TORNAR A:   DARRERES OBSERVACIONS

DARRERES OBSERVACIONS INTERESSANTS. ANY 2007

  Ocell de tempesta (Hydrobates pelagicus)
  Agró blanc (Casmerodius albus)
  Oca vulgar (Anser anser)
  Parasit cuapunxegut (Stercorarius parasiticus)
  Gavià argentat de pota rosa (Larus argentatus) (28/01/07), (10/02/07), (18/02/07)
  Gavià caspi (Larus cachinnans) (13/01/07), (11/02/07), (23/12/07)
  Cucut reial (Clamator glandarius)
  Picot garser petit (Dendrocopos minor) (27/01/07), (24/02/07), (03/03/07), (13/10/07), (25/12/07)

GENER,   FEBRER,   MARÇ,   ABRIL,   MAIG,   JUNY,   JULIOL,   AGOST,   SETEMBRE,   OCTUBRE,   NOVEMBRE,   DESEMBRE

També podeu veure les del anys: 2006En vermell les observacions de noves espècies i en blau les observacions d'evidències de cria de noves espècies.


DESEMBRE/2007

(3). Cabusset (Tachybabtus ruficollis)
El 02/12/07, dos joves a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 22, 23 i 26/12/07, un jove a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)


Els cabussets (Tachybabtus ruficollis) a la bassa del Dofí.

(10). Corb marí gros (Phalacrocorax carbo sinensis)
L'01/12/07, al dormidor de les Sofreres, a Sant Feliu de Guíxols, s'observa no menys de 22 exemplars. D'ells només un és un jove i un altre portava una anella metàl·lica al tars dret. (Carlos Alvarez Cros)
eL 23/12/07, al dormidor de les Sofreres, a Sant Feliu de Guíxols, s'observa no menys de 18 exemplars.

(11). Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis)
El 24/12/07, al niu de la cala del Vigatà, a Sant Feliu de Guíxols, els adults, matiners com l'any passat, ja traginen material al niu. (Carlos Alvarez Cros)

(15). Esplugabous (Bubulcus ibis)
L'01/12/07, sis exemplars a l'abocador de Solius. El 25/12/07, setze. El 29/12/07, vint-i-set. (Carlos Alvarez Cros)

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
El 02/12/07, un exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
El 23/12/07, s'observa un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 29 i 30/12/07, s'observa un exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)


El bernat pescaire (Ardea cinerea) a l'abocador de Solius el 29/12/07.

(40'). Astor (Accipiter gentilis)
El 29/12/07, des de l'abocador de Solius, s'observa com un exemplar ataca un gavià argentat (Larus michahelis), sense aconseguir capturar-lo. (Carlos Alvarez Cros)

(41). Esparver vulgar (Accipiter nisus)
Els dies 02, 15 i 29/12/07, un exemplar a l'abocador e Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(42). Aligot (Buteo buteo)
Els dies 24 i 30/12/07, un exemplar molt clar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)


L'aligot (Buteo buteo) clar a Solius el 24/12/07.

(52). Rascló (Rallus aquaticus)
L'01/12/07, s'allibera un exemplar a la bassa del Dofí, després de recuperar-lo d'un xoc que patí el 30/11/07. (Jaume Ramot García)
Els dies 22 i 26/12/07, un exemplar a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)
El 23/12/07, dos exemplars a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)

(64'). Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Els dies 01 i 02/12/07, a l'abocador de Solius, es torna a observar l'exemplar detectat el 24/11/07. (Carlos Alvarez Cros)


La daurada grossa (Pluvialis apricaria) a l'abocador de Solius i un becadell (Gallinago gallinago) a la bassa del Dofí.

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
El 22/12/07, dos exemplars a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)
Els 23 i 26/12/07, un exemplar a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
L'01/12/07, un exemplar a sota l'hostal La Gavina, a S'Agaró. (Carlos Alvarez Cros)

(81''). Paràsit gros (Stercorarius skua)
El 16/12/07, front la punta de Garbí, a Sant Feliu de Guíxols, s'observa un exemplar. Cinquena citació d'aquesta espècie front les costes de la vall. (Dani Valverde Saubí)

(86'). Gavià fosc (Larus fuscus)
El 15/12/07, a l'abocador de Solius, s'observa un segon any amb anella groga i inscripció negra H5·2C, anellat l'01/07/06 a Amrum - Nordfriesische Inseln Schleswig-Holstein, Alemanya, a 1.484 Km en línia recta. El mateix ocell fou avistat per Martí Rodríguez a Manlleu el deu de febrer passat i per mi mateix el 16/06/07, al port de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/12/07, front la punta de Garbí, a Sant Feliu de Guíxols, s'observa un exemplar. (Dani Valverde Saubí)

(86'''?). Gavià caspi? (Larus cachinnans?)
El 23/12/07, a l'abocador de Solius, s'observa un possible exemplar adult de gavià caspi. L'ocell presentava un aspecte estilitzat. El cap blanc i afuat, amb l'ull petit i davanter i el bec de marges paral·lels. Les potes llargues i de color carnós. Puntes blanques de les primàries, grans. Color del dors, lleugerament més clar que els gavians argentats (Larus michahellis) del costat, i un fi xal fosc al final del coll. (Carlos Alvarez Cros)

(93). Gavot (Alca torda)
Els dies 16 i 27/12/07, 2 exemplars front la punta de Garbí, a Sant Feliu de Guíxols. (Dani Valverde Saubí)

(103). Duc (Bubo bubo)
El 23/12/07, un exemplar a una cala del terme de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
L'01/12/07, un exemplar a la punta d'en Pau. (Carlos Alvarez Cros)

(114). Puput (Upupa epops)
L'01/12/07, al bicicarril entre Sant Feliu i Castell d'Aro, s'observa un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 25/12/07, a la pollancreda, entre la variant de Santa Cristina a Castell d'Aro i Can Provensal, s'hi torna a observar, un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)

(121). Alosa (Alauda arvensis)
El 29/12/07, dos exemplars a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(161). Tallareta cuallarga (Sylvia undata)
Els dies 15 i 29/12/07, a l'abocador de Solius, s'observa no menys de dos exemplars. (Carlos Alvarez Cros)

(194). Estornell negre (Sturnus unicolor)
A l'abocador de Solius, els estornells negres i vulgars solen posar-se sobre una pila de tanques metàl·liques, com a defensa de les escomeses dels esparvers. En veure's atacats s'endinsen a la maranya de ferralla, on el depredador, més voluminós, no pot arribar a atrapar-los. (Carlos Alvarez Cros)


Estornells negres (Sturnus unicolor) i vulgars (Sturnus vulgaris) a Solius, el 24/12/07.
NOVEMBRE/2007

(3). Cabusset (Tachybabtus ruficollis)
El 17/11/07, un exemplar jove a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)
El 24/11/07, dos joves a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)


El cabusset (Tachybabtus ruficollis) a la bassa del Dofí.

(10). Corb marí gros (Phalacrocorax carbo sinensis)
El 02/11/07, al dormidor de les Sofreres, a Sant Feliu de Guíxols, s'observa no menys de 12 exemplars. (Carlos Alvarez Cros)

(15). Esplugabous (Bubulcus ibis)
El 17/11/07, un primer exemplar a l'abocador de Solius; l'endemà, tres, el 24/11/07, sis i el 25/11/07, deu. (Carlos Alvarez Cros)

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Els dies 03 i 18/11/07, s'observa un exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)


El bernat pescaire (Ardea cinerea) a l'abocador de Solius.

(40'). Astor (Accipiter gentilis)
El 03/11/07, des de l'abocador de Solius, s'observa un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)
El 04/11/07, des de l'abocador de Solius, s'observa com una parella captura un gavià argentat (Larus michahelis) jove. (Carlos Alvarez Cros)
El 18/11/07, des de l'abocador de Solius, s'observa com un exemplar ataca un tercer any de gavià argentat (Larus michahelis), sense aconseguir capturar-lo. (Carlos Alvarez Cros)

(42). Aligot (Buteo buteo)
El 02/11/07, a l'abocador de Solius, s'observa, almenys, quatre exemplars; el 18/11/07, tres. (Carlos Alvarez Cros)

(43). Àguila calçada (Hieraetus pennatus)
El 02/11/07, a l'abocador de Solius, s'observa un exemplar de fase clara. (Carlos Alvarez Cros)

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 25/11/07, als horts de can Rusques de Castell d'Aro, tres exemplars. (Carlos Alvarez Cros)

(52). Rascló (Rallus aquaticus)
El 02/11/07, als estanys de les Escoles, se sent un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)
El 03/11/07, s'observa un exemplar a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)

(58). Grua (Grus grus)
El 03/11/07, s'observa un vol de 17 exemplars sobre Castell d'Aro, en direcció cap a Santa Cristina. (Josep Ma Bas Lay)

(61). Torlit (Burhinus oedicnemus)
El 17/11/07, un exemplar als estanys de les Escoles. Quarta citació a la vall del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(64'). Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
El 24/11/07, a l'abocador de Solius, s'observa un exemplar. Cinquena citació d'aquesta espècie a la vall. (Carlos Alvarez Cros)


La daurada grossa (Pluvialis apricaria) a l'abocador de Solius i el becadell (Gallinago gallinago) a la bassa del Dofí.

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
El 10/11/07, un exemplar a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)

(84). Gavina vulgar (Larus ridibundus)
El 04/11/07, a l'abocador de Solius, s'observa uns 250 exemplars. (Carlos Alvarez Cros)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
El 18/11/07, un exemplar als banys de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)
El 24/11/07, un exemplar als estanys de les Escoles i un altre a la punta d'en Pau. (Carlos Alvarez Cros)

(114). Puput (Upupa epops)
El 10/11/07, a can Provensal, Santa Cristina d'Aro, s'observa un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)

(120). Cotoliu (Lullula arborea)
Del 02 al 04/11/07, a l'abocador de Solius, s'observa diversos exemplars. (Carlos Alvarez Cros)
El 04/11/07, a Tallades, Santa Cristina d'Aro, s'observa diversos exemplars. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels cotolius (Lullula arborea) i la griva (Turdus viscivorus) a Tallades.

(150). Griva (Turdus viscivorus)
El 04/11/07, a Tallades, Santa Cristina d'Aro, s'observa un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)
El 25/11/07, prop de can Barella, a Panedes, s'observa dos exemplars. (Carlos Alvarez Cros)

(161). Tallareta cuallarga (Sylvia undata)
El 03/11/07, a l'abocador de Solius, s'observa no menys de dos exemplars. (Carlos Alvarez Cros)
El 03/11/07, a l'abocador de Solius, s'observa no menys de cinc exemplars. (Carlos Alvarez Cros)
OCTUBRE/2007

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
El 07/10/07, s'observa un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 12 i 13/10/07, un exemplar a la desembocadura del Ridaura i el 14/10/07, dos. (Carlos Alvarez Cros)
El 13/10/07, s'observa un exemplar sobrevolant el Ridaura a l'alçada de l'escorxador de Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(52). Rascló (Rallus aquaticus)
El 07/10/07, als estanys de les Escoles, se sent un exemplar, i el 12/10/07, dos. (Carlos Alvarez Cros)

(86'). Gavià fosc (Larus fuscus)
Els dies 07, 13 i 20/10/07, a l'abocador de Solius, s'observa un juvenil amb anella metàl·lica al tars esquerre i anella plàstica blava amb inscripció blanca G·RAR al tars dret, anellat com a poll el 13/07/07 a Zeebrugge (Voorhaven), West-Vlaanderen, Bèlgica, a 1063 Km en línia recta. (Carlos Alvarez Cros)
El 20/10/07, no menys de vuit exemplars (3 adults i 5 joves) a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)


El juvenil de gavià fosc (Larus fuscus) marcat i el mapa amb punts de marcatge i observació.

(111). Blauet (Alcedo atthis)
El 07/10/07, un exemplar a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)
El 13/10/07, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Alfons Delgado García)
El 20/10/07, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 21/10/07, un exemplar als banys de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/10/07, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(117). Picot garser gros (Dendrocopos major)
El 13/10/07, a la pollancreda d'arbres molt malmesos, entre la variant de Santa Cristina a Castell d'Aro i Can Provensal, s'hi observa, no menys de tres exemplars. (Carlos Alvarez Cros)


Exemplars de picot garser gros (Dendrocopos major) i picot garser petit (Dendrocopos minor).

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 13/10/07, a la pollancreda d'arbres molt malmesos, entre la variant de Santa Cristina a Castell d'Aro i Can Provensal, s'hi torna a observar, almenys, un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)

(120). Cotoliu (Lullula arborea)
Del 12 al 27/10/07, a l'abocador de Solius, s'observa diversos exemplars. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels cotolius (Lullula arborea) a Solius.

(125). Oreneta cua-rogenca (Hirundo daurica)
El 13/10/07, 6 exemplars a Platja d'Aro, sobre el Ridaura. (Alfons Delgado García)

(161). Tallareta cuallarga (Sylvia undata)
Els dies 21 i 27/10/07, a l'abocador de Solius, s'observa no menys de dos exemplars. (Carlos Alvarez Cros)


Una de les tallaretes cuallargues (Sylvia undata) a Solius.

(206). Verderola (Emberiza citrinela)
El 13/10/07, a una pollancreda d'arbres molt malmesos, entre la variant de Santa Cristina a Castell d'Aro i Can Provensal, s'observa un exemplar. Tercera citació d'aquesta espècie a la vall. La darrera datava de 1993. (Carlos Alvarez Cros)


La verderola (Emberiza citrinela).
SETEMBRE/2007

Observació de marines des de la punta de Garbí, a Sant Feliu de Guíxols, el 22/09/07 (17h30' a 19h30'): alguns gavians argentats (Larus michahellis), corbs marins emplomallats (Phalacrocorax aristotelis) i xatracs bec llarg (Sterna sandvicensis). També gavines vulgars (Larus ridibundus) en direcció sud.
En direcció nord:
(6). Baldriga cendrosa (Calonectris diomedea)
213 exemplars durant la segona hora, volant més allunyades de la costa que les baldrigues mediterrànies (Puffinus yelkouan) i amb un volar menys directe. Dels 213, 170 passen en deu minuts (19:15 a 19:25) en quatre grups de 43, 49, 27 i 51 exemplars. La resta, eren individus solitaris o en parelles. També s'observa 7 exemplars volant en direcció sud.
(7). Baldriga mediterrània (Puffinus yelkouan)
29 exemplars. Tots solitaris o en parelles i només un en direcció sud.
(8). Baldriga balear (Puffinus mauretanicus)
Un únic exemplar.
(9). Mascarell (Morus bassanus)
Tres exemplars juvenils. (Carlos Alvarez Cros)

(9). Mascarell (Morus bassanus)
El 08/09/07, des del port de Sant Feliu de Guíxols, s'observa dos exemplars juvenils en vol rasant, costa amunt. (Carlos Alvarez Cros)

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 22 i 23/09/07, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura i el 29/09/07, un. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels martinets blancs (Egretta garzetta) i el bernat pescaire (Ardea cinerea) al Ridaura.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
El 15/09/07, s'observa un exemplar a la platja gran de Platja d'Aro, volant costa amunt . (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 22, 23 i 29/09/07, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(34). Aligot vesper (Pernis apivorus)
L'01/09/07, a Tallades, Santa Cristina d'Aro, s'observa un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)

(37). Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
Els dies 10 i 15/09/07, sobre roca Rovira, Santa Cristina d'Aro, s'observa un exemplar caçant. (Carlos Alvarez Cros)


L'àguila marcenca (Circaetus gallicus) sobre roca Rovira.

(38). Arpella vulgar(Circus aeruginosus)
El 15/09/07, des de roca Rovira, Santa Cristina d'Aro, s'observa primer un juvenil i després una femella adulta en direcció sud. (Carlos Alvarez Cros)
El 30/09/07, des de roca Rovira, Santa Cristina d'Aro, s'observa un juvenil en direcció sud. (Carlos Alvarez Cros)

(40). Esparver cendrós(Circus pygargus)
L'11/09/07, sobre roca Rovira, Santa Cristina d'Aro, s'observa un exemplar juvenil en direcció sud. (Carlos Alvarez Cros)

L'esparver cendrós (Circus pygargus) sobre roca Rovira.

(40'). Astor (Accipiter gentilis)
El 29/09/07, a Tallades, Santa Cristina d'Aro, s'observa un juvenil. (Carlos Alvarez Cros)

(41). Esparver vulgar (Accipiter nisus)
L'01/09/07, a Tallades, Santa Cristina d'Aro, s'observa una femella. (Carlos Alvarez Cros)
El 10/09/07, a roca Rovira, Santa Cristina d'Aro, s'observa dos exemplars. (Carlos Alvarez Cros)

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 16/09/07, als horts de Castell d'Aro, cinc exemplars. (Carlos Alvarez Cros)

(63). Corriol gros (Charadrius hiaticula)
El 08/09/07, un exemplar juvenil a la desembocadura del Ridaura. Sisena observació a la vall del Ridaura i primera durant el pas postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)


El corriol gros juvenil (Charadrius hiaticula) a la desembocadura del Ridaura.

(66). Territ menut (Calidris minuta)
El 22/09/07, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. Feia deu anys que no se citava aquesta espècie a la vall. (Carlos Alvarez Cros)


El territ menut (Calidris minuta) i la gamba verda (Tringa nebularia) a la desembocadura del Ridaura.

(78). Gamba verda (Tringa nebularia)
Els dies 22 i 23/09/07, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. Quarta citació d'aquesta espècie a la vall. La darrera era del maig de 1993. (Carlos Alvarez Cros)

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
El 10/09/07, a la bassa del Dofí, dos exemplars. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 22 i 23/09/07, tres exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


Una de les dues xivitones
(Actitis hypoleucos) a la bassa del Dofí.

(103). Mussol (Athene noctua)
El 09/09/07, al pla de Solius, Santa Cristina d'Aro, s'observa un exemplar a ple dia. (Carlos Alvarez Cros)


El mussol (Athene noctua) a Solius.

(109). Falciot pàl·lid (Apus pallidus)
El 09/09/07, encara es veuen exemplars entrant en forats al costat de cala Bona. (Àlex Massana Pernias)
El 16/09/07, des de roca Rovira, Santa Cristina d'Aro, s'observa, almenys, dos exemplars i el 30/09/07, un. (Carlos Alvarez Cros)

(110). Ballester (Apus melba)
El 08/09/07, sobre can Plaja, a Tallades, Santa Cristina d'Aro, s'observa mitja dotzena d'exemplars i sobre el puig Portugal, una cinquantena. (Carlos Alvarez Cros)
El 10/09/07, apart de la vintena que volten al nord de roca Rovira, a Santa Cristina d'Aro, s'observa un grup compacte d'una cinquantena d'exemplars en vol decidid en direcció sud. (Carlos Alvarez Cros)
El 16/09/07, molts exemplars alimentant-se al mas Nou, barrejants amb gran quantitat d'orenetes vulgars, cuablanques, falciots negres i algun falciot pàl·lid. (Carlos Alvarez Cros)


Ballester (Apus melba).

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Els dies 08 i 30/09/07, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 10/09/07, un exemplar a la desembocadura del Ridaura, un altre a la bassa del Dofí i un altre a la bassa de Panedes. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 22 i 23/09/07, quatre exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Josep Ma Bas Lay)

(112). Abellerol (Merops apiaster)
El 10/09/07, sobre roca Rovira, Santa Cristina d'Aro, intens pas de migrants cap al sud. (Carlos Alvarez Cros)

(113). Gaig blau (Coracias garrulus)
El 16/09/07, s'observa un exemplar juvenil a can Barella, Panedes. (Carlos Alvarez Cros)


El gaig blau (Coracias garrulus) a la tanca de can Barella.

(120). Cotoliu (Lullula arborea)
El 08/09/07, s'observa mitja dotzena d'exemplars al puig Portugal. (Carlos Alvarez Cros)
El 30/09/07, a Tallades, Santa Cristina d'Aro se sent diversos exemplars i a Roca Rovira, un altre. (Carlos Alvarez Cros)

(125). Oreneta cua-rogenca (Hirundo daurica)
El 23/09/07, dins el casc urbà de Platja d'Aro, diversos exemplars s'apleguen per migrar junt amb orenetes vulgars (Hirundo rustica) i cuablanques (Delichon urbicum). Un dels exemplars té les rectrius externes cargolades cap a dins. (Carlos Alvarez Cros)


L'oreneta cua-rogenca (Hirundo daurica) amb les rectrius externes cargolades junt a un exemplar normal.

(150). Griva (Turdus viscivorus)
El 30/09/07, a Tallades, Santa Cristina d'Aro, s'observa un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)


La griva (Turdus viscivorus) i un tallarol gros (Sylvia borin) a una figuera de Tallades.

(167). Tallarol gros (Sylvia borin)
L'01/09/07, a Tallades, Santa Cristina d'Aro, s'observa diversos exemplars menjant figues i mores junt amb tallarols de casquet (Sylvia atricapilla), tallarols capnegres (Sylvia melanocephala) i molts tallarols de garriga (Sylvia cantillans). (Carlos Alvarez Cros)

(175). Papamosques gris (Muscicapa striata)
L'01/09/07, a Tallades, Santa Cristina d'Aro, s'observa un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)

(6). Aratinga de cap blau (Aratinga acuticaudata acuticaudata)
L'11/09/07 a Tallades, Santa Cristina d'Aro, encara es continua observant l'exemplar detectat el 28/08/07. (Carlos Alvarez Cros)


L'exemplar d'aratinga de cap blau (Aratinga acuticaudata acuticaudata) a Tallades.
AGOST/2007

(11). Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis)
Els dies 05 i 14/08/07, a la cala dels Frares de Sant Feliu de Guíxols, fins 17 exemplars. (Carlos Alvarez Cros)

(15). Esplugabous (Bubulcus ibis)
El 15/08/07, a la depuradora de Castell d'Aro, 8 exemplars. Primera observació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
El vespre del 16/08/07, a la bassa del Dofí, un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
El matí del 16/08/07, a la bassa del Dofí, un juvenil. (Carlos Alvarez Cros)


El juvenil d'agró roig (Ardea purpurea) a la bassa del Dofí.

(19). Cigonya blanca (Ciconia ciconia)
Del 09 al 18/08/07, a l'abocador de Solius, s'observa dos exemplars. (Carlos Alvarez Cros)


Els exemplars de cigonya blanca (Ciconia ciconia) a Solius.

(35). Milà negre (Milvus migrans)
El 09/08/07, a l'abocador de Solius, s'observa dos exemplars, almenys un d'ells, un juvenil. (Carlos Alvarez Cros)

(47). Falcó mostatxut (Falco subbuteo)
El 25/08/07, al port de Sant Feliu de Guíxols, s'observa un exemplar volant en direcció sud. (Carlos Alvarez Cros)

(41). Esparver vulgar (Accipiter nisus)
El 20/08/07, a Tallades, Santa Cristina d'Aro, s'observa un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
El 06/08/07, a punta Prima, cinc exemplars. (Carlos Alvarez Cros)
A la cala dels Frares de Sant Feliu de Guíxols, un exemplar el 13/08/07, i dos el 15/08/07. (Carlos Alvarez Cros)
A les Planetes, un exemplar el 20/08/07, i un altre a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Els dies 05 i 13/08/07, un adult a la cala dels Frares, a Sant Feliu de Guíxols; el 06/08/07 tres adults al mateix indret i dos el 07/08/07. (Carlos Alvarez Cros)
El 12/08/07, un juvenil a la cala dels Frares, a Sant Feliu de Guíxols i un altre o el mateix, al port de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels axemplars adults de gavina capnegra (Larus melanocephalus) a la cala dels Frares.

(86'). Gavià fosc (Larus fuscus)
El 04/08/07, a les Planetes, Sant Feliu de Guíxols, un adult. (Carlos Alvarez Cros)
Un segon any al port de Sant Feliu de Guíxols, els dies 11, 12, 14 i 20/08/07. (Carlos Alvarez Cros)

(87). Gavià argentat (Larus michahellis)
El 18/08/07, a l'abocador de Solius, un exemplar marcat (ILZP) quan era poll a l'Isola di Maldiventre, Sardenya, Itàlia, l'any 2002. El mateix exemplar havia estat controlat a aqiuest abocador els estius dels anys 2003 i 2004. (Carlos Alvarez Cros)

(88). Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
El 09/08/07, a la cala dels Frares de Sant Feliu de Guíxols, fins 22 exemplars entre juvenils i adults i el 17/08/07, fins 25, xifra rècord a la vall. (Carlos Alvarez Cros)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
El 12/08/07, un exemplar a la punta d'en Pau, a S'Agaró. (Carlos Alvarez Cros)
El 14/08/07, a la cala dels Frares de Sant Feliu de Guíxols, un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)

(128). Piula dels arbres (Anthus trivialis)
El 18/08/07, a Tallades, Santa Cristina d'Aro, s'observa un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)

(167). Tallarol gros (Sylvia borin)
El 02/08/07, entre Canyet i Sant Grau d'Ardenya, es captura i s'anella un adult. (Josep Ma Bas Lay, David Estany)

(185). Escorxador (Lanius collurio)
El 26/08/07, a Tallades, Santa Cristina d'Aro, s'observa no menys de tres juvenils caçant insectes. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels exemplars d'escorxador (Lanius collurio) a Tallades.

(195). Pardal comú (Passer domesticus)
El 20/08/07, a Tallades, Santa Cristina d'Aro, s'observa un mascle leucístic. (Carlos Alvarez Cros)

(197). Pinsà comú (Fringilla coelebs)
El 02/08/07, entre Mas Nou i Castell d'Aro, es captura i s'anella diversos exemplars. (Josep Ma Bas Lay, David Estany)

(6). Aratinga de cap blau (Aratinga acuticaudata acuticaudata)
El 21/08/07, a Tallades, Santa Cristina d'Aro, s'observa un exemplar de la subespècie nominal. Els dies 25 i 26/08/07 es torna a detectar al mateix indret. (Carlos Alvarez Cros)


L'exemplar d'aratinga de cap blau (Aratinga acuticaudata acuticaudata) a Tallades.

(7). Cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus)
El 12/08/07, un exemplar fent niu a una palmera front l'Hostal La Gavina de S'Agaró. (Carlos Alvarez Cros)
JULIOL/2007

(11). Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis)
El 28/07/07, a la cala dels Frares de Sant Feliu de Guíxols, fins 17 exemplars. (Carlos Alvarez Cros)

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
Els dies 07 i 15/07/07, als estanys de les Escoles una parella amb, almenys, dos pollets. Segon any consecutiu que es constata la cria a aquest indret de la vall (Carlos Alvarez Cros)


Un dels pollets de corriol petit (Charadrius dubius) als estanys i dues de les xivitones (Actitis hypoleucos) a la bassa del Dofí (Foto: Xavier Idígora) .

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
Els dies 27 i 28/07/07, a la bassa del Dofí, tres exemplars. (Xavier Idígora, Carlos Alvarez Cros)

(84). Gavina vulgar (Larus ridibundus)
L'01/07/07, a l'abocador de Solius, s'observa tres adults, primers exemplars del pas de tardor. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels adults de gavina vulgar (Larus ridibundus) a l'abocador de Solius.

(86'). Gavià fosc (Larus fuscus)
Els dies 08 i 14/07/07, al port de Sant Feliu de Guíxols, un segon any. (Carlos Alvarez Cros)
El 15/07/07, a l'abocador de Solius, s'observa un adult, primer exemplar del pas de tardor. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià fosc jove (Larus fuscus) al port de Sant Feliu de Guíxols i l'adult a Solius.

(87). Gavià argentat (Larus michahellis)
L'01/07/07, a l'abocador de Solius s'observa el primer jove de l'any anellat a França amb anella de plastic blanc i inscripció negra 243N. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 08 i 21/07/07, a l'abocador de Solius es torna a observar (vist per primer cop el 28/05/06) l'exemplar del bec malformat amb les mandíbules creuades que, malgrat el que es podia esperar, ha sobreviscut i ja és un un tercer any. (Carlos Alvarez Cros)
El 21/07/07, a l'abocador de Solius es torna observar el gavià nascut i anellat (N77U) a les Illes Medes l'any 2001, que presenta caracters juvenils, amb potes de color carnós, bec amb punta negra difuminant a rosa cap a la base, sense anell ocular vermell i fines estries fosques al cap. (Carlos Alvarez Cros)
El 28/07/07, a les Planetes, a Sant Feliu de Guíxols, un exemplar marcat (ILTL) quan era poll a l'Isola di Maldiventre, Sardenya, Itàlia, l'any 2002. El mateix exemplar havia estat controlat l'agost passat a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià argentat (Larus michahellis) de bec malformat i el que presenta caràcters juvenils.

(88). Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
El 28/07/07, al port de Sant Feliu de Guíxols, dos exemplars: un adult i un jove que l'encalçava pidolant menjar. (Carlos Alvarez Cros)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
El 28/07/07, a la cala dels Frares de de Sant Feliu de Guíxols, almenys, un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)
El 29/07/07, entre el port de Sant Feliu de Guíxols i cala Jonca, un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)

(197). Pinsà comú (Fringilla coelebs)
El 31/07/07, sota la costa de l'Alou i al costat de Santa Cristina d'Aro, es captura i s'anella diversos exemplars. (Josep Ma Bas Lay, David Estany)
JUNY/2007

(3). Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
Els dies 02 i 03/06/07, als estanys de les Escoles, dos adults i quatre polls. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 08 i 09/06/07, als estanys de les Escoles, adults i polls. (Carlos Alvarez Cros)
El 10/06/07, als estanys de les Escoles, s'observa com dos adults alimenten no menys de sis polls amb cranc de riu americà. Els agafen per l'inserció de l'abdòmen al cefalotòrax i els sacsegen violentament fins que els trenquen. Després aprofiten la carn de la cua. (Carlos Alvarez Cros)
El 23/06/07, malgrat que els estanys de les Escoles són pràcticament secs, dos exemplars joves. (Carlos Alvarez Cros)

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
El 02/06/07, a la desembocadura del Ridaura, un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)
El 03/06/07, als estanys de les Escoles, cinc exemplars. (Carlos Alvarez Cros)
El 10/06/07, als estanys de les Escoles, un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)


El martinet blanc (Egretta garzetta) a la desembocadura del Ridaura.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
El 03/06/07, als estanys de les Escoles, un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)

(35). Milà negre (Milvus migrans)
El 02/06/07 no menys d'onze exemplars a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
Els dies 08 i 24/06/07, als estanys de les Escoles, dos exemplars. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 09 i 16/06/07, als estanys de les Escoles, almenys, un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)
El 23/06/07, a la desembocadura del Ridaura, un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)
El 24/06/07, a la bassa del Dofí, un mascle. (Carlos Alvarez Cros)
El 30/06/07, als estanys de les Escoles, almenys, tres exemplars. Un d'ells es feia l'alatrencat, senyal inequívoca de cria. (Carlos Alvarez Cros)


El corriol petit (Charadrius dubius) a la bassa del Dofí.

(80). Valona (Tringa glareola)
El 03/06/07, als estanys de les Escoles, un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)

(85'). Gavina corsa (Larus audouinii)
El 30/06/07, un tercer estiu al port de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)


La gavina corsa (Larus audouinii) al port de Sant Feliu de Guíxols.

(86'). Gavià fosc (Larus fuscus)
El 16/06/07, al port de Sant Feliu de Guíxols, un segon any amb anella groga i inscripció negra H5·2C, anellat l'01/07/06 a Amrum - Nordfriesische Inseln Schleswig-Holstein, Alemanya, a 1.484 Km en línia recta. El mateix ocell fou avistat per Martí Rodríguez a Manlleu el deu de febrer passat. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià fosc (Larus fuscus) i el gavià argentat (Larus michahellis) marcats.

(87). Gavià argentat (Larus michahellis)
El 10/06/07, a l'abocador de Solius, un exemplar amb anella groga de Columbrets sobre un doble marcatge de colors. (Carlos Alvarez Cros)
El 23/06/07 s'observa el primer jove de l'any a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(103). Duc (Bubo bubo)
Detectada una nova parella criant dins els límits de la vall. Primera al terme de Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)

(120). Cotoliu (Lullula arborea)
El 10/06/07, a sota el puig Portugal, un adult portant becada. (Carlos Alvarez Cros)

(125). Oreneta cuarrogenca (Hirundo daurica)
Els dies 16 i 23/06/07, als estanys de les Escoles, una parella recull fang. (Carlos Alvarez Cros)

(157). Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
El 02/06/07, se sent cantar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 02, 03 i 09/06/07, se sent cantar als estanys de les Escoles. (Carlos Alvarez Cros)
MAIG/2007

(3). Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
Els dies 01 i 06/05/07, als estanys de les Escoles, un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/05/07, als estanys de les Escoles, dos adults i tres polls. La darrera vegada que es constatà la cria a la vall, fou l'any 2000 a la bassa del Dofí. (Josep Barbarà)

(6). Baldriga cendrosa (Calonectris diomedea)
L'01/05/07, front la punta de Garbí, a Sant Feliu de Guíxols, en mitja hora, nou exemplars en direcció nord, volant mar endins. (Carlos Alvarez Cros)
El capvespre del 05/05/07, front la punta de Garbí, a Sant Feliu de Guíxols, en dues hores i mitja, tres exemplars en direcció nord, volant mar endins. (Carlos Alvarez Cros)
De bon matí, el 06/05/07, front la punta de Garbí, a Sant Feliu de Guíxols, en mitja hora, tres exemplars en direcció nord i un en direcció sud, volant mar endins. (Carlos Alvarez Cros)
El capvespre de l'11/05/07, front les Balelles, a Sant Feliu de Guíxols, almenys, tres exemplars. (Carlos Alvarez Cros)
El capvespre del 12/05/07, front la punta de Garbí, a Sant Feliu de Guíxols, en una hora i mitja, 10 exemplars sense direcció fixa, volant mar endins. (Carlos Alvarez Cros)

(7/8). Baldriga mediterrània/balear (Puffinus yelkouan/mauretanicus)
El capvespre del 05/05/07, front la punta de Garbí, a Sant Feliu de Guíxols, en dues hores i mitja, s'observa un cert moviment d'aquestes espècies, majoritàriament de la mediterrànea (P. yelkouan). 58 en direcció nord, 111 en direcció sud i 6 aturades. (Carlos Alvarez Cros)
El matí del 06/05/07, front la punta de Garbí, a Sant Feliu de Guíxols, en mitja hora, s'observa un cert moviment d'aquestes espècies, majoritàriament de la mediterrànea (P. yelkouan). 65 en direcció nord, 52 en direcció sud. (Carlos Alvarez Cros)

El capvespre del 12/05/07, front la punta de Garbí, a Sant Feliu de Guíxols, en una hora i mitja, s'observa un cert moviment d'aquestes espècies, majoritàriament (93%) de la mediterrànea (P. yelkouan). 63 en direcció nord, 129 en direcció sud i 14 aturades. (Carlos Alvarez Cros)

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
El 19/05/07, als estanys de les Escoles, un jove. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/05/07, als estanys de les Escoles, dos exemplars. (Josep Barbarà)

(14). Martinet ros (Ardeola ralloides)
El 05/05/07, a la bassa del Dofí, un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 06 i 13/05/07, als estanys de les Escoles, un exemplar immatur. (Carlos Alvarez Cros)

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
L'01/05/07, front la punta de Garbí, a Sant Feliu de Guíxols, un exemplar en direcció sud, encara que no semblava en migració activa. (Carlos Alvarez Cros)
El 06/05/07, als estanys de les Escoles, tres exemplars. (Carlos Alvarez Cros)
El capvespre de l'11/05/07, a la punta del Molà, a Sant Feliu de Guíxols, dos exemplars. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 12 i 13/05/07, als estanys de les Escoles, dos exemplars. (Carlos Alvarez Cros)
El 13/05/07, a la bassa del Dofí, un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/05/07, als estanys de les Escoles, tres exemplars. (Josep Barbarà)

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
El 06/05/07, als estanys de les Escoles, un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)

(36). Milà reial (Milvus milvus)
El 12/05/07, un exemplar a l'abocador de Solius, junt amb un milà negre (Milvus migrans). (Carlos Alvarez Cros)


El milà reial (Milvus milvus).

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 12/05/07, dos exemplars als horts de Can Rusques. (Carlos Alvarez Cros)

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
El 13/05/07, un mascle a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
L'01/05/07, als estanys de les Escoles, almenys un exemplar i un altre a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 06 i 13/05/07, als estanys de les Escoles, almenys, dos exemplars i un el 19/05/07. (Carlos Alvarez Cros)
El 12/05/07, un exemplar a la desembocadura del Ridaura i dos el 19/05/07. (Carlos Alvarez Cros)

(63). Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Els dies 12 i 13/05/07, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. Cinquena observació a la vall del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


El corriol gros (Charadrius hiaticula) i el territ becllarg (Calidris ferruginea).

(67). Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Els dies 12 i 13/05/07, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. Tercera observació a la vall del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
El 06/05/07, als estanys de les Escoles, un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)
El capvespre de l'11/05/07, a la punta del Molà, a Sant Feliu de Guíxols, un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)

(81'). Parasit cuapunxegut (Stercorarius parasiticus)
El capvespre del 05/05/07, front la punta de Garbí, a Sant Feliu de Guíxols, un exemplar jove en migració costa avall volant arran d'aigua. Només s'entreté per encalçar els pocs gavians que troba a la seva ruta. Per dues vegades s'observa sengles atacs rapidíssims i violents, encara que sense conseqüències. En aquests moments s'ha pogut apreciar perfectament, la gran diferència de grandària d'aquest ocell amb el gavians argentats (Larus michahellis). Primera observació d'aquesta espècie front les costes de la vall. (Carlos Alvarez Cros)

(110). Ballester (Apus melba)
El 06/05/07, a Tallades, diversos exemplars. (Carlos Alvarez Cros)

(122). Oreneta de ribera (Riparia riparia)
El 06/05/07, als estanys de les Escoles, s'observa dos exemplars barrejats amb un grup d'orenetes vulgars (Hirundo rustica). (Carlos Alvarez Cros)

(157). Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
El 13/05/07, se sent cantar als estanys de les Escoles. (Carlos Alvarez Cros)
ABRIL/2007

(3). Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
Els dies 05, 06, 08 i 21/04/07, als estanys de les Escoles, dos exemplars. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 28 i 30/04/07, als estanys de les Escoles, un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)

(6). Baldriga cendrosa (Calonectris diomedea)
El 08/04/07, front la punta de Garbí, a Sant Feliu de Guíxols, dos exemplars en direcció nord, volant mar endins. (Carlos Alvarez Cros)
El 22/04/07, front la punta de Garbí, a Sant Feliu de Guíxols, fins deu exemplars en direcció sud. (Dani Valverde Saubí)

(7/8). Baldriga mediterrània/balear (Puffinus yelkouan/mauretanicus)
Els dies 05 i 08/04/07, front la punta de Garbí, a Sant Feliu de Guíxols, pobre moviment d'exemplars, majoritàriament, en direcció nord (31/4 i 42/4). (Carlos Alvarez Cros)
La tarda del 17/04/07, mar endins, front la punta d'en Pau, a S'Agaró, una concentració d'uns 1.300 exemplars, el 90% dels quals eren baldrigues mediterrànies (Puffinus yelkouan). (Miguel Ángel Domingo Santamaría)

(8'). Ocell de tempesta (Hydrobates pelagicus)
A la tarda del 22/04/07, front la punta de Garbí, a Sant Feliu de Guíxols, cinc exemplars junts. Primera observació d'aquesta espècie front les costes de la vall. (Dani Valverde Saubí)

(11). Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis)
El 06/04/07, al niu de la cala del Vigatà, a Sant Feliu de Guíxols, almenys tres polls, pràcticament plomats. (Carlos Alvarez Cros)

(12). Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Els dies 07 i 08/04/07, als estanys de les Escoles, un mascle. (Carlos Alvarez Cros)

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
L'01/04/07, als estanys de les Escoles, un exemplar. (Josep Barbarà)
El 07/04/07, als estanys de les Escoles, dos adults. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels martinets de nit (Nycticorax nycticorax) del 07/04/07 i el martinet ros (Ardeola ralloides) del 22/04/07.

(14). Martinet ros (Ardeola ralloides)
El 22/04/07, als estanys de les Escoles, un adult. (Carlos Alvarez Cros)

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
L'01/04/07, als estanys de les Escoles, cinc exemplars. (Josep Barbarà)
El 05/04/07, als estanys de les Escoles, cinc exemplars. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 06 i 07/04/07, als estanys de les Escoles, tres exemplars. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 08 i 21/04/07, als estanys de les Escoles, un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)
El 30/04/07, als estanys de les Escoles, dos exemplars. (Carlos Alvarez Cros)

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
El 06/04/07, als estanys de les Escoles, dos exemplars. (Carlos Alvarez Cros)

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
El 05/04/07, als estanys de les Escoles, dos exemplars. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 06, 08, 21 i 22/04/07, als estanys de les Escoles, un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)

(27). Ànec collvert (Anas platyrhynchos)
El 05/04/07, una femella amb cinc petits a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)


La femella d'ànec collverd (Anas platyrhynchos) amb quatre dels petits.

(35). Milà negre (Milvus migrans)
El 06/04/07, sobrevolant Tallades, dos exemplars. (Carlos Alvarez Cros)

(38). Arpella vulgar (Circus aeruginosus)
El 05/04/07, als estanys de les Escoles, dos exemplars; primer un mascle i després una femella. (Carlos Alvarez Cros)
El 06/04/07, als estanys de les Escoles, dos mascles. (Carlos Alvarez Cros)


Els dos mascles d'arpella vulgar (Circus aeruginosus) als estanys de les Escoles.

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
Els dies 05 i 06/04/07, als estanys de les Escoles, s'observa un mascle. (Carlos Alvarez Cros)
El 07/04/07, als estanys de les Escoles, sis exemplars. (Carlos Alvarez Cros)
El 08/04/07, als estanys de les Escoles, dos exemplars. (Carlos Alvarez Cros)
El 08/04/07, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


El mascle de cames-llargues (Himantopus himantopus) i la gamba roja vulgar (Tringa totanus).

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
Els dies 01, 07 i 22/04/07, als estanys de les Escoles, tres exemplars. (Josep Barbarà)
Els dies 05, 28, 29 i 30/04/07, als estanys de les Escoles, almenys un exemplar i un altre a la desembocadura del Ridaura, el 05/04/07. (Carlos Alvarez Cros)
El 06/04/07, als estanys de les Escoles, almenys dos exemplars. (Carlos Alvarez Cros)
El 08/04/07, als estanys de les Escoles, almenys dues parelles amb territori establert. (Carlos Alvarez Cros)
El 30/04/07, als estanys de les Escoles, quatre exemplars. (Carlos Alvarez Cros)

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
L'01/04/07, als estanys de les Escoles, un exemplar. (Josep Barbarà)

(77). Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Els dies 01, 05 i 06/04/07, als estanys de les Escoles, un exemplar. (Josep Barbarà, Carlos Alvarez Cros)

(80). Valona (Tringa glareola)
El 05/04/07, als estanys de les Escoles, dos exemplars. (Carlos Alvarez Cros)
El 22/04/07, als estanys de les Escoles, un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)
El 30/04/07, als estanys de les Escoles, tres exemplars. (Carlos Alvarez Cros)


La valona (Tringa glareola) el 22/04/07.

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
L'01/04/07, als estanys de les Escoles, un exemplar. (Josep Barbarà)
Els dies 05 i 06/04/07, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(99'). Cucut reial (Clamator glandarius)
El 21/04/07, un exemplar als estanys de les Escoles. Segona observació a la vall. L'única que hi havia, era de l'abril de 1953. (Carlos Alvarez Cros)


El cucut reial (Clamator glandarius).

(105). Gamarús (Strix aluco)
El 18/04/07, s'anella els quatre polls d'una caixa niu, al terme de Santa Cristina d'Aro. (Jaume Ramot García)

(125). Oreneta cuarrogenca (Hirundo daurica)
El 15/04/07, un exemplar a Castell d'Aro. (Àlex Massana Pernias)

(132). Cuereta groga (Motacilla flava)
Els dies 05 i 06/04/07, als estanys de les Escoles, s'observa diversos exemplars. (Carlos Alvarez Cros)

(141). Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
El 06/04/07, als horts de can Rusques, a Castell d'Aro, un mascle. (Carlos Alvarez Cros)

(157). Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
El 30/04/07, se sent cantar als estanys de les Escoles. (Carlos Alvarez Cros)

(176). Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
El 15/04/07, un mascle prop del Remei, Castell d'Aro. (Àlex Massana Pernias)
MARÇ/2007

(3). Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
Els dies 03, 04, 11 i 31/03/07, als estanys de les Escoles, se sent cantar dos exemplars. (Carlos Alvarez Cros)
El 10/03/07, als estanys de les Escoles, un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)

(4). Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus)
El 31/03/07, front la punta de Garbí, a Sant Feliu de Guíxols, tres exemplars, arran d'aigua, en direcció nord. (Carlos Alvarez Cros)

(6). Baldriga cendrosa (Calonectris diomedea)
El 31/03/07, front la punta de Garbí, a Sant Feliu de Guíxols, dos exemplars en direcció nord, volant mar endins. (Carlos Alvarez Cros)

(7/8). Baldriga mediterrània/balear (Puffinus yelkouan/mauretanicus)
Els dies 24 i el 31/03/07, front la punta de Garbí, a Sant Feliu de Guíxols, intens moviment d'exemplars, majoritàriament, en direcció nord (445/83), sobretot els que volen més propers a la costa. (Carlos Alvarez Cros)

(9). Mascarell (Morus bassanus)
El 31/03/07, front la punta de Garbí, a Sant Feliu de Guíxols, força exemplars pescant. En un escombrat de l'horitzó se n'arriba a comptar 22, la majoria adults. S'observa com alguns segueixen un grup de dofins mentre que la resta d'ocells marins presents no en fan cas. (Carlos Alvarez Cros)

(10). Corb marí gros (Phalacrocorax carbo sinensis)
El 24/03/07, posat a l'illa del s'Adolitx, a Sant Feliu de Guíxols, s'observa el corb marí gros marcat amb anella de plàstic verd i inscripció T4J blanca al tars esquerre. Aquest mateix ocell s'havia observat l'any passat (14 i 21/01/06) al dormidor de les Sofreres - cala Jonca. I havia estat marcat el 08/06/01 a Yderste Holm, Dinamarca, a uns 1664 Km en línia recta.(Carlos Alvarez Cros)


Corb marí gros (Phalacrocorax carbo sinensis) anellat.

(11). Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis)
El 10/03/07, al niu de la cala del Vigatà, a Sant Feliu de Guíxols, els polls reclamen l'atenció dels progenitors. (Carlos Alvarez Cros)


El niu de corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis) de la cala del Vigatà.

(16'). Agró blanc (Casmerodius albus)
L'11/03/07, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, un exemplar associat a un grup de catorze bernats pescaires (Ardea cinerea). Tercera observació d'aquesta espècie a la vall. (Carlos Alvarez Cros)
El 24/03/07, front la punta de Garbí, a Sant Feliu de Guíxols, un exemplar en migració, costa amunt, molestat per un gavià argentat (Larus michahellis). Quarta observació d'aquesta espècie a la vall. (Carlos Alvarez Cros)


L'agró blanc (Casmerodius albus) amb part del grup de bernats pescaires (Ardea cinerea).

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
El 31/03/07, als estanys de les Escoles, un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)
El 31/03/07, front la punta de Garbí, a Sant Feliu de Guíxols, cinc exemplars en direcció nord. (Carlos Alvarez Cros)

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
El 04/03/07, als estanys de les Escoles, un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)
El 10/03/07, als estanys de les Escoles, tres exemplars. (Carlos Alvarez Cros)
L'11/03/07, als estanys de les Escoles, catorze exemplars, probablement frenats per la tramuntana en la seva migració. Aquest grup constitueix una xifra rècord a la vall. (Carlos Alvarez Cros)
El 18/03/07, als estanys de les Escoles, un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)

(19). Cigonya blanca (Ciconia ciconia)
El 30/03/07, dos exemplars sobre Castell d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)

(26). Xarxet comú (Anas crecca)
El 03/03/07, als estanys de les Escoles, dos exemplars. (Carlos Alvarez Cros)

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
Malgrat que el 03/03/07, el mascle jove és a la desembocadura de la riera de Calonge, el matí del 04/03/07 es veu sobrevolant els estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(41). Esparver vulgar (Accipiter nisus)
El 10/03/07, una femella als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 03/03/07, dos exemplars a tocar del Ridaura a l'alçada del pont del Remei. (Carlos Alvarez Cros)
El 10/03/07, dos exemplars als horts de Can Rusques. (Carlos Alvarez Cros)

(52). Rascló (Rallus aquaticus)
Els dies 03 i 04/03/07, als estanys de les Escoles, un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)
El 31/03/07, als estanys de les Escoles, s'observa dos exemplars. (Carlos Alvarez Cros)

(53). Polla pintada (Porzana porzana)
El 31/03/07, als estanys de les Escoles, s'observa un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
El 31/03/07, als estanys de les Escoles, s'observa un mascle. (Carlos Alvarez Cros)

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
Els dies 17 i 31/03/07, als estanys de les Escoles, cinc exemplars. (Carlos Alvarez Cros)
El 18/03/07, als estanys de les Escoles, almenys, dos exemplars. (Carlos Alvarez Cros)


Dos dels corriols petits (Charadrius dubius) als estanys de les Escoles.

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 03 i 31/03/07, als estanys de les Escoles, un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 03 i 04/03/07, un exemplar a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)

(77). Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
El 31/03/07, als estanys de les Escoles, s'observa un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)

(79). Xivita (Tringa ochropus)
Els dies 10 i 11/03/07, un exemplar a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)
El 31/03/07, als estanys de les Escoles, un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)


La xivita (Tringa ochropus) a la bassa del Dofí.

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
El 10/03/07, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(81''). Paràsit gros (Stercorarius skua)
El 31/03/07, front la punta de Garbí, a Sant Feliu de Guíxols, un exemplar en direcció nord. Quarta citació d'aquesta espècie front les costes de la vall. (Carlos Alvarez Cros)

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
L'11/03/07, un adult a la Galera, a Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)
El 31/03/07, front la punta de Garbí, a Sant Feliu de Guíxols un vol de set exemplars, arran d'aigua, en direcció nord. (Carlos Alvarez Cros)

(87). Gavià argentat (Larus michahellis)
El 03/03/07, a l'abocador de Solius, s'observa el mascle anellat (N87E) a les illes Medes com copula amb una femella no anellada. Primera observació de còpula per aquesta temporada. (Carlos Alvarez Cros)

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 03/03/07, a la pollancreda d'arbres molt malmesos, entre la variant de Santa Cristina a Castell d'Aro i Can Provensal, on s'observà per primera vegada a la vall aquesta espècie el 31/12/06, s'hi torna a observar, un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)

(123). Roquerol (Ptyonoprogne rupestris)
L'11/03/07, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(122). Oreneta de ribera (Riparia riparia)
El 31/03/07, als estanys de les Escoles, s'observa dos exemplars barrejats amb un grup d'orenetes vulgars (Hirundo rustica). (Carlos Alvarez Cros)

(124). Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
El 10/03/07, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; l'11/03/07, un. (Carlos Alvarez Cros)

(132). Cuereta groga (Motacilla flava)
El 31/03/07, als estanys de les Escoles, s'observa alguns exemplars. (Carlos Alvarez Cros)

(139). Cotxa blava (Luscinia svecica)
El 31/03/07, als estanys de les Escoles, s'observa una femella. (Carlos Alvarez Cros)
FEBRER/2007

(3). Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
El 25/02/07, als estanys de les Escoles, se sent cantar un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
El 24/02/07, s'observa un exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(22). Oca vulgar (Anser anser)
La nit del 05/02/07, un estol creua per sobre el casc urbà de Castell d'Aro en direcció SE. Segona observació d'aquesta espècie a la vall. (Jaume Ramot García)

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
El 25/02/07, encara el mascle jove al tram final del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(52). Rascló (Rallus aquaticus)
El 03/02/07, als estanys de les Escoles, tres exemplars. (Carlos Alvarez Cros)
El 24/02/07, als estanys de les Escoles, un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
El 05/02/07, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Aleix Comas Herrera)
El 24/02/07, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 10/02/07, a la desembocadura del Ridaura, s'observa dos exemplars: un adult i un primer hivern. (Carlos Alvarez Cros)

(86). Gavina cendrosa (Larus canus)
El 03/02/07, a la desembocadura del Ridaura, s'observa, el mateix primer hivern ja observat el 28/01/07 a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)


La gavina cendrosa (Larus canus) el 03/02/07.

(86'). Gavià fosc (Larus fuscus)
L'11/02/07, a l'abocador de Solius, s'hi observa un mínim de set exemplars diferents (un primer hivern, un segon hivern, un tercer hivern i quatre adults). Un dels exemplars adults és molt fosc, estilitzat, amb el cap totalment blanc. (Carlos Alvarez Cros, David Bosch, Albert Cama Torrell, Matxalen Pauly, Carme Rotllan)


L'adult de gavià fosc (Larus fuscus).

(86''). Gavià argentat de pota rosa (Larus argentatus)
El 10/02/07, s'observa un possible 2n hivern (sp. argenteus?) a l'abocador de Solius. De confirmar-se, seria la quarta citació d'aquesta espècie a la vall. (Carlos Alvarez Cros)
El 18/02/07, s'observa un altre possible 2n hivern (sp. argenteus?) a l'abocador de Solius. De confirmar-se, seria la cinquena citació d'aquesta espècie a la vall. (Carlos Alvarez Cros)


Els possibles gavians argentats de pota rosa (Larus argentatus). El del 10/02/07 a l'esquerra i el del 18/02/07 a la dreta

(86'''?). Gavià caspi? (Larus cachinnans?)
L'11/02/07, a l'abocador de Solius, s'observa tres exemplars de gavià caspi. Dos primers hiverns i un segon hivern. Un d'ells és, probablement, el mateix ja observat el 13/01/07 al mateix lloc. (Carlos Alvarez Cros, David Bosch, Albert Cama Torrell, Matxalen Pauly, Carme Rotllan)


1r hivern de gavià caspi (Larus cachinnans) probablemant ja observat el 13/01/07.

El gavià caspi (Larus cachinnans) de 2n hivern, mostrant blanc a la p10.

L'altre 1r hivern de gavià caspi (Larus cachinnans) mostrant el sota de l'ala clar.

(111). Blauet (Alcedo atthis)
El 03/02/07, a la desembocadura del Ridaura, s'hi observa un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)
L'11/02/07, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 24/02/07, a la pollancreda d'arbres molt malmesos, entre la variant de Santa Cristina a Castell d'Aro i Can Provensal, on s'observà per primera vegada a la vall aquesta espècie el 31/12/06, s'hi torna a observar, un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)

(123). Roquerol (Ptyonoprogne rupestris)
El 03/02/07, mitja dotzena d'exemplars a la desembocadura del Ridaura; el 10/02/07 una dotzena. (Carlos Alvarez Cros)

(8). Lloro de front blau (Amazona aestiva)
Observat un exemplar, el 05/02/07, entre el Ridaura i el càmping Sant Josep, al terme de Santa Cristina d'Aro. (Jaume Ramot García)
GENER/2007

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
Els dies 13 i 27/01/07, un mascle jove al tram final del Ridaura. Quarta observació d'aquesta espècie a la vall. (Carlos Alvarez Cros)


L'ànec cullerot (Anas clypeata) al Ridaura.

(41). Esparver vulgar (Accipiter nisus)
El 04/01/07, un exemplar al golf de Santa Cristina d'Aro. (Dani Valverde Saubí)
El 04/01/07, un exemplar als prats de la Casa Nova de can Bóta, a Penedes. (Dani Valverde Saubí)
El 13/01/07, una femella als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 29/01/07, una femella al casc urbà de Castell d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)

(52). Rascló (Rallus aquaticus)
Els dies 13 i 14/01/07, als estanys de les Escoles, tres exemplars. (Carlos Alvarez Cros)
El 20/01/07, als estanys de les Escoles, dos exemplars. (Carlos Alvarez Cros)

(70). Becadell sord (Lymnocryptes minimus)
Els dies 13 i 14/01/07, als estanys de les Escoles, dos exemplars. (Carlos Alvarez Cros)

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
El 13/01/07, als estanys de les Escoles, 23 exemplars, xifra rècord a la vall del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
El 28/01/07, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(81''). Paràsit gros (Stercorarius skua)
El 20/01/07, un exemplar front la punta de Garbí, a Sant Feliu de Guíxols. Tercera observació a les costes de la vall. (Carlos Alvarez Cros)

(86). Gavina cendrosa (Larus canus)
El 28/01/07, a la bassa del Dofí, s'observa, un primer hivern. Setena observació d'aquesta espècie a la vall. (Carlos Alvarez Cros)


La gavina cendrosa (Larus canus) el 28/01/07.

(86'). Gavià fosc (Larus fuscus)
El 28/01/07, a l'abocador de Solius, s'hi observa un mínim de sis exemplars diferents (un primer hivern, un segon hivern i quatre adults). (Carlos Alvarez Cros)
El mateix dia, a l'abocador de Solius, s'hi observa un primer hivern marcat amb anella metàl·lica al tars dret i anella de plàstic blau amb inscripció blanca J0?S al tars esquerre. Malgrat la lectura incompleta, es confirma que es tracta d'un ocell anellat el juliol de 2006 a Noruega, a la regió de Vest-Agder, a uns 1825 Km de distància en línia recta. (Carlos Alvarez Cros)

(86''). Gavià argentat de pota rosa (Larus argentatus)
El 28/01/07, s'observa un 2n hivern a l'abocador de Solius. Tercera citació d'aquesta espècie a la vall. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià argentat de pota rosa (Larus argentatus).

(86'''?). Gavià caspi? (Larus cachinnans?)
El 13/01/07, a l'abocador de Solius, s'observa un exemplar de gavià caspi. Tercera observació d'aquesta espècie a la vall. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià caspi (Larus cachinnans) del 13/01/07.

(87). Gavià argentat (Larus michahellis)
El 28/01/07, a l'abocador de Solius, es torna a observar l'exemplar adult anellat el 03/06/00 a les illes Medes amb anella legible a distància NT64, amb trets juvenils. El plomatge d'adult excepte el cap, fortament estriat de fosc. Potes de color rosa brut. Bec de color groc molt esvaït, amb punta negra. (Carlos Alvarez Cros)

(93). Gavot (Alca torda)
El 05/01/07, 6 exemplars front la punta de Garbí, a Sant Feliu de Guíxols. (Dani Valverde Saubí)
El 05/01/07, un exemplar a tocar de la platja de Sant Feliu de Guíxols. (Dani Valverde Saubí)
El 06/01/07, un exemplar dins el port de Sant Feliu de Guíxols. (Jaume Ramot García)
El 07/01/07, un exemplar front el port de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)
El 13/01/07, un exemplar front la punta de Garbí, a Sant Feliu de Guíxols. (Dani Valverde Saubí, Mireia Codina Diago)

(103). Duc (Bubo bubo)
Almenys cinc territoris detectats dins els límits de la vall. Un sisè, resta per confirmar. (Jaume Ramot García)

(117). Picot garser gros (Dendrocopos major)
Els dies 01, 20, 27 i 28/01/07, a una pollancreda d'arbres molt malmesos, entre la variant de Santa Cristina a Castell d'Aro i Can Provensal, s'observa, almenys, una parella. (Carlos Alvarez Cros)

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 27 i 28/01/07, a la pollancreda d'arbres molt malmesos, entre la variant de Santa Cristina a Castell d'Aro i Can Provensal, on s'observà per primera vegada a la vall aquesta espècie el 31/12/06, s'hi torna a observar, un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)


El picot garser petit (Dendrocopos minor) el 28/01/07.

(173). Reietó (Regulus regulus)
El 30/01/07, un exemplar a Romanyà. (Josep Ma bas Lay)

(204'). Pinsà borroner (Pyrrhula pyrrhula)
El 04/01/07, un exemplar a la castanyeda d'en Genoer, sota el puig Aldric. (Dani Valverde Saubí)