TORNAR A:   DARRERES OBSERVACIONS

                      DARRERES OBSERVACIONS INTERESSANTS. ANY 2018.

  Ocell de tempesta (Hydrobates pelagicus)
  Calàbria grossa (Gavia immer)
  Capó reial (Plegadis falcinellus)
  Esparver d'espatlles negres(Elanus caeruleus)
  Rascletó (Porzana parva)
  Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
  Paràsit cuapunxegut (Stercorarius parasiticus)
  Territ tresdits (Calidris alba)
  Gavià  caspi (Larus cachinnans) (21/01/18),   (27/01/18) ,   (18/03/18) ,   (21/04/18) ,   (08/09/18)
  Gavià  argentat de potes roses (Larus argentatus)
  Curroc (Gelochelidon nilotica)
  Mussol banyut (Asio otus)
  Cercavores (Prunella collaris)
  Tallarol emmascarat (Sylvia hortensis)
  Papamosques gris balear (Muscicapa striata balearica)
  Pinsà mec (Fringilla montifringilla) (02/01/18),   (16/03/18)
  Gralla (Coloeus monedula)
  Pardal roquer (Petronia petronia)

GENER,   FEBRER,   MARÇ,   ABRIL,   MAIG,   JUNY,   JULIOL,   AGOST,   SETEMBRE,   OCTUBRE,   NOVEMBRE,   DESEMBRE

També podeu veure les del anys: 2005,   2006,   2007,   2008,   2009,   2010,   2011,   2012,   2013,   2014,   2015,   2016  i   2017


En vermell les observacions de noves espècies i en blau les observacions d'evidències de cria de noves espècies.

DESEMBRE/2018

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de quatre exemplars els dies 01, 07 i 09/12/18; els dies 04, 08, 09, 10, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 30 i 31/12/18 es torna a observar l'exemplar marcat (WC4) a la Comunitat Valenciana. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Manel Alvarez Cros, Raül Calderón)
Els dies 04, 10 i 21/12/18, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


El bernat pescaire (Ardea cinerea) marcat, el 08/12/18.

(26). Xarxet (Anas crecca)
Els dies 01 03/12/18, un mascle i dues femelles a la bassa del Dofí; els dies 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 16, 17, 19, 20 i 31/12/18, un mascle i tres femelles. (Jaume Fabró Marcet, Immaculada Pujol Torrebadell, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Manel Alvarez Cros)
Del 14 al 20/12/18 i del 27 al 31/12/18, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 25/12/18, dos mascles i tres femelles, el 28/12/18 dos mascles i dues femelles, el 30/12/18, un mascle i dues femelles. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Olga Jordi Torres, Raül Calderón, Núria Formatger Masferrer)


El mascle de xarxet (Anas crecca), l'01/12/18. Foto: Jaume Fabró Marcet.

(27). Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
El 31/12/18, continua l'exemplar amb caràcters de domèstic al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros)


L'ànec collverd (Anas platyrhynchos var. domestica), el 08/12/18. Foto: Manel Alvarez Cros.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
De l'01 al 31/12/18, una femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)


L'ànec cullerot (Anas clypeata), l'01/12/18.

(39). Arpella pàl·lida (Circus cyaneus)
El 31/12/18, un mascle a Panedes, Llagostera. (Toni Strubell Trueta)

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 02/12/18, a Castell d’Aro apareixen una femella morta, aparentment en col·lidir amb un vidre, i un mascle amb una ala trencada (Jaume Ramot García).
El 03/12/18, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 04 i 16/12/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; dl 04/12/16, un altre prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 05/12/18, un exemplar prop del puig de la Gramoia. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 05 i 15/12/18, un exemplar un exemplar a la bassa del Dofí. (Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)
El 14/12/18, un exemplar un exemplar a Sant Feliu de Guíxols. (Eudald Pujol Buxó)


L'esparver ferit (Accipiter nisus), el 02/12/18. Foto: Jaume Ramot García.

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
El 22/12/18, un exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 02, 04 i 07/12/18, un exemplar a la bassa del Dofí. (Jaume Fabró Marcet, Immaculada Pujol Torrebadell, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)
El 30/12/18, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR. (Carlos Alvarez Cros)


El becadell comú (Gallinago gallinago), el 02/12/18. Foto: Jaume Fabró Marcet.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
De l'01 al 30/12/18, un exemplar a la bassa del Dofí i al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)La xivita (Tringa ochropus), el 07/12/18.

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Manel Alvarez Cros)
Els dies 01, 11 i 21/12/18, un exemplar a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
Del 02 al 23/12/18, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 05/12/18, un exemplar dins el port de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels blauets (Alcedo atthis), el 14/12/18. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(114). Puput (Upupa epops)
Els dies 01, 03 i 04/12/18, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 02 i 05/12/18, tres i els dies 18 i 25/12/18, un. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Raül Calderón)
El 04/12/18, tres exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; el 21/12/18, un. (Carlos Alvarez Cros)
Del 06 al 08/12/18, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 07/12/18, un exemplar a les Barnades, a Santa Cristina d'Aro. (Joan Carles Ortega Mateu)
El 20/12/18, un exemplar a Sant Amanç, a Sant Feliu de Guíxols. (Eudald Pujol Buxó)


Una de les puputs (Upupa epops), el 03/12/18 al Parc dels Estanys.

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 20/12/18, un exemplar a Sant Amanç, a Sant Feliu de Guíxols. (Eudald Pujol Buxó)

(131). Grasset de muntanya (Anthus spinoletta)
El 08/12/18, un exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(161). Tallareta cuallarga (Sylvia undata)
El 06/12/18, un exemplar a les dunes de Sant Pol. (Rosa Matesanz Torrent)

(196'). Pardal roquer (Petronia petronia)
El 31/12/18, un exemplar al costat del Parc de Bombers de Castell d'Aro; segona citació d'aquesta espècie a la vall. (Carlos Alvarez Cros)


El pardal roquer (Petronia petronia).

(0'''). Oca egípcia (Alopochen aegyptiaca)
El 06/12/18, còpula de la parella resident al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(1''''). Tórtora domèstica (Streptopelia risoria)
El 05/12/18, dos exemplars a can Juanals, a les Eroles, a Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)NOVEMBRE/2018

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
El 04/11/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Manel Alvarez Cros)

(16'). Agró blanc (Egretta alba)
El 16/11/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


L'agró blanc (Egretta alba).

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de quatre exemplars el 25/11/18; els dies 01, 02, 04, 09, 10, 11, 24, 27 i 30/11/18 es torna a observar l'exemplar marcat (WC4) a la Comunitat Valenciana. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Marc Julià, Rosa Matesanz Torrent)
Eks dies 11 i 30/11/18, un exemplar , prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


El bernat pescaire (Ardea cinerea) marcat, el 02/11/18. Foto: Manel Alvarez Cros.

(25). Ànec griset (Anas strepera)
Els dies 04, 07, 09 i 10/11/18, el mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros)


L'ànec griset (Anas strepera), el 09/11/18.

(26). Xarxet (Anas crecca)
Els dies 02, 03 i 03, 24, 28, 29 i 30/11/18, tres exemplars la bassa del Dofí; el 20/11/18, dos, els dies 23 i 25/11/18, quatre. (Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Eudald Pujol Buxó)
Els dies 07 i 16/11/18, quatre exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 23/11/18, quatre. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros)


Dos dels xarxets (Anas crecca), el 02/11/18. Foto: Manel Alvarez Cros.

(27). Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
El 30/11/18, continua l'exemplar amb caràcters de domèstic al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)


L'ànec collverd (Anas platyrhynchos var. domestica), el 02/11/18. Foto: Manel Alvarez Cros.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
Del 09 al 29/11/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


L'ànec cullerot (Anas clypeata), el 16/11/18.

(41). Esparver (Accipiter nisus)
L'01/11/18, un exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 10 i 19/11/18, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 10, 24 i 25/11/18, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR. (Carlos Alvarez Cros, Josep Ma Bas Lay)
El 17/11/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 04/11/18, tres exemplars prop del Tennis d'Aro; el 20/11/18, dos. (Jaume Ramot García).

(58). Grua (Grus grus)
El 13/11/18, trenta-quatre exemplars sobre Sant Feliu de Guíxols. (Marc Puig)

(61). Torlit (Burhinus oedicnemus)
L'11/11/18, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


El torlit(Burhinus oedicnemus)

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 11, 17 i 22/11/18, un exemplar a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)


El becadell comú (Gallinago gallinago), l'11/11/18.

(72). Becada (Scolopax rusticola)
El 10/11/18, un exemplar mort per un caçador, prop de Santa Escolàstica, a Sant Feliu de Guíxols. El caçador comenta que la setmana abans n'havia mort dues més a la mateixa zona. (Carlos Alvarez Cros)
El 22/11/18, un exemplar atropellat a la C-31, a Platja d'Aro. (Jaume Ramot García)


La becada (Scolopax rusticola), el 22/11/18. Foto: Jaume Ramot García.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
Els dies 02, 03, 04, 06, 07, 09, 12, 13, 16, 17, 20, 22, 23, 28 i 29/11/18, un exemplar a la bassa del Dofí; els dies 10, 11, 24, 25 i 30/11/18 és al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR. (Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Eudald Pujol Buxó)


La xivita (Tringa ochropus), el 03/11/18. Foto: Manel Alvarez Cros.

(105). Gamarús (Strix aluco)
El 23/11/18, un exemplar prop del puig Rodó, a Castell-Platja d'Aro. (Jaume Ramot García)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 10, 11, 17, 19 i 24/11/18, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 30/11/18, un exemplar a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)

(3). Periquito (Melopsitacus undulatus)
El 20/11/18, encara l'exemplar de color blanc prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)OCTUBRE/2018

(9). Mascarell (Morus bassanus)
El 19/10/18, un exemplar adult davant la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
De l'01 al 16/10/18, tres exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 05 i 07/10/18, cinc, els dies 14 i 23/10/18, quatre, els dies 17, 24 i 26/10/18, dos, els dies 19, 20, 20 i 29/10/18 un. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)


Dos dels martinets blancs (Egretta garzetta), amb ànecs collverds (Anas platyrhynchos), un ànec cullerot (Anas clypeata) i un corb marí gros (Phalacrocorax carbo) .

(16'). Agró blanc (Egretta alba)
Del 02 al 20/10/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 04/10/18, dos, el 21/10/18 tres. (Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Carles Feo Quer)


L'agró blanc (Egretta alba), el 02/10/18. Foto: Manel Alvarez Cros.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de quatre exemplars els dies 03, 05, 07 i 13/10/18; els dies 07, 28 i 29/10/18 es torna a observar l'exemplar marcat (WC4) a la Comunitat Valenciana. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Mònica López García, Carles Feo Quer)
El 05/10/18, dos exemplars a la bassa dels costat de la carretera de Sant Llorenç, a Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 19/10/18, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; el 26/10/18, dos. (Carlos Alvarez Cros)
El 20/10/18, un exemplar a la bassa del costat del restaurant Can Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels bernats pescaires (Ardea cinerea), el 02/10/18. Foto: Manel Alvarez Cros.

(19). Cigonya blanca (Ciconia ciconia)
Els dies 03 i 04/10/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Serveis Municipals de Jardineria)


La cigonya blanca (Ciconia ciconia). Foto: Manel Alvarez Cros.

(26). Xarxet (Anas crecca)
L'01/10/18, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 25, 29 i 30/10/18, tres exemplars la bassa del Dofí; el 31/10/18 quatre. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
El 2610/18, tres exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El xarxet (Anas crecca), l'01/10/18.

(25). Ànec griset (Anas strepera)
Els dies 03 i 11/10/18, el mascle la bassa del Dofí; els dies 05, 13, 16, 19, 20 i 23/10/18, és al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros)


L'ànec griset (Anas strepera). Foto: Manel Alvarez Cros.

(27). Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
De l'01 al 30/10/18, continua l'exemplar amb caràcters de domèstic al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)


L'ànec collverd (Anas platyrhynchos var. domestica), l'01/10/18.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
De l'01 al 03/10/18 i els dies 06, 07, 12, 21 i 29/10/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
Del 10 al 13/10/18 i els dies 27, 28 i 29/10/18, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 19 i 31/10/18, és a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Jaume Ramot García)


L'ànec cullerot (Anas clypeata), l'01/10/18.

(37). Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
El 16/10/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Núria Formatger Masferrer)


L'àguila marcenca (Circaetus gallicus). Foto: Núria Formatger Masferrer.

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 05/10/18, un exemplar a Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 19/10/18, un exemplar a Santa Crtistina d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)
El 21/10/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(43). Àguila calçada (Àguila calçada)
El 04/10/18, un exemplar a Paedes, prop de can Vinyes. (Josep Ma Bas Lay)
El 05/10/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 06/10/18, un exemplar a la bassa del Dofí, de Castell d'Aro. (Àlex Massana Pernias)
Els dies 14 i 17/10/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 16/10/18, tres (dues de fase fosca i una clara). (Núria Formatger Masferrer)
El 18/10/18, dos exemplars sobre el mas Candell de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 18/10/18, quatre exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Michael Lockwood)
El 19/10/18, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Núria Formatger Masferrer, Carles Feo Quer)
El 20/10/18, dos exemplars de fase fosca, en vol en direcció nord, sobre la bassa de les Reinetes, a Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 20/10/18, dos exemplars sobre el Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 21/10/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Núria Formatger Masferrer)
El 22/10/18, un exemplar sobre les Barnades, a Santa Cristina d'Aro. (Jaume Ramot García)


L'àguila calçada (Àguila calçada), el 14/10/18. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(47). Falcó mostatxut (Falco subbuteo)
El 19/10/18, un exemplar juvenil prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


El falcó mostatxut (Falco subbuteo).

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 09/10/18, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent).
El 16/10/18, un exemplar atropellat a la C-65, a l'alçada del restaurant Les Panolles, a Santa Cristina d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 20/10/18, un exemplar molt manyac, al mig de la carretera que mena a l'abocador de Solius; el 29/10/18, dos. (Carlos Alvarez Cros)

(70). Becadell sord (Lymnocryptes minimus)
El 21/10/187, un exemplar a la bassa de can Llaurador, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros­)

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 01, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 i 31/10/18, un exemplar a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Jaume Ramot García)
L'11/10/18, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 20/10/18, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR. (Carlos Alvarez Cros)


El becadell comú (Gallinago gallinago), l'01/10/18.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
Els dies 01, 08 i 12/10/18, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 09, 11, 16, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 30 i 31/10/18, probablement el mateix exemplar de la citació anterior a la bassa del Dofí. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Jaume Ramot García)

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
L'01/10/18, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR. (Carlos Alvarez Cros)

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 26/10/18, un adult a la platja Gran de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


La gavina capnegra (Larus melanocephalus).

(93). Gavot (Alca torda)
El 20/10/18, un exemplar a unes tres milles front Sant Elm. (Anònim)


El gavot (Alca torda).

(105). Gamarús (Strix aluco)
El 07/10/18, un exemplar prop de can Llaurador, a Santa Cristina d'Aro. (Jaume Ramot García)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Carles Feo Quer)
Els dies 05, del 10 al 13/10/18 i els dies 26 i 29/10/18, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 11, 13, 23, 24, 25 i 26/10/18, un exemplar a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cro, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Jaume Ramot García)

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
L'01/10/18, un exemplar al Ridaura, prop de can Pata. (Carlos Alvarez Cros)
El 21/10/17, un exemplar a la bassa de can Llaurador, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros­)

(121). Alosa (Alauda arvensis)
El 21/10/18, set exemplars migrant sobre el mar a una millafront punta Prima; primera citació postnupcial. (Josep Ma Bas Lay)

(123). Roquerol (Ptyonoprogne rupestris)
El 20/10/18, diversos exemplars a la desembocadura del Ridaura; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(129). Titella (Anthus pratensis)
El 19/10/18, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera i un altre al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primeres citacions postnupcials. (Carlos Alvarez Cros, Carles Feo Quer)

(139). Cotxa blava (Luscinia svecica)
El 24/10/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Miguel Ángel Fuentes Rosúa)

(141). Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
El 20/10/18, un mascle jove al camí de ronda de S'Agaró. (Dani Valverde Saubí)

(144). Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
El 05/10/18, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 14/10/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Núria Formatger Masferrer)


El còlit gris (Oenanthe oenanthe), el 05/10/18.

(171). Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
L'11/10/18, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(172). Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
El 05/10/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(191). Gralla (Coloeus monedula)
El 21/10/18, quatre exemplars en vol en direcció sud, sobre el Parc dels Estanys de Platja d'Aro; espècie rara a la vall, quarta observació des del 2005. (Carlos Alvarez Cros)

(210). Repicatalons (Emberiza schoeniclus)
El 21/10/18, alguns exemplars a la desembocadura del Ridaura; primera observació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)


Dos dels repicatalons (Emberiza schoeniclus).SETEMBRE/2018

(5). Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)
El 08/09/18, un exemplar al mar, front el camí de ronda de s'Agaró a la Conca. (Rosa Matesanz Torrent)

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
El 02/09/18, dos exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 14/09/18, un. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros)


Un dels martinets de nit (Nycticorax nycticorax).

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 05, 09, 11, 13, 20 i 21/09/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 07, 08, 17, 24 i 28/09/18, dos, els dies 19, 25 i 26/09/18 quatre, els dies 27, 29 i 30/09/18 tres. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Immaculada Pujol Torrebadell, Jaume Fabró Marcet, Lluís-Xavier Toldrà Bastida, Manel Alvarez Cros, Jordi Roura)
El 21/09/18, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Fabró Marcet)


El martinet blanc (Egretta garzetta).

(16'). Agró blanc (Egretta alba)
El 30/09/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Núria Formatger Masferrer)


L'agró blanc (Egretta alba). Foto: Núria Formatger Masferrer.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Els dies 05, 15, 17 i 19/09/18, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 06 i 11/09/18, un, els dies 07, 24, 28 i 29/09/18, tres, el 08/09/18 dos, els dies 22 i 27/09/18 quatre, el 25/09/18, cinc, el 26/09/18 sis; del 07 al 09 i l'11, del 13 al 15/09/18 i els dies 22, 28, 29 i 30/09/18 es torna a observar l'exemplar marcat (WC4) a la Comunitat Valenciana. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Immaculada Pujol Torrebadell, Jaume Fabró Marcet, Manel Alvarez Cros, Jordi Roura)
Els dies 07, 17 i 19/09/18, un exemplar a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
Els dies 13 i 21/09/18, un exemplar a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera i un altre o el mateix a la bassa del costat el restaurant Can Panedes. (Carlos Alvarez Cros)
El 28/09/18, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


El bernat pescaire (Ardea cinerea) marcat, el 09/09/18.

(23). Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Els dies 19 i 20/09/18, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)


L'ànec blanc (Tadorna tadorna), el 19/09/18. Foto: Manel Alvarez Cros.

(25). Ànec griset (Anas strepera)
De l'01 al 12/09/18 i els dies 18, 19, 21 i 22/09/18, encara el mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros)
Els dies 13, 18/09/18 i del 25 al 30/09/18, el mateix exemplar s'observa a la bassa del Dofí i el 22/09/18, a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Núria Formatger Masferrer)


L'ànec griset (Anas strepera), l'01/09/18.

(26). Xarxet (Anas crecca)
El 07/09/18 i de l'11 al 24/09/18, un exemplar a la bassa del Dofí; del 08 al 10/09/18, dos. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Jaume Ramot García)
Els dies 15, 21 i 30/09/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)
Els dies 28 i 30/09/18, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels xarxets (Anas crecca), el 07/09/18. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(27). Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
Els dies 17, 19/09/18 i del 27 al 30/09/18, un exemplar amb caràcters de domèstic al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros)


L'ànec collverd (Anas platyrhynchos var. domestica), el 17/09/18. Foto: Manel Alvarez Cros.

(29). Xarrasclet (Anas querquedula)
Els dies 10 i 26/09/18, un exemplar a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)


El xarrasclet(Anas querquedula), el 10/09/18, amb un xarxet (Anas crecca), en primer pla.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
Els dies 02, 04, 06, 07, 08, 09 i 12/09/18, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; del 06 al 13/09/18 i els dies 17, 25, 26 i 29/09/18 també s'observa al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
Del 13 al 15/09/18 i el 22/09/18, un exemplar s'observa a la bassa del Dofí. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Fabró Marcet, Immaculada Pujol Torrebadell, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Manel Alvarez Cros)


L'ànec cullerot (Anas clypeata), el 02/09/18.

(37). Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
El 06/09/18, un exemplar sobre Sant Amanç, a Sant Feliu de Guíxols. (Mònica López García)

(38). Arpella vulgar (Circus aeruginosus)
El 10/09/18, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; el 13/09/18, dos. (Carlos Alvarez Cros)


Una de les arpelles vulgars (Circus aeruginosus), el 13/09/18.

(41). Esparver (Accipiter nisus)
Els dies 24 i 29/09/18, un exemplar a Tallades, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(43). Àguila calçada (Aquila pennata)
El 24/09/18, un exemplar sobre Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
El 10/09/18, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 22/09/18, un exemplar a Santa Cristina d'Aro. (Jaume Ramot García).

(54). Rascletó (Porzana parva)
El 29/09/18, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; desena citació de l'espècie a la vall però primera al pas de tardor. (Carlos Alvarez Cros)

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
De l'11 al 15/09/18, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Immaculada Pujol Torrebadell, Carlos Alvarez Cros)


El corriol petit (Charadrius dubius). Foto: Immaculada Pujol Torrebadell.

(65). Fredeluga (Vanellus vanellus)
El 20/09/18, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Serveis Municipals de Jardineria)

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 26 i 27/09/18, un exemplar a la bassa del Dofí; primera citació postnupcial. (Jaume Ramot García, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
Els dies 28 i 29/09/18, dos exemplars a la bassa del Dofí. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


El becadell comú (Gallinago gallinago). Foto: Jaume Ramot García.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
Els dies 01, 02, 06, 07, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28 i 30/09/18, encara l'exemplar a la bassa del Dofí; el 26/09/18, dos. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Manel Alvarez Cros, Jaume Fabró Marcet, Immaculada Pujol Torrebadell,Jaume Ramot García)
El 08/09/18, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 19/09/18, un. (Carlos Alvarez Cros, Lluís-Xavier Toldrà Bastida, Núria Formatger Masferrer)


La xivita (Tringa ochropus), el 06/09/18.

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
L'01/09/18 i del 07 al 17/09/18 i el 30/09/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Jordi Roura)
El 30/09/18, un exemplar a la bassa del Dofí. (Núria Formatger Masferrer)


La xivitona (Actitis hypoleucos), el 08/09/18.

(81'). Paràsit cuapunxegut (Stercorarius parasiticus)
El 03/09/18, s'observa un exemplar de fase fosca, en vol, costa amunt, front el port de Sant Feliu de Guíxols; sisena citació a la vall i primera del pas de tardor. (Carlos Alvarez Cros).

(86'''?). Gavià caspi? (Larus cachinnans)?
El 08/09/18, a l'abocador de Solius, s'observa un possible exemplar juvenil; no està clar que pertanyi a aquesta espècie o que es tracti d'un exemplar no pur. (Carlos Alvarez Cros)


El possible gavià caspi (Larus cachinnans).

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro amb un màxim de tres els dies 05, 08, 15, 22, 24, 25 i 26/09/18. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Immaculada Pujol Torrebadell, Jaume Fabró Marcet, Lluís-Xavier Toldrà Bastida, Manel Alvarez Cros, Jordi Roura)
L'01/09/18, un exemplar al litoral de Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 02, 14 i 26/09/18, un exemplar a la bassa del Dofí. (Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros)
Els dies 05, 06, 08, 10, 11, 13, 15, 19, 20, 22 i 29/09/18, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros)


El blauet (Alcedo atthis), a la bassa del Dofí, el 02/09/18. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(113). Gaig blau (Coracias garrulus)
Els dies 01, 03, 04, 10 i 15/09/18, un exemplar a Panedes, Llagostera. (Toni Strubell Trueta, Carlos Alvarez Cros, Lluís Hugas Mulà, Rosa Matesanz Torrent)


El gaig blau (Coracias garrulus), el 03/09/18.

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 07/09/18, un exemplar prop de la bassa de les Reinetes, a Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 08/09/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Lluís-Xavier Toldrà Bastida)
L'11/09/18, un exemplar al Ridaura, prop de can Pata. (Carlos Alvarez Cros)
El 12/09/18, un exemplar a la resclosa de can Salvador, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 12/09/18, dos exemplars a Castell d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)
El 14/09/18, un exemplar prop de la bassa del costat de la carretera de St. Llotenç, a Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 15/09/18, un exemplar a Tallades, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(122). Oreneta de ribera (Riparia riparia)
El 07/09/18, almenys un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(141). Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
El 02/09/18, un exemplar prop del Tennis d'Aro; primera citació postnupcial. (Jaume Ramot García)
Els dies 07 i 30/09/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Jaume Fabró Marcet, Núria Formatger Masferrer)
Els dies 11 i 15/09/18, no menys de dos exemplars a Tallades, a Santa Cristina d'Aro; el 16/09/18, no menys de quatre, el 22/09/18, no menys de tres, el 24/09/18, un. (Carlos Alvarez Cros)


La cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus), el 07/09/18. Foto: Jaume Fabró Marcet.

(142). Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
El 10/09/18, tres exemplars a Panedes, Llagostera; primera citació postnupcial. (Rosa Matesanz Torrent)
El 16/09/18, un exemplar a Tallades, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El bitxac rogenc (Saxicola rubetra), el 16/09/18.

(144). Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
El 02/09/18, un exemplar a Tallades, a Santa Cristina d'Aro; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)
El 08/09/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Jaume Fabró Marcet)
El 10/09/18, almenys un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
L'11/09/18, un exemplar a Tallades, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 16/09/18, dos exemplars prop del Ridaura a l'alçada del mas Tapioles. (Rosa Matesanz Torrent)


El còlit gris (Oenanthe oenanthe), el 08/09/18. Foto: Jaume Fabró Marcet.

(158). Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
El 13/09/18, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(172). Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
Els dies 01, 02 i 28/09/18, almenys dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; els dies 09 i 11/09/18, un. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 03 i 24/09/18, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR. (Carlos Alvarez Cros)
El 04/09/18, almenys un exemplar a la bassa de les Reinetes, a Castell-Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 07/09/18, diversos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Núria Formatger Masferrer)
Els dies 14 i 30/09/18, un exemplar a la bassa del Dofí. (Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)
El 16/09/18, no menys de dos exemplars a Tallades, a Santa Cristina d'Aro; els dies 22 i 24/09/18, un. (Carlos Alvarez Cros)


Un mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus), el 07/09/18. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(175). Papamosques gris (Muscicapa striata)
El 07/09/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Núria Formatger Masferrer)


El papamosques (Muscicapa striata). Foto: Núria Formatger Masferrer.

(176). Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
L'01/09/18, un exemplar al litoral de Sant Feliu de Guíxols; primera citació postnupcial. (Rosa Matesanz Torrent)
El 05/09/18, almenys dos exemplars a Tallades, a Santa Cristina d'Aro, l'11/09/18, un. (Carlos Alvarez Cros)
El 07/09/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Núria Formatger Masferrer)
El 14/09/18, un exemplar a la bassa del Dofí. (Rosa Matesanz Torrent)
El 16/09/18, almenys un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels mastegatatxes (Ficedula hypoleuca), el 05/09/18.

(181'). Pica-soques blau (Sitta europaea)
El 24/09/18, almenys un exemplar al Ridaura, prop de can Pata. (Carlos Alvarez Cros)

(185). Escorxador (Lanius collurio)
El 13/09/18, un exemplar juvenil a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


L'escorxador (Lanius collurio).

(188). Capsigrany (Lanius senator)
El 10/09/18, un exemplar juvenil prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Rosa Matesanz Torrent)


El capsigrany (Lanius senator). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(204). Trencapinyes comú(Loxia curvirostra)
El 21/09/18, almenys una parella beu a la resclosa de can Salvador, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(1''''). Tórtora domèstica (Streptopelia risoria)
Els dies 03, 04, 12 i 14/09/18, un exemplar a la bassa del Dofí, a Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


La tórtora domèstica (Streptopelia risoria), el 12/09/18.

(3). Periquito (Melopsitacus undulatus)
El 02/09/18, un exemplar de color blanc prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)AGOST/2018

(10). Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
El 18/08/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació postnupcial. (Rosa Matesanz Torrent)


El corb marí gros (Phalacrocorax carbo), el 29/08/17. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(11). Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis)
El 30/08/18, un exemplar marcat amb anella de plàstic blanc i inscrioció negra (L47) a Platja d'Aro; aquest ocell havia estat marcat a l'Illa de l'Aire, a Menorca, el 12/03/14 i ja s'havia observat en anys anteriors al litoral del Baix Empordà i del Maresme. (Josep Ma Bas Lay)


El corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis).

(12). Martinet menut (Ixobrychus minutus)
L'01/08/18, un mascle i una femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 02, 05, 06, 09, 10, 11, 16, 22, 28 i 30/08/18, un exemplar, els dies 03, 04, 12 i 13/08/18, dos, el 07/08/18, tres. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Eduard Batista, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)


Un dels martinets menuts (Ixobrychus minutus), l'01/08/18.

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
L'01/08/18, un exemplar de primer any i un de segon, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 02, 10, 11 i 22/08/18, un exemplar, els dies 04 i 13/08/18, almenys tres, el 12/08/18, dos. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


Els martinets de nit (Nycticorax nycticorax) l'01/08/18.

(14). Martinet ros (Ardeola ralloides)
El 09/08/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(15). Esplugabous (Bubulcus ibis)
El 05/08/18, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació postnupcial. (Manel Alvarez Cros)


Els esplugabous(Bubulcus ibis). Foto: Manel Alvarez Cros.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 09, 10, 11, 24 i 28/08/18, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 23 i 30/08/18, un, el 29/08/18 tres. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Marc Julià)


Els martinets blancs (Egretta garzetta), el 10/08/18. Foto: Manel Alvarez Cros.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Els dies 01, 06, 09, 10, 13, 15, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 28, 29 i 31/08/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, el 18/08/18 sis, els dies 20 i 24/08/18, dos, el 27/08/18 tres. (Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Marc Julià, Eduard Batista)
El 21/08/18, un exemplar a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera i un altre o el mateix a la bassa del costat el restaurant Can Panedes. (Carlos Alvarez Cros)


El bernat pescaire (Ardea cinerea), l'01/08/18. Foto: Manel Alvarez Cros.

(19). Cigonya blanca (Ciconia ciconia)
Els dies 11, 12 i 18/08/18, l'exemplar anellat, a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 22/08/18, un exemplar sobre can Palahí, a Santa Cristina d’Aro (Toni Strubell Trueta).


La cigonya blanca (Ciconia ciconia).

(25). Ànec griset (Anas strepera)
Del 04 al 18/08/18, encara l'exemplar tipus femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; del 19 al 30/08/18, un mascle, el 22/08/18 un mascle i un exemplar tipus femella. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)


La femella d'ànec griset (Anas strepera), el 04/08/18, el mascle el 21/08/18 i els dos exemplars, el 22/08/18.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
El 21/08/18, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; els dies 22, 28 i 3108/18, almenys un. (Carlos Alvarez Cros)
Els diews 27 i 31/08/18, un exemplar tipus femella, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, probablement el mateix observat a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


Els ànecs cullerots (Anas clypeata).

(29). Xarrasclet (Anas querquedula)
El 12/08/18, un mascle adult i set exemplars més, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(37). Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
El 06/08/18, un exemplar sobre el Tipi Parck, a Santa Cristina d'Aro. (Àlex Massana Pernias)

(40'). Astor (Accipiter gentilis)
El 18/08/18, un exemplar prop de Canyet, a Santa Cristina d'Aro. (Eudald Pujol Buxó)

(41). Esparver (Accipiter nisus)
L'01/08/18, un exemplar prop de Sant Amanç, a Sant Feliu de Guíxols. (Eudald Pujol Buxó)
El 26/08/18, un exemplar prop de la bassa de les Reinetes, a Platja d'Aro. (Àlex Massana Pernias)

(52). Rascló (Rallus aquaticus)
El 18/08/18, un exemplar al tram final del Ridaura; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
El 02/08/18, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Manel Alvarez Cros)


Els cames-llargues (Himantopus himantopus). Foto: Manel Alvarez Cros.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
De l'01 al 31/08/18, un exemplar a la bassa del Dofí. (Manel Alvarez Cros, Eduard Batista, Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 07/08/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 15/08/18, dos. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros)
El 30/08/18, un exemplar a la bassa del costat de la carretera de Sant Llorenç, a Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


La xivita (Tringa ochropus), l'01/08/18. Foto: Manel Alvarez Cros.

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
Els dies 01, 02, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 i 31/08/18, un exemplar a la bassa del Dofí. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros, Marc Julià, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 04, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 22 i 25/08/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; l'11/08/18, tres, els dies 13, 16, 17 i 20/08/18 dos, el 24/08/18 cinc. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Marc Julià, Àlex Massana Pernias, Núria Formatger Masferrer)
El 24/08/18, un exemplar a la resclosa de can Salvador, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


La xivitona (Actitis hypoleucos), l'01/08/18. Foto: Manel Alvarez Cros.

(85'). Gavina corsa (Larus audouinii)
El 23/08/18, un exemplar a les defenses del port de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)


La gavina corsa (Larus audouinii).

(88). Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
El 08/08/18, tres exemplars front Punta Prima; primera citació postnupcial. (Rosa Matesanz Torrent)

(91). Fumarell negre (Chlidonias niger)
El 13/08/18, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; vuitena citació d'aquesta espècie a la vall del Ridaura, on no es citava des de 2012. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


El fumarell negre (Chlidonias niger)

(107). Enganyapastors (Caprimulgus europaeus)
El 05/08/18, un exemplar a la bassa de la costa de l'Alou. (Carlos Alvarez Cros)
El 21/08/18, un exemplar a la bassa del golf Mas Nou. (Jaume Ramot García i altres observadors)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Presència d'almenys un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro amb un màxim de tres els dies 13, 19, 22, 26 i 30/08/18. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Eduard Batista, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Àlex Massana Pernias)
L'01/08/18, un exemplar prop de Sant Amanç, a Sant Feliu de Guíxols. (Eudald Pujol Buxó)
Els dies 04, 17, 20 i 30/08/18, un exemplar a la bassa del Dofí. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)
El 05/08/18, un exemplar a la bassa de la costa de l'Alou. (Carlos Alvarez Cros)
El 14/08/18, almenys un exemplar a la bassa de can Duran del Gatellar. (Carlos Alvarez Cros)
El 16/08/18, un exemplar al Ridaura, a Solius. (Toni Strubell Trueta)
Els dies 20, 22, 23, 24 i 25/08/18, un exemplar al tram final del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


El blauet (Alcedo atthis), a la bassa del Dofí, el 17/08/18.

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
L'01/08/18, almenys un exemplar al Ridaura, aigües amunt de can Pata. (Carlos Alvarez Cros)
El 05/08/18, un exemplar a la resclosa de can Salvador. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 09, 26 i 27/08/18, un exemplar prop de la bassa de les Reinetes, a Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Àlex Massana Pernias)
Els dies 26 i 30/08/18, un exemplar a la bassa del Dofí. (Rosa Matesanz Torrent, Manel Alvarez Cros)


El picot garser petit (Dendrocopos minor), el 26/08/18. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(132). Cuereta groga (Motacilla flava)
El 15/08/18, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros).


Una de les cueretes grogues (Motacilla flava)

(158). Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
El 12/08/18, un exemplar canta al Ridaura, a l'alçada dels estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(161). Tallareta cuallarga (Sylvia undata)
El 10/08/18, no menys de tres exemplars prop de la capçalera del Ridaura. (Josep Ma Bas Lay)

(166). Tallareta vulgar (Sylvia communis)
El 13/08/18, un exemplar a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(172). Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
El 21/08/18, un exemplar a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 25/08/18, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR; els dies 30 i 31/08/18, dos. (Carlos Alvarez Cros)
El 29/08/18, almenys dos exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels mosquiters de passa (Phylloscopus trochilus), el 30/08/18

(181'). Pica-soques blau (Sitta europaea)
Els dies 01, 19 i 22/08/18, almenys dos exemplars al Ridaura, aigües amunt de can Pata; el 10/08/18, almenys un. (Carlos Alvarez Cros)JULIOL/2018

(12). Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Els dies 01 i 11/07/18, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 03, 05, 20, 25 i 31/07/18, una femella, els dies 04, 14 i 30/07/18, un exemplar de sexe indeterminat, el 07/07/18, una femella i un juvenil, el 08/07/18, un mascle, una femella i un juvenil, el 09/07/18 un mascle i un juvenil, els dies 17, 18, 19, 21, 24 i 28/07/18, dos exemplars, els dies 23 i 26/07/18 tres. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros, Josep Barbarà Puig, Hubert Mas, Àlex Lizan)


El martinet menut (Ixobrychus minutus), el 03/07/18 i el juvenil del 07/07/18.

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Els dies 13, 14, 29 i 31/07/18, un exemplar de primer any i un de segon, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 24/07/18 quatre, el 25/07/18 tres, el 30/08/18, un exemplar. (Hubert Mas, Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)
El 15/07/18, un exemplar a la bassa del costat del restaurant Can Panedes, a Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


El martinet de nit (Nycticorax nycticorax) de segon any, el 14/07/18.

(14). Martinet ros (Ardeola ralloides)
El 13/07/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació postnupcial. (Hubert Mas)

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Els dies 01 i 17/07/18, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 02, 05, 07, 08, 09, 10, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 28, 29 i 30/07/18, un,; el 21/07/18 tres. (Manel Alvarez Cros, Mònica López García, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Josep Barbarà Puig, Àlex Lizan)
El 06/07/18, un exemplar a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 15/07/18, un exemplar a la bassa del costat del restaurant Can Panedes, a Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


El bernat pescaire (Ardea cinerea), l'01/07/18. Foto: Manel Alvarez Cros.

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
El 17/07/18 dos exemplars de primer any al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 28/07/18, quatre juvenils. (Manel Alvarez Cros, Àlex Lizan, Carlos Alvarez Cros)
El 31/07/18, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels agrons rojos (Ardea purpurea), el 17/07/18. Foto: Manel Alvarez Cros.

(19). Cigonya blanca (Ciconia ciconia)
El 15/07/18, un exemplar en vol sobre can Llaurador, a Santa Cristina d'Aro. (Eudld Pujol Buxó)

(19'). Capó reial (Plegadis falcinellus)
El 08/07/18, un gran estol front la costa de Sant Feliu de Guíxols. (Jordi Soler Ramionet)
El 31/07/18, cinc exemplars en vol sobre el Parc dels Estanys de Platja d'Aro (Serveis de Jardineria de Castell-Platja d'Aro)


Part de l'estol de capó reial (Plegadis falcinellus). Foto: Jordi Soler Ramionet.

(25). Ànec griset (Anas strepera)
El 15/08/18, encara l'exemplar tipus femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 30 i 31/08/18, es torna a observar. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros)


L'ànec griset (Anas strepera), el 10/07/18. Foto: Manel Alvarez Cros.

(26). Xarxet (Anas crecca)
Els dies 08 i 09/07/18, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera i molt primerenca citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)
El 25/07/18, un exemplar a la bassa del Dofí. (Núria Formatger Masferrer)


El xarxet comú (Anas crecca).

(37). Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
El 04/07/18, un exemplar a Sant Feliu de Guíxols. (Eudald Pujol Buxó)

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
El 03/07/18, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, encalçats pels gavians argenatts. (Carlos Alvarez Cros)

(79). Xivita (Tringa ochropus)
Els dies 03 i 20/07/18, un exemplar a la bassa de les Reinetes, a Platja d'Aro. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 04 i 17/07/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 08/07/18, dos, el 19/07/18 tres. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)
Els dies 07, 25, 26 i 30/07/18, un exemplar a la bassa del Dofí. (Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Mònica López García)


La xivita (Tringa ochropus), el 07/07/18. Foto: Manel Alvarez Cros.

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
Els dies 03, 17, 19, 21 i 24/07/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 23/07/18, dos. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
El 15/07/18, un exemplar a la bassa del costat del restaurant Can Panedes, a Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 19, 23, 24, 25, 26, 28 i 30/07/18, un exemplar a la bassa del Dofí, probablement el que s'ha aixecat del Ridaura, a la sortida d'aigua de l'EDAR; els dies 19, 25 i 31/07/18 dos. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Mònica López García)


La xivitona (Actitis hypoleucos), el 03/07/18.

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 29/07/18, tres adults i un juvenil a la desmbocadura del Ridaura. (Mònica López García, Rosa Matesanz Torrent)


Les gavines capnegres (Larus melanocephalus). Foto: Mònica López García.

(84). Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus)
El 07/07/18, un adult a la desembocadura del Ridaura; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(90). Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
El 09/07/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Josep Barbarà Puig)


El fumarell carablanc (Chlidonias hybrida), el 10/07/18. Foto: Josep Barbarà Puig.

(107). Enganyapastors (Caprimulgus europaeus)
El 03/07/18, alguns exemplars va a beure a la bassa de can Duran. (Jaume Ramot García)

(110). Ballester (Apus melba)
El 26/07/18, un poll és recollit a la Travessia de la Barceloneta de Sant Feliu de Guíxols; prova irrefutable de reproducció a la vall. (David Miret Martí)


El poll de ballester (Apus melba). Foto: David Miret Martí.

(111). Blauet (Alcedo atthis)
El 04/07/18, un exemplar a la bassa de les Reinetes, a Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 08, 09, 11, 16, 17, 20, 21, 25, 29, 30 i 31/07/18, almenys un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 13, 19, 23, 26 i 28/07/18, dos. (Manel Alvarez Cros, Josep Barbarà Puig, Hubert Mas, Carlos Alvarez Cros, Àlex Lizan)
El 19/07/18, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 30/07/18, un exemplar a la bassa del Dofí. (Mònica López García)

(113). Gaig blau (Coracias garrulus)
El 06/07/18, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)


El gaig blau (Coracias garrulus). Foto: Jordi Soler Ramionet.

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
Els dies 04 i 20/07/18, almenys un exemplar a la bassa de les Reinetes, a Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 05/07/18, almenys un exemplar al Ridaura, a l'alçada de can Pata. (Carlos Alvarez Cros)
El 20/07/18, almenys un exemplar a can Provençal. (Carlos Alvarez Cros)


El picot garser petit (Dendrocopos minor), el 20/07/18, a can Provençal.

(181'). Pica-soques blau (Sitta europaea)
Els dies 05 i 24/07/18, almenys un exemplar al Ridaura, aigües amunt de can Pata. (Carlos Alvarez Cros)

(188). Capsigrany (Lanius senator)
El 17/07/18, un grup familiar prop del golf Costa Brava, a Santa Cristina d'Aro. (Eudald Pujol Buxó)

(1). Ànec mut (Cairina moschata)
El 14/07/18, encara l'exemplar a la bassa del Dofí. (Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Mònica López García, Carlos Alvarez Cros)


L'ànec mut (Cairina moschata), l'01/07/18. Foto: Manel Alvarez Cros.

(5'). Agapornis de Fischer (Agapornis fischeri)
El 05/07618, encara l'exemplar, probablement d'una mutació cobalt, a can Pata; el 13/07/18, almenys tres. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí)


L'agapornis de Fischer (Agapornis fischeri), el 05/07/18.JUNY/2018

(9). Mascarell (Morus bassanus)
El 23/06/18, fins a quatre exemplars front punta del Mulà, a Platja d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)

(12). Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Els dies 09 i 10/06/18, dos exemplars en vol al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 20, 26 i 30/06/18, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)
El 29/06/18, un mascle i un juvenil al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; indici de reproducció. (Carlos Alvarez Cros)


Els martinets menuts (Ixobrychus minutus), el 29/06/18.

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Els dies 02, 11, 13, 25 i 27/06/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 26/06/18, dos. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)


El martinet de nit (Nycticorax nycticorax), el 02/06/18.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
El 17/06/18, un exemplar sobrevola l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 19, 20, 23 i 29/06/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros)


El bernat pescaire (Ardea cinerea), el 29/06/18. Foto: Manel Alvarez Cros.

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
Els dies 13 i 26/06/18 un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)

(19). Cigonya blanca (Ciconia ciconia)
El 17/06/18, encara l'exemplar a l'abocador de Solius, marcat amb anella metàl·lica Hiddennsee BF40. Alguns dies també s'observa al golf Costa Brava de Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)


La cigonya blanca (Ciconia ciconia).

(25). Ànec griset (Anas strepera)
El 29/06/18, encara l'exemplar tipus femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)


L'ànec griset (Anas strepera), el 02/06/18. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(27). Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
El 26/06/18, encara el mascle amb caràcters de domèstic al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


L'ànec collverd (Anas platyrhynchos), l'01/06/18.

(35). Milà negre (Milvus migrans)
El 02/06/18, no menys de quaranta-un exemplars a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
L'01/06/18, un niu amb dos polls a un prenya-segat de Sant Feliu de Guíxols. (Josep Ma Bas Lay)


Els polls de falcó pelegrí (Falco peregrinus); retall de foto feta amb un potent equip òptic a molta distància, per Josep Ma Bas Lay.

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 19/06/18, un exemplar prop de Pedralta. (Rosa Matesanz Torrent).

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
L'01/06/18, una parella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 27/06/17, cinc adults. (Carlos Alvarez Cros)


Els cames-llargues (Himantopus himantopus).

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
Els dies 01 i 09/06/18, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; els dies 08, 15 i 27/06/18, almenys un. (Carlos Alvarez Cros)
El 13/06/18 un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Núria Formatger Masferrer)


El corriol petit (Charadrius dubius), el 08/06/18.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 23/06/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
El 25/06/18, un exemplar a la bassa del Dofí; primera citació postnupcial. (Jaume Ramot García)

(93). Gavot (Alca torda)
El 23/06/18, un exemplar front punta del Mulà, a Platja d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)


El gavot (Alca torda). Foto: Josep Ma Bas Lay.

(105). Gamarús (Strix aluco)
El 03/06/18, un exemplar atropellat a la C-65, prop del restaurant Les Panolles, a Santa Cristina d'Aro. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)


El gamarús (Strix aluco). Foto: Jaume Ramot García.

(107). Enganyapastors (Caprimulgus europaeus)
El 08/06/18, uns tretze exemplars, prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
L'11/06/18, almenys un exemplar al Ridaura, aigües amunt de can Pata. (Carlos Alvarez Cros)

(132). Cuereta groga (Motacilla flava)
El 08/06/18, un exemplar al costat del Parc de Bombers de Castell d'Aro; data molt tardana per l'espècie. (Carlos Alvarez Cros).

(181'). Pica-soques blau (Sitta europaea)
L'11/06/18, almenys un exemplar al Ridaura, aigües amunt de can Pata. (Carlos Alvarez Cros)

(191'). Cornella negra (Corvus corone)
El 02/06/18, s'observa una parella amb tres polls volanders al pla de Solius, fet que suggereix la reproducció a algun lloc proper. (Josep Ma Bas Lay)

(1). Ànec mut (Cairina moschata)
El 02/06/18, els dos exemplars a la bassa del Dofí; del 08 al 27/06/18, un, el segon. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Manel Alvarez Cros)


L'ànec mut (Cairina moschata), el 02/06/18.

(1''''). Tórtora domèstica (Streptopelia risoria)
El 10/06/18, un exemplar a can Juanals, a les Eroles, a Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(5'). Agapornis de Fischer (Agapornis fischeri)
De l'11 al 23/0618, un exemplar, probablement d'una mutació cobalt, a can Pata. (Carlos Alvarez Cros)


L'agapornis de Fischer (Agapornis fischeri), el 15/06/18.MAIG/2018

(5). Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)
Els dies 29 i 30/05/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; interessant dada per la data en què es produeix. (Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)


El cabussó collnegre (Podiceps nigricollis). Foto: Núria Formatger Masferrer.

(12). Martinet menut (Ixobrychus minutus)
El 10/05/18, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació prenupcial. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 11 i 19/05/18, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)


El martinet menut (Ixobrychus minutus). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Els dies 03 i 12/05/18, tres exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 05 i 26/05/18, un, el 20/05/18, dos. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)


Un dels martinets de nit (Nycticorax nycticorax), el 03/05/18. Foto: Manel Alvarez Cros.

(14). Martinet ros (Ardeola ralloides)
Els dies 01, 02, 06, 07 i 08/05/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 05/05/18, dos. (Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Francesc Farran García)
El 03/05/18, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 09 i 12/05/18, un exemplar a la bassa del Dofí. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


El martinet ros (Ardeola ralloides). Foto: Manel Alvarez Cros.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 01, 03, 06, 08, 09, 10, 13, 15, 22 i 23/05/18, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 02, 04 i 12/05/18, cinc, el 05/05/18, tres, el 07/05/18 quatre, els dies 11, 14, 16, 17, 18 i 20/05/18, un. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Francesc Farran García, Rosa Matesanz Torrent, Marc Julià, Manuel Caamaño Torres)
El 14/05/18, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels martinets blancs (Egretta garzetta), el 02/05/18. Foto: Manel Alvarez Cros.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de tres exemplars els dies 04 i 19/05/18. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)
Del 12 al 27/05/18, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, es torna a observsr l'exemplar marcat (WC4) a la Comunitat Valenciana. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Marc Julià)


Un bernat pescaire (Ardea cinerea), el 10/05/18. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

El 16/05/18, l'exemplar marcat i un altre són observats amb comportament de festeig al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Núria Formatger Masferrer)

Els bernats pescaires (Ardea cinerea), el 16/05/18. Fotos: Núria Formatger Masferrer.

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
Els dies 01, 02. 04, 09 i del 12 al 19/05/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 20/05/18, dos. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Manuel Caamaño Torres)


L'agró roig (Ardea purpurea), el 02/05/18.

(19). Cigonya blanca (Ciconia ciconia)
El 10/05/18, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)
El 27/05/18, un exemplar a l'abocador de Solius; estava marcat amb anella metàl·lica Hiddennsee BF40. (Carlos Alvarez Cros)


Les cigonyes blanques (Ciconia ciconia). Primera foto: Jordi Soler Ramionet.

(25). Ànec griset (Anas strepera)
Del 01 al 13/05/18, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 20, 21 i 26/05/18, l'exemplar tipus femella. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)


El mascle d'ànec griset (Anas strepera), el 02/05/18, i l'exemplar tipus femella el 20/05/18.

(27). Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
Del 26 al 29/05/18, un mascle amb caràcters de domèstic al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)


L'ànec collverd (Anas platyrhynchos).

(34). Aligot vesper (Pernis apivorus)
El 12/05/18, tres exemplars sobre Castell d'Aro; el 26/05/18, sis. (Josep Ma Bas Lay, Hugo Framis)
El 27/05/18, un exemplar sobres can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(34'). Esparver d'espatlles negres (Elanus caeruleus)
El 21/05/18, un exemplar front de can Barella, a Panedes, Llagostera; primera citació d'aquesta espècie a la vall. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


L'esparver d'espatlles negres (Elanus caeruleus).

(35). Milà negre (Milvus migrans)
El 20/05/18, no menys de vint-i-cinc exemplars a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(37). Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
El 30/05/18, un exemplar prop de Roca Ponça, a Santa Cristina d'Aro. (Heiner Götz)

(47). Falcó mostatxut (Falco subbuteo)
El 15/05/18, un exemplar a la bassa del Dofí. (Josep Ma Bas Lay)

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 14/05/18, dos exemplars a les Eroles, a Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros).

(50). Guatlla (Coturnix coturnix)
Els dies 24 i 27/05/18, un exemplar canta prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet, Carlos Alvarez Cros)

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
El 13/05/18, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)
Els dies 29 i 30/05/18, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)


El cames-llargues (Himantopus himantopus).

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
Els dies 01, 02, 04, 19 i 26/05/18, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; els dies 05, 13, 15, 18, 20, 21 i 31/05/18, un. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


Un dels corriols petits (Charadrius dubius), l'01/05/18.

(63). Corriol gros (Charadrius hiaticula)
El 14/05/18, tres exemplars a la desembocadura del Ridaura; primera citació de l'any. (Carlos Alvarez Cros).
El 15/05/18, quatre exemplars a la desembocadura del Ridaura; el 16/05/18, tres, els dies 18 i 21/05/18, un. (Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros).


Els corriols grossos (Charadrius hiaticula), el 14/05/18.

(65''). Territ tresdits (Calidris alba)
El 14/05/18, un exemplar a la gola del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


El territ tresdits (Calidris alba).

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
El 10/05/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


El becadell comú (Gallinago gallinago), el 10/05/18. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(77). Gamba-roja vulgar (Tringa totanus)
El 04/05/18, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; els dies 14 i 15/05/18, un. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)


Les gamba-roges vulgars (Tringa totanus). Foto: Manel Alvarez Cros.

(78). Gamba verda (Tringa nebularia)
Els dies 03, 06, 07 i 08/05/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Francesc Farran García)


La gamba verda (Tringa nebularia), el 03/05/18.

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
Els dies 01, 09 i 12/05/18, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 02, 05, 11, 13 i 19/05/18, un, el 07/05/18 set, el 08/05/18, sis, el 10/05/18, quatre. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)
L'01/05/18, un exemplar a la bassa del Dofí. (Manel Alvarez Cros)
El 12/05/18, un exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 13, 14 i 16/05/18, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; el 15/05/18, dos. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)


La xivitona (Actitis hypoleucos), l'01/05/18, a la bassa del Dofí. Foto: Manel Alvarez Cros.

(99). Tórtora (Streptopelia turtur)
L'01/05/18, dos exemplars a la bassa del Dofí­; primera citació de l'any. (Manel Alvarez Cros)


Una de les tórtores (Streptopelia turtur). Foto: Manel Alvarez Cros.

(105). Gamarús (Strix aluco)
El 05/05/18, un exemplar entre Sant Amanç i la Casa Nova. (Jaume Ramot García)

(107). Enganyapastors (Caprimulgus europaeus)
El 22/05/18, tres exemplars, a Panedes, Llagostera; primera citació prenupcial. (Jordi Soler Ramionet)

(113). Gaig blau (Coracias garrulus)
El 08/05/18, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera; primera citació prenupcial. (Jordi Soler Ramionet)
Els dies 21, 23, 24 i 27/05/18, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Rosa Matesanz Torrent, Jordi Soler Ramionet)


El gaig blau (Coracias garrulus). Foto: Jordi Soler Ramionet.

(115). Colltort (Jynx torquilla)
El 07/05/18, un exemplar prop de can Llaurador, a Santa Cristina d'Aro. (Xavier Higueruelo Codina)

(132). Cuereta groga (Motacilla flava)
El 02/05/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 03/05/18, almenys tres, el 04/05/18, no menys d'onze, el 05/05/18, sis, el 15/05/18, dos. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
El 04/05/18, almenys un mascle de la subespècie escandinava M. f. thunbergi al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Manel Alvarez Cros)
Els dies 14 i 15/05/18, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; el 20/05/18, un. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent).


Les cueretes grogues (Motacilla flava). Fotos: Manel Alvarez Cros.

(141). Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
El 04/05/18, un mascle als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Manel Alvarez Cros)
El 06/05/18, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(142). Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
L'01/05/18, un exemplar prop de la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)
El 06/05/18, tres exemplars prop del mas Candell de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 10/05/18, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; els dies 11 i 13/0518, un. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)
El 24/05/18, tres exemplars a Solius. (Rosa Matesanz Torrent)
El 25/05/18, un exemplar prop del mas Candell de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


Un els bitxacs rogencs (Saxicola rubetra), el 10/05/18. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(144). Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
El 07/05/18, un exemplar prop de can Llaurador, a Santa Cristina d'Aro. (Xavier Higueruelo Codina)
Els dies 08 i 17/05/18, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 13/05/18, un mascle i una femella, el 14/05/18, tres exemplars. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Manuel Caamaño Torres)
El 12/05/18, un mascle al costat del Parc de Bombers de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 13/05/18, una femella prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


El còlit gris (Oenanthe oenanthe), el 12/05/18.

(158). Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
Els dies 01 i 02/05/18, encara l'exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 02/05/18, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)

(160). Bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta)
El 02/05/16, no menys de tres exemplars prop de can Pata i un a bufaganyes; primeres citacions prenupcials. (Carlos Alvarez Cros)


Una de les bosquetes vulgars (Hippolais polyglotta), el 02/05/18.

(161). Tallareta cuallarga (Sylvia undata)
El 30/05/18, no menys de dos exemplars prop de Roca Ponça, a Santa Cristina d'Aro. (Heiner Götz)

(175). Papamosques gris (Muscicapa striata)
Els dies 01 i 02/05/18, un exemplar amb trets de la subespècie balear (Muscicapa striata balearica), al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
Els dies 06, 10 i 15/05/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)
El 10/05/18, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 14/05/18, dos exemplars a les Eroles, a Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros).
El 15/05/18, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)


El papamosques gris balear (Muscicapa striata balearica).

(176). Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
De l'01 al 04/05/18 i els dies 14 i 15/05/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros)
El 10/05/18, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 28/05/18, dos exemplars al golf Costa Brava, a Santa Cristina d'Aro. (Núria Formatger Masferrer)


El mastegatatxes (Ficedula hypoleuca), el 02/05/18. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(181'). Pica-soques blau (Sitta europaea)
El 02/05/18, continua la parella que fa niu al Ridaura, a l'alçada de la costa de l'Alou. (Carlos Alvarez Cros)

(188). Capsigrany (Lanius senator)
El 03/05/18, un exemplar a can Llaurador, a Santa Cristina d'Aro. (Toni Strubell Trueta)
El 06/05/18, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 13 i 24/05/18, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros, Toni Strubell Trueta)


El capsigrany (Lanius senator), el 06/05/18. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(0'''). Oca egípcia (Alopochen aegyptiaca)
El 26/05/18, una segona parella amb tres polets al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 29/05/18, només en queden dos. (Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)

(1). Ànec mut (Cairina moschata)
Els dies 01, 02, 05, 07 i 20/05/18, encara l'exemplar a la bassa del Dofí; els dies 02, 03, 12, 14, 15, 16 i 18/05/18, també s'observa a la desembocadura del Ridaura, els dies 03, 11, 13, 15 i 19/05/18, també al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Francesc Farran García, Rosa Matesanz Torrent, Marc Julià, Núria Formatger Masferrer)
Els dies 26 i 31/05/18, dos exemplars a la bassa del Dofí. (Núria Formatger Masferrer)


L'ànec mut (Cairina moschata), l'01/05/18. Foto: Manel Alvarez Cros.

(1''''). Tórtora domèstica (Streptopelia risoria)
El 14/05/18, un exemplara a can Juanals, a les Eroles, a Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)ABRIL/2018

(8'). Ocell de tempesta (Hydrobates pelagicus)
El 28/04/18, dos exemplars mar endins; sisena citació a la vall. (Josep Ma Bas Lay)

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Els dies 01 i 02/04/18, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 03, 06, 07, 17, 25 i 29/04/18, un, el 12/04/18 quatre. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Mònica López García, Francesc Farran García, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)


Un dels martinets de nit (Nycticorax nycticorax), el 02/04/18.

(14). Martinet ros (Ardeola ralloides)
L'11/04/18, un exemplar a la desembocadura del Ridaura­; primera citació de l'any. (Rosa Matesanz Torrent)
Del 25 al 30/04/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 29/04/18, dos. (Rosa Matesanz Torrent, Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Mònica López García)


El martinet ros (Ardeola ralloides). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 01, 02 i 14/04/18, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)
Els dies 01, 05, 06, 17, 18 i 21/04/18, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 12, 19, 20, 27, 28 i 30/04/18, un, el 08/04/18, quatre, el 29/04/18, cinc. (Manel Alvarez Cros, Raül Calderon Alvarez, Mònica López García, Rosa Matesanz Torrent, Francesc Farran García, Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Irene Regidor Gallen)
El 06/04/18, un exemplar front la cala del Vigatà de Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)


Els martinets blancs (Egretta garzetta), a la desembocadura del Ridaura, l'01/04/18.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de tres exemplars els dies 06 i 07/04/18. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Francesc Farran García)
El 04/04/18, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, encara l'exemplar marcat (WC4) a la Comunitat Valenciana. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
L'11/04/18, un exemplar a la bassa del Dofí. (Rosa Matesanz Torrent)


El bernat pescaire (Ardea cinerea), marcat, el 04//04/18. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
Els dies 01, 02, 05 i 28/04/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 03, 25 i 30/04/18, dos. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)


L'agró roig (Ardea purpurea), l'01/04/18.

(19'). Capó reial (Plegadis falcinellus)
Els dies 01 i 05/04/18, un exemplar a la bassa del Dofí; del 02 al 04/04/18 s'observa al Ridaura, a l'alçada de can Bada i el 04/04/18, també fins al 09/04/18, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, on dorm junt amb esplugabous. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)


El capó reial (Plegadis falcinellus), l'01/04/18.

(23). Ànec blanc (Tadorna tadorna)
El 21/04/18, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Núria Formatger Masferrer)


L'ànec blanc (Tadorna tadorna), el 21/04/18. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(25). Ànec griset (Anas strepera)
Els dies 04, 05, 08, 09, 10, 25, 28 i 30/04/18, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 15/04/18, una femella i un mascle. (Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Aniol Negre Albertí, Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)
El 21/04/18, un mascle a la bassa del Dofí. (Núria Formatger Masferrer)


L'ànec griset (Anas strepera), el 21/04/18. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(29). Xarrasclet (Anas querquedula)
Els dies 01 i 05/04/18, un mascle, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


El xarrasclet (Anas querquedula), l'01/04/18.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
El 17/04/18, una femella i un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(37). Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
El 06/04/18, un exemplar sobre S'ant Miquel d'Aro, a Santa Cristina d'Aro. (Franck Lehmans)
El 15/04/18, dos exemplars prop de can Provençal, a Santa Cristina d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 22/04/18, una parella entre l'abocador de Solius i la costa. (Josep Ma Bas Lay)

(38). Arpella vulgar (Circus aeruginosus)
El 08/04/18, un mascle prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
Els dies 10, 11 i 14/04/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)
El 30/04/18, una femella prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


L'arpella vulgar (Circus aeruginosus). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(40). Esparver cendrós (Circus pygargus)
El 14/04/18, un mascle prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)


L'esparver cendrós
(Circus pygargus). Foto: Jaume Ramot García.

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 06/04/18, un exemplar entre Canyet i la punta d'en Bosch. (Rosa Matesanz Torrent)
El 14/04/18, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 22/04/17, un exemplar sobre el Tennis d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(47). Falcó mostatxut (Falco subbuteo)
El 08/04/18, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; primera citació prenupcial. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
El 21/04/18, dos exemplars sobre la costa de l'Alou. (Josep Ma Bas Lay)


El falcó mostatxut (Falco subbuteo). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
Els dies 02 i 15/04/18, un exemplar a un prenya-segat de Sant Feliu de Guíxols; el 21/04/18, niu amb polls. (Josep Ma Bas Lay, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 14/04/18, un exemplar prop del restaurant Can Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(57). Fotja (Fulica atra)
El 21/04/18, sobserva el primer poll al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El primer poll de fotja vulgar (Fulica atra).

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
Els dies 01, 07, 19 i 22/04/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 03/04/18, quatre, el 09/04/18, set, del 12 al 14/04/18 dos, el 21/04/18, cinc. (Raül Calderon Alvarez, Mònica López García, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
El 14/04/18, cinc exemplars a la platja de Sant Pol. (Toni Strubell Trueta)


Els cames-llargues (Himantopus himantopus), el 09/04/18. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(60'). Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
El 14/04/18, dos exemplars a la platja Gran de Platja d'Aro; quarta citació d'aquesta espècie a la vall. (Carlos Alvarez Cros)


Els bec d'alena (Recurvirostra avosetta).

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
Els dies 01, 02, 07, 20, 21, 23, 29 i 30/04/18, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; els dies 22, 27 i 28/04/18, dos. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Francesc Farran García)
Els dies 01, 02 i 04/04/18, un exemplar a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrents)
El 17/04/18, dos exemplars a Bufaganyes, a Santa Cristina d'Aro (Toni Strubell Trueta).


El corriol petit (Charadrius dubius), l'01/04/18.

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 01, 02, 04, 07, 11, 17, 18, 20 i 21/04/18, un exemplar a la bassa del Dofí. (Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, David Segarra Mediavilla, Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 06 i 26/04/18, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 07, 09, 12, 14, 19, 20, 25, 27 i 28/04/18, un. (Francesc Farran García, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros)
El 20/04/18, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Francesc Farran García)


El becadell comú (Gallinago gallinago), l'01/04/18. Foto: Manel Alvarez Cros.

(77). Gamba-roja vulgar (Tringa totanus)
Els dies 12 i 14/04/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)


La gamba-roja vulgar (Tringa totanus). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(78). Gamba verda (Tringa nebularia)
L'11/04/18, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Núria Formatger Masferrer)


Una de les gambes verdes (Tringa nebularia). Foto: Núria Formatger Masferrer.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
Els dies 01, 02, 04, 09, 10 i 11/04/18, un exemplar a la bassa del Dofí; el 23/04/18, quatre. (Manel Alvarez Cros, Mònica López García, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros)
El 02/04/18, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 11, 19, 23 i 25/04/18, un. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 07 i 09/04/18, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de can Bada. (Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)


Les xivites (Tringa ochropus), el 02/04/18. Foto dreta: Manel Alvarez Cros.

(80). Valona (Tringa glareola)
El 17/04/18, quatre exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació de l'any. (Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)
Els dies 19 i 20/04/18, un exemplar a la bassa del Dofí. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
El 21/04/18, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 27/04/18, un. (Irene Regidor Gallen, Carlos Alvarez Cros)


Dues de les valones (Tringa glareola). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
El 04/04/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació de l'any. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 07, 20, 21 i 28/04/18, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 12, 14, 17, 18, 19 i 25/04/18, un, els dies 26 i 30/04/18, sis, els dies 27 i 29/04/18, tres. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Irene Regidor Gallen, Manel Alvarez Cros)
El 22/04/18, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)

La xivitona (Actitis hypoleucos), el 04/04/18. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(83). Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
El 02/04/18, una trentena d'exemplars front S'Agaró. (Joep Ma Bas Lay)

(86'''?). Gavià caspi?
El 21/04/18, a l'abocador de Solius, s'observa un possible exemplar de segon any. (Carlos Alvarez Cros)


(92'). Curroc (Gelochelidon nilotica)
El 27/04/18, quatre exemplars front la platja Gran de Platja d'Aro; segona citació d'aquesta espècie a la vall. (Rosa Matesanz Torrent)


Els currocs (Gelochelidon nilotica). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(97). Tudó (Columba palumbus)
El 02/04/18, prmers polls volanders, a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


Polls volanders de tudó (Columba palumbus), el 02/04/18.

(100). Cucut (Cuculus canorus)
El 02/04/18, un exemplar prop del castell de Solius; primera citació de l'any. (Jaume Ramot García)

(103). Duc (Bubo bubo)
El 28/04/18, en Joan Grajera captura una femella que criava a Dosrius, al Maresme, que havia estat anellada com a poll a Castell d’Aro, el 2017, 422 dies abans a 59 Km de distància en línia recta (Jaume Ramot García)


El duc(Bubo bubo). Foto: Jaume Ramot García.

(105). Gamarús (Strix aluco)
El 12/04/18, un exemplar canta sota la Roca de Malvet, a Santa Cristina d'Aro. (Jofre de Febrer Bonilla)
El 14/04/18, un exemplar canta prop del Golf Costa Brava de Santa Cristina d'Aro. (Eudald Pujol Buxó)
El 20/04/18, un exemplar canta un moment al migdia prop de can Pata. (Carlos Alvarez Cros)

(106). Mussol banyut (Asio otus)
El 13/04/18, un exemplar a Panedes, Llagostera. (Eudald Pujol Buxó)


El mussol banyut (Asio otus). Foto: Eudald Pujol Buxó.

(112). Abellerol (Merops apiaster)
El 18/04/17, diversos exemplars sobre el Tennis d'Aro; primera citació de l'any. (Jaume Ramot García)

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
Els dies 15 i 16/04/18, una parella a la pollancreda de davant de can Provençal, a Santa Cristina d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 20/04/18, almenys un exemplar al costat del Ridaura, a l'alçada de la costa de l'Alou. (Carlos Alvarez Cros)


El mascle de picot garser petit (Dendrocopos minor), el 15/04/18. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(125). Oreneta cua-rogenca (Cecropis daurica)
L'11/04/18, un exemplar prop del Tennis d'Aro; primera citació prenupcial. (Jaume Ramot García)

(128). Piula dels arbres (Anthus trivialis)
L'11/04/18, alguns exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació de l'any. (Núria Formatger Masferrer)


Una de les piules dels arbres (Anthus trivialis). Foto: Núria Formatger Masferrer.

(132). Cuereta groga (Motacilla flava)
El 09/04/18, un mascle al Ridaura, a l'alçada de can Bada; primera citació de l'any. (Rosa Matesanz Torrent)
El 30/04/18, no menys de cinc exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Manel Alvarez Cros)


La cuereta groga (Motacilla flava), el 09/04/18. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(135'). Cercavores (Prunella collaris)
El 02/04/18, un exemplar a Roca Ponça, a Santa Cristina d'Aro; segona citació d'aquesta espècie a la vall. (Jaume Ramot García)


El cercavores (Prunella collaris). Foto: Jaume Ramot García.

(138). Rossinyol (Luscinia megarhynchos)
L'11/04/18, un exemplar prop del Tennis d'Aro; primera citació prenupcial. (Jaume Ramot García)

(141). Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
El 02/04/18, un mascle prop del Tennis d'Aro; primera citació de l'any. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 03, 11 i 22/04/18, un exemplar prop del Tennis d'Aro; el 09/04/18, un mascle i una femella. (Rosa Matesanz Torrent)
El 21/04/18, un exemplar prop del mas Candell. (Jaume Ramot García)


La cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus), el 02/04/18. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(142). Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
El 08/04/18, cinc exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; primera citació prenupcial. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
El 13/04/18, sis exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Rosa Matesanz Torrent)
El 14/04/18, dos exemplars prop de can Perera, a Panedes, Llagostera; el 19/04/18, sis. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
El 17/04/18, tres exemplars prop del mas Candell de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 17/04/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 18/04/18, diversos. ( Núria Formatger Masferrer)
El 20/04/18, un exemplar al costat del Ridaura, a l'alçada de la costa de l'Alou (Carlos Alvarez Cros).
Els dies 21 i 25/04/18, un exemplar prop del mas Candell. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
El 21/04/18, un exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/04/18, un exemplar prop de la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


un dels bitxacs rogencs (Saxicola rubetra), el 08/04/18. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(144). Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
El 04/04/18, un exemplar a can Juanals, a les Eroles, a Castell d'Aro; primera citació de l'any. (Rosa Matesanz Torrent)
El 17/04/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 21/04/18, un exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 21 i 25/04/18, un exemplar prop del mas Candell. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)


El còlit gris (Oenanthe oenanthe), el 04/04/18. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(157). Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
El 21/04/18, un exemplar canta al Ridaura, a l'alçada del Parc dels Estanys; primera citació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(158). Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
Els dies 20, 27, 28, 29 i 30/04/18, un exemplar canta als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)

(163). Tallarol de garriga (Sylvia cantillans)
El 30/04/18, un mascle canta prop de la bassa de l'Alou; primera citació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(165). Tallarol emmascarat (Sylvia hortensis)
El 12/04/18, un exemplar cantant a la zona de Pedralta; sisena citació a la vall. (Josep Ma Bas Lay)

(166). Tallareta vulgar (Sylvia communis)
El 14/04/18, un mascle prop de la desembocadura del Ridaura; primera citació de l'any. (Carlos Alvarez Cros)
El 15/04/18, un mascle prop del Tennis d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


La tallareta vulgar (Sylvia communis), el 15/04/18. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(171). Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
A primers d'abril, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, es fotografia un exemplar amb trets de la subespècie siberiana P. c. tristis, del que no es pot assegurar la correcta identificació, en no haver-se sentit el reclam (Cisco P. A.).


El mosquiter comú(Phylloscopus collybita). Fotos: Cisco P. A.

(172). Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
El 03/04/18, un exemplar prop del Tennis d'Aro; primera citació de l'any. (Rosa Matesanz Torrent)
El 23/04/18, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


El mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus), el 03/04/18. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(175). Papamosques gris (Muscicapa striata)
El 23/04/18, un exemplar prop del Tennis d'Aro; primera citació de l'any. (Rosa Matesanz Torrent)


El papamosques gris (Muscicapa striata). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(176). Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
El 15/04/18, un exemplar prop del Parc dels Estanys de Platja d'Aro i un altre al Golf Costa Brava de Santa Cristina d'Aro; primeres citacions de l'any. (Aniol Negre Albertí, Núria Formatger Masferrer)
El 16/04/18, un exemplar prop de can Provençal, a Santa Cristina d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 22/04/18, un exemplar prop de la Casa Nova, a Sant Feliu de Guíxols. (Jaume Ramot García)
El 27/04/18, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)
El 30/04/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El mastegatatxes (Ficedula hypoleuca), al Golf Costa Brava. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(181'). Pica-soques blau (Sitta europaea)
El 10/04/18, un exemplar, prop del de can Terrades, a Santa Cristina d'Aro. (Xavier Idígora Planas)
Els dies 20 i 22/04/18, continua la parella que fa niu al Ridaura, a l'alçada de la costa de l'Alou i, possiblement una altra prop d'on va criar al 2016. (Carlos Alvarez Cros)

(184). Oriol (Oriolus oriolus)
El 28/04/18, un exemplar a la desembocadura del Ridaura i un altre al Ridaura, a l'alçada de la costa de l'Alou; primeres citacions prenupcials. (Carlos Alvarez Cros)

(188). Capsigrany (Lanius senator)
El 09/04/18, un exemplar prop del mas Candell de Platja d'Aro; primera citació prenupcial. (Rosa Matesanz Torrent)
El 10/04/18, un exemplar, probablement pertanyent a la subespècie balear L. s. badius, prop del de can Terrades, a Santa Cristina d'Aro. (Xavier Idígora Planas)
El 17/04/18, un exemplar prop del mas Candell de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


Els capsigranys (Lanius senator), el 09/04/18 i el 10/04/18. Foto esquerra: Rosa Matesanz Torrent. Foto dreta: Xavier Idígora Planas.

(0'''). Oca egípcia (Alopochen aegyptiaca)
El 22/04/18, una parella còpula al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(1). Ànec mut (Cairina moschata)
El 23/04/18, encara l'exemplar a la bassa del Dofí; el 22/04/18, s'observa al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i del 27 al 30/04/18, a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Mònica López García, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)


L'ànec mut (Cairina moschata), el 02/04/18. Foto: Manel Alvarez Cros.

(12). Bec de corall senegalès (Estrilda astrild)
Els dies 21 i 22/04/18, un estol d'uns trenta-cinc exemplars, a la desembocadura del Ridaura; el 23/04/18, no menys de quaranta-cinc. (Carlos Alvarez Cros)


Els bec de corall senegalesos (Estrilda astrild).MARÇ/2018

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
El 23/03/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació de l'any. (Carlos Alvarez Cros)
Del 26 al 28/03/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 29/03/18, cinc, el 30/03/18, dos, el 31/03/18 tres. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
El 30/03/18, un exemplar a la bassa del Dofí. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


El martinet de nit (Nycticorax nycticorax), el 23/03/18.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 10, 15, 16, 17, 26, 29 i 30/03/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 20 i 20/03/18, deu, els dies 22 i 31/03/18, tres, el 23/03/18 quatre, els dies 25 i 27/03/18, dos. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Francesc Farran, Núria Formatger Masferrer, Mònica López García, Manel Alvarez Cros)
El 17/03/18, un exemplar en vol, sobre la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 29/03/18, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; els dies 30 i 31/03/18, dos. (Carlos Alvarez Cros)
El 29/03/18, un exemplar a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)


El martinet blanc (Egretta garzetta), menjant un cranc americà.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de quatre exemplars els dies 21 i 23/03/18. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Francesc Farran, Manel Alvarez Cros)
El 31/03/18, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, encara l'exemplar marcat (WC4) a la Comunitat Valenciana. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 02 i 23/03/18, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 28/03/18, un exemplar en vol sobre la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)


El bernat pescaire (Ardea cinerea), marcat, el 16/03/18.

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
El 29/03/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació de l'any. (Carlos Alvarez Cros)
El 31/03/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Manel Alvarez Cros)


L'agró roig (Ardea purpurea).

(19). Cigonya blanca (Ciconia ciconia)
El 23/03/18, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(19'). Capó reial (Plegadis falcinellus)
A primera hora del matí del 23/03/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. Més tard se'n compta fins dinou; setena citació a la vall i xifra rècord. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Mònica López García, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 25 i 26/03/18, tres exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 27/03/18, dos, els dies 29 i 31/03/18, un. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros)
Els dies 30 i 31/03/18, un exemplar a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)


Els capons reials (Plegadis falcinellus). Foto dreta: Núria Formatger Masferrer.

(25). Ànec griset (Anas strepera)
Del 15 al 23/03/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Francesc Farran)


L'ànec griset (Anas strepera), el 17/03/18.

(26). Xarxet (Anas crecca)
Fins el 29/03/18, presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de quatre exemplars el 05/03/18. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Francesc Farran, Núria Formatger Masferrer)


Una parella de xarxets comuns (Anas crecca), el 10/03/18.

(27). Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
El 25/03/18, primeres llocades a la vall, al Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)


Les llocades d'ànec dollverd (Anas platyrhynchos). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(28). Ànec cuallarg (Anas acuta)
El 07/03/18, una femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


L'ànec cuallarg (Anas acuta). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(29). Xarrasclet (Anas querquedula)
Els dies 27 i 28/03/18, un mascle, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 29/03/18 dos femelles i cinc mascles, el 31/03/18, dos mascles. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)


El xarrasclet (Anas querquedula), el 28/03/18 i els set, el 29/03/18.

(35). Milà negre (Milvus migrans)
El 05/03/18, un exemplar a l'abocador de Solius; primera citació de l'any. (Carlos Alvarez Cros)


El milà negre (Milvus migrans).

(37). Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
El 17/03/18, quatre exemplars sobre Castell d'Aro; primera citació primaveral. (Jaume Ramot García)

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 15/03/18, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 15/03/18, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
El 15/03/18 un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació de l'any. (Rosa Matesanz Torrent)
El 17/03/18, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 17, 20 i 28/03/18, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 23 i 29/03/18, un. (Francesc Farran, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


El cames-llargues (Himantopus himantopus) a la desembocadura del Ridaura.

(61). Torlit (Burhinus oedicnemus)
El 02/03/18, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 10/03/18, dos exemplars, en vol, a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 18/03/18, un exemplar a Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
L'11/03/18, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera citació de l'any. (Josep Ma Bas Lay)
El 15/03/18, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; els dies 16, 30 i 31/03/18, un. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 16/03/18, un exemplar al Ridaura, prop del pont del Remei. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 20 i 31/03/18, un exemplar a la bassa del Dofí. (Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)
El 22/03/18 dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


El corriol petit (Charadrius dubius), el 30/03/18.

(65). Fredeluga (Vanellus vanellus)
El 27/03/18, dos exemplars a Riuet, a Platja d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 02, 04, 05 i 10/03/18, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 03, 05, 06 i 08/03/18, dos exemplars a la bassa del Dofí; els dies 04, 06, 09, 10, 11, 17, 21 i 30/03/18, un, el 07/03/18 quatre. (Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Mònica López García, Jaume Ramot García)
Els dies 12, 14 i 15/03/18, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 17, 18, 19 i 21/03/18 un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 23/03/18 tres. (Francesc Farran, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)


Un dels becadells comuns (Gallinago gallinago), el 05/03/18 a la bassa del Dofí.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 31/03/18, encara l'exemplar a la bassa del Dofí; els dies 03 i 28/03/18, dos. (Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
El 18/03/18 un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 23/03/18, dos. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torren, Núria Formatger Masferrert)
Els dies 25 i 28/03/18, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


La xivita (Tringa ochropus), el 18/03/18 a la bassa del Dofí.

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Els dies 23 i 28/03/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros)


La gavina capnegra (Larus melanocephalus). Foto: Núria Formatger Masferrer.

(83). Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
L'11/03/18, un gran estol barrejat amb baldrigues front la platja de Sant Pol. (Pere Baucells Colomer)
El 12/03/18, una cinquantena front Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 28/03/18, no menys de cent cinquanta exemplars front l camí de ronda de S'Agaró. (Ricard Gutiérrez Benítez, Xevi Puig, Emma Guinart)

(85'). Gavina corsa (Larus audouinii)
Els dies 02 i 07/03/18, un exemplar, a la platja Gran de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)


La gavina corsa (Larus audouinii). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(86'). Gavià fosc (Larus fuscus)
El 17/03/18, a l'abocador de Solius, un exemplar amb anella metàl·lica al tars esquerre i de plàstic groc amb inscripció negraa (HXE31) al tars dret. Aquest ocell va ser marcat com a poll, el 2014, a Alemanya, a quasi 1.500 Km de distància.(Carlos Alvarez Cros)


El gavià fosc (Larus fuscus) marcat.

(86'''?). Gavià caspi?
El 18/03/18, a l'abocador de Solius, s'observa un exemplar de segon any. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià caspi (Larus cachinnans).

(102). Xot (Otus scops)
El 16/03/18, un exemplar canta a Santa Cristina d'Aro; primera citació de l'any. (David Segarra Mediavilla)

(108). Falciot negre (Apus apus)
El 31/03/18, diversos exemplars a la desembocadura del Ridaura, a Platja d'Aro i al Parc dels Estanys; primeres citacions de l'any. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí)

(110). Ballester (Apus melba)
El 16/03/18, primera citació de l'any a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
El 16/03/18, encara presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)


El blauet (Alcedo atthis), el 16/03/18. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 06/03/18, un mascle a la bassa del Dofí. (Núria Formatger Masferrer)
L'11/03/18, un exemplar, prop de la desembocadura del Ridaura i un altres a can Porvensal, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 31/03/18, un exemplar cantant i tamborinant a la pollancreda de davant de can Provençal, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El picot garser petit (Dendrocopos minor). Foto: Núria Formatger Masferrer.

(122). Oreneta de ribera (Riparia riparia)
El 02/03/18, almenys dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i altres dos a la desembocadura del Ridaura; primeres citacions de l'any. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)

(124). Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
El 02/03/18, diversos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i un a la desembocadura del Ridaura; primeres citacions prenupcials. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)

(181'). Pica-soques blau (Sitta europaea)
Els dies 10 i 17/03/18, almenys un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la costa de l'Alou; el 23/03/18, almenys dos. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 26 i 30/03/18, una parella fa niu al Ridaura, a l'alçada de la costa de l'Alou. (Carlos Alvarez Cros)


El mascle i la femella de pica-soques blau (Sitta europaea), el 26/03/18, al niu.

(198). Pinsà mec (Fringilla montifringilla)
El 02/03/18, almenys dues femelles prop de can Perera, a Panedes, Llagostera; els dies 18 i 28/03/18, almenys una. (Carlos Alvarez Cros)
El 16/03/18, una femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació a aquest indret. (Carlos Alvarez Cros)
El 24/03/18, un mascle al mas Candell de Platja d'Aro; primera citació a aquest indret. (Rosa Matesanz Torrent)


Una de les femelles de pinsà mec (Fringilla montifringilla), el 02/03/18, i al Parc dels Estanys, el 16/03/18.

(202). Lluer (Carduelis spinus)
El 02/03/18, almenys una femella a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 02/03/18, dos exemplars prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 02, 08 i 15/03/18, tres exemplars prop del Tennis d'Aro; el 04/03/18, una parella; el 19/03/18, tres masccles i una femella. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
El 07/03/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Núria Formatger Masferrer)
L'11/03/18, dos exemplars prop del Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)


Un dels lluers (Carduelis spinus), el 04/03/18. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(1). Ànec mut (Cairina moschata)
El 17/03/18, encara l'exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; del 20 al 31/03/18, és a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)


L'ànec mut (Cairina moschata), el 20/03/18. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(1''''). Tórtora domèstica (Streptopelia risoria)
El 28/03/18, un exemplar (i un possible híbrid) al costat del Parc de Bombers de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


La tórtora domèstica (Streptopelia risoria).FEBRER/2018

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
El 18/02/18, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/02/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Núria Formatger Masferrer)


El artinet blanc (Egretta garzetta).

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de set exemplars el 21/02/18, vuit el 26/02/18 i onze el 27/02/18. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)
El 24/02/18, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, encara l'exemplar marcat (WC4) a la Comunitat Valenciana. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 12, 17 i 23/02/18, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


El bernat pescaire (Ardea cinerea) marcat, el 09/02/18.

(26). Xarxet (Anas crecca)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de set exemplars els dies 03 i 25/02/18 i onze el 18/02/18. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
Presència a la bassa del Dofí, amb un màxim de nou exemplars el 08/02/18. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)
El 17/02/18, un mascle a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels xarxets (Anas crecca), el 08/02/18 a la bassa del Dofí, nevant. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(28). Ànec cuallarg (Anas acuta)
El 09/02/18, una femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


L'ànec cuallarg (Anas acuta).

(40'). Astor (Accipiter gentilis)
Els dies 03 i 09/02/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros)


L'astor (Accipiter gentilis). Foto: Manel Alvarez Cros.

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 23/02/18, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 23/02/18, un exemplar mort a Solius, a Santa Cristina d'Aro. (Toni Strubell Trueta)

(44). Àguila cuabarrada (Aquila fasciata)
El 17/02/18, un adult a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 03, 16, 17 i 18/02/18, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro; l'11/02/18 tres. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 04, 09, 21, 22, 23, 24, 25, 26 i 27/02/18, un exemplar a la bassa del Dofí­; el 28/02/18, tres. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 22, 27 i 28/02/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 25/02/18, cinc. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)


Un dels becadells comuns (Gallinago gallinago), el 09/02/18 a la bassa del Dofí.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 28/02/18, encara l'exemplar a la bassa del Dofí; els dies 09, 10 i 11/02/18 és ­al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)


La xivita (Tringa ochropus), el 03/02/18 a la bassa del Dofí.

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 16/02/18, un exemplar a la platja Gran de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


La gavina capnegra (Larus melanocephalus).

(86'). Gavià fosc (Larus fuscus)
L'11/02/18, a l'abocador de Solius, un exemplar amb anella metàl·lica al tars esquerre i de plàstic negre amb inscripció blanca (VAW6) al tars dret. Aquest ocell probablement va ser marcat a Dinamarca.(Carlos Alvarez Cros)


El gavià fosc (Larus fuscus) marcat.

(86''). Gavià  argentat de potes roses (Larus argentatus)
El 03/02/18, a l'abocador de Solius, s'hi observa un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)

(93). Gavot (Alca torda)
L'11/02/18, un exemplar front punta Prima, a Platja d'Aro. (Joan Bohigas, Joan Ventura Linares)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 10, 18 i 26/02/18, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


Un dels blauets (Alcedo atthis), el 03/02/18 al Parc dels Estanys . Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 06/02/18, un exemplar al jardí de la casa de les Punxes de Sant Pol. (Toni Strubell Trueta)
El 14/02/18, un exemplar a la bassa del Dofí. (Rosa Matesanz Torrent)

(126). Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)
El 27/02/18, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro; primera citació prenupcial. (Rosa Matesanz Torrent)

(197). Pinsà comú (Fringilla coelebs)
El 17/02/18, l'exemplar leucístic, amb el cap i les primàries externes blancs, a Panedes, Llagostera, ja observat per Jaume Ramot García, el 13/12/17. (Carlos Alvarez Cros)

(198). Pinsà mec (Fringilla montifringilla)
El 09/02/18, almenys una femella entre can Barella i can Perera, a Panedes, Llagostera; el 17/02/18, dos mascles i dues femelles, els dies 23 i 25/02/18, dues femelles. (Carlos Alvarez Cros)

(202). Lluer (Carduelis spinus)
El 24/02/18, un mascle i una femella al Ridaura, prop de can Bada, a Castell d'Aro. (Núria Formatger Masferrer)
El 25/02/18, una femella a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 25/02/18, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

El mascle de lluer (Carduelis spinus), el 24/02/18. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(0'''). Oca egípcia (Alopochen aegyptiaca)
El 20/02/18, la parella resident al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, acompanya tres pollets. Aquest és el vuitè any consecutiu de reproducció en llibertat de l'espècie a la vall. (Núria Formatger Masferrer)


Les oques egípcies (Alopochen aegyptiaca). Foto: Núria Formatger Masferrer.

(1). Ànec mut (Cairina moschata)
Del 23 al 27/02/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)


L'ànec mut (Cairina moschata).

(1''''). Tórtora domèstica (Streptopelia risoria)
Els dies 03, 11, 18 i 23/02/18, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros)


La tórtora domèstica (Streptopelia risoria), el 03/02/18 a la bassa del Dofí. Foto: Manel Alvarez Cros.
GENER/2018

(2). Calàbria grossa (Gavia immer)
El 20/01/18, un exemplar de primer hivern front la desembocadura del Ridaura. Tercera observació d'aquesta espècie a la vall. (Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)


La calàbria grossa (Gavia immer). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 10, 28 i 29/01/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Francesc Farran, Carlos Alvarez Cros)


El artinet blanc (Egretta garzetta), el 29/01/18.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de cinc exemplars el 28/01/18. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí, Rosa Matesanz Torrent, Mònica López García, Aniol Negre Albertí, Núria Formatger Masferrer, Francesc Farran)
Els dies 02, 03, 04, 05, 11, 13, 14, 19, 21, 25, 26, 27 i 29/01/18, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, es torna a observar l'exemplar marcat (WC4) a la Comunitat Valenciana. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Mònica López García)
El 27/01/18, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Rosa Matesanz Torrent)


Un dels bernats pescaires (Ardea cinerea), el 02/01/18.

(26). Xarxet (Anas crecca)
Presència a la bassa del Dofí, amb un màxim de tres mascles i set femelles els dies 03 i 22/01/18 i onze exemplars els dies 09, 11 i 19/01/18. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí, Rosa Matesanz Torrent, Mònica López García, Núria Formatger Masferrer)
Els dies 12 i 20/01/18, cinc exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 13 i 28/01/18 vuit, el 14/01/18, set, els dies 21, 25, 27 i 29/10/18 dos. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí, Francesc Farran)


Alguns dels xarxets (Anas crecca), el 02/01/18 a la bassa del Dofí. Foto: Manel Alvarez Cros.

(28). Ànec cuallarg (Anas acuta)
Els dies 28 i 29/01/18, una femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


L'ànec cuallarg (Anas acuta), el 28/01/18. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 13/01/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Aniol Negre Albertí)
Els dies 20 i 29/01/18, un exemplar a la bassa del Dofí. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 21/01/18, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/01/18, un exemplar prop de can Provensal, a Santa Cristina d'Aro. (Aniol Negre Albertí)


L'esparver (Accipiter nisus), el 20/01/18. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(43). Àguila calçada (Aquila pennata)
El 04/01/18, un exemplar de forma clara prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


L'àguila calçada (Aquila pennata).

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
El 14/01/18, un exemplar a Roca Ponça. (Jaume Ramot García)


El falcó pelegrí (Falco peregrinus). Foto: Jaume Ramot García.

(65). Fredeluga (Vanellus vanellus)
El 02/01/18, dos exemplars entre can Barella i can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/01/18, un estol de vint-i-un exemplars prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Rosa Matesanz Torrent)


Les fredelugues (Vanellus vanellus), el 27/01/18. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 02, 03, 04, 09, 14, 18 i 19/01/18, dos exemplars a la bassa del Dofí; els dies 05, 13 i 26/01/18, un, el 10/01/18, tres, l'11/01/18 sis. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí, Rosa Matesanz Torrent, Mònica López García, Núria Formatger Masferrer)
Els dies 02 i 04/01/18, tres exemplars al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro; els dies 05, 19, 20 i 25/01/18, dos, els dies 12, 13, 22 i 29/01/18 un. (Carlos Alvarez Cros)


Dos dels becadells comuns (Gallinago gallinago), el 02/01/18 a la bassa del Dofí. Foto: Manel Alvarez Cros.

(72). Becada (Scolopax rusticola)
El 07/01/18, un o dos exemplars a la riera de Salenys, a Santa Cristina d'Aro . (Aniol Negre Albertí)
El 21/01/18, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)


La becada (Scolopax rusticola), el 21/01/18. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
Els dies 02, 03, 09, 11, 14, 18, 25, 29 i 30/01/18, encara l'exemplar a la bassa del Dofí­. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)
El 04/01/18, l'exemplar és al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


La xivita (Tringa ochropus), el 02/01/18 a la bassa del Dofí. Foto: Manel Alvarez Cros.

(86'''?). Gavià caspi?
El 21/01/18, a l'abocador de Solius, s'observa dos exemplars de segon any. (Carlos Alvarez Cros)Els gavians caspis (Larus cachinnans).

El 27/01/18, a l'abocador de Solius, s'observa un exemplar de segon any amb la vuitena primària de l'ala esquerra, mudada. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià caspi (Larus cachinnans) amb una primària mudada.

(87). Gavià argentat (Larus michahellis)
El 19/01/18, a l'abocador de Solius, un exemplar de segon any, amb una rapala al bec. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià argentat (Larus michahellis).

(105). Gamarús (Strix aluco)
El 06/01/18, dos exemplars entre els Carcaixells i Pedralta, a Santa Cristina d'Aro. (Jaume Ramot García)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Xavier Parra Cuenca, Aniol Negre Albertí, Mònica López García, Francesc Farran)
Els dies 02, 20, 21 i 27/01/18, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 02/01/18, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
L'11/01/18, un exemplar al port de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels blauets (Alcedo atthis), el 18/01/18 al Parc dels Estanys . Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(114). Puput (Upupa epops)
El 02/01/18, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 03/01/18, un exemplar a Castell d'Aro. (Aniol Negre Albertí)
Els dies 11, 12, 13, 15, 16, 25, 26 i 28/01/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Mònica López García)
Els dies 11 i 21/01/18, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 12/01/18, un exemplar al costat del golf Costa Brava de Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 15/01/18, un exemplar prop del restaurant Els Tinars, a Santa Cristina d'Aro. (Aniol Negre Albertí)
El 21/01/18, un exemplar a Sant Amanç, a Sant Feliu de Guíxols. (Eudald Pujol Buxó)
El 27/01/18, dos exemplars prop de can Provensal, a Santa Cristina d'Aro. (Aniol Negre Albertí)


Una de les puputs (Upupa epops), el 13/01/18 al Parc dels Estanys . Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
Els dies 13 i 28/01/18, un exemplar prop de la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 28/01/18, dos exemplars prop del restaurant Mas Roure. (Xavier Parra Cuenca)

(198). Pinsà mec (Fringilla montifringilla)
Els dies 02 i 05/01/18, no menys de tres exemplars (un mascle i dues femelles) entre can Barella i can Perera, a Panedes, Llagostera; els dies 04, 12, 19 i 28/01/18, almenys una femella, el 27/01/18, dos mascles i una femella. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


Una de les femelles de pinsà mec (Fringilla montifringilla), el 02/01/18 i un mascle el 05/01/18.

(202). Lluer (Carduelis spinus)
Els dies 06 i 10/01/18, diversos exemplars menjant a uns verns del costat del pont sobre el Ridaura, al vèrtex sud-oest del Parc dels Estanys. (Josep Ma Bas Lay, Jaume Ramot García)
Els dies 14 i 15/01/18, diversos exemplars prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 28/01/18, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(205). Durbec (Coccothraustes coccothraustes)
El 29/01/18, almenys un exemplar a can Llaurador, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El durbec (Coccothraustes coccothraustes).

(1''''). Tórtora domèstica (Streptopelia risoria)
Els dies 14 i 22/01/18, un exemplar al costat del Parc de Bombers de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(12). Bec de corall senegalès (Estrilda astrild)
El 03/01/18, un estol de dotze exemplars, lluny de qualsevol massa o corrent d'aigua dolça, prop de S'Agaró, al costat del bicicarril. (Carlos Alvarez Cros)


Free web hostingWeb hosting