TORNAR A:   DARRERES OBSERVACIONS

                      DARRERES OBSERVACIONS INTERESSANTS. ANY 2010

  Bec de serra mitjà (Mergus serrator)
  Falcó de la reina (Falco eleonorae)
  Rascletó (Porzana parva)
  Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
  Territ tresdits (Calidris alba)
  Territ de Temminck (Calidris temminckii)
  Territ becllarg (Calidris ferruginea) (18/07/10) , (08/09/10)
  Batallaire (Philomachus pugnax)
  Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
  Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
  Fumarell negre (Chlidonias niger)
  Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus) (09/01/10) , (31/01/10) , (06/03/10) , (13-14/03/10), (28/11/10)
  Gavià caspi (Larus cachinnans) (10/01/10) , (13/02/10) , (14/02/10) , (06/03/10) , (07-20/03/10) , (14-27/03/10)
  Gavià argentat cantàbric (Larus michahellis "lusitanius")
  Gavinot (Larus marinus)
  Merla de pit blanc (Turdus torquatus)
  Boscaler pintat gros (Locustella naevia)

GENER,   FEBRER,   MARÇ,   ABRIL,   MAIG,   JUNY,   JULIOL,   AGOST,   SETEMBRE,   OCTUBRE,   NOVEMBRE,   DESEMBRE

També podeu veure les del anys: 2005,   2006,   2007,   2008  i   2009En vermell les observacions de noves espècies i en blau les observacions d'evidències de cria de noves espècies.


DESEMBRE/2010

(10). Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
L' exemplar, marcat com a poll a Dinamarca al 2001 amb anella de plàstic llegible a distància (T4J), és tornat a detectar altra vegada, al S’Adolitx, el 25/12/10; un bon exemple de fidelitat al lloc d'hivernada.(Carlos Alvarez Cros)


El corb marí gros (Phalacrocorax carbo) marcat.

(15). Esplugabous (Bubulcus ibis)
El 04/12/10, catorze exemplars a l'abocador de Solius; el 18/12/10, vint-i-cinc i el 25/12/10, trenta-cinc. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 04 i 19/12/10 uns 150 exemplars al dormidor dels estanys de les Escoles. (Carlos Alvarez Cros)
El 07/12/10, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; el 12/12/10, dos. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí)
El 12/12/10, setze exemplars a la desembocadura del Ridaura.(Carlos Alvarez Cros)
El 26/12/10, cinc exemplars a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)


El dormidor d'esplugabous (Bubulcus ibis) dels esytanys, el 07/12/10.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 02 i 25/12/10, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; els dies 06 i 12/12/10, sis; el 08/12/10, quatre; els dies 09 i 11/12/10, cinc i el 26/12/10, tres.(Carlos Alvarez Cros)
El 02/12/10, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 08/12/10, cinc. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 02, 12 i 17/12/10, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; el 04/12/10, tres; el 07/12/10, dos. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí, Rosa Matesanz Torrent)


Quatre dels martinets blancs (Egretta garzetta) el 06/12/10.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Els dies 02, 06, 12, 19, 25 i 26/12/10, un exemplar a la desembocadura del Ridaura.(Carlos Alvarez Cros)
Els dies 02 i 09/12/10, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 04 i 12/12/10, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; els dies 07, 25 i 26/12/10, dos. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí)


Els dos bernats pescaires (Ardea cinerea) i els dos martinets blancs (Egretta garzetta) a la bassa del Dofí, el 07/12/10.

(23). Ànec blanc (Tadorna tadorna)
El 07/12/10, cinc exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 08/12/10, encara se n'observa dos. (Carlos Alvarez Cros)
El 26/12/10, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García)


Quatre dels ànecs blancs (Tadorna tadorna).

(26). Xarxet (Anas crecca)
Del 02 al 08/12/10, nou exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 10/12/10, almenys, sis i el 18/12/10, cinc. (Carlos Alvarez Cros)
El 04/12/10, tres mascles al mar, front a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
El 05/12/10, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, encara almenys tres exemplars; a partir del 06/12/10, un i els dies 25 i 26/12/10, tres. (Carlos Alvarez Cros)

(33). Bec de serra mitjà (Mergus serrator)
L'11/12/10, s'observa tres exemplars al mar, des del camí de ronda de S'Agaró a la Conca. (Miguel Angel Fuentes Rosúa)

(40'). Astor (Accipiter gentilis)
El 07/12/10, un adult als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


L'astor (Accipiter gentilis) als estanys.

(41). Esparver vulgar (Accipiter nisus)
El 08/12/10 una femella adulta a la desembocadura del Ridaura; un exemplar al mateix lloc el 19/12/10. (Carlos Alvarez Cros)
El 12/12/10, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Aniol Negre Albertí)
El 26/12/10, un exemplar al pla de Sant Pol. (Jaume Ramot García)


L'esparver vulgar (Accipiter nisus) a la desembocadura del Ridaura.

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 12/12/10, un exemplar al pla de Solius. (Jaume Ramot García)

(52). Rascló (Rallus aquaticus)
Almenys dos exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Almenys dos exemplars al Ridaura, a l'alçada dels estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 15 i 17/12/10, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


Un dels rasclons (Rallus aquaticus) a la desembocadura del Ridaura.

(57). Fotja (Fulica atra)
El 18/12/10 no menys de 35 exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; xifra màxima a la vall. (Carlos Alvarez Cros)

(65). Fredeluga (Vanellus vanellus)
El 05/12/10, quatre exemplars al pla de Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(68). Territ variant (Calidris alpina)
Els dies 02, 04 i 06/12/10, un exemplar adult a la desembocadura del Ridaura; dates hivernals, molt tardanes per l'espècie. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


El territ variant (Calidris alpina) el 06/12/10.

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 02 i 09/12/10, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(81''). Parasit gros (Stercorarius skua)
El 06/12/10 un exemplar front la punta d'en Pau. (Rosa Matesanz Torrent)


El parasit gros (Stercorarius skua). Foto: Rosa Matesanz Torrent

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 07/12/10, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 25/12/10, un exemplar a les defenses del port de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)


Les gavines capnegres (Larus melanocephalus).

(87). Gavià argentat (Larus michahellis)
El 19/12/10, a l'abocador de Solius, es torna a observar un segon any leucístic, ja observat els dies 01 i 07/11/10. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià argentat (Larus michahellis) leucístic.

(87'). Gavinot (Larus marinus)
El 12/12/10, un exemplar de primer hivern a l'abocador de Solius; primera citació d'aquesta espècie a la vall del Ridaura. Sembla que aquest mateix exemplar havia estat observat uns dies abans a Palamós. (Carlos Alvarez Cros)


El gavinot (Larus marinus).

(103). Duc (Bubo bubo)
El 08/12/10, un exemplar a la zona de Roca Malvet, a Santa Cristina d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 12/12/10 s'observa prop de can Duran del Gatellar. (Jaume Ramot García)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Almenys un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Almenys un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 07/12/10, dos exemplars reclamen a la pollancreda que hi ha entre la variant de Santa Cristina a Castell d'Aro i Can Provensal. (Carlos Alvarez Cros)

(121). Alosa (Alauda arvensis)
El 25/12/10, un vol d'uns setanta exemplars a un camp del costat de can Barella, a Panedes. (Carlos Alvarez Cros)

(131). Grasset de muntanya (Anthus spinoletta)
Els dies 04 i 05/12/10, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


El grasset de muntanya (Anthus spinoletta), el 05/12/10.

(146'). Merla de pit blanc (Turdus torquatus)
El 02/12/10, un exemplar és caçat a can Llac, a Romanyà de la Selva; primera citació d'aquesta espècie a la vall del Ridaura. (Comunicant: Jaume Ramot García)

(150). Griva (Turdus viscivorus)
El 04/12/10, no menys de sis exemplars prop de can Barella, a Panedes; el 18/12/10, tres; el 25/12/10 almenys quatre. (Carlos Alvarez Cros)
El 12/12/10, dos exemplar prop de la bassa del Dofí, a Castell d'Aro. (Aniol Negre Albertí)

(161). Tallareta cuallarga (Sylvia undata)
El 12/12/10, almenys un exemplar a l'abocador de Solius (Carlos Alvarez Cros)

(173). Reietó (Regulus regulus)
Diversos exemplars al recorregut SOCC, el 10/12/10. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels reietons (Regulus regulus).NOVEMBRE/2010

(4). Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus)
El 27/11/10 un exemplar front la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


El cabussó emplomallat (Podiceps cristatus).

(15). Esplugabous (Bubulcus ibis)
L'01/11/10, dos exemplars a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 07/11/10 uns 250 exemplars al dormidor dels estanys de les Escoles. (Carlos Alvarez Cros)

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 01, 07 i 28/11/10, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; els dies 19 i 27/11/10, un. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 14 i 20/11/10, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 28/11/10, quatre. (Carlos Alvarez Cros)

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Els dies 06, 13 i 28/11/10, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 28/11/10, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(26). Xarxet (Anas crecca)
Els dies 01 i 06/11/10 almenys un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 14/11/10, quatre; els dies 20, 27 i 28/11/10, tres. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 07 i 08/11/10, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 06/11/10 un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels xarxets (Anas crecca) a la desembocadura del Ridaura.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
El 28/11/10 als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, encara almenys tres exemplars; el 14/11/10, un, el 20/11/10, dos. (Carlos Alvarez Cros)

(41). Esparver vulgar (Accipiter nisus)
El 13/11/10, es troba una femella adulta morta en col·lidir amb les vidrieres d'un edifici a Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 13/11/10, un exemplar a Bubafanyes. (Carlos Alvarez Cros)

(52). Rascló (Rallus aquaticus)
De l'01 al 20/11/10, almenys un exemplar al Ridaura, a l'alçada dels estanys de les escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
De l'01 al 28/11/10, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(57). Fotja (Fulica atra)
El 20/11/10 no menys de 25 exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; xifra màxima a la vall. (Carlos Alvarez Cros)

(65). Fredeluga (Vanellus vanellus)
El 03/11/10, cinc exemplars al pla de Santa Cristina d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 27/11/10, nou exemplars en vol per sobre Can Provensal, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 20/11/10, vuit exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(86''?). Gavià argentat de potes roses? (Larus argentatus?)
El 28/11/10, s'observa un primer hivern a l'abocador de Solius. Es tracta d'un exemplar molt robust, probablement pertanyent a la subespècie nominal. (Carlos Alvarez Cros)

El gavià argentat de potes roses (Larus argentatus).

(87). Gavià argentat (Larus michahellis)
Els dies 01 i 07/11/10, a l'abocador de Solius, s'observa un segon any leucístic. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià argentat (Larus michahellis) leucístic.

(111). Blauet (Alcedo atthis)
De l'01 al 20/11/10, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Del 06 al 28/11/10, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 06/11/10, dos exemplars junts a la pollancreda que hi ha entre la variant de Santa Cristina a Castell d'Aro i Can Provensal. (Carlos Alvarez Cros)

(123). Roquerol (Ptyonoprogne rupestris)
L'01/11/10, almenys tres exemplars a la desembocadura del Ridaura; el 06/11/10 uns trenta; el 13/11/10 no menys de cinquanta. (Carlos Alvarez Cros)


Alguns dels roquerols (Ptyonoprogne rupestris).

(173). Reietó (Regulus regulus)
El 27/11/10, s'observa un exemplar al puig del Molí de les Forques. (Rosa Matezanz Torrent)

(175). Papamosques gris (Muscicapa striata)
El 22/11/10, s'observa un exemplar a S'Agaró; data molt tardana per l'espècie. (Miguel Angel Fuentes Rosúa)


El papamosques gris (Muscicapa striata). Foto: Miguel Angel Fuentes Rosúa

(202). Lluer (Carduelis spinus)
El 21/11/10, un exemplar entre Canyet i Sant Feliu de Guíxols. (Dani Valverde Saubí)

(210). Repicatalons (Emberiza schoeniclus)
El 06/11/10, diversos exemplars al tram final del Ridaura i als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)OCTUBRE/2010

(15). Esplugabous (Bubulcus ibis)
El 03/10/10, cinc exemplars dormint als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 09/10/10, uns dos-cents cinquanta exemplars dormint als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. Aquest any, el dormidor de la desembocadura de la riera de Calonge no s'ha pogut formar degut a les obres de canalització i sembla que s'ha traslladat als estanys. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 13 i 24/10/10, uns cent cinquanta exemplars dormint als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El dormidor d'esplugabous (Bubulcus ibis) dels estanys el dia 09/10/10.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
El 08/10/10 al vespre, uns quaranta exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; xifra rècord a la vall. (Jaume Ramot Gracía)
Els dies 02, 09, 10 i 12/10/10, no menys de deu exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 10/10/10, almenys vit-i-set. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 09/10/10, nou exemplars a la desembocadura del Ridaura, el 31/10/10, dos. (Carlos Alvarez Cros)
El 10/10/10 al vespre, uns cent-cinquanta exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; nova xifra rècord a la vall. (Rosa Matesanz Torrent)
El 12/10/10, quatre exemplars front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols, amb direcció nord! (Carlos Alvarez Cros)
El 14/10/10, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(16'). Agró blanc (Casmerodius albus)
El 03/10/10, encara un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 10/10/10, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 12/10/10 encara n'hi havia un i el 13/10/10 n'hi dormien tres. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Josep Ma Bas Lay, Rosa Matesanz Torrent)


Dos agrons blancs (Casmerodius albus) als estanys, el 10/10/10, amb deu martinets blancs (Egretta garzetta).

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
El 09/10/10, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El matí del 10/10/10, no menys de setze exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; xifra rècord a la vall. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot Gracía)
El vespre del 10/10/10, uns 30 exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; nou rècord a la vall. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 11 i 23/10/10, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; el 14/10/10, tres (Carlos Alvarez Cros)
El 12/10/10, un exemplar front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols, amb direcció nord! (Carlos Alvarez Cros)


Dotze dels bernats pescaires (Ardea cinerea) als estanys, el 10/10/10.

(19). Cigonya blanca (Ciconia ciconia)
El 04/10/10, un exemplar s'atura a un del focus del camp de futbol de l'Aro i hi passa la nit; el 27/10/10 un altre exemplar al mateix lloc. (Josep Ma Bas Lay)

(24). Ànec xiulador (Anas penelope)
Del 10 al 15/10/10, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, un mascle; el 15/10/10, dos. (Dani Valverde Saubí, Mireia Codina Diago, Daniel Valverde Bussot, Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)


Un mascle d'ànec xiulador (Anas penelope) als estanys, el 15/10/10.

(26). Xarxet (Anas crecca)
Els dies 10 i 23/10/10 quatre exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; els dies 15 i 24/10/10, tres. (Carlos Alvarez Cros)

(28). Ànec cuallarg (Anas acuta)
Del 09 al 15/10/10 un mascle als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


L'ànec cuallarg (Anas acuta) als estanys, el 10/10/10.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
El 24/10/10 als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, encara tres exemplars. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot Gracía, Rosa Matesanz, Torrent)


Un dels ànecs cullerots (Anas clypeata) als estanys, l'11/10/10.

(38). Arpella vulgar (Circus aeruginosus)
El 09/10/10, encara la femella adulta als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 18/10/10, una altra o la mateixa la femella adulta als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Manuel Alvarez Cros); el 24/10/10 es torna a observar. (Jaume Ramot García)

(40'). Astor (Accipiter gentilis)
El 10/10/10, un adult, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


L'astor (Accipiter gentilis) als estanys.

(41). Esparver vulgar (Accipiter nisus)
El 12/10/10, almenys 15 exemplars en pas sobre Pinell, a Platja d'Aro. (Àlex Massana Pernias)
El 22/10/10, un jove, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García)


L'esparver vulgar (Accipiter nisus) als estanys. Foto: Jaume Ramot García.

(45). Xoriguer comú (Falco tinnunculus)
El 13/10/10, una femella i un mascle, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


La femella de xoriguer comú (Falco tinnunculus) als estanys.

(47). Falcó mostatxut (Falco subbuteo)
El 12/10/10, almeny 6 exemplars en pas sobre Pinell, a Platja d'Aro. (Àlex Massana Pernias)

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
El 10/10/10, un exemplar, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(50). Guatlla (Coturnix coturnix)
El 10/10/10, un exemplar a la punta de Garbí. (Dani Valverde Saubí, Mireia Codina Diago, Daniel Valverde Bussot)

(52). Rascló (Rallus aquaticus)
Del 02 al 24/10/10, almenys un exemplar al Ridaura, a l'alçada dels estanys de les escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
El 24/10/10, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Àlex Massana Pernias)

(57). Fotja (Fulica atra)
El 22/10/10 no menys de 19 exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. Com que el màxim nombre comptat era de 9, significa que han arribat exemplars migradors. (Carlos Alvarez Cros)

(63). Corriol gros (Charadrius hiaticula)
El 16/10/10, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; probablement fos el mateix exemplar observat el dia abans, al mateix lloc, per Jaume Ramot García i no identificat. (Carlos Alvarez Cros)


El corriol gros (Charadrius hiaticula)

(65). Fredeluga (Vanellus vanellus)
El 15/10/10, cinc exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García)

(68). Territ variant (Calidris alpina)
El 15/10/10, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


El territ variant (Calidris alpina).

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
El 24/10/09, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera observació postnupcial. (Jaume Ramot García)

(78). Gamba verda (Tringa nebularia)
El 10/10/10, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
El 12/10/10, cinc exemplars a la desembocadura del Ridaura, a recer del temporal. (Carlos Alvarez Cros)

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 14/10/10, tres exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 22 i 31/10/10, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Les gavines capnegres (Larus melanocephalus) unt amb alguna gavina vulgar (Larus ridibundus) i, en primer terme, gavians argentats (Larus michahellis).

(86'). Gavià fosc (Larus fuscus)
El 14/09/10, almenys un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 23/10/10, almenys quatre exemplars, dos adults i dos segons any, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(103). Duc (Bubo bubo)
El 31/10/10, un exemplar a la font d'en Barceló, a Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)

(109). Falciot pàl·lid (Apus pallidus)
El 24/10/10, no menys de tres exemplars a l'extrem nord del passeig dels Guíxols; el 30/10/10, almenys un. (Carlos Alvarez Cros)

(110). Ballester (Apus melba)
El 10/10/10, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
El 12/10/10, diversos exemplars en pas sobre Pinell, a Platja d'Aro. (Àlex Massana Pernias)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Del 02 al 30/10/10, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Àlex Massana Pernias, Jaume Ramot García)
Del 02 al 31/10/10, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Del 02 al 31/10/10, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent); el 05/10/10, dos (Rosa Matesanz Torrent)

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
L'11/10/10, un mascle a la pollancreda que hi ha entre la variant de Santa Cristina a Castell d'Aro i Can Provensal. (Carlos Alvarez Cros)


El mascle de picot garser petit (Dendrocopos minor).

(122). Oreneta de ribera (Riparia riparia)
El 03/10/10, almenys un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; els dies 12 i 13/10/10, almenys dues. (Carlos Alvarez Cros)

(128). Piula dels arbres (Anthus trivialis)
El 03/10/10, almenys un exemplar a Tallades, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(129). Titella (Anthus pratensis)
El 12/10/10, primers exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(142). Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
El 24/10/10, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García)

(144). Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
El 10/10/10, dos exemplars a la punta de Garbí. (Dani Valverde Saubí, Mireia Codina Diago, Daniel Valverde Bussot)
El 14/10/10, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(161). Tallareta cuallarga (Sylvia undata)
El 24/10/10, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García)

(176). Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
El 03/10/10, un exemplar a Tallades, Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 17/10/10, dos exemplars a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (Rosa Matesanz Torrent)

(194). Estornell negre (Sturnus unicolor)
L'11/10/10, a la pollancreda que hi ha entre la variant de Santa Cristina a Castell d'Aro i Can Provensal diversos exemplars. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels estornells negres (Sturnus unicolor).

(199). Gafarró (Serinus serinus)
Del 09 al 15/10/10, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, es torna a observar l'exemplar de coloració aberrant clara, semblant a un canari domèstic, ja observat el mes passat al mateix lloc. (Carlos Alvarez Cros)


El gafarró (Serinus serinus) de coloració aberrant, el 15/10/10.

(0'''). Oca egípcia (Alopochen aegyptiaca)
El 09/10/10, a primera hora del matí, dos exemplars d'origen desconegut sobrevolen la desembocadura del Ridaura i marxen en direcció nord. (Carlos Alvarez Cros)

(2). Cacatua nimfa (Nymphicus hollandicus var. domestica)
El 02/10/10, encara l'exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)SETEMBRE/2010

(10). Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
El 09/09/10, un exemplar en vol sobre els estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera observació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)
El 30/09/10, un exemplar pescant als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(14). Martinet ros (Ardeola ralloides)
El 09/09/10, encara l'exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(15). Esplugabous (Bubulcus ibis)
El 19/09/10, un exemplar dormint a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 19/09/10, quatre exemplars dormint als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; 25, el 25/09/10 i 15, el 26/09/10. (Carlos Alvarez Cros)

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
El 02/09/10, no menys de quatre exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 04/09/10, sis. (Carlos Alvarez Cros)
El vespre del 08/09/10, no menys d'onze exemplars ajocats als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García, Lluís Hugas Mulà, Carlos Alvarez Cros)
Diversos exemplars a la desembocadura del Ridaura amb un màxim de cinc els dies 08 i 09/09/10. (Carlos Alvarez Cros)

(16'). Agró blanc (Casmerodius albus)
El 26/09/10, almenys, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 30/09/10 encara n'hi havia un. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)


Un dels agrons blancs (Casmerodius albus) als estanys.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Diversos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim d'onze exemplars el 03/09/10. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros, Àlex Massana Pernias)

(26). Xarxet (Anas crecca)
El 02/09/10 encara un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; els dies 04 i 08/09/10, almenys dos; els dies 09 i 11/09/10, tres. (Carlos Alvarez Cros)

(28). Ànec cuallarg (Anas acuta)
Del 04 al 19/09/10 un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


L'ànec cuallarg (Anas acuta) amb un mascle d'ànec collverd (Anas plathyrhynchos).

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
Del 08 al 25/09/10 als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de quatre exemplars del 08 al 12/09/10. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Lluís Hugas Mulà)


Un dels ànecs cullerots (Anas clypeata).

(35). Milà negre (Milvus migrans)
El 25/09/10, un exemplar sobrevola l'abocador de Solius. (Àlex Massana Pernias)

(38). Arpella vulgar (Circus aeruginosus)
El 30/09/10, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(40'). Astor (Accipiter gentilis)
El 05/09/10, un jove sobre les Planes, sota el Mas Nou, a Platja d'Aro. (Àlex Massana Pernias)

(41). Esparver vulgar (Accipiter nisus)
El 26/09/10, un exemplar encalça un estol d'estornells vulgars(Sturnus vulgaris) a Castell d'Aro. (Àlex Massana Pernias)

(47). Falcó mostatxut (Falco subbuteo)
El 19/09/10, un exemplar sobre Tallades, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 25/09/10, un exemplar sobrevola l'abocador de Solius. (Àlex Massana Pernias)

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
El 26/09/10, un exemplar captura una tórtora turca (Streptopelia decaocto) al costat de l'institut de Castell d'Aro. (Àlex Massana Pernias)

(47'). Falcó de la reina (Falco eleonorae)
La matinada de l'11/09/10, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera citació d'aquesta espècie a la vall del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(51). Faisà (Phasianus colchicus)
El 05/09/10 no menys de disset exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; nova xifra rècord a la vall. (Àlex Massana Pernias)

(65''). Territ de Temminck (Calidris temminckii)
El 08/09/10, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació d'aquesta espècie a la vall del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


El territ de Temminck (Calidris temminckii).

(66). Territ menut (Calidris minuta)
El 08/09/10, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Els territs menuts (Calidris minuta) junt amb el territ de Temminck (Calidris temminckii).

(67). Territ becllarg (Calidris ferruginea)
El 08/09/10, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; cinquena citació d'aquesta espècie a la vall del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


El territ becllarg (Calidris ferruginea).

(76). Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Del 03 al 12/09/10, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)


La gamba roja pintada (Tringa erythropus), el 04/09/10, amb un xarxet (Anas crecca).

(78). Gamba verda (Tringa nebularia)
El 25/09/10, encara s'observa un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; del 04 al 12/09/10, dos; el 19/09/10, tres. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)


Una de les gambes verdes (Tringa nebularia), el 04/09/10.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 08/09/10, encara un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
L'11/09/10, encara un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; del 04 al 08/09/10, dos. (Carlos Alvarez Cros)
Del 08 al 12/09/10, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(86'). Gavià fosc (Larus fuscus)
El 12/09/10, a l'abocador de Solius, un primer any marcat amb anella de plàstic negre amb inscripció blanca 97 a la tíbia esquerra, anellat a Haringvliet, Holanda. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià fosc (Larus fuscus) marcat.

(87). Gavià argentat (Larus michahellis)
L'11/09/10, a l'abocador de Solius, s'observa un juvenil anellat a Algèria, amb anella blanca A3/5A. (Carlos Alvarez Cros)
EL 18/09/10, a l'abocador de Solius, s'observa un juvenil anellat a Algèria, amb anella vermella A2/0P. Després d'un ocell d'origen venecià, aquesta és la lectura més llunyana (646 Km) d'un ocell d'aquest espècie, a la vall. (Carlos Alvarez Cros)


Els gavians argentats (Larus michahellis) marcats a Algèria.

(91). Fumarell negre (Chlidonias niger)
El 15/09/10, un exemplar jove als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; tercera observació d'aquesta espècie a la vall del Ridaura. (Jaume Ramot García)


El fumarell negre (Chlidonias niger). Foto: Jaume Ramot Gracía

(101). Òliba (Tyto alba)
El 08/09/10, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


L'òliba (Tyto alba).

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Del 04 al 26/09/10, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Del 04 al 25/09/10, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; els dies 08 i 19/09/10, dos. (Carlos Alvarez Cros)
El 08/09/10, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(120). Cotoliu (Lullula arborea)
El 10/09/10, un exemplar a Panedes, a Llagostera. (Jaume Ramot García)
El 19/09/10, almenys dos exemplars al puig Portugal, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 25/09/10, almenys un exemplar a Tallades, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(128). Piula dels arbres (Anthus trivialis)
El 19/09/10, almenys dos exemplars al puig Portugal, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 25/09/10, almenys un exemplar a Tallades, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Una de les piules dels arbres (Anthus trivialis).

(140). Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
L'11/09/10, a l'abocador de Solius, s'observa un exemplar; primera observació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(141). Cotxa cuarroja (Phoenicurus phoenicurus)
El 08/09/10, un exemplar al camí de ronda de S'Agaró. (Rosa Matesanz Torrent)
El 25/09/10, un exemplar a Tallades, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(142). Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
El 19/09/10, dos exemplars a Tallades, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Un dls bitxacs rogencs (Saxicola rubetra).

(166). Tallareta vulgar (Sylvia communis)
El 19/09/10, un exemplar a Tallades, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(167). Tallarol gros (Sylvia borin)
Els dies 19 i 25/09/10, almenys un exemplar a Tallades, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Un tallarol gros (Sylvia borin).

(172). Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
El 19/09/10, un exemplar a Tallades, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(176). Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
El 29/09/10, s'observa al camí de ronda de Sant Feliu de Guíxols a Sant Pol. (Rosa Matesanz Torrent)


Un mastegatatxes (Ficedula hypoleuca). Foto: Rosa Matesanz Torrent

(185). Escorxador (Lanius collurio)
El 19/09/10, almenys un exemplar a Tallades, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Un escorxador (Lanius collurio).

(188). Capsigrany (Lanius senator)
El 19/09/10, un exemplar juvenil a Tallades, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El capsigrany (Lanius senator).

(199). Gafarró (Serinus serinus)
El 08/09/10, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, un exemplar de coloració aberrant clara, semblant a un canari domèstic. (Carlos Alvarez Cros)


El gafarró (Serinus serinus) de coloració aberrant.

(2). Cacatua nimfa (Nymphicus hollandicus var. domestica)
El 19/09/10, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 30/09/10 s'hi torna a observar. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)


La cacatua nimfa (Nymphicus hollandicus). Foto: Rosa Matesanz TorrentAGOST/2010

(3). Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
L'01/08/10, un adult a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)

(6). Baldriga cendrosa (Calonectris diomedea)
L'11/08/10, un exemplar front la punta de Garbí, de Sant Feliu de Guíxols. (Dani Valverde Saubí)

(7). Baldriga mediterrània (Puffinus yelkouan)
L'11/08/10, tres exemplars front la punta de Garbí, de Sant Feliu de Guíxols. (Dani Valverde Saubí)

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
L'01/08/10, encara hi ha l´exemplar adult i l'immadur a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Els martinets de nit (Nycticorax nycticorax) a la bassa del Dofí.

(14). Martinet ros (Ardeola ralloides)
Del 16 al 29/08/10, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


El martinet ros (Ardeola ralloides).

(15). Esplugabous (Bubulcus ibis)
El 08/08/10, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 10/08/10, nou. (Carlos Alvarez Cros)

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Des del 08/08/10, diversos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro amb un màxim de sis el 23/08/10. (Carlos Alvarez Cros)
Des del 10/08/10, diversos exemplars a la desembocadura del Ridaura amb un màxim de vuit el 28/08/10. (Carlos Alvarez Cros)
El 08/08/10, cinc exemplars a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
De l'01 al 29/08/10, un exemplar als estanys de les Escoles; els dies 21, 23 i 25/08/10, cinc, el 22/08/10, dos i el 27/08/10, tres. (Carlos Alvarez Cros)

(26). Xarxet (Anas crecca)
El 15/08/10 un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera observació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)
El 28/08/10 un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El xarxet (Anas crecca) el 28/08/10.

(35). Milà negre (Milvus migrans)
L'01/08/10, no menys de 17 exemplars a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
El 08/08/10, un exemplar sobrevola l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
A mitjans d'agost un possible exemplar ataca un gos de mida petita a una casa de la punta de Garbí. Amb tota seguretat es tractava d'un ocell emprat en cetretia ja que portava les corretges de control lligades als tarsos. (Fina Cros Chavarria)

(51). Faisà (Phasianus colchicus)
El 17/08/10 no menys de catorze exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; xifra rècord a la vall. (Carlos Alvarez Cros)


Alguns dels faisans (Phasianus colchicus).

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
L'01/08/10, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(66). Territ menut (Calidris minuta)
El 09/08/10, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels territs menuts (Calidris minuta).

(74'). Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Els dies 09 i 20/08/10, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; segona observació d'aquesta espècie a la vall. (Carlos Alvarez Cros)


El pòlit cantaire (Numenius phaeopus) el 20/08/10.

(78). Gamba verda (Tringa nebularia)
Els dies 28 i 29/08/10, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 15/08/10, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; els dies 21 i 22/08/10, dos. (Carlos Alvarez Cros)


La xivita (Tringa ochropus) el 15/08/10, junt amb una xivitona (Actitis hypoleucos).

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
L'01/08/10, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; un altre del 13 al 29/08/10; els dies 16 i 25/08/10, dos. (Carlos Alvarez Cros)
El 07/08/10 sis exemplars junts al port de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)
Del 19 al 28/08/10 un exemplar a la desembocadura del Ridaura (Carlos Alvarez Cros)

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
L'11/08/10, dos exemplars front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols. (Dani Valverde Saubí)


Una de les gavines capnegres (Larus melanocephalus) (Foto: Dani Valberde Saubí).

(85'). Gavina corsa (Larus audouinii)
El 21/08/10, a l'abocador de Solius, s'observa un juvenil. (Carlos Alvarez Cros)

(86'). Gavià fosc (Larus fuscus)
L'01/08/10, a l'abocador de Solius, encara s'observa l'adult amb mirallets blancs a les primàries p10 i p9 i, almenys la p5 mudada; aquest exemplar ja s'havia observat la setmana anterior. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià fosc (Larus fuscus)

El 07/08/10, a l'abocador de Solius, un segon any marcat amb anella de plàstic negre amb inscripció blanca O'N5 al tars dret, anellat a Burhou, Alderney, Guernsey, petita illa britànica al canal de la Mànega. Tot i que s'havia observat a Vilanova i la Geltrú l'abril passat i a Barcelona el juny, aquesta constitueix l'observació més oriental d'un ocell d'aquesta procedència. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià fosc (Larus fuscus) marcat.

(87). Gavià argentat (Larus michahellis)
Durant el aquest mes, com en altres estius, s'observa exemplars lesionats. com exemple, un exemplar amb un ham clavat i un altre en la fase final d'amputació d'un peu a causa d'un fil de cuca. (Carlos Alvarez Cros)


Uns gavians argentats (Larus michahellis) lesionats.

El 18/08/10, a la platja de Sant Feliu de Guíxols, s'observa un juvenil marcat amb una brida groga a la tíbia dreta; el mateix exemplar s'observa a l'abocador de Solius el 29/08/10. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià argentat (Larus michahellis) marcat.

(88). Xatrac Becllarg (Sterna sandvicensis)
L'11/08/10, dos exemplars front la punta de Garbí, de Sant Feliu de Guíxols. (Dani Valverde Saubí)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Del 15 al 29/08/10, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 25 i 28/08/10, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(7). Cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus)
El 16/08/10, no menys de deu exemplars als jardins de Juli Garreta, senyal que hi han criat. (Carlos Alvarez Cros)


Una de les cotorrestes de pit gris (Myiopsitta monachus).JULIOL/2010

(3). Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
El 17/07/10, als estanys de les Escoles, encara hi ha adults covant. (Carlos Alvarez Cros)


El cabusset (Tachybaptus ruficollis) covant.

(6). Baldriga cendrosa (Calonectris diomedea)
El 03/07/10, diversos exemplars front la punta de Garbí, de Sant Feliu de Guíxols i front la desembocadura del Ridaura; tots costa amunt. (Carlos Alvarez Cros)

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Del 25 al 31/07/10, un exemplar adult i un immadur a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El martinet de nit (Nycticorax nycticorax) adult a la bassa del Dofí.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 17, 18, 24 i 31/07/10, un exemplar als estanys de les Escoles. (Carlos Alvarez Cros)

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
El 18/07/10, dos exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera observació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 24 i 25/07/10, un exemplar als estanys de les Escoles. (Carlos Alvarez Cros)

(35). Milà negre (Milvus migrans)
El 24/07/10, s'observa els primers joves a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels joves de milà negre (Milvus migrans) a Solius.

(37). Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
El 04/07/10, un exemplar sobrevola el Tennis d'Aro. (Àlex Massana Pernias)

(42). Aligot comú (Buteo buteo)
El 04/07/10, un exemplar a can Provensal, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
L'11/07/10, una lloca amb, almenys tres polls als horts de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Adult i polls de perdiu (Alectoris rufa).

(57). Fotja (Fulica atra)
Continua la presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Una segona parella amb dos polls als estanys de les Esccoles de Platja d'Aro, el 10/07/10. (Carlos Alvarez Cros)
Una tercera parella amb, almenys, un poll als estanys de les Esccoles de Platja d'Aro, el 18/07/10. (Carlos Alvarez Cros)


Adult i poll de fotja (Fulica atra).

(67). Territ becllarg (Calidris ferruginea)
El 18/07/10, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; quarta citació d'aquesta espècie a la vall del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


El territ becllarg (Calidris ferruginea).

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 18/07/10, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera observació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
El 10/07/10, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera observació postnupcial. El 31/07/10, un altre exemplar. (Carlos Alvarez Cros)
El 25/07/10, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(87). Gavina vulgar (Larus ridibundus)
El 10/07/10, primeres observacions postnupcials a la cala del Vigatà, la desembocadura del Ridaura i l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 18/07/10, sengles observacions d'un juvenil als estanys de les Escoles de Platja d'Aro i l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(85'). Gavina corsa (Larus audouinii)
El 04/07/10, a l'abocador de Solius, s'observa dos exemplars. (Carlos Alvarez Cros)


Les gavines corses (Larus audouinii).

(86'). Gavià fosc (Larus fuscus)
El 04/07/10, a l'abocador de Solius, s'observa un adult molt fosc, amb un únic mirallet blanc (p10) a la punta de l'ala. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià fosc (Larus fuscus)

El 25/07/10, a l'abocador de Solius, s'observa un adult molt fosc, amb mirallets blancs a les primàries p10 i p9 i, almenys, la p5 mudada; també té mudada alguna secundària més externa tot i que no està en muda activa de plomes de vol. Aquest exemplar es torna a observar el 31/07/10. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià fosc (Larus fuscus)

(87). Gavià argentat (Larus michahellis)
El 11/07/10, dos juvenils es disputen el cos d'un anedó (Anas platyrhynchos) a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 18/07/10, a l'abocador de Solius, es llegeix una anella metàl·lica corresponent a un ocell anellat a Platja d'Aro el maig del 1990. Per tant aquest ocell té 20 anys. (Carlos Alvarez Cros)
El 24/07/10, a l'abocador de Solius, s'observa gavians (sobre tot juvenils) més o menys bruts de petroli. (Carlos Alvarez Cros)


Uns gavians argentats (Larus michahellis) bruts de petroli

El 24/07/10, a l'abocador de Solius, s'observa el primer poll de l'any anellat (al delta de l'Ebre). (Carlos Alvarez Cros)
El 24/07/10, al port de Sant Feliu de Guíxols, s'observa un juvenil anellat a Algèria; el 25/07/10 es torna a observar a l'abocador de Solius, lloc on se n'observa un altre. (Carlos Alvarez Cros)


Gavians argentats (Larus michahellis) juvenils marcats

(111). Blauet (Alcedo atthis)
El 31/07/10, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro i un altre als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primeres observacions postnupcials. (Carlos Alvarez Cros)

(113). Gaig blau (Coracias garrulus)
El 26/07/10, s'observa un exemplar a Panedes. (Ponç Feliu Latorre)

(148). Tord comú (Turdus philomelos)
El 04/07/10, un exemplar a can Provensal, Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)JUNY/2010

(6). Baldriga cendrosa (Calonectris diomedea)
El 20/06/10, diversos exemplars front la punta de Garbí, de Sant Feliu de Guíxols i front la desembocadura del Ridaura; tots costa avall. (Carlos Alvarez Cros)
El 26/06/10, diversos exemplars front la desembocadura del Ridaura; tots costa amunt. (Carlos Alvarez Cros)

(9). Mascarell (Morus bassanus)
El 20/06/10, un immadur front la punta la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(12). Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Els dies 02, 05 i 06/06/10, un exemplar canta al tram final del Ridaura. (Josep Ma Bas Lay, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
El 27/06/10 una femella al Ridaura, a l'alçada dels estanys de les Escoles; vola en direcció a la desembocadura. (Carlos Alvarez Cros)

(15). Esplugabous (Bubulcus ibis)
El 24/06/10, un exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)


L'esplugabous (Bubulcus ibis).

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
El 17/06/10, un exemplar al tram final del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
El 12/06/10, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


L'agró roig (Ardea purpurea) als estanys.

(31). Morell cap-roig (Aythya ferina)
El 07/06/10, un mascle a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; cinquena citació d'aquesta espècie a la vall. (Jaume Ramot García)


El morell cap-roig (Aythya ferina). Foto: Jaume Ramot García.

(35). Milà negre (Milvus migrans)
El 13/06/10, no menys de 28 exemplars a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)


Alguns dels milans negres (Milvus migrans) al dormidor de Solius.

(41). Esparver vulgar (Accipiter nisus)
El 13/06/10, al pla de Panedes, Llagostera, un exemplar. (Jaume Ramot García)

(42). Aligot comú (Buteo buteo)
El 13/06/10, al pla de Panedes, Llagostera, un exemplar. (Jaume Ramot García)

(50). Guatlla (Coturnix coturnix)
El 13/06/10, almenys dos exemplars al pla de Panedes, Llagostera. (Jaume Ramot García)

(57). Fotja (Fulica atra)
Presència durant tot el mes; els dies 02 i 05/06/10, sis exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Josep Ma Bas Lay, Carlos Alvarez Cros)
El 17/06/10, no menys de vuit exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; xifra rècord a la vall. (Carlos Alvarez Cros)
Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el 29/06/10, una parella peixant un poll; primera dada de cria segura d’aquesta espècie a la vall. (Carlos Alvarez Cros)

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
El 26/03/10, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Jaume Ramot García)


El cames-llargues (Himantopus himantopus). Foto: Jaume Ramot García.

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
Del 05 al 17/06/10, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 06/06/10, quatre exemplars al Ridaura (Jaume Ramot García)
El 27/06/10, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels corriols petits(Charadrius dubius). Foto: Jaume Ramot García.

(87). Gavià argentat (Larus michahellis)
El 12/06/10, un exemplar depreda sobre tórtora turca (Streptopelia decaocto) al carrer Gravina de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros, Manuel Alvarez Cros)

(95). Colom roquer (Columba livia var. domestica)
Els dies 06 i 13/06/10, un exemplar marcat als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. Portava una anella de color entre marró i granate al tars esquerre i una groga al tars dret amb el número 6015064 en negre, i en doble línea 2009 BEL.... En vol, s'aprecià que tenia el dors tenyit de vermell. (Carlos Alvarez Cros)


El colom roquer marcat (Columba livia var. domestica).

(148). Tord comú (Turdus philomelos)
El 17/06/10, un exemplar a can Provensal, Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(150). Griva (Turdus viscivorus)
El 13/06/10, al pla de Panedes, Llagostera, un exemplar. (Jaume Ramot García)

(157). Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
Almenys fins el 26/06/10, diversos exemplars encara canten al tram final del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


Una de les boscarles de canyar (Acrocephalus scirpaceus).

(197). Pinsà comú (Fringilla coelebs)
El 17/06/10, dos exemplars, un d'ells un mascle adult, a la pista de les aigües, prop de cal Cuc, a Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(2). Cacatua nimfa (Nymphicus hollandicus var. domestica)
El 06/06/10, un exemplar molt manyac a la riba dreta del Ridaura, prop del pont de la variant.(Carlos Alvarez Cros)


La cacatua nimfa (Nymphicus hollandicus).MAIG/2010

(6). Baldriga cendrosa (Calonectris diomedea)
El 30/05/10, un mínim de cinc exemplars front la punta de Garbí, de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)

(7). Baldriga mediterrània (Puffinus yelkouan)
El 30/05/10, un estol d'uns mil cinc-cents exemplars alimentant-se front la punta de Garbí, de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)

(8). Baldriga balear (Puffinus mauretanicus)
El 30/05/10, diversos exemplars alimentant-se en un estol mixte d'uns mil cinc-cents exemplars amb baldriga mediterrània (Puffinus yelkouan), front la punta de Garbí, de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)

(9). Mascarell (Morus bassanus)
El 30/05/10, un immadur front la punta de Garbí, de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)

(12). Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Del 22 al 30/05/10, almenys un mascle al tram final del Ridaura; el darrer dia, mentra cantava, el responia un altre. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels mascles de martinet menut (Ixobrychus minutus) al Ridaura.

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
El 26/05/10, un exemplar adult a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)


El martinet de nit (Nycticorax nycticorax) a la bassa del Dofí. Foto: Jaume Ramot García.

(14). Martinet ros (Ardeola ralloides)
De l'01 al 09/05/10, un exemplar immadur al tram final del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 16/05/10, un exemplar adult al tram final del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


Els martinet rossos (Ardeola ralloides) al Ridaura.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 01 i 02, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 01 i 02, un exemplar al tram final del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 15 i 16, un exemplar al tram final del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
El 09/05/10, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
El 02/05/10, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


L'agró roig (Ardea purpurea) als estanys.

(35). Milà negre (Milvus migrans)
El 08/05/10, uns 20 exemplars a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(45). Xoriguer comú (Falco tinnunculus)
El 22/05/10, cinc polls a una caixa niu del castell de Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 22/05/10, un exemplar a la cala del Vigatà de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)

(47). Falcó mostatxut (Falco subbuteo)
El 17/05/10, un exemplar caçant orenetes al Ridaura a l'alçada els parc de bombers de Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 15/05/10, almenys un exemplar creua la variant de Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(50). Guatlla (Coturnix coturnix)
El 09/05/10, almenys un exemplar darrere de can Barella, a Panedes. (Carlos Alvarez Cros)
El 18/05/10, alguns exemplars canten al costat del Remei, a Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)

(56). Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
El 15/05/10, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, primers polls de la temporada. (Carlos Alvarez Cros)

(57). Fotja (Fulica atra)
De l'01 al 09/05/10, un exemplar al tram final del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 01, 02, 16 i 23/05/10, almenys quatre exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, els dies 15, 29 i 30/05/10 no menys de cinc; xifra rècord a la vall. El dies 08 i 09/05/10, tres. (Carlos Alvarez Cros)


Una de les fotges (Fulica atra) al Ridaura.

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
El 09/05/10, tres exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
L'01/05/10, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; els dies 16, 23, 29 i 30/05/10, dos i els dies 08, 09, 15 i 22/05/10, tres. (Carlos Alvarez Cros)
El 23/05/10, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(63). Corriol gros (Charadrius hiaticula)
El 15/05/10, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


El corriol gros (Charadrius hiaticula)

(77). Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Els dies 08 i 09/05/10, al tram final del Ridaura, un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)


La gamba roja vulgar (Tringa totanus)

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
Els dies 08 i 09/05/10, al tram final del Ridaura, un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 08 i 15/05/10, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 09/05/10, tres. (Carlos Alvarez Cros)
El 15/05/10, al tram final del Ridaura, cinc exemplars, el 16/05/10, quatre. (Carlos Alvarez Cros)

(87). Gavià argentat (Larus michahellis)
El 15/05/10, a l'abocador de Solius, s'observa un tercer any leucístic que presenta les cobertores alars blanques; podria tractar-se d'un exemplar ja observat l'agost del 2008. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià argentat (Larus michahellis) leucístic i, probablement el mateix exemplar el 02/08/08.

El 23/05/10, a l'abocador de Solius, s'observa un exemplar adult amb els ulls foscos. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià argentat (Larus michahellis) amb els ulls foscos.

(90). Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Els dies 01 i 02/05/10, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; segona observació d'aquesta espècie a la vall del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


El fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) als estanys.

(99). Tórtora (Streptopelia turtur)
El 02/05/10, un exemplar a can Tirans i dos a Romanyà. Primeres observacions primaverals. (Àlex Massana Pernias)

(101). Òliba (Tyto alba)
El 22/05/10, dos polls a una esglesia de Santa Cristina d'Aro. (Jaume Ramot García)

(124). Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
Diversos exemplars adults són trobats morts al niu o al terra del cobert on niaven a diferents cases de la vall, probablement a causa de les pluges continuades i les baixes temperatures. (Jaume Ramot García)

(157). Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
De l'01 al 30/05/10, diversos exemplars canten al tram final del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(160). Bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta)
El 09/05/10, se sent cantar un exemplar la basa de la costa de l'Alou, a Panedes. (Carlos Alvarez Cros)
El 09/05/10, diversos exemplars a can Provensal, Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(176). Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
Els dies 08 i 09/05/10, una femella als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(191'). Cornella negra (Corvus corone)
L'01/05/10, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 15 i 30/05/10, un exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)


La cornella negra (Corvus corone) a Solius.

(2). Cacatua nimfa (Nymphicus hollandicus)
A Castell d'Aro, un exemplar atacat per diverses garses (Pica pica), el 24/05/10. Es rescata encara viva, però no es pot evitar la mort posterior. (Jaume Ramot García)ABRIL/2010

(15). Esplugabous (Bubulcus ibis)
L'01/04/10, onze exemplars dormint a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; el 04/04/10, sis; el 24/04/10, encara un. (Carlos Alvarez Cros)
El 24/04/10, cinc exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(14). Martinet ros (Ardeola ralloides)
El 25/04/10, un adult al tram final del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


El martinet ros (Ardeola ralloides)

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
El 10/04/10, tres exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 17/04/10, nou. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 11, 24 i 25/04/10, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; dos, el 18/04/10. (Carlos Alvarez Cros)

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
El 04/04/10, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; els dies 05, 11 i 17/04/10, un. (Carlos Alvarez Cros)

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
El 10/04/10, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 17/04/10, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(27). Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
El 10/04/10, al tram final del Ridaura, una femella amb vuit anedons. (Carlos Alvarez Cros)
El 24/04/10, polls als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
El 24/04/10, un mascle als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(35). Milà negre (Milvus migrans)
El 25/04/10, almenys 20 exemplars a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(37). Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
El 17/04/10, un exemplar sobrevola l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(41). Esparver vulgar (Accipiter nisus)
El 10/04/10, al tram final del Ridaura, un exemplar empaita, sense èxit, una tórtora turca (Streptopelia decaocto). (Carlos Alvarez Cros)

(45). Xoriguer comú (Falco tinnunculus)
L'11/04/10 un mascle marcant territori a la zona de la punta del Mulà, a Sant Feliu de Guíxols (Âlex Massana Pernias)
El 25/04/10, una parella a la cala del Vigatà de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)

(54). Rascletó (Porzana parva)
El 17/04/10, una femella als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; segona observació a la vall des de l'abril de 1994 en que es va trobar un mascle moribund. (Carlos Alvarez Cros)


La femella de rascletó (Porzana parva)

(57). Fotja (Fulica atra)
Els dies 24 i 25/04/10, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; un d'ells fent niu. (Carlos Alvarez Cros)Una de les fotges (Fulica atra) als estanys.

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
El 03/04/10, cinc exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
L'11/04/10, tres exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 25/04/10, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels cames-llargues (Himantopus himantopus) amb dues vivites (Tringa ochropus)

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
L'01/04/10, a la desembocadura del Ridaura, almenys tres exemplars; almenys dos del 02 al 25/04/10; el 10/04/10, un; l'11/04/10, quatre. (Carlos Alvarez Cros)
A finals de mes, fins a vuit exemplars a la llera del Ridaura (Jaume Ramot García).

(64). Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
El 10/04/10, a la desembocadura del Ridaura, un mascle; quarta observació a la vall. (Carlos Alvarez Cros)


El corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)

(65'). Territ tresdits (Calidris alba)
El 24/04/10, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera citació d'aquesta espècie a la vall del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


El territ tresdits (Calidris alba).

(69). Batallaire (Philomachus pugnax)
L'11/04/10, a la desembocadura del Ridaura, un exemplar. Segona observació a la vall, la primera va ser una primavera d'un any indeterminat de la dècada dels 80. (Carlos Alvarez Cros)


El batallaire (Philomachus pugnax) amb una valona (Tringa glareola)

(77). Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
El 24/04/10, al tram final del Ridaura, un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)


La gamba roja vulgar (Tringa totanus)

(78). Gamba verda (Tringa nebularia)
El 24/04/10, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(79). Xivita (Tringa ochropus)
L'01/04/10, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 01 i 02/04/10, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 04/04/10, a la desembocadura del Ridaura, dos exemplars; el 17/04/10, un. (Carlos Alvarez Cros)
L'11/04/10, tres exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(80). Valona (Tringa glareola)
Els dies 10 i 25/04/10, a la desembocadura del Ridaura, un exemplar; l'11/04/10, dos; el 24/04/10, tres. (Carlos Alvarez Cros)
El 10/04/10, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
L'11/04/10, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Michael Lockwood)


La valona (Tringa glareola) el 10/04/10 a la desembocadura del Ridaura

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
El 24/04/10, al tram final del Ridaura, un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)
El 24/04/10, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(86'). Gavià fosc (Larus fuscus)
El 10/04/10, a l'abocador de Solius, s'observa un primer hivern amb el bec deformat. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià fosc (Larus fuscus) amb el bec deformat

(87). Gavià argentat (Larus michahellis)
L'11/04/10, a l'abocador de Solius, s'observa un tercer any calendari que presenta una muda suspesa, amb les quatre primàries externes (de segona generació) d’ambdues ales sense mudar i la resta de primàries internes mudades . (Carlos Alvarez Cros)


El gavià argentat (Larus michahellis) amb la muda suspesa.

(100). Cucut (Cuculus canorus)
El 03/04/10, un exemplar canta prop de can Salvador, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(108). Falciot negre (Apus apus)
El 02/04/10, primers exemplars a Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)

(109). Falciot pàl·lid (Apus pallidus)
El 24/04/10, almenys un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 02/04/10, un mascle a la pollancreda que hi ha entre la variant de Santa Cristina a Castell d'Aro i Can Provensal. (Carlos Alvarez Cros)


El picot garser petit (Dendrocopos minor)

(125). Oreneta cua-rogenca (Hirundo daurica)
El 04/04/10, almenys un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(122). Oreneta de ribera (Riparia riparia)
El 03/04/10, primers exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(131). Grasset de muntanya (Anthus spinoletta)
El 17/04/10, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(132). Cuereta groga (Motacilla flava)
El 03/04/10, primers exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(138). Rossinyol (Luscinia megarhynchos)
El 17/04/10, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(142). Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
El 24/04/10, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(144). Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
El 24/04/10, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels còlits grisos (Oenanthe oenanthe)

(150). Griva (Turdus viscivorus)
El 03/04/10, dos exemplars davant de can Barella, a Panedes. (Carlos Alvarez Cros)

(153). Boscaler pintat gros (Locustella naevia)
Els dies 10 i 11/04/10, a la desembocadura del Ridaura, canta un exemplar; tercera observació a la vall. (Carlos Alvarez Cros)
El 24/04/10, un exemplar canta al Ridaura, a l'alçada dels estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(157). Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
El 10/04/10, a la desembocadura del Ridaura, canta un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 24 i 25/04/10, diversos exemplars canten al Ridaura, al tram final i a l'alçada dels estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(163). Tallarol de garriga (Sylvia cantillans)
L'01/04/10, un mascle a Can Provensal, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(169). Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli)
El 18/04/10, un exemplar canta prop de can Salvador, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(172). Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
L'01/04/10, un exemplar a la Can Provensal, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(191'). Cornella negra (Corvus corone)
El 25/04/10, un exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)


La cornella negra (Corvus corone) a l'abocador.

(192). Corb (Corvus corax)
Els dies 05, 11 i 17/04/10, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(0'''). Oca egípcia (Alopochen aegyptiaca)
El 24/04/10, tres exemplars d'origen desconegut als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Les oques egípcies (Alopochen aegyptiaca)

(1'''). Tórtora domèstica (Streptopelia roseogrisea var. risoria)
El 24/04/10, un exemplar al costat dels estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)MARÇ/2010

(10). Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
El 06/03/10, almenys catorze exemplars al dormidor entre cala Jonca i les Sofrerers. (Carlos Alvarez Cros)

(15). Esplugabous (Bubulcus ibis)
El 06/03/10, vint exemplars dormint a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; vint-i-dos el 07/03/10; trenta-un els dies 13 i 14/03/10. (Carlos Alvarez Cros)
El 07/03/10, nou exemplars a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
El 06/03/10, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(26). Xarxet (Anas crecca)
El 06/03/10 no menys de set exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 14/03/10 encara hi eren. (Carlos Alvarez Cros)

(35). Milà negre (Milvus migrans)
El 13/03/10, almenys 1 exemplar a l'abocador de Solius. Primera observació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros)


Un milà negre (Milvus migrans).

(38). Arpella vulgar (Circus aeruginosus)
El 27/03/10, una femella als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García)

(57). Fotja (Fulica atra)
El 06/03/10, a la desembocadura del Ridaura, dos exemplars. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 20 i 21/03/10, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Una de les fotges (Fulica atra) a la desembocadura del Ridaura.

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
El 26/03/10, un mascle als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
El 17/03/10, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. Primera observació prenupcial. (Oriol Baena Díez)
El 20/03/10, a la desembocadura del Ridaura, dos exemplars; quatre el 28/03/10. (Carlos Alvarez Cros)

(72). Becada (Scolopax rusticola)
El 07/03/10, s'anella i s'allibera un exemplar adult, ja recuperat, que havia estat trobat el 09/01/10, prop de Roca Ponça . (Jaume Ramot García, Manel Gonzales)

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 26/03/10, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(83). Gavina menuda (Larus minutus)
Els dies 26 i 28/03/10, un adult amb plomatge hivernal als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


La gavina menuda (Larus minutus).

(86'). Gavià fosc (Larus fuscus)
El 06/03/10, a l'abocador de Solius, s'observa un adult marcat al tars dret amb anella metàl·lica. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/03/10, a l'abocador de Solius, s'observa un adult marcat al tars esquerre amb anella metàl·lica. (Carlos Alvarez Cros)

(86''?). Gavià argentat de potes roses? (Larus argentatus?)
El 06/03/10, s'observa un primer hivern a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 13 i 14/03/10, s'observa un primer hivern a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)


Els gavians argentats de potes roses (Larus argentatus).

(86'''?). Gavià caspi? (Larus cachinnans?)
El 06/03/10, s'observa un molt probable primer hivern a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)


El probable gavià caspi (Larus cachinnans).

El 06/03/10, s'observa un probable primer hivern híbrid a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)


El probable híbrid de gavià caspi.

Els dies 07, 13 i 20/03/10, s'observa un primer hivern a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià caspi (Larus cachinnans).

El 14/03/10, s'observa dos primers hivern a l'abocador de Solius. Un d'ells està marcat amb anella metàl·lica al tars esquerre i anella de plàstic groc amb inscripció negra (PAEP) al dret. Aquest ocell ha estat marcat a Polònia. Es torna a observar l'ocell no anellat al mateix indret, el 27/03/10. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià caspi (Larus cachinnans) marcat.


L'altre gavià caspi (Larus cachinnans) del 14/03/10.

(87). Gavià argentat (Larus michahellis)
El 06/03/10, a l'abocador de Solius, ja s'observa una còpula. (Carlos Alvarez Cros)
El 20/03/10, un exemplar leucístic als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. Podria tractar-se d'un individu observat a l'abocador de Solius el 22/03/09. (Carlos Alvarez Cros)


La còpula de gavià argentat (Larus michahellis) a l'abocador.

(87). Gavià argentat cantàbric (Larus michahellis "lusitanius")
El 14/03/10, a l'abocador de Solius, s'observa un primer hivern de gavià marcat, a San Sebastián el 20/06/09, amb anella vermella i inscripció blanca (215.G) al tars dret i anella metàl·lica al tars esquerre. Aquesta és la segona observació d'un ocell d'aquesta raça a la vall i a Catalunya. (Carlos Alvarez Cros)

(110). Ballester (Apus melba)
El 09/03/10, s'observa no menys de tres exemplars volant baix prop del restaurant Els Tinars, abans d'enfilar la Costa de l'Alou. (Jaume Ramot García)

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 14/03/10, a la pollancreda que hi ha entre la variant de Santa Cristina a Castell d'Aro i Can Provensal, almenys, dos exemplars. (Carlos Alvarez Cros)

(124). Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
El 06/03/10, almenys tres exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


Dues de les orenetes (Hirundo rustica).

(126). Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)
El 28/03/10, almenys un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(161). Tallareta cuallarga (Sylvia undata)
El 14/03/10, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(179). Mallerenga petita (Parus ater)
El 31/03/10, dos exemplars a la urbanització Politur de Platja d'Aro. (Xavier Higueruelo Codina)

(191'). Cornella negra (Corvus corone)
El 17/03/10, un exemplar a l'abocador de Solius. (Oriol Baena Díez)

(193). Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
El 06/03/10, a la desembocadura del Ridaura, ja s'observa una còpula. (Carlos Alvarez Cros)

(194). Estornell negre (Sturnus unicolor)
El 21/03/10, almenys un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/03/10, almenys un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(-). Agapornis (Agapornis sp.)
L'01/03/10, dos exemplars a Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)FEBRER/2010

(15). Esplugabous (Bubulcus ibis)
El 06/02/10, no menys de divuit exemplars a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 06, 20 i 21/02/10, trenta-tres exemplars dormint a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; trenta-dos el 13/02/10 i trenta quatre el 27/02/10. (Carlos Alvarez Cros)

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Els dies 06, 07, 14, 27 i 28/02/10, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 21/02/10, dos. (Carlos Alvarez Cros)
El 20/02/10, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(19). Cigonya blanca (Ciconia ciconia)
El 14/02/10, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, encara s'observa els dos exemplars marcats. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 07 i 13/02/10, a l'abocador de Solius, s'hi observa els exemplars de la citació anterior. (Carlos Alvarez Cros)


Una de les cigonyes blanques (Ciconia ciconia) a l'abocador.

(24). Ànec xiulador (Anas penelope)
El 20/02/10, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, encara s'observa el mascle detectat el mes anterior. (Carlos Alvarez Cros)

(26). Xarxet (Anas crecca)
El 06/02/10 no menys de dotze exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(41). Esparver vulgar (Accipiter nisus)
El 14/02/10, un exemplar prop de can Tirans, Castell d'Aro. (Àlex Massana Pernias)

(52). Rascló (Rallus aquaticus)
El 06/02/10, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 06, 20 i 21/02/10, almenys un exemplar al Ridaura, a l'alçada dels estanys de les escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(72). Becada (Scolopax rusticola)
El 13/02/10, un exemplar a mig camí entre Tallades i el Ridaura. (Jaume Ramot García)

(79). Xivita (Tringa ochropus)
Els dies 27 i 28/02/10, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; probablement el mateix exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 28/02/10. (Carlos Alvarez Cros)


La xivita (Tringa ochropus) als estanys.

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 21/02/10, dos exemplars adults als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(86'). Gavià fosc (Larus fuscus)
El 07/02/10, a l'abocador de Solius, es torna a observar l'adult anellat al tars esquerre, ja observat el 31/01/10. (Carlos Alvarez Cros)
El 13/02/10, a l'abocador de Solius, s'observa un segon hivern marcat amb una anella vermella, probablement alemanya. (Carlos Alvarez Cros)
El 21/02/10, no menys de quatre exemplars adults als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 27/02/10, cinc. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 27 i 28/02/10, dos exemplars adults a les defenses del port de Sant Feliu de Guíxols. Un d'ells, marcat amb anella metàl·lica al tars dret. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels gavians foscos (Larus fuscus) als estanys i el marcat amb anella metàl·lica a les defenses del port de St. Feliu.

(86'''?). Gavià caspi? (Larus cachinnans?)
El 13/02/10, s'observa un primer hivern a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià caspi (Larus cachinnans).

El 14/02/10, s'observa un molt probable primer hivern a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

El probable gavià caspi (Larus cachinnans).

El 14/02/10, s'observa un probable primer hivern híbrid a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

El probable híbrid de gavià caspi.

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 21/02/10, a la pollancreda que hi ha entre la variant de Santa Cristina a Castell d'Aro i Can Provensal, almenys, un exemplar. Al mateix indret, s'observa, almenys, tres exemplars de picot garser gros (Dendrocopos major). (Carlos Alvarez Cros)


El picot garser petit (Dendrocopos minor) i un dels picots garsers grossos (Dendrocopos major).

(123). Roquerol (Ptyonoprogne rupestris)
El 10/02/10, cinc exemplars al Ridaura, a l'alçada del passallís de can Bada, a Castell d'Aro. (Lluís Hugas Mulà)
El 21/02/10, una vintena d'exemplars al Ridaura, a l'alçada del parc de bombers. (Carlos Alvarez Cros)

(125). Oreneta cua-rogenca (Hirundo daurica)
El 10/02/10, un exemplar al Ridaura, a l'alçada del passallís de can Bada, a Castell d'Aro; dada molt primerenca. (Lluís Hugas Mulà)

(191'). Cornella negra (Corvus corone)
El 07/02/10, un exemplar a l'abocador de Solius; el 13/02/10, dos. (Carlos Alvarez Cros)
El 28/02/10, dos exemplars a Panedes, a tocar del restaurant. (Carlos Alvarez Cros)


Una de les cornelles (Corvus corone) a l'abocador.

(194). Estornell negre (Sturnus unicolor)
El 21/02/10, a la pollancreda que hi ha entre la variant de Santa Cristina a Castell d'Aro i Can Provensal diversos exemplars. (Carlos Alvarez Cros)


L'estornell negre (Sturnus unicolor).GENER/2010

(15). Esplugabous (Bubulcus ibis)
Els dies 03, 06 i 31/01/10, no menys de divuit exemplars a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 10 i 30/01/10, vint-i-un exemplars dormint a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; el 16/01/10, trenta-un i el 31/01/10, trenta-dos. (Carlos Alvarez Cros)


Quatre dels esplugabous (Bubulcus ibis) a l'abocador i el dormidor de la bassa del Dofí.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
El 16/01/10, un exemplar al tram final del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Els dies 02 i 09/01/10, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 02/01/10, quatre exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, xifra màxima del mes. (Carlos Alvarez Cros)
El 06/01/10, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 10/01/10, un exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)


El bernat pescaire (Ardea cinerea) a l'abocador de Solius.

(19). Cigonya blanca (Ciconia ciconia)
El 31/01/10, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, encara s'observa els dos exemplars marcats. (Carlos Alvarez Cros)
El 30/01/10, a l'abocador de Solius, s'hi observa els exemplars de la citació anterior. El personal de l'abocador, comenta que fa temps que s'hi observen. (Carlos Alvarez Cros, personal de l'abocador)


Les cigonyes blanques (Ciconia ciconia) a l'abocador.

(23). Ànec blanc (Tadorna tadorna)
El 16/01/10, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, encara s'observa l'exemplar detectat el mes anterior. (Carlos Alvarez Cros)

(24). Ànec xiulador (Anas penelope)
El 31/01/10, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, encara s'observa el mascle detectat el mes anterior. (Carlos Alvarez Cros)

(26). Xarxet (Anas crecca)
Diversos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro amb un màxim d'almenys catorze exemplars el 30/01/10. (Carlos Alvarez Cros)

(36'). Voltor comú (Gyps fulvus)
Del 06 al 24/01/10, s'observa un exemplar a l'abocador de Solius. (Personal de l'abocador)


El voltor comú (Gyps fulvus) a l'abocador de Solius. Foto: personal de l'abocador.

(41). Esparver vulgar (Accipiter nisus)
El 09/01/10, un exemplar prop de can Barella, a Panedes. (Carlos Alvarez Cros)

(45). Xoriguer comú (Falco tinnunculus)
El 09/01/09, es torna a observar l'exemplar sembla haver passat la nit a una finestra que domina els estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
El 16/01/10, un exemplar als penyassegats del sud de Sant Feliu de Guíxols. (Jaume Ramot Garcia, Lluís Hugas Mulà)

(52). Rascló (Rallus aquaticus)
L'01/01/10, almenys un exemplar al Ridaura, a l'alçada dels estanys de les escoles de Platja d'Aro; el 16/01/10, dos. (Carlos Alvarez Cros)

(57). Fotja (Fulica atra)
El 16/01/10, a la desembocadura del Ridaura, encara s'observa l'exemplar detectat el mes anterior. (Carlos Alvarez Cros)

(65). Fredeluga (Vanellus vanellus)
El 09/01/10, tres exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; sis, el 10/01/10. (Carlos Alvarez Cros)
El 09/01/10, una dotzena d'exemplars sobrevolen la variant de Santa Cristina d'Aro, a l'alçada del golf Costa Brava. (Carlos Alvarez Cros)
El 09/01/10, cinquanta exemplars a un camp del costat de can Barella, a Panedes. (Carlos Alvarez Cros)

(86). Gavina cendrosa (Larus canus)
El 09/01/10, s'observa un primer hivern a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(86'). Gavià fosc (Larus fuscus)
El 31/01/10, a l'abocador de Solius, s'hi observa un adult anellat al tars esquerre. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià fosc marcat (Larus fuscus).

(86''?). Gavià argentat de potes roses? (Larus argentatus?)
El 09/01/10, a l'abocador de Solius, s'hi observa un primer hivern. (Carlos Alvarez Cros)
El 31/01/10, a l'abocador de Solius, s'hi observa un primer hivern. (Carlos Alvarez Cros)


Els gavians argentats de potes roses (Larus argentatus).

(86'''?). Gavià caspi? (Larus cachinnans?)
El 10/01/10, s'observa un primer hivern a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià caspi (Larus cachinnans).

(123). Roquerol (Ptyonoprogne rupestris)
El 16/01/10, nou exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 16/01/10, un exemplar a la punta d'en Bosch. (Jaume Ramot Garcia, Lluís Hugas Mulà)

(131). Grasset de muntanya (Anthus spinoletta)
El 10/01/10, un exemplar al tram final del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(202). Lluer (Carduelis spinus)
El 16/01/10, diversos exemplars al parc de les Dunes, a Sant Pol. (Carlos Alvarez Cros)

(208). Sit negre (Emberiza cia)
El 29/01/10, vuit exemplars a can Llac, a Romanyà. (Josep Ma Bas Lay)

(1'''). Tórtora domèstica (Streptopelia roseogrisea var. risoria)
El 17/01/10, un exemplar a can Juanals, a Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Free web hostingWeb hosting