). Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
El 31/03/17, un mascle prop de can Perera, a Panedes, Llagostera; primera citació de l'any. (Carlos Alvarez Cros)


La cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus).

(169). Mosquiter pà l·lid (Phylloscopus bonelli)
El 31/03/17, almenys quatre exemplars prop de can Perera, a Panedes, Llagostera; primera citació de l'any. (Carlos Alvarez Cros)

(181'). Pica-soques blau (Sitta europaea)
El 10/03/17, almenys un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la costa de l'Alou. (Carlos Alvarez Cros)
FEBRER/2017

(10). Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
El 04/02/17, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, s'arriba a completar la lectura (976795) de l'exemplar anellat com a juvenil, el 08/11/13, a Oberkirch, Suïssa, a 718 Km en linia recta; el 12/02/17 s'hi torna a observar. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


El corb marí gros (Phalacrocorax carbo) anellat. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(11). Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis)
Els dies 18 i 19/02/17 s'observa una parella covant, una altra copulant i una tercera portant material al niu, al litoral de Sant Feliu de Guíxols. (Josep Ma Bas Lay)


Els corbs marins emplomallats (Phalacrocorax aristotelis). Fotos: Josep Ma Bas Lay.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
El 02/02/17, un exemplar a la bassa del Dofí­. (Xavier Idígora Planas)
El 04/02/17, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 05, 11, 19 i 24/02/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 16, 17, 20 i 26/02/17, dos. (Tomas Altes Gonzalez, Rosa Matesanz Torrent, Aniol Negre Albertí­, Josep Ma Bas Lay, Jordi Castilló Carretero)
Els dies 10, 11, 23 i 26/02/17, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; els dies 24 i 25/02/17, dos, el 27/02/17, tres. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


El martinet blanc (Egretta garzetta), el 04/02/17.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un mà xim de quatre exemplars els dies 06 i 23/02/17, dies en el que es torna a observar l'exemplar marcat (WC4) a la Comunitat Valenciana; els dies 13 i 16/02/17, cinc. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Aniol Negre Albertí­)


El bernat pescaire (Ardea cinerea) marcat, el 06/02/17.

(23). Ànec blanc (Tadorna tadorna)
El 18/02/17, una femella i un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, que só n foragitats pel mascle resident d'oca egípcia. (Carlos Alvarez Cros)


La parella d'ànec blanc (Tadorna tadorna).

(26). Xarxet (Anas crecca)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un mà xim de catorze exemplars el 06/02/17. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Aniol Negre Albertí­, Josep Ma Bas Lay, Jordi Castilló Carretero)
El 10/02/17, un exemplar a la bassa del Dofí­; l'11/02/17, dos. (Jaume Ramot García)


Uns dels xarxets (Anas crecca), el 06/02/17.

(28). Ànec cuallarg (Anas acuta)
El 27/02/17, la femella encara és al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i a la bssa del Dofí­. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Aniol Negre Albertí­)


L'ànec cuallarg (Anas acuta), el 03/02/17.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
Els dies 05 i 06/02/17, encara la femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 08, 18, 19, 20, 23 i 24/02/17 és a la bssa del Dofí­. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Aniol Negre Albertí­)


L'ànec cullerot (Anas clypeata).

(37). Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
El 24/02/17, un exemplar sobre Castell d'Aro; primera citació primaveral. (Josep Ma Bas Lay)


L'àguila marcenca (Circaetus gallicus). Foto: Josep Ma Bas Lay.

(38). Arpella vulgar (Circus aeruginosus)
El 25/02/17, un mascle sobre el Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)


L'arpella vulgar (Circus aeruginosus). Foto: Jaume Ramot García.

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 03/02/17, un exemplar sobre la bassa del Dofí­. (Carlos Alvarez Cros)
El 10/02/17, un mascle a la zona de Solius. (Josep Ma Bas Lay)
L'11/02/17, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 25/02/17, un exemplar a Santa Cristina d'Aro. (Jaume Ramot García)

(42). Aligot comú (Buteo buteo)
El 26/02/17, s'observa una parella copulant prop del restaurant Els Tinars. (Jordi Castilló Carretero)

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
L'01/02/17, un exemplar sobre Sant Baldiri. (Josep Ma Bas Lay)
El 18/02/17, una parella copula a un prenya-segat de Sant Feliu de Guíxols. (Josep Ma Bas Lay)


La parella de falcó pelegrí (Falco peregrinus). Fotos: Josep Ma Bas Lay.

(57). Fotja (Fulica atra)
El 27/02/17, s'observa una còpula al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(70). Becadell sord (Lymnocryptes minimus)
El 24/02/17, un exemplar prop de la desembocadura del Ridaura. (Aniol Negre Albertí­)


El becadell sord (Lymnocryptes minimus). Foto: Aniol Negre Albertí­.

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 02, 04, 08, 10, 14, 15, 18 i 19/02/17, un exemplar a la bassa del Dofí­. (Xavier Idígora Planas, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Aniol Negre Albertí­)
Els dies 04, 24 i 26/02/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Aniol Negre Albertí­, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 05, 24 i 27/02/17, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí­)


El becadell comú (Gallinago gallinago), el 04/02/17, a la bassa del Dofí­.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
Els dies 02, 03, 14, 18, 19, 20, 24, 25, 26 i 27/02/17, encara l'exemplar a la bassa del Dofí­; els dies 12, 13 i 23/02/17, és al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR. (Xavier Idígora Planas, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Aniol Negre Albertí­)
El 24/02/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí­)


La xivita (Tringa ochropus), el 03/02/17.

(86'''). Gavià  caspi (Larus cachinnans)
L'11/02/17, a l'abocador de Solius, s'observa un exemplar de segon any. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià  caspi (Larus cachinnans).

(87). Gavià  argentat (Larus michahellis)
El 05/02/17, a la punta del Mulà , es torna a observar l'exemplar 100% leucístic, que no es veia des del 27/04/16. (Carlos Alvarez Cros, Fina de Puig Roca, Pere Carrera Bonadona)


El gavià  argentat leucístic (Larus michahellis).

(?). Gavià ? (Larus?)
El 04/02/17, a l'abocador de Solius, s'observa un exemplar de tercer any amb trets de gavià  argentat de potes roses (Larus argentatus). (Carlos Alvarez Cros)


El gavià  de tercer any (Larus sp.), el 04/02/17.

El 04/02/17, a l'abocador de Solius, s'observa un exemplar de segon any amb trets de gavià  caspi (Larus cachinnans). (Carlos Alvarez Cros)


El gavià  de secon any (Larus sp.), el 04/02/17.

(103). Duc (Bubo bubo)
L'01/02/17, es troba un mascle abatut d'un tret d'escopeta a la zona de can Barceló a Castell d'Aro.(Jaume Ramot García)


El duc (Bubo bubo) abatut i una radiografia on s'aprecien els múltiples perdigons . Fotos: Jaume Ramot García.

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un mà xim de tres exemplars els dies 16, 18 i 24/02/17. (Carlos Alvarez Cros, Tomas Altes Gonzalez, Rosa Matesanz Torrent, Aniol Negre Albertí­, Josep Ma Bas Lay)
Els dies 11, 17 i 25/02/17, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


Un dels blauets (Alcedo atthis), el 22/02/17, als estanys. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(124). Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
L'01/02/17, dos exemplars en vol en direcció nord, sobre Pedralta; primera citació prenupcial. (Josep Ma Bas Lay)

(161). Tallareta cuallarga (Sylvia undata)
El 25/02/17, un mascle a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(181'). Pica-soques blau (Sitta europaea)
El 18/02/17, almenys un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la costa de l'Alou. (Carlos Alvarez Cros)

(0'''). Oca egípcia (Alopochen aegyptiaca)
El 21/02/17, la parella resident al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, acompanya dos pollets. Aquest és el setè any consecutiu de reproducció en llibertat de l'espècie a la vall. (Carlos Alvarez Cros)


Les oques egípcies (Alopochen aegyptiaca), el 22/02/17.

(5'). Agapornis de Fischer (Agapornis fischeri)
El 14/02/17, es troba un exemplar moribund, que mor poc després, a la depuradora de Castell d'Aro. Es tracta d'un ocell criat en captivitat probablement de la mutació cobalt pastel. (Jaume Ramot García)


L'agapornis de Fischer (Agapornis fischeri). Fotos: Jaume Ramot García.

(12). Bec de corall senegalès (Estrilda astrild)
El 12/02/17, una quinzena d'exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
GENER/2017

(10). Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
El 07/01/17, vuit exemplars al dormidor del Parc dels Estanys, onze al de Les Sofreres-Cala Jonca i quatre al de Can Pei. (Josep Ma Bas Lay, Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 02, 07 i 08/01/17, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 03, 08, 09, 12 i 21/01/17, un. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 05 i 30/01/17, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; el 29/01/17, dos. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 19 i 28/01/17, un exemplar a la bassa del Dofí­. (Rosa Matesanz Torrent, Xavier Idígora Planas)


El martinet blanc (Egretta garzetta), el 02/01/17.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un mà xim de sis exemplars el 18/01/17. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 02, 03, 08, 21 i 30, un exemplar prop de can Barella a Panedes, Llagostera. (Jaume Ramot Gracía, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 09 i 24/01/17, un exemplar a la bassa del Dofí­. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)


Un dels bernats pescaires (Ardea cinerea), el 03/01/17.

(26). Xarxet (Anas crecca)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb mà xims de quinze exemplars el 15/01/17 i vint-i-dos el 19/01/17. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Josep Ma Bas Lay)
Els dies 07, 08 i 09/01/17, sis exemplars a la bassa del Dofí­; el 12/01/17, dos. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)


Alguns dels xarxets (Anas crecca), el 03/01/17.

(28). Ànec cuallarg (Anas acuta)
Els dies 02, 03, 04, 07, 12, 16 i 20/01/17, encara la femella a la bssa del Dofí­; els dies 05, 08, 18, 21, 28, 29 i 30/01/17 és al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros, Miguel àngel Fuentes Rosúa)


L'ànec cuallarg (Anas acuta), el 03/01/17.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
Almenys del 05 al 30/01/17, una femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 19/01/17 s'hi afegeixen dos mascles. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Miguel àngel Fuentes Rosúa)


L'ànec cullerot (Anas clypeata), el 28/01/17.

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 05/01/17, un mascle a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 09/01/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 15/01/17, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Antoni Mariné)
El 25/01/17, un exemplar a Solius. (Jaume Ramot Gracía)


L'esparver (Accipiter nisus), el 05/01/17.

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 24/01/17, tres exemplars prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)

(61). Torlit (Burhinus oedicnemus)
El 02/01/17, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)

(65). Fredeluga (Vanellus vanellus)
El 08/01/17, dos vols de set i vuit exemplars respectivament, prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot Gracía)
El 08/01/17, un exemplar en vol sobre el Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 09/01/17, disset exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 15/01/17, uns setanta exemplars prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Antoni Mariné)


Quatre de les fredelugues (Vanellus vanellus), el 09/01/17.

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 05 i 07/01/17, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 09, 16 i 25/01/17, un exemplar a la bassa del Dofí­; els dies 12, 18 i 20/01/17, dos. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
El 21/01/17, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 25 i 28/01/17, un. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 29/01/17, almenys vuit exemplars al terreny del davant del Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 30/01/17, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels becadells comuns (Gallinago gallinago), el 12/01/17. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
Els dies 03 i 04/01/17, encara l'exemplar al Ridaura, prop del pont del Remei; els dies 09, 12, 18 i 27/01/17, és a la bassa del Dofí­. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot Gracía, Rosa Matesanz Torrent)


La xivita (Tringa ochropus), el 04/01/17.

(86'). Gavià  fosc (Larus fuscus)
El 29/01/17, a l'abocador de Solius, un adult amb anella metà l·lica al tars dret i de plà stic blau amb inscripció blanca (F·T) a la tíbia dreta i anella de plà stic negra, sense inscripció a la tíbia esquerra. Aquest ocell va ser marcat a Holanda com a mascle de 3r any calendari, el 23/05/14. Ja havia estat observat a l'abocador el 07/02/15, el 30/01/16, el 07/02/16 i els dies 12, 13 i 19/03/16.(Carlos Alvarez Cros)


El gavià  fosc (Larus fuscus) marcat.

(86''). Gavià  argentat de potes roses (Larus argentatus)
El 29/01/17, a l'abocador de Solius, s'hi observa un exemplar de tercer any. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià  argentat de potes roses (Larus argentatus).

(87). Gavià  argentat (Larus michahellis)
El 29/01/17, a l'abocador de Solius, s'hi observa un exemplar de segon any, leucístic, amb plomes dorsals blanques. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià  argentat leucístic (Larus michahellis).

(93). Gavot (Alca torda)
El 04/01/17, un exemplar, front punta Prima. (Josep Ma Bas Lay)
El 07/01/17, un exemplar, front la punta d'en Pau. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Mònica Lòpez García)


El gavot (Alca torda) entre gavians argentats (Larus michahellis), el 07/01/17.

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Els dies 01 i 04/01/17, un exemplar al camí de ronda de S'Agaró . (Carles Feo Quer, Carlos Alvarez Cros)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un mà xim de dos exemplars els dies 02 i 03/01/17. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 04/01/17, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 12 i 13/01/17, un exemplar a l'estanyol del trenet de Castell d'Aro. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
El 21/01/17, un exemplar pescant capgrossos de granota pintada a una bassa de Sant Amanç. (Eudald Pujol Buxó )
El 27/01/17, un exemplar a la badia de Sant Fekiu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels blauets (Alcedo atthis), el 12/01/17, als estanys. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(114). Puput (Upupa epops)
El 02/01/17, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; el 29/01/17, dos. (Carlos Alvarez Cros)
El 02/01/17, un exemplar a Castell d'Aro. (Aniol Negre Albertí­)
Els dies 04 i 27/01/17, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 25/01/17, un exemplar a Solius. (Jaume Ramot Gracía)


La puput (Upupa epops), el 04/01/17.

(161). Tallareta cuallarga (Sylvia undata)
El 03/01/17, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(192). Corb (Corvus corax)
El 08/01/17, no menys de catorze exemplars a l'abocador de Solius; xifra força elevada. El 29/01/17, dotze. (Carlos Alvarez Cros)

(12). Bec de corall senegalès (Estrilda astrild)
El 03/01/17, un vol de nombre indeterminat prop de la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
L'11/01/17, una trentena d'exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; xifra rècord a la vall. (Josep Ma Bas Lay)
El 27/01/17, un nombre indeterminat d'exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Free web hostingWeb hosting