TORNAR A:   DARRERES OBSERVACIONS

                      DARRERES OBSERVACIONS INTERESSANTS. ANY 2015

  Xibec (Netta rufina)
  Capó reial (Plegadis falcinellus)
  Falcó cama-roig (Falco vespertinus) (16-31/05/15)
  Falcó de la reina (Falco eleonorae)
  Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
  Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
  Batallaire (Philomachus pugnax) (13/03/15), (01/04/15)
  Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
  Gavià caspi (Larus cachinnans) (07/03/15), (04/04/15), (19/12/15)
  Gavineta de tres dits (Risa tridactyla)
  Fraret (Fratercula arctica) (08/02/15), (15/02/15)
  Cucut reial (Clamator glandarius ) (16/03/15), (10/06/15), (15/08/15)
  Colltort (Jynx torquilla)
  Cuereta blanca endolada (Motacilla alba yarrellii)
  Cotxa blava escandinava (Luscinia svecica svecica)
  Griva cerdana (Turdus pilaris) (17/01/15), (31/01/15), (07/02/15)
  Gralla (Corvus monedula)
  Bosqueta icterina (Hippolais icterina)
  Pelicà rosat (Pelecanus rufescens)
  Agapornis de Fischer (Agapornis fischeri)

GENER,   FEBRER,   MARÇ,   ABRIL,   MAIG,   JUNY,   JULIOL,   AGOST,   SETEMBRE,   OCTUBRE,   NOVEMBRE,   DESEMBRE

També podeu veure les del anys: 2005,   2006,   2007,   2008,   2009,   2010,   2011,   2012,   2013  i   2014


En vermell les observacions de noves espècies i en blau les observacions d'evidències de cria de noves espècies.

DESEMBRE/2015

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de quatre exemplars el 05/12/15. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 10/12/15, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


Els martinets blancs (Egretta garzetta), el 05/12/15.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de quatre exemplars els dies 23 i 25/12/15. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Raül Calderon Alvarez)
Del 05 a l'11/12/15, un exemplar prop de can Perera a Panedes, Llagostera; el 10/12/15, dos. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/12/15, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels bernats pescaires (Ardea cinerea), l'01/12/15. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(26). Xarxet (Anas crecca)
Els dies 01, 09, 10, 13 i 27/12/15, tres exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 05/12/15, sis, l'11/12/15, cinc, el 23/12/15, quatre, el 25/12/15, un. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Raül Calderon Alvarez)
Del 03 al 09/12/15, una femella a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 04 i 12/12/15, quatre exemplars a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; els dies 05, 07, 08, 21, 23 i 27/12/15, un, el 06/12/15, cinc, els dies 11 i 19/12/15, tres, els dies 15 i 21/12/15, dos. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


Dos dels xarxets (Anas crecca), el 04/12/15, a la bassa del Dofí.

(27). Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
El 17/12/15, diverses còpules dels més de setanta-cinc exemplars, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


Una de les còpules d'ànecs collverds (Anas platyrhynchos). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(28). Ànec cuallarg (Anas acuta)
El 15/12/15, una femella a un dels estanys del golf de Mas Nou, de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García)


L'ànec cuallarg (Anas acuta). Foto: Jaume Ramot García.

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 03/12/15, un exemplar a Platja d'Aro. (Albert Busquets)
L'11/12/15, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora. (Carlos Alvarez Cros)
El 15/12/15, un exemplar captura una cuereta blanca (Motacilla alba), al golf de Mas Nou, de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García)
Els dies 19 i 26/12/15, un exemplar prop de Sant Amanç, a Sant Feliu de Guíxols. (Eudald Pujol Buxó)
El 20/12/15, un exemplar prop de la punta de Garbí, a Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)

(44). Àguila cuabarrada (Aquila fasciata)
El 15/12/15, un adult a Panedes, Llagostera. (Toni Strubell Trueta)

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
El 10/12/15, un exemplar a un penya-segat de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)


El falcó pelegrí (Falco peregrinus).

(65). Fredeluga (Vanellus vanellus)
El 05/12/15, un exemplar prop de can Perera a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 12/12/15, un exemplar prop de can Barella a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


La fredeluga (Vanellus vanellus), el 12/12/15.

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 05, 17, 21 i 23/12/15, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Del 09 al 12/12/15, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels becadells comuns (Gallinago gallinago), el 17/12/15. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 25/12/15, un a la desembocadura del Ridaura. (Raül Calderon Alvarez)

(86'''?). Gavià caspi? (Larus cachinnans?)
El 19/12/15, a l'abocador de Solius, s'observa almenys dos exemplars de primer hivern. (Carlos Alvarez Cros)


Els gavians caspis (Larus cachinnans).

(93). Gavot (Alca torda)
El 20/12/13, un exemplar, volant costa amunt front la punta Prima. (Josep Ma Bas Lay)

(98). Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
El 07/12/15, almenys vuitanta-un exemplars a can Juanals, a Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 04/12/15 un exemplar al port de Sant Feliu de Guíxols i un altre o el mateix a les Sofreres. (Carlos Alvarez Cros)
El 05/12/15 almenys tres exemplars a la cala del cap de Mort, a Sant Feliu de Guíxols. (Josep Ma Bas Lay)
El 20/12/15, un exemplar prop de la punta de Garbí, a Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)
El 25/12/15 un exemplar a la badia de Sant Feliu de Guíxols. (Raül Calderon Alvarez)


Un dels blauets (Alcedo atthis), del Parc dels Estanys, el 23/12/15. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(114). Puput (Upupa epops)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de quatre exemplars els dies 07 i 13/12/15. (Carlos Alvarez Cros)
El 04/12/15, dos exemplars prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 19/12/15, dos exemplars al giratori est de la carretera de Santa Cristina d'Aro a Sant Feliu. (Carlos Alvarez Cros)
El 21/12/15, un exemplar prop de la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


Dues de les puputs (Upupa epops), el 06/12/15.

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 04/12/15, un exemplar a la pollancreda de can Provensal. (Carlos Alvarez Cros)
El 14/12/15, un exemplar prop de la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)

(134). Cuereta blanca (Motacilla alba)
L'11/12/15, un mínim de cent vuitanta-cinc exemplars a un únic camp llaurat, prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(136). Pardal de bardissa (Prunella modularis)
El 27/12/15, almenys un exemplar a Penya Seca, a Sant Feliu de Guíxols. (Jaume Ramot García)

(161). Tallareta cuallarga (Sylvia undata)
El 27/12/15, un exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(173). Reietó (Regulus regulus)
Els dies 09, 12 i 27/12/15, almenys dos exemplars prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 10/12/15, almenys dos exemplars prop de la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 13 i 27/12/15, almenys dos exemplars a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 20/12/15, almenys dos exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 20/12/15, almenys un exemplar prop de la punta de Garbí, a Sant Feliu de Guíxols; el 29/12/15, dos. (Rosa Matesanz Torrent)
El 25/12/15 un exemplar a Sant Feliu de Guíxols. (Raül Calderon Alvarez)

(187). Botxí (Lanius meridionalis)
De l'01 al 28/12/15, un exemplar entre can Barella i can Perera, a Panedes, Llagostera. (Toni Strubell Trueta, Carlos Alvarez Cros)


El botxí (Lanius meridionalis), el 04/12/15.

(191'). Cornella negra (Corvus corone)
Els dies 08 i 10/12/15, dos exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(202). Lluer (Carduelis spinus)
El 08/12/15, sis exemplars a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(203). Passerell comú (Carduelis cannabina)
L'01/12/15, almenys deu exemplars a Panedes, Llagostera; els dies 05 i 11/12/15, un, el 13/12/15, tres. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)

(1''''). Tórtora domèstica (Streptopelia risoria)
El 07/12/15, un exemplar a can Juanals, a Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


La tórtora domèstica (Streptopelia risoria).
NOVEMBRE/2015

(10). Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
El 28/11/15, un estol de més de cent trenta exemplars en vol, costa amunt, front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols; xifra rècord a la vall. (Carlos Alvarez Cros)


Els corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo).

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de tres exemplars els dies 01 i 07/11/15. (Carlos Alvarez Cros, Raül Calderón Alvarez, Rosa Matesanz Torrent)


Un dels martinets blancs (Egretta garzetta), el 06/11/15. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de tres exemplars l'01/11/15. (Carlos Alvarez Cros, Raül Calderón Alvarez, Rosa Matesanz Torrent)
El 28/11/15, un exemplar a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels bernats pescaires (Ardea cinerea), el 24/11/15. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(26). Xarxet (Anas crecca)
Els dies 01, 07, 19, 22 i 29/11/15, una femella a la desembocadura del Ridaura; els dies 14 i 15/11/15, dos. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
L'01/11/15, una femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 15/11/15, dos mascles i tres femelles. (Carlos Alvarez Cros, Raül Calderón Alvarez)
Els dies 01, 06 i 10/11/15, quatre exemplars a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; els dies 02 i 08/11/15, tres, el 12/11/15, cinc, els dies 14 i 15/11/15, un, del 19 al 27/11/15, sis, el 29/11/15, almenys dos. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)


Dos dels xarxets (Anas crecca), l'01/11/15.

(28). Ànec cuallarg (Anas acuta)
L'01/11/15, una femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Raül Calderón Alvarez)

(40'). Astor (Accipiter gentilis)
El 10/11/15, un exemplar volant alt sobre Panedes, Llagostera. (Toni Strubell Trueta)

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 05/11/15, un exemplar caçant prop de l'Institut de Castell d'Aro; el 13/11/15, dos exemplars en vol. (Rosa Matesanz Torrent)
El 22/11/15, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 28/11/15, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(58). Grua (Grus grus)
El 27/11/15, un estol d'entre 30 a 40 exemplars sobre la el pla dels Horts de la Casa Nova. (Mònica López García)
El 28/11/15, dos estols (18+11), pràcticament junts, entre can Perera i can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(65). Fredeluga (Vanellus vanellus)
El 07/11/15, dos exemplars al pla de Santa Cristina d'Aro. (Jaume Ramot García)
L'11/11/15, un vol de vint-i-dos exemplars a Panedes, Llagostera. (Josep Ma Bas Lay)

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 19 i 28/11/15, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 29/11/15, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora. (Carlos Alvarez Cros)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de tres exemplars l'01/11/15. (Carlos Alvarez Cros, Raül Calderón Alvarez, Rosa Matesanz Torrent)
Presència a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 22/11/15, dos exemplars a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; el 29/11/15, un. (Carlos Alvarez Cros)

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 08/11/15, un mascle a la pollancreda de can Provensal. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/11/15, un exemplar prop de la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 28/11/15, un exemplar prop de Sant Amanç, a Sant Feliu de Guíxols. (Eudald Pujol Buxó)


El picot garser petit (Dendrocopos minor).

(150). Griva (Turdus viscivorus)
El 28/11/15, no menys de setze exemplars, a un camp prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(157). Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
El 08/11/15, encara un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(173). Reietó (Regulus regulus)
L'01/11/15, no menys de quatre exemplars a S'Agaró. (Rosa Matesanz Torrent)
El 15/11/15, almenys un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels reietons (Regulus regulus). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(191'). Cornella negra (Corvus corone)
El 23/11/15, un exemplar en vol prop de Sant Pol. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 28 i 29/11/15, almenys un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros, Eudald Pujol Buxó)
El 29/11/15, un exemplar a un camp del costat de la variant de Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(194). Estornell negre (Sturnus unicolor)
El 29/11/15, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(203). Passerell comú (Carduelis cannabina)
El 29/11/15, almenys un exemplar prop can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
OCTUBRE/2015

(9). Mascarell (Morus bassanus)
El 06/10/15, dos exemplars entre Sant Feliu de Guíxols i Tossa de Mar. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
L'01/10/15, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 04/10/15, un jove, el 10/11/15 un exemplar. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent, Francesc Farran)

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de quatre exemplars els dies 04 i 31/10/15. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Raül Calderón Alvarez)
Els dies 06 i 22/10/15, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; l'11/10/15, dos. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)


Dos martinets blancs (Egretta garzetta), el 04/10/15. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(16'). Agró blanc (Casmerodius albus)
L'01/10/15, encara l'exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García)

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de set exemplars els dies 04 i 19/10/15. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent, Josep Ma Bas Lay, Carlos Alvarez Cros, Francesc Farran, Raül Calderón Alvarez)
El 04/10/15, dos exemplars a Panedes, Llagostera. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
El 14/10/15, cinc exemplars prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 29/10/15, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


Un dels bernats pescaires (Ardea cinerea), el 16/10/15. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(26). Xarxet (Anas crecca)
Els dies 02 i 12/10/15, una femella a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 04, 23 i 25/10/15, una femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 17 i 18/10/15, tres. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)
El 22/10/15, una femella a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
Del 27 al 29/10/15, dues femelles a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


La femella de xarxet (Anas crecca), el 02/10/15. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(28). Ànec cuallarg (Anas acuta)
Del 16 al 21/10/15 una femella a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
El 28/10/15, una femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


L'ànec cuallarg (Anas acuta), el 16/10/15. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
Els dies 01 i 02/10/15, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 04/10/15, tres, una femella i dos mascles. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)


Els ànecs cullerots (Anas clypeata), el 04/10/15. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(31). Morell de cap roig (Aythya ferina)
El 22/10/15, dues femelles i un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Raül Calderón Alvarez)


Els morells de cap roig (Aythya ferina). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(36). Milà reial (Milvus milvus)
El 04/10/15, fins a cinc exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Josep Ma Bas Lay, Rosa Matesanz Torrent)
L'11/10/15, un exemplar juvenil sobre l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)


El milà reial (Milvus milvus), l'11/10/15.

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 03/10/15, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 03/10/15, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)
El 04/10/15, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)
L'11/10/15, un exemplar caça a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 12/10/15 un exemplar a Tallades, Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 18/10/15, un exemplar a Panedes, Llagostera. (Rosa Matesanz Torrent)
El 29/10/15, un exemplar a sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)

(44). Àguila cuabarrada (Aquila fasciata)
El 17/10/15, dos adults travessen en vol l'abocador de Solius, sense intentar caçar. (Carlos Alvarez Cros)

(47). Falcó mostatxut (Falco subbuteo)
El 05/10/15, almenys un exemplar en vol en direcció sud per sobre can Provensal, a Santa Cristina d'Aro. (Jaume Ramot García)

(58). Grua (Grus grus)
L'11/10/15, un exemplar sobre l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)


La grua (Grus grus).

(61). Torlit (Burhinus oedicnemus)
El 14/10/15, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 11 i 18/10/15, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 16/10/15, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


El becadell comú (Gallinago gallinago), el 16/10/15. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(72). Becada (Scolopax rusticola)
El 28/10/15, un exemplar prop de l'abocador de Solius; primera citació postnupcial. (Jaume Badosa)

(105). Gamarús (Strix aluco)
El 31/10/15, un exemplar prop de can Pata. (Rosa Matesanz Torrent)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de quatre exemplars el 04/10/15. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent, Josep Ma Bas Lay, Carlos Alvarez Cros, Francesc Farran, Raül Calderón Alvarez)
Presència a la desembocadura del Ridaura, amb un màxim de tres exemplars el 03/10/15. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 03, 17 i 22/10/15, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
L'11/10/15, un exemplar creua la badia de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)


Un blauet (Alcedo atthis), el 02/10/15, a la desembocadura del Ridaura. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(121). Alosa (Alauda arvensis)
El 25/10/15, primers exemplars a Panedes. (Carlos Alvarez Cros)

(129). Titella (Anthus pratensis)
El 10/10/15, tres exemplars a can Barella, a Panedes, Llagostera; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(141). Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
El 02/10/15, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; el 03/10/15, un. (Rosa Matesanz Torrent)
Del 10 al 12/10/15 almenys dos exemplars a Tallades, Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Una cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus), el 02/10/15, a la desembocadura del Ridaura. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(144). Còlit gris (Còlit gris )
Els dies 02, 04 i 18/10/15, tres exemplars a Panedes, Llagostera. (Toni Strubell Trueta, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
El 04/10/15, dos exemplars al mas Candell de Castell d'Aro. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)


Un còlit gris (Alcedo atthis), el 04/10/15. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(156). Boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus)
El 10/10/15, almenys un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(172). Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
L'01/10/15, dos exemplars a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)

(183). Teixidor (Remiz pendulinus)
El 25/10/15, almenys un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(191'). Cornella negra (Corvus corone)
Els dies 04, 18 i 25/10/15, dos exemplars a Panedes, Llagostera. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)
El 05/10/15, un exemplar entre el Mas Trempat i Santa Cristina d'Aro. (Jaume Ramot García)

(202). Lluer (Carduelis spinus)
El 25/10/15, tres exemplars a Tallades. (Josep Ma Bas Lay)

(210). Repicatalons (Emberiza schoeniclus)
El 24/10/15, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera observació postnupcial. (Rosa Matesanz Torrent)


El repicatalons (Emberiza schoeniclus), el 24/10/15. Foto: Rosa Matesanz Torrent.
SETEMBRE/2015

(10). Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
El 09/09/15, un exemplar al Port d'Aro; primera citació postnupcial. (Josep Ma Bas Lay)

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de deu exemplars el 14/09/15. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Raül Calderon Alvarez, Francisco Pou, Miriam Torres, Josep Ma Bas Lay)
Els dies 05, 06, 10 i 23/09/15, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
El 06/09/15, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 10, 11, 13 i 21/09/15, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


El martinet blanc (Egretta garzetta), l'01/09/15. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(16'). Agró blanc (Casmerodius albus)
Del 27 al 30/09/15, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)


L'agró blanc (Casmerodius albus), el 27/09/15. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de vint-i-un exemplars el 14/09/15. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Francisco Pou, Miriam Torres, Josep Ma Bas Lay)
El 05/09/15, tres exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 06/09/15, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 09/09/15, sis exemplars en vol costa avall front S'Agaró. (Josep Ma Bas Lay)


Un dels bernats pescaires (Ardea cinerea), l'01/09/15. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(19). Cigonya blanca (Ciconia ciconia)
L’01/09/15, un exemplar en vol baix sobre el Remei, a Castell d'Aro, en direcció S’Agaró . (Rosa Matesanz Torrent)

(20). Flamenc (Phoenicopterus roseus)
El 10/09/15, un juvenil a la platja Gran de Platja d'Aro; a la tarda és al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


El flamenc (Phoenicopterus roseus). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(26). Xarxet (Anas crecca)
El 05/09/15, dos exemplars a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels xarxets (Anas crecca).

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
El 10/09/15, un mascle a la desembocadura del Ridaura; de l'11 al 21/09/15, dos, el 13/09/15, tres. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
L'11/09/15, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 20/09/15, dos, probablement els de la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 24 i 25/09/15, un mascle i una femella a la desembocadura del Ridaura; el 26/09/15, un mascle, el 27/09/15, una femella i dos mascles. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


L'ànec cullerot (Anas clypeata), el 10/09/15. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(35). Milà negre (Milvus migrans)
Els dies 11 i 12/09/15, un exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(37). Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
El 13/09/15, un exemplar sobre el restaurant Els Tinars. (Josep Ma Bas Lay)

(38). Arpella vulgar (Circus aeruginosus)
L'11/09/15, tres exemplars en vol cap al sud, a Tallades, Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Una de les arpelles (Circus aeruginosus).

(41). Esparver (Accipiter nisus)
L'11/09/15, un exemplar als horts de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 13/09/15, un exemplar a la plataneda de Santa Cristina d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)

(44). Àguila cuabarrada (Aquila fasciata)
El 26/09/15, a l'abocador de Solius, un adult captura un gavià argentat (Larus michahellis). (Carlos Alvarez Cros)

(47). Falcó mostatxut (Falco subbuteo)
El 05/09/15, un exemplar a Panedes, Llagostera. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
El 13/09/15, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 13/09/15, dos exemplars al pla de Panedes, Llagostera; els dies 15 i 18/09/15, un. (Toni Strubell Trueta)

(47'). Falcó de la reina (Falco eleonorae)
El 30/09/15, un exemplar de fase clara, en vol sobre el puig de les Bateries de Sant Feliu de Guíxols; cinquena citació d'aquesta espècie a la vall. (Toni Strubell Trueta)

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
L'01/09/15, dos exemplars a un penya-segat de Sant Feliu de Guíxols. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)

(52). Rascló (Rallus aquaticus)
Els dies 26 i 27/09/15, un exemplar canta a la desembocadura del Ridaura; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(68). Territ variant (Calidris alpina)
Els dies 04 i 05/09/15, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)


El territ variant (Calidris alpina). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
L'11/09/15, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació postnupcial . (Carlos Alvarez Cros)
El 26/09/15, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro . (Carlos Alvarez Cros)


El becadell (Gallinago gallinago), l'11/09/15.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 20/09/15, un exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(80). Valona (Tringa glareola)
Els dies 01 i 05/09/15, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació postnupcial. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)


La valona (Tringa glareola). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de tres exemplars el 05/09/15. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros, Raül Calderon Alvarez)


La xivitona (Actitis hypoleucos), el 04/09/15.

(85'). Gavina corsa (Larus audouinii)
Els dies 01, 04, 05 i 06/09/15, l'exemplar juvenil, marcat (BWOY), al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, observat el mes passat al port de Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 07/09/15, un exemplar de primer any, al port de Sant Feliu de Guíxols, marcat (BVCA). (Carlos Alvarez Cros)


Les gavines corses (Larus audouinii) marcades. Foto esquerra: Rosa Matesanz Torrent.

(95). Colom roquer (Columba livia)
Els dies 07 i 08/09/15, un exemplar marcat al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El colom roquer (Columba livia) marcat.

(98). Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
El 29/09/15, vuitanta-set exemplars rere el càmping Sant Josep; nombre molt important. (Jaume Ramot García)


Algunes de les tórtores turques (Streptopelia decaocto), el 29/09/15. Foto: Jaume Ramot García.

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de quatre exemplars el 14/09/15. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Raül Calderon Alvarez, Jaume Ramot García, Francisco Pou, Miriam Torres)
Presència a la desembocadura del Ridaura, amb un màxim de dos exemplars els dies 06 i 27/09/15. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 06, 08 i 10/09/15, un exemplar, al port de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 10 i 23/09/15, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
El 13/09/15, un exemplar a punta Prima, a Platja d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)


Un blauet (Alcedo atthis), el 05/09/15. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(113). Gaig blau (Coracias garrulus)
Els dies 05, 07, 08, 10 i 18/09/15, dos exemplars prop de can Perera, a Panedes, Llagostera; els dies 13, 15, 16 i 19/09/15, un. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Toni Strubell Trueta)


Un dels gaigs blaus (Coracias garrulus), el 08/09/15.

(141). Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
El 05/09/15 un exemplar a Tallades, Santa Cristina d'Aro; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 11, 12 i 20/09/15 un mascle adult a Tallades, Santa Cristina d'Aro; el 19/09/15, dos; els dies 26 i 27/09/15, no menys de sis. (Carlos Alvarez Cros)
El 25/09/15, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 25/09/15, dos exemplars prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)


Una de les cotxes cua-roges (Phoenicurus phoenicurus), el 26/09/15.

(142). Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
El 05/09/15, quatre exemplars a Panedes, Llagostera; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
El 06/09/15, unexemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


El bitxac rogenc (Saxicola rubetra), el 06/09/15/15.

(144). Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
L'01/09/15, encara el juvenil al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 05/09/15, almenys quatre exemplars prop de can Perera, a Panedes, Llagostera; el 06/09/15, almenys tres, el 07/09/15, un, els dies 08 i 15/09/15, dos, els dies 26 i 27/09/15, un. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
L'11/09/15, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 14 i 20/09/15, un. (Carlos Alvarez Cros, Francisco Pou, Miriam Torres)
El 20/09/15 un exemplar a Tallades, Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 25/09/15, dos exemplars a la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)


El còlit gris (Oenanthe oenanthe), l'01/09/15/15. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(156). Boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus)
El 27/09/15, almenys un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(171). Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
El 06/09/15 un exemplar a Tallades, Santa Cristina d'Aro; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(172). Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
Els dies 06 i 07/09/15 almenys dos exemplars a Tallades, Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 20/09/15, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora; els dies 25 i 26/09/15, almenys dos. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 25, 26 i 27/09/15, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


Un dels mosquiters de passa (Ardea cinerea), el 26/09/15. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(175). Papamosques gris (Muscicapa striata)
L'01/09/15, un exemplar prop del Mas Nou de Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)
Els dies 05, 26 i 27/09/15 un exemplar a Tallades, Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El papamosques gris (Muscicapa striata), el 05/09/15.

(176). Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
El 05/09/15 almenys dos exemplars a Tallades, Santa Cristina d'Aro; els dies 07, 19, 20, 26 i 27/09/15, almenys un. (Carlos Alvarez Cros)
El 26/09/15, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


El mastegatatxes (Ficedula hypoleuca), el 07/09/15.

(185). Escorxador (Lanius collurio)
El 27/09/15, un exemplar juvenil a Tallades, Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


L'escorxador (Lanius collurio), el 27/09/15.

(187). Botxí (Lanius meridionalis)
Els dies 05, 08, 15 i 19/09/15, un adult prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


El botxí (Lanius meridionalis), el 08/09/15.

(188). Capsigrany (Lanius senator)
El 07/09/15, un juvenil prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(191'). Cornella negra (Corvus corone)
Els dies 05, 06, 07, 08, 15 i 27/09/15, dos exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)

(0'''). Oca egípcia (Alopochen aegyptiaca)
Els dies 10, 12, 14, 22 i 25/09/15, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, fins a onze exemplars. (Carlos Alvarez Cros, Francisco Pou, Miriam Torres, Rosa Matesanz Torrent)

(1''''). Tórtora domèstica (Streptopelia risoria)
El 13/09/15, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


La tórtora domèstica (Streptopelia risoria).

(12). Bec de corall senegalès (Estrilda astrild)
El 13/09/15, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El bec de corall senegalesos (Estrilda astrild).
AGOST/2015

(11). Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis)
El 10/08/15, vint exemplars a la cala dels Frares de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)


Onze dels corbs marins emplomallats (Phalacrocorax aristotelis), el 10/08/15.

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de catorze exemplars el 26/08/15. (Eduard Batista, Carlos Alvarez Cros, Miquel Pedrol García, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
El 13/08/15, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; el 19/08/15, un estol de quinze exemplars volant riu amunt. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels martinets de nit (Nycticorax nycticorax), el 10/08/15.

(14). Martinet ros (Ardeola ralloides)
El 15/08/15, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de divuit exemplars el 02/08/15. (Carlos Alvarez Cros, Eduard Batista, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
El 09/08/15, dos exemplars a les noves basses del golf Costa Brava. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
El 09/08/15, quatre exemplars en vol cap al sud, prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 16/08/15, un exemplar a l'abocador de Solius; lloc insòlit per l'espècie. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 18, 19, 21, 29 i 30/08/15, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; els dies 22 i 23/08/15, dos. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
El 26/08/15, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


Tres dels martinets blancs (Egretta garzetta), l'01/08/15, amb un bernat pescaire (Ardea cinerea).

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de quatre exemplars el 13/08/15. (Carlos Alvarez Cros, Eduard Batista, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
El 09/08/15, un exemplar a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 09/08/15, un exemplar a les noves basses del golf Costa Brava. (Carlos Alvarez Cros)

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
El 26/08/15, quatre exemplars en vol, costa avall, front Sant Feliu de Guíxols. (Gabriel de Jesús Pinho)
El 30/08/15, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)

(37). Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
El 12/08/15, un exemplar sobre el puig de les Bateries, a Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)
El 17/08/15, dos exemplars sobre el pla de Santa Cristina d'Aro. (Toni Strubell Trueta)
Els dies 18 i 26/08/15, un exemplar a Panedes, Llagostera. (Jaume Ramot García, Toni Strubell Trueta)

(38). Arpella vulgar (Circus aeruginosus)
El 12/08/15, un exemplar front cala Jonca, a Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)

(40'). Astor (Accipiter gentilis)
El 03/08/15, un juvenil pidolant menjar a un adult prop de la costa de l'Alou. (Josep Ma Bas Lay)

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 03/08/15, un exemplar a Pedralta. (Josep Ma Bas Lay)
El 29/08/15, un mascle adult a Talades, Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(44). Àguila cuabarrada (Aquila fasciata)
El 30/08/15, dos adults volant alts prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)

(47). Falcó mostatxut (Falco subbuteo)
Els dies 01 i 09/08/15, un exemplar prop de la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 10/08/15, un exemplar prop del Tennis d'Aro; el 30/08/15, tres. (Jaume Ramot García)

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
El 08/08/15, quatre exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García)

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 03/08/15, dos exemplars a la bassa del costat de can Duran del Gatellar. (Josep Ma Bas Lay)
El 08/08/15, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 23/08/15, un exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de tres exemplars els dies 23 i 31/08/15. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent, Eduard Batista)
El 14/08/15, un exemplar a la basa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 21/08/15, quatre exemplars al port de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)


La xivitona (Actitis hypoleucos), el 14/08/15.

(85'). Gavina corsa (Larus audouinii)
El 08/08/15, un exemplar juvenil a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
Del 12 al 24/08/15, un exemplar juvenil, al port de Sant Feliu de Guíxols, marcat (BWOY) a la Punta de la Banya, a Sant Carles de la Ràpita, el 23/06/15. (Carlos Alvarez Cros)
Del 13 al 24/08/15, un exemplar juvenil al port de Sant Feliu de Guíxols; pel disseny de les terciàries, sembla el mateix individu observat el 08/08/15, a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
Del 19 al 26/08/15, un tercer exemplar juvenil al port de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)
El 26/08/15, un quart exemplar juvenil al port de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)


Les gavines corses (Larus audouinii): a la'abocador i al port, la marcada i la tercera.

(86'). Gavià fosc (Larus fuscus)
El 22/08/15, a l'abocador de Solius, un juvenil amb anella metàl·lica al tars dret i de plàstic verd amb inscripció blanca (SO) a la tíbia dreta i anella de plàstic negra, sense inscripció, a la tíbia esquerra. Aquest ocell va ser marcat a Utrecht, Holanda, el 16/06/15. (Carlos Alvarez Cros)
El 29/08/15, s'observa el mateix individu a la platja de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià fosc (Larus fuscus) marcat.

(88). Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
L'11/08/15, un juvenil al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, lloc insòlit per l'espècie. (Carlos Alvarez Cros)

(99'). Cucut reial (Clamator glandarius)
El 15/08/15, un exemplar a la tanca del camp de pràctiques del golf Costa Brava de Santa Cristina d'Aro; sisena citació a la vall. (Àlex Massana Pernias)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de tres exemplars els dies 15 i 24/08/15. (Eduard Batista, Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Miquel Pedrol García, Eduard Batista)
El 03/08/15, un exemplar a la part alta del Ridaura. (Josep Ma Bas Lay)
Els dies 10, 11, 16, 19 i 25/08/15, un exemplar a la desembocadura del Ridaura, els dies 15, 22 i 26/08/15, dos. (Carlos Alvarez Cros)
El 20/08/15, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora. (Carlos Alvarez Cros)
El 31/08/15, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Eduard Batista)

(113). Gaig blau (Coracias garrulus)
El 18/08/15, un exemplar en vol prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 26/08/15, dos exemplars a Panedes, Llagostera. (Toni Strubell Trueta)

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 21/08/15 un exemplar a Tallades, Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(122). Oreneta de ribera (Riparia riparia)
L'11/08/15, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(123). Roquerol (Ptyonoprogne rupestris)
El 13/08/15 dos exemplars voltant pels edificis del costat sud del Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera i molt primerenca citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(132). Cuereta groga (Motacilla flava)
El 16/08/15, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera i primerenca citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(139). Cotxa blava (Luscinia svecica)
El 30/08/15, un mascle a l'abocador de Solius; lloc insòlit per l'espècie. (Carlos Alvarez Cros)


El mascle de cotxa blava (Luscinia svecica).

(144). Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
Del 28 al 31/08/15, un juvenil al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera i primerenca citació de l'any. (Carlos Alvarez Cros, Eduard Batista, Rosa Matesanz Torrent)


El còlit gris (Oenanthe oenanthe), el 28/08/15.

(166). Tallareta vulgar (Sylvia communis)
El 25/08/15, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(172). Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
Els dies 14, 15, 19, 23 i 30/08/15, un exemplar als arbres del costat del Ridaura, a la depuradora de Castell d'Aro; els dies 20 i 25/08/15, dos i el 29/08/15, quatre. Primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)


El mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus), el 19/08/15.

(175). Papamosques gris (Muscicapa striata)
El 07/08/15, un exemplar entre l'Aquadiver i la urbanització Mas Ros de Castell d'Aro. (Xavier Higueruelo)

(188). Capsigrany (Lanius senator)
El 18/08/15, dos exemplars prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Jaume Ramot García)

(191'). Cornella negra (Corvus corone)
El 09/08/15, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; el 18/08/15, quatre. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
El 31/08/15, dos exemplars al pla de Solius. (Rosa Matesanz Torrent)

(0'''). Oca egípcia (Alopochen aegyptiaca)
Els dies 10 i 17/08/15, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, la parella resident amb el poll i set exemplars més. (Carlos Alvarez Cros)


Set de les deu oques egípcies (Alopochen aegyptiaca), el 10/08/15.

(1''''). Tórtora domèstica (Streptopelia risoria)
El 25/08/15, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


La tórtora domèstica (Streptopelia risoria).

(12). Bec de corall senegalès (Estrilda astrild)
El 25/08/15, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels bec de corall senegalesos (Estrilda astrild).
JULIOL/2015

(11). Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis)
El 04/07/15, vint-i-sis exemplars (nou juvenils) prop de la Belladona, a Platja d'Aro. (Joasep Ma Bas Lay)

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
El 19/07/15, quatre exemplars prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 27/07/15, tres exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(15). Esplugabous (Bubulcus ibis)
El 26/07/15, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 17, 18, 19 i 31/07/15, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 25, 26 i 29/07/15, almenys un, el 27/07/15, tres. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


Un dels martinets blancs (Egretta garzetta), el 17/07/15. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Els dies 04, 12, 18, 19, 26, 27 i 31/07/15, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 17/07/15, tres, el 29/07/15, dos. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Jaume Campderrós Jordà)
El 22/07/15, quatre exemplars, en vol amb direcció sud, prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)


El bernat pescaire (Ardea cinerea), el 04/07/15.

(36). Milà reial (Milvus milvus)
El 25/07/15, un exemplar juvenil a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)


El milà reial (Milvus milvus).

(37). Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
El 05/07/15, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 12/07/15, un exemplar sobre la pollancreda de can Provensal. (Carlos Alvarez Cros)

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
El 05/07/15, un exemplar a un penya-segat de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
Els dies 12 i 19/07/15, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
El 04/07/15, quatre exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


Els cames-llargues (Himantopus himantopus), el 04/07/15.

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
Els dies 04 i 05/07/15, una parella prop de la depuradora de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 07/07/15, un exemplar a la basa del Dofí de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(74'). Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
El 14/07/15, dos exemplars a la punta d'en Pau de S'Agaró; cinquena citació a la vall. (Jaume Ramot García)

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 18/07/15, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
El 05/07/15, un exemplar a un dels estanys del golf Costa Brava, de Santa Cristina d'Aro; primera citació postnupcial . (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 07 i 18/07/15, un exemplar a la basa del Dofí de Castell d'Aro; el 19/07/15, dos. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 14/07/15, dotze exemplars a la punta d'en Pau de S'Agaró. (Jaume Ramot García)
Els dies 25 i 26/07/15, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Una del les xivitones (Actitis hypoleucos), el 18/07/15. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(88). Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
El 14/07/15, tres exemplars a la punta d'en Pau de S'Agaró; primera observació postnupcial. (Jaume Ramot García)

(95). Colom roquer (Columba livia)
El 12/07/15, cinc exemplars marcats a la desembocadura del Ridaura. Tres de la comunitat valenciana, un de l'andalusa i un de Catalunya. Sembla ser que eren participants d'un "derby" i havien estat alliberats al mateix matí a Nimes (França), a 248 Km en línia recta. (Carlos Alvarez Cros)


Dos dels coloms roquers (Columba livia) marcats.

(111). Blauet (Alcedo atthis)
El 12/07/15, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 29/07/15, tres; el 31/07/15, un. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)
El 12/07/15, un exemplar a la bassa de la costa de l'Alou. (Rosa Matesanz Torrent)
El 25/07/15, un exemplar prop del naixement del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)


Un dels blauets (Alcedo atthis), al Parc dels Estanys. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
Els dies 05 i 12/07/15, almenys un exemplar a la pollancreda de can Provensal. (Carlos Alvarez Cros)
El 19/07/15, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)

(122). Oreneta de ribera (Riparia riparia)
El 12/07/15, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(133). Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
El 05/07/15, un exemplar al pla de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(188). Capsigrany (Lanius senator)
El 05/07/15, almenys un juvenil i un adult al pla de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(191'). Cornella negra (Corvus corone)
El 04/07/15, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; el 19/07/15, dos. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/07/15, dos exemplars al pla de Solius. (Jaume Ramot García)
JUNY/2015

(9). Mascarell (Morus bassanus)
El 14/06/15, quatre exemplars en vol, costa amunt, front Platja d'Aro . (Carlos Alvarez Cros)

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
El 17/06/15, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 28/06/15, un. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)

(14). Martinet ros (Ardeola ralloides)
L'01/06/15, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


El martinet ros (Ardeola ralloides). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Els dies 17, 27, 28 i 29/06/15, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 24/06/15, dos. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


El bernat pescaire (Ardea cinerea), el 27/06/15.

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
L'01/06/15, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 17/06/15, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García)


Un dels agrons rojos (Ardea purpurea), l'01/06/15. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(34). Aligot vesper (Pernis apivorus)
El 07/06/15, un mascle adult sobrevola el Masnou de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)


L'aligot vesper (Pernis apivorus). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(37). Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
L'01/06/15, un exemplar sobrevola la zona entre el Masnou i Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 17/06/15, un exemplar molt pàl·lid en vol sobre el pla de Panedes, Llagostera. (Josep Ma Bas Lay)

(40'). Astor (Accipiter gentilis)
El 02/06/15, una femella a Panedes, Llagostera. (Josep Ma Bas Lay)

(47). Falcó mostatxut (Falco subbuteo)
El 03/06/15, un exemplar amb presa a les urpes, davant del restaurant Les Panolles, a Santa Cristina d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
El 17/06/15, un juvenil en vol per sobre el mas Pla de Solius. (Josep Ma Bas Lay)

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
Els dies 06 i 09/06/15, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)


Els cames-llargues (Himantopus himantopus), el 09/06/15. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
Els dies 06 i 28/06/15, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(77). Gamba-roja vulgar (Tringa totanus)
El 02/06/15, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera observació postnupcial. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 26 i 27/06/15, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


La gamba-roja vulgar (Tringa totanus), el 02/06/15. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 22/06/15, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera observació postnupcial. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 26 i 29/06/15, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


La xivita(Tringa ochropus), el 22/06/15. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(84). Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus)
El 14/06/15, un adult a les basses noves del Golf Costa Brava, a Santa Cristina d'Aro; primera observació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(86'''?). Gavià caspi? (Larus cachinnans?)
El 06/06/15, a l'abocador de Solius, s'observa un exemplar de primer hivern amb caràcters de gavià caspi. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià amb caràcters de caspi (Larus cachinnans ?).

(99'). Cucut reial (Clamator glandarius)
El 10/06/15, un juvenil a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; cinquena citació a la vall. (Jaume Ramot García)

(110). Ballester (Apus melba)
El 28/06/15, vuit exemplars prop de la desembocadura del Ridaura. Tenen el niu a les caixes de dues persianes d’un apartament . (Joan Goy)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
El 17/06/15, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera observació postnupcial . (Jaume Ramot García)
El 19/06/15, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)


El blauet (Alcedo atthis), el 17/06/15. Foto: Jaume Ramot García.

(113). Gaig blau (Coracias garrulus)
El 03/06/15, un exemplar a la riera Banyaloca, a l'alçada de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Jaume Ramot García)
El 09/06/15, tres exemplars al pla de Panedes, Llagostera; l'11/06/15, quatre. (Josep Ma Bas Lay)

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 28/06/15, un exemplar a la pollancreda de can Provensal. (Carlos Alvarez Cros)

(188). Capsigrany (Lanius senator)
El 28/06/15, un exemplar al pla de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(191'). Cornella negra (Corvus corone)
El 03/06/15, un exemplar a la riera Banyaloca, a l'alçada de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Jaume Ramot García)
Els dies 10 i 27/06/15, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)

(0'''). Oca egípcia (Alopochen aegyptiaca)
L'01/06/15, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, la parella residents apareix amb tres pollets. (Rosa Matesanz Torrent)


La parella d'oques egípcies amb els petits (Alopochen aegyptiaca), l'01/06/15. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(5'). Agapornis de Fischer (Agapornis fischeri)
L'01/06/15, un exemplar prop del mas Tapioles, a Santa Cristina d'Aro; primera citació d'aquesta espècie a la vall. (José Luís González Busto)


L'agapornis de Fischer (Agapornis fischeri). Foto: José Luís González Busto.

(7). Cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus)
El 07/06/15, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; lloc inusual per l'espècie. (Carlos Alvarez Cros)
MAIG/2015

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
El 03/05/15, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 04/05/15, set, el 25/05/15, dos. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 17 i 30/05/15, un exemplar al Ridaura, a l'alçada del mas Candell. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)

(14). Martinet ros (Ardeola ralloides)
Els dies 01, 06, 07, 09 i 12/05/15, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 03/05/15, dos o tres. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 09, 23, 30 i 31/05/15, un exemplar a al Ridaura, a l'alçada del càmping Valldaro. (Carlos Alvarez Cros)
El 23/05/15, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


El martinet ros (Ardeola ralloides), l'01/05/15.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 02, 03, 06, 08, 12 i 23/05/15, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 10/05/15, sis. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Toni Sanllehí Bitrià)
El 03/05/15, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 09/05/15, nou exemplars a al Ridaura, a l'alçada del càmping Valldaro. (Carlos Alvarez Cros)

(16'). Agró blanc (Casmerodius albus)
El 08/05/15, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 17/05/15, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


L'agró blanc (Casmerodius albus), el 17/05/15.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de tres exemplars el 16/05/15. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
El 25/05/15, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(31). Morell de cap roig (Aythya ferina)
El 15/05/15, un exemplar a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Jaume Ramot García, Josep Ma Bas Lay)
El 22/05/15, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El morell de cap roig (Aythya ferina), el 22/05/15.

(35). Milà negre (Milvus migrans)
El 02/05/15, una vintena d'exemplars a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 09/05/15, almenys dos polls a un niu prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Josep Ma Bas Lay)
El 31/05/15, no menys de vin-i-cinc d'exemplars a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)


Alguns dels milans negres (Milvus migrans), el 31/05/15.

(36). Milà reial (Milvus milvus)
El 02/05/15, un exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)


El milà reial (Milvus milvus).

(37). Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
El 10/05/15, dos exemplars sobre els Carcaixells. (Eudald Pujol Buxó)
Els dies 10 i 24/05/15, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Eudald Pujol Buxó, Rosa Matesanz Torrent)

(38). Arpella vulgar (Circus aeruginosus)
El 24/05/15, una femella prop de can Barella; data molt tardana per l'espècie. (Rosa Matesanz Torrent)

(44). Àguila cuabarrada (Aquila fasciata)
El 28/05/15, un subadult en vol prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Toni Strubell Trueta)

(46). Falcó cama-roig (Falco vespertinus)
El 16/05/15, sis exemplars: un mascle de segon any i cinc femelles prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; sisena i més nombrosa citació a la vall. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
El 17/05/15, dos exemplars: un mascle adult i una femella prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 20/05/15, una femella prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Josep Ma Bas Lay)
El 22/05/15, un mascle i dues femella prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Josep Ma Bas Lay)
El 23/05/15, quatre exemplars: un mascle i tres femelles prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 24/05/15, set exemplars: dos mascles i cinc femelles prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 26/05/15, dotze exemplars (almenys dois mascles) prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
El 28/05/15, sis exemplars: un mascle i cinc femelles prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Rosa Matesanz Torrent, Toni Strubell Trueta)
El 30/05/15, dos exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Toni Strubell Trueta)
El 31/05/15, almenys tres exemplars: dos mascles i una femella prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

Dos dels falcons cama-rojos (Falco vespertinus), el 16/05/15 i el mascle adult, el 17/05/15.

(50). Guatlla (Coturnix coturnix)
El 07/05/15, un exemplar a un camp, prop de Castell d'Aro; primera citació de l'any. (Josep Ma Bas Lay)
El 27/05/15, un exemplar prop de Bell-Lloc, a Santa Cristina d'Aro. (Jaume Ramot García)

(57). Fotja (Fulica atra)
Els dies 16 i 17/05/15, un exemplar a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera; indret on no s'havia observat mai. (Carlos Alvarez Cros)

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
El 09/05/15, tres exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, el 12/05/15, quatre. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)


Dos dels cames-llargues (Himantopus himantopus), el 09/05/15.

(60'). Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
El 29/05/15, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; tercera citació d'aquesta espècie a la vall. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)


El bec d'alena (Recurvirostra avosetta).

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
L'01/05/15, tres exemplars al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro; el 09/05/15, un. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 02, 09, 23 i 29/05/15, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; els dies 03 i 16/05/15, un. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
El 06/05/15, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de can Provensal. (Jaume Ramot García)
El 20/05/15, una parella copulant al Ridaura, a l'alçada del mas Candell. (Jaume Ramot García)
El 25/05/15, cinc adults i dos pollets al Ridaura, a l'alçada del mas Candell. (Rosa Matesanz Torrent)
El 29/05/15, a l'hipica de Castell d'Aro una parella amb un niu amb quatre ous, que avorreixen la posta. (Lluís Hugas Mulà)
Els dies 30 i 31/05/15, a la desembocadura del Ridaura una parella amb un niu amb dos ous. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 30 i 31/05/15, un exemplar a al Ridaura, a l'alçada del càmping Valldaro. (Carlos Alvarez Cros)

(63). Corriol gros (Charadrius hiaticula)
L'01/05/15, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 09/05/15, un exemplar a la platja Gran de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 23/05/15, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 25/05/15, un exemplar al Ridaura, a l'alçada del mas Candell. (Rosa Matesanz Torrent)


El corriol gros (Charadrius hiaticula), el 09/05/15.

(64). Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
El 09/05/15, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; sisena observació a la vall. (Carlos Alvarez Cros)


El corriol camanegre (Charadrius alexandrinus), amb un corriol petit (Charadrius dubius) en primer pla.

(67). Territ becllarg (Calidris ferruginea)
El 17/05/15, dos exemplars al Ridaura, a l'alçada del mas Candell. (Jaume Ramot García)


Un dels territs becllargs (Calidris ferruginea). Foto: Jaume Ramot García.

(77). Gamba-roja vulgar (Tringa totanus)
El 10/05/15, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Toni Sanllehí Bitrià)
Els dies 29 i 30/05/15, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)


La gamba-roja vulgar (Tringa totanus), el 30/05/15.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 06/05/15, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 08/05/15, dos exemplars al Ridaura, a l'alçada del Balcar, a Santa Cristina d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)

(80). Valona (Tringa glareola)
El 20/05/15, un exemplar al Ridaura, a l'alçada del càmping Valldaro. (Jaume Ramot García)

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
L'01/05/15, un exemplar al Ridaura, a l'alçada del càmping Vall d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
L'01/05/15, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 02, 08, 09, 16, 29 i 30/05/15, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; els dies 03 i 17/05/15, tres. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
El 02/05/15, dos exemplars a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 03, 04, 06, 10 i 17/05/15, almenys un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 07/05/15, quatre, el 08/05/15, tres, els dies 12 i 16/05/15, dos. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Toni Sanllehí Bitrià)


Una de les xivitones (Actitis hypoleucos), l'01/05/15.

(86'''?). Gavià caspi? (Larus cachinnans?)
El 02/05/15, a l'abocador de Solius, s'observa almenys un exemplar de primer hivern amb caràcters de gavià caspi. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià amb caràcters de caspi (Larus cachinnans ?), el 25/04/15.

(90). Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
El 08/05/15, cinc exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 10/05/15, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Toni Sanllehí Bitrià)
Els dies 24 i 25/05/15, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


El fumarell carablanc (Chlidonias hybrida), el 24/05/15.

(99). Tórtora (Streptopelia turtur)
El 04/05/15, dos exemplars a can Llaurador; primera citació de l'any. (Josep Ma Bas Lay)

(113). Gaig blau (Coracias garrulus)
Els dies 15 i 16/05/15, un exemplar prop del mas Pla de Solius i a un camp de davant del restaurant Les Panolles, de Santa Cristina d'Aro; primera citació prenupcial. (Jaume Ramot García)
El 20/05/15, fins a tres exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; del 22 al 26/05/15, dos, els dies 30 i 31/05/15, un. (Josep Ma Bas Lay, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Toni Strubell Trueta)
El 26/05/15, dos exemplars prop de l'ermita de Bell-Lloc, a Santa Cristina d'Aro; el 27/05/15, un. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Lluís Hugas Mulà)

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 08/05/15, un exemplar a can Pata, prop de la costa de l'Alou. (Josep Ma Bas Lay)
El 09/05/15, un exemplar a Castell d'Aro. (Aniol Negre Albertí)
El 30/05/15, un exemplar a la pollancreda de can Provensal. (Carlos Alvarez Cros)

(125). Oreneta cua-rogenca (Cecropis daurica)
El 17/05/15, dos exemplars agafant fang prop del mas Darder de Santa Cristina d'Aro. (Toni Strubell Trueta)

(132). Cuereta groga (Motacilla flava)
El 17/05/15 un mascle de la subespècie escandinava (M. f. thunbergi) al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


La cuereta groga escandinava (Motacilla flava thunbergi).

(142). Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
L'01/05/15, un mascle i una femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 09/05/15, dues femelles, el 17/05/15, un mascle, el 22/05/15, un altre. (Carlos Alvarez Cros)
El 02/05/15, un exemplar al pla de Solius. (Rosa Matesanz Torrent)
El 03/05/15, una femella a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 24/05/15, almenys quatre exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera, el 26/05/15, un. (Rosa Matesanz Torrent).


El mascle de bitxac rogenc (Saxicola rubetra), l'01/05/15.

(158). Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
Els dies 09 i del 22 al 24/05/15, almenys un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(158). Bosqueta icterina (Hippolais icterina)
El 23/05/15, un exemplar canta davant de les escoles de Platja d'Aro. Tercera citació a la vall, la darrera datava de 1993. Irrupció històrica al territori català. (Carlos Alvarez Cros)
El 24/05/15, almenys dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, dos més a la desembocadura del Ridaura i una a can Perera, a Panedes. (Carlos Alvarez Cros)


Una de les bosquetes icterines (Hippolais icterina), el 24/05/15.

(175). Papamosques gris (Muscicapa striata)
El 11/05/15, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera citació prenupcial. (Rosa Matesanz Torrent)
El 20/05/15, exemplars al bosc del costat del mas Candell, a Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 23/05/15, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura, un al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i dos més prop del puig Pinell. (Carlos Alvarez Cros)
El 24/05/15, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura, un al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i un altre prop del mas Rigau. (Carlos Alvarez Cros)
El 24/05/15, un exemplar a l'abocador de Solius. (Rosa Matesanz Torrent)


Un dels papamosques grisos (Muscicapa striata), el 23/05/15 a la desembocadura del Ridaura.

(176). Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
El 09/05/15, una femella entre can Barella i can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 21/05/15, una exemplar al bosc de can Candell, a Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(188). Capsigrany (Lanius senator)
El 02/05/15, un exemplar al pla de Solius. (Rosa Matesanz Torrent)
El 24/05/15, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Rosa Matesanz Torrent)
El 29/05/15, un exemplar a Fanals d'Amunt. (Rosa Matesanz Torrent)

(191'). Cornella negra (Corvus corone)
Els dies 23 i 28/05/15, dos exemplars prop can Barella, a Panedes, Llagostera, el 26/05/15, un. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)

(194). Estornell negre (Sturnus unicolor)
El 10/05/15, diversos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Toni Sanllehí Bitrià)

(4). Cotorra de Kramer (Psittacula krameri)
El 08/05/15, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García)

(7). Cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus)
El 17/05/15, sis exemplars a can Juanals de Castell d'Aro; lloc inusual per l'espècie. (Carlos Alvarez Cros)
El 29/05/15, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; lloc inusual per l'espècie. (Carlos Alvarez Cros)
El 30/05/15, un exemplar a la pollancreda de can Provensal; lloc inusual per l'espècie. (Carlos Alvarez Cros)
ABRIL/2015

(12). Martinet menut (Ixobrychus minutus)
El 09/04/15, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 12/04/15, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El martinet menut (Ixobrychus minutus), el 09/04/15. Foto: Jaume Ramot García.

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de quatre exemplars el 06/04/15. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


Un martinet de nit (Nycticorax nycticorax), el 09/04/15. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(14). Martinet ros (Ardeola ralloides)
El 18/04/15, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros)
Del 26 al 28/04/15, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


El martinet ros (Ardeola ralloides), el 18/04/15.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de set exemplars el 27/04/15. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 02 i 18/04/15, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; el 07/04/15, dos. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
L'11/04/15, un exemplar a la bassa de can Llaurador. (Carlos Alvarez Cros)
El 18/04/15, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Un martinet blanc (Egretta garzetta), el 08/04/15. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(16'). Agró blanc (Casmerodius albus)
El 06/04/15, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


L'agró blanc (Casmerodius albus), el 06/04/15. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de set exemplars els dies 06 i 13/04/15. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
El 03/04/15,un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Del 05 al 18/04/15, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; l'11/04/15, dos. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 07/04/15, un exemplar, prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 20/04/15, un estol de tretze exemplars s'atura al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; xifra rècord a la vall. (Rosa Matesanz Torrent)
El 26/04/15, sis exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


Un dels agrons rojos (Ardea purpurea), l'11/04/15.

(19'). Capó reial (Plegadis falcinellus)
De l'01 al 13/04/15, un exemplar dorm al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i s'alimenta al Ridaura, a l'alçada del càmping Valldaro. (Carlos Alvarez Cros, Miquel Pedrol García, Rosa Matesanz Torrent)


El capó reial (Plegadis falcinellus), el 07/04/15. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(26). Xarxet (Anas crecca)
L'01/04/15, un estol d'uns quaranta exemplars en migració activa sobre el mar front la platja Gran de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(29). Xarrasclet (Anas querquedula)
De l'01 al 06/04/15, una parella a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Jaume Ramot García, Miquel Pedrol García, Rosa Matesanz Torrent, Lluís Hugas Mulà)
Els dies 01, 02 i 12/04/15, un mascle al Ridaura, a l'alçada del càmping Valldaro; el 05/04/15, una femella i quatre mascles, els dies 06, 07 i 09/04/15, una femella i tres mascles. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 02/04/15, una parella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 03 i 04/04/15, una femella i tres mascles, el 09/04/15, tres exemplars, del 12 al 18/04/15, un mascle. (Carlos Alvarez Cros, Miquel Pedrol García, Rosa Matesanz Torrent)
El 02/04/15, una femella i quatre mascles a la desembocadura del Ridaura; el 03/04/15, dues femelles i quatre mascles, els dies 04, 05 i 06/04/15, almenys una femella i dos mascles. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


Alguns dels xarrasclets (Anas querquedula), el 02/04/15.

(36). Milà reial (Milvus milvus)
El 20/04/15 un exemplar sobre la costa de l'Alou. (Toni Strubell Trueta)

(37). Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
El 06/04/15, un exemplar sobre can Gafarot, a Sant Feliu de Guíxols; primera citació de l'any. (Carlos Alvarez Cros)
El 06/04/15, tres exemplars a l'Ardenya, al terme de Sant Feliu de Guíxols. (Gerard Funosas, David Funosas)

(38). Arpella vulgar (Circus aeruginosus)
El 06/04/15, un mascle en vol sobre l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
L'11/04/15, una femella en vol cap al nord, prop de can Barella. (Carlos Alvarez Cros)
El 12/04/15, un mascle i una femella en vol cap al nord, sobre el Ridaura, a l'alçada del càmping Valldaro. (Carlos Alvarez Cros


L'arpella(Circus aeruginosus), l'11/04/15.

(40'). Astor (Accipiter gentilis)
El 06/04/15, un exemplar a l'Ardenya, al terme de Sant Feliu de Guíxols i un segon any prop de l'abocador de Solius. (Gerard Funosas, David Funosas)
El 14/04/15, un exemplar a la costa de l'Alou. (Josep Ma Bas Lay)

(47). Falcó mostatxut (Falco subbuteo)
El 07/04/15, un exemplar prop de Pedralta. (Josep Ma Bas Lay)

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
El 14/04/15, un exemplar a un penya-segat litoral de Sant Feliu de Guíxols. (Josep Ma Bas Lay, Jaume Ramot García)

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
Els dies 12 i 21/04/15, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)

(52). Rascló (Rallus aquaticus)
Presència, a la desembocadura del Ridaura i a l'àlçada dels estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)

(53). Polla pintada (Porzana porzana)
El 04/04/15, un exemplar al Ridaura, a l'alçada del Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(56). Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
El 24/04/15, primers pollets de la temporada, a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


La llocada de polles d'aigua (Gallinula chloropus), el 24/04/15. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(57). Fotja (Fulica atra)
El 20/04/15, primers pollets al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)


La llocada de fotges (Fulica atra), el 20/04/15, als estanys. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
Els dies 01, 09 i 14/04/15, tres exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 03 i 08/04/15, un, el 04/04/15, quinze, els dies 05, 11 i 17/04/15, quatre, el 07/04/15, dos. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 13/04/15, quatre exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)
El 17/04/15, cinc exemplars en vol a S'Agaró. (Lluís Hugas Mulà)


Un cames-llargues (Himantopus himantopus), el 08/04/15. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
Els dies 02 i 05/04/15, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro; el 07/04/15, tres; els dies 09, 11 i 12/04/15, dos. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
Els dies 03, 19 i 26/04/15, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; els dies 04, 05, 06, 11, 12, 18 i 25/04/15, dos. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 03, 04 i 06/04/15, dos exemplars al Ridaura, a l'alçada del càmping Valldaro; el 07/04/15, tres, el 09/04/15, un. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 12, 26 i 28/04/15, dos exemplars al Ridaura, a l'alçada de Solius. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


Un corriol petit (Charadrius dubius), el 07/04/15. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(63). Corriol gros (Charadrius hiaticula)
El 26/04/15, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera citació de l'any. (Carlos Alvarez Cros)


El corriol gros (Charadrius hiaticula), el 26/04/15.

(69). Batallaire (Philomachus pugnax)
L'01/04/15, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; vuitena citació a la vall. (Carlos Alvarez Cros)


El batallaire (Philomachus pugnax), l'01/04/15.

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro amb un màxim de tres exemplars els dies 06 i 12/04/15. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 06 i 18/04/15, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels becadells (Gallinago gallinago), el 06/04/15.

(77). Gamba-roja vulgar (Tringa totanus)
Els dies 01, 02 i 03/04/15, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


La gamba-roja vulgar (Tringa totanus), l'01/04/15.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
Els dies 01 i 05/04/15, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Jaume Ramot García, Lluís Hugas Mulà)
Els dies 02 i 07/04/15, dos exemplars al Ridaura, a l'alçada del càmping Valldaro; el 09/04/15, un. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 03, 05, 06, 12 i 25/04/15, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro; l'11/04/15, dos. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 03 i 13/04/15, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 04/04/15, tres i el 05/04/15, dos, el 18/04/15, cinc. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 09, 12 i 13/04/15, un exemplar al rec proper al Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)


La xivita (Tringa ochropus), el 03/04/15.

(80). Valona (Tringa glareola)
El 07/04/15, un exemplar al Ridaura, a l'alçada del càmping Valldaro; primera citació de l'any. (Rosa Matesanz Torrent)
El 09/04/15, cinc exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 12/04/15, dos, el 13/04/15, tres, els dies 17 i 29/04/15, un. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 11 i 12/04/15, un exemplar al Ridaura, a l'alçada del càmping Valldaro. (Carlos Alvarez Cros)
Del 17 al 19/04/15, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


La valona (Tringa glareola), el 07/04/15. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
L'11/04/15, almenys cinc exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació de l'any. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 13, 23 i 27/04/15, tres exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 14/04/15, cinc, els dies 17, 19, 20 i 21/04/15, un, els dies 18 i 29/04/15, dos i el 28/04/15, quatre. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
Del 17 al 20/04/15, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
El 26/04/15, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 29/04/15, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)


Quatre de les xivitones (Actitis hypoleucos), l'11/04/15.

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 04/04/15, tres adults barrejats amb unes trenta gavines vulgars front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols; el 05/04/15, un segon any. (Carlos Alvarez Cros)


Les gavines capnegres (Larus melanocephalus), el 04/04/15.

(86'''?). Gavià caspi? (Larus cachinnans?)
El 04/04/15, a l'abocador de Solius, s'observa un exemplar de primer hivern marcat amb anella metàl·lica al tars esquerre i anella de plàstic vermell amb inscripció (61P4) blanca, al tars dret. Aquest exemplar havia estat marcat essent un poll, el 15/05/14, a Polònia, a 1.446 Km en línia recta . (Carlos Alvarez Cros)


El gavià caspi (Larus cachinnans).

El 04/04/15, a l'abocador de Solius, s'observa diversos exemplars de primer hivern amb caràcters de gavià caspi. (Carlos Alvarez Cros)Els gavians amb caràcters de caspi (Larus cachinnans ?).

El 12/04/15, a l'abocador de Solius, s'observa almenys un exemplar de primer hivern amb caràcters de gavià caspi. (Carlos Alvarez Cros)

El gavià amb caràcters de caspi (Larus cachinnans ?), el 12/04/15.

El 25/04/15, a l'abocador de Solius, s'observa almenys un exemplar de primer hivern amb caràcters de gavià caspi. (Carlos Alvarez Cros)

El gavià amb caràcters de caspi (Larus cachinnans ?), el 25/04/15.

(90). Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
El 02/04/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Miquel Pedrol García)


El fumarell carablanc (Chlidonias hybrida). Foto: Miquel Pedrol García.

(107). Enganyapastors (Caprimulgus europaeus)
El 28/04/15, un exemplar, a Bell-Lloc, a Santa Cristina d'Aro; primera citació prenupcial. (Jaume Ramot García)

(112). Abellerol (Merops apiaster)
El 12/04/15, un estol sobre el Ridaura, a l'alçada del càmping Valldaro i un altre sobre Santa Cristina d'Aro; primeres citacions de l'any. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot Gracía)

(115). Colltort (Jynx torquilla)
L'11/04/15, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El colltort (Jynx torquilla).

(125). Oreneta cua-rogenca (Cecropis daurica)
El 18/04/15, dos exemplars a la punta de Garbí, on l'any passat probablement van criar. (Carlos Alvarez Cros)

(139). Cotxa blava (Luscinia svecica)
El 09/04/15, un mascle a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)

(141). Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
El 02/04/15, un mascle, prop del Tennis d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 02/04/15, una femella i un mascle, prop del Tennis d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
El 03/04/15, un mascle al nord de Castell d'Aro. (Aniol Negre Albertí) Carlos Alvarez Cros)
El 12/04/15, un mascle prop del Tennis d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 18/04/15, un mascle a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 23/04/15, un mascle, prop del Tennis d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(142). Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
El 09/04/15, un mascle a la desembocadura del Ridaura; primera citació de l'any. (Rosa Matesanz Torrent)
El 12/04/15, un mascle a Solius. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 17 i 26/04/15, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 19/04/15, un exemplar ala horts de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El bitxac rogenc (Saxicola rubetra), el 09/03/15. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(144). Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
El 05/04/15, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació de l'any. (Carlos Alvarez Cros)
El 18/04/15, un mascle al teulat de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


El còlit gris (Oenanthe oenanthe), el 05/04/15.

(156). Boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus)
Els dies 03, 05, 06 i 11/04/15, un exemplar al Ridaura, a l'alçada del Parc dels Estanys. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
Els dies 04, 06, 09, 11 i 12/04/15, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)

(157). Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
El 18/04/15, un exemplar canta a la desembocadura del Ridaura; primera citació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros)
El 19/04/15, un exemplar canta al Ridaura, a l'alçada del Parc dels Estanys. (Carlos Alvarez Cros)

(158). Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
El 18/04/15, almenys un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació de l'any. (Carlos Alvarez Cros)

(160). Bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta)
El 25/04/14, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera citació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(161). Tallareta cuallarga (Sylvia undata)
El 06/04/15, un exemplar prop de l'abocador de Solius. (Gerard Funosas, David Funosas)
El 08/04/15, un exemplar prop de Pedralta. (Josep Ma Bas Lay)

(163). Tallarol de garriga (Sylvia cantillans)
El 05/04/15, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera citació de l'any. (Carlos Alvarez Cros)

(169). Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli)
El 03/04/15, almenys un exemplar al pla de les Mòdegues, a Sant Feliu de Guíxols; primera citació de l'any. (Carlos Alvarez Cros)

(172). Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
El 03/04/15, un exemplar al pla de les Mòdegues, a Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)
L'11/04/15, un exemplar al Ridaura, a l'alçada del Parc dels Estanys. (Carlos Alvarez Cros)

(176). Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
El 14/04/15, un exemplar prop del Tennis d'Aro; primera citació de l'any. (Jaume Ramot García)
El 21/04/15, un mascle, prop del Tennis d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 25/04/15, un mascle prop can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(184). Oriol (Oriolus oriolus)
El 22/04/15, un mascle prop can Barella, a Panedes, Llagostera; primera citació prenupcial. (Rosa Matesanz Torrent)

(188). Capsigrany (Lanius senator)
El 28/04/13, un exemplar al Parc dels Estanys; primera citació prenupcial. (Rosa Matesanz Torrent)


El capsigrany (Lanius senator). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(191). Gralla (Corvus monedula)
El 02/04/15, dos exemplars al costat del puig Pinell de Platja d'Aro; espècie rara a la vall, segona observació des del 2005. (Carlos Alvarez Cros)

(191'). Cornella negra (Corvus corone)
El 05/04/15, un exemplar en vol sobre Castell d'Aro, amb alguna cosa al bec. (Aniol Negre Albertí)
El 06/04/15, un exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 14/04/15, un exemplar a la pollancreda de can Provensal. (Josep Ma Bas Lay)
El 21/04/15, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 25/04/15, un exemplar prop can Barella, a Panedes, Llagostera; el 28/04/15, dos o tres exemplars. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 26 i 28/04/15, un exemplar al pla de Solius. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


La cornella negra (Corvus corone), el 06/04/15.

(194). Estornell negre (Sturnus unicolor)
L'01/04/15, almenys un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, el 03/04/15, dos. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 25 i 26/04/15, un exemplar entrant a una caixa niu prop can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 26/04/15, alguns exemplars al pla de Solius. (Carlos Alvarez Cros)


L'estornell negre (Sturnus unicolor), el 25/04/15.
MARÇ/2015

(6). Baldriga cendrosa (Calonectris diomedea)
El 15/03/15, un exemplar front la platja Gran de Platja d'Aro; primera citació de l'any. (Joan Ventura Linares, Fran Trabalon Carricondo, Xavier Idígora Planas, Joan Bohigas)


La baldriga cendrosa (Calonectris diomedea), amb unes gavines vulgars (Chroicocephalus ridibundus). Foto: Xavier Idígora Planas.

(10). Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
L'01/03/15, tres exemplars en vol per sobre l'abocador de Solius; lloc inusual per a l'espècie. (Carlos Alvarez Cros)

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
El 07/03/15, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de dotze exemplars el 21/03/15. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Lluís Hugas Mulà, Josep Ma Bas Lay, Miquel Pedrol García)


El martinet de nit (Nycticorax nycticorax), el 07/03/15.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro amb un màxim de divuit exemplars el 22/03/15. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Josep Ma Bas Lay, Miquel Pedrol García)
Els dies 17 i 18/03/15, un exemplar a la bassa del Dofí. (Miquel Pedrol García, Rosa Matesanz Torrent)
El 19/03/15, un exemplar prop de la punta d'en Bosch. (Jaume Ramot García)
Els dies 20, 29, 30 i 31/03/15, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


El martinet blanc (Egretta garzetta), el 09/03/15. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(16'). Agró blanc (Casmerodius albus)
Els dies 05, 06 i 25/03/15, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 14/03/15, dos. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


L'agró blanc (Casmerodius albus), el 06/03/15. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim d'uns trenta exemplars els dies 06 i 22/03/15. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Lluís Hugas Mulà, Josep Ma Bas Lay, Miquel Pedrol García)
El 07/03/15, un exemplar prop del Remei i un altre a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 22/03/15, cinc exemplars volant arran d'iagua front la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)
El 25/03/15, un exemplar a la bassa del Dofí. (Jaume Ramot García)


Alguns dels bernats pescaires (Ardea cinerea), el 06/03/15. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
El 22/03/14, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació de l'any. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
Els dies 25 i 31/03/14, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 26/03/15, tres. (Rosa Matesanz Torrent, Miquel Pedrol García)
El 27/03/15, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


L'agró roig (Ardea purpurea).

(19'). Capó reial (Plegadis falcinellus)
Del 14 al 31/03/15, dos exemplars dormen al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i s'alimenten al Ridaura, a l'alçada del càmping Valldaro a la depuradora; quarta citació d'aquesta espècie a la vall. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent, Josep Ma Bas Lay, Miquel Pedrol García)


Els capons reials (Plegadis falcinellus), amb un martinet de nit (Nycticorax nycticorax) i un martinet blanc (Egretta garzetta).

(26). Xarxet (Anas crecca)
Els dies 02 i 23/03/15, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 07, 19 i 21/03/15, dos, el 14/03/15, quatre. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


El xarxet (Anas crecca), el 02/03/15. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(27). Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
El 28/03/15, primera llocada a la vall, al Ridaura, a l'alçada del càmping Valldaro. (Carlos Alvarez Cros)


Els pollets 'ànec collverd (Anas platyrhynchos).

(29). Xarrasclet (Anas querquedula)
El 07/03/15, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 13 i 22/03/15, un mascle a la desembocadura del Ridaura, els dies 14, 30 i 31/03/15, un mascle i una femella. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 22/03/15, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent, Lluís Hugas Mulà)
El 30/03/15, un mascle i una femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


El xarrasclet (Anas querquedula), el 07/03/15 i la parella, el 14/03/15.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
El 14/03/15, dos mascles i una femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 20, 21 i 26/03/15, un; els dies 22 i 25/03/15 una parella. ((Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent, Lluís Hugas Mulà, Miquel Pedrol García)


Dos dels ànecs cullerots (Anas clypeata), el 14/03/15.

(30'). Xibec (Netta rufina)
El 14/03/15, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; cinquena citació a la vall. (Carlos Alvarez Cros)


El xibec (Netta rufina), a l'esquerra, amb un cullerot (Anas clypeata).

(35). Milà negre (Milvus migrans)
El 15/03/15, dos exemplars a l'abocador de Solius i dos més prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; primera citació de l'any. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels milans negres (Milvus migrans), amb un corb (Corvus corax), a l'abocador.

(38). Arpella vulgar (Circus aeruginosus)
El 14/03/15, un exemplar en vol sobre la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)
El 14/03/15, un altre exemplar o el mateix de la citació anterior al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 16/03/15, una femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 21/03/15, dos exmplars prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 22/03/15, pas intens amb, almenys, sis exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, un a can Juanals, un exemplar a la desembocadura del Ridaura, un mascle al mar i un mascle i una femella a can Barella, a Panedes. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent, Josep Ma Bas Lay, Lluís Hugas Mulà)
El 23/03/15, una femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 23/03/15, dos mascles al costat de la carretera C31, a l'alçada del Balcar, a Santa Cristina d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)
El 24/03/15, un exemplar caçant a un cap d'userda, prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 24/03/15, set exemplars prop can Barella, a Panedes, Llagostera. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
El 25/03/15, un exemplar en vol sobre la bassa del Dofí. (Jaume Ramot García)
El 28/03/15, una femella prop can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 29/03/15, una femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


L'arpella vulgar (Circus aeruginosus), el 29/03/15.

(39). Arpella pàl·lida (Circus cyaneus)
El 23/03/15, un mascle sobrevolant la carretera C31, a l'alçada del restaurant Els Tinars, a Santa Cristina d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 07/03/15, un mascle caçant prop can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(44). Àguila cuabarrada (Aquila fasciata)
El 30/03/15, es troba una femella de tercer any electocutada, prop de Pedralta. Havia nascut i havia estat anellada als cingles de Bertí, al Vallès Oriental. (Josep Ma Bas Lay)


L'àguila cuabarrada (Aquila fasciata). Foto: Josep Ma Bas Lay.

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
L'11/03/15, un exemplar prop del Tennis d'Aro; el 28/03/15, tres. (Jaume Ramot García)

(52). Rascló (Rallus aquaticus)
Presència, a la desembocadura del Ridaura i a l'àlçada dels estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Josep Ma Bas Lay, Lluís Hugas Mulà)

(53). Polla pintada (Porzana porzana)
Els dies 18, 20, 21, 22, 27 i 28/03/15 un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Jaume Ramot Gracía, Carlos Alvarez Cros)
El 22/03/15, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
Els dies 22 i 23/03/15, un exemplar al Ridaura, a l'alçada del càmping Valldaro. (Josep Ma Bas Lay)


La polla pintada (Porzana porzana). Foto: Jaume Ramot Gracía.

(58). Grua (Grus grus)
El 04/03/15, un estol de set exemplars sobre Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 05/03/15, un estol de setanta-vuit exemplars sobre els estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 05/03/15, un estol d'un centenar d'exemplars sobre el pla de Solius. (Josep Ma Bas Lay)


L'estol de grues (Grus grus). Foto: Jaume Ramot García.

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
El 14/03/15, tres exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació de l'any. (Carlos Alvarez Cros, Lluís Hugas Mulà)
El 16/03/15, deu exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 21, 26 i 28/03/15, un i el 22/03/15, fins a trenta-set; xifra màxima registrada a la vall. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Josep Ma Bas Lay, Lluís Hugas Mulà)


Un dels cames-llargues (Himantopus himantopus), el 14/03/15.

Trenta-quatre dels cames-llargues (Himantopus himantopus), el 22/03/15.

(61). Torlit (Burhinus oedicnemus)
El 21/03/15, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 22/03/15, un exemplar prop de can Darder, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
Els dies 14, 21, 28, 29/03/15, dos exemplars al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro; primera citació de l'any. Els dies 22 i 30/03/15, tres. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 22 i 30/03/15, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; el 28, tres i 29 dos. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 22/03/15, un exemplar al Ridaura, a l'alçada del càmping Valldaro; el 23/03/15, dos. (Josep Ma Bas Lay)


Un dels corriols petits (Charadrius dubius), el 21/03/15.

(69). Batallaire (Philomachus pugnax)
Els dies 13, 14 i 16/03/15, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; setena citació a la vall. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Lluís Hugas Mulà)


El batallaire (Philomachus pugnax), el 13/03/15 al Ridaura. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro amb un màxim de cinc exemplars el 22/03/15. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Lluís Hugas Mulà)
Els dies 10, 20 i 24/03/15, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; els dies 13 i 14/03/15, dos, el 22/03/15, tres. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
Els dies 16, 21 i 26/03/15, un exemplar a la bassa del Dofí. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Miquel Pedrol García)


Un becadell (Gallinago gallinago), el 06/03/15. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(77). Gamba-roja vulgar (Tringa totanus)
Del 06 al 09/03/15 un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació prenupcial. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


La gamba-roja vulgar (Tringa totanus), el 06/03/15.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
Els dies 14, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 29 i 30/03/15, un exemplar a la bassa del Dofí; els dies 23 i 26/03/15, dos, el 28/03/15, tres. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Miquel Pedrol García)
Els dies 14 i 15/03/15, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora; primeres citacions de l'any. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 16 i 18/03/15, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 22 i 28/03/15 tres, el 31/03/15, dos. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Lluís Hugas Mulà)
El 22/03/15, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
El 27/03/15, un exemplar a l'alçada del càmping Valldaro. (Jaume Ramot García)


La xivita (Tringa ochropus) a la bassa del Dofí, el 14/03/15.

(81''). Paràsit gros (Stercorarius skua)
El 15/03/15, dos exemplars mar endins front Platja d'Aro. (Joan Ventura Linares, Fran Trabalon Carricondo, Xavier Idígora Planas, Joan Bohigas)


Un dels paràsists grossos (Stercorarius skua). Foto: Fran Trabalon Carricondo.

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
L'01/03/15, un exemplar front la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 17/03/15, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 20/03/15, uns vint exemplars barrejats amb gavines vulgars front la punta d'en Bosch. (Jaume Ramot García)
El 22/03/15, sis exemplars barrejats amb unes cent cinquanta gavines vulgars front la punta de garbí de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)


La gavina capnegra (Larus melanocephalus), el 17/03/15. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(85'). Gavina corsa (Larus audouinii)
El 07/03/15, un exemplar adult a la platja Gran de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


La gavina corsa (Larus audouinii).

(86'). Gavià fosc (Larus fuscus)
El 18/03/15, un mínim de set exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, xifra elevada. (Rosa Matesanz Torrent)

(86'''?). Gavià caspi? (Larus cachinnans?)
El 07/03/15, a l'abocador de Solius, s'observa un exemplar de primer hivern. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià caspi (Larus cachinnans).

(87''). Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)
El 15/03/15, un exemplar mar endins front Platja d'Aro; tercera citació d'aquesta espècie a la vall del Ridaura. (Joan Ventura Linares, Fran Trabalon Carricondo, Xavier Idígora Planas, Joan Bohigas)


La gavineta de tres dits (Rissa tridactyla). Foto: Fran Trabalon Carricondo.

(99'). Cucut reial (Clamator glandarius)
El 16/03/15, un exemplar al costat de la carretera C31, a l'altre costat del Balcar, a Santa Cristina d'Aro; quarta citació a la vall. (Josep Ma Bas Lay)

(100). Cucut (Cuculus canorus)
El 28/03/15, un exemplar canta a Solius; primera citació de l'any. (Carlos Alvarez Cros)

(102). Xot (Otus scops)
El 26/03/14, un exemplar canta a Castell d'Aro; primera citació de l'any. (Josep Ma Bas Lay)

(105). Gamarús (Strix aluco)
L'01/03/15, un exemplar prop del Masnou. (Rosa Matesanz Torrent)
El 08/03/15, un exemplar prop de can Llac, a Romanyà de la Selva. (Eudald Pujol Buxó)

(108). Falciot negre (Apus apus)
El 21/03/15, dos exemplars prop del Tennis d'Aro; primera citació de l'any. (Rosa Matesanz Torrent)

(110). Ballester (Apus melba)
El 22/03/15, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació de l'any. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Els dies 18, 19 i 30/03/15, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Miquel Pedrol García)


El blauet (Alcedo atthis), el 19/03/15. Foto: Miquel Pedrol García.

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 29/03/15, una parella prop de la riera del mas Riera, a Romanyà, Santa Cristina d'Aro. (Xavier Idígora Planas)

(122). Oreneta de ribera (Riparia riparia)
El 15/03/15, almenys un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació de l'any. (Carlos Alvarez Cros)


L'oreneta de ribera (Riparia riparia), amb orenetes vulgars (Hirundo rustica), el 15/03/15.

(124). Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
El 07/03/15, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(125). Oreneta cua-rogenca (Cecropis daurica)
Els dies 14 i 15/03/15, almenys un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros)


Una de les orenetes cua-rogenques (Cecropis daurica), amb orenetes vulgars (Hirundo rustica), el 15/03/15.

(128). Piula dels arbres (Anthus trivialis)
El 22/03/15, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera citació de l'any. (Carlos Alvarez Cros)

(131). Grasset de muntanya (Anthus spinoletta)
Els dies 15 i 22/03/15, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro (Carlos Alvarez Cros)
El 18/03/15, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García)


El grasset de muntanya (Anthus spinoletta), el 15/03/15.

(132). Cuereta groga (Motacilla flava)
El 14/03/15, almenys dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros, Lluís Hugas Mulà)


Una de les cueretes grogues (Motacilla flava).

(136). Pardal de bardissa (Prunella modularis)
El 07/03/15, almenys un exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(138). Rossinyol (Luscinia megarhynchos)
El 30/03/15, se sent cantar un exemplar a Castell d'Aro; primera i molt primerenca citació de l'any. (Jaume Ramot García)

(139). Cotxa blava (Luscinia svecica)
El 06/03/15, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
Del 21 al 23/03/15, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 23 i 24/03/15, un mascle a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
El 30/03/15, dos mascles a la desembocadura del Ridaura, el 31/03/15, un. (Rosa Matesanz Torrent)
El 30/03/15, un mascle a la bassa del Dofí. (Rosa Matesanz Torrent)


Mascles de cotxa blava (Luscinia svecica), el 06 i el 23/03/15. Fotos: Rosa Matesanz Torrent.

El 23/03/15 un mascle de cotxa blava escandinava (Luscinia svecica svecica); primera citació d'aquesta subespècie nòrdica a la vall. (Rosa Matesanz Torrent)


Mascle de cotxa blava escandinava (Luscinia svecica svecica), el 23/03/15. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(141). Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
El 23/03/15, un mascle a la desembocadura del Ridaura i un altre a la tanca de can Viñas, al capdamunt de la costa de l'Alou; primeres observacions de l'any. (Rosa Matesanz Torrent)
El 25/03/15, un mascle, prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 26/03/15, un exemplar a la bassa del Dofí. (Jaume Ramot García)
El 30/03/15, una femella a la desembocadura del Ridaura, el 31/03/15 la femella i un mascle. (Rosa Matesanz Torrent)


Una de les cotxes cua-roges (Phoenicurus phoenicurus), el 23/03/15. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(156). Boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus)
El 29/03/15, un exemplar al tram final del Ridaura i un altre al riu, a l'alçada del Parc dels Estanys; primeres citacions de l'any. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 30 i 31/03/15, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)


Una de les boscarles dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus), el 29/03/15.

(172). Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
El 27/03/15, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera citació de l'any. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 28 i 29/03/15, almenys un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels mosquiters de passa (Phylloscopus trochilus), el 28/03/15

(194). Estornell negre (Sturnus unicolor)
El 07/03/15, almenys dos exemplars a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 07 i 14/03/15, almenys un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 21 i 22/03/15, almenys tres. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels estornells negres (Sturnus unicolor), el 07/03/15, a l'abocador.

(191'). Cornella negra (Corvus corone)
El 12/03/15, un exemplar en vol sobre Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 15/03/15, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 15, 22 i 29/03/15, un exemplar prop can Barella, a Panedes, Llagostera; els dies 19 i 28/03/15, dos. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)

(203). Passerell comú (Carduelis cannabina)
Els dies 07 i 14/13/15, almenys dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 15/03/15, dos exemplars prop can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 21/03/15, almenys, tres exemplars prop de l'EDAR de Castell d'Aro; el 22/03/15 un estol d'uns quaranta. (Carlos Alvarez Cros)
FEBRER/2015

(10). Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
El 18/02/15, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; lloc inusual per a l'espècie. (Rosa Matesanz Torrent)
El 22/02/15, dos exemplars a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera; lloc inusual per a l'espècie. (Carlos Alvarez Cros)


El corb marí gros(Phalacrocorax carbo), a la bassa del Dofí. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
El 18/02/15, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el s dies 24 i 28/02/15, dos. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


El martinet blanc (Egretta garzetta), el 18/02/15, entre uns bernats pescaires (Ardea cinerea). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb màxims d'onze exemplars els dies 18 i 25/02/15, divuit el 24/02/15 i dotze el 28/02/15. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Raül Calderon Alvarez)
Els dies 07, 08, 10, 14 i 15/02/15, un exemplar prop can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 22/02/15, un exemplar a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


Alguns dels bernats pescaires(Ardea cinerea), el 28/02/15, als estanys.

(25). Ànec griset (Anas strepera)
El 28/02/15, encara la femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


L'ànec griset (Anas strepera), el 07/02/15, als estanys.

(26). Xarxet (Anas crecca)
Els dies 03, 04 i 08/02/15, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 10/02/15, tres exemplars, el 22/02/15, sis. (Rosa Matesanz Torrent, Raül Calderon Alvarez)
Els dies 07, 08, 09, 11 i 15/02/15, una femella i dos mascles a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


Dos dels xarxets (Anas crecca), el 08/02/15, a la desembocadura del Ridaura.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
El 15/02/15, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


L'ànec cullerot (Anas clypeata).

(40'). Astor (Accipiter gentilis)
El 02/02/15, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot Gracía)

(41). Esparver (Accipiter nisus)
Els dies 08 i 14/02/15, un mascle caçant prop can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 15/02/15, un mascle a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(42). Aligot comú (Buteo buteo)
El 26/02/15, una parella copulant davant del restaurant Les Panolles, de Santa Cristina d'Aro. (Jaume Ramot García)
(44). Àguila cuabarrada (Aquila fasciata)
El 07/02/15, a l'abocador de Solius, un adult captura un gavià argentat (Larus michahellis). (Carlos Alvarez Cros)

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
El 17/02/15, un exemplar a un penya-segat litoral de Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)

(52). Rascló (Rallus aquaticus)
Presència, a la desembocadura del Ridaura i a l'àlçada dels estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Raül Calderon Alvarez)


Un dels rasclons (Rallus aquaticus), el 02/02/15. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(57). Fotja (Fulica atra)
El 21/02/15, s'observa una còpula al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Xavier Escobar Arroyo)

(65). Fredeluga (Vanellus vanellus)
El 08/02/15, dotze exemplars a un camp prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 01, 02, 10 i 18/02/15, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 03, 07, 08, 11, 14, 18 i 22/02/15, un. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Ramon Raventós Blanc)
Els dies 02 i 23/02/15, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; el 10/02/15, dos. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 07, 08 i 14/02/15, almenys un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
Els dies 08, 10 i 14/02/15, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; l'11/02/15, dos. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)


Un dels becadells (Gallinago gallinago), el 01/02/15. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 28/02/15, tres exemplars front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)

(86'). Gavià fosc (Larus fuscus)
El 07/02/15, a l'abocador de Solius, un adult amb anella metàl·lica al tars dret i de plàstic blau amb inscripció blanca (F·T) a la tíbia dreta i anella de plàstic negra, sense inscripció, a la tíbia esquerra. Aquest ocell va ser marcat a Holanda com a mascle de 3r any calendari, el 23/05/14. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià fosc (Larus fuscus) marcat.


(94). Fraret (Fratercula arctica)
El 08/02/15, un exemplar front Sant Feliu de Guíxols; cinquena citació en aigües de la vall del Ridaura. (Oscar Pauner)
El 15/02/15, diversos exemplars font de cala Joana. (David Capdevila, LLuís Xavier Toldrà Bastida)


Un dels frarets (Fratercula arctica). Foto: LLuís Xavier Toldrà Bastida.

(111). Blauet (Alcedo atthis)
El 02/02/15, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)
El 13/02/15, un exemplar a la badia de Sant Feliu de Guíxols. (Oscar Pauner)
El 22/02/15, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 10/02/15, dos exemplars a can Provensal, Santa Cristina d'Aro. (Jaume Ramot García)

(123). Roquerol (Ptyonoprogne rupestris)
El 14/02/15 no menys de cent trenta-set exemplars a l'edifici Beach Palace, a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(126). Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)
El 21/02/15, dos exemplars volant entre un grup de roquerols (Ptyonoprogne rupestris), prop del Tennis d'Aro; primera citació prenupcial. (Ponç Feliu Latorre)

(131). Grasset de muntanya (Anthus spinoletta)
Els dies 14 i 15/02/15, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro (Carlos Alvarez Cros)


El grasset de muntanya (Anthus spinoletta).

(134). Cuereta blanca (Motacilla alba)
Els dies 14 i 15/02/15, un mascle de segon any de cuereta blanca endolada (Motacilla alba yarrellii), l'abocador de Solius; primera citació d'aquesta subespècie, pròpia de les Illes Britàniques, a la vall. (Carlos Alvarez Cros)


La cuereta blanca endolada (Motacilla alba yarrellii).

El 27/02/15, s'observa un dormidor a la palmera del final de la rambla Vidal de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)


El jóc de cuereta blanca (Motacilla alba).

(136). Pardal de bardissa (Prunella modularis)
Els dies 15 i 28/02/15, almenys un exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(146'). Griva cerdana (Turdus pilaris)
El 07/02/15, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)

(161). Tallareta cuallarga (Sylvia undata)
El 09/02/15, dos exemplars prop de Canyet, a Santa Cristina d'Aro. (Gerard Funosas)

(194). Estornell negre (Sturnus unicolor)
El 07/02/15, almenys dos exemplars a l'abocador de Solius; els dies 14, 15 i 28/02/14, no menys de sis. (Carlos Alvarez Cros)
El 18/02/15, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Ramon Raventós Blanc)
El 28/02/15, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels estornells negres (Sturnus unicolor), el 07/02/14.

(203). Passerell comú (Carduelis cannabina)
Els dies 15 i 28/02/15, diversos exemplars a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 24/02/15, quatre exempars a la bassa del Dofí. (Jaume Ramot García)


Un dels passerells comuns (Carduelis cannabina).

(0'''). Oca egípcia (Alopochen aegyptiaca)
El 10/02/15, s'observa un exemplar i vuit en vol al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(1'''). Pelicà rosat (Pelecanus rufescens)
El 10/02/15, un exemplar d'origen desconegut sobrevola els termes de Castell-Platja d'Aro i de Santa Cristina d'Aro. Localitzat prèviament a la variant de Santa Cristina d'Aro a Castell d'Aro, a l'alçada del Remei. Segona citació d'aquesta espècie a la vall. (Jaione Echarte Sutil, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent, Lluís Hugas Mulà)


El pelicà rosat (Pelecanus rufescens). Foto: Rosa Matesanz Torrent.
GENER/2015

(10). Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
El 10/01/15, vuit exemplars dormen al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 10/01/15, set exemplars al dormidor de la punta d'en Bosch. (Jaume Ramot García)
El 10/01/15, no menys de vint-i-un exemplars a l'ajocador de cala Jonca (Carlos Alvarez Cros)

(15). Esplugabous (Bubulcus ibis)
El 10/01/15, no menys de dos-cents vuit exemplars a l'ajocador dels estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de quatre exemplars els dies 04, 10, 24, 26 i 31/01/15. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Raül Calderon Alvarez)
Els dies 03, 10 i 11/01/15, un exemplar prop can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels bernats pescaires (Ardea cinerea), el 14/01/15. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(25). Ànec griset (Anas strepera)
El 31/01/15, encara la femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 10/01/15 és a la desembocadura del Ridaura. Els dies 11, 17 i 18/01/15 una altra femella a la bassa del Dofí (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


Els ànecs grisets (Anas strepera), l'11/01/15, als estanys i el 17/01/15 a la bassa del Dofí, amb una femella d'ànec collverd (Anas platyrhynchos).

(26). Xarxet (Anas crecca)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb màxim de set exemplars el 10/01/15. (Carlos Alvarez Cros)
El 31/01/15, una femella i tres mascles a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(40'). Astor (Accipiter gentilis)
El 08/01/15, un exemplar a can Llaurador, a Solius. (Josep Ma Bas Lay)
El 09/01/15, un exemplar prop del restaurant Panedes. (Josep Ma Bas Lay)

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 07/01/15, un maascle adult a la depuradora d'aigües residuals de Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 08/01/15, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 20/01/15, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 26/01/15, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)


L'esparver (Accipiter nisus), el 07/01/15. Foto: Jaume Ramot García.

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
El 10/01/15, un exemplar a un penya-segat litoral de Sant Feliu de Guíxols. (Jaume Ramot García)


El falcó pelegrí
(Falco peregrinus). Foto: Jaume Ramot García.

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
Els dies 17 i 20/01/15, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)

(52). Rascló (Rallus aquaticus)
Presència a la desembocadura del Ridaura i a l'àlçada dels estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Xavier Higueruelo, Rosa Matesanz Torrent)


Un dels rasclons (Rallus aquaticus), l'11/01/15.

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 04, 05, 07, 11, 12, 12, 20 i 31/01/15, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 10 i 24/01/15, dos. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 04, 10 i 31/01/15, almenys un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora. (Carlos Alvarez Cros)
El 28/01/15, tres exemplars a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)


Un dels becadells (Gallinago gallinago), el 07/01/15. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(72). Becada (Scolopax rusticola)
El 20/01/15, un exemplar prop de la font del Ferro, a Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 24/01/15, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


Les gavines capnegres (Larus melanocephalus). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(92). Tudó (Columba palumbus)
El 26/01/15, un mínim de cent cinquanta exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(98). Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
L'11/01/15, un exemplar tragina material per construir niu a un arbre de la depuradora d'aigües residuals de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(105). Gamarús (Strix aluco)
El 03/01/15, un exemplar prop de la urbanització de la oca de Malvet, a Santa Cristina d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 09/01/15, un exemplar a Fanals de Munt. (Jaume Ramot García)
El 18/01/15, un exemplar prop del castell de Solius. (Jaume Ramot García)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Els dies 04, 12, 24 i 31/01/15, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 10/01/15, dos. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
L'11/01/15, un exemplar a punta Prima. (Josep Ma Bas Lay)
El 31/01/15, un exemplar al port de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)


El blauet (Alcedo atthis), als estanys, el 24/01/15. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(114). Puput (Upupa epops)
Els dies 08, 12, 14 i 31/01/15, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; l'11/01/15, dos. (Xavier Higueruelo, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 10/01/15, un exemplar a la depuradora d'aigües residuals de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 12/01/15, un exemplar a a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)
El 20/01/15, un exemplar prop de l'ermita de Bell-lloc, quatre exemplars al golf de Masnou i un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


La puput (Upupa epops), el 14/01/15. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(123). Roquerol (Ptyonoprogne rupestris)
L'11'01/15 no menys de cent cinquanta-un exemplars a l'edifici Beach Palace, a la desembocadura del Ridaura; xifra màxima registrada a la vall. (Carlos Alvarez Cros)


Una norantena dels roquerols (Ptyonoprogne rupestris), l'11/01/15.

(131). Grasset de muntanya (Anthus spinoletta)
El 31/01/15, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro (Carlos Alvarez Cros)

(146'). Griva cerdana (Turdus pilaris)
El 17/01/15, dos exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; primera citació d'aquesta espècie a la vall. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot Gracía)


Les dues grives cerdanes (Turdus pilaris) i una sola, a la dreta. Foto dreta: Jaume Ramot Gracía.


El 31/01/15, tres exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


Una de les grives cerdanes (Turdus pilaris), el 31/01/15.

(173). Reietó (Regulus regulus)
El 31/01/15, un exemplar a S'Agaró. (Rosa Matesanz Torrent)


El reietó (Regulus regulus). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(191'). Cornella negra (Corvus corone)
El 04/01/15, almenys un exemplar a can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/01/15, dos exemplars en vol prop de can Provensal, a Santa Cristina d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 28/01/15, dos exemplars en vol prop de Santa Cristina d'Aro. (Jaume Ramot García)

(194). Estornell negre (Sturnus unicolor)
El 10/01/15, almenys un exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(203). Passerell comú (Carduelis cannabina)
Els dies 04, 10, 11 i 17/01/15, diversos exemplars prop can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 11 i 31/01/15, diversos exemplars a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels passerells (Carduelis cannabina), el 31/01/15, amb una cadernera (Carduelis carduelis).

(205). Durbec (Coccothraustes coccothraustes)
El 21/01/15, un exemplar a can Pata, prop de la costa de l'Alou (Jaume Ramot Gracía)


El durbec (Coccothraustes coccothraustes). Foto: Jaume Ramot Gracía.

(0'''). Oca egípcia (Alopochen aegyptiaca)
El 07/01/15, s'observa una còpula i altres comportaments sexuals al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)

(4). Cotorra de Kramer (Psittacula krameri)
El 18/01/15, almenys un exemplar a Sant Pol. (Carlos Alvarez Cros)


Free web hostingWeb hosting