Col·laboracions externes

Els Ocells de la vall del Ridaura (Col·laboracions)


*/ Vaqué, D., Sabaté-Fàbregas, P., Gasol, J. M., Ruiz-González, C. 2023.
Anàlisi preliminar de l’estat ecològic dels sistema de zones humides de la Vall d’Aro. Institut de Ciències del Mar. CSIC. Informe inèdit.


*/ Albert Compaña Sabrià. 2020.
Estudi de la dieta del duc (Bubo bubo) al Baix Empordà. Facultat de Ciències, Universitat de Girona. Informe inèdit.


*/ Eudald Pujol Buxó. 2019.
Les poblacions periurbanes d’amfibis de Sant Feliu de Guíxols: Estat actual i recomanacions per a la seva conservació. Any 2019. Societat Catalana d’Herpetologia. Informe inèdit.


*/ Daniel Dobao Sánchez. 2018.
Catàleg d’espècies marines de la zona de les Sofreres, a Sant Feliu de Guíxols. INS Sant Feliu de Guíxols. Informe inèdit.


*/ Gerard Funosas Planas . 2015.
Efectes de les infraestructures elèctriques sobre els ocells a l’EIN de Ardenya-Cadiretes. Facultat de Ciències, Universitat de Girona. Informe inèdit.

*/ Héctor Royo Rubio . 2013.
Estudi de la comunitat de rapinyaires residents i migradors associada a l’abocador de Solius . Facultat de Ciències, Universitat de Girona. Informe inèdit.


*/ Eva Torramadé Hors. 2013.
Estudi d’identificació, comportament i reproducció del milà negre (Milvus migrans) a l’abocador de Solius. Facultat de Ciències, Universitat de Girona. Informe inèdit.


*/ José J. Pérez De-Gregorio. 1975.
Los lepidópteros de la zona de las Gabarres. Àncora (diversos números). Sant Feliu de Guíxols