TORNAR A:   DARRERES OBSERVACIONSDARRERES OBSERVACIONS INTERESSANTS. ANY 2009

  Agró blanc (Casmerodius albus  (13/04/09), (29/09/09), (10/09), (14/11/09)
  Ànec canyela (Tadorna ferruginea)
  Paràsit cuapunxegut (Stercorarius parasiticus)
  Gavià fosc bàltic (Larus fuscus fuscus)
  Gavià argentat de pota rosa (Larus argentatus (14/02/09), (01/03/09), (22 i 28/03/09), (28/03/09), (05/04/09), (18/04/09), (01/05/09)
  Gavià caspi (Larus cachinnans (03/01/09), (14 i 15/02/09), (01/03/09), (08/03/09)
  Gavià argentat cantàbric (Larus michahellis "lusitanius")
  Fumarell negre (Chlidonias niger)
  Cria de mussol banyut (Asio otus)
  Pinsà mec (Fringilla montifringilla)
  Agapornis capnegre (Agapornis personatus)

GENER,   FEBRER,   MARÇ,   ABRIL,   MAIG,   JUNY,   JULIOL,   AGOST,   SETEMBRE,   OCTUBRE,   NOVEMBRE,   DESEMBRE

També podeu veure les del anys: 2005,   2006,   2007  i   2008En vermell les observacions de noves espècies i en blau les observacions d'evidències de cria de noves espècies.


DESEMBRE/2009

(3). Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
Els dies 05 i 07/12/09, almenys, 16 exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 05 i 26/12/09, almenys un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; dos el 09/12/09. (Carlos Alvarez Cros)
L'11/12/09, almenys dos exemplars a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, diversos exemplars fins el 12/12/09, amb un màxim de tres el 05/12/09. (Carlos Alvarez Cros)
Del 05 al 26/12/09, un exemplar al tram final del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 05/12/09, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, dos exemplars fins el 27/12/09; tres el 12/12/09. (Carlos Alvarez Cros)
El 06/12/09, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(19). Cigonya blanca (Ciconia ciconia)
Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 27/12/09, encara hi romanen els dos exemplars marcats (MA72 i MA7H) a Gallecs, Mollet del Vallès. (Carlos Alvarez Cros)

(23). Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Del 05 al 19/12/09, una femella a la desembocadura del Ridaura; cinquena citació d'aquesta espècie a la vall. (Carlos Alvarez Cros)
El 25/12/09, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Raül Calderón Alvarez)


L'ànec blanc (Tadorna tadorna) a la desembocadura del Ridaura

(24). Ànec xiulador (Anas penelope)
Del 19 al 27/12/09, un mascle als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


L'ànec xiulador (Anas penelope) als estanys

(26). Xarxet (Anas crecca)
Diversos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro amb un màxim d'almenys divuit exemplars el 19/12/09. (Carlos Alvarez Cros)

(28). Ànec cuallarg (Anas acuta)
Del 09 al 26/12/09, es torna a observar el mascle adult als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(40'). Astor (Accipiter gentilis)
El 19/12/09, un exemplar a una sureda de prop de can Barella, a Panedes. (Carlos Alvarez Cros)

(41). Esparver vulgar (Accipiter nisus)
El 25/12/09, un exemplar entre la desembocadura del Ridaura i els estanys de les Escoles. (Carlos Alvarez Cros)

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 06/12/09, un exemplar prop de Roca Tossa. (Martí Fernández)

(52). Rascló (Rallus aquaticus)
Els dies 06 i 12/12/09, un exemplar al tram final del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 19/12/09, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 26 i 27/12/09, un exemplar al Ridaura, a l'alçada dels estanys. (Carlos Alvarez Cros)

(57). Fotja (Fulica atra)
El 27/12/09, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


La fotja (Fulica atra).

(65). Fredeluga (Vanellus vanellus)
El 10/12/09, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
L'11/12/09, vuit exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
L'11/12/09, trenta-quatre exemplars a un camp del costat de can Barella, a Panedes; el 19/12/09, nou i el 25/12/09, no menys de vuitanta-nou. (Carlos Alvarez Cros)

(70). Becadell sord (Lymnocryptes minimus)
L'11/12/09, un exemplar a la bassa de l'Alou, a Panedes. (Carlos Alvarez Cros)

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
El 12/12/09, dos exemplars al tram final del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 19/12/09, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(72). Becada (Scolopax rusticola)
El 06/12/09, un exemplar prop de Roca Tossa. (Martí Fernández)

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 06/12/09, no menys de 20 exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 12/12/09, dos exemplars front Platja d'Aro. (Joan Bohigas Cayuel)
El 25/12/09, tres exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Raül Calderon Alvarez)

(86'). Gavià fosc (Larus fuscus)
Els dies 05 i 08/12/09, a l'abocador de Solius, s'observa un segon any de gavià fosc marcat el 04/07/08 a Amrum / Odde, Alemanya, al tars dret amb anella de plàstic vermell amb inscripció blanca H295 i anella metàl·lica al tars esquerre. (Carlos Alvarez Cros)
El 12/12/09, a l'abocador de Solius, s'observa un primer any de gavià fosc marcat, a Alemanya, al tars dret amb anella de plàstic vermell amb inscripció blanca H·892 i anella metàl·lica al tars esquerre. (Carlos Alvarez Cros)


Els gavians foscos (Larus fuscus) marcats.

El 26/12/09, a les defenses del port de Sant Feliu de Guíxols, s'observa un adult marcat amb anella metàl·lica al tars dret. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià fosc adult (Larus fuscus).

(87). Gavià argentat (Larus michahellis)
El 25/12/09, a l'abocador de Solius, un adult amb les mandíbules lleugerament creuades, ja observat el 24/10/09. (Carlos Alvarez Cros)


L'ocell amb el bec creuat.

(93). Gavot (Alca torda)
L'11/12/09, un exemplar en vol costa avall front la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 12/12/09, dos exemplars front Platja d'Aro. (Joan Bohigas Cayuel)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
El 07/12/09 encara un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
L'11/12/09, un exemplar a la bassa de l'Alou, a Panedes. (Carlos Alvarez Cros)
El 19/12/09, un exemplar al tram final del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 09/12/09, un exemplar a la pollancreda que hi ha entre la variant de Santa Cristina a Castell d'Aro i Can Provensal. (Carlos Alvarez Cros)

(121). Alosa (Alauda arvensis)
L'11/12/09, no menys de cinquanta-sis exemplars a un camp del costat de can Barella, a Panedes. (Carlos Alvarez Cros)

(123). Roquerol (Ptyonoprogne rupestris)
Del 06 al 12/12/09, una vintena llarga d'exemplars a l'edifici Beach Place, a la desembocadura del Ridaura, on sembla que dormen. (Carlos Alvarez Cros)

(146). Merla blava (Monticola solitarius)
L'11/12/09, un mascle a la barana del terrat del 32 del carrer Maragall de Sant Feliu de Guíxols, lloc no gens habitual per a l'espècie. (Carlos Alvarez Cros)

(150). Griva (Turdus viscivorus)
El 25/12/09, dos exemplars davant de can Barella, a Panedes. (Carlos Alvarez Cros)

(191'). Cornella negra (Corvus corone)
El 25/12/09, quatre exemplars a un camp de Panedes, entre can Perera i can Barella. (Carlos Alvarez Cros)

(1'''). Tórtora domèstica (Streptopelia roseogrisea var. risoria)
Els dies 07 i 09/12/09, dos exemplars al costat de La Colomina, als estanys de les escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Una de les tórtores domèstiques (Streptopelia roseogrisea) junt amb tórtores turques (Streptopelia decaocto).NOVEMBRE/2009

(3). Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
Els dies 01 i 14/11/09, almenys, 10 exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 07/11/09, almenys un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; un jove i un adult, el 14/11/09. (Carlos Alvarez Cros)

(15). Esplugabous (Bubulcus ibis)
El 07/11/09, un exemplar als horts de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 07/11/09, un exemplar a l'abocador de Solius, el 08/11/09, dos; primeres observacions postnupcials a l'abocador. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels esplugabous (Bubulcus ibis) a l'abocador.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, diversos exemplars amb un màxim de set l'01/11/09 i no menys de 10 el 07/11/09. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 14 i 15/11/09, un exemplar al tram final del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(16'). Agró blanc (Casmerodius albus)
El 14/11/09, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


L'agró blanc (Casmerodius albus) als estanys, el 14/11/09, amb una de les cigonyes blanques (Ciconia ciconia) i un jove de gavià argentat (Larus michahellis).

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, dos exemplars fins el 29/11/09. (Carlos Alvarez Cros)

(19). Cigonya blanca (Ciconia ciconia)
Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 29/11/09, encara hi romanen els dos exemplars marcats (MA72 i MA7H) a Gallecs, Mollet del Vallès. (Carlos Alvarez Cros)

(26). Xarxet (Anas crecca)
Diversos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro amb un màxim d'almenys vuit exemplars el 14/11/09. (Carlos Alvarez Cros)

(28). Ànec cuallarg (Anas acuta)
Del 07 al 29/11/09, un mascle adult als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; cinquena citació d'aquesta espècie a la vall. (Carlos Alvarez Cros)


L'ànec cuallarg (Anas acuta).

(41). Esparver vulgar (Accipiter nisus)
El 08/11/09, un exemplar al tram final del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 15/11/09, un mascle a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(45). Xoriguer comú (Falco tinnunculus)
El 29/11/09, un exemplar sembla haver passat la nit a una finestra que domina els estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El xoriguer comú (Falco tinnunculus).

(52). Rascló (Rallus aquaticus)
Els dies 01 i 07/11/09, almenys un exemplar al tram final del Ridaura, el 08/11/09, almenys dos. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 14 i 29/11/09, un exemplar al Ridaura a l'alçada dels estanys. (Carlos Alvarez Cros)

(53). Polla pintada (Porzana porzana)
L'01/11/09, un exemplar al tram final del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


La polla pintada (Porzana porzana).

(57). Fotja (Fulica atra)
El 15/11/09, l'exemplar detectat a primers del mes passat als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, encara hi és. (Carlos Alvarez Cros)

(58). Grua (Grus grus)
El 17/11/09, un exemplar a un camp del costat del mas Candell de Platja d'Aro; el 21/11/09 encara romania a la zona. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros )


La grus (Grus grus). Foto: Jaume Ramot García.

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Del 07 al 15/11/09, dos exemplars al tram final del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


Els becadells (Gallinago gallinago) al tram final del Ridaura.

(72). Becada (Scolopax rusticola)
El 22/11/09, un exemplar rere el Molí d'en Tarrés. (Martí Fernández)

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 14/11/09, set exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 14/11/09, cinc exemplars front punta Prima. (Carlos Alvarez Cros)


Alguns dels exemplars de gavina capnegra (Larus melanocephalus) als estanys.

(81"). Paràsit gros (Stercorarius skua)
El 14/11/09, un exemplar front punta Prima. (Carlos Alvarez Cros)

(86'). Gavià fosc (Larus fuscus)
Mentre que a l'abocador de Solius és habitual tot l'any, a la costa és més escàs.
El 15/11/09, un adult als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
El 07/11/09, un exemplar al tram final del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 21/11/09 encara un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 28/11/09, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
L'01/11/09, un exemplar a la pollancreda que hi ha entre la variant de Santa Cristina a Castell d'Aro i Can Provensal. (Carlos Alvarez Cros)

(123). Roquerol (Ptyonoprogne rupestris)
El 21/11/09, més de 20 exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Toni Sanllehí i altres membres del Centre Excursionista de Terrassa)

(131). Grasset de muntanya (Anthus spinoletta)
Els dies 15 i 28/11/09, un exemplar al tram final del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


El grasset (Anthus spinoletta) al tram final del Ridaura.

(136). Pardal de bardissa (Prunella modularis)
El 07/11/09, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera observació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(194). Estornell negre (Sturnus unicolor)
El 28/11/09, alguns exemplars a l'abocador de Solius, barrejats amb estornells vulgars (Sturnus vulgaris). (Carlos Alvarez Cros)


Un dels estornells negres (Sturnus unicolor) amb un de vulgar (Sturnus vulgaris).

(210). Repicatalons (Emberiza schoeniclus)
El 07/11/09, ja molts exemplars al tram final del Ridaura i als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)OCTUBRE/2009

(3). Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
Durant tot el mes, una mitjana de 9 exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de dotze, el 16/10/09. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot Gracía)
Del 10 al 16/10/09, un adult i un jove a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 16/10/09, nou exemplars a l'estany est del golf de Mas Nou i sis a l'estany oest. (Carlos Alvarez Cros)


El cabusset jove (Tachybaptus ruficollis) a la bassa del Dofí.

(15). Esplugabous (Bubulcus ibis)
Del 03 al 24/10/09, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; l'11 i el 12/10/09, dos. (Carlos Alvarez Cros)

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 03 i 04/10/09, un exemplar a la desembocadura dels Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, diversos exemplars amb un màxim de set el 31/10/09 i nou els 24 i 25/10/09. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot Gracía)

(16'). Agró blanc (Casmerodius albus)
El 04/10/09, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, encara els dos exemplars ja observats el 29/09/09. (Jaume Ramot Gracía, Carlos Alvarez Cros)
El migdia del 10/10/09, un exemplar al tram final del Ridaura. (Àlex Massana Pernias)
El 15/10/09, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 16/10/09, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Els agrons blancs (Casmerodius albus) als estanys, el 16/10/09.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, diversos exemplars amb un màxim de cinc els dies 04 i 12/10/09. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot Gracía)
El 03/10/09, un exemplar a Tallades, Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 04/10/09, un exemplar sobrevolant l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 15/10/09, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El bernat pescaire (Ardea cinerea) a la bassa del Dofí.

(19). Cigonya blanca (Ciconia ciconia)
Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 31/10/09, encara hi romanen els dos exemplars marcats (MA72 i MA7H) a Gallecs, Mollet del Vallès. (Carlos Alvarez Cros)

(26). Xarxet (Anas crecca)
Del 03 al 17/10/09, quatre exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 10/10/09, cinc i el 15/10/09, tres. Els dies 24 i 25/10/09, sis exemplars (Carlos Alvarez Cros)

(28). Ànec cuallarg (Anas acuta)
Del 03 al 12/10/09, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(38). Arpella vulgar (Circus aeruginosus)
El 24/10/09, un exemplar jove a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(40'). Astor (Accipiter gentilis)
El 14/11/09, un exemplar prop de l'estació de servei del costat del restaurant Els Tinars. (Carlos Alvarez Cros)

(41). Esparver vulgar (Accipiter nisus)
El 24/10/09, una femella adulta sobrevolant els horts de Castell d'Aro; després de remuntar, pren direcció sud. (Carlos Alvarez Cros)


L'esparver vulgar (Accipiter nisus).

(43). Àguila calçada (Hieraaetus pennatus)
El 15/10/09, un exemplar de fase fosca sobre els estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


L'àguila calçada (Hieraaetus pennatus) als estanys.

(44). Àguila cuabarrada (Hieraaetus fasciatus)
El 17/10/09, a l'abocador de Solius, un adult. (Carlos Alvarez Cros)

(52). Rascló (Rallus aquaticus)
Els dies 03, 15 i 16/10/09, un exemplar al tram final del Ridaura; el 31/10/09, tres. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels rasclons (Rallus aquaticus).

(53). Polla pintada (Porzana porzana)
El 31/10/09, dos exemplars al tram final del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


Una de les polles pintades (Porzana porzana).

(57). Fotja (Fulica atra)
Del 09 al 31/10/09, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. Setena citació a la vall. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)


La fotja (Fulica atra) als estanys, el 15/10/09.

(65). Fredeluga (Vanellus vanellus)
L'11/10/09, tres exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; dos, el 15/10/09 i un el 16/10/09. (Carlos Alvarez Cros)


Les dues fredelugues (Vanellus vanellus) als estanys, el 15/10/09.

(68). Territ variant (Calidris alpina)
Els dies 24 i 25/10/09, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; cinquena citació d'aquesta espècie a la vall. (Carlos Alvarez Cros)


El territ variant (Calidris alpina).

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
El 04/10/09, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera observació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(78). Gamba verda (Tringa nebularia)
Del 03 al 25/10/09, encara un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, que té una pota trencada. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot Gracía)


La gamba verda (Tringa nebularia) als estanys, el 15/10/09.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 16/10/09, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(81"). Paràsit gros (Stercorarius skua)
El 25/10/09, un exemplar, una milla front punta Prima. (Josep Ma Bas Lay)

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 24/10/09, dos adults i dos primers any als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels adults de gavina capnegra (Larus melanocephalus) als estanys.

(86'). Gavià fosc (Larus fuscus)
Mentre que a l'abocador de Solius és habitual tot l'any, a la costa és més escàs.
El 16/10/09, un adult i un primer any als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 16/10/09, un adult a les defenses del port de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)


L'adult de gavià fosc (Larus fuscus) a les defenses del port de Sant Feliu.

(87). Gavià argentat (Larus michahellis)
El 03/10/09, a l'abocador de Solius, un altre gavià amb un esquer de pesca clavat, aquesta vegada al bec i al naixement d'una ala. (Carlos Alvarez Cros)
El 16/10/09, un altre a les defenses del port de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)
El 24/10/09, a l'abocador de Solius, un adult amb les mandíbules lleugerament creuades. (Carlos Alvarez Cros)


Els joves amb l'esquer clavat.

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Presència durant tot el mes als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; dos exemplars el 12/10/09. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
Els dies 04,24 i 30/10/09, un exemplar a la desembocadura dels Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 10/10/09, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 04/10/09, a la pollancreda que hi ha entre la variant de Santa Cristina a Castell d'Aro i Can Provensal, almenys, un exemplar. Al mateix indret, s'observa picot garser gros (Dendrocopos major). (Carlos Alvarez Cros)


El picot garser petit (Dendrocopos minor).

(125). Oreneta cua-rogenca (Hirundo daurica)
El 16/10/09, encara set exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(129). Titella (Anthus pratensis)
El 14/10/09, almenys un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(131). Grasset de muntanya (Anthus spinoletta)
Els dies 24 i 25/10/09, almenys dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(150). Griva (Turdus viscivorus)
El 25/10/09, un exemplar a Tallades, Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


La griva (Turdus viscivorus).

(192). Corb (Corvus corax)
L'11/10/09, dos exemplars sobrevolant els estanys de les Escoles de Platja d'Aro, lloc insòlit per un ocell d'aquests. (Carlos Alvarez Cros)

(194). Estornell negre (Sturnus unicolor)
El 04/10/09, a la pollancreda que hi ha entre la variant de Santa Cristina a Castell d'Aro i Can Provensal, almenys, un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)
El 10/10/09, diversos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 17/10/09, a l'abocador de Solius, almenys un adult. (Carlos Alvarez Cros)


L'estornell negre (Sturnus unicolor) a l'abocador de Solius.

(12). Bec de corall senegalès (Estrilda astrild)
Del 10 al 12/10/09, almenys un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Un bec de corall senegalès (Estrilda astrild) als estanys.SETEMBRE/2009

(5). Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)
Els dies 19 i 20/09/09, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El cabussó collnegre (Podiceps nigricollis).

(11). Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis)
El 08/09/09, entre les Penyes i punta Prima, es compta 43 exemplars. (Carlos Alvarez Cros)

(15). Esplugabous (Bubulcus ibis)
Els dies 05 i 20/09/09, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 11 i 27/09/09, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 05 i 19/09/09, tres exemplars a la desembocadura dels Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, diversos exemplars del 07 al 27/09/09 amb un màxim de nou els dies 13 i 25/09/09 i deu el 27/09/09. (Carlos Alvarez Cros)

(16'). Agró blanc (Casmerodius albus)
El 29/09/09, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, dos exemplars. Sisena observació d'aquesta espècie a la vall. (Jaume Ramot García)

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, diversos exemplars del 06 al 27/09/09 amb un màxim de set els dies 07 i 08/09/09. (Carlos Alvarez Cros)

(19). Cigonya blanca (Ciconia ciconia)
L'01/09/09, onze exemplars remuntant una tèrmica sobre els horts de Castell d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)
L'exemplar marcat amb anella de plàstic blanc amb inscripció negra MA72, pertanyent al projecte d'introducció de Gallecs, Mollet del Vallès, d'on fou alliberat a finals de juny, encara roman als estanys de les Escoles de Platja d'Aro el 26/09/09 .(Carlos Alvarez Cros)
Del 05 al 13/09/09, un grup de, com a màxim, 18 exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro on es llegeixen 8 anelles, la qual cosa permet concloure que es tracta d'ocells pertanyents als mateixos grups del cap de setmana anterior; el 20/09/09 només resten tres exemplars als estanys i el 25/09/09 ja només queden els dos exemplars anellats a Gallecs, Mollet del Vallès. (Carlos Alvarez Cros)
El 05/09/09, un únic exemplar a l'abocador de Solius, on es llegeix l'anella que portava, veient que era un dels exemplars dels estanys de les Escoles. (Carlos Alvarez Cros)
El 06/09/09, dos exemplars a l'abocador de Solius; malgrat que un d'ells estava marcat no donà temps a llegir l'anella, doncs van menjar i van marxar. (Carlos Alvarez Cros)
El 12/09/09, dos exemplars a l'abocador de Solius; ambdós estaven marcats. Un era un dels exemplars de procedència suïssa, ja detectat el 30/08/09 i l'altra era una lectura nova d'Alemanya . (Carlos Alvarez Cros)

Dues de les cigonyes blanques (Ciconia ciconia) als estanys i a l'abocador de Solius, el 20/09/09.

(23). Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Del 25 al 29/09/09, un adult als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; quarta citació d'aquesta espècie a la vall. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot Gracía)


L'ànec blanc (Tadorna tadorna) als estanys

(26). Xarxet (Anas crecca)
Els dies 12 i 20/09/09, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, els dies 25 i 27/09/09, almenys, dos i el 26/09/09, quatre. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels xarxets (Anas crecca) als estanys

(28). Ànec cuallarg (Anas acuta)
Del 25 al 27/09/09, tres exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; quarta citació d'aquesta espècie a la vall, la darrera datava de 1996. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels ànecs cuallargs (Anas acuta) als estanys

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
Els dies 12 i 13/09/09, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


L'ànec cullerot (Anas clypeata).

(40'). Astor (Accipiter gentilis)
El 05/09/09, un exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 07/09/09, un exemplar al nord de roca Rovira. (Carlos Alvarez Cros)

(41). Esparver vulgar (Accipiter nisus)
El 07/09/09, un exemplar al nord de roca Rovira. (Carlos Alvarez Cros)

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 22/09/09, nou exemplars als horts de Castell d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)

(52). Rascló (Rallus aquaticus)
El 26/09/09, un exemplar a la desembocadura dels Ridaura; primera observació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(78). Gamba verda (Tringa nebularia)
Del 05 al 08/09/09, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 26/09/09, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 27/09/09, dos. (Carlos Alvarez Cros)


Les gambes verdes (Tringa nebularia) als estanys

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 27/09/09, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(80). Valona (Tringa glareola)
Els dies 19 i 20/09/09, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(87). Gavià argentat (Larus michahellis)
El 27/09/09, a l'abocador de Solius, es torna a observar el jove de l'any marcat al tars dret amb anella de plàstic blanc amb inscripció negra A0|0C. Aquest ocell, que ja fou observat a Solius el 19/07/09, fou marcat com a poll a Srigina, al nordest d'Algèria (a 639 km en línia recta) i constitueix el primer control d'un ocell africà d'aquesta espècie a l'estat espanyol. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/09/09, a l'abocador de Solius, s'hi observa un gavià marcat al tars dret amb anelles de colors, taronja sobre verd. (Carlos Alvarez Cros)


El juvenil marcat A0|0C a Algèria i el marcat amb anelles de colors.

El 27/09/09, a l'abocador de Solius, s'hi observa per enèssima vegada, un gavià amb un esquer de pesca clavat al bec. (Carlos Alvarez Cros)


El juvenil amb l'esquer clavat.

(-). Gavià(Larus sp)
El 27/09/09, a l'abocador de Solius, s'hi observa un adult de mida petita, cap arrodonit, ull petit i fosc, potes i bec de color taronja pujat, color gris dorsal amb un lleuger matís blavós, puntes de les primàries més externes completament blanques, estat de muda bastant retardat en comparació al del gavià argentat (Larus michahellis) mediterrani. Un expert asturià opina que podria tractar-se d’un gavià argentat de raça cantàbrica (Larus michahellis “lusitanius”). (Carlos Alvarez Cros)


L'adult de gavià (Larus sp).

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, un exemplar del 05 al 20/09/09. (Carlos Alvarez Cros)

(88). Xatarc bec llarg (Sterna sandvicensis)
El 08/09/09, dos exemplars front el port de Sant Feliu de Guíxols; primera observació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Els dies 05 i 26/09/09, un exemplar al tram final del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Del 06 al 27/09/09, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (Carlos Alvarez Cros)

(114). Puput (Upupa epops)
El 18/09/09, vuit exemplars a un camp de Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)

(117). Picot garser gros (Dendrocopos major)
Els dies 06 i 19/09/09, diversos exemplars a Tallades, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels picots garsers grossos (Dendrocopos major) a Tallades, el 19/09/09.

(142). Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
El 22/09/09, un exemplar als horts de Castell d'Aro. També un còlit (Oenanthe sp.).(Josep Ma Bas Lay)

(157). Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
El 07/09/09, almenys un exemplar canta al Ridaura, a l'alçada dels estanys de les Escoles. (Carlos Alvarez Cros)

(172). Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
El 06/09/09, un exemplar al Ridaura, a l'alçada dels estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera observació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(176). Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
Els dies 06 i 19/09/09, un exemplar a Tallades, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(3). Periquito (Melopsitacus undulatus)
Un exemplar verd i groc, prop del Remei, a Castell d'Aro, la darrera setmana. (Jaume Ramot García)AGOST/2009

(3). Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
El 10/08/09, es compta fins a 31 exemplars a la vall: nou als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, nou a l'estany est del golf de Mas Nou (dos adults, quatre primers any i tres polls), vuit a l'estany oest, quatre (dos adults i dos polls) a la bassa de l'Alou i un adult a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)
L'11/08/09, un exemplar a la bassa de les Reinetes. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)

(10). Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
Del 09 al 19/08/09, un immadur als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera observació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(15). Esplugabous (Bubulcus ibis)
El 10/08/09, un juvenil als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera observació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 12 i 23/08/09, un adult als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 20/08/09, set exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Del 06 al 30/08/09, diversos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de nou els dies 19, 20 i 23/08/09. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 10 i 17/08/09, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 14/08/09, dos exemplars a les defenses del port de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)
El 18/08/09, un exemplar a les Planetes, a Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)


Alguns dels martinets blancs (Egretta garzetta) als estanys i els del port.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
El 02/08/09, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera observació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)
Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, diversos exemplars del 06 al 30/08/09 amb un màxim de quatre els dies 15, 21 i 23/08/09. (Carlos Alvarez Cros, Jose Ma Bas Lay)

(19). Cigonya blanca (Ciconia ciconia)
Del 06 al 30/08/09, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, marcat amb anella metàl·lica a la tíbia dreta i de plàstic blanc amb inscripció negra MA72 a l'esquerra. Aquest ocell pertany al projecte d'introducció de Gallecs, Mollet del Vallès, d'on fou alliberat a finals de juny.(Carlos Alvarez Cros)
El 14/08/09, un grup d'almenys 66 exemplars s'ajoca a diversos punts de Santa Cristina d'Aro i Castell-Platja d'Aro. El 15/08/09, s'ajunten als estanys de les Escoles de Platja d'Aro on es llegeix 17 anelles. (Carlos Alvarez Cros, Josep Ma Bas Lay, Jaume Ramot García, Lluís Hugas Mulà, Vito García Kosidlo)
El 17/08/09 es troben dos exemplars (un d'ells marcat a França) morts sota una torre d'electricitat a Platja d'Aro (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)
Del 17 al 23/08/09 un exemplar no anellat als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)La cigonya blanca (Ciconia ciconia) marcada MA72, les electrocutades i algunes del grup de 15/08/09.

El 29/08/09, un grup d'almenys 62 exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro on es llegeix 3 anelles. (Carlos Alvarez Cros)
El 29/08/09, 5 exemplars a l'abocador de Solius, on es llegeix 2 anelles. (Carlos Alvarez Cros)
El 30/08/09, un grup de 15 exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro on es llegeixen 5 anelles, la qual cosa permet concloure que es tracta d'un grup diferent del del dia abans. (Carlos Alvarez Cros)
El 30/08/09, no menys de 27 exemplars a l'abocador de Solius, on es llegeix 16 anelles. Una vegada aquest grup ha marxat, apareix el que s'havia observat el mateix dia als estanys de les Escoles, cosa que s'ha pogut saber per les anelles. (Carlos Alvarez Cros)

Les cigonyes blanques (Ciconia ciconia) als estanys i a l'abocador de Solius, el 30/08/09.

(22'). Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Del 08 al 17/08/09, un jove als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. Per l'època de l'any en que es produeix l'observació, no es pot descartar un origen salvatge de l'ocell. (Carlos Alvarez Cros)


L'ànec canyella (Tadorna ferruginea).

(29). Xarrasclet (Anas querquedula)
El 02/08/09, un jove als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
De l'11 al 13/08/09, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(66). Territ menut (Calidris minuta)
El 10/08/09, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El territ menut (Calidris minuta).

(68). Territ variant (Calidris alpina)
El 09/08/09, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; quarta citació d'aquesta espècie a la vall, que no es detectava a la vall des de 1990. (Carlos Alvarez Cros)


El territ variant (Calidris alpina).

(76). Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Del 06 al 23/08/09, un juvenil als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, els dies 08, 11 i 12/08/09, dos; cinquena citació d'aquesta espècie a la vall. (Carlos Alvarez Cros)


Una gamba roja pintada (Tringa erythropus).

(78). Gamba verda (Tringa nebularia)
El 29/08/09, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
L'01/08/09, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; el 07/08/09, un.(Carlos Alvarez Cros)
Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, diversos exemplars del 02 al 30/08/09 amb un màxim de quatre del 16 al 30/08/09. (Carlos Alvarez Cros)

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 10/08/09, un adult al port de Sant Feliu de Guíxols; primera observació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)
El 12/08/09, un juvenil als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


La gavina capnegra (Larus melanocephalus).

(86'). Gavià fosc (Larus fuscus)
L'01/08/09, a l'abocador de Solius, s'observa un adult de gavià fosc bàltic
(Larus fuscus fuscus) marcat, a Finlàndia, al tars esquerre amb anella de plàstic blanc amb inscripció negra CPAH i anella metàl·lica al tars dret. El gavià fosc bàltic és considerat una raresa al nostre país i les seves citacions han de ser homologades pel CR-SEO i el CAC. Això no ha de suposar cap problema quan es tracta d'ocells marcats, d'origen conegut. En aquest cas, segons els anelladors finlandesos, tots els gavians foscos que crien a Finlàndia pertanyen a la subespècie nominal. (Carlos Alvarez Cros)
El 14/08/09, a les defenses del port de Sant Feliu de Guíxols, dos exemplars: un adult i un segon any. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià fosc bàltic (Larus fuscus fuscus) marcat i el mapa amb punts de marcatge i observació.

(87). Gavià argentat (Larus michahellis)
Els dies 16 i 19/08/09, a l'abocador de Solius, s'hi observa un primer any marcat al tars dret amb anella de plàstic taronja amb inscripció verda 4G2. El 19/08/09, al port de Sant Feliu de Guíxols un tercer any amb el mateix tipus de marcatge i inscripció 5P8. Aquests ocells foren marcats a La Isla de Mazarrón, Múrcia. Es tracta del tercer i quart controls de gavians d'origen murcià a la vall. (Carlos Alvarez Cros)


Els gavians argentats (Larus michahellis) marcats a Múrcia.

(111). Blauet (Alcedo atthis)
El 16/08/09, un exemplar al Ridaura, a l'alçada dels estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera observació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)
El 30/08/09, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (Carlos Alvarez Cros)

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 07/08/09, a la pollancreda que hi ha entre la variant de Santa Cristina a Castell d'Aro i Can Provensal, almenys, un exemplar. Al mateix indret, s'observa picot garser gros (Dendrocopos major). (Carlos Alvarez Cros)

(132). Cuereta groga (Motacilla flava)
El 30/08/09, un exemplars al estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera observació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(5'). Agapornis capnegre (Agapornis personatus)
El 08/08/09, un exemplar és capturat a Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)


L'agapornis capnegre (Agapornis personatus).

(10). Canari (Serinus canaria)
A primers agost, un exemplar de coloració groga a Platja d'Aro. (Jaume Ramot García)

(12). Bec de corall senegalès (Estrilda astrild)
El 29/08/09, als horts de Castell d'Aro, s'observa dos exemplars. (Josep Ma Bas Lay)JULIOL/2009

(3). Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
El 04/07/09, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 05, 11, 17 i 24/07/09, un dels adults amb cinc polls als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 17 i 26/07/09, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera observació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)
El 24/07/09, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 26/07/09, un exemplar al tram final del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


El martinet blanc (Egretta garzetta) al Ridaura.

(35). Milà negre (Milvus migrans)
El 18/05/09, no menys de 7 exemplars a l'abocador de Solius, 2 dels quals eren joves de l'any. (Carlos Alvarez Cros)

(42). Aligot (Buteo buteo)
Els dies 04, 11, 12 i 25/07/09, un exemplar prop de la cruïlla de Solius, a la carretera de Girona. (Carlos Alvarez Cros)
El 12/07/09, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 12 i 18/07/09, un exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(45). Xoriguer (Falco tinnunculus)
Els dies 04, 12 i 25/07/09, un mascle a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
Observat tota l'estació reproductora anant de la vall a Roques Martines (Josep Ma Bas Lay, Jaume Ramot García)

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
L'01/07/09, un exemplar als horts de Castell d'Aro.(Josep Ma Bas Lay)

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
Els dies 25 i 26/07/09, tres exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera observació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 12/07/09, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera observació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(80). Valona (Tringa glareola)
El 26/07/09, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera observació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)


La valona (Egretta garzetta) als estanys.

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
L'11/07/09, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera observació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)
El 26/07/09, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro.(Carlos Alvarez Cros)

(84). Gavina vulgar (Larus ridibundus)
El 04/07/09, un adult a la desembocadura del Ridaura; primera observació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 11 i 12/07/09 dos adults al port de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)
El 18/07/09, el primer juvenil als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Una de les gavines vulgars (Larus ridibundus) al port.

(87). Gavià argentat (Larus michahellis)
El 18/07/09, a l'abocador de Solius, s'hi observa els primers joves de l'any marcats a França i a les illes Balears. (Carlos Alvarez Cros)
El 19/07/09, a l'abocador de Solius, es llegeix una anella metàl·lica corresponent a un ocell anellat a Platja d'Aro el maig del 1990. Per tant aquest ocell té 19 anys. (Carlos Alvarez Cros)
El 19/07/09, a l'abocador de Solius, s'hi observa un jove de l'any marcat al tars dret amb anella de plàstic blanc amb inscripció negra A0|0C. Aquest ocell fou marcat com a poll a Srigina, al nordest d'Algèria (a 639 km en línia recta) i constitueix el primer control d'un ocell africà d'aquesta espècie a Europa. (Carlos Alvarez Cros)
El 25/07/09, a l'abocador de Solius, s'hi observa un segon any marcat al tars dret amb anella de plàstic verd amb inscripció blanca PBNU. Aquest ocell fou marcat a primers de mes al Zoo de Barcelona. Es tracta del primer control d'un ocell d'aquest origen a la vall. (Carlos Alvarez Cros)


Un juvenil anellat 24CK a França i el marcat A0|0C a Algèria.

(106). Mussol banyut (Asio otus)
L'01/07/09, dos polls volanders i un adult prop del restaurant Panedes; primera evidència de cria a la vall. (Josep Ma Bas Lay, Jaume Ramot García)

(125). Oreneta cua-rogenca (Hirundo daurica)
El 12/07/09, no menys de dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(192). Corb (Corvus corax)
Els dies 24 i 26/07/09, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, lloc insòlit per un ocell d'aquests. (Carlos Alvarez Cros)


El corb (Corvus corax) als estanys.JUNY/2009

(3). Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
El 07/06/09, primers pollets als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 13 i 27/06/09, una parella amb cinc pollets als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 13/06/09, un poll ja grandet a la bassa de l'Alou. (Carlos Alvarez Cros)
El 20/06/09, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 28/06/09, s'observa sengles parelles amb petits als estanys del golf de Mas Nou. (Carlos Alvarez Cros)

(19). Cigonya blanca (Ciconia ciconia)
El 02/06/09, un exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Javier López)

(36'). Voltor comú (Gyps fulvus)
El matí del 02/06/09, un exemplar en vol baix i direcció NO sobre la C-31 a l'alçada del km 312, a Santa Cristina d'Aro, entre Can Provensal i el càmping Mas Sant Josep; sisena citació d'aquesta espècie a la vall. (Lluís Zamora Hernández)

(41). Esparver vulgar (Accipiter nisus)
El 09/06/09, un mascle aturat a un pi de Panedes. (Josep Ma Bas Lay)

(42). Aligot (Buteo buteo)
Els dies 13 i 20/06/09, dos exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 20/06/09, un exemplar prop de la cruïlla de Solius, a la carretera de Girona. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/06/09, un exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
El 07/06/09, un adult i dos joves volanders al terme de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)


Els falcons pelegrins (Falco peregrinus).

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
El 13/06/09, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
Els dies 13, 20 i 27/06/09, diversos adults, polls i un niu amb quatre ous al tram final del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 28/06/09 neixen els polls del niu del tram final del Ridaura. (Josep Barbarà, Jaume Oliveras)
El 27/06/09 una parella amb tres polls als estanys de les Escoles de Platja d'Aro i una altra al Ridaura, a l'alçada de can Bada amb tres polls ja completament plomats. (Carlos Alvarez Cros)


El niu de corriol petit (Charadrius dubius) el 13/06/09s i el 28/06/09 (Foto: Josep Barbarà). (Imatges molt ampliades, preses des de la vorera per on passeja la gent).

(77). Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
El 20/06/09, un exemplar al tram final del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


La gamba roja vulgar (Tringa totanus).

(87). Gavià argentat (Larus michahellis)
El 07/06/09, a l'abocador de Solius, s'observa un tercer any marcat amb tres anelles petites de plàstic al tars dret; de dalt a baix: taronja, verd i groc. Anella de plàstic gran vermella sense inscripció al tars esquerre i anella metàl·lica a la tíbia esquerra. Probablement hagi estat marcat a València. (Carlos Alvarez Cros)
El 13/06/09, a l'abocador de Solius, s'hi observa el primer poll de l'any. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 20, 27 i 28/06/09, a l'abocador de Solius, es llegeix unes anelles metàl·liques corresponents a uns ocells anellats a Sant Feliu de Guíxols el maig del 1991. Per tant aquests ocells tenen 18 anys. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià argentat (Larus michahellis) marcat.

(110). Ballester (Apus melba)
El 13/06/09, no menys de quatre exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(122). Oreneta de ribera (Riparia riparia)
El 20/06/09, un exemplar al tram final del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(125). Oreneta cua-rogenca (Hirundo daurica)
El 28/06/09, mitja dotzena d'exemplars a l'antena d'un xalet del començament de la pujada a Mas Nou. (Carlos Alvarez Cros)

(157). Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
El 06/06/09, almenys un exemplar canta al Ridaura, a l'alçada dels estanys de les Escoles. (Carlos Alvarez Cros)

(175). Papamosques gris (Muscicapa striata)
El 09/06/09, un exemplar, probalement reproductor, a la zona de la Casa Nova - Sant Amanç, a Sant Feliu de Guíxols. (Josep Ma Bas Lay)

(1'x27). Possible híbrid d’ànecs carolí i collverd (Aix sponsa x Anas platyrhynchos)
El 06/06/09, primer als estanys de les Escoles i després al tram final del Ridaura, s'observa dos ànecs rars associats a una femella d'ànec collverd ( Anas platyrhynchos). Podria tractar-se d'un creuement entre aquesta darrera espècie i ànec carolí (Aix sponsa x Anas platyrhynchos). (Carlos Alvarez Cros)


Els possibles híbrids d’ànecs carolí i collverd (Aix sponsa x Anas platyrhynchos).MAIG/2009

(3). Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
De l'01 al 23/05/09, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, dues parelles. (Carlos Alvarez Cros)
Del 12 al 02/05/09, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
A l'estany més costaner de Mas Nou, un exemplar, a la de can Perera, una parella i a la de l'Alou, una altra. (Carlos Alvarez Cros)

(6). Baldriga cendrosa (Calonectris diomedea)
El matí del 10/05/09, força exemplars costa amunt i força a prop de la costa, front la punta de Garbí . (Carlos Alvarez Cros)

(11). Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis)
El 30/05/09, almenys dos polls, ja pràcticament plomats, dins el niu de la cala del Vigatà. (Carlos Alvarez Cros)


Els polls de corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis) al niu.

(14). Martinet ros(Ardeola ralloides)
El 10/05/09, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El martiner ros (Ardeola ralloides).

(15). Esplugabous (Bubulcus ibis)
El 02/05/09, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
El 02/05/09, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 31/05/09, un exemplar sobrevola l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(35). Milà negre (Milvus migrans)
El 03/05/09, almenys 21 exemplars a l'abocador de Solius; el 16/05/09, 22. (Carlos Alvarez Cros)

(37). Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
El 02/05/09, un exemplar entre can Barella i can Parera, a Panedes. (Carlos Alvarez Cros)
El 26/05/09, un exemplar entre la Divina Pastora i Sant Benet. (Josep Ma Bas Lay)

(40'). Astor (Accipiter gentilis)
El 25/05/09, un exemplar entre can Tirans i el mas Ros, a Castell d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)

(42). Aligot (Buteo buteo)
El 17/05/09, un exemplar prop de la cruïlla de Solius, a la carretera de Girona. (Carlos Alvarez Cros)

(45). Xoriguer (Falco tinnunculus)
El 26/05/09, dos exemplars entre la Divina Pastora i Sant Benet. (Josep Ma Bas Lay)

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 25/05/09, un exemplar entre can Tirans i el mas Ros, a Castell d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)

(51). Faisà (Phasianus colchicus)
El 30/05/09, una femella amb sis polls als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(56). Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
El 30/05/09, una parella amb quatre polls als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(57). Fotja (Fulica atra)
El 17/05/09, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. Sisena citació a la vall. (Carlos Alvarez Cros)


La fotja (Fulica atra).

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
Els dies 30 i 31/05/09, un exemplar al tram final del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


El cames-llargues (Himantopus himantopus) amb un dels corriols petits (Charadrius dubius).

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
De l'01 al 23/05/09, dos exemplars al tram final del Ridaura; els dies 02 i 16/05/09, un. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 02, 03, 23 i 31/05/09, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 10/05/09, set exemplars al tram final del Ridaura, a l'alçada de l'estació de bombeig. (Josep Ma Bas Lay)
El 10/05/09, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de can Bada. (Josep Ma Bas Lay)
El 16/05/09, una parella copula als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 30/05/09, quatre exemplars al tram final del Ridaura; un d'ells acompanyat de dos menuts. (Carlos Alvarez Cros)

(63). Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Del 02 al 10/05/09, un exemplar al tram final del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 30/05/09, un exemplar al tram final del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


El corriol gros (Charadrius hiaticula) amb un dels corriols petits (Charadrius dubius), el 02/05/09 i l'exemplar del 30/05/09.

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
El 02/05/09, un exemplar al tram final del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


El becadell (Gallinago gallinago).

(77). Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
L'01/05/09, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 03/05/09, quatre. (Carlos Alvarez Cros)
L'01/05/09, cinc exemplars al tram final del Ridaura; el 02/05/09, nou, el 03/05/09, tres. (Carlos Alvarez Cros)


Les nou gambes roges vulgars (Tringa totanus).

(80). Valona (Tringa glareola)
De l'01 al 03/05/09, un exemplar al tram final del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


La valona (Tringa glareola).

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
El 02/05/09, un exemplar al tram final del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 03/05/09, cinc exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 17/05/09, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Els dies 16 i 17/05/09, un segon any al tram final del Ridaura. Dates molt tardanes per l'espècie. (Carlos Alvarez Cros)


La gavina capnegra (Larus melanocephalus).

(86'). Gavià fosc (Larus fuscus)
El 30/05/09, un adult als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(86''). Gavià argentat de pota rosa (Larus argentatus)
L'01/05/09, a l'abocador de Solius, s'hi observa un adult. (Carlos Alvarez Cros)


L'adult de gavià argentat de pota rosa (Larus argentatus).

(87). Gavià argentat (Larus michahellis)
El 31/05/09, primer poll volander a les defenses del port de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)

(103). Duc (Bubo bubo)
El 31/05/09, un exemplar a una cala de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)


El duc (Bubo bubo).

(125). Oreneta cua-rogenca (Hirundo daurica)
L'01 i el 17/05/09, diversos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, barrejats amb orenetes vulgars (Hirundo rustica), orenetes cuablanques (Delichon urbicum) i orenetes de ribera (Riparia riparia). (Carlos Alvarez Cros)

(127). Trobat (Anthus campestris)
L'01/05/09, a l'abocador de Solius, s'hi observa un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)

(142). Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
Els dies 01 i 03/05/09, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(144). Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
L'01/05/09, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 03/05/09, un mascle als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(157). Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
Els dies 17 i 31/05/09, almenys un exemplar canta al Ridaura, a l'alçada dels estanys de les Escoles. (Carlos Alvarez Cros)

(160). Bosqueta vulgar (Hyppolais polyglotta)
El 17/05/09, diversos exemplars canten al costat de can Provensal, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Una de les bosquetes vulgars (Hyppolais polyglotta).

(161). Tallareta cuallarga (Sylvia undata)
El 26/05/09, quatre exemplars territorials entre la Divina Pastora i Sant Benet. (Josep Ma Bas Lay)

(196). Pardal xarrec (Passer montanus)
El 30/05/09, fent el SOCC s'observa una còpula i una altra de pardal comú (Passer domesticus). (Carlos Alvarez Cros)

(203). Passerell comú (Carduelis cannabina)
Els dies 16 i 17/05/09, diversos exemplars als estanys de les Escoles. (Carlos Alvarez Cros)

(203). Passerell comú (Carduelis cannabina)
Els dies 16 i 17/05/09, diversos exemplars als estanys de les Escoles. (Carlos Alvarez Cros)


Els passerells comuns (Carduelis cannabina).ABRIL/2009

(3). Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
El 04/04/09, una parella als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; del 09 al 26/04/09, dues parelles. (Carlos Alvarez Cros)
Del 12 al 26/04/09, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 13/04/09, dos exemplars a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Aleix Comas Herrera, Ponç Feliu Latorre)
El 19/04/09, una parella fa niu als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(6). Baldriga cendrosa (Calonectris diomedea)
L'11/04/09, dos exemplars solitaris front la punta de Garbí, volant costa amunt. (Carlos Alvarez Cros)

(11). Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis)
El 25/04/09, ja s'observa polls dins el niu de la cala del Vigatà. (Carlos Alvarez Cros)
El 26/04/09, al costat del S'Adolitx, una parella amb tres joves de l'any. (Carlos Alvarez Cros)

(15). Esplugabous (Bubulcus ibis)
El 09/04/09, un estol de 25 exemplars en migració activa costa amunt sobre S'Agaró. (Jaume Ramot García)
El 10/04/09, 3 exemplars en migració activa costa amunt front Penya Seca. (Jaume Ramot García)
L'11/04/09, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
El 09/04/09, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro i sengles grups de sis exemplars en migració activa costa amunt front la desembocadura del Ridaura i la punta de Garbí. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 11 i 25/04/09, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 25/04/09, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(16'). Agró blanc (Casmerodius albus)
El 13/04/09, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, un exemplar. Cinquena observació d'aquesta espècie a la vall. (Carlos Alvarez Cros)


L'agró blanc (Casmerodius albus).

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Els dies 10 i 11/04/09, tres exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 12/04/09, un exemplar al S'Adolitx. En envolar-se, és encalçat pels gavians argentats. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 12 i 18/04/09, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Del 13 al 26/04/09, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
El 10/04/09, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)
L'11/04/09, sis exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. Xifra rècord a la vall. (Carlos Alvarez Cros)

(19). Cigonya blanca (Ciconia ciconia)
El 17/04/09, dos exemplars per sobre el casc urbà de Castell d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)

(27). Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
El 10/04/09, una femella amb vuit petits a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)


La femella d'ànec collverd (Anas platyrhynchos) amb els petits.

(35). Milà negre (Milvus migrans)
Els dies 05 i 19/04/09, almenys 6 exemplars a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 13/04/09, entre 20 i 25 exemplars a l'abocador de Solius. (Aleix Comas Herrera, Ponç Feliu Latorre)

(37). Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
El 13/04/09, des de l'abocador de Solius, s'observa dos exemplars. (Aleix Comas Herrera, Ponç Feliu Latorre)

(38). Arpella vulgar (Circua aeruginosus)
El 13/04/09, un exemplar migrant prop del restaurant Panedes. (Aleix Comas Herrera, Ponç Feliu Latorre)
El 18/04/09, una femella per sobre els horts de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(44). Àguila cuabarrada (Hieraaetus fasciatus)
El 18/04/09, a l'abocador de Solius, un jove. (Carlos Alvarez Cros)

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 12/04/09, una parella als horts de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(50). Guatlla (Coturnix coturnix)
El 22/04/09, dos exemplars cantant a Castell d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
Els dies 04, 12 i 19/04/09, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; el 26/04/09, dos. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 25 i 26/04/09, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(63). Corriol gros (Charadrius hiaticula)
El 25/04/09, quatre exemplars a la desembocadura del Ridaura; el 26/04/09, dos. (Carlos Alvarez Cros)


Els quatre corriols grossos (Charadrius hiaticula).

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
El 04/04/09, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(77). Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
El 19/04/09, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 04/04/09, cinc exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. Primera observació primaveral. (Carlos Alvarez Cros)
L'11/04/09, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 13/04/09, dos exemplars a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 26/04/09, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Quatre de les xivites (Tringa ochropus)als estanys i una de les de la bassa del Dofí.

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
Els dies 18 i 19/04/09, no menys de tres exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. Primera observació primaveral. (Carlos Alvarez Cros)

(81'). Parasit cuapunxegut (Stercorarius parasiticus)
El 13/04/09, front la punta de Garbí, a Sant Feliu de Guíxols, un exemplar volant costa amunt. Segona observació d'aquesta espècie front les costes de la vall. (Carlos Alvarez Cros)
El 19/04/09, front la punta de Garbí, a Sant Feliu de Guíxols, dos exemplars indeterminats però que podrien tractar-se d'aquesta espècie, volant costa amunt. (Carlos Alvarez Cros)

(86'). Gavià fosc (Larus fuscus)
Els dies 04 i 05/04/09, a l'abocador de Solius, s'observa almenys 10 exemplars, algun d'ells molt fosc, probablement pertanyent a la subèspècie L. f. intermedius. (Carlos Alvarez Cros)
El 13/04/09, a l'abocador de Solius, s'observa no menys 15 exemplars. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels gavians foscos (Larus fuscus) de color més fosc.

(86''). Gavià argentat de pota rosa (Larus argentatus)
El 05/04/09, a l'abocador de Solius, s'hi observa un tercer hivern. (Carlos Alvarez Cros)
El 18/04/09, a l'abocador de Solius, s'hi observa un adult, probablement pertanyent a la subèspecie nominal. (Carlos Alvarez Cros)L'adult de gavià argentat de pota rosa (Larus argentatus).

(87). Gavià argentat (Larus michahellis)
Mentre que ja fa uns quinze dies que s'observa comportaments sexuals a l'abocador de Solius, aquest primer cap de setmana d'abril s'observa les primeres còpules. (Carlos Alvarez Cros)
El 13/04/09, a l'abocador de Solius, es llegeix una anella metàl·lica corresponent a un ocell anellat a Sant Feliu de Guíxols el maig del 1991. Per tant aquest ocell té quasi 18 anys. (Carlos Alvarez Cros)


Una còpula de gavià argentat (Larus michahellis).

(91). Fumarell negre (Chlidonias niger)
El 25/04/09, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; probablement el mateix exemplar, s'observa més tard als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. Segona citació d'aquesta espècie a la vall. La primera va ser a l'agost de 1993. (Carlos Alvarez Cros)


El fumarell negre (Chlidonias niger) a la bassa del Dofí.

(99). Tórtora (Streptopelia turtur)
El 19/04/09, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. Primera observació primaveral. (Carlos Alvarez Cros)

(100). Cucut (Cuculus canorus)
El 09/04/09, almenys un exemplar a Tallades, a Santa Cristina d'Aro. Primera observació primaveral. (Carlos Alvarez Cros)

(106). Mussol banyut (Asio otus)
El 12/04/09, un exemplar prop del restaurant Panedes. (Aleix Comas Herrera, Ponç Feliu Latorre)

(122). Oreneta de ribera (Riparia riparia)
El 12/04/09, als estanys de les Escoles, s'observa diversos exemplars barrejats amb un nombrós grup d'orenetes vulgars (Hirundo rustica). (Carlos Alvarez Cros)

(123). Roquerol (Ptyonoprogne rupestris)
El 04/04/09, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(125). Oreneta cua-rogenca (Hirundo daurica)
El 12/04/09, almenys dos exemplars a la desembocadura del Ridaura, barrejats amb orenetes vulgars (Hirundo rustica). (Carlos Alvarez Cros)
El 25/04/09, almenys dos exemplars a la desembocadura del Ridaura, barrejats amb orenetes vulgars (Hirundo rustica). (Carlos Alvarez Cros)


Les dues orenetes cua-rogenques (Hirundo daurica) el 12/04/09.

(132). Cuereta groga (Motacilla flava)
El 04/04/09, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. Primera observació primaveral. (Carlos Alvarez Cros)

(138). Rossinyol (Luscinia megarhynchos)
El 09/04/09, un exemplar canta prop de can Provensal, a Santa Cristina d'Aro. Primera observació primaveral. (Carlos Alvarez Cros)

(142). Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
El 13/04/09, un exemplar prop de l'abocador de Solius. (Aleix Comas Herrera, Ponç Feliu Latorre)

(161). Tallareta cuallarga (Sylvia undata)
El 13/04/09, un exemplar prop de l'abocador de Solius. (Aleix Comas Herrera, Ponç Feliu Latorre)

(176). Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
El 12/04/09, un mascle a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El mastegatatxes (Ficedula hypoleuca) a la bassa del Dofí.

(191'). Cornella negra (Corvus corone)
El 09/04/09, un exemplar volant d'oest a est per sobre can Provensal, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/04/09, dos exemplars a un camp del costat de la variant de Santa Cristina d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)MARÇ/2009

(3). Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
El 07/03/09, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 13/03/09, un exemplar a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Aleix Comas Herrera)
El 21/03/09, tres exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(11). Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis)
El 21/03/09, s'observa un adult dins el niu de la cala del Vigatà. (Carlos Alvarez Cros)

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
El 28/03/09, tres exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
El 24/03/09, cinc exemplars en migració activa costa amunt, lluitant contra la tramuntana i els atacs dels gavians argentats (Larus michehllis). (Jaume Ramot García, Josep Ma Bas Lay)

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
El 29/03/09, un mascle als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(35). Milà negre (Milvus migrans)
El 22/03/09, almenys 2 exemplars a l'abocador de Solius. Un d'ells cleptoparasita els gavians argentats amb èxit. Primera observació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros)


Un milà negre (Milvus migrans).

(37). Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
El 22/03/09, des de l'abocador de Solius, s'observa un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)

(41). Esparver vulgar (Accipiter nisus)
El 22/03/09, des de l'abocador de Solius, s'observa un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)
El 22/03/09, un exemplar depreda sobre els pardals que menjaven a un jardí de Platja d'Aro. (Clàudia Mompó Cros)

(44). Àguila cuabarrada (Hieraaetus fasciatus)
L'01/03/09, a l'abocador de Solius, un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)
El 07/03/09, a l'abocador de Solius, almenys, un immadur. (Carlos Alvarez Cros)
El 21/03/09, a l'abocador de Solius, un jove. (Carlos Alvarez Cros)


L'àguila cuabarrada (Hieraaetus fasciatus) l'01/03/09 i el 07/03/09.

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
El 10/03/09, una parella als penyassegats del sud de Sant Feliu de Guíxols. (Lluís Donat Lorenzo)

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 21/03/09, una parella als horts de Castell d'Aro i un exemplar al començament de la carretera que puja a Tallades. (Carlos Alvarez Cros)

(58). Grua (Grus grus)
El 06/03/09, un estol de 37 exemplars revola per sobre Platja d'Aro per, posteriorment, agrupar-se y marxar en formació de "V". (Jaume Ramot García)

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
El 22/03/09, tres exemplars a la desembocadura del Ridaura. Primera observació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros)
El 28/03/09, un exemplar a la desembocadura del Ridaura i un altra al riu, a l'alçada dels estanys. (Carlos Alvarez Cros)


Els corriols petits (Charadrius dubius).

(?). Gavina incògnita (Larus sp.)
El 28/03/09, a l'abocador de Solius, s'observa una gavina de mida una mica més petita i color gris dorsal lleugerament més clar que els gavians argentats (Larus michahellis), potes rosades, ull fosc i bec delicat i groc amb franja subterminal negra. (Carlos Alvarez Cros)


La gavina incògnita (Larus sp.).

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 21/03/09, de bon matí, intens pas costa amunt, front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)

(86''). Gavià argentat de pota rosa (Larus argentatus)
L'01/03/09, dia emboirat, a l'abocador de Solius, s'hi observa un adult o quart hivern. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 22 i 28/03/09, a l'abocador de Solius, s'observa un primer hivern. Aquest mateix ocells ja havia estat observat a Tarragona a mitjans de gener. (Carlos Alvarez Cros)
El 28/03/09, a l'abocador de Solius, s'observa un altre primer hivern. (Carlos Alvarez Cros)


L'adult de gavià argentat de pota rosa (Larus argentatus).


Els 1rs hivern de gavià argentat de pota rosa (Larus argentatus).

(86'''?). Gavià caspi? (Larus cachinnans?)
L'01/03/09, a l'abocador de Solius, s'observa un segon hivern de gavià caspi. Presentava el petit mirallet subterminal blanc a les primàries 10. Aquest detall, típic de molts exemplars d'aquesta espècie a aquesta edat, es pot arribar a apreciar a la segona imatge. (Carlos Alvarez Cros)
El 08/03/09, a l'abocador de Solius, s'observa un adult de gavià caspi. (Carlos Alvarez Cros)


El presumpte 2n hivern de gavià caspi (Larus cachinnans).


El presumpte gavià caspi (Larus cachinnans) adult.

(87). Gavià argentat (Larus michahellis)
El 22/03/09, a l'abocador de Solius, s'observa un exemplar leucístic. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià argentat (Larus michahellis) leucístic.

(94). Fraret (Fratercula arctica)
El 14/03/09, diversos exemplars entre 4 i 5 milles front la costa de Sant Feliu de Guíxols. (Lluís Donat Lorenzo)

(110). Ballester (Apus melba)
El 22/03/09, un estol d'uns 40 exemplars sobre la cruïlla de la carretera de Girona a Romanyà. (Aleix Comas Herrera)

(117). Picot garser gros (Dendrocopos major)
L'01/03/09, a la pollancreda que hi ha entre la variant de Santa Cristina a Castell d'Aro i Can Provensal, una parella. (Carlos Alvarez Cros)
El 22/03/09, una parella a la Font Picant, Bell-Lloc. (Aleix Comas Herrera)


Un dels picots garser grossos (Dendrocopos major) i un dels picots graser petits (Dendrocopos minor) a la mateixa branca.

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
L'01/03/09, a la pollancreda que hi ha entre la variant de Santa Cristina a Castell d'Aro i Can Provensal, una parella. Al mateix indret, s'observa picot garser gros (Dendrocopos major) i picot verd (Picus viridis). (Carlos Alvarez Cros)

(122). Oreneta de ribera (Riparia riparia)
El 22/03/09, als estanys de les Escoles, s'observa un exemplar barrejat amb un grup d'orenetes vulgars (Hirundo rustica). Primera observació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(141). Cotxa cuarroja (Phoenicurus phoenicurus)
El 22/03/09, s'observa un mascle a un hort prop del Tenis d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)
Sembla ser que el mascle de l'observació anterior fa dies que roman, junt amb una femella, al mateix indret. (Jaume Ramot García)

(161). Tallareta cuallarga (Sylvia undata)
El 13/03/09, un exemplar cantant prop de l'abocador de Solius. (Aleix Comas Herrera)FEBRER/2009

(3). Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
El 28/02/09, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (Carlos Alvarez Cros)

(40'). Astor (Accipiter gentilis)
El 15/02/09, a l'abocador de Solius, s'observa un atac fallat als gavians argentats per part d'un jove. (Carlos Alvarez Cros)
El 22/02/09, a l'abocador de Solius, s'observa almenys un exemplar molestar a un jove d'àguila cuabarrada (Hieraaetus fasciatus). (Carlos Alvarez Cros)

(41). Esparver vulgar (Accipiter nisus)
El 21/02/09, una femella als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 28/02/09, a l'abocador de Solius, s'observa un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)

(44). Àguila cuabarrada (Hieraaetus fasciatus)
El 22/02/09, un immadur, a l'abocador de Solius, espanta tot el bestiar per dues vegades. Mentre, lluny, remunta en cercles, els gavians volten a gran alçada sobre l'abocador, sense baixar. Un parell d'hoes abans, els gavians no havien fet ni cas a un aligot (Buteo buteo) que s'ha enlairat sobre l'abocador. ((Carlos Alvarez Cros)

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 15/02/09, un exemplar a un camp d'entre el mas Pla i can Dalmau, a Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(65). Fredeluga (Vanellus vanellus)
El 15/02/09, uns cent trenta exemplars a un camp de darrere can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
El 07/02/09, als estanys de les Escoles, set exemplars; el 14/02/09, cinc. (Carlos Alvarez Cros)

(86''). Gavià argentat de pota rosa (Larus argentatus)
El 14/02/09, a l'abocador de Solius, s'hi observa un tercer hivern. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià argentat de pota rosa (Larus argentatus).

(86'''?). Gavià caspi? (Larus cachinnans?)
El 14/02/09, a l'abocador de Solius, s'observa un possible exemplar de primer hivern de gavià caspi i un altre de caracters barrejats. (Carlos Alvarez Cros)
El 15/02/09, a l'abocador de Solius, s'observa dos possibles exemplars de primer hivern de gavià caspi. (Carlos Alvarez Cros)


El presumpte gavià caspi (Larus cachinnans) i el de trets barrejats del 14/02/09.


Els presumptes gavians caspis (Larus cachinnans) del 15/02/09.

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 15/02/09, a la pollancreda que hi ha entre la variant de Santa Cristina a Castell d'Aro i Can Provensal, un mascle. Al mateix indret, s'observa picot garser gros (Dendrocopos major) i se sent picot verd (Picus viridis). (Carlos Alvarez Cros)


El picot garser petit (Dendrocopos minor).

(124). Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
El 13/02/09, dos exemplars al tram final del Ridaura i un altre als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Josep Ma Bas Lay, Lluís Hugas Mulà)

(149). Tord ala-roig (Turdus iliacus)
El 21/02/09, almenys un exemplar a un camp llaurat de prop de can Barella, a Panedes. (Carlos Alvarez Cros)

(150). Griva (Turdus viscivorus)
El 15/02/09, tres exemplars a un camp d'entre el mas Pla i can Dalmau, a Solius. (Carlos Alvarez Cros)
Durant tot el mes, diversos exemplars al pla de Panedes; el 21/02/09, fins a 31 exemplars a un mateix camp llaurat. (Carlos Alvarez Cros)

(1'''). Tórtora domèstica (Streptopelia roseogrisea var. risoria)
El 21/02/09, un exemplar al costat de La Colomina, als estanys de les escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)GENER/2009

(3). Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
Els dies 01, 04, 06, 10 i 18/01/09, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (Carlos Alvarez Cros)
El 10/01/09, cinc exemplars als estanys del golf de Mas Nou. (Carlos Alvarez Cros)
El 18/01/09, un exemplar a la bassa de can Perera, i un altre a la bassa de la costa de l'Alou, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(4). Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus)
El 02/01/09, un exemplar a la badia de Sant Pol. (Carlos Alvarez Cros)


El cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) a Sant Pol.

(7). Baldriga mediterrània (Puffinus yelkouan)
Els dies 06 i 11/01/09, cap a 300 exemplars s'alimenten front la marina de Platja d'Aro. Barrejades, només s'hi observa un parell de baldrigues balears (Puffinus mauretanicus). (Carlos Alvarez Cros)
El 10/01/09, cap a 1500 exemplars s'alimenten front la punta de Garbí. Barrejades, només s'hi observa unes 10 baldrigues balears (Puffinus mauretanicus). (Dani Valverde Saubí, Mireia Codina Diago)

(10). Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
L'01/01/09, al S'Adolitx, a Sant Feliu de Guíxols, es torna a observar, per quart hivern consecutiu, l'exemplar anellat a Dinamarca T4J. (Carlos Alvarez Cros)


El corb marí gros (Phalacrocorax carbo) marcat.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
El 06/01/09, un exemplar prop de can Barella, a Panedes. (Carlos Alvarez Cros)

(20). Flamenc (Phoenicopterus roseus)
El 25/01/09, un adult a la platja de Sant Feliu de Guíxols. Vuitena observació a la vall. (Martí Masvidal i Setmanari Àncora)


El flamenc (Phoenicopterus roseus). Foto de Martí Masvidal.

(40'). Astor (Accipiter gentilis)
El 25/01/09, a l'abocador de Solius, s'observaun atac als gavians argentats. (Carlos Alvarez Cros)
El 28/01/09, un exemplar al pla de Solius. (Josep Ma Bas Lay)

(41). Esparver vulgar (Accipiter nisus)
L'01/01/09, una femella als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 02/01/09, un exemplar per sobre can Juanals, a Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(42). Aligot (Buteo buteo)
L'01/01/09, no menys de deu exemplars a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
El 03/01/09, un adult caça pels penyassegats del sud de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)
El 10/01/09, un exemplar als penyassegats del sud de Sant Feliu de Guíxols. (Jaume Ramot García, Lluís Hugas Mulà, David Bañeras Vives)
El 28/01/09, un exemplar al Matxacuca. (Josep Ma Bas Lay)

(65). Fredeluga (Vanellus vanellus)
El 10/01/09, quaranta-dos exemplars a un camp de darrere can Barella, a Panedes, Llagostera; el 25/01/09, almenys 105. (Carlos Alvarez Cros)

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
L'01/01/09, als estanys de les Escoles, set exemplars, el 10/01/09, quatre i els dies 17 i 25/01/09, dos. (Carlos Alvarez Cros)
El 10/01/09, dos exemplars a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (Carlos Alvarez Cros)


Els becadells comuns (Gallinago gallinago) a la bassa del Dofí.

(72). Becada (Scolopax rusticola)
El 10/01/09, un exemplar prop de la punta d'en Bosch, a Sant Feliu de Guíxols. (Jaume Ramot García, Lluís Hugas Mulà, David Bañeras Vives)

(81"). Paràsit gros (Stercorarius skua)
El 10/01/09, un exemplar, entre la punta de Garbí i la punta d'en Pau. (Dani Valverde Saubí, Mireia Codina Diago, Carlos Alvarez Cros, Josep Ma Bas Lay)

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 10/01/09, almenys un exemplar adult, al port de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros, Dani Valverde Saubí, Mireia Codina Diago)

(86'''?). Gavià caspi? (Larus cachinnans?)
El 03/01/09, a l'abocador de Solius, s'observa un possible exemplar de primer hivern de gavià caspi. L'ocell presentava un aspecte estilitzat. El cap blanc i afuat, amb l'ull petit i davanter i el bec, de marges paral·lels, fosc, però canviant a clar. Color del dors, gris molt clar. L'observació va ser molt curta ja que un camió l'espantà i no es logrà tornar a localitzar-lo. (Carlos Alvarez Cros)

(87). Gavià argentat (Larus michahellis)
El 25/01/09, a l'abocador de Solius, s'observa un primer hivern amb el bec deformat i un adult amb una pota groga i l'altra de color carn. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià argentat (Larus michahellis) amb una pota de cada color.

(87). Gavià argentat cantàbric (Larus michahellis "lusitanius")
El 04/01/09, a l'abocador de Solius, s'observa un primer hivern de gavià marcat, a San Sebastián el juny/08, amb anella vermella i inscripció blanca (G939) al tars esquerre i anella metàl·lica al tars dret. Després d'una observació feta a València el gener de 2007 d'un altre primer hivern anellat a la mateixa zona i d'un adult que havia estat anellat com a poll a Galícia i fou observat a Málaga el desembre passat, aquesta és la tercera observació segura d'un ocell d'aquesta raça feta la zona de la Mediterrània. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià cantàbric (Larus michahellis "lusitanius") a Solius.

(103). Duc (Bubo bubo)
El 05/01/09, es captura i es torna alliberar un mascle a Pineda de Mar, Barcelona. Aquest exemplar havia estat anellat com a poll a Castell d'Aro, el 09/04/08. (Héctor Andino Pol, Joan Grajera Melo, Jaume Ramot García)
El 10/01/09, un exemplar a una cala de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
Els dies 18 i 24/01/09, a la pollancreda que hi ha entre la variant de Santa Cristina a Castell d'Aro i Can Provensal, almenys una parella. Ambdòs repiquen i criden i el mascle fa vols d'exhibició amb les ales ben esteses; vols, que recorden els dels mascles de gafarró (Serinus serinus). Al mateix indret, s'observa picot garser gros (Dendrocopos major) i se sent picot verd (Picus viridis). (Carlos Alvarez Cros)


Un dels picots garsers petits (Dendrocopos minor).

(121). Alosa vulgar (Alauda arvensis)
L'01/01/09, dos exemplars a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 18/01/09, un centenar d'exemplars a un camp del costat de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(123). Roquerol (Ptyonoprogne rupestris)
El 10/01/09, sis exemplars prop de la punta d'en Bosch, a Sant Feliu de Guíxols. (Jaume Ramot García, Lluís Hugas Mulà, David Bañeras Vives)

(150). Griva (Turdus viscivorus)
El 04/01/09, no menys de vint-i-quatre exemplars a un camp de darrere can Barella, a Panedes, Llagostera. Xifra rècord a la vall. (Carlos Alvarez Cros)
Durant tot el mes, diversos exemplars al pla de Panedes. (Carlos Alvarez Cros)


Una de les grives (Turdus viscivorus).

(173). Reietó (Regulus regulus)
El 02/01/09, un exemplar al parc de les Dunes de Sant Pol i dos al bicicarril, prop del puig de la Gramoia. (Carlos Alvarez Cros)

(191'). Cornella negra (Corvus corone)
L'11/01/09, un exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 28/01/09, dos exemplars al Montclar. (Josep Ma Bas Lay)

(198). Pinsà mec (Fringilla montifringilla)
El 28/01/09, un exemplar al pla de Solius. Tercera citació d'aquesta espècie a la vall. (Josep Ma Bas Lay)

(0'''). Oca egípcia (Alopochen aegyptiaca)
L'11/01/09, als estanys de les Escoles, dos exemplars. Els dies 18 i 25/01/09, encara hi són. Sembla ser que aquests animals s'escaparen d'una casa de prop de Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)


Les oques egípcies (Alopochen aegyptiaca) als estanys de les Escoles.

(1'''). Tórtora domèstica (Streptopelia roseogrisea var. risoria)
El 02/01/09, un exemplar a can Juanals, a Castell d'Aro i un altre que podria ser un híbrid amb tórtora turca (Streptopelia decaocto). (Carlos Alvarez Cros)


La tórtora domèstica (Streptopelia roseogrisea) junt amb una tórtora turca (Streptopelia decaocto).