TORNAR A:   DARRERES OBSERVACIONS

                      DARRERES OBSERVACIONS INTERESSANTS. ANY 2013

  Calàbria agulla (Gavia arctica)
  Oca vulgar (Anser anser)
  Xibec (Netta rufina)
  Capó reial (Plegadis falcinellus) 22/05/13,   30/08/13
  Becplaner (Platalea leucorodia)
  Cria de milà negre (Milvus migrans)
  Indici de cria d'astor (Accipiter gentilis)
  Àguila daurada (Aquila chysaetos)
  Falcó cama-roig (Falco vespertinus)
  Rasclet (Porzana pusilla)
  Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
  Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
  Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
  Paràsit cuapunxegut (Stercorarius parasiticus)
  Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus)
  Possible gavià armeni (Larus armenicus ?)
  Xatrac reial (Sterna maxima)
  Colltort (Jynx torquilla)
  Indici de cria de picot garser petit (Dendrocopos minor)
  Piula gola-roja (Anthus cervinus)
  Boscarla d'aigua (Acrocephalus paludicola)
  Mosquiter comú / siberià (Phylloscopus collybita abietinus/tristis)
  Papamosques de collar (Ficedula albicollis)
  Indici de cria de cornella negra (Corvus corone)
  Indici de cria de durbec (Coccothraustes coccothraustes)
  Verderola (Emberiza citrinella)
  Hortolà (Emberiza hortulana)
  Tórtora domèstica (Streptopelia risoria)
  Teixidor daurat (Euplectes afer) 07/08/13,   01/09/13
  Diamant zebrat (Taeniopygia guttata)

GENER,   FEBRER,   MARÇ,   ABRIL,   MAIG,   JUNY,   JULIOL,   AGOST,   SETEMBRE,   OCTUBRE,   NOVEMBRE,   DESEMBRE

També podeu veure les del anys: 2005,   2006,   2007,   2008,   2009,   2010,   2011  i   2012


En vermell les observacions de noves espècies i en blau les observacions d'evidències de cria de noves espècies.

DESEMBRE/2013


(2). Calàbria agulla (Gavia arctica)
El 25/12/13, dos exemplars front la desembocadura del Ridaura; segona citació de l'espècie ea les costes de la vall. (Raül Calderón Alvarez)

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim d'un exemplar. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)

(16'). Agró blanc (Casmerodius albus)
El 26/12/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. Probablement el mateix exemplar volant, més tard, sobre la bassa del Dofí (Carlos Alvarez Cros)


L'agró blanc (Casmerodius albus).

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de cinc exemplars els dies 18, 22 i 25/12/13. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Raül Calderón Alvarez)
El 04/12/13, un exemplar prop del mas Pla de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 14 i 28/12/13, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 24 i 30/12/13, un exemplar a la bassa del Dofí. (Rosa Matesanz Torrent)


Un dels bernats pescaires (Ardea cinerea), el 06/12/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(24). Ànec xiulador (Anas penelope)
De l'01 al 24/12/13, un mascle jove als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, probablement el mateix observat el mes passat. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros, Miquel Pedrol García, Rosa Matesanz Torrent)


L'ànec xiulador (Anas penelope), el 06/12/13.

(26). Xarxet (Anas crecca)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de quinze exemplars el 25/12/13. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Raül Calderón Alvarez)


Dos dels xarxets (Anas crecca), el 15/12/13.

(27). Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
El 05/12/13 s'observa una còpula als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
Del 03 al 28/12/13, una femella als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)


L'ànec cullerot (Anas clypeata), el 15/12/13.

(41). Esparver (Accipiter nisus)
Els dies 01 i 04/12/13, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 03, 15 i 30/12/13, una femella a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 05 i 25/12/13, una femella als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 07/12/13, una femella l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/12/13, un exemplar prop de can Provensal. (Rosa Matesanz Torrent)

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
L'11/12/13, un exemplar al pla de Solius. (Jaume Ramot García)
El 29/12/13, quatre exemplars al mas Nou. (Jaume Ramot García)

(57). Fotja (Fulica atra)
El 15/12/13, dinou exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 21/12/13, vint-i-un, el 27/12/13, vint-i-dos i el 25/12/13, vint-i-tres. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Raül Calderón Alvarez)


Grup de divuit fotges (Fulica atra), el 26/12/13.

(65). Fredeluga (Vanellus vanellus)
L'01/12/13, nou exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 17/12/13, un exemplar als camps del mas Candell de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García)

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
De l'01 al 28/12/13, un exemplar al Ridaura, entre el pont del Remei i la depuradora; els dies 07, 11, 17, 24, 26 i 30/12/13, dos. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 04/12/13, un exemplar a la bassa del Dofí, de Castell d'Aro. (Miquel Pedrol García)
L'11/12/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


Un becadell comú (Gallinago gallinago), al Ridaura, l'01/12/13.

(72). Becada (Scolopax rusticola)
El 15/12/13, un exemplar a Tallades. (Jaume Ramot García)

(79). Xivita (Tringa ochropus)
Els dies 01, 04, 11, 15 i 17/12/13, un exemplar a la bassa del Dofí, de Castell d'Aro. (Lluís Hugas Mulà, Miquel Pedrol García, Rosa Matesanz Torrent)
Del 06 al 31/12/13, un exemplar al Ridaura, entre el pont del Remei i la depuradora. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


La xivita (Tringa ochropus), l'11/12/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 06/12/13 uns vint-i-cinc exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


Algunes de les gavines capnegres (Larus melanocephalus), el 06/11/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(?). Gavià (Larus sp.)
El 14/12/13, a l'abocador de Solius, es torna a observar l'adult amb trets compatibles amb gavià armeni (Larus armenicus.), ja observat i fotografiat el 30/11/13. (Carlos Alvarez Cros)

(103). Duc (Bubo bubo)
El 09/12/13, es confirma el reclutament d'un nou mascle que ve a ocupar el lloc del trobat electrocutat el febrer passat. (Jaume Ramot García)
El 09/12/13, se sent reclamar un exemplar prop de roca Ponsa. (Jaume Ramot García)

(106). Mussol banyut (Asio otus)
El 12/12/13, un exemplar mor en col·lidir dins el casc urbà de Castell d'Aro. (Josep Roca Salaric)


El mussol banyut (Asio otus). Foto: Jaume Ramot García.

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Els dies 01, 02, 04, 12, 15 i 17/12/13, un exemplar a la bassa del Dofí, de Castell d'Aro; el 06/12/13, dos. (Lluís Hugas Mulà, Jaume Ramot García, Miquel Pedrol García, Carlos Alvarez Cros)
El 09/12/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 26/12/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(114). Puput (Upupa epops)
Els dies 01 i 04/12/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; el 02/12/13, dos. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 03, 14 i 15/12/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
El 12/12/13, dos exemplars a la zona del cami del camping Riembau . (Jaume Ramot García)
Els dies 22, 26 i 31/12/13, un exemplar a la gespa del parc de bombers. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 29/12/13, un exemplar a Castell d'Aro. (Aniol Negre Albertí)


Una de les puputs (Upupa epops) el 02/12/13.

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 27/12/13, un exemplar a la pollancreda que hi ha entre la variant de Santa Cristina a Castell d'Aro i Can Provensal. (Rosa Matesanz Torrent)

(123). Roquerol (Ptyonoprogne rupestris)
El 06/12/13, no menys de cent trenta-set exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(131). Grasset de muntanya (Anthus spinoletta)
El 31/12/13, continua la presència de l'exemplar al Ridaura, entre el pont del Remei i la depuradora. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


El grasset de muntanya (Anthus spinoletta), el 02/12/13.

(171). Mosquiter comú / siberià (Phylloscopus collybita abietinus / tristis)
El 22/12/13, es detecta almenys dos exemplars molt clars al Ridaura, prop del pont del Remei, amb caràcters que els identifiquen com a pertanyents a poblacions orientals, del complexe subespecífic abietinus/tristis. El 30/12/13, encara hi són presents. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)


Un dels mosquiters (Phylloscopus collybita) clars, el 26/12/13, acompanyat d'un de coloració normal. Fotos: Rosa Matesanz Torrent.

(191'). Cornella negra (Corvus corone)
El 04/12/13, dos exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 04/12/13, un exemplar prop del mas Pla de Solius. (Carlos Alvarez Cros)


NOVEMBRE/2013


(9). Mascarell (Morus bassanus)
El 24/11/13, fort i sostingut pas, costa amunt, front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols. Només en deu minuts es compta trenta-nou exemplars. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels mascarells (Morus bassanus), el 24/11/13.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de cinc exemplars els dies 01 i 02/11/13. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
El 23/11/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 23 i 24/11/13 sengles exemplars costa amunt front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)
El 24/11/13, un exemplar al Ridaura, entre el pont del Remei i la depuradora. (Carlos Alvarez Cros)

(16'). Agró blanc (Casmerodius albus)
El 15/11/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Miquel Pedrol García)

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de vuit exemplars l'01/11/13. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Miquel Pedrol García)
El 13/11/13, un exemplar a la bassa del Dofí, de Castell d'Aro. (Miquel Pedrol García)
El 23/11/13, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels bernats pescaires (Ardea cinerea), el 06/11/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(20). Flamenc (Phoenicopterus roseus)
El 30/11/13, set exmplars entren cap a terra des de la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)

(23). Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Del 25 al 29/11/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Miquel Pedrol García)
El 26/11/13, un segon exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


Els ànecs blancs (Tadorna tadorna), el 25 i el 26/11/13. Fotos: Rosa Matesanz Torrent.

(24). Ànec xiulador (Anas penelope)
Del 02 al 03/11/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 24 i 25/11/13, un mascle jove a la desembocadura del Ridaura; el 26/11/13, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


Els ànecs xiuladors (Anas penelope), el 02, el 25 i el 26/11/13. Fotos dreta: Rosa Matesanz Torrent.

(25). Ànec griset (Anas strepera)
El 26/11/13, un mascle als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


L'ànec griset (Anas strepera), el 26/11/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(26). Xarxet (Anas crecca)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de set exemplars el 24/11/13. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)


Un xarxet (Anas crecca), el 03/11/13.

(27). Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
El 17/11/13 s'observa una còpula als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Els ànecs collverd (Anas platyrhynchos), copulant.

(28). Ànec cuallarg (Anas acuta)
L'01/11/13 una femella a la bassa de rec de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
De l'01 al 03/11/13, dues femelles als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Els ànecs cullerots (Anas clypeata), el 03/11/13.

(40'). Astor (Accipiter gentilis)
El 09/11/13, un exemplar a l'abocador de Solius, falla un atac a un gavià argenatat; el 10/11/13 un altre o el mateix exemplar. (Carlos Alvarez Cros)

(41). Esparver (Accipiter nisus)
Els dies 02, 17, 26 i 30/11/13, una femella a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 10/11/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 10/11/13, un exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 14/11/13, un exemplar mort al colegi de la plaça de Castell d'Aro. (Xavier Llebres Torrent)
El 17/11/13, un exemplar a Romanyà. (Jaume Ramot García)
El 23/11/13, una femella l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 30/11/13, dos exemplars prop del puig Portugal. (Carlos Alvarez Cros)
El 30/11/13, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(52). Rascló (Rallus aquaticus)
El 02/11/13, un exemplar al tram final del Ridaura; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 09 i 18/11/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 10 i 24/11/13, un exemplar al tram final del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí)

(65). Fredeluga (Vanellus vanellus)
El 06/11/13, nou exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 26/11/13, tres, el 28/11/13, un. (Rosa Matesanz Torrent)
El 23/11/13, setze exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


Les fredelugues (Vanellus vanellus), el 06/11/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(68). Territ variant (Calidris alpina)
El 23/11/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)


El territ variant (Calidris alpina). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
De l'01 al 30/11/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 20/11/13, dos. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Miquel Pedrol García)
El 03/11/13, dos exemplars al Ridaura, entre el pont del Remei i la depuradora; els dies 10, 16, 24 i 30/11/13, un. (Carlos Alvarez Cros)
El 13/11/13, un exemplar a la bassa del Dofí, de Castell d'Aro. (Miquel Pedrol García)


Un becadell comú (Gallinago gallinago), als estanys, el 03/11/13.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
L'01/11/13, un exemplar a la bassa de l'Alou. (Carlos Alvarez Cros)
Entre el 03 i el 30/11/13, un exemplar al Ridaura, entre el pont del Remei i la depuradora. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 07, 09 i 27/11/13, un exemplar a la bassa del Dofí, de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Miquel Pedrol García)


La xivita (Tringa ochropus), el 07/11/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 23/11/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)
El 24/11/13 un exemplar costa amunt front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)


La gavina capnegra (Larus melanocephalus), el 23/11/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(83). Gavina menuda (Larus minutus)
El 30/11/13, tres exmplars front la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)

(86'). Gavià fosc (Larus fuscus)
El 09/11/13, a l'abocador de Solius, un primer any amb anella metàl·lica al tars esquerre i de plàstic groc amb inscripció negra (HX765) al tars dret. Aquest ocell va estar marcat, el 03/08/13, a Amrum, Alemanya, a 1.484 Km en línia recta. (Carlos Alvarez Cros)
El 09/11/13, a l'abocador de Solius, un primer any molt petit i allargassat. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià fosc (Larus fuscus) marcat i el petit.

(?). Gavià (Larus sp.)
El 30/11/13, a l'abocador de Solius, s'observa un adult amb el cap arrodonit, ulls foscos, negre a la punta del bec i estat de muda retardat. Aquests són trets compatibles amb gavià armeni (Larus armenicus.). (Carlos Alvarez Cros)


El gavià (Larus sp.) indeterminat.

(87'''). Xatrac reial (Sterna maxima)
El 10/11/13, un ocell de primer any a la desembocadura del Ridaura; primera citació d'aquesta espècie a la vall del Ridaura, segona a l'Empordà i tercera per a Catalunya. (Carlos Alvarez Cros)


El xatrac reial (Sterna maxima).

(93). Gavot (Alca torda)
El 17/11/13, un "tren" de quatre exemplars, volant costa amunt front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)

(109). Falciot pàl·lid (Apus pallidus)
El 07/11/13, almenys un exemplar al niu i un petit estol, a Sant Feliu de Guíxols. (Jaume Ramot García)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
Presència a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 01, 04, 28 i 30/11/13, un exemplar a la bassa del Dofí, de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Miquel Pedrol García, Carlos Alvarez Cros)


El blauet (Alcedo atthis), el 07/11/13, a la bassa del Dofí. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(124). Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
El 04/11/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)

(131). Grasset de muntanya (Anthus spinoletta)
El 03/11/13, un exemplar al Ridaura, entre el pont del Remei i la depuradora; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)
El 04/11/13, un exemplar al Ridaura, a l'alçada del Remei. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 07, 10, 16 i 30/11/13, un exemplar al Ridaura, entre el pont del Remei i la depuradora; el 24/11/13, dos. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 24/11/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


El grasset de muntanya (Anthus spinoletta), el 03/11/13.

(191'). Cornella negra (Corvus corone)
Els dies 06 i 11/11/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 24/11/13, dos exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


La cornella negra (Corvus corone), el 06/11/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(206). Verderola (Emberiza citrinella)
El 30/11/13, almenys un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; quarta citació a la vall del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


OCTUBRE/2013


(3). Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
El 14/10/13, encara dos polls a la bassa del Dofí, de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


Un dels adults de cabusset amb un dels polls (Tachybaptus ruficollis), a la bassa del Dofí, el 19/10/13.

(9). Mascarell (Morus bassanus)
El 19/10/13, un exemplar front la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
L'01/10/13, tres exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(14). Martinet ros (Ardeola ralloides)
Els dies 01 i 02/10/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


El martinet ros (Ardeola ralloides), l'01/10/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de quinze exemplars l'01/10/13. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Raül Calderon Alvarez)


Alguns martinets blancs (Egretta garzetta) amb tres esplugabous (Bubulcus ibis), l'01/10/13 als estanys. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(16'). Agró blanc (Casmerodius albus)
El 19/10/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 30/10/13, un altre. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


L'agró blanc (Casmerodius albus), el 30/10/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de cinc exemplars de l'01 al 03/10/13. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Raül Calderon Alvarez)
El 03/10/13, tres exemplars en vol sobre els camps del Remei, amb direcció Sud. (Jaume Ramot García)
El 08/10/13, un exemplar a les basses del golf Costa Brava, a Santa Cristina d'Aro. (Miquel Pedrol García)


Dos dels bernats pescaires (Ardea cinerea), l'01/10/13 als estanys. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(26). Xarxet (Anas crecca)
El 02/10/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)


El xarxet (Anas crecca), el 02/10/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(34). Aligot vesper (Pernis apivorus)
El 16/10/13, dos exemplars sobre Santa Cristina d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)

(40'). Astor (Accipiter gentilis)
El 16/10/13, un exemplar al pla de Solius. (Josep Ma Bas Lay)

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 03/10/13, un exemplar sobre els camps del Remei. (Jaume Ramot García)
El 04/10/13, un exemplar sobre Sant Feliu de Guíxols. (Aniol Negre Albertí)
El 06/10/13, una femella adulta a Tallades, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 16/10/13, dos exemplars sobre el puig de les Cols, a Sant Feliu de Guíxols. (Josep Ma Bas Lay)
Els dies 19 i 27/10/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)

(43). Àguila calçada (Aquila pennata)
El 16/10/13, un exemplar de fase clara sobre Cim d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)

(56). Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
El 02/10/13, encara una llocada a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 01, 05, 10, 18, 19 i 27/10/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 13/10/13, dos. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Lluís Hugas Mulà)

(79). Xivita (Tringa ochropus)
Del 02 al 22/10/13, un exemplar a la bassa del Dofí. (Rosa Matesanz Torrent, Lluís Hugas Mulà)


La xivita (Tringa ochropus), el 02/10/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
El 24/10/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(107). Enganyapastors (Caprimulgus europaeus)
El 08/10/13, encara un exemplar al Puig Gros de Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)


L'enganyapastors (Caprimulgus europaeus). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(108). Falciot negre (Apus apus)
El 13/10/13, dotze exemplars sobre el casc urbà de Sant Feliu de Guíxols. (Raül Calderon Alvarez)

(109). Falciot pàl·lid (Apus pallidus)
El 05/10/13, diversos exemplars sobre el casc urbà de Sant Feliu de Guíxols; els dies 13 i 19/10/13, un i el 26/10/13, almenys dos. (Carlos Alvarez Cros)
El 26/10/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/10/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/10/13, almenys un exemplar al niu, a Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de tres exemplars els dies 02, 05 i 26/10/13. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
Presència a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 04, 13, 17 i 22/10/13, un exemplar a la bassa del Dofí. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Lluís Hugas Mulà)


Un dels blauets (Alcedo atthis) dels estanys, el 10/10/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(121). Alosa (Alauda arvensis)
El 12/10/13, almenys dos exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(123). Roquerol (Ptyonoprogne rupestris)
El 16/10/13, no menys de quatre exemplars a la desembocadura del Ridaura; primers hivernants. (Rosa Matesanz Torrent)

(125). Oreneta cua-rogenca (Cecropis daurica)
El 09/10/13, un exemplar sobre el Ridaura, a l'alçada del Remei. (Jaume Ramot García)
El 13/10/13, dos exemplars a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)

(129). Titella (Anthus pratensis)
El 10/10/13, dos exemplars als camps d'horta de les Eroles, al Remei, a Castell d'Aro; primera citació postnupcial. (Jaume Ramot García)

(141). Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
El 05/10/13, un exemplar a Tallades, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(144). Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
Els dies 06 i 19/10/13, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(172). Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
El 12/10/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 14/10/13, un exemplar a la bassa del Dofí. (Rosa Matesanz Torrent)

(175). Papamosques gris (Muscicapa striata)
El 09/10/13, un exemplar als camps del Remei. (Jaume Ramot García)

(176). Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
El 05/10/13, un exemplar a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)

(191'). Cornella negra (Corvus corone)
Els dies 01, 03, 05 i 19/10/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
El 05/10/13, dos exemplars al costat de can Barella, a Panedes, Llagostera; el 12/10/13, almenys un. (Carlos Alvarez Cros)


La cornella negra (Corvus corone), el 03/10/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(210). Repicatalons (Emberiza schoeniclus)
El 19/10/13, almenys un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera observació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(0'''). Oca egípcia (Alopochen aegyptiaca)
Els dies 05, 06, 12 i 13/10/13, un exemplar addicional, apart de la parella resident i els dos juvenils que encara resten amb ells, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; els dies 18 i 19, dos d'addicionals i els dies 24 i 27/10/13, tres. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Rosa Matesanz Torrent)

(1''''). Tórotra domèstica (Streptopelia risoria)
El 27/10/13, almenys un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


SETEMBRE/2013


(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de deu exemplars (set adults i tres joves) els dies 04 i 05/09/13 i l'última dada del 30/09/13, amb sis exemplars. (Rosa Matesanz Torrent, Lluís Hugas Mulà, Carlos Alvarez Cros)
El 18/09/13, un exemplar juvenil a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Miquel Pedrol García, Rosa Matesanz Torrent)


Un dels martinets de nit (Nycticorax nycticorax), el 04/09/13 als estanys. Foto: Rosa Matesanz Torrent. El de la bassa del Dofí, a la dreta. Foto: Miquel Pedrol García.

(14). Martinet ros (Ardeola ralloides)
Del 02 al 22/09/13, un exemplar juvenil a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 08/09/13, encara l'exemplar juvenil a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Miquel Pedrol García)


El martinet ros (Ardeola ralloides), el 12/09/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de disset exemplars el 04/09/13. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Aniol Negre Albertí, Xavier Domínguez Herrerías)
Els dies 02 i 04/09/13, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; el 05/09/13, un. (Rosa Matesanz Torrent, Lluís Hugas Mulà)
El 02/09/13, un exemplar a la bassa del Dofí. (Rosa Matesanz Torrent)


Alguns martinets blancs (Egretta garzetta), l'01/09/13 als estanys.

(16'). Agró blanc (Casmerodius albus)
El 13/09/13, tres exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


Els agrons blancs (Casmerodius albus). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de vuit exemplars el 08/09/13. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Aniol Negre Albertí, Xavier Domínguez Herrerías)
El 18/09/13, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Miquel Pedrol García, Rosa Matesanz Torrent)


Un dels bernats pescaires (Ardea cinerea), el 02/09/13 als estanys. Foto: Rosa Matesanz Torrent. El de la bassa del Dofí, a la dreta. Foto: Miquel Pedrol García.

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
El 09/09/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


L'agró roig (Ardea purpurea). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(20). Flamenc (Phoenicopterus roseus)
El 20/09/13, tres exmplars, dos adults i un jove, en vol costa avall davant de Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols. (Josep Ma Bas Lay)
El 25/09/13, un exmplar jove, a la platja de S'Agaró. (Javuer Mesas)


El flamenc (Phoenicopterus roseus). Foto: Javier Mesas.

(22). Oca vulgar (Anser anser)
El 05/09/13, tres exemplars en vol per dobre Santa Cristina d'Aro; tercera citació d'aquesta espècie a la vall. (Gerard Dalmau Bonet)

(23). Ànec blanc (Tadorna tadorna)
L'01/09/13 encara els dos juvenils a la desembocadura del Ridaura; el 04/09/13 s'observen als estanys. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


Els ànecs blancs (Tadorna tadorna), l'01/09/13.

(26). Xarxet (Anas crecca)
L'01/09/13, dos juvenils als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 08/09/13, un i el 14/09/13, quatre. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí)


Els quatre xarxets (Anas crecca), el 14/09/13.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
Els dies 01 i 02/09/13, un exemplar juvenil als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)

(34). Aligot vesper (Pernis apivorus)
El 20/09/13, sis exemplars prop de l'abocador de Solius; un d'ells és capturat per una parella d'àguiles cuabarrades. (Josep Ma Bas Lay)

(35). Milà negre (Milvus migrans)
El 20/09/13, un exemplar prop de l'abocador de Solius. (Josep Ma Bas Lay)

(37). Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
El 04/09/13, un exemplar entre Mas Nou i el Mas Ros. (Xavier Higueruelo)
El 20/09/13, un exemplar duent becada prop de l'abocador de Solius. (Josep Ma Bas Lay)

(38). Arpella vulgar (Circus aeruginosus)
El 14/09/13, un mascle i una femella a Tallades, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 05/09/13, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 20/09/13, un jove prop de l'abocador de Solius. (Josep Ma Bas Lay)

(47). Falcó mostatxut (Falco subbuteo)
El 28/09/13, un exemplar adult prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


El falcó mostatxut (Falco subbuteo).

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 05/09/13, dos exemplars prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
El 15/09/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)
El 20/09/13, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 22/09/13, un. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 30/09/13, un exemplar al pont del Ridaura de Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)


El becadell comú (Gallinago gallinago), el 15/09/13.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
L'11/09/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 14, 18 i 20/09/13, un exemplar a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


La xivita (Tringa ochropus), el 14/09/13.

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
Els dies 01 i 02/09/13, dos exemplars a la bassa del Dofí; els dies 06 i 07/09/13, un. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 02, 04, 07 i 08/09/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
L'11/09/13, un exemplar al port de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)


Una de les xivitones (Actitis hypoleucos), l'01/09/13.

(86'). Gavià fosc (Larus fuscus)
El 07/09/13, el primer juvenil a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(90). Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
El 10/09/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Xavier Domínguez Herrerías)


El fumarell carablanc (Chlidonias hybrida).

(99). Tórtora (Streptopelia turtur)
El 04/09/13, un exemplar entre Mas Nou i el Mas Ros. (Xavier Higueruelo)

(103). Duc (Bubo bubo)
L'11/09/13, es troba un exemplar atropellat a la variant entre Castell i Platja d'Aro. (Jaume Ramot García)

(109). Falciot pàl·lid (Apus pallidus)
El 14/09/13, un exemplar a Tallades, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 22/09/13, diversos exemplars a Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Els dies 01, 14, 15, 16 i 18/09/13, un exemplar a la bassa del Dofí, de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Lluís Hugas Mulà, Rosa Matesanz Torrent, Miquel Pedrol García)
Els dies 01, 04, 07, 10, 11, 12, 14, 15 i 22/09/13, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, els dies 08, 09, 19, 21, 26, 28, 29 i 30/09/13, un. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Miquel Pedrol García, Xavier Domínguez Herrerías, Jaume Ramot García)
Del 07 al 29/09/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


Un blauet (Alcedo atthis), el 14/09/13, a la bassa del Dofí.

(112). Abellerol (Merops apiaster)
El 29/09/13, un estol d'un mínim de dotze exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Aniol Negre Albertí)

(115). Colltort (Jynx torquilla)
L'11/09/13, un exemplar a Tallades, a Santa Cristina d'Aro; cinquena citació a la vall, primera al pas de tardor. (Carlos Alvarez Cros)


El colltort (Jynx torquilla).

(117). Picot garser gros (Dendrocopos major)
El 18/09/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera observació de l'espècie a aquest indret. (Rosa Matesanz Torrent)

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 30/09/13, un exemplar al puig de la Gramoia, a Castell d'Aro; primera observació de l'espècie a aquest indret. (Jaume Ramot García)

(123). Roquerol (Ptyonoprogne rupestris)
El 08/09/13, no menys de tres exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí)

(128). Piula dels arbres (Anthus trivialis)
L'11/09/13, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 20/09/13, dos exemplars prop de l'abocador de Solius. (Josep Ma Bas Lay)

(138). Rossinyol (Luscinia megarhynchos)
El 15/09/13, un exemplar a Tallades, Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 22/09/13, encara un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(141). Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
L'11/09/13, un mascle a Tallades, a Santa Cristina d'Aro; el 14/09/13, dos; el 21/09/13, un mascle i una femella i el 29/09/13 un exemplar tipus femella. (Carlos Alvarez Cros)
L'11/09/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Jaume Ramot García)


El mascle de cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus), l'11/09/13 a Tallades.

(142). Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
Els dies 09 i 11/09/13, almenys dos exemplars a Tallades, a Santa Cristina d'Aro; els dies 14 i 15/09/13, un. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 09 i 10/09/13, almenys dos exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; els dies 11, 15, 22 i 29/09/13, un. (Carlos Alvarez Cros)
L'11/09/13, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; el 12/09/13, un. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
El 12/09/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Xavier Domínguez Herrerías)


Dos dels bitxacs rogencs (Saxicola rubetra), l'11/09/13 a Tallades.

(144). Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
Els dies 01 i 07/09/13, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; els dies 12, 14, 15 i 19/09/13, un. (Rosa Matesanz Torrent, Xavier Domínguez Herrerías, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
Els dies 09 i 10/09/13, almenys dos exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; els dies 15, 22 i 29/09/13, un. (Carlos Alvarez Cros)
El 24/09/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)


Un dels còlits grisos (Oenanthe oenanthe), el 14/09/13 als estanys.

(150). Griva (Turdus viscivorus)
El 09/09/13, no menys de tretze exemplars a Panedes, a Llagostera; el 10/09/13, setze. (Carlos Alvarez Cros)

(157). Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
Presència de diversos exemplars a la desembocadura del Ridaura, amb un mínim de quinze el 12/09/13. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)


Una de les boscarles de canyar (Acrocephalus scirpaceus), el 09/09/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(156). Boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus)
L'01/09/13, tres exemplars a la desembocadura del Ridaura; el 07/09/13, dos i el 10/09/13, un. (Carlos Alvarez Cros)


Una de les boscarles dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus).

(160). Bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta)
El 15/09/13, encara un exemplar a Tallades, Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(166). Tallareta vulgar (Sylvia communis)
El 21/09/13, un exemplar a Tallades, Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(166). Tallarol gros (Sylvia borin)
El 21/09/13, un exemplar a Tallades, Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(171). Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
El 16/09/13, dos exemplars a la bassa del Dofí, de Castell d'Aro; primera citació postnupcial. (Rosa Matesanz Torrent)

(172). Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
Els dies 07, 11 i 21/09/13, un exemplar a Tallades, Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 10 i 12/09/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; l'11/09/13, dos i el 14/09/13, tres. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 09/09/13, dos exemplars a la bassa del Dofí, de Castell d'Aro; els dies 15 i 16/09/13, un. (Rosa Matesanz Torrent)


Un dels mosquiters de passa (Phylloscopus trochilus), el 07/09/13.

(175). Papamosques gris (Muscicapa striata)
Els dies 08 i 09/09/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; el 10/09/13, tres. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
L'11/09/13, un exemplar a la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)
El 15/09/13, almenys dos exemplars a Tallades, a Santa Cristina d'Aro; el 21/09/13, un. (Carlos Alvarez Cros)
El 20/09/13, dos exemplars prop de l'abocador de Solius. (Josep Ma Bas Lay)


Un dels papamosques grisos (Muscicapa striata), el 09/09/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(176). Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
El 08/09/13, quatre exemplars a Solius. (Rosa Matesanz Torrent)
El 09/09/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; el 10/09/13, no menys de cinc i el 12/09/13, un. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 14/09/13, almenys tres exemplars a Tallades, a Santa Cristina d'Aro; els dies 15 i 21/09/13, dos. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels mastegatatxes (Ficedula hypoleuca), el 12/09/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(185). Escorxador (Lanius collurio)
Els dies 21 i 22/09/13, un exemplar juvenil a Tallades, Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


L'escorxador (Lanius collurio), el 21/09/13.

(188). Capsigrany (Lanius senator)
L'11/09/13, un exemplar prop del Ridaura, a l'alçada del Remei. (Jaume Ramot Gracía)


El capsigrany (Lanius senator), l'11/09/13. Foto: Jaume Ramot Gracía.

(191'). Cornella negra (Corvus corone)
El 08/09/13, un exemplar a Solius. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 09, 10 i 15/09/13, no menys de dos exemplars al costat de can Barella, a Panedes, Llagostera; l'11/09/13, quatre. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 11, 12, 14, 19, 20, 26, 28 i 30/09/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)


La cornella negra als estanys (Corvus corone).

(0'''). Oca egípcia (Alopochen aegyptiaca)
El 08/09/13, cinc adults, apart de la parella resident i els dos polls que encara resten amb ells, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; els dies 09 i 11/09/13, sis exemplars. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí)


Les nou oques egípcies (Alopochen aegyptiaca), el 08/09/13.

(1''''). Tórotra domèstica (Streptopelia risoria)
Del 07 al 28/09/13, almenys un exemplar a la desembocadura del Ridaura; el 10/09/13, dos. (Carlos Alvarez Cros)


Una de les tórtores domèstiques (Streptopelia risoria), el 10/09/13.

(10'). Teixidor daurat (Euplectes afer)
L'01/09/13, un mascle a la desembocadura del Ridaura, ja observat el mes passat. (Carlos Alvarez Cros)


El teixidor daurat (Euplectes afer).


AGOST/2013


(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de nou exemplars el 30/08/13. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Àlex Massana Pernias)
El 05/08/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


Un martinet de nit (Nycticorax nycticorax), el 21/08/13.

(14). Martinet ros (Ardeola ralloides)
El 20/08/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació postnupcial. (Jaume Ramot García)
Els dies 28 i 29/08/13, un exemplar juvenil a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Miquel Pedrol García)


El martinet ros (Ardeola ralloides), el 29/08/13. Foto: Miquel Pedrol García.

(15). Esplugabous (Bubulcus ibis)
El 04/08/13, set exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació postnupcial. (Rosa Matesanz Torrent)

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de quinze exemplars el 30/08/13. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Àlex Massana Pernias)
El 19/08/13, set exemplars revolen sobre la desembocadura del Ridaura; els dies 20 i 30/08/13, un i els dies 22, 25 i 31/08/13, dos. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 19/08/13, dos exemplars a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; el 24/08/13, un. (Carlos Alvarez Cros)


Un martinet blanc (Egretta garzetta), el 24/08/13 a la bassa del Dofí.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de sis exemplars el 31/08/13. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Àlex Massana Pernias)
El 31/08/13, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


Un bernat pescaire (Ardea cinerea), el 31/08/13.

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
Els dies 01 i 02/08/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 28/08/13, dos. (Rosa Matesanz Torrent)

(19'). Capó reial (Plagadis falcinellus)
Els dies 30 i 31/08/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; segona citació d'aquesta espècie a la vall del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


El capó reial (Plagadis falcinellus) el 30/08/13 (esquerra) i el 31/08/13 (dreta). Foto esquerra: Rosa Matesanz Torrent.

(23). Ànec blanc (Tadorna tadorna)
El 29/08/13, un juvenil als estanys de les Escoles de Platja d'Aro i a la desembocadura del Ridaura; el 31/08/13, n'hi ha dos. (Jaume Ramot García, Miquel Pedrol García, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


L'ànec blanc (Tadorna tadorna), el 29/08/13. Foto: Miquel Pedrol García.

(26). Xarxet (Anas crecca)
Del 26 al 30/08/13, un exemplar juvenil a la desembocadura del Ridaura; primera citació postnupcial. (Rosa Matesanz Torrent)
El 31/08/13 és als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El xarxet (Anas clypeata). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
Del 18 al 24/08/13, un exemplar juvenil a la desembocadura del Ridaura; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)
El 25/08/13, l'exemplar de la citació anterior és als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; els dies 30 i 31/08/13, n'hi ha dos. (Carlos Alvarez Cros)


L'ànec cullerot (Anas clypeata).

(30'). Xibec (Netta rufina)
Del 03 al 12/08/13, dos juvenils a la desembocadura del Ridaura; quarta citació a la vall. Del 15 al 21/08/13 encara un. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 22/08/13, l'exemplar de la citació anterior als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Miquel Pedrol García)


Els xibecs (Netta rufina), el 03/08/13.

(31). Morell de cap roig (Aythya ferina)
Del 28 al 31/08/13, dos mascles adults als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Miquel Pedrol García, Carlos Alvarez Cros)


Un dels morells de cap roig (Aythya ferina), el 29/08/13. Foto: Miquel Pedrol García.

(37). Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
El 03/08/13, un exemplar duent becada per sobre l'abocador de Solius, en direcció Sud-est. (Carlos Alvarez Cros)
El 22/08/13, un exemplar a Canyet, Santa Cristina d'Aro. (Ernest García)

(40'). Astor (Accipiter gentilis)
El 10/08/13, una femella immadura a Romanyà de la Selva. (Fran Trabalon Carricondo)

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 31/08/13, un exemplar a Tallades, Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(63). Corriol gros (Charadrius hiaticula)
El 24/08/13, dos exemplars juvnils als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; els dies 28 i 29/08/13, un. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Miquel Pedrol García)


El corriol gros (Charadrius hiaticula), el 29/08/13. Foto: Miquel Pedrol García.

(65). Fredeluga (Vanellus vanellus)
L'11/08/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació postnupcial. (Jaume Ramot García)
El 28/08/13, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(66). Territ menut (Calidris munuta)
El 17/08/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El territ menut (Calidris munuta) en segon terme.

(77). Gamba-roja vulgar (Tringa totanus)
El 31/08/13, un exemplar juvenil a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


La gamba-roja vulgar (Tringa totanus).

(79). Xivita (Tringa ochropus)
Del 09 al 22/08/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; els dies 17, 21 i 27/08/13, dos, el 20/08/13, tres i el 18/08/13, quatre. (Carlos Alvarez Cros, Miquel Pedrol García, Jaume Ramot García, Àlex Massana Pernias)


Quatre xivites (Tringa ochropus), el 18/08/13.

(80). Valona (Tringa glareola)
Els dies 11 i 21/08/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


La valona (Tringa glareola) a l'esquerra de les dues xivites (Tringa ochropus), el 21/08/13.

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
Els dies 09, 14, 21, 22 i 30/08/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, l'11/08/13, cinc i els dies 20 i 28/08/13, dos. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
El 12/08/13, un exemplar al port de Sant Feliu de Guíxols; el 24/08/13, dos. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 12, 14 i 19/08/13, un exemplar a la bassa del Dofí; el 30/08/13, dos. (Miquel Pedrol García, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)


Dues xivitones (Actitis hypoleucos), el 20/08/13.

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 12/08/13, un segon any al port de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)


La gavina capnegra (Larus melanocephalus).

(86'). Gavià fosc (Larus fuscus)
El 12/08/13, un tercer any amb anella metàl·lica (4240616) al tars dret. Aquest ocell ha estat observat a l'abocador de Solius els dies 10 i 15/08/13. Havia estat marcat com a poll, el 2011 a Dinamarca, a 1.770 km de distància en línia recta. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià fosc (Larus fuscus) marcat.

(87). Gavià argentat (Larus michahellis)
El 05/08/13, un juvenil anellat a Algèria amb anella de plàstic blanc i inscripció negra A5|1S, ja observat el mes passat a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià argentat (Larus michahellis) marcat.

(109). Falciot pàl·lid (Apus pallidus)
El 22/08/13, un exemplar a Canyet, Santa Cristina d'Aro. (Ernest García)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Els dies 01, 28 i 31/08/13, un exemplar a la bassa del Dofí, de Castell d'Aro. (Miquel Pedrol García)
Els dies 07, 10, 14, 15, 19, 21, 22, 24, 27, 29, 30 i 31/08/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; els dies 20 i 28/08/13, dos. (Carlos Alvarez Cros, Miquel Pedrol García, Jaume Ramot García, Àlex Massana Pernias, Rosa Matesanz Torrent)
El 24/08/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


El blauet (Alcedo atthis). Foto: Miquel Pedrol García.

(125). Oreneta cua-rogenca (Cecropis daurica)
El 29/08/13, un exemplar al castell de Solius, a Santa Cristina d'Aro. (Àlex Massana Pernias)
El 31/08/13, almenys tres exemplars a Castell d'Aro. (Aniol Negre Albertí)

(172). Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
El 24/08/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(175). Papamosques gris (Muscicapa striata)
L'11/08/13, un exemplar a Santa Cristina d'Aro. (Fran Trabalon Carricondo)
El 18/08/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(188). Capsigrany (Lanius senator)
L'11/08/13, un exemplar a Santa Cristina d'Aro. (Fran Trabalon Carricondo)
El 19/08/13, un exemplar juvenil a Tallades, Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El capsigrany (Lanius senator), el 19/08/13.

(0'''). Oca egípcia (Alopochen aegyptiaca)
Els dies 03 i 09/08/13, un adult, apart de la parella resident, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(1''''). Tórotra domèstica (Streptopelia risoria)
El 22/08/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


La tórtora domèstica (Streptopelia risoria).

(10'). Teixidor daurat (Euplectes afer)
El 07/08/13, un mascle a la desembocadura del Ridaura; primera citació d'aquesta espècie a la vall del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


El teixidor daurat (Euplectes afer).

(13'). Diamant zebrat (Taeniopygia guttata)
El 10/08/13, un mascle a la desembocadura del Ridaura; primera citació d'aquesta espècie a la vall del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


El diamant zebrat (Taeniopygia guttata).JULIOL/2013


(3). Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
El 27/07/13, polls petits a la bassa del Dofí, de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 30/07/13, polls petits a la desembocadura del Ridaura; segon any consecutiu de cria a aquest indret. (Rosa Matesanz Torrent)


Un dels adults de cabusset amb un dels polls (Tachybaptus ruficollis), a la bassa del Dofí.

(6). Baldriga cendrosa (Calonectris diomedea)
El 06/07/13, almenys dos exemplars front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)
El 14/07/13, almenys dos exemplars front la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí)

(7). Baldriga mediterrània (Puffinus yelkouan)
El 06/07/13, uns cent exemplars (50+25+22+3) front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/07/13, un exemplar front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)

(9). Mascarell (Morus bassanus)
El 06/07/13, un exemplar immadur front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)

(10). Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
El 29/07/13, un exemplar immadur als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera observació postnupcial. (Rosa Matesanz Torrent)


El corb marí gros (Phalacrocorax carbo), el 29/07/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de cinc exemplars els dies 02, 13 i 27/07/13, aquest darrer, el primer juvenil. (Rosa Matesanz Torrent, Lluís Hugas Mulà, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Joaquim Ball-Llosera, Miquel Pedrol García)
El 20/07/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


Tres dels cinc martinets de nit (Nycticorax nycticorax), el 27/07/13.

(12). Martinet menut (Ixobrychus minutus)
El 14/07/13, un mascle als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí)


El martinet menut (Ixobrychus minutus).

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de dos exemplars els dies 01 i 02/07/13. (Rosa Matesanz Torrent, Lluís Hugas Mulà, Carlos Alvarez Cros)

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de quatre exemplars el 06/07/13. (Rosa Matesanz Torrent, Lluís Hugas Mulà, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Aniol Negre Albertí, Joaquim Ball-Llosera)


Dos dels bernats pescaires (Ardea cinerea), l'01/07/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
Els dies 02, 17, 20 i 29/07/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Lluís Hugas Mulà, Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí, Rosa Matesanz Torrent)


L'agró roig (Ardea purpurea), el 20/07/13.

(31). Morell de cap roig (Aythya ferina)
El 27/07/13, un mascle adult als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El morell de cap roig (Aythya ferina).

(35). Milà negre (Milvus migrans)
El 08/07/13, tres nius més amb signes de nidificació, prop de l'abocador de Solius. (Eva Torramadé, Josep Ma Bas Lay)
El 20/07/13 els dos primers juvenils de la temporada a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels juvenils de milà negre (Milvus migrans), el 20/07/13.

(37). Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
El 21/07/13, un exemplar prop de la punta d'en Bosch, a Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 03/07/13, un exemplar a Castell d'Aro, prop del mas Ros. (Xavier Higueruelo)
Els dies 18 i 19/07/13, un exemplar a Castell d'Aro. (Aniol Negre Albertí)
El 22/07/13, un exemplar entre Castell d'Aro i l'urbanització Mas Nou. (Rosa Matesanz Torrent)

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
El 16/07/13, dos exemplars a un penya-segat de Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot Gracía)

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 05/07/13, quatre exemplars prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 27/07/13, cinc exemplars a Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(50). Guatlla (Coturnix coturnix)
El 02/07/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Aniol Negre Albertí)

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
L'11/07/13, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García)

(76). Gamba verda (Tringa nebularia)
El 20/07/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí)

(79). Xivita (Tringa ochropus)
Els dies 06 i 25/07/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 30/07/13, dos. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí, Rosa Matesanz Torrent, Miquel Pedrol García)
El 21/07/13, un exemplar al Ridaura, riu amunt del pont del Remei. (Rosa Matesanz Torrent)


La xivita (Tringa ochropus), el 06/07/13.

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
El 20/07/13, un exemplar a la bassa del Dofí, de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 21/07/13, un exemplar al Ridaura, riu amunt del pont del Remei i un altre riu avall. (Rosa Matesanz Torrent)
El 23/07/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 30/07/13, tres. (Joaquim Ball-Llosera, Rosa Matesanz Torrent)


La xivitona (Actitis hypoleucos), el 20/07/13.

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 19/07/13, un exemplar front Sant Feliu de Guíxols; primera citació postnupcial. (Rosa Matesanz Torrent)

(84). Gavina vulgar (Larus ridibundus)
El 06/07/13, un exemplar front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(87). Gavià argentat (Larus michahellis)
El 13/07/13, a l'abocador de Solius, primer juvenil de l'any anellat a Algèria amb anella de plàstic blanc i inscripció negra A5|1S. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià argentat (Larus michahellis) marcat.

(88). Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
El 28/07/13, dos exemplars front Platja d'Aro. (Aniol Negre Albertí)

(107). Enganyapastors (Caprimulgus europaeus)
El 03/07/13, un mínim de tres exemplars a Castell d'Aro, prop del mas Ros. (Xavier Higueruelo)
El 05/07/13, un exemplar ja fa dies que canta repetidament al puig de la Gramoia, a Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)

(109). Falciot pàl·lid (Apus pallidus)
El 28/07/13 tres exemplars a la cala del Vigatà de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)
El 28/07/13 dos exemplars al casc urbà de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
El 27/07/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(157). Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
Presència d'exemplars cantant a la desembocadura del Ridaura (3 territoris) i a l'alçada dels estanys (1-2 territoris). (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí)
Els dies 03, 11, 14 i 25/07/13, un exemplar cantant al Ridaura, prop del pont del Remei, a Castell d'Aro. (Aniol Negre Albertí)


Una de les boscarles de canyar (Acrocephalus scirpaceus), el 02/07/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(175). Papamosques gris (Muscicapa striata)
El 16/07/13, tres exemplars juvenils prop de la punta d'en Bosch, a Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot Gracía)
El 21/07/13, quatre exemplars, almenys dos juvenils, prop de cala Joana, a Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels adults de papamosques gris (Muscicapa striata), el 21/07/13.JUNY/2013


(9). Mascarell (Morus bassanus)
El 08/06/13, un exemplar immadur i un altre amb plomatge d'adult front la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de tres exemplars els dies 08, 15 i 17/06/13. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Aniol Negre Albertí)


Un dels martinets de nit (Nycticorax nycticorax), el 08/06/13.

(14). Martinet ros (Ardeola ralloides)
Els dies 09, 13 i 22/06/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 28/06/13, un adult a la bassa del Dofí, de Castell d'Aro. (Miquel Pedrol García)


El martinet ros (Ardeola ralloides), el 28/06/13. Foto: Miquel Pedrol García.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de sis el 08/06/13. (Carlos Alvarez Cros, Raül Calderon Alvarez, Xavier Domínguez Herrerías, Rosa Matesanz Torrent, Aniol Negre Albertí)
Fins el 16/06/13, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; els dies 02 i 22/06/13, un. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí)
L'01/06/13, un exemplar al Ridaura, a l'alçada del restaurant Les Panolles, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Un martinet blanc (Egretta garzetta), el 18/06/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; emb un màxim de cinc exemplars el 13/06/13. (Carlos Alvarez Cros, Raül Calderon Alvarez, Xavier Domínguez Herrerías, Rosa Matesanz Torrent, Aniol Negre Albertí)

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
Fins el 09/06/13, presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; els dies 23 i 29/06/13, un exemplar. (Carlos Alvarez Cros, Raül Calderon Alvarez, Xavier Domínguez Herrerías, Rosa Matesanz Torrent, Aniol Negre Albertí)

(34). Aligot vesper (Pernis apivorus)
L'01/06/13, tres exemplars prop de l’abocador de Solius. (Eva Torramadé)
El 28/06/13, un mascle prop de l’abocador de Solius. (Eva Torramadé)


Els aligots vespers(Pernis apivorus), l'01/06/13 i el 28/06/13. Fotos: Eva Torramadé.

(35). Milà negre (Milvus migrans)
El 22/06/13, tres polls força plomats a un pi, prop de l'abocador de Solius; primera evidència de cria a la vall. (Carlos Alvarez Cros)


El niu de milà negre (Milvus migrans).

(37). Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
El 25/06/13, un exemplar a Castell d'Aro. (Aniol Negre Albertí)
El 23/06/13, un exemplar sobre la C-31. (Eva Torramadé)


L'àguila marcenca(Circaetus gallicus), el 23/06/13. Foto: Eva Torramadé.

(45). Xoriguer comú (Falco tinnunculus)
El 23/06/13, pels voltants dels Carcaixells, s’observa un mascle transportant una presa, que és molestat per un jove de falcó pelegrí (Falco peregrinus) . (Josep Ma Bas Lay)

(46). Falcó cama-roig (Falco vespertinus)
El 09/06/13, un mascle en vol sobre els estanys de les Escoles de Platja d'Aro; cinquena citació a la vall. (Carlos Alvarez Cros)

(47). Falcó mostatxut (Falco subbuteo)
El 04/06/13, un exemplar entre Fanals i Masnou, a Castell d'Aro. (Xavier Idígora Planas)

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 05/06/13, dos exemplars prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 08/06/13, un adult amb deu petits prop del Remei. (Jordi Garriga)

(50). Guatlla (Coturnix coturnix)
L'01/06/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 08/06/13, almenys un exemplar al pla de Panedes. (Carlos Alvarez Cros)

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
Els dies 13 i 14/06/13, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 17/06/13, tres i el 30/06/13 dos. (Rosa Matesanz Torrent, Aniol Negre Albertí, Carlos Alvarez Cros)


Els cames-llargues (Himantopus himantopus), el 17/03/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
El 03/06/13, un exemplar al Ridaura, prop del pont del Remei. (Rosa Matesanz Torrent)
Fins el 29/06/13, presència d'almenys un exemplar a la desembocadura del Ridaura; dos el 05/06/13. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
Els dos nius de la llera del Ridaura a la zona de Solius s'han perdut a causa del trànsit de vehicles tot terreny per la llera del Riu. (Grup de Natura Sterna)

(77). Gamba-roja vulgar (Tringa totanus)
Els dies 01 i 02/06/13, encara l'exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 03/06/13, un exemplar al Ridaura, prop del pont del Remei. (Rosa Matesanz Torrent)

(79). Xivita (Tringa ochropus)
Els dies 13 i 14/06/13, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de les Panolles. (Jaume Ramot García)
El 30/06/13, un exemplar a la bassa del Dofí, de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(86'). Gavià fosc (Larus fuscus)
L'01/06/13, un segon any amb anella verda amb inscripció blanca (S·B) a la tíbia esquerra i anella metàl·lica al tars de la mateixa pota, a l'abocador de Solius. Aquest ocell s'havia anellat a Holanda, a uns 1.133 quilòmetres en línia recta, el 02/07/12. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià fosc (Larus fuscus) marcat.

(86''?). Gavià argentat de potes roses? (Larus argentatus?)
L'01/06/13, a l'abocador de Solius, s'hi observa un exemplar en plomatge d'adult. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià argentat de potes roses (Larus argentatus).

(87). Gavià argentat (Larus michahellis)
El 15/06/12, primers polls volanders a la desembocadura del Ridaura i als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí)
El 22/06/12, primer poll volander a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(88). Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
El 09/06/13, un exemplar front la punta d'en Pau, a S'Agaró; data extraordinària per a l'espècie a la vall. (Carlos Alvarez Cros)

(105). Gamarús (Strix aluco)
El 05/06/13, dos exemplars al barri de la Coma, a Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)

(107). Enganyapastors (Caprimulgus europaeus)
El 25/06/13, un exemplar, a Castell d'Aro. (Aniol Negre Albertí)

(109). Falciot pàl·lid (Apus pallidus)
El 02/06/13 diversos exemplars al costat del Mercadona de la carretera de Palamós, a Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)
El 30/06/13 dos exemplars al casc urbà de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
El 27/06/13, un exemplar a la bassa del Dofí; primera citació postnupcial. (Rosa Matesanz Torrent)


El blauet (Alcedo atthis). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(122). Oreneta de ribera (Riparia riparia)
El 24/06/13, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(125). Oreneta cua-rogenca (Cecropis daurica)
Els dies 01, 02 i 09/06/13, dos exemplars al Ridaura, davant del restaurant Les Panolles, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(157). Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
Presència d'exemplars cantant als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (mín. 1 territori) i al Ridaura, a la seva alçada (2 territoris) i a la desembocadura (3 territoris). (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí, Rosa Matesanz Torrent)


Una de les boscarles de canyar (Acrocephalus scirpaceus), el 16/06/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(158). Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
El 15/06/13, almenys un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí)

(188). Capsigrany (Lanius senator)
El 04/06/13, un exemplar prop de Sant Marc, a Castell-Platja d'Aro. (Jaume Ramot García)

(191'). Cornella negra (Corvus corone)
L'01/06/13, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 02 i 12/06/13, dos exemplars a Solius; el 22/06/13, un. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
El 08/06/13, dos exemplars al costat de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 30/06/12, un exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(0'''). Oca egípcia (Alopochen aegyptiaca)
L'01/06/13, dos exemplars adults, a les basses noves del golf Costa Brava, a Santa Cristina d'Aro. (Miquel Pedrol García)
El 15/06/13, segona llocada, de cinc petits, de la parella resident als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí)
El 17/06/13, apart de la parella resident amb els cinc petits, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro un estol de dotze exemplars; xifra mai assolida a la vall. (Rosa Matesanz Torrent)


Les oques egípcies (Alopochen aegyptiaca), l'01/06/13 i la parella amb els petits el 15/06/13. Foto esquerra: Miquel Pedrol García.MAIG/2013


(12). Martinet menut (Ixobrychus minutus)
L'01/05/13, encara el mascle a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Aniol Negre Albertí, Oriol Cortés)
El 08/05/13, almenys un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Xavier Domínguez Herrerías)

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de nou exemplars l'11/05/13. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Xavier Domínguez Herrerías, Carlos Alvarez Cros, Jofre Sendrós. Miquel Pedrol García)
El 06/05/13, un exemplar a la bassa del Dofí, de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


Un dels martinets de nit (Nycticorax nycticorax), el 02/05/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(14). Martinet ros (Ardeola ralloides)
De l'01 al 30/05/13, almenys tres exemplars a la desembocadura del Ridaura; els dies 04, 08 i 25/05/13, dos i els dies 05, 17 i 26/05/13, un. (Rosa Matesanz Torrent, Aniol Negre Albertí, Oriol Cortés, Xavier Domínguez Herrerías, Carlos Alvarez Cros, Joan Estrada Bonell, Miquel Pedrol García)
De l'01 al 19/05/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; els dies 05 i 26/05/13, dos i el 22/05/13, tres. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jofre Sendrós, Xavier Domínguez Herrerías, Aniol Negre Albertí)
Els dies 04, 05/05/13, un exemplar a la bassa del Dofí, de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Miquel Pedrol García, Jofre Sendrós, Rosa Matesanz Torrent)
El 15/05/13, un exemplar al Ridaura, a l'alçada del mas Candell. (Enric Tauler)


El martinet ros (Ardeola ralloides), l'01/05/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim d'onze exemplars el 02/05/13. (Rosa Matesanz Torrent, Xavier Domínguez Herrerías, Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros, Raül Calderon Alvarez, Aniol Negre Albertí, Lluís Hugas Mulà)
L'01/05/13, almenys dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; els dies 02, 04, 05, 08, 16, 17, 18, 22 i 26/05/13, un; el 03/05/13, tres. (Rosa Matesanz Torrent, Aniol Negre Albertí, Oriol Cortés, Xavier Domínguez Herrerías, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 05, 06, 14 i 16/05/13, un exemplar a la bassa del Dofí, de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Miquel Pedrol García, Jofre Sendrós, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 07 i 12/05/13, dos exemplars al Ridaura, a l'alçada del restaurant Les Panolles, a Santa Cristina d'Aro; el 14 /05/13, tres i els dies 21 i 30/05/13, un. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)


El martinet blanc (Egretta garzetta), el 16/05/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Xavier Domínguez Herrerías, Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí, Lluís Hugas Mulà)
El 12/05/13, un exemplar al Ridaura, a l'alçada del restaurant Les Panolles, a Santa Cristina d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
El 17/05/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)


El bernat pescaire (Ardea cinerea), el 17/05/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de tres exemplars els dies 02, 04, 05, 08 i 19/05/13. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Xavier Domínguez Herrerías, Carlos Alvarez Cros, Jofre Sendrós, Raül Calderon Alvarez, Sergio del Rio, Aniol Negre Albertí, Lluís Hugas Mulà)


Un dels agrons rojos (Ardea purpurea), el 02/05/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(19'). Capó reial (Plagadis falcinellus)
El 22/05/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera citació d'aquesta espècie a la vall del Ridaura. L'exemplar té la punta de la mandíbula superior trencada, la qual cosa li deu dificultar molt l'alimentació. (Rosa Matesanz Torrent)


El capó reial (Plagadis falcinellus). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(34). Aligot vesper (Pernis apivorus)
El 19/05/13, un exemplar en vol sobre Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(37). Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
Els dies 12 i 19/05/13, un exemplar sobrevolant el restaurant Les Panolles, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
El 18/05/13, un exemplar sobrevolant Castell d'Aro. (Aniol Negre Albertí)


L'àguila marcenca (Circaetus gallicus), el 19/05/13.

(47). Falcó mostatxut (Falco subbuteo)
El 05/05/13, un exemplar sobrevolant la bassa del Dofí, de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 15/05/13, un exemplar sobrevolant Castell d'Aro. (Aniol Negre Albertí)
Els dies 20 i 21/05/13, un exemplar a Solius (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)


El falcó mostatxut (Falco subbuteo), el 02/05/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
El 22/05/13, un adult prop de l’abocador de Solius. (Eva Torramadé)


El falcó pelegrí(Falco peregrinus). Foto: Eva Torramadé.

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 04/05/13, dos exemplars prop de Tallades, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 13 i 20/05/13, dos exemplars al pla de Solius. (Rosa Matesanz Torrent)
El 15/05/13, dos exemplars prop del Tennis d'Aro; el 19/05/13, un. (Jaume Ramot García)
El 19/05/13, un exemplar a la llera del Ridaura, a Solius. (Jaume Ramot García)

(50). Guatlla (Coturnix coturnix)
Els dies 13 i 19/05/13, un exemplar al pla de Solius. (Jaume Ramot García)
El 19/05/13, un exemplar al pla de Panedes. (Carlos Alvarez Cros)

(54'). Rasclet (Porzana pusilla)
L'01/05/13, encara l'exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Aniol Negre Albertí, Oriol Cortés)

(57). Fotja (Fulica atra)
El 17/05/13, la parella de la desembocadura del Ridaura treu els polls; primera vegada que aquesta espècie, a la vall, cria fora dels estanys. (Aniol Negre Albertí, Oriol Cortés, Rosa Matesanz Torrent, Xavier Domínguez Herrerías, Carlos Alvarez Cros)


La llocada de fotja (Fulica atra), el 17/05/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
El 18/05/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 25/05/13, tres. (Carlos Alvarez Cros)


El cames-llargues (Himantopus himantopus), el 18/05/13.

(63). Corriol gros (Charadrius hiaticula)
El 08/05/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Xavier Domínguez Herrerías)

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
Una parella pon quatre ous al Ridaura, a l'alçada del restaurant Les Panolles, a Santa Cristina d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Josep Ma Bas Lay, Carlos Alvarez Cros)
Una altra parella pon quatre ous al Ridaura, a l'alçada de Solius. (Rosa Matesanz Torrent)


Un dels corriols petits (Charadrius dubius), el 07/05/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
El 02/05/13, un exemplar a la bassa del Dofí, de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


El becadell comú (Gallinago gallinago), el 02/05/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(76). Gamba verda (Tringa nebularia)
L'01/05/13, un exemplar al Ridaura, a l'alçada del mas Candell. (Jaume Ramot García)

(77). Gamba-roja vulgar (Tringa totanus)
Els dies 18, 19, 20, 22, 26, 28 i 30/05/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 25/05/13, dos. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Lluís Hugas Mulà)


La gamba-roja vulgar (Tringa totanus), el 18/05/13.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
L'01/05/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 12/05/13, almenys tres. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí, Xavier Domínguez Herrerías)

(80). Valona (Tringa glareola)
L'01/05/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Aniol Negre Albertí)
L'01/05/13, un exemplar al Ridaura, a l'alçada del mas Candell. (Jaume Ramot García)
El 05/05/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
Els dies 01, 04, 05 i 06/05/13, un exemplar a la bassa del Dofí, de Castell d'Aro; el 12/05/13, dos. (Aniol Negre Albertí, Carlos Alvarez Cros, Miquel Pedrol García, Jofre Sendrós, Rosa Matesanz Torrent)
L'01/05/13, sis exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; els dies 02, 05 i 16/05/13, dos, el 04/05/13, nou. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Xavier Domínguez Herrerías, Carlos Alvarez Cros, Jofre Sendrós)
L'11/05/13, un exemplar a punta Prima, a Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 12/05/13, un exemplar al Ridaura, a l'alçada del restaurant Les Panolles, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)


Una xivitona (Ardeola ralloides), l'01/05/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(81'). Paràsit cuapunxegut (Stercorarius parasiticus)
El 05/05/13, un exemplar de fase clara front la desembocadura del Ridaura, empaitant gavians argentats (Larus michahellis); quarta citació a la vall del Ridaura. (Joan Estrada Bonell)

(81''). Paràsit gros (Stercorarius skua)
El 05/05/13, un exemplar front la desembocadura del Ridaura. (Joan Estrada Bonell)

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 05/05/13, més de cent trenta-dos exemplars front la desembocadura del Ridaura en tres grups momoespecífics, un de més de cent, un altre de trenta-dos i un tercer de més de deu; xifra rècord a la vall. (Joan Estrada Bonell)
El 25/05/13, un segon any front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols, barrejada amb un estol de gavina vulgar (Larus ridibundus). Dada molt tardana per a l'espècie. (Carlos Alvarez Cros)

(84). Gavina vulgar (Larus ridibundus)
El 25/05/13, un mínim de divuit exemplars immadurs front la punta de Garbí de Sant Feli de Guíxols, seguint una mola de peix gros (tonyines?); el 26/05/13, no menys de quatre. Dates molt tardanes per a l'espècie. (Carlos Alvarez Cros)

(85'). Gavina corsa (Larus audouinii)
El 05/05/13, uns trenta exemplars front la desembocadura del Ridaura; xifra rècord a la vall. (Joan Estrada Bonell)

(109). Falciot pàl·lid (Apus pallidus)
El 13/05/12 dos exemplars a Sant Feliu de GuÍxols. (Toni Sanllehí Bitrià)

(113). Gaig blau (Coracias garrulus)
Els dies 04, 07, 11, 16, 18, 19, 20, 21 i 23/05/13, un exemplar davant del restaurant Les Panolles, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Xavier Domínguez Herrerías, Rosa Matesanz Torrent)
El 13/05/13, un exemplar darrera can Dausà, a Castell d'Aro. (Xavi Gallego)
El 13/05/13, dos exemplars als camps del costat de la variant de Santa Cristina d'Aro; el 15/05/13, un. (Jaume Ramot García)
El 19/05/13, dos exemplars al drac de regar de can Pi. Sobre el mas Pla, a Solius. (Jaume Ramot García)


El gaig blau (Coracias garrulus), el 07/05/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(125). Oreneta cua-rogenca (Cecropis daurica)
El 12/05/13, almenys dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 19/05/13, dos exemplars al Ridaura, davant del restaurant Les Panolles, a Santa Cristina d'Aro; el 26/05/13, un. (Carlos Alvarez Cros)
El 26/05/13, un exemplar al pla de Panedes. (Carlos Alvarez Cros)

(133). Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
El 26/05/13, un exemplar al Ridaura, a l'alçada del pont del mas Tapioles. (Carlos Alvarez Cros)

(141). Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
El 03/05/13, una femella a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)

(142). Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
L'01/05/13, tres exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Aniol Negre Albertí)
Els dies 02 i 11/05/13, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; els dies 16 i 25/05/13 un. (Rosa Matesanz Torrent, Xavier Domínguez Herrerías, Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí)
El 07/05/13, dos exemplars davant del restaurant Les Panolles, a Santa Cristina d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 12/05/13, dos exemplars a Solius; el 13/05/13, un. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)


Un bitxac rogenc (Saxicola rubetra), l'01/05/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(144). Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
Els dies 01 i 11/05/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; els dies 02 i 12/05/13, dos. (Rosa Matesanz Torrent, Xavier Domínguez Herrerías, Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí)
L'01/05/13, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; el 25/05/13, un mascle. (Rosa Matesanz Torrent, Aniol Negre Albertí, Carlos Alvarez Cros)
El 04/05/13, un exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 07/05/13, dos exemplars davant del restaurant Les Panolles, a Santa Cristina d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


Un còlit gris (Oenanthe oenanthe), l'01/05/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(150). Griva (Turdus viscivorus)
El 15/05/13, polls a Solius. (Antonio Cornejo)

(153). Boscaler pintat gros (Locustella naevia)
El 02/05/13, un exemplar canta a Solius; sisena citació a la vall. (Josep Ma Bas Lay)

(157). Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
Els dies 11, 12, 18, 19 i 25/05/13, almenys un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí)
El 12/05/13, almenys dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; el 25/05/13, no menys de quatre. (Carlos Alvarez Cros)
El 16/05/13, un exemplar a la bassa del Dofí, de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


La boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus), el 16/05/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(158). Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
Els dies 01, 04, 05, 11 i 19/05/13, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; els dies 02 i 12/05/13, almenys un. (Rosa Matesanz Torrent, Aniol Negre Albertí, Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros, Raül Calderon Alvarez)
L'01/05/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Oriol Cortés)
El 30/05/13, dos exemplars al Ridaura a Solius, front el restaurant Les Panolles. (Rosa Matesanz Torent)


El balquer (Acrocephalus arundinaceus), el 02/05/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(160). Bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta)
El 04/05/13, un exemplar a la pollancreda que hi ha entre la variant de Santa Cristina a Castell d'Aro i Can Provensal; primera citació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros)


La bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta), el 04/05/13.

(166). Tallareta vulgar (Sylvia communis)
El 02/05/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)

(166). Tallarol gros (Sylvia borin)
El 12/05/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 25/05/13, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(170). Mosquiter xiulaire (Phylloscopus sibilatrix)
L'01/05/13, dos exemplars prop de Sant Pol, a Sant Feliu de Guíxols. (Miquel Àngel Fuentes Rosúa)
El 05/05/13, almenys dos exemplars prop de la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(171). Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
El 04/05/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El mosquiter comú (Phylloscopus collybita), el 04/05/13.

(172). Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
Els dies 01 i 02/05/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; l'11/05/13, almenys dos. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 08/05/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Xavier Domínguez Herrerías)


El mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus), l'01/05/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(175). Papamosques gris (Muscicapa striata)
Els dies 01 i 04/05/13, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; el 03/05/13, un. (Rosa Matesanz Torrent, Aniol Negre Albertí, Oriol Cortés, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 02, 16 i 17/05/13, almenys un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent, Aniol Negre Albertí)
El 17/05/13, un exemplar prop del Remei. (Rosa Matesanz Torrent)
El 27/05/13, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)


Un papamosques gris (Muscicapa striata), l'01/05/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(176). Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
L'01/05/13, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; els dies 03, 04 i 25/05/13, un. (Rosa Matesanz Torrent, Aniol Negre Albertí, Oriol Cortés, Carlos Alvarez Cros)
El 02/05/13, un exemplar a la bassa del Dofí, de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 04/05/13, almenys un exemplar a la pollancreda que hi ha entre la variant de Santa Cristina a Castell d'Aro i Can Provensal. (Carlos Alvarez Cros)
El 05/05/13, dos exemplars al Ridaura, a l'alçada del mas Candell. (Carlos Alvarez Cros)
El 12/05/13, una femella a Sant Pol. (Carlos Alvarez Cros)


Un mastegatatxes (Ficedula hypoleuca), l'01/05/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(188). Capsigrany (Lanius senator)
El 12/05/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 12/05/13, un exemplar a Panedes, Llagostera. (Jaume Ramot Gracía)
El 14/05/13, un exemplar prop de Sant Marc, a Castell-Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 19 i 25/05/13 un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El capsigrany (Lanius senator), el 25/05/13.

(191'). Cornella negra (Corvus corone)
Els dies 04 i 20/05/13 dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 18/05/13, un. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 12/05/13, un exemplar a Solius; els dies 13, 14 i 19/05/13 dos, el dia 13/05/13 amb becada; primer indici de cria a la vall. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)

El 27/05/13, dos exemplars prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)

(192). Corb (Corvus corax)
El 14/05/13, un exemplar amb becada a can Llaurador, a Solius. (Jaume Ramot García)

(194). Estornell negre (Sturnus unicolor)
Els dies 04, 05, 11 i 18/05/13, una parella porta becada al niu, a la pollancreda que hi ha entre la variant de Santa Cristina a Castell d'Aro i Can Provensal. (Carlos Alvarez Cros)
El 12/05/13, almenys un exemplar a Sant Pol. (Carlos Alvarez Cros)
El 12/05/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(205). Durbec (Coccothraustes coccothraustes)
El 24/05/13, una parella al costat del Ridaura, a l'alçada del pont del mas Tapioles, on ja s'havia observat dies abans. Primer indici de cria a la vall. El 26/05/13, almenys un exemplar. (Josep Ma Bas Lay, Carlos Alvarez Cros)


Un dels durbecs (Coccothraustes coccothraustes), el 26/05/13.

(0'''). Oca egípcia (Alopochen aegyptiaca)
El 04/05/13, dos exemplars adults, apart de la parella resident i els set polls, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 18/05/13, els polls dels estanys de les Escoles de Platja d'Aro, ja volen. (Carlos Alvarez Cros)
El 22/05/13, dos exemplars adults al càmping Mas Sant Josep (Jaume Reixach)ABRIL/2013


(10). Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
Els dies 27 i 28/04/13, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, s'observa un exemplar amb anella blava amb inscripció blanca EVS, marcat l'any passat, quan era un poll, a Estònia a més de 2.230 km en línia recta. (Carlos Alvarez Cros)


El corb marí gros (Phalacrocorax carbo), marcat.

(12). Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Del 26 al 30/04/13, un mascle a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Aniol Negre Albertí, Josep Bujons Carmona)


El marinet menut (Ixobrychus minutus) el 26/04/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
A partir del 05/04/13, presència continuada als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb màxims de sis exemplars el 07/04/13 i set el 28/04/13. (Xavier Domínguez Herrerías, Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
El 27/04/13, tres exemplars a la bassa del Dofí, de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


Un dels martinets de nit (Nycticorax nycticorax), el 07/04/13.

(14). Martinet ros (Ardeola ralloides)
L'11/04/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació prenupcial. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 18, 20 i 26/04/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; el 30/04/13, dos. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Josep Bujons Carmona, Ponç Feliu Latorre)
Els dies 20, 23, 24 i 30/04/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; els dies 21, 22 i 26/04/13, almenys dos. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí, Xavier Domínguez Herrerías, Jaume Ramot García, Miquel Pedrol García)
El 27/04/13, un estol de deu exemplars en migració al port de Sant Feliu de Guíxols; xifra rècord a la vall. (Jordi Serrano)


El martinet ros (Ardeola ralloides), el 18/04/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de nou exemplars el 04/04/13, uns setze el 28/04/13 i uns trenta-cinc el 26/04/13. (Carlos Alvarez Cros, Xavier Domínguez Herrerías, Rosa Matesanz Torrent, Aniol Negre Albertí, Raül Calderon Alvarez)
Del 03 al 29/04/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; el 20/04/13, dos. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Pau García Campderrós)
El 07/04/13, tres exemplars al Ridaura, al pont del Remei; el 20/04/13, un. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 26 i 28/04/13, un exemplar a la bassa del Dofí, de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 26/04/13, un estol d'uns trenta exemplars en migració a la badia de S'Agaró. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 30/04/13, dos exemplars a Solius, prop del mas Tapioles. (Rosa Matesanz Torrent)


Un dels martinets blancs (Egretta garzetta), el 06/04/13.

(16'). Agró blanc (Casmerodius albus)
El 06/04/13, un exemplar en vol, remuntant el riu, a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 16/04/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Xavier Domínguez Herrerías)
El 29/04/13, tres exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 30/04/13, almenys un. (Rosa Matesanz Torrent, Xavier Domínguez Herrerías)

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de set exemplars el 04/04/13. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Xavier Domínguez Herrerías, Aniol Negre Albertí, Jaume Ramot García)
El 27/04/13, un exemplar en migració al port de Sant Feliu de Guíxols. (Jordi Serrano)

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
El 02/04/13, un exemplar a la bassa del Dofí, de Castell d'Aro. (Miquel Pedrol García)
Des del 04/04/13, presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de deu exemplars el 07/04/13. (Xavier Domínguez Herrerías, Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent, Miquel Pedrol García)
El 27/04/13, un exemplar en migració al port de Sant Feliu de Guíxols. (Jordi Serrano)
El 30/04/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Aniol Negre Albertí, Josep Bujons Carmona, Miquel Àngel Fuentes Rosúa, Rosa Matesanz Torrent)


Un dels agrons rojos (Ardea purpurea), el 07/04/13.

(23). Ànec blanc (Tadorna tadorna)
El 27/04/13, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Els ànecs blancs (Tadorna tadorna).

(27). Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
Primera llocada al tram final del Ridaura, a l'alçada dels estanys de les Escoles de Platja d'Aro, després del pollet abandonat a primers de març. (Carlos Alvarez Cros)

(29). Xarrasclet (Anas querquedula)
Del 04 al 12/04/13, un mascle als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Xavier Domínguez Herrerías, Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí, Jaume Ramot García)


El xarrasclet (Anas querquedula), el 07/04/13.

(36). Milà reial (Milvus milvus)
Del 19 al 21/04/13, tres exemplars a l'abocador de Solius. (Josep Ma Bas Lay, Carlos Alvarez Cros)


Milans reials (Milvus milvus), el 20 i 21/04/13.

(37). Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
Entre el 12 i el 15/04/13, dues parelles fent vols nupcials al massís de l'Ardenya. (Josep Ma Bas Lay)

(38). Arpella vulgar (Circus aeruginosus)
Els dies 06 i 07/04/13, un mascle immadur als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Xavier Domínguez Herrerías, Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí)
Entre el 12 i el 15/04/13, dos mascles al massís de l'Ardenya. (Josep Ma Bas Lay)
El 26/04/13, una femella als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 28/04/13, una femella de segon any als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 28/04/13, dues femelles a Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 28/04/13, una femella prop del Remei, a Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


L'arpella vulgar (Circus aeruginosus), el 07/04/13.

(40). Esparver cendrós (Circus pygargus)
El 23/04/13, un mascle prop de l’abocador de Solius. (Eva Torramadé)
El 30/04/13, un mascle als camps de Castell d'Aro; cinquena citació a la vall. (Josep Ma Bas Lay)


L'esparver cendrós (Circus pygargus), el 23/04/13. Foto: Eva Torramadé.

(?). Arpella pàl·lida / Arpella pàl·lida russa (Circus sp.)
Els dies 28 i 29/04/13, un mascle prop de la bassa del Dofí, de Castell d'Aro. (Xavier Domínguez Herrerías, Rosa Matesanz Torrent)

(?). Esparver cendrós / Arpella pàl·lida / Arpella pàl·lida russa. (Circus sp.)
El 28/04/13, una femella prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)

(40'). Astor (Accipiter gentilis)
Entre el 12 i el 15/04/13, una parella al massís de l'Ardenya. (Josep Ma Bas Lay)

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 07/04/13, un exemplar a punta Prima. (Carlos Alvarez Cros)
Entre el 12 i el 15/04/13, dues parelles fent vols nupcials al massís de l'Ardenya. (Josep Ma Bas Lay)

(42). Aligot comú (Buteo buteo)
Entre el 12 i el 15/04/13, una parella copulant al massís de l'Ardenya. (Josep Ma Bas Lay)
El 16/04/13, a l'abocador de Solius, s'observa un aligot de coloració inferior molt contrastada. Segons les consultes efectuades, sembla que es tractaria d’un aligot comú, tot i que algunes opinions han contemplat les opcions que pertanyi a la subespècie Buteo buteo vulpinus o que sigui un exemplar de fase fosca de Buteo rufinus. (Eva Torramadé)

L'aligot (Buteo buteo). Fotos: Eva Torramadé.

(45). Xoriguer comú (Falco tinnunculus)
Entre el 12 i el 26/04/13, una parella al massís de l'Ardenya. (Josep Ma Bas Lay)


Un dels xoriguers comuns(Falco tinnunculus), el 26/04/13. Foto: Eva Torramadé.

(47). Falcó mostatxut (Falco subbuteo)
Entre el 12 i el 15/04/13, un exemplar al massís de l'Ardenya. (Josep Ma Bas Lay)
El 28/04/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 29/04/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Dani Valverde Saubí)

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
Entre el 12 i el 15/04/13, un exemplar al massís de l'Ardenya. (Josep Ma Bas Lay)
El 21/04/13, un exemplar pica i captura un passeriforme prop del mas Pla de Solius. (Josep Ma Bas Lay)

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 05/04/13, dos exemplars prop del Tennis d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(50). Guatlla (Coturnix coturnix)
El 23/04/13, un exemplar al Remei, a Castell d'Aro; primera citació de l'any. (Eduard Casadevall)

(52). Rascló (Rallus aquaticus)
El 29/04/13, un exemplar a la desmbocadura del Ridaura. (Pau García Campderrós)

(54'). Rasclet (Porzana pusilla)
Del 28 al 30/04/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; segona observació a la vall. (Rosa Matesanz Torrent, Dani Valverde Saubí, Sergi Fernández Soto, Daniel Roca, Ponç Feliu Latorre, Pau García Campderrós, Aleix Comas Herrera, Anna Bassols, Joan Ventura Linares, Aniol Negre Albertí, Miquel Àngel Fuentes Rosúa, Josep Bujons Carmona, Hubert Mas Pueyo)


El rasclet (Porzana pusilla). Fotos: Rosa Matesanz Torrent.

(56). Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
El 16/04/13, primers polls de la tempordada als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Xavier Domínguez Herrerías)

(57). Fotja (Fulica atra)
El 30/04/13, encara l'exemplar a la desembocadura del Ridaura; del 03 al 07/04/13, dos. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)

(58). Grua (Grus grus)
El 02/04/13, un estol en migració nocturna sobre Castell d'Aro. (Josep Roca)

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
Els dies 03, 16 i 23/04/13, tres exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; els dies 04, 06, 18 i 21/04/13, un, el 10/04/13, dos. (Rosa Matesanz Torrent, Xavier Domínguez Herrerías, Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí, Jaume Ramot García)


El cames-llargues (Himantopus himantopus), el 04/04/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
El 29/04/13, continua la presència de dos exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí, Daniel Roca)
El 06/04/13, tres exemplars al Ridaura, prop del pont del Remei; el 07/04/13, dos i els dies 10, 20 i 21/04/13, un. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


Els corriols petits (Charadrius dubius), el 04/04/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(63). Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Els dies 28 i 29/04/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera citació de l'any. (Rosa Matesanz Torrent, Daniel Roca)


El corriol gros (Charadrius hiaticula), el 28/04/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(64). Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Els dies 28 i 29/04/13, a la desembocadura del Ridaura, un mascle; cinquena observació a la vall. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Daniel Roca, Miquel Pedrol García)


El corriol camanegre (Charadrius alexandrinus). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 03 i 11/04/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 04, 07 i 10/04/13, un exemplar a la bassa del Dofí, de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


El becadell (Gallinago gallinago), el 04/04/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(76). Gamba-roja pintada (Tringa erythropus)
El 20/04/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Xavier Domínguez Herrerías, Rosa Matesanz Torrent)


La gamba-roja pintada (Tringa erythropus).

(77). Gamba-roja vulgar (Tringa totanus)
L'01/04/13, encara els dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; els dies 03, 06 i 07/04/13, un. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
Els dies 03 i 11/04/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)


Les gamba-roges vulgars (Tringa totanus), l'01/04/13.

(76). Gamba verda (Tringa nebularia)
El 20/04/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 21/04/13, un exemplar diferent del de la citació anterior, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí)
Els dies 28 i 29/04/13, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; el 30/04/13, un. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Daniel Roca, Pau García Campderrós, Miquel Àngel Fuentes Rosúa)
El 28/04/13, dos exemplars al Ridaura, a l'alçada dels estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


Les gambes verdes (Tringa nebularia), el 20 i 21/04/13.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 18/04/13, encara l'exemplar a la bassa del Dofí, de Castell d'Aro; els dies 07 i 09/04/13, a la tarda, dos i l'11/04/13, quatre. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
El 07/04/13, encara l'exemplar al Ridaura, prop del pont del Remei. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 12, 18, 22 i 26/04/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 20/04/13, quatre i el 21/04/13, dos. (Xavier Domínguez Herrerías, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí, Jaume Ramot García)


La xivita (Tringa ochropus), el 04/04/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(80). Valona (Tringa glareola)
El 20/04/13, quatre exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació de l'any. (Carlos Alvarez Cros, Xavier Domínguez Herrerías, Rosa Matesanz Torrent)
El 21/04/13, no menys de quinze exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; xifra rècord a la vall. El 22/04/13, cinc exemplars al mateix indret, el 23/04/13, tres, el 26/04/13, un i els dies 28 i 29/04/13, dos. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí, Xavier Domínguez Herrerías, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
El 28/04/13, dos exemplars a la bassa del Dofí, de Castell d'Aro; el 29/04/13, un. (Carlos Alvarez Cros, Xavier Domínguez Herrerías, Rosa Matesanz Torrent)


Algunes de les valones (Tringa glareola), el 21/04/13.

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
El 18/04/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera citació de l'any. (Rosa Matesanz Torrent)
Del 20 al 30/04/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; el 28/04/13, dos. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Pau García Campderrós, Miquel Àngel Fuentes Rosúa)
Els dies 27 i 30/04/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Xavier Domínguez Herrerías)


La xivitona (Actitis hypoleucos), el 18/04/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 04/04/13, almenys dos exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)
El 07/04/13, diversos exemplars front la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


Una de les gavines capnegres(Larus melanocephalus), el 04/04/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(84). Gavina vulgar (Larus ridibundus)
El 27/04/13, tres exemplars al port de Sant Feliu de Guíxols. (Jordi Serrano)

(85'). Gavina corsa (Larus audouinii)
El 21/04/13, un tercer any als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. L'ocell estava marcat amb anella metàl·lica al tars esquerre i de plàstic amb inscripció BNMN al dret. Aquest mateix ocell, que probablement fos marcat al delta de l'Ebre, havia estat observat el 31/10/12 al port de Castelló de la Plana. (Rosa Matesanz Torrent)


La gavina corsa(Larus audouinii). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(86'). Gavià fosc (Larus fuscus)
El 07/03/13, tres adults junts a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(99). Tórtora (Streptopelia turtur)
El 20/04/13, un exemplar a l'abocador de Solius; primera citació de l'any. (Carlos Alvarez Cros)

(100). Cucut (Cuculus canorus)
El 05/04/13, un exemplar al passallís de can Bada, a Castell d'Aro; primera citació de l'any. (Jaume Ramot García)
El 06/04/13, un exemplar prop de l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(102). Xot (Otus scops)
L'11/04/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(112). Abellerol (Merops apiaster)
El 22/04/13, un vol de tretze exemplars sobre Castell d'Aro; primera citació de l'any. (Rosa Matesanz Torrent)
El 28/04/13, un estol arrecerat als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Els abellerols (Merops apiaster), el 28/04/13.

(113). Gaig blau (Coracias garrulus)
El 18/04/13, un exemplar davant del restaurant Les Panolles, a Santa Cristina d'Aro i dos exemplars al Remei, a Castell d'Aro; primeres citacions de l'any. (Josep Ma Bas Lay, Eduard Casadevall)
El 20/04/13, un exemplar al Remei, a Castell d'Aro. (Eduard Casadevall)
El 28/04/13, un exemplar davant del restaurant Les Panolles, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 30/04/13, dos exemplars a Solius, prop del mas Tapioles. (Rosa Matesanz Torrent)


El gaig blau (Coracias garrulus), el 28/04/13.

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
Presència continuada a la pollancreda de can Calvet, a Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 06/07/13, una femella fent niu a la pollancreda que hi ha entre la variant de Santa Cristina a Castell d'Aro i Can Provensal; primer indici de cria a la vall. (Carlos Alvarez Cros)La femella de picot garser petit (Dendrocopos minor), el 06/04/13.

(125). Oreneta cua-rogenca (Cecropis daurica)
El 06/04/13, almenys un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; els dies 07 i 28/04/13, almenys dos; el 09/04/13, almenys un. (Carlos Alvarez Cros, Xavier Domínguez Herrerías, Rosa Matesanz Torrent)
El 06/04/13, dos exemplars prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 28/04/13, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; el 29/04/13, almenys un. (Rosa Matesanz Torrent, Pau García Campderrós)

(128). Piula dels arbres (Anthus trivialis)
El 26/04/13, un exemplar prop de l'abocador de Solius. (Josep Ma Bas Lay)
El 29/04/13, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; el 30/04/13, un. (Sergi Fernández Soto, Daniel Roca, Miquel Àngel Fuentes Rosúa)


La piula dels arbres (Anthus trivialis), el 30/04/13. Foto: Miquel Àngel Fuentes Rosúa.

(129). Titella (Anthus pratensis)
El 07/04/13 encara uns exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; darrera ciració primaveral. (Carlos Alvarez Cros)

(130). Piula gola-roja (Anthus cervinus)
El 29/04/13, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; segona citació a la vall. (Sergi Fernández Soto)

(131). Grasset de muntanya (Anthus spinoletta)
El 28/04/13, un exemplar al Ridaura, a l'alçada dels estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)


El grasset de muntanya (Anthus spinoletta), el 28/04/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(138). Rossinyol (Luscinia megarhynchos)
El 12/04/13, dos exemplars al bosc d'en Candell, a Platja d'Aro; primera citació prenupcial. (Jaume Ramot García)

(141). Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
Del 03 al 06/04/13, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
El 04/04/13, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; l'11/04/13, un mascle. (Rosa Matesanz Torrent)
El 30/04/13, un exemplar a Solius, prop del mas Tapioles. (Rosa Matesanz Torrent)


Una de les cotxes cua-roges (Phoenicurus phoenicurus), el 04/04/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(142). Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
El 08/04/13 una femella i un mascle als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació prenupcial. (Xavier Domínguez Herrerías)
El 13/04/13, un exemplar al passallís de can Bada. (Jaume Ramot García)
El 18/04/13, un exemplar al parc de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 20/04/13, quatre exemplars al Remei, a Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 26 i 30/04/13, almenys dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; el 29/04/13, un. (Rosa Matesanz Torrent, Miquel Àngel Fuentes Rosúa)
El 28/04/13 dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro i quatre al Ridaura; el 30/04/13, un. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Xavier Domínguez Herrerías)
El 28/04/13, una femella prop del Remei, a Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 30/04/13, vuit exemplars a Solius. (Rosa Matesanz Torrent)


Un dels bitxacs rogencs (Saxicola rubetra), el 28/04/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(144). Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
Del 06 al 09/04/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació de l'any. (Carlos Alvarez Cros, Xavier Domínguez Herrerías, Jaume Ramot García)
A mitjans de mes, un exemplar al massís de l'Ardenya. (Josep Ma Bas Lay)
El 18/04/13, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro i un altre a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)
El 20/04/13, un exemplar al Remei, a Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 27/04/13, un exemplar en migració al port de Sant Feliu de Guíxols. (Jordi Serrano)


El còlit gris (Oenanthe oenanthe), el 06/04/13.

(155'). Boscarla d'aigua (Acrocephalus paludicola)
El 29/04/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera citació d'aquesta espècie a la vall del Ridaura. (Dani Valverde Saubí)

(156). Boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus)
El 29/04/13, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Dani Valverde Saubí)

(157). Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
Els dies 21 i 28/04/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)

(158). Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
El 28/04/13, dos exemplars al Ridaura, a l'alçada dels estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 29/04/13, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


El balquer (Acrocephalus arundinaceus), el 29/04/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(166). Tallareta vulgar (Sylvia communis)
El 22/04/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació de l'any. (Jaume Ramot García)
Els dies 26, 28 i 30/04/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Josep Bujons Carmona)
El 28/04/13, un exemplar al Ridaura, a l'alçada dels estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 30/04/13, un exemplar a Solius. (Rosa Matesanz Torrent)


La tallareta vulgar (Sylvia communis), el 26/04/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(170). Mosquiter xiulaire (Phylloscopus sibilatrix)
Els dies 29 i 30/04/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Sergi Fernández Soto, Miquel Àngel Fuentes Rosúa)


El mosquiter xiulaire (Phylloscopus sibilatrix), el 30/04/13. Foto: Miquel Àngel Fuentes Rosúa.

(172). Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
Els dies 04 i 06/04/13, un exemplar a la bassa del Dofí, de Castell d'Aro; primera citació de l'any. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 06 i 07/04/13, almenys un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 30/04/13, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Josep Bujons Carmona)


El mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus), el 04/04/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(175). Papamosques gris (Muscicapa striata)
El 28/04/13, tres exemplars a la desembocadura del Ridaura; primera citació de l'any. (Rosa Matesanz Torrent)
El 29/04/13, un exemplar a la bassa del Dofí, de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 29/04/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; el 30/04/13, almenys dos. (Rosa Matesanz Torrent, Daniel Roca, Aniol Negre Albertí, Josep Bujons Carmona)
El 30/04/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Xavier Domínguez Herrerías)
El 30/04/13, un exemplar a Solius, prop del mas Tapioles. (Rosa Matesanz Torrent)


Uns dels papamosques grisos (Muscicapa striata), el 28/04/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(176). Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
El 06/04/13, un mascle i una femella al rec d'Arena, als horts de Castell d'Aro; primera citació de l'any. (Jaume Ramot García)
El 20/04/13, dos exemplars prop del Tennis d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 27/04/13, un mascle a la bassa del Dofí, de Castell d'Aro; el 29/04/13, dues femelles i un mascle. (Xavier Domínguez Herrerías, Rosa Matesanz Torrent)
El 29/04/13, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; el 30/04/13, un. (Daniel Roca, Pau García Campderrós, Josep Bujons Carmona)
El 30/04/13, un exemplar a Solius. (Rosa Matesanz Torrent)


La femella de mastegatatxes (Ficedula hypoleuca), el 06/04/13. Foto: Jaume Ramot García.

(176'). Papamosques de collar (Ficedula albicollis)
El 28/04/13, un mascle prop de can Salvador, a Panedes, Llagostera; primera citació d'aquesta espècie a la vall del Ridaura. (Ponç Feliu Latorre)

(184). Oriol (Oriolus oriolus)
El 28/04/13, un exemplar prop de la desembocadura del Ridaura; primera citació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(188). Capsigrany (Lanius senator)
El 02/04/13, un exemplar als horts del darrere de l'ajuntament de Santa Cristina d'Aro. (Jaume Ramot García)
Els dies 05 i 06/04/13, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 13/04/13, una femella als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 18/04/13, un mascle als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 30/04/13, un exemplar a Solius, prop del mas Tapioles. (Rosa Matesanz Torrent)


Els capsigranys (Lanius senator), els dies 13 i 18/04/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(191'). Cornella negra (Corvus corone)
Presència continuada de dos exemplars als camps del Remei i el Tennis d'Aro, a Castell d'Aro; probablement siguin els mateixos exemplars que es veuen i se senten des dels estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Xavier Domínguez Herrerías)
El 06/04/13, dos exemplars, un adult i un segon any, a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 30/04/13, dos exemplars a Solius. (Rosa Matesanz Torrent)


Una de les cornelles negres (Corvus corone), el 05/04/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(204). Trencapinyes comú(Loxia curvirostra)
El 26/04/13, dos exemplars prop de l'abocador de Solius. (Josep Ma Bas Lay)

(209). Hortolà (Emberiza hortulana)
El 20/04/13, un exemplar a prop del Tennis d'Aro; cinquè registre d'aquesta espècie a la vall. (Rosa Matesanz Torrent)
El 21/04/13, dos exemplars al Remei, a Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


Un dels hortolans (Emberiza hortulana), el 20/04/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(0'''). Oca egípcia (Alopochen aegyptiaca)
El 21/04/13, dos exemplars adults, apart de la parella resident i els set polls, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí)
El 25/04/13, dos exemplars adults a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Miquel Pedrol García)


Les oques egípcies (Alopochen aegyptiaca), el 25/04/13. Foto: Miquel Pedrol García.MARÇ/2013


(6). Baldriga cendrosa (Calonectris diomedea)
El 10/03/13, almenys dos exemplars front la desembocadura del Ridaura; primera citació de l'any. (Rosa Matesanz Torrent)


Una de les baldrigues cendroses (Calonectris diomedea). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(10). Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de dinou exemplars, el 06/03/13. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Xavier Domínguez Herrerías, Jaume Ramot García, Aniol Negre Albertí)
Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, es torna a observar l'exemplar marcat amb anella verd clar amb inscripció negre 325, marcat, quan era un poll, a Fanel (Neuchâtel), Suïssa, el 22/06/07, a uns 655 km en línia recta. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 06/03/13, en dues hores de diferència, dos estols d'uns cent vint i setanta exemplars respectivament, en direcció nord, front la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)
El 21/03/13, un estol de seixanta exemplars, en direcció nord, front la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)


El vol de corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo), el 21/03/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
El 18/03/13, cinc exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació de l'any. (Jaume Ramot García, Francesc Dalmau)
El 27/03/13, tres exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 28/03/13, un. (Jaume Ramot García, Xavier Domínguez Herrerías)

(15). Esplugabous (Bubulcus ibis)
El 03/03/13, no menys de vuitanta-set exemplars a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de vuit exemplars el 31/03/13. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Xavier Domínguez Herrerías, Francesc Dalmau, Aniol Negre Albertí, Jaume Ramot García, Jordi Comellas Novell)
El 02/03/13, dos exemplars al Ridaura, sota el pont del Remei. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 02, 11, 16, 17, 28, 29, 30 i 31/03/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; els dies 04, 09 i 10/03/13, dos, els dies 21 i 24/03/13, tres. (Rosa Matesanz Torrent, Lluís Hugas Mulà, Carlos Alvarez Cros, Xavier Domínguez Herrerías, Aniol Negre Albertí)
Els dies 07, 13/03/13, un exemplar al Ridaura, entre el pont del Remei i el de vianants del carril bici. (Rosa Matesanz Torrent)
El 24/03/13, set exemplars en vol en direcció nord front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)


El martinet blanc (Egretta garzetta) el 07/03/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de deu exemplars el 07/03/13. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Xavier Domínguez Herrerías, Francesc Dalmau, Aniol Negre Albertí, Jaume Ramot García, Jordi Comellas Novell)
El 10/03/13, dos exemplars en vol sobre la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 19/03/13, sis exemplars en vol sobre Platja d'Aro. (Aniol Negre Albertí)


Alguns dels bernats pescaires (Ardea cinerea) el 07/03/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
El 27/03/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació de l'any. (Jaume Ramot García, Xavier Domínguez Herrerías)
El 28/03/13, quatre exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 29/03/13, cinc i el 30/03/13, un. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)


Dos dels agrons rojos (Ardea purpurea) el 28/03/13. Foto: Jaume Ramot García.

(19''). Becplaner (Platalea leucorodia)
El 28/03/13, un adult als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació d'aquesta espècie a la vall del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)


El becplaner (Platalea leucorodia), amb un bernat pescaire (Ardea cinerea).

(23). Ànec blanc (Tadorna tadorna)
El 12/03/13, dos exemplars, volant costa amunt, front la desembocadura del Ridaura. (Miquel Àngel Fuentes Rosúa)

(26). Xarxet (Anas crecca)
Presència fins al 31/03/13 als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de divuit exemplars el 06/03/13. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Aniol Negre Albertí, Jaume Ramot García, Francesc Dalmau)
El 02/03/13, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; els dies 06 i 07/03/13, quatre i el 28/03/13, tres. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)

(27). Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
El 02/03/13, un pollet sol, sense adults, al tram final del Ridaura; primer pollet de l'any. (Rosa Matesanz Torrent)


El pollet d'ànec collverd (Anas platyrhynchos) el 02/03/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(29). Xarrasclet (Anas querquedula)
El 14/03/13, dos mascles als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació de l'any. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)


Els xarrasclets (Anas querquedula), amb un mascle d'ànec cullerot (Anas clypeata), el 14/03/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro fins al 23/03/13, amb un màxim de deu exemplars (tres mascles), el 07/03/13. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Xavier Domínguez Herrerías, Miquel Àngel Fuentes Rosúa, Francesc Dalmau, Aniol Negre Albertí)


Alguns dels ànecs cullerots (Anas clypeata) el 02/03/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(34). Aligot vesper (Pernis apivorus)
El 19/03/13, dos exemplars en vol sobre Castell d'Aro; primera citació de l'any. (Josep Ma Bas Lay)

(35). Milà negre (Milvus migrans)
El 17/03/13, tres exemplars a l'abocador de Solius; primera citació de l'any. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels milans negres (Milvus migrans), el 17/03/13.

(36). Milà reial (Milvus milvus)
El 29/03/13, un exemplar a l'abocador de Solius; primera citació de l'any. (Josep Ma Bas Lay, Quico Parés, Carlos Alvarez Cros)

(37). Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
El 21/03/13, tres exemplars al massís de l'Ardenya; primera citació de l'any. (Josep Ma Bas Lay)

(38). Arpella vulgar (Circus aeruginosus)
El 07/03/13, un mascle als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 28/03/13, una femella als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García)


L'arpella vulgar (Circus aeruginosus) el 07/03/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(40'). Astor (Accipiter gentilis)
Presència continuada a l'Ardenya. (Josep Ma Bas Lay, Quico Parés, Carlos Alvarez Cros)

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 24/03/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí)
El 24/03/13, un exemplar a Castell d'Aro. (Aniol Negre Albertí)

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 07/03/13, tres exemplars prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)

(52). Rascló (Rallus aquaticus)
Presència continuada fins al 31/03/13 al tram final del Ridaura i als estanys. (Carlos Alvarez Cros, Ponç Feliu Latorre, Aniol Negre Albertí, Jaume Ramot García, Francesc Dalmau, Rosa Matesanz Torrent)


Un rascló (Rallus aquaticus), el 09/03/13.

(53). Polla pintada (Porzana porzana)
El 07/03/13, un exemplar mort prop del Ridaura, a l'alçada del càmping Riembau. (Rosa Matesanz Torrent)
El 08/03/13, un exemplar al Ridaura, a l'alçada dels estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Xavier Domínguez Herrerías)


La polla pintada (Porzana porzana), el 07/03/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(57). Fotja (Fulica atra)
Els dies 02, 28, 29, 30 i 31/03/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Xavier Domínguez Herrerías)
El 10/03/13, un mínim de 20 exemplars i algun ja s'observa ajocat al niu. (Carlos Alvarez Cros)


Una fotja vulgar (Fulica atra) al niu, el 10/03/13.

El 20/03/13, primers pollets a dos nius diferents. (Rosa Matesanz Torrent)


Els pollets de fotja vulgar (Fulica atra), el 20/03/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
El 14/03/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació de l'any. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
El 18/03/13, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García, Francesc Dalmau)
El 22/03/13, un mínim de deu exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 24, 28 i 29/03/13, almenys vuit exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 27/03/13, set, el 30/03/13, dotze i el 31/03/13, dos. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí, Jaume Ramot García, Xavier Domínguez Herrerías, Jordi Comellas Novell)
El 30/03/13, un estol d'uns quinze exemplars en migració per davant de la platja de Sant Pol. (Àlex Massana Pernias)


El cames-llargues (Himantopus himantopus), el 14/03/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
El 10/03/13, tres exemplars a la desembocadura del Ridaura; primera citació de l'any i presència posterior. (Carlos Alvarez Cros, Ponç Feliu Latorre, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
El 18/03/13, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Francesc Dalmau)
El 29/03/13, un exemplar al Ridaura, prop del pont del Remei; el 30/03/13, tres i el 31/03/13, dos. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels corriols petits (Charadrius dubius) el 10/03/13.

(65). Fredeluga (Vanellus vanellus)
Els dies 02 i 10/03/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(68). Territ variant (Calidris alpina)
El 21/03/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera citació primaveral feta a la vall. (Rosa Matesanz Torrent)


El territ variant (Calidris alpina). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb màxim de deu exemplars el 02/03/13. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Aniol Negre Albertí)
El 03/03/13, tres exemplars a la desembocadura del Ridaura; els dies 07, 10, 11 i 23/03/13, un i els dies 16 i 17/03/13, dos. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Aniol Negre Albertí)
Els dies 02, 03 i 24/03/13, un exemplar a la bassa del Dofí, de Castell d'Aro; el 04/03/13, quatre; el 10/03/13, dos i els dies 11, 16 i 17/03/13, tres. (Carlos Alvarez Cros, Lluís Hugas Mulà)

(77). Gamba-roja vulgar (Tringa totanus)
El 16/03/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació de l'any. (Carlos Alvarez Cros)
El 30/03/13, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 31/03/13, un. (Carlos Alvarez Cros)


La gamba-roja vulgar (Tringa totanus), el 16/03/13.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
Els dies 03, 10, 16, 17, 23 i 30/03/13, un exemplar al Ridaura, sota el pont del Remei. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 04, 07, 10, 11, 16, 17, 21, 28, 30 i 31/03/13, un exemplar a la bassa del Dofí, de Castell d'Aro; el 29/03/13, dos. (Lluís Hugas Mulà, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 04/03/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Lluís Hugas Mulà)
Els dies 06 i 16/03/13, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; els dies 18 i 22/03/13, tres i els dies 20, 23 i 30/03/13, un. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Francesc Dalmau, Aniol Negre Albertí)
El 27/03/13, un exemplar al tram final del Ridaura. (Jaume Ramot García)


La xivita (Tringa ochropus) el 07/03/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(81''). Paràsit gros (Stercorarius skua)
El 10/03/13, un exemplar front la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)
El 31/03/13, un exemplar front la punta d'en Pau, a S'Agaró. (Pere Baucells Colomer)


El paràsit gros (Stercorarius skua), el 10/03/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 02/03/13, diversos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 06/03/13, un centenar d'exemplar, tots en direcció costa amunt, front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols. (Dani Valverde Saubí)
Els dies 09 i 16/03/13, diversos exemplars front la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
El 10/03/13, set exemplars front la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)
El 17/03/13, diversos exemplars front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)
El 17/03/13, diversos exemplars front la punta d'en Pau. (Rosa Matesanz Torrent)
El 30/03/13, no menys de setanta-vuit exemplars a la platja Gran de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí)


L'estol mixt de gavina capnegra (Larus melanocephalus), el 30/03/13.

(83). Gavina menuda (Larus minutus)
El 07/03/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Xavier Domínguez Herrerías)

(85'). Gavina corsa (Larus audouinii)
El 02/03/13, un exemplar adult front la punta de Garbí, a Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)
El 10/03/13, un exemplar front la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)

(86). Gavina cendrosa (Larus canus)
El 02/03/13, un exemplar de segon hivern (tercer any calendari), a l'abocador de Solius. Malgrat l'aspecte d'adult, el color fosc de les cobertores primàries permet una datació inequívoca. (Carlos Alvarez Cros)


La gavina cendrosa (Larus canus), el 02/03/13.

El 10/03/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; probablement el mateix de la citació anterior. (Carlos Alvarez Cros, Ponç Feliu Latorre)


La gavina cendrosa (Larus canus), el 10/03/13.

(86'). Gavià fosc (Larus fuscus)
Els dies 02, 09, 17 i 23/03/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; els dies 03, 10, 28 i 29/03/13, almenys dos, el 16/03/13, tres i el 27/03/13, sis. (Carlos Alvarez Cros, Xavier Domínguez Herrerías, Jaume Ramot García)

(102). Xot (Otus scops)
El 24/03/13, un exemplar canta prop del mas Candell, a Castell-Platja d’Aro. (Jaume Ramot García)

(108). Falciot negre (Apus apus)
El 14/03/13, un exemplar sobre els estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació de l'any. (Àlex Massana Pernias)

(110). Ballester (Apus melba)
El 29/03/13, fort pas xobre l'Ardenya; primera citació de l'any. (Josep Ma Bas Lay, Quico Parés, Carlos Alvarez Cros)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
El 03/03/13, un exemplar al Ridaura, sota el pont del Remei. (Carlos Alvarez Cros)
El 06/03/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)
El 20/03/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 03/03/13, un mascle a la pollancreda que hi ha entre la variant de Santa Cristina a Castell d'Aro i Can Provensal. (Carlos Alvarez Cros)
El 26/03/13, un exemplar al roure del Tennis. (Jaume Ramot García)


El picot garser petit (Dendrocopos minor), el 03/03/13.

(122). Oreneta de ribera (Riparia riparia)
El 06/03/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació de l'any. (Rosa Matesanz Torrent)

(125). Oreneta cua-rogenca (Cecropis daurica)
El 12/03/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació de l'any. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 13, 17 i 29/03/13, diversos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; els dies 14, 23 i 24/03/13, almenys tres. (Rosa Matesanz Torrent, Àlex Massana Pernias, Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí)


Una de les orenetes cua-rogenques (Cecropis daurica) el 13/03/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(131). Grasset de muntanya (Anthus spinoletta)
Els dies 02 i 03/03/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 18/03/13, dos. (Carlos Alvarez Cros, Francesc Dalmau)
Els dies 17 i 28/03/13, un exemplar al Ridaura, sota el pont del Remei. (Carlos Alvarez Cros)

(132). Cuereta groga (Motacilla flava)
El 10/03/13, un mascle als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació de l'any. (Carlos Alvarez Cros)

(141). Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
El 02/03/13, un exemplar prop del Tennis d'Aro; primera i molt primerenca citació prenupcial. (Jaume Ramot García)

(156). Boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus)
El 16/03/13, un exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació prenupcial. (Jaume Ramot García)
El 20/03/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(157). Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
El 02/03/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera i molt primerenca citació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(163). Tallarol de garriga (Sylvia cantillans)
El 29/03/13, alguns exemplars a can Codolar, a l'Ardenya; primera citació de l'any. (Josep Ma Bas Lay, Quico Parés, Carlos Alvarez Cros)

(188). Capsigrany (Lanius senator)
L'11/03/13, un exemplar a Castell d'Aro; primera citació de l'any. (Rosa Matesanz Torrent)
El 15/03/13, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(191'). Cornella negra (Corvus corone)
El 02/03/13, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; els dies 23, 24, 29, 30 i 31/03/13, un. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí)
El 02/03/13, dos exemplars a santa Cristina d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent).
Els dies 07, 09 i 17/03/13, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros, Josep Ma Bas Lay)
El 23/03/13, un exemplar volant cap a l’Est , sobre la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)
El 17/03/13, dos exemplars en vol sobre l'ermita de Sant Elm, a Sant Feliu de Guíxols (Rosa Matesanz Torrent).
El 25/03/13, cinc exemplars sobre Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 30/03/13, dos exemplars a l'abocador de Solius (Carlos Alvarez Cros)


Una de les cornelles negres (Corvus corone), el 02/03/13, als estanys.

(202). Lluer (Carduelis spinus)
El 10/03/13, un mínim de tres exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(203). Passerell comú (Carduelis cannabina)
El 03/03/13, una parella als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(0'''). Oca egípcia (Alopochen aegyptiaca)
El 10/03/13, dos exemplars en vol sobre a la bassa del Dofí, de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)FEBRER/2013


(10). Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim d'uns vint exemplars, el 23/02/13. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí, Carles Vendrell, Pau García Campderròs, Xavier Domínguez Herrerías)
Un dels exemplars del 17/02/13, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, estava marcat i es va llegir l'anella verd clar amb inscripció negre 325, amb la qual cosa s'ha esbrinat que aquest ocell va ser marcat, quan era un poll, a Fanel (Neuchâtel), Suïssa, el 22/06/07, a uns 655 km en línia recta. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí)
L' exemplar, marcat com a poll a Dinamarca al 2001 amb anella de plàstic llegible a distància (T4J), és tornat a detectar altra vegada, el 17/02/13 al S’Adolitx i el 23/02/13 a la cala del Vigatà; un bon exemple de fidelitat al lloc d'hivernada.(Carlos Alvarez Cros)


Els corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo) marcats, el 17/02/13.

(15). Esplugabous (Bubulcus ibis)
El 10/02/13, no menys de setanta-set exemplars a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)


Aguns dels esplugabous (Bubulcus ibis).

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 01, 19 i 20/02/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de sis exemplars, els dies 17 i 23/02/13 . (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Aniol Negre Albertí, Carles Vendrell)
El 03/02/13, un exemplar al Ridaura, sota el pont del Remei. (Jaume Ramot García)
El 09/02/13, un exemplar al Ridaura, al passallís de can Bada. (Rosa Matesanz Torrent)
El 21/02/13, un exemplar a la bassa del Dofí, de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


El martinet blanc (Egretta garzetta) a la bassa del Dofí el 21/02/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de tretze exemplars el 24/02/13. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Aniol Negre Albertí, Carles Vendrell, Pau García Campderròs, Xavier Domínguez Herrerías)
El 03/02/13, un exemplar al Ridaura, sota el pont del Remei. (Jaume Ramot García)
El 12/02/13, un exemplar a la cala Urgell de Sant Feliu de Guíxols. (Jaume Ramot García)
El 23/02/13, un exemplar a les basses noves del golf Costa Brava, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels bernats pescaires (Ardea cinerea) l'01/02/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(19). Cigonya blanca (Ciconia ciconia)
El 05/02/13 un exemplar a la bassa de rec del costat del restaurant Panedes. (Enric Tauler)

(21). Cigne mut (Cygnus olor)
Els dies 12 i 27/02/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. Aquest exemplar ja havia estat observat altres vegades al mateix indret. Veure observació del 26/01/13. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)


El cigne mut (Cygnus olor), el 27/02/13. Fotos: Rosa Matesanz Torrent.

(26). Xarxet (Anas crecca)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb màxims de vint els dies 02 i 03/02/13 i vint-i-quatre els dies 10 i 23/02/13. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Aniol Negre Albertí, Carles Vendrell, Pau García Campderròs)
El 04/02/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; els dies 19 i 24/02/13, dos i el 27/02/13, tres. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Xavier Domínguez Herrerías)


Onze dels xarxets (Anas crecca) el 02/02/13.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de nou exemplars (un mascle), els dies 02, 08 i 09/02/13; el 24/02/13 sis exemplars (2 mascles). (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Aniol Negre Albertí, Carles Vendrell, Pau García Campderròs)

(40'). Astor (Accipiter gentilis)
Presència continuada a l'Ardenya. (Josep Ma Bas Lay)
El 24/02/13, a l'abocador de Solius, un exemplar falla un atac a un gavià argentat. (Carlos Alvarez Cros)

(41). Esparver (Accipiter nisus)
Presència continuada a l'Ardenya. (Josep Ma Bas Lay)
El 24/02/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 26/02/13, un exemplar a la bassa del Dofí, de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)


L'esparver (Accipiter nisus) a la bassa, el 26/02/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
El 12/02/13, un exemplar a un penya-segat litoral de Sant Feliu de Guíxols. (Jaume Ramot García)

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 13/02/13, quatre exemplars prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)

(53). Polla pintada (Porzana porzana)
Els dies 16, 17 i 20/02/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera citació i molt primerenca del pas prenupcial. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí, Rosa Matesanz Torrent)


La polla pintada (Porzana porzana), el 16/02/13.

(57). Fotja (Fulica atra)
Els dies 04, 09, 10, 23, 24 i 27/02/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí, Xavier Domínguez Herrerías)

(60'). Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
El 17/02/13, sis exemplars volant costa amunt front la desembocadura del Ridaura. Nova espècie a la vall del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(61). Torlit (Burhinus oedicnemus)
Els dies 24 i 25/02/13, un exemplar a uns camps propers al Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)

(65). Fredeluga (Vanellus vanellus)
El 02/02/13, un mínim de disset exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; el 09/02/13, tenta-nou, el 10/02/13, trenta-set i els dies 16 i 17/02/13, trenta-dos. (Carlos Alvarez Cros)
El 21/02/13, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 23/02/13, un. (Rosa Matesanz Torrent)


Una de les fredelugues (Vanellus vanellus) als estanys, el 21/02/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb màxims de tres exemplars els dies 16 i 17/02/13. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí, Rosa Matesanz Torrent, Carles Vendrell)
Presència al Ridaura, sota el pont del Remei amb un màxim de cinc exemplars el 03/02/13,. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 05 i 21/02/13, dos exemplars a la bassa del Dofí, de Castell d'Aro; els dies 16 i 23/02/13, un, els dies 20 i 27/02/13, quatre, el 26/02/13, sis. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
Els dies 08, 16, 24 i 27/02/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; el 19/02/13, tres i el 20/02/13, cinc. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


Un dels becadells (Gallinago gallinago), el 06/02/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
Els dies 02 i 10/02/13, un exemplar al Ridaura, sota el pont del Remei. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 05, 20, 26 i 27/02/13, un exemplar a la bassa del Dofí, de Castell d'Aro; el 21/02/13, dos. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)


Una de les xivites (Tringa ochropus) a la bassa del Dofí el 21/02/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 23/02/13 almenys un exemplar front a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 24/02/13 diversos exemplars front a la desembocadura del Ridaura. (Pau García Campderròs)

(86'). Gavià fosc (Larus fuscus)
El 02/02/13, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(103). Duc (Bubo bubo)
El 04/02/13, es troba un exemplar electrocutat sota una torre d'alta tensió al puig de la Gramoia. L'ocell, que portava una anella metàl·lica, havia estat marcat com a poll a un penya-segat litoral de Sant Feliu de Guíxols, el 08/04/11. (Jaume Ramot García)
A primers de mes, es constata que algunes parelles estan en procés de posta o ja han iniciat l'incubació. (Jaume Ramot García)


El duc electrocutat (Bubo bubo). Foto: Jaume Ramot García.

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Els dies 02 i 17/02/13, un exemplar al Ridaura, sota el pont del Remei. (Carlos Alvarez Cros)
El 26/02/13, un exemplar a la bassa del Dofí, de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)

(114). Puput (Upupa epops)
El 09/02/13, un exemplar a la bassa de les Reinetes, a Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 09/02/13, dos exemplars prop del càmping Riembau. (Rosa Matesanz Torrent)
El 10/02/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 24/02/13, un exemplar a uns camps propers al Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)


Les puputs (Upupa epops) el 09/02/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 13/02/13, dos exemplars reclamen a la pollancreda que hi ha entre la variant de Santa Cristina a Castell d'Aro i Can Provensal. (Jaume Ramot García)
El 13/02/13, un exemplar a la pollancreda de can Calvet, a Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 24/02/13, vols nupcials d'una parella a la pollancreda que hi ha entre la variant de Santa Cristina a Castell d'Aro i Can Provensal. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels picots garsers petits (Dendrocopos minor), el 13/02/13. Foto: Jaume Ramot García.

(124). Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
El 17/02/13, almenys dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí)

(126). Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)
El 22/02/13, cinc exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació prenupcial. (Rosa Matesanz Torrent)

(131). Grasset de muntanya (Anthus spinoletta)
El 02/02/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Del 02 al 23/02/13, un exemplar al Ridaura, sota el pont del Remei. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)

(136). Pardal de bardissa (Prunella modularis)
El 09/02/13, dos exemplars a la bassa de les Reinetes, a Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(149). Tord ala-roig (Turdus iliacus)
El 02/02/13, un mínim de dos exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(191'). Cornella negra (Corvus corone)
El 02/02/13, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 05/02/13, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)

(202). Lluer (Carduelis spinus)
El 19/02/13, sengles estols de dos i tres exemplars prop de l'abocador de Solius. (Josep Ma Bas Lay)

(204). Trencapinyes comú(Loxia curvirostra)
El 19/02/13, sengles estols de tres i cinc exemplars prop de l'abocador de Solius; el 21/02/13, un. (Josep Ma Bas Lay)

(0'''). Oca egípcia (Alopochen aegyptiaca)
El 21/02/13, els dos exemplars adults dels estanys de les Escoles de Platja d'Aro, acompanyen vuit pollets. Aquest any han avançat la cria disset dies respecte l'any passat. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí, Carles Vendrell, Pau García Campderròs)


Les oques egípcies (Alopochen aegyptiaca) als estanys, el 21/02/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.
GENER/2013


(10). Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
El 05/01/13, vint-i-tres exemplars al dormidor de la punta d'en Bosch. (Jaume Ramot García)
El 12/01/13, no menys de catorze exemplars a l'ajocador de cala Jonca (Carlos Alvarez Cros)


Un dels corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo), el 05/01/13. Foto: Jaume Ramot García.

(11). Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis)
El 12/01/13, onze exemplars al dormidor de la punta d'en Bosch. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent, Pepi Compte Angela, Marc Homs Pedrosa, Lluís Hugas Mulà)
El 30/01/13, set exemplars front la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)


Alguns dels corbs marins emplomallats (Phalacrocorax aristotelis), el 30/01/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(15). Esplugabous (Bubulcus ibis)
El 13/01/13, no menys de cent cinquanta-vuit exemplars a l'ajocador dels estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 26/01/13, no menys de cinquanta-set exemplars a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 13, 15, 21 i 26/01/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 27/01/13, dos. (Raül Calderon Alvarez, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 17/01/13, tres exemplars a la desembocadura del Ridaura; el 26/01/13, un. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 20, 25, 26 i 27/01/13, un exemplar al Ridaura, a l'alçada del Remei, a Castell d'Aro; el 24/01/13 dos. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)


El martinet blanc (Egretta garzetta) el 15/01/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de sis exemplars el 03/01/13. (Rosa Matesanz Torrent, Xavier Higueruelo, Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí, Ponç Feliu Latorre, Raül Calderon Alvarez, Oriol Cortes)
El 06/01/13, un exemplar al pla de Santa Cristina d'Aro; el 12/01/13, dos. (Jaume Ramot García)
El 08/01/13, un exemplar a la bassa del Dofí, de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


Un dels bernats pescaires (Ardea cinerea) el 03/01/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(21). Cigne mut (Cygnus olor)
El 26/01/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. Llueix un 44 marcat al costat dret del bec. Probablement és el mateix exemplar que ja va ser observat al mateix indret de l'01 al 05/05/12 i el 09/12/11. Un altre exemplar marcat igualment amb un 44 al bec va ser trobat a primers de març de 2008 a Sant Feliu de Guíxols; aquest exemplar va morir de botulisme l'estiu d'aquell mateix any. (Carlos Alvarez Cros, Lluís Hugas Mulà)


El cigne mut (Cygnus olor) als estanys.

(25). Ànec griset (Anas strepera)
L'11/01/13, una femella als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Ponç Feliu Latorre)

(26). Xarxet (Anas crecca)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb màxims de divuit exemplars els dies 12 i 15/01/13, dinou el 13/01/13 i vint el 27/01/13. (Rosa Matesanz Torrent, Xavier Higueruelo, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Ponç Feliu Latorre, Aniol Negre Albertí, Raül Calderon Alvarez, Oriol Cortes)


Dos dels xarxets (Anas crecca) el 03/01/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de nou exemplars el 04/01/13. (Xavier Higueruelo, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Ponç Feliu Latorre, Aniol Negre Albertí, Raül Calderon Alvarez, Oriol Cortes)


Set dels ànecs cullerot (Anas clypeata) el 04/01/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(35). Milà negre (Milvus migrans)
El 08/01/13, un exemplar a l'abocador de Solius; interessant dada hivernal. (Jaume Ramot García)

(40'). Astor (Accipiter gentilis)
Els dies 08 i 23/01/13, un exemplar prop de l'abocador de Solius; l'11/01/13, dos. (Josep Ma Bas Lay)
Es troba un niu de l'any passat al massís de l'Ardenya; primer indici de cria segura a la vall. (Josep Ma Bas Lay, Jaume Ramot García)

(41). Esparver (Accipiter nisus)
L'11/01/13, un exemplar a l'abocador de Solius. (Josep Ma Bas Lay)
El 15/01/13, un exemplar a Sant Feliu de Guíxols. (Aniol Negre Albertí)

(42). Aligot comú (Buteo buteo)
El 08/01/13, a l'abocador de Solius, s'observa no menys de set exemplars; l'11/01/13, sis. (Josep Ma Bas Lay)

(42'). Àguila daurada (Aquila chrysaetos)
El 08/01/13, un exemplar adult a l'abocador de Solius. Nova espècie a la vall del Ridaura. (Josep Ma Bas Lay)

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
El 05/01/13, un exemplar a un penya-segat litoral de Sant Feliu de Guíxols; el 12/01/13, dos. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent, Pepi Compte Angela, Marc Homs Pedrosa, Lluís Hugas Mulà)
El 12/01/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 05/01/13, un exemplar prop del Tennis d'Aro; el 08/01/13, vuit. (Jaume Ramot García)

(52). Rascló (Rallus aquaticus)
Els dies 03, 11, 12 i 29/01/13, un exemplar a la bassa del Dofí, de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


El rascló (Rallus aquaticus) el 03/01/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(64'). Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
El 05/01/13, tres exemplars prop de can Barella; sisena citació a la vall, la darrera de les quals es va produir a finals del 2007. (Carlos Alvarez Cros)


Dues de les daurades grosses (Pluvialis apricaria).

(65). Fredeluga (Vanellus vanellus)
El 05/01/13, un mínim de catorze exemplars prop de can Barella, el 06/01/13, vint-i-vuit, els dies 12 i 13/01/13, vint-i-nou i el 19/01/13, trenta-cinc. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 03, 08, 17 i 26/01/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
Els dies 03, 15, 18, 19, 26, 27 i 28/01/13, un exemplar a la bassa del Dofí, de Castell d'Aro; els dies 04 i 05/01/13, dos. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Lluís Hugas Mulà)
Els dies 04, 08, 13, 15 i 20/01/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, els dies 11 i 12/01/13, quatre. (Rosa Matesanz Torrent, Ponç Feliu Latorre, Carlos Alvarez Cros, Raül Calderon Alvarez)
El 12/01/13, dos exemplars al Ridaura, sota el pont del Remei; el 13/01/13, un, el 23/01/13, dos i el 18/01/13, quatre. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


El becadell (Gallinago gallinago), a la bassa del Dofí, 03/01/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 28/01/13, encara l'exemplar hivernant a la bassa del Dofí, de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Lluís Hugas Mulà)
Els dies 03 i 27/01/13, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros, Raül Calderon Alvarez)
El 12/01/13, dos exemplars al Ridaura, sota el pont del Remei; els dies 13, 14, 18 i 29/01/13, un. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


La xivita (Tringa ochropus), el 03/01/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 28/01/13, uns vint exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Hubert Mas Pueyo)

(88). Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
El 17/01/13, catorze exemplars front la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)

(103). Duc (Bubo bubo)
Del 03 al 26/01/13, una parella a un penya-segat de Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)
El 07/01/13, un exemplar canta dins el casc urbà de Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)
El 08/01/13, un exemplar reclama prop de la urbanització Roca de Malvet. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
El 14/01/13, un exemplar a un altre penya-segat de Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
El 20/01/13, un exemplar reclama al puig de la Gramoia. (Jaume Ramot García)
El 25/01/13, un exemplar reclama prop de Pedralta. (Jaume Ramot García)


La parella de ducs (Bubo bubo) el 03/01/13. Fotos: Rosa Matesanz Torrent.

(105). Gamarús (Strix aluco)
El 04/01/13, un exemplar canta prop de la Font Picant. (Jaume Ramot García)
El 07/01/13, un exemplar canta prop de Sant Amanç, a Sant Feliu de Guíxols. (Jaume Ramot García)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
El 12/01/13, un exemplar a la punta d'en Pau, a S¡Agaró. (Aniol Negre Albertí)

(114). Puput (Upupa epops)
El 03/01/13, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; els dies 05, 17 i 26/01/13, un. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 07/01/13, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 25/01/13, un exemplar prop del càmping Riembau. (Jaume Ramot García)


Una de les puputs (Upupa epops) el 03/01/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(131). Grasset de muntanya (Anthus spinoletta)
El 03/01/13, un exemplar a la bassa del Dofí, de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 12 i 13/01/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Raül Calderon Alvarez)
De l'11 al 26/01/13, un exemplar al Ridaura, sota el pont del Remei. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


El grasset de muntanya (Anthus spinoletta) el 03/01/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(123). Roquerol (Ptyonoprogne rupestris)
El 05/01/13, no menys de cent divuit exemplars al dormidor del Beach Palace, a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 08/01/13, vuit exemplars a l'abocador de Solius; segona citació a aquest indret. (Jaume Ramot García)

(150). Griva (Turdus viscivorus)
L'11/01/13, una dotzena d'exemplars prop de l'abocador de Solius. (Josep Ma Bas Lay)
El 26/01/13, no menys de tretze exemplars a Panedes, a Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(191'). Cornella negra (Corvus corone)
El 06/01/13, un exemplar a Panedes, a Llagostera; el 13/01/13, dos. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)
El 27/01/13, un exemplar al pla de Solius. (Jaume Ramot García)

(194). Estornell negre (Sturnus unicolor)
L'11/01/13, almenys dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Ponç Feliu Latorre)
El 12/01/13, almenys un exemplar a l'abocador de Solius; el 26/01/13, dos. (Carlos Alvarez Cros)

(202). Lluer (Carduelis spinus)
El 08/01/13, un mínim de tres exemplars a la desembocadura del Ridaura; el 26/01/13, dos. (Jaume Ramot García; Rosa Matesanz Torrent)


Un dels lluers (Carduelis spinus) el 26/01/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(203). Passerell comú (Carduelis cannabina)
El 06/01/13, divuit exemplars a Panedes, Llagostera. (Jaume Ramot García)
El 27/01/13, no menys de tres exemplars a l'abocador de Soius. (Carlos Alvarez Cros)


Una parella de passerells comuns (Carduelis cannabina) el 27/01/13.

(204). Trencapinyes comú(Loxia curvirostra)
L'11/01/13, quatre exemplars prop de l'abocador de Solius; el 17/01/13 vuit o nou. (Josep Ma Bas Lay)

(205). Durbec (Coccothraustes coccothraustes)
El 26/01/13, un exemplar a la riera Banyaloca, a Panedes, a l'alçada de can Barella. (Carlos Alvarez Cros)

(208). Sit negre (Emberiza cia)
L'11/01/13, dos exemplars prop de Sant Baldiri, a Sant Feliu de Guíxols. (Josep Ma Bas Lay)

(0'''). Oca egípcia (Alopochen aegyptiaca)
El 31/01/13, encara presència dels dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Xavier Higueruelo, Carlos Alvarez Cros, Ponç Feliu Latorre, Oriol Cortes, Aniol Negre Albertí, Raül Caldetron Alvarez)


Les oques egípcies (Alopochen aegyptiaca) el 05/01/13.

(1). Ànec mut (Cairina moschata var. domestica)
Del 21 al 26/01/13, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)


Els ànecs muts (Cairina moschata var. domestica) el 21/01/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.


Free web hostingWeb hosting