Censos d’hivernants

CENSOS D’AQUÀTIQUES I MARINES HIVERNANTS A LA VALL DEL RIDAURA

Cens 1999
Cens 2000
Cens 2001
Cens 2002
Cens 2003
Cens 2004
Cens 2005
Cens 2006
Cens 2007
Cens 2008
Cens 2009
Cens 2010
Cens 2011
Cens 2012
Cens 2013
Cens 2014
Cens 2015
Cens 2016
Cens 2017
Cens 2018
Cens 2019
Cens 2020
Cens 2021
Cens 2022
Cens 2023
Cens 2024

NOTA: El primer any en participar oficialment en el cens d’aquàtiques hivernants va ser el 2001 i no es va prospectar la costa, zona que s’ha incorporat en els anys posteriors, malgrat que el grau de cobertura ha estat condicionat per la disponibilitat d’observadors.

Pel que fa als anys 1999 i 2000, les dades facilitades corresponen a un recull fet a posteriori de les anotacions que teníem a les nostres llibretes de camp. Per això no hi figuren dades d’espècies comunes, com les gavines (Larus sp.) o els corbs marins (Phalacrocorax sp.).

Les estimacions del nombre de repicatalons (Emberiza schoeniclus) estan basades en les dades obtingudes de les diverses sessions d’anellament portades a terme als dormidors d’aquesta espècie a la vall.