TORNAR A:   DARRERES OBSERVACIONS

                      DARRERES OBSERVACIONS INTERESSANTS. ANY 2016.

  Oca vulgar (Anser anser)
  Capó reial (Plegadis falcinellus)
  Falcó cama-roig (Falco vespertinus)
  Esmerla (Falco columbarius)
  Falcó de la reina (Falco eleonorae)
  Aligot comú (Buteo buteo)
  Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
  Pigre gris (Pluvialis squatarola)
  Territ tresdits (Calidris alba) (29/04/16), (16/09/16) , (18/10/16)
  Pòlit cantaire (Numenius phaeopus) (16/04/16) , (29/04/16)
  Paràsit cuapunxegut (Stercorarius parasiticus)
  Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus)
  Gavià caspi (Larus cachinnans) (24/01/16), (30-31/01/16), (05/03/16), (12/03/16), (25/03/16), (02/04/16), (28/05/16),
  Xixella (Columba oenas)
  Colltort (Jynx torquilla) (03/04/16) , (11/04/16), (21/08/16)
  Piula grossa (Anthus richardi)
  Cuereta citrina (Motacilla citreola)
  Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
  Còlit ros (Oenanthe hispanica) (02/04/16), (24/09/16)
  Griva cerdana (Turdus pilaris) (17/01/16) , (06/11/16)
  Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)
  Bosqueta icterina (Hippolais icterina)
  Tallarol gros (Sylvia borin)
  Mosquiter comú siberià (Phylloscopus collybita tristis)
  Papamosques gris balear (Muscicapa striata balearica) (21/04/16), (24-29/04/16)
  Pica-soques blau (Sitta europaea) (03/04/16) , (09/04/16), (06/05/16), (03/07/16)
  Pinsà trompeter (Bucanetes githagineus)
  Cacatua Galah (Eolophus roseicapilla)
  Cotorra de Pennant (Platycercus elegans)
  Bec de corall senegalès (Estrilda astrild)
  Múnia roig (Amandava amandava) (17/01/16),   (04/06/16)

GENER,   FEBRER,   MARÇ,   ABRIL,   MAIG,   JUNY,   JULIOL,   AGOST,   SETEMBRE,   OCTUBRE,   NOVEMBRE,   DESEMBRE

També podeu veure les del anys: 2005,   2006,   2007,   2008,   2009,   2010,   2011,   2012,   2013,   2014  i   2015


En vermell les observacions de noves espècies i en blau les observacions d'evidències de cria de noves espècies.

DESEMBRE/2016

(10). Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
Almenys des del 23/12/16, un exemplar anellat al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; una lectura parcial de l'anella sembla que permet sospitar que es tracta d'un ocell anellat a Suïssa. Els dies 14 i 21/02/16 ja es va llegir exactament la mateixa part de l'anella. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


El corb marí gros (Phalacrocorax carbo) anellat.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Eñs dies 11, 24 i 31/12/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Lluís Hugas Mulà, Josep Ma Bas Lay)
El 27/12/16, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


El martinet blanc (Egretta garzetta), el 27/12/16.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Els dies 01, 04, 05, 06, 08, 15, 18, 20, 24 i 25/12/16, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 02, 07, 11, 23, 27 i 28/12/16, tres, els dies 09 i 19/12/16, un. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Lluís Hugas Mulà, Josep Ma Bas Lay, Raül Calderon Alvarez)
El 06/12/16, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
L'11/12/16, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; el 23/12/16, dos. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels bernats pescaires (Ardea cinerea), el 04/12/16 al Parc dels Estanys de Platja d'Aro.

(26). Xarxet (Anas crecca)
Els dies 02 i 04/12/16, una femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 05/12/16, dues; els dies 06, 08 i 19/12/16 quatre i un mascle, el 07/12/16 sis i dos mascles, el 09/12/16 un mascle i dues femelles, el 15/12/16, sis exemplars, els dies 18, 20, 24 i 25/12/16, deu, quatre mascles i sis femelles, els dies 23 i 27/12/16, vuit exemplars, el 258/12/16, nou. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Manuel Alvarez Cros, Raül Calderon Alvarez)
El 02/12/16, cinc exemplars (un mascle i quatre femelles) a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; el 03/12/16, vuit (dos mascles i sis femelles), el 04/12/16, una femella, el 05/12/16, dos mascles i una femella, el 08/12/16 dues femelles i un mascle, el 09/12/16 un mascle i una femella. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Manuel Alvarez Cros)


Uns dels xarxets (Anas crecca), el 03/12/16 al Parc dels Estanys de Platja d'Aro.

(28). Ànec cuallarg (Anas acuta)
Els dies 02, 06, 08, 09, 15, 18, 19, 20, 24, 26 i 27/12/16, una femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 04 i 05/12/16 és al Ridaura, prop del pont del Remei i els dies 23, 25, 28 i 31/12/16, a la bssa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


L'ànec cuallarg (Anas acuta), el 04/12/16.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
Els dies 01, 02, 03, 19, 24, 25 i 26/12/16, una femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 05 i 06/12/16, dues. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 18/12/16, una femella a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


L'ànec cullerot (Anas clypeata), el 03/12/16.

(40'). Astor (Accipiter gentilis)
El 26/12/16, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 05/12/16, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 06, 15, 20 i 24/12/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Josep Ma Bas Lay)
El 25/12/16, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(42). Aligot comú (Buteo buteo)
El 09/12/16, un exemplar captura una polla d'aigua al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(44). Àguila cuabarrada (Aquila fasciata)
El 18/12/16, un exemplar juvenil volant molt alt sobre la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(46'). Esmerla(Falco columbarius)
El 25/102/16, un exemplar juvenil prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; primera citació de l'espècie a la vall. (Carlos Alvarez Cros)


L'esmerla (Falco columbarius).

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
El 02/12/16, un exemplar amb presa sobre la bassa del Dofí, es encalçat per gavians argentats fins que la deixa anar. (Carlos Alvarez Cros)

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 19/12/16, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


La perdiu (Alectoris rufa). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 01, 03, 07, 09 i 24/12/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 02, 05 i 15/12/16, dos, el 20/12/16, tres.(Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Josep Ma Bas Lay) . (Carlos Alvarez Cros, Manuel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 06/12/16, tres exemplars a la desembocadura del Ridaura; el 18/12/16, un. (Carlos Alvarez Cros)
El 06/12/16, un exemplar un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 18/12/16, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels becadells (Gallinago gallinago), el 02/12/16.

(72). Becada (Scolopax rusticola)
El 10/12/16, un exemplar prop de can Duran drel Gatellar. (Jaume Ramot García)
Els dies 10 i 12/12/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació d'aquesta espècie a aquest lloc. (Josep Ma Bas Lay)
El 31/12/16, un exemplar a Solius. (Toni Strubell Trueta)


La becada (Scolopax rusticola), el 12/12/16. Foto: Josep Ma Bas Lay.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
Els dies 02, 06, 07, 08, 11 i 23/12/16, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 24 i 25/12/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 25/12/16, un exemplar (potser el mateix de la citació anterior) a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 31/12/16, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)


La xivita (Tringa ochropus), el 02/12/16.

(81''). Paràsit gros (Stercorarius skua)
El 07/12/16, un exemplar, encalçat per gavians argentats, front punta la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(93). Gavot (Alca torda)
El 10/12/16, dos exemplars, entre Sant Feliu de Guíxols i la punta d'en Bosch. (Josep Ma Bas Lay)
El 23/12/16, un exemplar front les Sofreres, a Sant Feliu de Guíxols. (Josep Ma Bas Lay)
Els dies 24 i 27/12/16, un exemplar a la punta de Garbí, a Sant Feliu de Guíxols. (Josep Ma Bas Lay)


El gavot(Alca torda), el 23/12/16. Foto: Josep Ma Bas Lay.

(101). Òliba (Tyto alba)
El 09/12/16, un exemplar prop de la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)
Els dies 12 i 25/12/16, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Presència d'almenys dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Manuel Alvarez Cros, Lluís Hugas Mulà, Raül Calderon Alvarez)
Els dies 02, 28 i 31/12/16, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
El 05/12/16, un exemplar a la cala del Vigatà de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)
El 09/12/16, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Manuel Alvarez Cros)


Un dels blauets (Alcedo atthis), el 09/12/16, al Parc dels Estanys. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(114). Puput (Upupa epops)
Els dies 02 i 23/12/16, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; el 07/12/16, dos. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 09, 24 i 27/12/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 27/12/16, un exemplar a la depuradora de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 31/12/16, un exemplar a Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)


Uns de les puputs (Upupa epops), el 23/12/16.

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 26/12/16, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)

(124). Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
El 09/12/16, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; citació molt tardana per l'espècie. (Josep Ma Bas Lay)

(161). Tallareta cuallarga (Sylvia undata)
Els dies 04, 06 i 08/12/16, dos o tres exemplars a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)


Una de les tallaretes cuallargues (Sylvia undata), el 04/12/16.

(191'). Cornella negra (Corvus corone)
Els dies 04 i 11/12/16, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; el 05/12/16, dos. (Carlos Alvarez Cros)

(203). Passerell comú (Carduelis cannabina)
Els dies 04 i 18/12/16, uns trenta exemplars prop can Perera, a Panedes, Llagostera; els dies 06 i 07/12/16, quatre, el 23/12/16, nou. (Carlos Alvarez Cros)
El 25/12/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Raül Calderon Alvarez)


Alguns dels passerells comuns (Carduelis cannabina), el 04/12/16.

(205). Durbec (Coccothraustes coccothraustes)
El 15/12/16, diversos exemplars a la zona de Sant Marc, a Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)

(0'''). Oca egípcia (Alopochen aegyptiaca)
El 02/12/16, còpula de la parella del Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(12). Bec de corall senegalès (Estrilda astrild)
El 03/12/16, no menys de tres exemplars prop de la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 07, 08 i 09/12/16, no menys de quatre exemplars prop de la desembocadura del Ridaura, tres d'ells juvenils escara mostrant "boqueres" i amb dificultats per volar, signes d'haver abandonat el niu recentment. (Carlos Alvarez Cros)

El 23/12/16, quatre o cinc exemplars al canyissar del Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)


Els juvenils de bec de corall senegalès (Estrilda astrild), el 08/12/16.

NOVEMBRE/2016

(3). Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)
El 13/11/16, un exemplar prop de la punta d'en Bosch, a Sant Feliu de Guíxols. (Josep Ma Bas Lay)

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Del 03 al 06/11/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 18/11/16 el mateix o un altre, el 17/11/16, dos. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


Un dels martinets blancs (Egretta garzetta), el 04/11/16. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Els dies 01, 06, 10, 19, 26 i 28/11/16, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 03, 08, 17, 18 i 25/11/16, quatre, els dies 04, 05, 11 i 27/11/16, tres, el 20/11/16, un. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Julio Ruiz Ballesteros)
El 05/11/16, encara l'exemplar amb anella metàl·lica (9071464 - Spain) a la tíbia esquerra i una altra de plàstic groc amb la inscripció negra WC4 a la tíbia dreta, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. Aquest ocell va ser anellat quan era un poll, el 15/05/2016, al Marjal del Moro (València), a uns 370 Km de distància en línia recta. (Rosa Matesanz Torrent)
El 05/11/16, un exemplar prop de can Barella i un altre prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 06/11/16, dos exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; els dies 18 i 25/11/16, un. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 15/11/16, dos exemplars al golf Costa Brava de Santa Cristina d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)
El 19/11/16, un exemplar en vol sobre la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 25/11/16, un exemplar en vol sobre la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(24). Ànec xiulador (Anas penelope)
L'01/11/16, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora. (Carlos Alvarez Cros)
El 26/11/16, dos mascles al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


L'ànec xiulador(Anas penelope), l'01/11/16, i els dos mascles el 26/11/16.

(25). Ànec griset (Anas strepera)
L'01/11/16, encara el mascle a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; el 06/11/16 el mateix dels estanys o un altre. (Carlos Alvarez Cros)
Del 03 al 06/11/16, un exemplar (molt probablement el de la citació anterior) al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 18/11/16 hi torna a ser. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 07 i 09/11/16, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)


L'ànec griset (Anas strepera), l'01/11/16 a la bassa del Dofí.

(26). Xarxet (Anas crecca)
L'01/11/16, una femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 01 i 25/11/16, una femella a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; el 02/11/16 la parella, els dies 06 i 19/11/16, dos exemplars, els dies 07, 11 i 27/11/16, tres, els dies 09 i 16/11/16, quatre; els dies 22 i 28/11/16, cinc, el 26/11/16, sis. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Xavier Idígora Planas)
El 04/11/16, quatre exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 17/11/16, sis. (Rosa Matesanz Torrent)
El 05/11/16, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; el 07/11/16, un. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)


Una de les femelles de xarxet (Anas crecca), l'01/11/16 al Parc dels Estanys de Platja d'Aro.

(27). Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
Els dies 25 i 26/11/16, sengles còpules a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Els ànecs collverd (Anas platyrhynchos), el 26/11/16 a la bassa del Dofí.

(28). Ànec cuallarg (Anas acuta)
Els dies 04 i 10/11/16, una femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 06/11/16, és a la desembocadura del Ridaura, els dies 09 i 11/11/16, a la bassa del Dofí, el 25/11/16, al Ridaura, a l'alçada del pont del Remei. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)


L'ànec cuallarg (Anas acuta), el 06/11/16 a la desembocadura del Ridaura.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
El 02/11/16, encara les dues femelles a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; del 07 a l'11/11/16 hi tornen a ser, del 25 al 28/11/16, una. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Xavier Idígora Planas)
Del 04 al 06/11/16, dues femelles (molt probablement les de la citació anterior) al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 18/11/16, una. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


Una de les femelles d'ànec cullerot (Anas clypeata), l'01/11/16.

(41). Esparver (Accipiter nisus)
Els dies 05 i 06/11/16, un exemplar sobre el Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
El 06/11/16, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 22/11/16, un exemplar prop de la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 25/11/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 28/11/16, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Julio Ruiz Ballesteros)

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
El 25/11/16, un exemplar a Panedes, Llagostera. (Jaume Ramot García)


El falcó pelegrí (Falco peregrinus). Foto: Jaume Ramot García.

(57). Fotja (Fulica atra)
Els dies 03, 18 i 27/11/16, tres exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 06/11/16, dues, els dies 11 i 19/11/16, cinc, el 20/11/16, un, els dies 25 i 26/11/16 quatre. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


Una de las fotges (Fulica atra), el 03/11/16. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(61). Torlit (Burhinus oedicnemus)
El 05/11/16, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


El torlit (Burhinus oedicnemus), l'01/11/16.

(65). Fredeluga (Vanellus vanellus)
El 06/11/16, tres exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Rosa Matesanz Torrent)

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 01, 04, 08, 20, 25 i 27/11/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 03, 05, 06, 19 i 26/11/16, dos, el 10/11/16, quatre . (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 26/11/16, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/11/16, tres exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 26/11/16, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Xavier Idígora Planas)


El becadell comú (Gallinago gallinago), l'01/11/16.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 19/11/16, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro; el 22/11/16, és a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros,Jaume Ramot García )


La xivita (Tringa ochropus).

(101). Òliba (Tyto alba)
El 10/11/16, un exemplar prop de la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 25/11/16, un exemplar atropellat prop del restaurant Les Panolles, de Santa Cristina d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)


L'òliba (Tyto alba) atropellada. Foto: Josep Ma Bas Lay.

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Presència d'almenys dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Lluís Vilamajó)
Presència d'almenys un exemplar a la desembocadura del Ridaura; el 06/11/16, dos. (Carlos Alvarez Cros)
El 09/11/16, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)


Un dels blauets (Alcedo atthis), el 04/11/16. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(131). Grasset de muntanya (Anthus spinoletta)
Els dies 20 i 26/11/16, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora. (Carlos Alvarez Cros)


El grasset de muntanya (Anthus spinoletta), el 26/11/16.

(146'). Griva cerdana (Turdus pilaris)
El 06/11/16, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


La griva cerdana (Turdus pilaris).

(161). Tallareta cuallarga (Sylvia undata)
El 19/11/16, dos exemplars a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(191'). Cornella negra (Corvus corone)
Els dies 01, 05 i 06/11/16, tres exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; el 18/11/16, dos, els dies 25 i 26/11/16, almenys un. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)

(203). Passerell comú (Carduelis cannabina)
L'01/11/16, uns trenta-cinc exemplars prop can Perera, a Panedes, Llagostera; els dies 05, 06 i 18/11/16 un vol de nombre indeterminat. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 26/11/16, diversos exemplars a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels passerells comuns (Carduelis cannabina), l'01/11/16.

(12). Bec de corall senegalès (Estrilda astrild)
Els dies 01, 05 i 18/11/16, no menys de cinc exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 03/11/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


Un dels bec de corall senegalesos (Estrilda astrild), el 03/11/16. Foto: Rosa Matesanz Torrent.
OCTUBRE/2016

(3). Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)
Els dies 04 i 08/10/16, un exemplar adult a la desembocadura del Ridaura. (Ramon Faura, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


El cabussó collnegre (Podiceps nigricollis). Foto: Ramon Faura.

(9). Mascarell (Morus bassanus)
El 19/10/16, un exemplar en vol, costa amunt front la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
L'01/10/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels martinets de nit (Nycticorax nycticorax), l'01/10/16.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 01, 09 i 12/10/16, un exemplar, a la desembocadura del Ridaura; els dies 08, 14 i 15/10/16, dos. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
Els dies 12 i 13/10/16, almenys un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 15, 16, 17 i 19/10/16, tres, el 18/10/16, quatre, el 27/10/16 dos. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


Un martinet blanc (Egretta garzetta), l'01/10/16.

(16'). Agró blanc (Egretta alba)
El 06/10/16, almenys un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Jacqueline Quintin)


L'agró blanc (Egretta alba). Foto: Jacqueline Quintin.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Els dies 01 i 17/10/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 02, 12 i 14/10/16, almenys dos, els dies 06 i 15/10/16, no menys de cinc, els dies 08, 09, 16, 29 i 30/10/16, tres, els dies 13, 27 i 28/10/16 quatre, els dies 18 i 19/10/16, sis. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Josep Ma Bas Lay, Mònica Lòpez García, Jacqueline Quintin, Jaume Ramot García)
Els dies 05, 28 i 30/10/16, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; els dies 18 i 19/10/16, dos. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 06/10/16, dos grups, un de vint exemplars i un altre de quatre, en vol, costa avall, front Sant Feliu de Guíxols. (Lluís Hugas Mulà)
El 15/10/16, dos exemplars en vol sobre la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Després de quasi un mes sense observacions, 16/10/16, es torna a observar l'exemplar amb anella metàl·lica (9071464 - Spain) a la tíbia esquerra i una altra de plàstic groc amb la inscripció negra WC4 a la tíbia dreta, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 31/10/16, encara present. Aquest ocell va ser anellat quan era un poll, el 15/05/2016, al Marjal del Moro (València), a uns 370 Km de distància en línia recta. (Carlos Alvarez Cros)
El 19/10/16, almenys dos exemplars, sobrevolant la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 20 i 27/10/16, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)


El bernat pescaire (Ardea cinerea), marcat.

(25). Ànec griset (Anas strepera)
El 13/10/16, encara la femella a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
Els dies 15 i 16/10/16, una femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 18 i 19/10/16, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 21/10/16 és a la desembocadura del Ridaura i del 24 al 31/10/16, probablement, a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Xavier Idígora Planas)


L'ànec griset (Anas strepera), l'01/09/16 a la bassa del Dofí.

(26). Xarxet (Anas crecca)
El 08/10/16, sis exemplars a la desembocadura del Ridaura; els dies 09 i 10/10/16, cinc, l'11/10/16 quatre, el 12/10/16 dos. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
Els dies 08 i 31/10/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 13/10/16, nou. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 09/10/16, tres exemplars a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 13, 15, 16 i 18/10/16, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; del 19 al 31/10/16, una parella. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Xavier Idígora Planas)
El 16/10/16, un exemplar al Ridaura, prop del pont del Remei. (Carlos Alvarez Cros)


Dos dels xarxets (Anas crecca), el 08/10/16 a la desembocadura del Ridaura.

(28). Ànec cuallarg (Anas acuta)
L'01/10/16, la femella detectada el mes passat a la desembocadura del Ridaura, apareix riu amunt a l'alçada de la depuradora. (Carlos Alvarez Cros)
El 08/10/16, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)
El 15/10/16, una femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


L'ànec cuallarg (Anas acuta), l'01/09/16.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
Els dies 08, 18, 19 i 27/10/16, dues femelles al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 09/10/16, una. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
del 09 a l'11/10/16, dues femelles a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
Els dies 13, 15, 25, 28, 29, 30 i 31/10/16, dues femelles a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Xavier Idígora Planas)


Un dels ànecs cullerot (Anas clypeata), el 08/10/16, als estanys.

(31). Morell de cap roig (Aythya ferina)
El 19/10/16, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El morell de cap roig (Aythya ferina).

(39). Arpella pàl·lida (Circus cyaneus)
El 19/10/16, un exemplar jove prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(40'). Astor (Accipiter gentilis)
El 03/10/16, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 31/10/16, un exemplar juvenil al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


L'astor (Accipiter gentilis), el 31/10/16.

(41). Esparver (Accipiter nisus)
L'01/10/16, un exemplar a Tallades, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 02/10/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Josep Ma Bas Lay, Carlos Alvarez Cros)
El 04/10/16, un exemplar empaita una puput prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)
Els dies 05 i 15/10/16, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
El 10/10/16, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Jaume Ramot García)
El 20/10/16, un exemplar entre can Provensal i Santa Cristina d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 31/10/16, almenys un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(42). Aligot comú (Buteo buteo)
L'11/10/16, es troba un primer any atropellat a Masnou (Barcelona). Estava marcat i era un dels polls anellats aquesta primavera a Santa Cristina d'Aro. (Gabriel de Jesús Pinho)

(43). Àguila calçada (Aquila pennata)
El 02/10/16, quatre exemplar sobre Platja d'Aro. (Josep Ma Bas Lay, Lluís Hugas Mulà, Carlos Alvarez Cros)
El 03/10/16, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 04/10/16, dos exemplars costa amunt entre Tossa i Sant Feliu de Guíxols. (Jaume Ramot García)
El 08/10/16, un exemplar de forma clara sobre la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 09/10/16, dos exemplars prop del mas Candell de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
El 09/10/16, quatre exemplars sobre el Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
L'11/10/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Jacqueline Quintin)
El 15/10/16, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 15/10/16, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)
El 18/10/16, un exemplar sobre la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)


Dues de les àguiles calçades (Aquila pennata), el 09/10/16, una de forma clara i l'altra de forma fosca. Foto dreta: Rosa Matesanz Torrent

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
L'01/10/16, un exemplar a Tallades, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(57). Fotja (Fulica atra)
El 29/10/16, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 30/10/16, un. (Carlos Alvarez Cros)

(58). Grua (Grus grus)
El 30/10/16, un mínim de cent exemplars sobre la urbanització del golf Costa Brava, de Santa Cristina d'Aro. (Josep Ma Prat)
El 31/10/16, cinc exemplars sobre Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)


Les grues (Grus grus), el 31/10/16. Foto: Jaume Ramot García.

(64''). Pigre gris (Pluvialis squatarola)
L'01/10/16, encara l'exemplar juvenil a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


El pigre gris (Pluvialis squatarola), l'01/09/16.

(65''). Territ tresdits (Calidris alba)
Del 18 al 20/10/16, un exemplar juvenil a la desembocadura del Ridaura, alimentant-se de peixets morts pel temporal. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


El territ tresdits (Calidris alba), el 19/10/16 i alguns delspeixets que el servien d'aliment.

(68). Territ variant (Calidris alpina)
El 21/10/16, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)


El territ variant (Calidris alpina). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(70). Becadell sord (Lymnocryptes minimus)
El 09/10/16, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; espècie que no es citava a la vall des de la primavera de 2012. (Carlos Alvarez Cros)


El becadell sord (Lymnocryptes minimus).

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 01 i 31/10/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 12, 13, 17, 18, 19, 27 i 28/10/16, dos. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
El 09/10/16, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


Dos becadells comuns (Gallinago gallinago), el 28/10/16.

(87). Gavià argentat (Larus michahellis)
El 08/10/16, a l'abocador de Solius, un exemplar de segon any, exageradament gran. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià argentat (Larus michahellis).

(96). Xixella (Columba oenas)
El 16/10/16, dos exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; segona citació a la vall, on no es citava des de la dècada dels vuitanta. (Carlos Alvarez Cros)


Les xixelles (Columba oenas).

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Presència d'almenys dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 08, 09 i 16/10/16, tres. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Josep Ma Bas Lay, Jaume Ramot García)
Presència d'almenys un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Josep Ma Prat, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 05, 10, 16 i 19/10/16, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)


El blauet (Alcedo atthis), el 10/10/16, a la bassa del Dofí . Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 20/10/16, un exemplar entre can Provensal i Santa Cristina d'Aro. (Jaume Ramot García)

(121). Alosa (Alauda arvensis)
El 09/10/16, diversos exemplars prop de can Perera, a Panedes, Llagostera; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(123). Roquerol (Ptyonoprogne rupestris)
El 18/10/15 almenys nou exemplars voltant pels edificis de la desembocadura del Ridaura; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(129). Titella (Anthus pratensis)
Els dies 08 i 09/10/16, diversos exemplars prop de can Perera, a Panedes, Llagostera; primera citació postnupcial. (Toni Strubell Trueta, Carlos Alvarez Cros)
El 09/10/16, primers exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 09/10/16, vuit exemplars prop del mas Candell de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García)


Una titella (Anthus pratensis) als estanys, el 09/10/16.

(131). Grasset de muntanya (Anthus spinoletta)
El 30/10/16, un exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 31/10/16, almenys un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


El grasset de muntanya (Anthus spinoletta), el 31/10/16.

(136). Pardal de bardissa (Prunella modularis)
El 26/10/16, un exemplar prop del Tennis d'Aro; primera citació de tardor. (Jaume Ramot García)

(141). Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
El 15/10/16, un femella al costat del Parc de Bombers. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 15 i 16/10/16, un femella prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)


Una de les cotxes cua-roges (Phoenicurus phoenicurus), el 15/10/16, prop del Tennis d'Aro. Foto: Jaume Ramot García.

(144). Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
El 05/10/16, tres exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; els dies 14, 15 i 16/10/16, sis, el 18/10/16, almenys cinc, el 19/10/16, un. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)


Un dels còlits grisos (Oenanthe oenanthe), el 15/10/16. Foto: Jaume Ramot García.

(156). Boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus)
Del 10 al 13/10/16, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
Els dies 19 i 20/10/16, un exemplar prop de la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


La boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus), el 10/10/16. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(161). Tallareta cuallarga (Sylvia undata)
El 16/10/16, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(172). Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
El 10/10/16, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)

(176). Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
El 13/10/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
Del 15 al 20/10/16, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)


El mastegatatxes (Ficedula hypoleuca), el 16/10/16 . Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(191'). Cornella negra (Corvus corone)
Els dies 05, 15, 16, 27, 28 i 31/10/16, tres exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; el 09/10/16, dos. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 09/10/16, dos exemplars al pla de Solius. (Rosa Matesanz Torrent)
El 18/10/16, un exemplar sobre la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 30/10/16, dos exemplars al pla de Santa Cristina. (Carlos Alvarez Cros)

(203). Passerell comú (Carduelis cannabina)
El 28/10/16, almenys vuit exemplars prop can Perera, a Panedes, Llagostera; el 30/10/16, dos. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels passerells comuns (Carduelis cannabina), el 30/10/16.

(210). Repicatalons (Emberiza schoeniclus)
El 28/10/16, alguns exemplars a la desembocadura del Ridaura; primera observació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels repicatalons (Emberiza schoeniclus).

(2''). Cotorra de Pennant (Platycercus elegans)
Els dies 28 i 29/10/16, un exemplar (possiblement un híbrid) prop de la desembocadura del Ridaura; primera vegada que es detecta l'espècie a la vall. (Carlos Alvarez Cros)


La cotorra de Pennant (Platycercus elegans).

(12). Bec de corall senegalès (Estrilda astrild)
El 08/10/16, no menys de cinc exemplars (alguns d'ells juvenils) a la desembocadura del Ridaura; els dies 09, 15, 16, 20, 27 i 29/10/16, quatre, el 10/10/16, dos, el 18/10/16, un, el 28/10/16 no menys de set, els dies 30 i 31/10/16, nou. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
El 09/10/16, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)


Un dels juvenils bec de corall senegalesos (Estrilda astrild), el 08/10/16.
SETEMBRE/2016

(3). Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)
De l'11 al 26/09/16, un exemplar juvenil a la desembocadura del Ridaura; del 19 al 21/09/16, dos. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Jaume López)


El cabussó collnegre (Podiceps nigricollis), l'11/09/16 i el dos, el 19/09/16.

(10). Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
Els dies 03 i 04/09/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació postnupcial. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)
El 25/09/16, pas intens, en direcció sud, en forma de grupets sobre Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)


El corb marí gros (Phalacrocorax carbo), el 04/09/16.

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
El dies 01 i 09/09/16, tres exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, els dies 02, 04, 06, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25 i 26/09/16, un, els dies 03, 05, 07, 08, 10, 12 i 16/09/16 dos. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


Un dels martinets de nit (Nycticorax nycticorax), l'01/09/16.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 01, 04, 05, 06, 15 i 16/09/16, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 02 i 12/09/16, cinc, els dies 03, 07, 09, 10, 11, 20, 21, 23 i 29/09/16, un, els dies 14 i 19/09/16, tres. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Alfried Sánchez Krellenberg, Albert Gallego)
Del 04 al 18/09/16, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 19/09/16, un exemplar a la bassa de rec, entre can Perera i can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 21, 22, 23, 24, 25 i 26/09/16, un exemplar, a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


Un martinet blanc (Egretta garzetta), el 26/09/16.

(16'). Agró blanc (Egretta alba)
El 06/09/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 29/09/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Albert Gallego)


L'agró blanc (Egretta alba).

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
El 19/09/16, encara l'exemplar amb anella metàl·lica a la tíbia esquerra i una altra de plàstic groc amb la inscripció negra WC4 a la tíbia dreta, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 01 i 19/09/16, nou exemplars no marcats al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 02 i 07/09/16, cinc, els dies 04, 08, 17, 18, 24, 25 i 26/09/16, un, els dies 05, 14, 16 i 21/09/16, dos, els dies 06 i 15/09/16, sis, els dies 11 i 23/09/16 tres, el 22/09/16 quatre. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 03 i 26/09/16, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Mònica Lòpez García, Jaume Campderròs Jordà, Jaume Ramot García)
El 09/09/16, un exemplar, costa vall, front la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 14/09/16, tres exemplars prop del Tennis d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 23/09/16, un exemplar, a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)
El 24/09/16, un exemplar a can Perera, a Panedes, Llagostera. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
El 25/09/16, dos exemplars a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


El bernat pescaire (Ardea cinerea) marcat, l'01/09/16. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
El 10/09/16, un exemplar juvenil al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; citació tardana. (Carlos Alvarez Cros)


L'agró roig (Ardea purpurea).

(19). Cigonya blanca (Ciconia ciconia)
El 09/09/16, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)


La cigonya blanca (Ciconia ciconia). Foto: Jaume Ramot García.

(19'). Capó reial (Plegadis falcinellus)
El 06/09/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; cinquena citació a la vall. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


El capó reial (Plegadis falcinellus).

(25). Ànec griset (Anas strepera)
El 10/09/16, encara l'exemplar tipus femella a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 07 i 11/09/16, un exemplar tipus femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 10/09/16, un exemplar tipus femella a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 20/09/16, un mascle a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 25/09/16, uns femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


L'ànec griset (Anas strepera), l'01/09/16 a la bassa del Dofí i l'11/09/16 al Parc dels Estanys.

(26). Xarxet (Anas crecca)
De l'01 al 03/09/16, tres exemplars a la desembocadura del Ridaura; del 07 al 09/09/16, un. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 16 i 19/09/16, un exemplar a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 25/09/16, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; el 26/09/16, un. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


Els xarxets (Anas crecca), el 03/09/16.

(27). Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
El 23/09/16, còpula a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)

(28). Ànec cuallarg (Anas acuta)
Els dies 21, 23, 25 i 26/09/16, una femella a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


L'ànec cuallarg (Anas acuta).

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
Els dies 16 i 17/09/16, un mascle a la desembocadura del Ridaura; el 19/09/16, el mascle i la femella de la citació següent. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
El 18/09/16, un mascle (probablement el mateix de la citació anterior) i una femella, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


L'ànec cullerot (Anas clypeata), el 16/09/16.

(31). Morell de cap roig (Aythya ferina)
L'01/09/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


El morell de cap roig (Aythya ferina). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(34). Aligot vesper (Pernis apivorus)
El 15/09/16, un exemplar , a Panedes, Llagostera. (Toni Strubell Trueta)

(38). Arpella vulgar (Circus aeruginosus)
El 15/09/16, una femella, a Panedes, Llagostera. (Toni Strubell Trueta)

(41). Esparver (Accipiter nisus)
Els dies 09 i 24/09/16, un exemplar a Tallades, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
L'11/09/16, un exemplar, perseguint un estornell, a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 16/09/16, una femella adulta a can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 17, 24 i 25/09/16, un exemplar prop de can can Perera, a Panedes, Llagostera. (Guillem Sagues Parés, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot Garcia, Rosa Matesanz Torrent)

(46). Falcó cama-roig (Falco vespertinus)
El 15/09/16, un juvenil anellat, prop de can Perera, a Panedes, Llagostera; primera citació d'aquesta espècie a la vall durant el pas de tardor. (Carlos Alvarez Cros)


El falcó cama-roig (Falco vespertinus).

(47). Falcó mostatxut (Falco subbuteo)
El 18/09/16, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Jaume Ramot Garcia, Rosa Matesanz Torrent)
El 23/09/16, un exemplar empaitant còlits grisos, a Panedes, Llagostera. (Toni Strubell Trueta)

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
El 21/09/16, un exemplar en vol prop del Tennis d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El falcó pelegrí (Falco peregrinus). Foto: Jaume Ramot Garcia.

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 16/09/16, almenys un exemplar prop del molí d'en Reixach, a Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(52). Rascló (Rallus aquaticus)
El 02/09/16, un exemplar canta a la desembocadura del Ridaura; primera citació postnupcial. (Rosa Matesanz Torrent)

(57). Fotja (Fulica atra)
Els dies 01, 14 i 15/09/16 tres exemplars a la desembocadura del Ridaura; fins el 18/09/16 almenys dos. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Alfried Sánchez Krellenberg)
El 18/09/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(64''). Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Del 23 al 25/09/16, un exemplar juvenil a la desembocadura del Ridaura; segona citació d'aquesta espècie a la vall i primera durant el pas de tardor. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


El pigre gris (Pluvialis squatarola).

(65). Fredeluga (Vanellus vanellus)
El 06/09/16, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot Garcia)
El 06/09/16, quatre exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


Les fredelugues (Vanellus vanellus) al Parc dels Estanys.

(65''). Territ tresdits (Calidris alba)
El 16/09/16, un exemplar juvenil a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


El territ tresdits (Calidris alba).

(68). Territ variant (Calidris alpina)
L'11/09/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El territ variant (Calidris alpina).

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
El 25/09/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El becadell (Gallinago gallinago).

(78). Gamba verda (Tringa nebularia)
El 06/09/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


La gamba verda (Tringa nebularia).

(79). Xivita (Tringa ochropus)
Els dies 03 i 04/09/16, tres exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Alfried Sánchez Krellenberg)
L'11/09/16, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 16/09/16, un exemplar a la bassa de rec, entre can Perera i can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


Les xivites (Tringa ochropus).

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
El 23/09/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(85'). Gavina corsa (Larus audouinii)
El 04/09/16, un exemplar de primer any, a la platja Gran de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(95). Colom roquer (Columba livia)
Els dies 08 i 11/09/15, almenys un exemplar de competició, marcat, al molí d'en Reixach, a Solius. (Carlos Alvarez Cros)


El colom roquer (Columba livia) marcat, l'11/09/16.

(111). Blauet (Alcedo atthis)
De l'01 al 26/09/16, almenys dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 05, 11 i 19/09/16, tres. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Alfried Sánchez Krellenberg)
L'01/09/16, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 04, 05, 07, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23 i 25/09/16, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; els dies 06, 19 i 24/09/16, dos. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 17/09/16, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 19/09/16, un exemplar al camí de ronda de S'Agaró. (Rosa Matesanz Torrent)

(141). Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
El 09/09/16, un exemplar a Tallades, a Santa Cristina d'Aro; els dies 17 i 18/09/16, almenys tres. (Carlos Alvarez Cros)
El 22/09/16, un exemplar, a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)


Una de les cotxes cua-roges (Phoenicurus phoenicurus), el 18/09/16.

(142). Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
El 10/09/16, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; els dies 18 i 24/09/16, dos, el 21/09/16, cinc. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot Garcia, Rosa Matesanz Torrent)
El 21/09/16, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)


Un dels bitxacs rogencs (Saxicola rubetra). Foto: Jaume Ramot Garcia.

(144). Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
Els dies 07 i 25/09/16, almenys dos exemplars prop de can Perera, a Panedes, Llagostera; el 17/09/16 uns deu, el 18/09/16, cinc, els dies 19 i 21/09/16, dos, el 24/09/16, dotze. (Carlos Alvarez Cros, Guillem Sagues Parés, Jaume Ramot Garcia, Rosa Matesanz Torrent)
El 23/09/16, diversos exemplars empaitats per un falcó mostatxut, a Panedes, Llagostera. (Toni Strubell Trueta)


Un dels còlits grisos (Oenanthe oenanthe).

(145). Còlit ros (Oenanthe hispanica)
El 24/09/16, un mascle a Panedes, Llagostera. (Toni Strubell Trueta)

(156). Boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus)
Els dies 02 i 05/09/16, almenys dos exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


Una de les boscarles dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus), el 02/09/16.

(166). Tallareta vulgar (Sylvia communis)
El 18/09/16, un exemplar a Tallades, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(167). Tallarol gros (Sylvia borin)
El 08/09/16, un exemplar al molí d'en Reixach, a Solius. (Carlos Alvarez Cros)


El tallarol gros (Sylvia borin).

(171). Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
El 24/09/16, almenys un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera citació postnupcial. (Rosa Matesanz Torrent)


El mosquiter comú (Phylloscopus collybita). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(172). Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
Els dies 01, 02, 04, 17, 18, 19, 24 i 25/09/16, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; els dies 03 i 05/09/16, tres, els dies 09, 10, 16, 20 i 23/09/16, un, els dies 11 i 12/09/16, almenys cinc. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Campderròs Jordà, , Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 01 i 25/09/16, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora; el 17/09/16, dos. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 04 i 12/09/16, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
El 25/09/16, un exemplar a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels mosquiters de passa (Phylloscopus trochilus) a la desembocadura, l'01/09/16.

(175). Papamosques gris (Muscicapa striata)
El 05/09/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


El papamosques gris (Muscicapa striata). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(176). Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
El 06/09/16, almenys un exemplar a Tallades, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 06 i 07/09/16, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
L'11/09/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 11 i 12/09/16, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
Els dies 23 i 25/09/16, un exemplar, a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)

(191'). Cornella negra (Corvus corone)
Els dies 07 i 17/09/16, dos exemplars a Panedes, Llagostera; els dies 16 i 18/09/16, un, el 24/09/16, tres. (Carlos Alvarez Cros, Guillem Sagues Parés, Jaume Ramot Garcia, Rosa Matesanz Torrent)
El 17/09/16, un exemplar al pla de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/09/16, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)

(2). Cacatua nimfa (Nymphicus hollandicus)
El 05/09/16, un exemplar de color blanc prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)

(12). Bec de corall senegalès (Estrilda astrild)
Els dies 07, 23 i 24/09/16, almenys quatre exemplars a la desembocadura del Ridaura; els dies 09, 12 i 25/09/16, set, el 16/09/16, un. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


Tres dels bec de corall senegalesos (Estrilda astrild), el 07/09/16.
AGOST/2016

(12). Martinet menut (Ixobrychus minutus)
El 12/08/16, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Els dies 02, 12, 30 i 31/08/16, un juvenil, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 13/08/16 un juvenil, un segon any i un adult, els dies 14, 08 i 19/08/16, un adult, els dies 20, 27, 28 i 29/08/16 dos exemplars, el 21/08/16, cinc, els dies 22 i 23/08/16 sis, el 24/08/16, quatre, el 25/08/16, tres, el 26/08/16, set. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Eduard Batista)


El martinet de nit (Nycticorax nycticorax), el 02/08/16, amb dos esplugabous (Bubulcus ibis).

(14). Martinet ros (Ardeola ralloides)
Del 03 al 09/08/16, un exemplar a la desembocadura del Ridaura i, probablement el mateix, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 06, 07, 12, 14 i 17/08/16, un segon exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 13/08/16, dos exemplars. (Carlos Alvarez Cros)


El martinet ros (Ardeola ralloides), el 03/08/16, a la desembocadura del Ridaura.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 02, 11, 14 i 17/08/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 07/08/16, dos, els dies 24 i 29/08/16, tres, el 30/08/16, cinc. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Eduard Batista)
El 26/08/16, un exemplar és caçat per un astor jove al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El martinet blanc (Egretta garzetta), el 02/08/16, amb un esplugabous (Bubulcus ibis).

(16'). Agró blanc (Egretta alba)
El 22/08/16, tres exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


Els agrons blancs (Egretta alba). Rosa Matesanz Torrent.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
El 31/08/16, encara l'exemplar amb anella metàl·lica a la tíbia esquerra i una altra de plàstic groc amb la inscripció negra WC4 a la tíbia dreta, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Miquel Pedrol García)
Els dies 06, 09, 11, 24, 25 i 26/08/16, un exemplar no marcat al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 15, 19 i 28/08/16, dos. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Eduard Batista)
El 09/08/16, tres exemplars, en vol cap al sud, a la desembocadura del Ridaura; el 27/08/16, dos. (Carlos Alvarez Cros)
El 10/08/16, un exemplar, a la platja de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)
El 22/08/16, un exemplar, en vol sobre cala Ametller de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)
El 30/08/16, un exemplar en vol sobre la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El bernat pescaire (Ardea cinerea), marcat.

(25). Ànec griset (Anas strepera)
Del 10 al 31/08/16, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 21, 22, 24 i 28/08/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


L'ànec griset (Anas strepera), el 16/08/16.

(26). Xarxet (Anas crecca)
Del 29 al 31/08/16, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


Els xarxets (Anas crecca).

(29). Xarrasclet (Anas querquedula)
Del 16 al 28/08/16, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Xavier Idígora Planas)
El 29/08/16, un exemplar, probablement el de la citació anterior, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El xarrasclet (Anas querquedula), el 17/08/16, amb un ànec collverd (Anas platyrhynchos).

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
El 24/08/16, sis exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Els ànecs cullerot (Anas clypeata).

(40'). Astor (Accipiter gentilis)
El 13/08/16, una femella sobre el mas Sicars. (Àlex Massana Pernias)
Els dies 17, 22, 27, 28, 29 i 31/08/16, un exemplar juvenil, probablement un mascle, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


L'astor (Accipiter gentilis).

El 26/08/16, l'exemplar juvenil caça un martinet blanc, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


L'astor (Accipiter gentilis) amb la seva presa.

(43). Àguila calçada (Aquila pennata)
El 29/08/16, un exemplar sobre la costa de l'Alou. (Àlex Massana Pernias)

(47). Falcó mostatxut (Falco subbuteo)
El 05/08/16, un exemplar jove al mas Beuloli, de Santa Cristina d'Aro. (Toni Strubell Trueta)

(47'). Falcó de la reina (Falco eleonorae)
El 05/08/16, un exemplar de forma fosca, en vol sobre el Parc dels Estanys de Platja d'Aro; sisena citació d'aquesta espècie a la vall. (Arnau Guardia)


El falcó de la reina (Falco eleonorae). Foto: Arnau Guardia.

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
El 23/08/16, almenys un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 18/08/16, vuit exemplars prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 28/08/16, almenys tres exemplars prop del molí d'en Reixach, a Solius. (Carlos Alvarez Cros)


Algunes de les perdius (Alectoris rufa), el 18/08/16. Foto: Jaume Ramot García.

(57). Fotja (Fulica atra)
El 22/08/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 28 i 31/08/16, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


La fotja (Fulica atra), amb un martinet de nit (Nycticorax nycticorax).

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
El 25/08/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera i primerenca citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)


El becadell (Gallinago gallinago).

(78). Gamba verda (Tringa nebularia)
El 22/08/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


La gamba verda (Tringa nebularia). Rosa Matesanz Torrent.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
Els dies 06, 07 i 25/08/16, tres exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 09, 12, 18, 23 i 30/08/16, almenys un, el 22/08/16 cinc. (Carlos Alvarez Cros, Eduard Batista)
El 22/08/16, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


Les xivites (Tringa ochropus), el 06/08/16.

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
De l'01 al 13/08/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, el 24/08/16, tres. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 02, 12, 14, 22, 23, 24, 27 i 28/08/16, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; el 04/08/16, tres, els dies 13 i 21/08/16 dos. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Campderrós)
Els dies 06 i 07/08/16, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 18/08/16, dos exemplars costa avall front Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 26/08/16, cinc exemplars prop de Port Salvi, a Sant Feliu de Guíxols. (Josep Ma Bas Lay)


La xivitona (Actitis hypoleucos), el 03/08/16.

(85'). Gavina corsa (Larus audouinii)
De l'11 al 17/08/16, un exemplar de primer any, a la desembocadura del Ridaura, marcat (BXDU); el 23/08/16 és capturat, molt feble, a S'Agaró i mor en el transcurs de la nit. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)


La gavina corsa (Larus audouinii) marcada, l'11/08/16.

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Del 02 a l'11/08/16, almenys un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; del 03 al 31/08/16, almenys dos, els dies 20, 22 i 28/08/16, tres. (Carlos Alvarez Cros, Miquel Pedrol García, Rosa Matesanz Torrent)
El 07/08/16, un exemplar a la bassa de can Duran del Gatellar. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 08, 14, 24, 28 i 31/08/16, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 12, 18, 19, 20 i 28/08/16, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Xavier Idígora Planas)
El 28/08/16, un exemplar és trobat greument lesionat a la zona del Cavall Bernat, a Platja d'Aro. (Jaume Ramot García)


Els blauets (Alcedo atthis), el 03/08/16.

(113). Gaig blau (Coracias garrulus)
El 30/08/16, un exemplar entre can Perera i can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


El gaig blau (Coracias garrulus).

(115). Colltort (Jynx torquilla)
El 21/08/16, un exemplar a la Font del Ferro de Castell d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)

(132'). Cuereta citrina (Motacilla citreola)
El 24/08/16, un juvenil al Ridaura, a l'alçada de la depuradora; segona observació a la vall. (Carlos Alvarez Cros)
Del 26 al 31/08/16, encara el juvenil al Ridaura, a l'alçada de la depuradora. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Xavier Idígora Planas, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Campderròs Jordà, Guillem Saguer Parés)


La cuereta citrina (Motacilla citreola).

(144). Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
El 23/08/16, almenys un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)
El 30/08/16, almenys dos exemplars prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels còlits grisos (Oenanthe oenanthe), el 30/08/16.

(156). Boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus)
El 29/08/16, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


La boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus).

(172). Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
El 24/08/16, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)
El 28/08/16, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; el 31/08/16, almenys dos. (Carlos Alvarez Cros)
El 31/08/16, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels mosquiters de passa (Phylloscopus trochilus) a la desembocadura, el 31/08/16.

(176). Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
Els dies 22 i 24/08/16, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)
El 28/08/16, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Jaume Campderròs Jordà)


El mastegatatxes (Ficedula hypoleuca).

(185). Escorxador (Lanius collurio)
El 07/08/16, una femella prop de la capçalera del Ridaura. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
El 26/08/16, un exemplar juvenil prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)


L'escorxador (Lanius collurio). Foto: Jaume Ramot García.

(191'). Cornella negra (Corvus corone)
Els dies 23 i 30/08/16, dos exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; el 26/08/16, quatre. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)

(12). Bec de corall senegalès (Estrilda astrild)
Els dies 03 i 21/08/16, almenys dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; els dies 04, 07 i 20/08/16, almenys quatre, els dies 14, 17, 18 i 19/08/16, sis, els dies 23 i 26/08/16, tres. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


Els bec de corall senegalesos (Estrilda astrild), el 04/08/16 i el 07/08/16.
JULIOL/2016

(11). Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis)
El 03/07/16, s'observa un exemplar marcat amb anella blanca i inscripció negra (L47), als Esculls, a Castell-Platja d'Aro; aquest ocell havia estat marcat com a poll a l'illa de l'Aire, a Menorca, el 12/03/04. (Josep Ma Bas Lay)


El corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis), marcat. Foto: Josep Ma Bas Lay.

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
El 10/07/16, un juvenil, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 16, 17 i 20/07/16, un juvenil, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 21/07/16, un juvenil i un adult. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)


El martinet de nit (Nycticorax nycticorax), el 10/07/16.

(14). Martinet ros (Ardeola ralloides)
L'01/07/16, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; del 08 al 24/07/16, un. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


Els martinets rossos (Ardeola ralloides). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 16 i 24/07/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 17/07/16, dos. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
El 23/07/16, un exemplar en vol, costa amunt, front la platja Gran de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El martinet blanc (Egretta garzetta), el 24/07/16, amb el bernat pescaire (Ardea cinerea) marcat.

(16'). Agró blanc (Egretta alba)
Els dies 16 i 17/07/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)


L'agró blanc (Egretta alba), el 16/07/16.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Els dies 02, 08 i 17/07/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 13, 16 i 27/07/16, dos. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
Els dies 03 i 16/07/16, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (José Luis González Busto, Carlos Alvarez Cros)
Del 03 al 30/07/16, un exemplar amb anella metàl·lica a la tíbia esquerra i una altra de plàstic groc amb la inscripció negra WC4 a la tíbia dreta, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)


El bernat pescaire (Ardea cinerea), marcat.

(31). Morell de cap roig (Aythya ferina)
Els dies 21, 22 i 27/07/16, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


El morell de cap roig (Aythya ferina) el 21/07/14.

(35). Milà negre (Milvus migrans)
El 12/06/16, no menys de vint-i-dos exemplars (alguns juvenils) a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(36). Milà reial (Milvus milvus)
Els dies 30 i 31/07/16, un exemplar jove a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)


El milà reial (Milvus milvus), amb un milà negre (Milvus migrans), el 30/07/16.

(44). Àguila cuabarrada (Aquila fasciata)
El 30/07/16, un adult a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
El 31/07/16, un adult a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 24/07/16, vuit exemplars joves prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)

(57). Fotja (Fulica atra)
El 09/07/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
Confirmada la cria amb èxit als vivers de can Reixach, a Castell d'Aro. (Jaume Reixach)

(79). Xivita (Tringa ochropus)
Els dies 10 i 20/07/16 un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
El 12/07/16, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; primera citació postnupcial. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
El dia 16 i del 20 al 24/07/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 17 i 27/07/16, dos. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
Els dies 16 i 17/07/16, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora. (Carlos Alvarez Cros)
El 17/07/16, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 24/07/16, dos exemplars al golf Costa Brava de Santa Cristina d'Aro. (Jaume Ramot García)


La xivitona (Actitis hypoleucos), el 12/07/16. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(84). Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus)
L'11/07/16, cinc exemplars a la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols; primera observació postnupcial. (Josep Bel)
El 211/07/16, primer juvenil a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(86''?). Gavià argentat de potes roses? (Larus argentatus argentatus?)
El 16/07/16, a l'abocador de Solius, s'hi observa un exemplar de tercer any. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià argentat de potes roses (Larus argentatus).

(88). Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
El 24/07/16, un exemplar en vol, costa amunt, front la desembocadura dels Ridaura; primera observació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
El 10/07/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 20, 21, 22 i 31/07/16, almenys un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
El 30/07/16, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(175). Papamosques gris (Muscicapa striata)
El 02/07/16, sengles exemplars a Solius i prop de can Pata; indicis de possible nidificació. (José Luis González Busto)
El 07/07/16, tres exemplars junts prop del mas Beuloli de Sant Feliu de Guíxols. (Toni Strubell Trueta)

(181'). Pica-soques blau (Sitta europaea)
El 03/07/16, almenys un exemplar al Ridaura, prop de la capçalera. (Jaume Ramot García)
Els dies 10 i 22/07/16, almenys un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la costa de l'Alou. (Carlos Alvarez Cros)


El pica-soques blau (Sitta europaea), el 10/07/16.

(191'). Cornella negra (Corvus corone)
El 12/07/16, un exemplar al pla de Santa Cristina d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(205). Durbec (Coccothraustes coccothraustes)
El 02/07/16, tres exemplars al Ridaura, a Solius; indici de possible nidificació. (José Luis González Busto)

(2'). Cacatua Galah (Eolophus roseicapilla)
El 24/07/16, un exemplar al puig de la Gramoia, Castell d'Aro; primera vegada que es detecta l'espècie a la vall. (Policia Municipal)


La cacatua Galah (Eolophus roseicapilla). Foto: Jaume Ramot García.

(10). Canari (Serinus canarius)
El 12/07/16, apareix un exemplar al jardins de l'Hostal La Gavina de S'Agaró. (Jaume Ramot García)


El canari (Serinus canarius). Fotos: Jaume Ramot García.

(13). Múnia roig (Amandava amandava)
Els dies 02, 10, 21 i 27/07/16, encara els dos exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels múnies rojos (Amandava amandava), el 21/07/16.
JUNY/2016

(12). Martinet menut (Ixobrychus minutus)
El 04/06/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(14). Martinet ros (Ardeola ralloides)
Els dies 03 i 30/06/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 04/06/16, un exemplar al costat del Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(15). Esplugabous (Bubulcus ibis)
El 26/06/16, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 03, 04, 17 i 18/06/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 11 i 12/06/16 tres. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Lluís Hugas Mulà, Magda Bonvehí Soler)


Un dels martinets blancs (Egretta garzetta), l'11/06/16.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Els dies 11, 17 i 24/06/16, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros, José Luis González Busto)

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
El 18/06/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


L'agró roig (Ardea purpurea).

(35). Milà negre (Milvus migrans)
El 12/06/16, no menys de dinou exemplars a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 25/06/16, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (José Luis González Busto)

(47). Falcó mostatxut (Falco subbuteo)
El 03/06/16, quatre exemplars prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
El 04/06/16, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 04/06/16, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


Els falcons mostatxuts (Falco subbuteo), el 04/06/16.

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
El 25/06/16, dos exemplars a un penya-segat de Sant Feliu de Guíxols. (Àlex Massana Pernias)

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 10/06/16, dos exemplars prop del Mas Trempat. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)

(50). Guatlla (Coturnix coturnix)
El 02/06/16, almenys dos exemplars prop de can Perera, a Panedes, Llagostera; els dies 06 i 11/06/16, quatre, el 25/06/16 un. (Clara Wendenburg, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, José Luis González Busto)

(60). Cames llargues (Himantopus himantopus)
El 04/06/16, cinc exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Lluís Hugas Mulà)

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
Els dies 04, 05 i 12/06/16, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; els dies 06 i 11/06/16, dos (el 06, copulant). (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 04 i 11/06/16, un exemplar al costat del Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 04/06/16, un exemplar a Solius. (José Luis González Busto)
Els dies 18 i 24/06/16, almenys un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora; el 25/06/16 dos. (Carlos Alvarez Cros)
El 22/06/16, un mascle amb comportament territorial als vivers de can Reixach, a Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 22/06/16, dos polls a l'hípica, prop de la depuradora, a Castell d'Aro. (Eduard Casadevall)


Un dels corriols petits (Charadrius dubius), el 04/06/16.

(77). Gamba-roja vulgar (Tringa totanus)
Els dies 03 i 04/06/16 un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


La gamba-roja vulgar (Tringa totanus), el 04/06/16.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 24/06/16 un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


La xivita (Tringa ochropus).

(87). Gavià argentat (Larus michahellis)
El 04/06/16, primer poll volander de la temporada, a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(105). Gamarús (Strix aluco)
Cria a Solius, a Santa Cristina d'Aro. (Jaume Ramot García)

(107). Enganyapastors (Caprimulgus europaeus)
El 04/06/16, dos exemplars, prop del Tennis d'Aro; el 26/06/16, un. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
El 04/06/16, un exemplar entre Romanyà i Sant Miquel d'Aro. (José Luis González Busto)
El 26/06/16, un exemplar prop de la Divina Pastora, a sant Feliu de Guíxols. (Josep Ma Bas Lay)

(110). Ballester (Apus melba)
El 24/06/16, almenys una parella nia al mateix lloc de l'any`passat, a la caixa de persianes d’un apartament, a Platja d'Aro. (Joan Goy)

(113). Gaig blau (Coracias garrulus)
Els dies 05 i 06/06/16, un exemplar a tocar d'una caixa niu (al server) propera can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
Els dies 05, 18 i 24/06/16, almenys un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la costa de l'Alou. (Carlos Alvarez Cros)

(141). Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
El 22/06/16, un mascle cantant prop de Sant Grau d'Ardenya, Llagostera; primer indici de cria a la vall. (Joep Ma Bas Lay)


El masccle de cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus). Foto: Joep Ma Bas Lay.

(167). Tallarol gros (Sylvia borin)
El 22/06/16, un mascle cantant prop de Can Cabanyes, a Santa Cristina d'Aro; primer indici de cria a la vall. (Joep Ma Bas Lay)

(175). Papamosques gris (Muscicapa striata)
Del 20 al 25/06/16, una parella amb comportament territorial prop del mas Beuloli de Sant Feliu de Guíxols. (Toni Strubell Trueta)


Un dels papamosques grisos (Muscicapa striata), el 25/06/16. Foto: Toni Strubell Trueta.

(181'). Pica-soques blau (Sitta europaea)
El 05/06/16, almenys dos exemplars al Ridaura, a l'alçada de la costa de l'Alou. (Carlos Alvarez Cros)

(188). Capsigrany (Lanius senator)
El 04/06/16, un exemplar a Solius. (José Luis González Busto)

(191'). Cornella negra (Corvus corone)
El 02/06/16, un exemplar amb comportament territorial, foragitant un rapinyaire prop de can Perera, a Panedes, Llagostera; el 04/06/16 dos fent el mateix amb un aligot. (Clara Wendenburg, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 11 i 12/06/16, dos exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; els dies 17, 18 i 25/06/16, un. (Carlos Alvarez Cros, José Luis González Busto)

(0'''). Oca egípcia (Alopochen aegyptiaca)
El 17/06/16, a la bassa de rec de can Perera, a Panedes, Llagostera, una parella amb dos pollets; segon lloc de cria de la vall. (Carlos Alvarez Cros)


La llocada d'oca egípcia (Alopochen aegyptiaca), el 17/06/16.

(13). Múnia roig (Amandava amandava)
Els dies 04, 05, 24 i 26/06/16, almenys dos exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels múnies rojos (Amandava amandava), el 05/06/16.
MAIG/2016

(12). Martinet menut (Ixobrychus minutus)
El 03/05/16, un exemplar al tram final del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)
Del 09 al 16/05/16, un mascle a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)


El martinet menut (Ixobrychus minutus), el 09/05/16. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
El 29/05/16, cinc exemplars, dos adults i dos segons any, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels martinets de nit (Nycticorax nycticorax).

(14). Martinet ros (Ardeola ralloides)
Els dies 02, 03, 06, 07, 20, 26 i 28/05/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 14 i 17/05/16 dos. (Albert Gallego, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Clara Wendenburg, Dani Diaz-Diethelm, Enric Fontcuberta)
El 15/05/16, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 29/05/16, un exemplar a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


El martinet blanc (Egretta garzetta), el 06/05/16. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 01, 06, 07, 14, 16, 17, 28, 29 i 31/05/16, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 03, 15 i 30/05/16 un, el 09/05/16, vint, el 14/05/16 tres. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Clara Wendenburg, Dani Diaz-Diethelm, Enric Fontcuberta, Albert Gallego)


El martinet blanc (Egretta garzetta). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Els dies 06, 17 i 29/05/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 09/05/16 quatre. (Clara Wendenburg, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 19/05/16, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Jaume Ramot García)

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
Els dies 06, 21, 27 i 29/05/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 09/05/16 quatre, el 26/05/16 dos. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


Un dels agrons rojos (Ardea purpurea).

(22). Oca vulgar (Anser anser)
Els dies 06 i 17/05/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; cinquena observació d'aquesta espècie a la vall. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


L'oca vulgar (Anser anser). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
Del 03 al 06/05/16, un mascle a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 07/05/16, un mascle (probablement el de la citació anterior) al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


L'ànec cullerot (Anas clypeata). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(34). Aligot vesper (Pernis apivorus)
El 14/05/16, almenys cinc exemplars en vol cap al nord, prop de can Perera, a Panedes, Llagostera; el 20/05/16, un. (Carlos Alvarez Cros i altres observadors)


Un dels aligots vespers (Pernis apivorus).

(35). Milà negre (Milvus migrans)
El 14/05/16 una de les parelles de Panedes ja té pollets. (Carlos Alvarez Cros)
El 20/05/16, un exemplar sobre el Parc dels Estanys de Platja d'Aro; espècie molt poc habitual a aquest indret. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)

(37). Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
El 07/05/16, un exemplar entre el Mas Nou, a Castell d'Aro i Calonge. (Rosa Matesanz Torrent)
El 16/05/16, un exemplar amb presa, en direcció Ridaura amunt. (Josep Ma Bas Lay)
El 29/05/16, un exemplar a Pedralta. (Josep Ma Bas Lay)


L'àguila marcenca (Circaetus gallicus). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(40'). Astor (Accipiter gentilis)
Els dies 03 i 14/05/16, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Toni Strubell Trueta, Carlos Alvarez Cros)

(41). Esparver (Accipiter nisus)
L'01/05/16, una femella a Castell d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)
El 14/05/16, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(42). Aligot comú (Buteo buteo)
Després de molts indicis, es confirma la cria a la vall d'aquesta espècie, amb la troballa d'un niu ocupat. (Josep Ma Bas Lay)
El 24/05/16, s'anellen els dos polls del niu de la citació anterior. (Jaume Ramot García, Gabriel de Jesús Pinho)


El niu d'aligot comú (Buteo buteo). Foto: Gabriel de Jesús Pinho.

El 28/05/16, un exemplar portant presa a les urpes entre can Barella i can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(47). Falcó mostatxut (Falco subbuteo)
Els dies 14 i 15/05/16, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Toni Strubell Trueta, Carlos Alvarez Cros)
El 16/05/16, un exemplar entrant des de mar a les costes de Sant Feliu de Guíxols. (Josep Ma Bas Lay)
El 28/05/16, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 31/05/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


El falcó mostatxut (Falco subbuteo), el 15/05/16.

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
El 16/05/16, un exemplar a un penya-segat de Sant Feliu de Guíxols. (Josep Ma Bas Lay)

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 06/05/16, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(50). Guatlla (Coturnix coturnix)
Els dies 05 i 23/05/16, almenys dos exemplars prop de can Perera, a Panedes, Llagostera; els dies 14, 20 i 21/05/16, almenys un. (Carlos Alvarez Cros, Òscar Bargalló, Guillem Saguer Parès, Clara Wendenburg)

(60). Cames llargues (Himantopus himantopus)
El 28/05/16, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels cames-llargues (Himantopus himantopus).

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
El 06/05/16, un exemplar al costat del Parc de Bombers de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 06/05/16, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 07, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 27, 28 i 29/05/16, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/05/16, un exemplar al costat del Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels corriols petits (Charadrius dubius), el 06/05/16. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(63). Corriol gros (Charadrius hiaticula)
El 03/05/16, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)


El corriol gros (Charadrius hiaticula). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(65''). Territ tresdits (Calidris alba)
El 29/05/16, un exemplar a la platja Gran de Platja d'Aro; vuitena citació d'aquesta espècie a la vall del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


El territ tresdits (Calidris alba).

(77). Gamba-roja vulgar (Tringa totanus)
El 31/05/16 un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Josep Ma Bas Lay)


La gamba-roja vulgar (Tringa totanus). Foto: Josep Ma Bas Lay.

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
Els dies 01 i 20/05/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 03/05/16, almenys sis, el 05/05/16, tres, el 06/05/16, set, el 14/05/16, dos. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Albert Gallego, Dani Diaz-Diethelm, Enric Fontcuberta)
El 03/05/16, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)
El 16/05/16, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


Una de les xivitones (Actitis hypoleucos), el 03/05/16. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(86). Gavina cendrosa (Larus canus)
El 03/05/16, un exemplar de primer hivern / primer estiu (segon any calendari), a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)


La gavina cendrosa (Larus canus). Fotos: Rosa Matesanz Torrent.

(86'''?). Gavià caspi?
El 28/05/16, a l'abocador de Solius, s'observa un exemplar de segon hivern. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià caspi (Larus cachinnans).

(101). Òliba (Tyto alba)
El 03/05/16, un ben proveït rebost, amb almenys quinze ratolins, a un niu amb cinc pollets. (Jaume Ramot García)
El 05/05/16, un exemplar a Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)


Els polls d'òliba (Tyto alba). Foto: Jaume Ramot García.

(103). Duc (Bubo bubo)
El 08/05/16, es troba un exemplar electrocutat prop de l'Aquadiver, a Platja d'Aro. L'ocell estava marcat (Jaume Ramot García)

(105). Gamarús (Strix aluco)
El 03/05/16 es troba un poll al mas Trempat de Sant Feliu de Guíxols. (Jaume Ramot García)
El 07/05/16 s'anella un poll d'una caixa niu de la Casa Nova, a Sant Feliu de Guíxols; la mare era un exemplar de fase rogenca. (Jaume Ramot García)
El 29/05/16, un exemplar prop de la costa de l'Alou, a Santa Cristina d'Aro. (José Luis González Busto)


El poll de gamarús (Strix aluco), el 03/05/16. Foto: Jaume Ramot García.

(107). Enganyapastors (Caprimulgus europaeus)
El 26/05/16, un exemplar, prop de la bassa del Dofí, a Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 29/05/16, un exemplar prop de la costa de l'Alou, a Santa Cristina d'Aro. (José Luis González Busto)

(109). Falciot pàl·lid (Apus pallidus)
El 21/05/16 diversos exemplars entren i surten d'escletxes de les roques a Les Sofreres i la cala del Molí de Sant Feliu de Guíxols. (Josep Ma Bas Lay)
El 28/05/16, diversos exemplars la cala del Corb de Sant Feliu de Guíxols. (Jaume Ramot García)


Un dels falciots pàl·lids (Apus pallidus), el 28/05/16. Foto: Jaume Ramot García.

(113). Gaig blau (Coracias garrulus)
L'01/05/16, un exemplar prop del mas Candell de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
Els dies 16 i 28/05/16, un exemplar a tocar d'una caixa niu propera can Barella, a Panedes, Llagostera; els dies 17 i 20/05/16, dos. (Josep Ma Bas Lay, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Gerard Dalmau Bonet)
El 20/05/16, un exemplar front el restaurant Les Panolles de Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 21/05/16, un exemplar a un camp segat del costat de la variant de Santa Cristina d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)
El 27/05/16, un exemplar a Salom, Santa Cristina d'Aro. (Toni Strubell Trueta)
El 27/05/16, un exemplar al costat del Parc de Bombers de Castell d'Aro. (Eduard Casadevall)
El 31/05/16, un exemplar davant del Mas Pla de Solius, Santa Cristina d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)


El gaig blau (Coracias garrulus), l'01/05/16. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(126'). Piula grossa (Anthus richardi)
L'01/05/16, un exemplar de segon any prop del mas Candell de Platja d'Aro; primera citació d'aquesta espècie a la vall. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)


La piula grossa (Anthus richardi). Foto esquerra: Jaume Ramot García. Foto dreta: Rosa Matesanz Torrent.

(132). Cuereta groga (Motacilla flava)
L'01/05/16, dos mascles de la subespècie escandinava (M. f. thunbergi) prop del mas Candell de Platja d'Aro i dos a can Juanals. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
El 03/05/16, un mascle de la subespècie escandinava (M. f. thunbergi) al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 05/05/16, dos mascles de la subespècie escandinava (M. f. thunbergi) prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 07/05/16, dos mascles de la subespècie escandinava (M. f. thunbergi) prop del mas Candell de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Unes de les cueretes grogues escandinaves (Motacilla flava thunbergi). Foto esquerra: Jaume Ramot García. Foto dreta: Rosa Matesanz Torrent.

(141). Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
El 05/05/16, almenys dues femelles a la desembocadura del Ridaura; el 16/05/16, una. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot Gracía)
El 05/05/16, almenys un mascle i una femella prop del Tennis d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot Gracía, Carlos Alvarez Cros)


Una femella de les cotxes cua-roges (Phoenicurus phoenicurus), el 05/05/16. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(142). Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
L'01/05/16, un exemplar prop del mas Candell de Platja d'Aro; el 03/05/16 dos. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
L'01/05/16, dos exemplars prop del Tennis d'Aro; el 05/05/16 no menys de quinze i probablement força més. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
L'01/05/16, dos exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Rosa Matesanz Torrent)
El 03/05/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 04/05/16, un exemplar prop de can Juanals, a Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 05/05/16, almenys nou exemplars entre can Barella i can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 05/05/16, almenys dos exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)


Un dels bitxacs rogencs (Saxicola rubetra). Foto: Jaume Ramot García.

(144). Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
L'01/05/16, un exemplar prop del mas Candell de Platja d'Aro; el 05/05/16, no menys de quatre. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 04/05/16, tres exemplars prop de can Juanals, a Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 05/05/16, almenys sis exemplars entre can Barella i can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(158). Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
El 31/05/16, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El blquer(Acrocephalus arundinaceus). Foto: Jaume Ramot García.

(159). Bosqueta icterina (Hippolais icterina)
Els dies 15 i 16/05/16, un exemplar a la pollancreda de can Porvençal, a Santa Cristina d'Aro; sisena citació a la vall. (Carlos Alvarez Cros)


La bosqueta icterina (Hippolais icterina).

(166). Tallareta vulgar (Sylvia communis)
L'01/05/16, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)


La tallareta vulgar (Sylvia communis). Foto: Jaume Ramot García.

(175). Papamosques gris (Muscicapa striata)
Els dies 01 i 12/05/16, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 01, 03, 07, 09 i 14/05/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 05/05/16, almenys quatre, el 06/06/16, dos. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Dani Diaz-Diethelm, Enric Fontcuberta)
Els dies 05, 06 i 15/05/16, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; el 09/05/16 tres. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Toni Strubell Trueta)


Un dels papamosques grisos (Muscicapa striata), el 03/05/16. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(176). Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
L'01/05/16, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
El 02/05/16, un exemplar a Castell d'Aro. (Aniol Negre Albertí)

(181'). Pica-soques blau (Sitta europaea)
El 06/05/16, almenys una parella entra amb becada i surt amb sacs fecals del niu al Ridaura, a l'alçada de la costa de l'Alou; primera constatació de cria de'aquesta espècie a la vall. (Carlos Alvarez Cros)

El 16/05/16, encara presents. (Carlos Alvarez Cros)
El 17/05/16, almenys un exemplar al Ridaura, riu amunt de can Pata. (Josep Ma Bas Lay, Jaume Ramot García)


Pica-soques blau (Sitta europaea), el 06/05/16.

(188). Capsigrany (Lanius senator)
Els dies 03 i 14/05/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i un altre prop del mas Candell de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)

(191'). Cornella negra (Corvus corone)
Els dies 01, 14, 17 i 21/05/16, dos exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; els dies 06, 19, 28 i 29/05/16, un. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Josep Ma Bas Lay)
El 07/05/16, un exemplar prop del mas Candell de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 15/05/16, un exemplar en vol sobre la pollancreda de can Porvençal, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 16/05/16, un exemplar sobre la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 21/05/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(192). Corb (Corvus corax)
El 17/05/16, es localitza un niu amb quatre polls ja plomats a un pi, prop del tram mig del Ridaura. (Jaume Ramot García, Josep Ma Bas Lay)

(196). Pardal xarrec (Passer montanus)
El 16/05/16, un poll volander leucístic al passeig del President Josep Irla de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)


El pardal xarrec (Passer montanus) leucísitic.

(203'). Pinsà trompeter (Bucanetes githagineus)
El 19/05/16, dos exemplars prop de can Perera, a Panedes, Llagostera; segona citació d'aquesta espècie a la vall. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Josep Ma Bas Lay)
El 20/05/16, encara presents (Gerard Dalmau Bonet, Toni Strubell Trueta i diversos observadors més)


Els pinsans trompeters (Bucanetes githagineus).

(0'''). Oca egípcia (Alopochen aegyptiaca)
Els dies 14 i 19/05/16, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera; el 17/05/16, dos exemplars a la bassa de rec, el 28/05/16, un. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
ABRIL/2016

(6). Baldriga cendrosa (Calonectris diomedea)
El 14/04/16, uns cent-cinquanta exemplars front Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(10). Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
El 02/04/16, un estol de cinquanta-sis exemplars sobre Sant Feliu de Guíxols; més tard és observat a la desembocadura dels Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
L'01/04/16, tres exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 02/04/16, una dotzena, els dies 07 i 10/04/16, cinc, els dies 08 i 27/04/16, un. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Ricard Busquets, Josep Ma Bas Lay, Jaume Ramot Gracía)


Els martinets de nit (Nycticorax nycticorax), el 02/04/16.

(14). Martinet ros (Ardeola ralloides)
L'11/04/16, cinc exemplars en vol a la platja Gran de Platja d'Aro; primera citació de l'any. (Jaume Ramot García)
El 24/04/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 29 i 30/04/16, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


Quatre dels cinc martinets rossos (Ardeola ralloides), l'11/04/16. Foto: Jaume Ramot García.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 01, 03, 06, 10, 13 i 18/04/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 02, 17, 21 i 28/04/16, dos. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Josep Ma Bas Lay, Albert Gallego)
El 06/04/16, quatre exemplars a la desembocadura del Ridaura; els dies 07, 09, 10, 13, 18, 21, 23, 24 i 28/04/16, un, els dies 16 i 17/04/16, dos. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot Gracía, Carlos Alvarez Cros)
El 17/04/16, un exemplar front la Belladona, a Platja d'Aro. (Ponç Feliu Latorre)
El 23/04/16, un exemplar a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)


El martinet blanc (Egretta garzetta), l'01/04/16. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(16'). Agró blanc (Egretta alba)
El 02/04/16, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de tres exemplars el 02/04/16. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Josep Ma Bas Lay)
El 08/04/16, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)


Dos dels bernats pescaires (Ardea cinerea), el 02/04/16.

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
Els dies 02 i 09/04/16, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 10/04/16, cinc exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 24/04/16, un. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


Un dels agrons rojos (Ardea purpurea), el 10/04/16.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
El 29/04/16, una parella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


La parella d'ànec cullerot (Anas clypeata).

(35). Milà negre (Milvus migrans)
El 23/04/16, no menys de divuit exemplars a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(36). Milà reial (Milvus milvus)
El 16/04/16, un exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(37). Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
El 03/04/16, un exemplar sobre can Barceló, a Castell d'Aro; primera citació de l'any. (Jaume Ramot Gracía, Rosa Matesanz Torrent)
El 08/04/16, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 13/04/16, dos exemplars sobre Castell d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)
El 19/04/16, un exemplar sobre el Remei, a Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)


L'àguila marcenca (Circaetus gallicus), el 03/04/16. Foto: Jaume Ramot Gracía.

(40). Esparver cendrós (Circus pygargus)
El 17/04/16, un exemplar entre can Barella i can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


L'esparver cendrós
(Circus pygargus).

(40'). Astor (Accipiter gentilis)
El 09/04/16, un exemplar prop de can Pata. (Carlos Alvarez Cros)

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 03/04/16, un exemplar prop de la costa de l'Alou, a Santa Cristina d'Aro. (José Luis González Busto)

(47). Falcó mostatxut (Falco subbuteo)
El 26/04/16, un exemplar a l'Ardenya, a Santa Cristina d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)


El falcó mostatxut (Falco subbuteo). Foto: Josep Ma Bas Lay.

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 03/04/16, dos exemplars prop del restaurant Les Panolles, a Santa Cristina d'Aro. (José Luis González Busto)
Els dies 07, 11 i 13/04/16, dos exemplars prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 13/04/16, dos exemplars prop del mas Candell, a Platja d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 24/04/16, dos exemplars a Solius. (Jaume Ramot García)
El 29/04/16, dos exemplars a les Eroles, a Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Una de les perdius (Alectoris rufa), el 24/04/16. Foto: Jaume Ramot García.

(50). Guatlla (Coturnix coturnix)
El 12/04/16, se sent un parell d'exemplars al pla de Panedes; primera citació de l'any. (Eduard Casadevall)
El 29/04/16, almenys dos exemplars prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(53). Polla pintada (Porzana porzana)
El 03/04/16, encara un exemplar a la desembocadura del Ridaura; el 02/04/16, dos. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 07 i 08/04/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Ricard Busquets)


Una de les polles pintades (Porzana porzana), el 02/04/16.

(56). Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
El 24/04/16, primers pollets de la temporada, a una bassa del del golf Costa Brava de Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(60). Cames llargues (Himantopus himantopus)
L'01/04/16, tretze exemplars a la platja de Sant Feliu e Guixols. (Jordi Ensenyat)
L'01/04/16, vint-i-tres exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 02, 08 i 23/04/16, dos, els dies 03 i 19/04/16, sis, el 10/03/16, vuit, el 16/04/16, tres. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Raül Calderon Alvarez, Ricard Busquets, Josep Ma Bas Lay, Lluís Hugas Mulà)
Els dies 10 i 11/04/16, un exemplar a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
L'11/04/16, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; el 18/04/16, dos. (Rosa Matesanz Torrent)


Els cames-llargues (Himantopus himantopus), l'01/04/16. Foto: Jordi Ensenyat.

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
El 02/04/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 10/04/16, tres, els dies 14 i 18/04/16, dos. (Rosa Matesanz Torrent, Josep Ma Bas Lay)
Els dies 03, 07, 10, 13, 16, 23, 24 i 30/04/16, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; els dies 06, 08, 09 i 17/04/16, dos, el 18/04/16 tres. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot Gracía)
Els dies 08, 09 i 15/04/16, una parella a la bassa del Dofí; el 09/04/16, còpula. Els dies 17 i 29/04/16, un exemplar (Jaume Ramot Gracía, Rosa Matesanz Torrent, Miquel Pedrol García, Carlos Alvarez Cros)
El 10/04/16, almenys un exemplar a l'hípica, prop de la depuradora; el 16/04/16, una parella copulant. (Carlos Alvarez Cros)
El 29/04/16, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Toni Strubell Trueta)


Els corriols petits (Charadrius dubius), el 09/04/16. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(63). Corriol gros (Charadrius hiaticula)
El 29/04/16, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera citació de l'any. (Carlos Alvarez Cros)


Els quatre corriols grossos (Charadrius hiaticula).

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
L'01/04/16, tres exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 02 i 07/04/16, dos, els dies 03, 06, 09, 10, 15 i 16/04/16, un. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
El 02/04/16, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels becadells (Gallinago gallinago), l'01/04/16. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(74'). Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
El 16/04/16, un exemplar a la platja Gran sw Platja d'Aro; sisena citació a la vall. (Carlos Alvarez Cros)
El 29/04/16, un exemplar a la punta d'en Pau de S'Agaró. (Carlos Alvarez Cros)


El pòlit cantaire (Numenius phaeopus), el 16/04/16.

(77). Gamba-roja vulgar (Tringa totanus)
Els dies 10, 21, 23 i 24/04/16 un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 25/04/16, dos. (Rosa Matesanz Torrent, Josep Ma Bas Lay, Jaume Ramot Gracía, Carlos Alvarez Cros)


La gamba-roja vulgar (Tringa totanus), el 24/04/16.

(78). Gamba verda (Tringa nebularia)
Els dies 25 i 26/04/16, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; del 27 al 29/04/16, un. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot Gracía, Carlos Alvarez Cros)


Una de les gambes verdes (Tringa nebularia), el 26/04/16. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
Els dies 03 i 16/04/16 un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 09/04/16, dos. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 08/04/16, dos exemplars a la bassa del Dofí; el 09/04/16, un. (Jaume Ramot Gracía, Rosa Matesanz Torrent)


Una de les xivites (Tringa ochropus), el 16/04/16.

(80). Valona (Tringa glareola)
El 18/04/16, vuit exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació de l'any. (Rosa Matesanz Torrent)
El 19/04/16, quatre exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 21/04/16, un, el 23/04/16, dos, el 26/04/16 un. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


Algunes de les valones (Tringa glareola), barrejades amb xivitones (Actitis hypoleucos), el 18/04/16. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
Els dies 11, 16, 19 i 24/04/16, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; el 28/04/16 dos. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 11 i 30/04/16, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 13, 17, 24 i 27/04/16, un, el 18/04/16 sis, el 23/04/16 tres, el 25/04/16, set, el 26/04/16 cinc, el 28/04/16 quatre, el 29/04/16 deu. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot Gracía, Carlos Alvarez Cros)
El 16/04/16, un exemplar a la bassa del Dofí; el 30/04/16 tres. (Miquel Pedrol García, Carlos Alvarez Cros)
El 21/04/16, un mínim de quaranta-dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; xifra rècord a la vall. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot Gracía)
El 29/04/16, tres exemplars a la punta d'en Pau de S'Agaró. (Carlos Alvarez Cros)


La xivitona (Actitis hypoleucos), el 16/04/16 i algunes del nombrós grup del 21/04/16. Foto dreta: Rosa Matesanz Torrent.

(81''). Paràsit gros (Stercorarius skua)
El 02/04/16, dos exemplars mar endins front punta Prima. (Jaume Ramot Gracía)

(83). Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
El 17/04/16, uns quaranta exemplars front la Belladona, a Platja d'Aro. (Ponç Feliu Latorre)

(86'). Gavià fosc (Larus fuscus)
El 16/04/16, a l'abocador de Solius, un quart any amb anella metàl·lica al tars dret i de plàstic blau amb inscripció blanca (VR3N) al tars esquerre. Aquest ocell probablement va ser marcat a Dinamarca.(Carlos Alvarez Cros)


El gavià fosc (Larus fuscus) marcat, el 12/03/16.

(86'''?). Gavià caspi?
El 02/04/16, a l'abocador de Solius, s'observa un exemplar de segon hivern. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià caspi (Larus cachinnans).

(87). Gavià argentat (Larus michahellis)
El 02/04/16, encara l'exemplar 100% leucístic a la cala del Corb, a Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/04/16, s'observa l'exemplar 100% leucístic al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García)


El gavià 100% leucístic (Larus sp.), el 02/04/16.

El 29/04/16, ja polls a la cala del Corb, a Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)


Els pollets amb un dels pares (Larus michahellis).

(?). Gavià? (Larus?)
El 02/04/16, a l'abocador de Solius, s'observa un exemplar adult amb ulls foscos. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià (Larus sp.), el 02/04/16.

(99). Tórtora (Streptopelia turtur)
El 16/04/16, dos exemplars a l'abcador de Solius; primera citació de l'any. (Carlos Alvarez Cros)

(100). Cucut (Cuculus canorus)
El 03/04/15, un exemplar prop de la costa de l'Alou, a Santa Cristina d'Aro; primera citació de l'any. (José Luis González Busto)

(103). Duc (Bubo bubo)
El 26/04/16, es troba un mascle atropellat a Santa Cristina d'Aro. L'ocell estava marcat i es tracta del recuperat a Sant Feliu de Guíxols l'any passat i alliberat a Pedralta. (Jaume Ramot García)


El duc (Bubo bubo), atropellat. Foto: Jaume Ramot García.

(105). Gamarús (Strix aluco)
El 13/04/16, un exemplar prop de la Casa Nova, a Sant Feliu de Guíxols. (Jaume Ramot Gracía, Rosa Matesanz Torrent)

(106). Mussol banyut (Asio otus)
El 05/04/16, un exemplar prop de la punta d'en Bosch, a Sant Feliu de Guíxols. (Jaume Ramot García)

(112). Abellerol (Merops apiaster)
El 12/04/16, un estol de quatre exemplars sobre la bassa del Dofí; primera citació de l'any. (Jaume Ramot Gracía)

(113). Gaig blau (Coracias garrulus)
El 16/04/16, un exemplar entre la urbanització Roca de Malvet i el golf Mas Nou, a Santa Cristina d'Aro; primera citació prenupcial. (José Luis González Busto)
Els dies 19 i 29/04/16, un exemplar a Panedes, Llagostera. (Toni Strubell Trueta)

(115). Colltort (Jynx torquilla)
El 03/04/16, un exemplar prop de la costa de l'Alou, a Santa Cristina d'Aro. (José Luis González Busto)
L'11/04/16, un exemplar a la vall de la Divina Pastora, a Sant Feliu de Guíxols. (Josep Ma Bas Lay)

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 03/04/16, un exemplar prop de la costa de l'Alou, a Santa Cristina d'Aro; el 09/04/16, dos. (José Luis González Busto, Carlos Alvarez Cros)
El 12/04/16, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)

(127). Trobat (Anthus campestris)
El 29/04/16, cinc exemplars prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels trobats (Anthus campestris).

(138). Rossinyol (Luscinia megarhynchos)
El 08/04/16, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera i molt primerenca citació de l'any. (Rosa Matesanz Torrent)

(141). Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
Els dies 02 i 06/04/16, un mascle i una femella a la desembocadura del Ridaura; els dies 07 i 28/04/16, un mascle, els dies 08 i 27/04/16, una femella. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot Gracía)
El 06/04/16, un exemplar prop del Tennis d'Aro; els dies 08, 09, 12 i 15/04/16, tres, l'11/04/16, dos, el 29/04/16, una femella. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
El 09/04/16, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 29/04/16, una femella. (Carlos Alvarez Cros)
El 18/04/16, un exemplar a Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 27/04/16, un mascle prop del mas Candell, a Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


El mascle de cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus), el 02/04/16. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(142). Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
El 06/04/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació de l'any. (Jaume Ramot García)
Els dies 11 i 26/04/16, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
El 17/04/16, un exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/04/16, dos exemplars prop del mas Candell, a Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 28/04/16, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 29/04/16, tres exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El bitxac rogenc (Saxicola rubetra), el 06/04/16. Foto: Jaume Ramot García.

(144). Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
El 12/04/16, un mascle a Penya Seca, a Sant Feliu de Guíxols. (Jaume Ramot García)
El 17/04/16, un exemplar prop del golf de Mas Nou, a Platja d'Aro. (Ponç Feliu Latorre)
El 19/04/16, un exemplar a Panedes, Llagostera. (Toni Strubell Trueta)
El 19/04/16, un exemplar a la la vall de la Divina Pastora, a Sant Feliu de Guíxols. (Jaume Ramot García)
El 21/04/16, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 27/04/16, dos exemplars prop del mas Candell, a Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 29/04/16, tres exemplars prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 29/04/16, dos exemplars prop del Tennis d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


El còlit gris (Oenanthe oenanthe), el 12/04/16.

(145). Còlit ros (Oenanthe hispanica)
El 02/04/16, un mascle als horts de can Juanals, a Castell d'Aro. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


El mascle de còlit ros (Oenanthe hispanica). Foto: Jaume Ramot García.

(156). Boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus)
Els dies 02, 03, 07 i 11/04/16, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


La boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus), el 07/04/16. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(157). Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
El 17/04/16, un exemplar canta a la desembocadura del Ridaura; primera citació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(160). Bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta)
El 09/04/16, un exemplar prop de can Pata; primera citació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(161). Tallareta cuallarga (Sylvia undata)
L'01/04/16, dos exemplars prop de Pedralta, a Santa Cristina d'Aro; també el 21/04/16. (Josep Ma Bas Lay)
El 03/04/16, un exemplar prop de la costa de l'Alou, a Santa Cristina d'Aro. (José Luis González Busto)

(163). Tallarol de garriga (Sylvia cantillans)
L'01/04/16, un exemplar prop de Pedralta i dos més prop de can Llac, a Romanyà; primeres citacions de l'any. (Josep Ma Bas Lay, Marta López Bernat, Dani López Bernat)

(166). Tallareta vulgar (Sylvia communis)
El 08/04/16, un exemplar prop del Tennis d'Aro; primera citació de l'any. (Jaume Ramot García)
Els dies 09, 10, 23 i 29/04/16, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
L'11/04/16, dos exemplars prop del Tennis d'Aro; el 13/04/16, sis. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)


Una de les tallaretes vulgars (Sylvia communis), el 13/04/16. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(169). Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli)
El 03/04/16, almenys un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera i un altre prop de Romanyà; primeres citacions de l'any. (Carlos Alvarez Cros, Ponç Feliu Latorre)

(171). Mosquiter comú siberià (Phylloscopus collybita tristis)
Els dies 10 i 17/04/16, es detecta almenys un exemplar al Ridaura, prop del pont del Remei; apart de la coloració, se sent el reclam, tot i que no es pot arribar a gravar a causa de la contaminació acústica de l'autovia. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels mosquiters (Phylloscopus collybita) clars.

(172). Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
El 19/04/16, un exemplar prop del Tennis d'Aro; primera citació de l'any. (Rosa Matesanz Torrent)

El mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus), el 19/04/16. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(175). Papamosques gris (Muscicapa striata)
L'11/04/16, un exemplar a la la vall de la Divina Pastora, a Sant Feliu de Guíxols; primera citació prenupcial. (Josep Ma Bas Lay)
El 21/04/16, un exemplar amb trets de la subespècie balear (Muscicapa striata balearica), a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)

Els dies 24 i 28/04/16, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 24 i 29/04/16, un exemplar (potser el mateix detectat a la desembocadura del Ridaura) amb trets de la subespècie balear (Muscicapa striata balearica), al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 27 i 30/04/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 28/04/16 dos.(Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)

El papamosques gris balear (Muscicapa striata balearica), el 21/04/16. Fotos: Rosa Matesanz Torrent.


El papamosques gris balear (Muscicapa striata balearica), 29/04/16 als estanys i un del 24/04/16, a la desembocadura del Ridaura, per comparar.

(176). Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
El 09/04/16, un mascle al Ridaura, prop de Santa Cristina d'Aro; primera citació de l'any. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 16 i 17/04/16, un mascle prop del Tennis d'Aro; el 27/04/16 un mascle i una femella . (Jaume Ramot García, Josep Ma Bas Lay)
El 16/04/16, un exemplar a Sant Amanç, a Sant Feliu de Guíxols. (Eudald Pujol Buxó)
El 18/04/16, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)
El 27/04/16, dos exemplars (mascle i femella) prop del mas Candell, a Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 29/04/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 29/04/16, una femella a la pollancreda de can Provensal, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 29/04/16, un exemplar a Panedes, Llagostera. (Toni Strubell Trueta)
El 29/04/16, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 29/04/16, un exemplar a Castell d'Aro. (Aniol Negre Albertí)


El mascle de mastegatatxes (Ficedula hypoleuca), el 09/04/16. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(181'). Pica-soques blau (Sitta europaea)
El 03/04/16, un exemplar al bosc de can Nadal, a Llagostera; segona observació a la vall. (José Luis González Busto)
Del 09 al 24/04/16, almenys un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la costa de l'Alou. (Carlos Alvarez Cros)


Pica-soques blau (Sitta europaea), el 09/04/16.

(184). Oriol (Oriolus oriolus)
El 16/04/16, un mascle a Salom, Santa Cristina d'Aro; primera citació prenupcial. (Toni Strubell Trueta)

(188). Capsigrany (Lanius senator)
El 02/04/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i un altre a la desembocadura del Ridaura; primeres citacions de l'any. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 06, 09, 16, 21 i 27/04/16, un exemplar al Parc dels Estanys; el 26/04/16, dos. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 06, 07, 08 i 17/04/16, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 08, 11, 12, 15 i 27/04/16, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
El 09/04/16, un exemplar al Ridaura, prop de Santa Cristina d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 10/04/16, un exemplar a Sant Pol. (Toni Strubell Trueta)
L'11/04/16, un exemplar a Santa Cristina d'Aro. (Toni Strubell Trueta)


El capsigrany (Lanius senator), el 02/04/16, al Parc dels Estanys.

(191'). Cornella negra (Corvus corone)
El 06/04/16, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 09, 10 i 23/04/16, un. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 08, 12 i 19/04/16, dos exemplars prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)
Els dies 10 i 16/04/16, un exemplar prop de la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 23 i 29/04/16, un exemplar a can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(13). Múnia roig (Amandava amandava)
El 08/04/16, encara tres exemplars joves prop de la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros, Josep Ma Bas Lay)
MARÇ/2016

(3). Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)
El 28/03/16, s'observa un exemplar front el port de Sant Feliu de Guíxols. (Josep Ma Bas Lay).


El cabussó collnegre (Podiceps nigricollis). Foto: Josep Ma Bas Lay.

(6). Baldriga cendrosa (Calonectris diomedea)
El 20/03/16, no menys de tres exemplars front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols; primera citació de l'any. (Carlos Alvarez Cros)

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
El 19/03/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació de l'any. (Rosa Matesanz Torrent)


El martinet de nit (Nycticorax nycticorax), el 19/03/16. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
El 06/03/16, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 08, 18, 24 i 29/03/16, un, el 23/03/16, set. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Jordi Casanova Maturana, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 20 i 21/03/16, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)
El 21/03/16, dos exemplars en vol costa amunt. (Josep Ma Bas Lay)
El 27/03/16, un exemplar en vol costa amunt front la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


Els martinets blancs (Egretta garzetta) amb uns bernats pescaires (Ardea cinerea), el 06/03/16.

(16'). Agró blanc (Egretta alba)
El 13/03/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


L'agró blanc (Egretta alba).

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb màxims de vuit exemplars el 05/03/16 i tretze el 08/03/16. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Jordi Casanova Maturana)
El 05/03/16, un exemplar a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 24/03/16, un exemplar a la bassa entre can Barella i can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels bernats pescaires (Ardea cinerea), el 03/03/16. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
El 24/03/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació de l'any. (Miquel Pedrol García, Carlos Alvarez Cros)


L'agró roig (Ardea purpurea), el 24/03/16.

(19). Cigonya blanca (Ciconia ciconia)
El 29/03/16, un exemplar, aparentment esgotat, és capturat i lliurat als Agents Rurals, a Castell d'Aro. Portava una anella octogonal (HES-SH852) suïssa a la tíbia esquerra. (Jaume Ramot García)


La cigonya blanca (Ciconia ciconia). Foto: Jaume Ramot García.

(26). Xarxet (Anas crecca)
Presència a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, amb un màxim de dos exemplars el 03/03/16. (Rosa Matesanz Torrent)


Els xarxets (Anas crecca), el 03/03/16, a la bassa del Dofí. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(27). Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
El 24/03/16, primera llocada a la vall, al Ridaura, a la desmobocadura del riu. (Jaume Ramot García)

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
Els dies 26 i 27/03/16, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


L'ànec cullerot (Anas clypeata).

(35). Milà negre (Milvus migrans)
El 06/03/16, dos exemplars a l'abocador de Solius i un més prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; primeres citacions de l'any. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels milans negres (Milvus migrans), a can Barella.

(36). Milà reial (Milvus milvus)
Del 19 al 30/03/16, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Toni Strubell Trueta, Carlos Alvarez Cros)
El 26/03/16, un exemplar amb marques alars grogues a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)


El milà reial (Milvus milvus), el 25/03/16 a panedes i el marcat a l'abocador de Solius.

(38). Arpella vulgar (Circus aeruginosus)
El 27/03/16, un mascle prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(40'). Astor (Accipiter gentilis)
Els dies 12 i 19/03/16, un exemplar prop de la costa de l'Alou, a Santa Cristina d'Aro. (José Luis González Busto)
El 15/03/16, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Jaume Ramot García)

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 12/03/16, un exemplar prop de la costa de l'Alou, a Santa Cristina d'Aro. (José Luis González Busto)
El 15/03/16, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
L'01/03/16, dos exemplars a un penya-segat de Sant Feliu de Guíxols; els dies 02 i 21/03/16, un. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent, Josep Ma Bas Lay)
El 08/03/16, es troba un exemplar lesionat prop de l'IES Vall d'Aro, que és recollit pel Cos d'Agents Rurals. (Albert Masferrer)


El falcó pelegrí (Falco peregrinus), el 02/03/16. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
Els dies 02 i 31/03/16, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)

(53). Polla pintada (Porzana porzana)
Del 19 al 29/03/16, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Albert Alonso, Judith Corominas, Carlos Alvarez Cros)


La polla pintada (Porzana porzana), el 18/03/16. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(58). Grua (Grus grus)
El 03/03/16, un estol de vuit exemplars sobre Solius. (Josep Ma Bas Lay)


Les grues (Grus grus). Foto: Josep Ma Bas Lay.

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
El 20/03/15, quatre exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació de l'any. (Carlos Alvarez Cros, Lluís Hugas Mulà, Albert Alonso, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
El 20/03/16, un exemplar a la badia de Sant Pol. (Josep Ma Bas Lay)
El 23/03/16, vuit exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Jaume Ramot García)
El 24/03/15, cinc exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 29/03/16, un, el 30/03/16, vuit. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Miquel Pedrol García, Lluís Hugas Mulà)
El 25/03/16, dos exemplars a la platja de Sant Feliu e Guixols. (Josep Ma Bas Lay)


Els cames-llargues (Himantopus himantopus), el 20/03/16.

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
Els dies 05 i 06/03/16, un exemplar a la desembocadura del Ridaura i dos al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro; primeres citacions de l'any. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 12, 19, 20, 25 i 29/03/16, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; els dies 13, 23 i 24/03/16, dos. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 13, 20, 24 i 25/03/16, almenys un exemplar a l'hípica, prop de la depuradora . (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 20 i 25/03/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 29/03/16, dos. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 31/03/16, dos exemplars a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)


Un dels corriols petits (Charadrius dubius), el 05/03/16, a la desembocadura del Ridaura.

(64'). Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
El 14/03/16, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Toni Strubell Trueta)

(65). Fredeluga (Vanellus vanellus)
El 08/03/16, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Jaume Ramot Gracía)
El 27/03/16, un exemplar prop de la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 01, 08, 12, 21, 25, 26, 28 i 30/03/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 05, 13, 20 i 27/03/16, dos, el 18/03/16, cinc, els dies 19 i 24/03/16, almenys tres. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Lluís Hugas Mulà)
Els dies 03, 05 i 12/03/16, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
Els dies 12 i 13/03/16, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; els dies 21 i 22/03/16, un. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)


Un dels becadells comuns (Gallinago gallinago), el 03/03/16, a la bassa del Dofí. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(77). Gamba-roja vulgar (Tringa totanus)
El 12/03/16 un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 12/03/16, encara l'exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; els dies 05, 06 i 13/03/16, és al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
Els dies 12, 19, 20, 23, 25 i 26/03/16 un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
El 26/03/16, un exemplar a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


La xivita (Tringa ochropus), el 03/03/16, a la bassa del Dofí. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
El 29/03/16, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera citació de l'any. (Rosa Matesanz Torrent)


La xivitona (Actitis hypoleucos). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(81'). Paràsit cuapunxegut (Stercorarius parasiticus)
El 28/03/16, s'observa un exemplar de fase clara i un altre de fase fosca, en vol, costa amunt, front el port de Sant Feliu de Guíxols. (Josep Ma Bas Lay).

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 21/03/16, vint-i-set exemplars en vol costa amunt. (Josep Ma Bas Lay)
El 24/03/16, no menys de sis exemplars front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/03/16, trenta-tres (6+3+2+3+3+1+1+10+1+3) exemplars, en vol costa amunt, en mitja hora, front punta Prima, a Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(86'). Gavià fosc (Larus fuscus)
Els dies 12, 13 i 19/03/16, a l'abocador de Solius, un adult amb anella metàl·lica al tars dret i de plàstic blau amb inscripció blanca (F·T) a la tíbia dreta i anella de plàstic negra, sense inscripció, a la tíbia esquerra. Aquest ocell va ser marcat a Holanda com a mascle de 3r any calendari, el 23/05/14. Ja havia estat observat a l'abocador el 07/02/15, el 30/01/16 i el 07/02/16.(Carlos Alvarez Cros)


El gavià fosc (Larus fuscus) marcat, el 12/03/16.

Els dies 19, 20 i 26/03/16, a l'abocador de Solius, un adult amb anella metàl·lica al tars esquerre i de plàstic negre amb inscripció blanca (4AL4) al dret. Aquest ocell va ser marcat el 24/05/12, com un mascle adult, a l'illa britànica de Guernsey del canal de la Mànega. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià fosc (Larus fuscus) marcat, el 19/03/16.


El 26/03/16, almenys set exemplars adults a la platja Gran de Platja d'Aro; nombre elevat per l'espècie a l'Empordà. (Carlos Alvarez Cros)


Els gavians foscos (Larus fuscus).


El 28/03/16, a l'abocador de Solius, s'observa un curiós i camacurt exemplar de primer hivern amb una muda força extensa i una coloració molt fosca de les plomes noves. (Carlos Alvarez Cros)


(86'''?). Gavià caspi?
El 05/03/16, a l'abocador de Solius, s'observa un exemplar de primer hivern. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià caspi (Larus cachinnans), el 05/03/16.

El 12/03/16, a l'abocador de Solius, s'observa un exemplar de primer hivern. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià caspi (Larus cachinnans), el 12/03/16.


El 25/03/16, a l'abocador de Solius, s'observa dos exemplars de primer hivern. (Carlos Alvarez Cros)El gavians caspis (Larus cachinnans), el 25/03/16.

(?). Gavià? (Larus?)
El 12/03/16, a l'abocador de Solius, s'observa un exemplar 100% leucístic, probablement, de gavià argentat (Larus michahellis); els dies 13, 21, 23, 25 i 27/03/16 s'observa a la cala del Corb, a Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot Gracía)


El gavià 100% leucístic (Larus sp.), el 12/03/16.

(88). Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
El 14/03/16, dinou exemplars al port de Sant Feliu de Guíxols; xifra elevada. (Josep Ma Bas Lay)
El 28/03/16, uns trenta-cinc exemplars en vol, costa amunt, front el port de Sant Feliu de Guíxols; xifra rècord. (Josep Ma Bas Lay)

(98). Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
El 02/03/16, es troba un poll força plomat caigut del niu a Platja d'Aro, el que suposa una posta bastant primerenca. (Lluís Hugas Félez)


El poll de tórtora turca (Streptopelia decaocto). Foto: Lluís Hugas Félez.

(102). Xot (Otus scops)
El 29/03/16, un exemplar canta a Castell d'Aro; primera citació de l'any. (Lluís Hugas Mulà)

(108). Falciot negre (Apus apus)
El 24/03/16, diversos exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; primera citació de l'any. (Carlos Alvarez Cros)

(110). Ballester (Apus melba)
El 16/03/16, diversos exemplars sobre la depuradora d'aigües residuals de Castell d'Aro; primera citació de l'any. (Jaume Ramot García)


Un dels ballesters (Apus melba). Foto: Jaume Ramot García.

(111). Blauet (Alcedo atthis)
L'01/03/16, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; els dies 18, 19 i 20/03/16, dos. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
Els dies 01 i 06/03/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Jordi Casanova Maturana)
El 14/03/16, un exemplar al port de Sant Feliu de Guíxols. (Josep Ma Bas Lay)


El blauet (Alcedo atthis), l'01/03/16, a la desembocadura del Ridaura. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 12/03/16, un exemplar prop de la costa de l'Alou, a Santa Cristina d'Aro; el 19/03/16, una parella. (José Luis González Busto)
El 23/03/16, un exemplar a la riera Banyaloca, prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 23/03/16, almenys un mascle a la pollancreda de can Provensal, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El picot garser petit (Dendrocopos minor), el 23/03/16, a la pollancreda de can Provensal.

(122). Oreneta de ribera (Riparia riparia)
El 18/03/15, almenys dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i un exemplar prop de la bassa del Dofí; primeres citacions de l'any. (Rosa Matesanz Torrent)

(125). Oreneta cua-rogenca (Cecropis daurica)
El 05/03/16, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 06, 18 i 19/03/16, no menys d'un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Jordi Casanova Maturana, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 27/03/16, dos exemplars a l'abocador de Solius. (Miguel Ángel Fuentes Rosúa)


L'oreneta cua-rogenca (Cecropis daurica), el 18/03/16. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(128). Piula dels arbres (Anthus trivialis)
El 27/03/16, un exemplar a l'abocador de Solius; primera citació de l'any. (Carlos Alvarez Cros)

(132). Cuereta groga (Motacilla flava)
El 05/03/16, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(139). Cotxa blava (Luscinia svecica)
Del 18 al 20/03/16, un mascle a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Albert Alonso, Judith Corominas)


La cotxa blava (Luscinia svecica), el 18/03/16. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(141). Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
El 23/03/16, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera observació de l'any. (Jaume Ramot García)
El 24/03/16, dos mascles al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 26 i 29/03/16, un. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Ivan Garcia Martínez)
Els dies 25 i 26/03/16, dos mascles prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)
Els dies 25 i 26/03/16, dos mascles prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 30/03/16, un mascle a Sant Amanç, a Sant Feliu de Guíxols. (Eudald Pujol Buxó)


Una de les cotxes cua-roges (Phoenicurus phoenicurus), el 23/03/16. Foto: Jaume Ramot García.

(144). Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
El 30/03/16, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; primera citació de l'any. (Toni Strubell Trueta)

(156). Boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus)
El 19/03/16, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera citació de l'any. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)

(161). Tallareta cuallarga (Sylvia undata)
L'01/03/16, un exemplar a Santa Cristina d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)

(173). Reietó (Regulus regulus)
El 15/03/16, un exemplar prop de la punta d'en Bosch. (Jaume Ramot García)

(187). Botxí (Lanius meridionalis)
El 12/03/16, un exemplar prop de la costa de l'Alou, a Santa Cristina d'Aro. (José Luis González Busto)

(191'). Cornella negra (Corvus corone)
El 02/03/16, un exemplar prop del Tennis d'Aro; el 15/03/16, dos. (Jaume Ramot García)
El 12/03/16, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 12/03/16, quatre exemplars prop de la costa de l'Alou, a Santa Cristina d'Aro. (José Luis González Busto)
Els dies 12 i 23/03/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
Els dies 13 i 20/03/16, dos exemplars prop de la bassa del Dofí, en vol en direcció al Remei; el 24/03/16, un. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 13/03/16, almenys tres exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; els dies 23, 24, 25, 27 i 28/03/16, almenys un. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 13 i 25/03/16, dos exemplars al pla de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 19 i 28/03/16, almenys un exemplar a l'abocador de Solius; el 25/03/16, dos. (Carlos Alvarez Cros)
El 20/03/16, dos exemplars prop del mas Candell de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
El 25/03/16, un exemplar sobre Santa Cristina d'Aro; el 26/03/16, tres. (Carlos Alvarez Cros)
El 29/03/16, quatre exemplars a Pedralta. (Jaume Ramot García)


La cornella negra (Corvus corone), el 02/03/16. Foto: Jaume Ramot García.

(202). Lluer (Carduelis spinus)
El 19/03/16, no menys de dos exemplars prop de la bassa del Dofí de Castell d'Aro; el 27/03/16, una femella. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels lluers (Carduelis spinus), el 19/03/16.

(203). Passerell comú (Carduelis cannabina)
Els dies 05 i 25/03/16, almenys dos exemplars prop de la bassa del Dofí de Castell d'Aro; el 19/03/16, almenys un. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
El 20/03/16, almenys un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El passerell (Carduelis cannabina), el 20/03/16.

(1''). Ànec collverd varietat domèstica (Anas platyrhynchos var. domestica)
Els dies 01 i 06/03/16, un mascle amb clara evidència de gens de varietats domèstiques, a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


L'ànec collverd varietat domèstica (Anas platyrhynchos var. domestica), l'01/03/16, a la desembocadura del Ridaura, l'01/03/16. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(7). Cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus)
El 19/03/16 no menys de vint exemplars als jardins Juli Garreta de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)

(13). Múnia roig (Amandava amandava)
Els dies 05, 06 i 28/03/16, encara tres exemplars joves prop de la bassa del Dofí; el 12/03/16, dos, 13/03/16, almenys un. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


Els múnies rojos (Amandava amandava), el 05/03/16.
FEBRER/2016

(10). Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
Els dies 07 i 08/02/16, es documenta magníficament el tipus d'alimentació i la competència intraespecífica d'aquesta espècie al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
Els corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo). Fotos: Rosa Matesanz Torrent.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
El 06/02/16, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 14/02/16, un exemplar al Ridaura, a l'alçada del càmping Vall d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)


El martinet blanc (Egretta garzetta), el 06/02/16.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de cinc exemplars el 20/02/16 i vuit el 16/02/16. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 03/02/16, un exemplar a prop de can Barella a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 03/02/16, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Jaume Ramot García)
El 14/02/16, un exemplar al Ridaura, a l'alçada del càmping Vall d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)


Un dels bernats pescaires (Ardea cinerea), l'01/02/16. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(23). Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Els dies 27 i 28/02/16, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 29/02/16 és a la desembocadura del Ridaura. (Lluís Higas Mulà, Rosa Matesanz Torrent, Guillem Saguer Parés)


L'ànec blanc (Tadorna tadorna), el 28/02/16. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(26). Xarxet (Anas crecca)
Presència a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, amb un màxim de cinc exemplars els dies 05, 09, 14 i 18/02/16. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de cinc exemplars els dies 03 i 08/02/16. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 06/02/16, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


Els xarxets (Anas crecca), l'01/02/16, a la bassa del Dofí. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(40'). Astor (Accipiter gentilis)
El 05/02/16, un exemplar a can Pata, prop de la costa de l'Alou. (Jaume Ramot García)
El 05/02/16, un exemplar a Santa Cristina d'Aro. (Aleix Comas Herrera)

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 14/02/16, un exemplar al Ridaura, a l'alçada del càmping Vall d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)
El 18/02/16, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 19/02/16, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 26/02/16, apareix un exemplar, que havia caçat un tord, mort en col·lidir amb una vidriera al Mas Semi. (Jaume Ramot García)

(44). Àguila cuabarrada (Aquila fasciata)
El 24/02/16, un adult, en direcció sud, sobre Santa Cristina d'Aro. (Toni Strubell Trueta)

(44). Aligot comú (Buteo buteo)
El 27/02/16, fins a nou exemplars junts sobre Castell d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)


Quatre dels aligots comuns (Buteo buteo). Foto: Josep Ma Bas Lay.

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 01, 05, 06, 17, 19 i 23/02/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 08 i 29/02/16, dos, el 28/02/16, quatre. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 01, 05, 14, 15 i 17/02/16, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; els dies 08 i 16/02/16, dos, el 09/02/16, tres. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
Els dies 03, 06 i 14/02/16, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; els dies 13 i 19/02/16, dos. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 03, 14 i 18/02/16, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 14/02/16, dos exemplars al Ridaura, a l'alçada del càmping Vall d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)


Un dels becadells comuns (Gallinago gallinago), l'01/02/16, a la bassa del Dofí. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
Presència d'un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Àlex Domec)


La xivita (Tringa ochropus), l'01/02/16, a la bassa del Dofí. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 17/02/16, almenys trenta-cinc exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Algunes de les gavines capnegres (Larus melanocephalus).

(86'). Gavià fosc (Larus fuscus)
El 07/02/16, a l'abocador de Solius, un adult amb anella metàl·lica al tars dret i de plàstic blau amb inscripció blanca (F·T) a la tíbia dreta i anella de plàstic negra, sense inscripció, a la tíbia esquerra. Aquest ocell va ser marcat a Holanda com a mascle de 3r any calendari, el 23/05/14. Ja havia estat observat a l'abocador els dies 07/02/15, 30/01/16 i el 07/02/16.(Carlos Alvarez Cros)


El gavià fosc (Larus fuscus) marcat.

(109). Falciot pàl·lid (Apus pallidus)
El 18/02/16 un exemplar prop del Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Miguel Ángel Fuentes Rosúa)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
El 08/02/16, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 13, 14, 21 i 29/02/16, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 14/02/16, un exemplar al Ridaura, a l'alçada del càmping Vall d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)
El 21/02/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 29/02/16, un exemplar creua la badia de Sant Feliu de Guíxols. (Pere Bofill Arbusà)


El blauet (Alcedo atthis), el 08/02/16, a la bassa del Dofí. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 04/02/16, un exemplar prop de la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 05/02/16, un exemplar a can Pata, prop de la costa de l'Alou. (Jaume Ramot García)

(124). Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
El 27/02/16, cinc exemplars al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro; primera citació prenupcial. (Jaume Ramot Gracía)

(125). Oreneta cua-rogenca (Cecropis daurica)
El 19/02/16, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro; primera citació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(126). Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)
El 13/02/16, un exemplar prop de la desembocadura del Ridaura; primera citació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(155). Boscarla mostatxuda (Acrpcephalus melanopogon)
Del 13 al 19/02/16, almenys un exemplar a la desembocadura del Ridaura; tercera vegada que se cita l'espècie a la vall, la darrera, al 1991. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot Gracía)


El cant de la boscarla mostatxuda (Acrpcephalus melanopogon), el 13/02/16.


La boscarla mostatxuda (Acrpcephalus melanopogon), el 17/02/16.

(161). Tallareta cuallarga (Sylvia undata)
El 06/02/16, un exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(173). Reietó (Regulus regulus)
El 19/02/16, almenys un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 20/02/16, almenys dos exemplars a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(187). Botxí (Lanius meridionalis)
El 07/02/16, encara l'exemplar entre can Barella i can Perera, a Panedes, Llagostera. (Rosa Matesanz Torrent)

(191'). Cornella negra (Corvus corone)
Els dies 03, 07, 19 i 21/02/16, dos exemplars prop de can Perera, a Panedes, Llagostera; el 06/02/16, un, el 18/02/16, almenys tres. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)
El 06/02/16, tres exemplars a l'abocador de Solius; el 21/02/16, almenys un. (Carlos Alvarez Cros)
El 29/02/16, dos exemplars prop de la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(202). Lluer (Carduelis spinus)
El 06/02/16, no menys de sis exemplars al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro; el 19/02/16, dos, els dies 20 i 23/02/13, tres. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
El 06/02/16, un mascle adult a Sant Feliu de Guíxols. (Toni Sanllehí Bitrià)
El 07/02/16, almenys sis exemplars prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)

(203). Passerell comú (Carduelis cannabina)
Els dies 03, 17, 18 i 20/02/16, almenys dos exemplars prop de la bassa del Dofí de Castell d'Aro; el 06/02/16, no menys de quinze, el 14/02/16, vuit, el 23/02/16, quatre. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)

(205). Durbec (Coccothraustes coccothraustes)
L'01/02/16, un exemplar la vall de la riera del Vilar, prop de can Llaurador, a Santa Cristina d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)

(0'''). Oca egípcia (Alopochen aegyptiaca)
El 29/02/16, la parella resident al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, acompanya nou pollets. Aquest és el sisè any consecutiu de reproducció en llibertat de l'espècie a la vall. (Rosa Matesanz Torrent)


La llocada d'oques egípcies (Alopochen aegyptiaca). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(12). Bec de corall senegalès (Estrilda astrild)
El 14/02/16, tres exemplars al Ridaura, a l'alçada del càmping Vall d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)


Un dels bec de corall senegalesos (Estrilda astrild). Foto: Josep Ma Bas Lay.

(13). Múnia roig (Amandava amandava)
El 17/02/16, encara tres exemplars joves prop de la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels múnies rojos (Amandava amandava), el 17/02/16.
GENER/2016

(11). Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis)
Els dies 09 i 10/01/16, s'observa un adult entrant al niu entre les Sofreres i cala Jonca, a Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros, Josep Ma Bas Lay)

(10). Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
Els dies 08, 24 i 31/01/16, un exemplar a la bassa de can Perera a Panedes, Llagostera; els dies 16 i 17/01/16, dos. (Carlos Alvarez Cros)


El corb marí gros (Phalacrocorax carbo), el 08/01/16.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Els dies 01, 04, 09 i 31/01/16, dos exemplars prop de can Barella a Panedes, Llagostera; els dies 08, 17 i 24/01/16, un. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot Gracía)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de quatre exemplars els dies 12 i 28/01/16. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)

(26). Xarxet (Anas crecca)
Presència a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, amb un màxim de sis exemplars els dies 11 i 16/01/16. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot Gracía)
Els dies 08, 17, 30 i 31/01/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 09, 24 i 28/01/16, quatre, el 12/01/16, tres. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Josep Ma Bas Lay)
El 08/01/16, quatre exemplars al Ridaura, a l'alçada de can Bada. (Jaume Ramot Gracía)
El 17/01/16, quatre exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


Els xarxets (Anas crecca), el 10/01/16.

(38). Arpella vulgar (Circus aeruginosus)
El 06/01/16, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


L'arpella vulgar (Circus aeruginosus). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(40'). Astor (Accipiter gentilis)
L'01/01/16, un exemplar prop de can Barella a Panedes, Llagostera. (Rosa Matesanz Torrent)
El 25/01/16, prop de Les Eroles, a Castell d'Aro, es troba un exemplar mort atropellat després de capturar un colom (Columba livia). (Rosa Matesanz Torrent)


L'astor(Accipiter gentilis). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 03/01/16, a Castell d'Aro, es detecta i captura un exemplar amb dificultats per volar, ja que tenia un tret d'escopeta a una de les ales. (Jaume Ramot Gracía)
El 07/01/16, un exemplar a Castell d'Aro. (Jaume Ramot Gracía)
El 17/01/16, un exemplar prop de can Barella a Panedes, Llagostera. (Rosa Matesanz Torrent)


L'esparver (Accipiter nisus), el 03/01/16. Foto: Jaume Ramot Gracía.

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
El 12/01/16, un exemplar sobre el càmping Ridaura. (Josep Ma Bas Lay)
El 17/01/16, un exemplar adult prop de can Barella a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


El falcó pelegrí (Falco peregrinus), el 17/01/16.

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 24/01/16, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)

(58). Grua (Grus grus)
El 02/01/16, un estol de dotze exemplars, en direcció sud, sobre la pujada de l'Alou. (Josep Roca, Jaume Badosa)

(65). Fredeluga (Vanellus vanellus)
El 16/01/16, un exemplar adult prop de can Barella a Panedes, Llagostera; el 17/01/16 quatre. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot Gracía)


La fredeluga (Vanellus vanellus), el 16/01/16.

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 04 i 08/01/16, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 06, 12, 13, 24, 28, 30 i 31/01/16, un. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot Gracía)
Els dies 04, 11, 18, 19, 24 i 28/01/16, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; el 16/01/16, dos. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 09 i 31/01/16, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 09 i 31/01/16, dos exemplars al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro; els dies 17, 24, 27 i 30/01/16, un. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


Un dels becadells comuns (Gallinago gallinago), el 04/01/16, als estanys. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
Els dies 09 i 24/01/16, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro; els dies 10 i 19/01/16, és a la bassa del Dofí. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


La xivita (Tringa ochropus), el 10/01/16.

(81''). Paràsit gros (Stercorarius skua)
El 09/01/16, un exemplar mar endins front la punta d'en Pau, de S'Agaró. (Carlos Alvarez Cros)
El 24/01/16, un exemplar, a cinc milles enfront Sant Feliu de Guíxols. (Josep Ma Bas Lay)

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 09/01/16, un exemplar front la cala del Molí de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)
El 28/01/16, vuit exemplars al port de Sant Feliu de Guíxols. (Josep Ma Bas Lay)

(86'). Gavià fosc (Larus fuscus)
El 30/01/16, a l'abocador de Solius, un adult amb anella metàl·lica al tars dret i de plàstic blau amb inscripció blanca (F·T) a la tíbia dreta i anella de plàstic negra, sense inscripció, a la tíbia esquerra. Aquest ocell va ser marcat a Holanda com a mascle de 3r any calendari, el 23/05/14. Ja havia estat observat a l'abocador el 07/02/15.(Carlos Alvarez Cros)


El gavià fosc (Larus fuscus) marcat.

(86'''?). Gavià caspi?
El 24/01/16, a l'abocador de Solius, s'observa un exemplar de primer hivern. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià caspi (Larus cachinnans).

Els dies 30 i 31/01/16, a l'abocador de Solius, s'observa un exemplar de primer hivern. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià caspi (Larus cachinnans).

(?). Gavià ? (Larus ?)
El 30/01/16, a l'abocador de Solius, s'observa un exemplar de primer hivern, probablement, de gavià argentat (Larus michahellis), amb alguns trets de gavià caspi (Larus cachinnans?). (Carlos Alvarez Cros)


El gavià amb trets de gavià caspi (Larus cachinnans).

Els dies 30 i 31/01/16, a l'abocador de Solius, s'observa un exemplar de segon hivern que no està clar si és un gavià argentat () o un gavià argentat de potes roses (). (Carlos Alvarez Cros)


El gavià argentat indeterminat (Larus sp.).

(88). Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
El 28/01/16, disset exemplars al port de Sant Feliu de Guíxols; xifra elevada. (Josep Ma Bas Lay)

(93). Gavot (Alca torda)
El 24/01/16, un exemplar, a cinc milles enfront Sant Feliu de Guíxols. (Josep Ma Bas Lay)

(105). Gamarús (Strix aluco)
El 23/01/16, un exemplar prop de Penya Seca. (Jaume Ramot Gracía)
El 25/01/16, un exemplar prop de la capçalera de la riera de Solius. (Jaume Ramot Gracía)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
El 08/01/16, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 09 i 12/01/16, dos exemplars al port de Sant Feliu de Guíxols. (Josep Ma Bas Lay)
El 17/01/16, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(114). Puput (Upupa epops)
L'01/01/16, dos exemplars al golf de Masnou de Castell d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
L'01/01/16, sis exemplars prop de can Barella a Panedes, Llagostera; el 04/01/16, un, el 09/01/16, tres; el 17/01/16, cinc. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot Gracía)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de quatre exemplars el 04/01/16. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 04/01/16, un exemplar al golf Costa Brava de Santa Cristina d'Aro. (Jaume Ramot Gracía)
Els dies 16 i 30/01/16, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 16 i 17/01/16, un exemplar prop del Parc de Bombers de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


>Una de les puputs (Upupa epops), el 04/01/16, als estanys. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 24/01/16, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)

(146'). Griva cerdana (Turdus pilaris)
El 17/01/16, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; quarta citació a la vall del Ridaura. (Miguel Ángel Fuentes Rosúa)

(161). Tallareta cuallarga (Sylvia undata)
El 24/01/16, un exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(173). Reietó (Regulus regulus)
Els dies 04 i 09/01/16, almenys dos exemplars prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 09/01/16, almenys dos exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 27/01/16, no menys de sis exemplars al jardí d'un xalet de la Volta de l'Ametller, a Sant Feliu de Guíxols. (Jaume Ramot García)

(187). Botxí (Lanius meridionalis)
El 26/01/16, encara l'exemplar entre can Barella i can Perera, a Panedes, Llagostera. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Toni Strubell Trueta)


>El botxí (Lanius meridionalis), el 08/01/16.

(191'). Cornella negra (Corvus corone)
Els dies 01, 08, 09, 17 i 24/01/16, dos exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 15/01/16, un exemplar al pla de Solius. (Josep Ma Bas Lay)
El 24/01/16, dos exemplars a Gavarres, a Santa Cristina d'Aro. (Jaume Ramot Gracía)

(202). Lluer (Carduelis spinus)
El 09/01/16, almenys vint-i-cinc exemplars prop de la desembocadura del Ridaura; el 17/01/16, no menys de cinc. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Josep Ma Bas Lay)
El 24/01/16, un exemplar a Gavarres, a Santa Cristina d'Aro. (Jaume Ramot Gracía)
El 26/01/16, no menys de deu exemplars prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 30/01/16, una parella al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Alguns dels lluers (Carduelis spinus). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(203). Passerell comú (Carduelis cannabina)
Els dies 04, 17 i 24/01/16, almenys dos exemplars prop de la bassa del Dofí de Castell d'Aro; el 19/01/16, tres. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 04/01/16, almenys vuit exemplars prop can Barella, a Panedes, Llagostera; el 17/01/16, un. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot Gracía)

(205). Durbec (Coccothraustes coccothraustes)
El 24/01/16, no menys de quinze exemplars a Gavarres, a Santa Cristina d'Aro. (Jaume Ramot Gracía)


Dos dels durbecs (Coccothraustes coccothraustes). Foto: Jaume Ramot Gracía.

(0'''). Oca egípcia (Alopochen aegyptiaca)
El 17/01/16, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, s'observa la parella resident, copulant. (Carlos Alvarez Cros)

(13). Múnia roig (Amandava amandava)
Del 17 al 24/01/16, quatre exemplars joves prop de la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


Dos dels múnies rojos (Amandava amandava), el 17/01/16 i el 19/01/16. Foto dreta: Rosa Matesanz Torrent.


Free web hostingWeb hosting