Els odonats de la vall del Ridaura

ELS ODONATS DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA), (article publicat als Estudis del Baix Empordà).

Mapa de distribució de punts de detecció

 
Damisel·la endolada (Calopteryx haemorrhoidalis)


Damisel·la blava (Calopteryx virgo)


Damisel·la enguantada (Calopteryx xanthostoma)


Vimetaire occidental (Chalcolestes viridis)


Alaestès verd (Lestes barbarus)


Alaestès petit (Lestes virens)


Cavallet d’hivern comú (Sympecma fusca)


Donzell de ferradura (Coenagrion puella)


Donzell de trinxant (Coenagrion scitulum)


Patge de copa (Enallagma cyathigerum)


Ullblau (Erythromma lindenii)


Ullviu petit (Erythromma viridulum)


Llantió elegant (Ischnura elegans)


Llantió iberomagribí (Ischnura graellsii)

 
Llantió petit (Ischnura pumilio)


Ferrer cama-negre (Pyrrhosoma nymphula)


Ferrer cama-roig (Ceriagrion tenellum)


Polaines ruborós (Platycnemis acutipennis)


Polaines lívid (Platycnemis latipes)


Espiadimonis blau (Aeshna affinis)


Espiadimonis de fanal (Aeshna cyanea)


Espiadimonis tardorenc (Aeshna mixta)


Emperador divagant (Anax ephippiger)


Emperador blau (Anax imperator)


Emperador menor (Anax parthenope)


Espectre clar (Boyeria irene)


Rodadits de bassa (Gomphus pulchellus)


Tallanassos gros (Onychogomphus uncatus)


Tallanassos petit (Onychogomphus forcipatus)


Passabarrancs comú (Cordulegaster boltonii)


Esparver de l’aigua (Oxygastra curtisii)


Sagnador escarlata (Crocothemis erythraea)


Libèl·lula quadrimaculada (Libellula quadrimaculata)


Libèl·lula ampla (Libellula depressa)


Parot cuanegre (Orthetrum cancellatum)


Parot blau (Orthetrum coerulescens)


Parot pruinós (Orthetrum brunneum)


Pixaví nervat (Sympetrum fonscolombii)


Pixaví llis (Sympetrum meridionale)


Pixaví de lligacama (Sympetrum sinaiticum)


Pixaví estriat (Sympetrum striolatum)


Pipa vinosa (Trithemis annulata)

Malgrat no disposar d’imatges, històricament, també s’ha detectat:

Donzell mercurial Coenagrion mercuriale. Wenger, O. P. 1963. Libellenbeobachtungen in Südfrankreich und Spanien (Odonata). Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 35: 255-269.

AGRAÏMENTS:

El meu més gran agraïment a Ricardo Martín Casacuberta per la seva paciència, el seu mestratge i ajut en la identificació de diversos exemplars.

RECURSOS D’IDENTIFICACIÓ:
Libélulas de la Gran Senda de Málaga y provincia. Guía de identificación (PDF)
Mes libellules
Iberian odonata
Odonatos de Álava