VARIACIONS MÉS SIGNIFICATIVES (apart de les noves espècies)

2. Calàbria grossa (Gavia immer)

El 26/12/05 s’observa un exemplar volant en direcció sud, front la Punta de Garbí, a Sant Feliu de Guíxols. Segona citació d’aquesta espècie a la vall. Els dies 20/01/18 i 31/12/19, sengles exemplars juvenils front la desembocadura del Ridaura.

3. Cabusset (Tachybaptus ruficollis)

Del 1994 al 2000, una parella va niar cada any a la bassa del Dofí. Fins al 2007, 2008 i 2009, que es constata la cria d’una parella als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, només se’n veia alguns exemplar hivernant o en pas.

El 2008, es detecta una parella criant a la bassa de la costa de l’Alou; fa dues postes. El 2009 hi torna a criar.

Almenys set adults a la bassa de can Perera de Panedes, l’01/05/08. Xifrà màxima.

Una parella amb quatre petits a un dels estanys del golf Mas Nou, el 08/08/08.
Probablement es tracti d’una segona posta ja que, al mateix estany, hi havia un juvenil completament plomat. Nova localitat de cria.

El 2009 es detecta la cria als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, als dos estanys del golf Mas Nou i a la bassa de l’Alou.

El 2012 cria per primera vegada a la desembocadura del Ridaura.

A primers d’octubre de 2013 és detecta una llocada tardana a la bassa del Dofí.

4. Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus)

S’observa un exemplar a la badia de Sant Pol, el 12/01/08.
El 27/11/10, un exemplar front la desembocadura del Ridaura.

9. Mascarell (Morus bassanus)

També hi ha una certa, encara que escassa, presència d’ocells estivals, especialment
immadurs. De fet el 10/06/01 s’anellà i alliberà un jove de segon any trobat a Platja d’Aro.
Un altre segon any, fou trobat ferit al mateix lloc el 06/07/04, s’observa exemplars del 09 al 18/06/11 i un immadur el 17/07/11.

10. Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)

Segons el resultat del cens de 2003, els exemplars que s’ajoquen als dormidors de la
Punta d’en Bosch i Les Sofreres, a Sant Feliu de Guíxols, constituirien el 10% dels hivernants de la província de Girona i prop de l’1% dels de Catalunya.

Durant la realització del cens d’aquàtiques hivernals de 2006, al dormiddor de la
punta d’en Bosch es compta 126 exemplars, xifra rècord a la vall.

11. Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis)

Als Anuaris d’Ornitologia de Catalunya, 1999, 2000 i 2001, Joan Hontangas, en documenta la cria d’una parella prop de la punta d’en Bosch, a Sant Feliu de Guíxols.

Apart de la parella esmentada, als roquissars de la costa sud de Sant Feliu de Guíxols,
Joan Honatgas i Ricard Gutiérrez en detecten una altra el 2006, que torna a criar-hi el 2007 i el 2009.

Aquesta darrera parella, propablement es desplaça a criar a la zona de les Sofreres, al nord de Sant Feliu de Guíxols.

15. Esplugabous (Bubulcus bis)

De migrant regular i divagant hivernal ha canviat cap a una veritable hivernada
d’uns quants individus (7-29, l’hivern del 98-99, fins 46 el del 01-02, fins 81 el del
02-03, fins a 126 el del 03-04, fins a 205 el de 04-05, més de 354 el de 05-06).

Mentre que a partir de 2003, han triat la bassa del Dofí com a dormidor hivernal,
a finals de 2004, comencen a anar a menjar a l’abocador de Solius. De tota manera,
en quedar seca la bassa del Dofí a causa d’una avaria de la depuradora, a començament del 2006 es va desfer el dormidor i no s’ha tornat a formar fins el gener de 2010. Paral·lelament, hi ha hagut una davallada important dels efectius que es desplacen a menjar a l’abocador de Solius. A la tardor del 2010 es forma un dormidor als estanys de les escoles de Platja d’Aro, on s’hi observa un màxim de 262 exemplars. Sembla que es tracta del dormidor que no ha pogut formar-se a la desembocadura de
la riera de Calonge a causa de les obres de canalització de la mateixa. A finals d’agost de 2011 es torna a formar. De llavors encà s’ha anat formant cada hivern.

16. Martinet blanc (Egretta garzetta)

El 08/10/10, uns cent-cinquanta exemplars als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, nombre rècord a la vall.

17. Bernat pescaire (Ardea cinerea)

L’11/03/07, catorze exemplars als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, nombre rècord a la vall.

Els dies 10/10/10, 06 i 22/03/15 uns trenta exemplars als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, nou rècord a la vall.

18. Agró roig (Ardea purpurea)

El 11/04/09, sis exemplars als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, nombre rècord a la vall.

El 07/04/13, deu exemplars als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, nou rècord a la vall.

El 20/04/15, tretze exemplars als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, nou rècord a la vall.

19. Cigonya blanca (Ciconia ciconia)

El 21/04/00 un exemplar volant sobre Castell d’Aro. Els dies 4 i 5 de maig de 2001
dos exemplars es paren vora el cementiri de Castell d’Aro. El 18/05/03 un exemplar a
l’abocador de Solius. Un altre (anellat) al mateix lloc, del 09 al 11/04/04. El 31/03/05, tres exemplars (dos parats i un volant), observats des de la carretera a Girona a l’alçada de la costa de l’Alou. El 16/07/06, s’observa un exemplar a l’abocador de Solius. Dos exemplars sobre Castell d’Aro, el 30/03/07 i dos més el 17/04/09. Dos exemplars a l’abocador de Solius, almenys, del 09 al 18/08/07. Un altre exemplar a l’abocador de Solius, el 03/05/08 i un altre el 02/06/09. Un exemplar, marcat amb anella de plàstic blanc (MA72), als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, del 06/08/09 al 14/02/10. Fins a 66 exemplars pernocten a Castell-Platja d’Aro i l’endemà s’agrupen als estanys, on es llegeixen 17 anelles. El 17/08/09 es troba dos exemplars morts sota
una torre d’electricitat a Platja d’Aro (una d’elles marcada a França). Un exemplar sense marques als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, del 17 al 23/08/09. El 29/08/09, fins a 63 exemplars als estanys, on es llegeixen 3 anelles. Cinc exemplars, tres d’ells anellats, a l’abocador de Solius, el 29/08/09. El 30/08/09, 14 exemplars als estanys de les Escoles (que més tard s’observen a l’abocador de Solius). El 30/08/09, a l’abocador de Solius, no menys de 27 exemplars (diferents dels dels estanys)
Del 05 al 13/09/09 un grup de 18 exemplars roman als estanys de les Escoles, que va minvant fins que el 25/09/09 ja només en queden dos exemplars que hi romanen, almenys fins al 14/02/10.

Els dies 04/10/10 i 27/10/10, sengles exemplars s’aturen a passar la nit al camp de futbol de l’Aro.

El 25/02/11, dos exempalrs sobrevolen Santa Cristina d’Aro.

Els dies 03, 09 i 24/07/11, a l’abocador de Solius, un exemplar provinent del projecte de reintroducció de Banyoles. El 24/07/11, a l’abocador de Solius, un segon exemplar marcat. El 09/05/12, cinc exemplars sobre Santa Cristina d’Aro. El 26/05/12, dos exemplars, sense marques, a l’abocador de Solius; el 27/05/12, un. El 03/09/12, un exemplar s’atura al Magic park de Platja d’Aro, per després volar als estanys de les Escoles fins el 05/09/12. El 05/02/13 un exemplar a la bassa de rec del costat del restaurant Panedes.

20. Flamenc (Phoenicopterus roseus)

M’ha arribat la notícia d’un exemplar ferit, nedant a la badia de Sant Feliu de Guíxols, en data indeterminada de 1998. El 12/11/99 un estol de 10 a 15 exemplars són vistos volant costa avall, des de Punta Prima. A mitjans de setembre de 2000 apareix un jove pels carrers de Sant Feliu de Guíxols. El 07/03/08 s’observa un exemplar adult a la desembocadura del Ridaura. El 14/09/08 es captura (i es lliura als agents rurals) un jove a Riuet, a la platja Gran de Platja d’Aro, marcat amb anella de plàstic blanc amb inscripció negra X BPH i anella metàl·lica espanyola amb numeració 1020565. El 25/01/09 s’observa un adult a la platja de Sant Feliu de Guíxols. El 02/02/11, un exemplar front el Cavall Bernat, a Platja d’Aro. Un estol de trenta exemplars en direcció sud front Canyet, a Santa Cristina d’Aro; cinc en direcció Nord, front la desembocadura
del Ridaura. El 05/02/12, dos adults a la platja Gran de Platja d’Aro i un exemplar esgotat a la Conca. El 22/03/12 un estol d’uns 20 exemplars en migració costa amunt front Sant Feliu de Guíxols.

El 18/07/12, un exemplar en vol, costa amunt, sobre la desembocadura del Ridaura.
Del 28 al 14/10/12 un jove a la desembocadura del Ridaura, que del 29 al 07/10/12 dorm als estanys i el 13/10/12 hi torna fins l’endemà i el s dies 18 i 20/10/12 hi torna a ser.

El 13/10/12, cinc exemplars en vol costa amunt front Sant Pol. El 20/09/13, tres exmplars, dos adults i un jove, en vol costa avall davant de Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols.

21. Cigne mut (Cygnus olor)

La nit del 20/01/08, apareix un exemplar a la platja de Sant Pol. Posteriorment es captura i, després d’un tractament antiparasitari s’allibera a la bassa del Dofí, on mor de botulisme el 28/09/08.

El 28/04/08 s’allibera un segon exemplar a la bassa del Dofí.

Els dies 09/12/11 i de l’01/04/12 al 05/05/12 s’observa un exemplar, marcat amb un 44 al bec, als estanys de les Escoles. S’hi torna a observar els dies 26/01/13, 12/02/13 i 27/02/13.

22. Oca vulgar (Anser anser)

La nit del 05/02/07, un estol creua per sobre el casc urbà de Castell d’Aro en direcció SE.

El 05/09/13, tres exemplars en vol sobre Santa Cristina d’Aro.

El 10/05/14, sis exemplars en vol cap al nord-oest sobrevolen els estanys de les Escoles de Platja d’Aro.

El 06/05/16, un exemplar al Parc dels Estanys de de Platja d’Aro.

23. Ànec blanc (Tadorna tadorna)

El 21/11/08, un exemplar adult als estanys de les Escoles de Platja d’Aro; un mascle adult al mateix indret, del 25 al 29/09/09.

Del 05 al 19/12/09, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, del 25/12/09 al 10/01/10. Cinc exemplars als estanys de les Escoles de Platja d’Aro el 07/12/10; el 08/12/10 encara en quedaven dos. El 26/12/10 un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro. Del 04 al 08/07/11, una femella als estanys de les Escoles i la desembocadura del Ridaura.
El 28/08/11, es troba un juvenil a la platja Gran de Platja d’Aro; es marca i s’allibera a la bassa del Dofí des d’on vola als estanys, on hi roman fins el 25/09/11. Del 18 al 25/09/11 un segon exemplar juvenil als estanys de les Escoles de Platja d’Aro. Un mascle al mateix lloc, del 17 al 22/04/12. El 12/03/13 dos exemplars en migració front la desembocadura del Ridaura. El 27/04/13, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d’Aro; el 29/08/13, un juvenil del 31/08/13 al 04/09/13, dos.

24. Ànec xiulador (Anas penelope)

Del 16 al 23/12/01 una femella a la bassa del Dofí. Una altra a l’aiguabarreig del Ridaura, almenys des del 23/10/04 al 13/03/05. Una altra femella del 23/10/05 a l’11/03/06 als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, un mascle al mateix lloc, del 19/12/09 al 20/02/10 i un altre mascle del 10/10/10 al 15/10/10 (dos).

25. Ànec griset (Anas strepera)

Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, els dies 12 i 13/03/11, un mascle i tres femelles, el 08/04/11 un mascle i una femella, del 07 al 14/09/11, un mascle i els dies 16 i 17/04/14 un altre. Del 19 al 23/08/14, una femella als estanys i a la desembocadura del Ridaura.

L’hivern 2014 – 2015 una o dues femelles hivernen als estanys de les Escoles de Platja d’Aro i també s’observen a la desembocadura del Ridaura i a la bassa del Dofí.

26. Xarxet comú (Anas crecca)

El 12/02/06 i l’11/03/06, vint-i-un exemplars als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, nombre rècord a la vall; el 13/03/12, quaranta-tres.

28. Ànec cuallag (Anas acuta)

Del 25 al 26/09/09, tres exemplars als estanys de les Escoles de Platja d’Aro; l’11/10/09 encara en quedaven dos.

Del 07/11/09 al 26/12/09, un mascle adult als estanys de les Escoles de Platja d’Aro; del 04 al 19/09/10 un exemplar. Del 09 al 15/10/10 un mascle als estanys i del 15 al 29/01/11, una femella; una altra el 15/11/11; una altra el 14/01/12. De l’11 al 17/03/12, una femella a la desembocadura del Ridaura. De l’11 al 13/10/12, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro i el 14/10/12 a la bassa del Dofí. L’01/11/13, una femella a la bassa de rec de can Perera, Panedes, Llagostera. Del 16 al 21/10/15, una femella a la bassa del Dofí. Del 28/10/15 a l’01/11/15, una femella al Parc dels Estanys.
El 15/12/15, una femella a un dels estanys del golf del Mas Nou.

Una femella passa l’hivern de 2016-2017 a la vall, fet que constitueix el primer cas d’hivernada d’aquesta espècie a la vall.

30. Ànec cullerot (Anas clypeata)

Dos exemplars els dies 17 i 18 de juliol de 1999 a la bassa del Dofí. A l’aiguabarreig del Ridaura, una femella hi roman almenys des del 24/12/04 al 13/03/05. Un mascle jove, al mateix lloc, almenys del 13/01/07 al 25/02/07. El 04/03/08, s’observa un mascle a la bassa del Dofí. Del 20 al 22, un mascle a la desembocadura del Ridaura. Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, un mascle el 29/03/09, un exemplar de l’11 al 13/08/09, un altre del 12 al 13/09/09 i un mascle el 24/04/10; presència del 08 al 06/03/11, amb sis exemplars el 16/01/11. Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, un exemplar del 09 al 23/08/11, després presència fins e l’11/11/11, amb un màxim de cinc els dies 21/08/11, 08 i 15/10/11. Al mateix lloc, un mascle i dues femelles, del 17/12/11 al 18/02/12, el 13/03/12, encara una femella i dos mascles. Del 25 al 28/03/12, una femella a la desembocadura del Ridaura. L’01/04/12, set exemplars als estanys de les Escoles. El 06/09/12, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura. Els dies 20 i 21/10/12, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro. El 21/10/12 un exemplar a la desembocadura del Ridaura, volant terra endins. El 28/10/12 un mascle jove als estanys de les Escoles de Platja d’Aro. Del 18 a l’01/09/13, un exemplar juvenil a la desembocadura del Ridaura i als estanys; el 31/08/13, dos.

31. Morell de cap-roig (Aythya ferina)

A la bassa del Dofí, els dies 2 i 3/05/00 hi reposà un mascle adult. Un altre mascle hi fou observat el 16/11/00. A l’aiguabarreig del Ridaura, una femella el 03/10/04. Un mascle a la bassa del Dofí, el 07/06/10. Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, un mascle del 02 al 14/09/11 i una femella del 10 al 16/03/12, dues del 16 al 17/03/12.
El 31/03/12, una femella, l’01/04/12, un mascle, el 18/04/12, un altre i encara un altre els dies 15 i 16/06/12. El 24/10/12, una parella als estanys de les Escoles de Platja d’Aro. El 27/07/13, un mascle als estanys de les Escoles; del 28 al 31/08/13, dos mascles. El 14/07/14, sis mascles i dos exemplars tipus femella als estanys de les Escoles.

33. Bec de serra mitjà (Mergus serrator)

El 31/12/00 una femella a la Conca. L’11/12/10, tres exemplars al mar front el camí de ronda de S’Agaró a la Conca, els dies 17 i 18/04/17, dos exemplars prop de la cala del Pi, a Platja d’Aro i a la Conca.

35. Milà negre (Milvus migrans)

Un exemplar tragina material per fer niu a un arbre del costat de l’abocador de Solius, el 26/04/08.

El 2008 es descobreix un dormidor a l’abocador de Solius, on s’observa un màxim de 25 exemplars el 14/06/08, en anys succesius continua la presència d’ocells no reproductors.

Una parella tragina material per fer niu i copula a un pi del costat de l’abocador de Solius, el 18/03/12. Els dies 14 i 15/04/12 s’observa sengles còpules a l’abocador de Solius. El 22/06/13, a un pi proper a l’abocador de Solius, s’observa un niu amb tres polls ja molt plomats; primera evidència de cria a la vall. El 2015, es localitza un niu prop de can Perera, a Panedes, d’on s’envolen tres polls: segona localitat de cria a la vall, on repeteix en anys següents.

38. Arpella vulgar (Circus aeruginosus)

Un mascle del 28 al 30/03/02, a Platja d’Aro, als camps del marge esquerre
del Ridaura, entre la variant i la carretera de Sant Feliu. Una femella sobre els horts de Castell d’Aro, el 19/03/06. Al pas de tardor, Joaquim Vilagran observa prop del puig Gros, a Sant Feliu de Guíxols, dos exemplars el 21/09/03 i un altre el 12/09/04.
A més, una femella l’11/09/04 i un mascle el 03/10/04, sobrevolant la vall. Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro el 06/11/05. Una femella sobre els horts de Castell d’Aro el 19/03/06. Un mascle i una femella el 05/04/07 i dos mascles l’endemà,
als estanys de les Escoles de Platja d’Aro. Des de roca Rovira un jove i una femella adulta en migració activa el 15/09/07. Un exemplar en migració sobre Panedes, el 13/04/09. Una femella sobre els horts de Castell d’Aro el 18/04/06.

El 24/10/09 s’observa un jove a la desembocadura del Ridaura.

Una femella adulta, del 30/09/10 al 09/10/10, als estanys de les Escoles de Platja d’Aro.

Un mascle, el 15/03/11, als estanys de les Escoles de Platja d’Aro; una femella al mateix indret, el 29/03/11.

Un exemplar sobre can Provensal de Santa Cristina d’Aro, el 30/03/11.

Un exemplar sobre l’abocador de Solius, el 28/08/11.

El 18/03/12, una femella als estanys de les Escoles de Platja d’Aro. Els dies 24, 25 i 31/03/12, una femella als estanys de les Escoles de Platja d’Aro.

El 03/09/12, una femella als estanys de les Escoles de Platja d’Aro. L’11/10/12, un exemplar prop de l’abocador de Solius.

El 28/10/12, una femella als estanys de les Escoles de Platja d’Aro. El 03/11/12, un exemplar a la desembocadura del Ridaura.

Entre el 07/03/13 i el 28/04/13, nou exemplars en pas per la vall.

El 06/01/16, es fa la primera observació hivernal d’aquesta espècie a la vall.

39. Arpella pàl·lida (Circus cyaneus)

El 01/02/05 s’observa un exemplar prop de Can Llac, a Romanyà.

Joaquim Vilagran observa un exemplar prop de Can Barella, a Panedes, els dies 06 i 18/12/05.

Els dies 28 i 29/04/13 un mascle al voltant de la bassa del Dofí.

El 23/03/15, un mascle sobrevolant els camps de davant del càmping Ridaura.

El 18/12/15, s’observa un exemplar prop de Can Barella, a Panedes.

El 31/12/18, s’observa un mascle prop de Can Barella, a Panedes.

Del 12/01/19 al 29/03/19, s’observa una parella prop de Can Barella, a Panedes.

40. Esparver cendrós (Circus pygargus)

Joaquim Vilagran observa un exemplar prop del puig Gros, a Sant Feliu de Guíxols, el 12/09/04.

Hi ha una antiga observació feta per V. Dorka, d’un mascle a Santa Cristina
d’Aro, l’Agost de 1958.

L’11/09/07 s’observa un jove en vol cap al sud, sobre roca Rovira.

El 30/04/13, un mascle als camps de Castell d’Aro.

El 22/08/14, un juvenil entre can Barella i can Perera, a Panedes, Llagostera.

El 17/04/16, s’observa un exemplar de segon any prop de Can Barella, a Panedes.

El 14/04/18, s’observa un mascle prop de Can Barella, a Panedes.

El 19/04/19, s’observa una femella prop de Can Barella, a Panedes.

El 19/04/19, s’observa un mascle prop de Can Barella, a Panedes.

43. Àguila calçada (Hieraaetus pennatus)

El 09/10/04, s’observa un mínim de quatre exemplars (3 de fase clara i un o dos de fase fosca) junts sobre l’església de Fanals, a Platja d’Aro, en direcció nord.

El 07/10/11, fins a cinc exemplars de fase clara en direcció nord per sobre els estanys de les Escoles de Platja d’Aro.

El 08/10/11, sis exemplars (quatre de fase clara) entre Mas Nou i Fanals.

Les dades de pas es concentren al mes d’octubre. Hi ha dues dades hibernals de sengles exemplars fotografiats el 26/12/11 als estanys de les Escoles de Platja d’Aro i el 19/02/12 a l’abocador de Solius.

El 16/10/13, un exemplar de fase clara sobre Cim d’Aro.

Els dies 19/10/14 i 07/12/14, sengles exemplars als estanys de les Escoles de Platja d’Aro.

44. Àguila cuabarrada (Hieraaetus fasciatus)

Els dies 19/07/08, 23/08/08, 22/02/09, 07/03/09, 21/03/09 i 18/04/09 un immadur a l’abocador de Solius. Al mateix indret, un exemplar l’01/03/09.

El 17/10/09 un adult a l’abocador de Solius.

El 15/01/11 un immadur a l’abocador de Solius; els dies 30/01/11 i 26/02/11 el mateix o un altre.

El 28/08/11 un immadur a l’abocador de Solius.

Del 17/03/12 al 03/05/12, una parella molt jove a l’abocador de Solius.

L’11/10/12, un exemplar prop de l’abocador de Solius.

Els anys 2013 i 2014 fracassa l’intent de cria.

El 30/03/15, es troba una femella de tercer any electrocutada, prop de Pedralta. Havia nascut i havia estat anellada als cingles de Bertí, al Vallès Oriental.

El 2015, per fi, la parella resident a l’Ardenya, tè èxit reproductor i treu endavant un poll, els anys 2016, 2017, 2018 i 2019, en treu dos.

45. Xoriguer comú (Falco tinnunculus)

El 13/05/05 es detecta un niu a un penyassegat litoral del nord de Sant Feliu de Guíxols. Nova localitat de cria.

L’abril – maig de 2010 es detecta una parella a un penyassegat litoral del sud de Sant Feliu de Guíxols; el 2011, també. Nova localitat de cria.

El 22/05/10 s’anella els cinc polls d’una parella instal·lada a una caixa niu del Castell de Castell d’Aro; els anys següents hi tornen a criar. Nova localitat de cria.

Cria al monestir de Sant Feliu de Guíxols i a les torres d’alta tensió de Panedes, a Llagostera.

48. Falcó cama-roig (Falco vespertinus)

Al vespre del 29/04/05, un mascle als horts de Castell d’Aro. Segona citació a la vall del Ridaura.

Un mascle als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el 03/05/08. L’11/05/08 una femella a Panedes, Llagostera.

El 09/06/13, un mascle en vol sobre els estanys de les Escoles de Platja d’Aro.

Irrupció al pla de Panedes entre el 16 i el 31/05/15, amb màxim de dotze exemplars el 26/05/15.

El 15/09/16, s’observa un exemplar juvenil prop de Can Perera, a Panedes.

Del 29/04/17 al 07/05/17, s’observa un mascle de segon any prop de Can Perera, a Panedes.

El 12/05/17, s’observa un mascle adult prop de Can Perera, a Panedes.

El 22/04/19, s’observa una femella prop de Can Perera, a Panedes.

El 04/05/19, s’observa una femella prop de Can Perera, a Panedes.

54. Rasclet (Porzana pusilla) Rascletó (Porzana parva) *

* La citació del llibre és fruit d’una confusió provocada per una errada a les descripcions de Rasclet i Rascletó (que estan canviades) de la làmina 31 de la Guia dels ocells dels Països Catalans i d’Europa (1987) Peterson, R., Mountfort, G. & Hollom, P. A. D. Ediciones Omega, Barcelona.

Una femella als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el 17/04/10; un mascle al mateix indret del 12/03/12 al 05/04/12 i una femella morta el 17/05/12.

Una femella a la desembocadura del Ridaura el 22/03/14. Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, un mascle el 05/04/14, un altre el 12/04/14 i una femella de l’01 al 07/05/14.

Una femella a la desembocadura del Ridaura del 15 al 23/03/17. Sentit un mascle al mateix indret el 31/03/17.

El 29/09/18, un exemplar a la desembocadura del Ridaura.

El 10/03/19, una femella a la desembocadura del Ridaura i una altra des del 25/03/19 al 02/04/19.

55. Guatlla maresa (Crex crex)

El 23/11/08, un possible exemplar prop del puig Portugal, a Santa Cristina d’Aro; citació no homologada pel CAC.

56. Polla d’aigua (Gallinula chloropus)

El 17/02/12, no menys de 87 exemplars al Ridaura, entre els estanys i la  desembocadura; xifra rècord a la vall.

57. Fotja (Fulica atra)

A l’aiguabarreig del Ridaura, dos exemplars almenys des del 03/10/04 al 24/10/04.
Un d’ells almenys fins el 07/11/04. Un altre exemplar al mateix lloc almenys del 15 al 17/04/05. Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, tres exemplars almenys des del 04/12/05 al 12/03/06 (18/03/06 2 exemplars i 02/04/06, un exemplar), un exemplar el 17/05/09, un altre del 09/10/09 al 15/11/09 i in altre els dies 20 i 21/03/10. Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, del 27/12/09 al 10/01/10; dos el 06/03/10; un l’01/05/10. Als estanys de les Escoles, dos exemplars el 24/04/10; quatre de l’01/05/10 al 22/05/10 i cinc els dies 15, 23, 29 i 30/05/10; sis els dies 02 i 06/06/10; 8 el 17/06/10.

El 29/06/10, una parella peixa un pollet als estanys de les Escoles de Platja d’Aro; primera evidència de cria segura d’aquesta espècie a la vall. A mitjans de juliol/10
es detecta que han criat dues parelles més.

El 08/01/11, no menys de 46 exemplars als estanys de les Escoles de Platja d’Aro; xifra màxima a la vall.

El 08/04/11, primers pollets als estanys de les Escoles de Platja d’Aro; segona temporada de cria segura d’aquesta espècie a la vall.

L’01/05/12, primers pollets als estanys de les Escoles de Platja d’Aro; tercera temporada de cria segura d’aquesta espècie a la vall.

El 20/03/13, primers pollets als estanys de les Escoles de Platja d’Aro; quarta temporada de cria segura d’aquesta espècie a la vall.

El 2013 cria per primera vegada a la desembocadura del Ridaura; els anys 2014 i 2015 hi torna.

El 2016 desapareix durant l’estació reproductora.

58. Grua (Grus grus)

Un estol sobre la vall el 17/04/01. El 08/11/06 s’observa dos estols de 32 i 8 exemplars respectivament, sobre les Roques Bessones, a Solius. El 03/11/07 un vol de 17 exemplars sobre Castell d’Aro en direcció cap a Santa Cristina. El 06/03/09, un estol de 37 exemplars sobre Platja d’Aro. Del 17 al 21/11/09, un exemplar entre el mas Candell i can Juanals, a Castell-Platja d’Aro.

El 15/02/11, 22 exemplars en vol en direcció nord sobre Vallvanera.

El 25/02/11, 2 exemplars en vol sobre Santa Cristina d’Aro, en direcció Llagostera.

El 28/10/12, 117 exemplars: un estol de 7 a la desembocadura del Ridaura, tres estols (69+3+16) a Panedes i un estol de 22 exemplars als estanys de les Escoless de Platja d’Aro.

El 15/11/12, 8 exemplars sobre el Tennis d’Aro.

El 02/04/13, un estol en migració sobre Castell d’Aro.

59. Garsa de mar (Haematopus ostralegus)

El 08/10/11, un exemplar en vol, en direcció Sud, front la desemocadura del Ridaura.

Del 18 al 28/04/17, un exemplar a l’espigó del Port d’Aro.

60. Cames-llargues (Himantopus himantopus)

Es va veure un mascle, el 07/04/02, a la platja de Sant Feliu de Guíxols. El 02/04/05, front la punta de Garbí, a Sant Feliu de Guíxols, un compacte estol de 18 exemplars migrant cap al nord arran de costa. Nombre rècord a la vall.

22 exemplars als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el 08/04/11; nou rècord a la vall.

A finals de maig de 2011, una parella inicia la cria al tram final del Ridaura i treu endavant quatre polls; primer registre de nidificació d’aquesta espècie a la vall. Probablement el 2014 crià una altra parella.

El 22/03/15, trenta-set exemplars als estanys de les Escoles de Platja d’Aro; nou rècord a la vall.

61. Torlit (Burhinus oedicnemus)

El 07/03/05, es troba el cadàver de pocs dies d’un exemplar al càmping Riembau, a Castell d’Aro. Els dies 18/12/05 i 17/11/07, sengles exemplars als estanys de les Escoles de Platja d’Aro. Segona, tercera i quarta citacions a la vall. Un exemplar a la Conca, el 10/02/12, un altre als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el 12/02/12 i un a la desembocadura del Ridaura, del 14 al 19/02/12 i aquest darrer dia, un altre mort al mateix lloc. U exemplar al mateix indret, el 31/03/12. Els dies 24 i 25/02/13, un exemplar a uns camps propers al Tennis d’Aro.

62. Corriol petit (Charadrius dubius)

El 16/06/05 al costat del pont sobre el Ridaura de la carretera que mena cap a  l’abocador de Solius, s’observa una parella amb, almenys, un poll volander. El 03/06/06, una parella amb tres polls petits als estanys de les Escoles de Platja d’Aro i al mateix indret, una parella amb, almenys, 3 petits el 07/07/07 i el 07/06/08 una parella amb, almenys, 3 petits . Segona a cinquena evidència de cria a la vall.

El 2009 es detecta quatre parelles reproductores: dues al tram final del Ridaura, una als estanys de les Escoles de Platja d’Aro i una altra al Ridaura, a l’alçada de can Bada.

63. Corriol gros (Charadrius hiaticula)

A l’aiguabarreig del Ridaura, s’observa quatre exemplars del 04 al 07/05/02.
Un altre exemplar, almenys del 07 al 16/05/05, al mateix lloc i encara un altre els dies 12 i 13/05/07. Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, un exemplar el 01/05/06. Un altre exemplar el 12/05/07 a la desembocadura del Ridaura, al mateix lloc un juvenil el 08/09/07, quatre exemplars el 25/04/09 (l’endemà encara en quedaven dos), un exemplar del 02 al 10/05/09 i un altre o el mateix, el 30/05/09. També a la desembocadura del Ridaura, un exemplar el 15/05/10 i un altre el 16/10/10. A la desembocadura del Ridaura un exemplar el 24/04/11 i un altre el 07/05/11; un exemplar el 13/05/11, dos els dies 14 i 20/05/11, tres el 15/05/11, un els dies 21 i 22/05/11 i presència del 29/04/12 al 25/05/12, amb un màxim de quatre exemplars.

Del 15 al 20/08/12, un primer any als estanys de les Escoles de Platja d’Aro. Del 03 al 07/09/12, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro.

Els dies 11 i 25/09/12, sengles exemplars a la desembocadura del Ridaura.

Els dies 28 i 29/04/13, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; el 08/05/13 un exemplar al mateix indret.

El 24/08/13, dos exemplars juvnils als estanys de les Escoles de Platja d’Aro; els dies 28 i 29/08/13, un.

64. Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)

Un exemplar al camí de ronda de S’Agaró l’11/08/06. Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 10/04/10. Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 10/04/10.

Els dies 28 i 29/04/13, un mascle a la desembocadura del Ridaura.

El 09/05/15, un mascle a la desembocadura del Ridaura.

66. Territ menut (Calidris minuta)

El 22/09/07, s’observa un exemplar a la desembocadura del Ridaura; el 09/08/09, dos al mateix loc.

Els dies 30 i 31/08/08, s’observa un exemplar al nou estany de les Escoles de Platja d’Aro; el 08/09/10, dos al mateix loc. El 30/04/11, un exemplar al tram final del Ridaura; dos el 15/05/11. El 17/08/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro.

El 08/08/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro.

El 07/08/17, s’observa un exemplar a la desembocadura del Ridaura.

67. Territ becllarg (Calidris ferruginea)

El 07/05/02, s’observa un exemplar a l’aiguabarreig del Ridaura i un altre els dies 12 i 13/05/07. El 18/07/10 s’observa un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro; un altre al mateix lloc, el 08/09/10 i un altre el 26/04/12. El 04/05/12, s’observa un exemplar a la desembocadura del Ridaura. Del 30/04 al 02/05/14, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro.

El 17/05/15, dos exemplars al Ridaura, a l’alçada del càmping Valldaro.

68. Territ variant (Calidris alpina)

Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, un exemplar el 09/08/09 i un altre el 24/10/09. Un exemplar a la desembocadura del Ridaura el 15/10/10 i un altre del 02 al 06/12/10. Un exemplar a la desembocadura del Ridaura el 05/08/12 i un altre el 27/08/12. El 21/03/13, s’observa un exemplar a la desembocadura del Ridaura; el 23/11/13, un altre. El 04/09/15, un exemplars al Prc dels Estanys.

69. Batallaire (Philomachus pugnax)

L’11/04/10, s’observa un exemplar a l’aiguabarreig del Ridaura.

El 18/07/11, apareix un segon any, aparentment esgotat a la Conca; s’allibera a la bassa del Dofí de Castell d’Aro.

Del 10 al 12/03/12, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro; un altre del 21 al 24/03/12.

Del 13 al 16/03/15, una femella al Parc dels Estanys de Platja d’Aro.

L’01/04/15, una femella al Parc dels Estanys de Platja d’Aro.

71. Becadell comú (Gallinago gallinago)

El 13/01/07, vint-i-tres exemplars als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, nombre rècord a la vall.

73. Tètol cuanegre (Limosa limosa)

El 07/02/12 s’observa un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro.
Segona citació d’aquesta espècie a la vall.

74. Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)

Els dies 10 i 11/09/05 s’observa un exemplar jove molt confiat a la desembocadura del Ridaura. Segona citació d’aquesta espècie a la vall.

75. Becut (Numenius arquata)

Tinc notícia d’un exemplar caçat el novembre de 1976 al bell mig de la vall d’Aro.

El 19/10/08, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, tercera citació a la vall.

El 02/03/19, s’observa un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro.

76. Gamba roja pintada (Tringa erythropus)

Observats dos exemplars a la bassa del Dofí del 12 al 14/04/01, un individu a
l’aiguabarreig del Ridaura l’1/05/01 i, als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, un altre
el 16/10/05, un juvenil del 06 al 23/08/09 (els dies 08, 11 i 12/08/09, dos) i un exemplar del 03 al 12/09/10. Un adult i dos juvenis als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, els dies 03 i 04/09/11. Un exemplar al mateix indret del 21 al 24/03/12.

El 20/04/13, un adult als estanys de les Escoles de Platja d’Aro

78. Gamba verda (Tringa nebularia)

Els dies 22 i 23/09/07, s’observa un exemplar a la desembocadura del Ridaura.

El 30/08/08, s’observa un exemplar al nou estany de les Escoles de Platja d’Aro.

Els dies 06 i 07/09/08, s’observa un exemplar al nou estany de les Escoles de Platja d’Aro.

El 29/08/09, s’observa dos exemplars al nou estany de les Escoles de Platja d’Aro.

Del 05 al 08/09/09, s’observa un exemplar al nou estany de les Escoles de Platja d’Aro.

Del 26/09/09 al 25/10/09, s’observa un exemplar al nou estany de les Escoles de Platja d’Aro.

El 24/04/10, s’observa dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d’Aro.

Del 28/08/10 al 19/09/10 s’observa un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro; del 04 al 12/09/10, dos; el 19/09/10, tres. El 10/10/10 un exemplar als estanys de les Escoles.

Els dies 11 i 12/04/11, s’observa tres exemplars a la desembocadura del Ridaura; del 15 al 17/04/11, un i del 28 al 30/04/11, un altre.

Del 04 al 18/09/11, s’observa un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro; un altre el 30/04/12, un altre els dies 03 i 04/08/12 i un altre el 12/10/12.

Entre el 20/04 i l’01/05, sis exemplars en pas.

78. Xivita (Tringa ochropus)

El 18/04/12, divuit exemplars als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, nombre rècord a la vall. Des de l’hivern 2012-2013, almenys un exemplar passa l’hivern entre la bassa del Dofí i el Ridaura.

80. Valona (Tringa glareola)

El 07/04/03, set exemplars a la bassa del Dofí de Castell d’Aro, nombre rècord a la vall.
També set exemplars als estanys de les Escoles, el 15/04/11.

El 21/04/13, almenys quinze exemplars als estanys de les Escoles, nou rècord a la vall.

78. Xivitona (Actitis hypoleucos)

El 02/05/12, vint-i-set exemplars als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, nombre rècord a la vall.

El 21/04/16, mínim de quaranta-dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, nou rècord a la vall.

82. Gavina capnegra (Larus melanocephalus)

Hivernant escàs que sembla que es va fent cada vegada més comú ja que fins a la
data de publicació hi havia 5 registes, mentre que, solament el 2002, se’n produiren 4 més.

83. Gavina menuda (Larus minutus)

El 03/01/99 (Anuari d’Ornitologia de Catalunya 1999) Joan Hontangas observa un
exemplar a la punta d’en Bosch, a Sant Feliu de Guíxols, . El 05/05/02 un exemplar a l’aiguabarreig del Ridaura; al mateix lloc s’observa un primer hivern els dies 04 i 05/12/05 i un adult des del 08 al 14/01/06. Un adult als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, els dies 26 i 28/03/10. El 31/03/12, vuit exemplars front la punta de Garbí de Sant Feliu.

El 07/03/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro.

84. Gavina vulgar (Larus ridibundus)

Sembla que la tardor de 2005 han descobert l’abocador de Solius i, a l’hivern, s’hi
apleguen alguns centenars a menjar. En hiverns posteriors no es repeteix aquest fenomen i el nombre d’ocells d’aquesta espècie que van a menjar a l’abocador no sol superar les dues dotzenes.

85. Gavina capblanca (Larus genei)

Un primer any als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el 04/09/11; del 05 al 12/09/11, dos. Un dels exemplars estava marcat amb anella metàl·lica a la tíbia dreta i anella de plàstic blanc amb inscripció negra (JP6) al tars dret.

Del 05 al 07/09/17, un segon any a la desembocadura del Ridaura.

86. Gavina cendrosa (Larus canus)

Un jove a l’abocador de Solius el 24/10/04, dos altres primer hivern a l’aiguabarreig del Ridaura, un el 24/12/04 i l’altre el 29/01/05 (individus diferenciats pel grau de desgast del plomatge i la coloració del bec), un adult a l’abocador de Solius el 05/02/05 i un segon hivern els dies 07 i 08/01/06 i 05/02/06. Un primer hivern a la bassa del Dofí, el 28/01/07 i el mateix exemplar el 03/02/07 a la desembocadura del Ridaura. Un adult a l’abocador de Solius, el 27/04/08 i al mateix lloc, un primer any el 26/10/08, un altre el 08/12/08 i un altre el 09/01/10. Un adult a Sant Feliu de Guíxols el 14/01/11. El 02/03/13, un segon hivern a l’abocador de Solius; el 10/03/13, probablement el mateix exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro. El 03/05/16, un segon any a la desembocadura del Ridaura.

88. Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)

El 17/08/07, a la cala dels Frares de Sant Feliu de Guíxols, 25 exemplars; xifra rècord a la vall.

L’11/08/15, un exemplar al Parc dels Estanys, lloc insòlit per a l’espècie.

El 28/03/16, 25 exemplars front el port de Sant Feliu de Guíxols; nou rècord a la vall.

90. Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)

Els dies 01 i 02/05/10, un exemplar adult als estanys de les Escoles de Platja d’Aro;
un altre al mateix indret, els dies 09 i 10/04/11, dos més el 30/04/11 i un altre els dies 23 i 24/06/11. El 31/03/12, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, sis exemplars l’01/04/12, un els dies 16, 18 i 26/04/12, quatre el 22/04/12 i cinc exemplars al tram final del Ridaura, el 18/04/12. El 15/05/12, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro; el 27/05/12, un altre. El 10/09/13, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro.

91. Fumarell negre (Chlidonias niger)

El 25/04/09, un exemplar a la bassa del Dofí que, més tard, s’observa als estanys de les Escoles de Platja d’Aro.

El 15/09/10 un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro.

El 25/04/11 un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro.

El 26/04/12 un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro.

El 24/08/12 dos exemplars juvenils als estanys de les Escoles de Platja d’Aro.

El 25/04/19, dos exemplars al Parc dels Estanys de les Escoles de Platja d’Aro i un a la desembocadura del Ridaura.

93. Gavot (Alca torda)

Diversos exemplars sols o en petits grups del 02/12/06 al 13/01/07 amb un grup de 9 exemplars, a Platja d’Aro. Hivern excepcionalment ric en aquesta espècie. Els dies 16 i 27/12/07 dos exemplars front la punta de Garbí.

Un exemplar front la desembocadura del Ridaura, l’11/12/09.

El 17/11/13, un “tren” de quatre exemplars front la punta de Garbí.

94. Fraret (Fratercula arctica)

Un exemplar el 22/12/02 front Punta Prima, a Platja d’Aro. Diversos exemplars entre 4 i 5 milles front Sant Feliu de Guíxols, el 14/03/09.

El 08/02/15, un exemplar front Sant Feliu de Guíxols.

El 15/02/15, diversos exemplars front cala Joana.

El 07/02/19, tres exemplars front Sant Feliu de Guíxols.

El 09/02/19, tres exemplars entre Sant Feliu de Guíxols i la punta d’en Bosch.

El 17/02/19, un exemplar front la desembocadura del Ridaura.

96. Xixella (Columba oenas)

El 16/10/16, dos exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera.

103. Duc (Bubo bubo)

La tasca d’en Jaume Ramot amb aquesta espècie l’ha portat a detectar diverses
parelles nidificant (el 2007 un mínim de cinc parelles al territori que abraça aquest llibre).

106. Mussol banyut (Asio otus)

El 26/05/02, Jaume Ramot, en prospectar la zona dins el programa Noctua de la
SEO, el detecta prop de Solius. A finals de març de 2005, el mateix Jaume troba diverses plomes (posible depredació) d’un exemplar d’aquesta espècie a la urbanització Can Manel de Castell d’Aro. També en Jaume Ramot, el 22/07/05, troba un exemplar atropellat a la variant de Santa Cristina d’Aro, a l’alçada del golf. El 14/02/06, prop de can Barella, a Panedes, en Jaume Ramot i en Quim Vilagran en detecten dos exemplars. El 12/04/09, un exemplar a prop del restaurant Panedes. Quasi al mateix lloc, un adult i dos polls volanders, l’01/07/09. Un possible exemplar el 02 o 03/02/11 als apartaments Kosidlo de Platja d’Aro.

Totes aquestes observacions fan sospitar que aquesta espècie és més abundant a la vall del que ens pensàvem.

110. Ballester (Aps melba)

El 2011, es constata la cria als contrapesos de dues grues de construcció, a Sant Feliu de Guíxols. En anys posteriors, en diversos llocs de Sant Feliu i de Platja d’Aro.

115. Colltort (Jynx torquilla)

El 23/04/11, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro.

L’11/09/13, un exemplar a Tallades, Santa Cristina d’Aro; primera citació a la vall al pas de tardor. El 24/08/14, un exemplar al molí d’en Reixach, a Solius.

L’11/04/15, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro.

El 03/04/16, un exemplar prop de la costa de l’Alou, a Santa Cristina d’Aro.

L’11/04/16, un exemplar a la vall de la Divina Pastora, a sant Feliu de Guíxols.

El 21/08/16, un exemplar a la font del Ferro, a Castell d’Aro.

Els dies 17/09/17 i 08/10/17, sengles exemplars als estanys de les Escoles de Platja d’Aro.

El 07/05/18, un exemplar prop de can Llaurador, a Santa Cristina d’Aro.

El 10/04/19, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro.

117. Picot garser gros (Dendrocopos major)

Sembla que està en expansió i és cada vegada més freqüent als llocs adients. Detectat a suredes litorals i pinedes de l’Ardenya i a les Gavarres (09/07/00 mascle sobre Cal Rei, a Castell d’Aro. A Font Josepa una parella cria el 2001 i 2002 i a la riera de la Font Picant, el maig/juliol de 2001, hi havia una parella establerta). Comú a Solius. Diversos exemplars a una pollancreda davant de Can Provensal, a Santa Cristina d’Aro.

118. Terrerola vulgar (Calandella brachydactyla)

Hi ha, també una antiga citació de Géroudet del 06/04/53, d’una trentena d’exemplars
als camps propers al Ridaura.

El 30/04/17, dos exemplars prop de can Perera, a Panedes, Llagostera.

123. Roquerol (Ptyonoprogne rupestris)

També detectat com hivernant als Carcaixells, a Santa Cristina d’Aro i no és rar observar-lo, a l’hivern, alimentant-se a la desembocadura del Ridaura, on té un dormidor hivernal al qual s’ha comptat un màxim de 151 exemplars, l’11/01/15.

125. Oreneta cua-rogenca (Hirundo daurica)

S’ha detectat nius sota ponts de la variant de Platja d’Aro, de l’autovia de Santa
Cristina d’Aro i també un a un xalet del costat del bicicarril, al terme de Sant Feliu de Guíxols.

El 2014 es detecta una cria molt tardana al pont del Riaura, al seu pas pel Remei. Els polls saltaren del niu a primers de novembre de 2014.

127. Trobat (Anthus campestris)

Tres exemplars a l’abocador de Solius, el 27/04/08. Al mateix lloc, un exemplar l’01/05/09.

El 29/04/16, cinc exemplars prop de can Perera, a Panedes, Llagostera.

El 28/04/17 a l’01/05/17, dos exemplars prop de can Perera, a Panedes, Llagostera.

El 26/04/19, un exemplar a una vinya propera al mas Candell de Platja d’Aro; del 04 al 06/05/19 un exemplar al mateix lloc i el 06/05/19 un segon.

130. Piula gola-roja (Anthus cervinus)

Dos exemplars a la desembocadura del Ridaura, el 29/04/13; segona observació a la vall.

Del 17 al 20/04/14, un exemplar al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR.

El 22/04/14, quatre exemplars entre can Perera i can Barella, a Panedes, Llagostera.

134. Cuereta blanca endolada (Motacilla laba yarrellii)

Els dies 14 i 15/02/15, un mascle de segon any a l’abocador de Solius; primera citació d’aquesta subespècie a la vall.

* Els túrdids

Voldria deixar constància, pel seu interès i proximitat, d’una antiga captura, a
Tossa de Mar, d’un còlit negre (Oenanthe leucura) per Josep Pons Oliveras, el
29/06/56, en època reproductora.

139. Cotxa blava (Luscinia svecica)

Als estanys de les escoles de Platja d’Aro, sengles femelles els dies 18/09/06 i 31/03/07. El 10/10/11 una femella a la desembocadura del Ridaura; sisena citació a la vall. El 13/10/11 la mateixa o una altra femella al mateix indret. Un mascle a la desembocadura del Ridaura els dies 17, 23, 27 i 28/10/11. Una femella al Ridaura, a l’alçada dels estanys, el 29/10/11 i una altra o la mateixa, el 05/11/11. Els dies 06 i 10/03/12 un mascle a la desembocadura del Ridaura.

El 12/09/14, un exemplar a la desembocadura del Ridaura.

El 23/03/15, una cotxa blava escandinava (Luscinia svecica svecica); primera observació d’aquesta subespècie a la vall.

140. Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)

A partir de 2000 es confirma la cria d’algunes parelles als cascs urbans de Castell
d’Aro i Sant Feliu de Guíxols.

141. Cotxa cuarroja (Phoenicurus phoenicurus)

El 22/06/16, un mascle nupcial cantant prop de Sant Grau; primer indici de cria a la vall.

145. Còlit ros (Oenanthe hispanica)

L’agost de 1958, V. Dorka observà un mascle a la Punta del Molà. La primavera del
2003 es detecta una parella amb signes de cria probable prop de Sant Benet, a Sant Feliu de Guíxols, a la zona cremada de l’Ardenya. El 05/05/12, una femella als estanys de les Escoles de Platja d’Aro.

El 05/05/14, un exemplar a fanals de Munt, a Castell d’Aro.

El 13/05/14, un mascle als estanys de les Escoles de Platja d’Aro.

El 02/04/16, un mascle als horts de can Juanals, a Castell d’Aro.

El 24/09/16, un mascle prop de can Perera, a Panedes, Llagostera.

152. Boscaler comú (Locustella luscinoides)

Un exemplar a la desmbocadura del Ridaura, el 09/09/11.

153. Boscaler pintat gros (Locustella naevia)

Un exemplar a la desmbocadura del Ridaura, els dies 10, 11 i 24/04/10.
Un exemplar al Ridaura, a l’alçada dels estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el 15/09/12.

El 02/05/13, un exemplar a Solius.

L’01/05/14 un exemplar sota la font del Ferro de Castell d’Aro. El 02/05/14, un exemplar a la desmbocadura del Ridaura.

156. Boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus)

El 21/03/04 un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro; setena citació a la vall.
El 10/10/11 un exemplar a la desembocadura del Ridaura. El 25/03/12, un exemplar al mateix indret. Del 14 al 30/04/12, almenys un exemplar al Ridaura, a l’alçada dels estanys de les Escoles. El 27/04/12 un exemplar a la desembocadura del Ridaura. El 29/04/12 dos exemplars a la desembocadura del Ridaura.

Els dies 16/03/13 i 20/03/13, sengles exemplars al Ridaura, a l’alçada dels estanys de les Escoles. El 29/04/13, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; l’01/09/13, tres; el 07/09/13, dos i el 10/09/13, un.

Els dies 29/09/14 i 02/10/14 sengles exemplars a la desembocadura del Ridaura.

155. Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)

Almenys un exemplar cap a la desembocadura dels Ridaura, els dies 13 i 14/02/16; tercera citació a la vall, la darrera era de 1991.

157. Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)

En acabar d’urbanitzar-se el canyissar de S’Agaró, des del 2000, definitivament ha
desaparegut del tot com a nidificant a la vall.

Almenys una parella d’aquesta espècie torna a criar a la vall el 2010, al Ridaura, a l’laçada dels estanys de les Escoles de Platja d’Aro; de llavors ençà, la es repeteix al tgram final del Ridaura.

159. Bosqueta icterina (Hippolais icterina)

Irrupció: d’un a tres exemplars estanys de les Escoles de Platja d’Aro els dies 23 i 24/05/15; dos exemplars prop de la desembocadura del Ridaura i un exemplar
prop de can Perera, a Panedes, el 24/05/15.

162. Tallarol trencamates (Sylvia conspicillata)

El 28/12/05 s’observa un exemplar al pas de la Miloca, sota els Carcaixells, al terme de
Santa Cristina d’Aro. Segona citació d’aquesta espècie a la vall

165. Tallarol emmascarat (Sylvia hortensis)

El 19/05/05 s’observa dos mascles cantant a la zona de Castell d’Aro cremada el 2003; tercera citació a la vall i primera pel que fa a indicis de reproducció.

L’01/06/12 un exemplar canta a Pedralta.

El 12/04/18 un exemplar canta a Pedralta.

167. Tallarol gros (Sylvia borin)

El 22/06/16, un mascle cantant prop de can Cabanyes, a santa Cristina d’Aro; primer indici de cria a la vall.

171. Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)

Alguna parella cria a alguna arraconada adient.

Del 25/12/13 al 25/01/14, dos exemplars de Mosquiter comú siberià (Phylloscopus collybita tristis) al Ridaura, a prop del pont del Remei; primera citació d’aquesta subespècie a la vall. El 10/04/16, almenys un altre exemplar al mateix indret.

175. Papamosques gris (Muscicapa striata)

La nidificació es confirma el 2000 durant els treballs de realització de l’Atles d’ocells nidificants de Catalunya. El 19/05/05 s’observa un mascle cantant a la zona de Castell d’Aro cremada el 2003. El 2013 es detecta dos grups de polls volanders a la façana litoral de l’Ardenya.

Del 22/11/10 al gener de 2011, al camí de ronda de S’Agaró es detecta un possible exemplar pertanyent a la subespècie corsa M. s. tyrrhenica.

El 21/04/16, prop de la desembocadura del Ridaura, es detecta un possible exemplar pertanyent a la subespècie balear M. s. balearica.

Del 24 al 29/04/16, al Parc dels estanys, es detecta un possible exemplar pertanyent a la subespècie balear M. s. balearica.

183. Teixidor (Remiz pendulinus)

L’01/09/06 s’observa dos exemplars al costat de l’escorxador de Santa Cristina d’Aro.
Els dies 18 i 22/10/11 s’observa, almenys un exemplar, a la desembocadura del Ridaura.

186. Trenca (Lanius minor)

Del 26 al 29/05/01, a uns horts al costat del parc de bombers de Castell d’Aro,
s’observa un exemplar. També dues citacions antigues: una del 12/07/1952 de James M. Harrison i Jeffery G. Harrison d’un exemplar entre Palamós i Sant Feliu de Guíxols i una altra del 1965, de Wassenich d’un exemplar a Sant Feliu de Guíxols.

187. Garsa botxina o botxí (Lanius meridionalis)

Prop de can Barella, a Panedes, hi ha un territori hivernal d’un d’aquests ocells observat a partir del 03/08/05. Un exemplar al mateix lloc del 12/10/11 al 05/02/12.
De mitjans d’agost de 2014 a primers de setembre, almenys un exemplar al mateix lloc.

El 23/11/14, un exemplar prop del restaurant Els Tinars.

Del 05/09/15 al 08/01/16, un exemplar prop de can Perera, a Panedes.

El 12/03/16, un exemplar prop de can Barella, a Panedes.

188. Capsigrany balear (Lanius senator badius)

El 26/04/08, un exemplar de les caràcteristiques d’aquesta subespècie, a l’abocador de Solius.

El 10/04/18, un exemplar de les caràcteristiques d’aquesta subespècie, prop de can Terrades, Santa Cristina d’Aro.

L’11/04/19, un exemplar de les caràcteristiques d’aquesta subespècie, a la desembocadura del Ridaura.

El 27/04/19, un exemplar a una vinya propera al mas Candell de Platja d’Aro.

191. Caua o gralla (Corvus monedula)

El 27/03/05, al dormidor d’esplugabous de la bassa del Dofí, 44 exemplars, rècord absolut a la vall. Sembla ser que, molestat per la gent el dia abans, tot el dormidor de la riera de Calonge, es va traslladar en pes a la bassa del Dofí.

Els dies 19 i 20/03/11, dos exemplars a l’abocador de Solius.

El 02/04/15, dos exemplars en vol al costat del puig Pinell de Platja d’Aro.

El 23/10/17, almenys un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro.

El 21/10/18, quatre exemplars als estanys de les Escoles de Platja d’Aro.

192. Corb (Corvus corax)

El 08/02/04, vint-i-tres exemplars a l’abocador de Solius, nombre rècord a la vall; el 05/02/12, no menys de trenta.

El 17/05/16, al Ridaura, entre Mobles Mulà i can Pata, prop de la costa de l’Alou, es detecta un niu dalt d’un pi, amb polls ja plomats.

198. Pinsà mec (Fringilla montifringilla)

El 03/01/08 s’observa un exemplar al golf Costa Brava de Santa Cristina d’Aro. El 28/01/09, s’observa un exemplar al pla de Solius. Segona i tercera citacions d’aquesta espècie a la vall .

A primers de febrer de 2011 es captura un exemplar a Sant Feliu de Guíxols.

El 14/11/12, una femella a la bassa del Dofí i un mascle a la desembocadura del Ridaura. El 21/11/12, una femella a la desembocadura del Ridaura.

El 29/10/17, un mascle a la desembocadura del Ridaura.

Del 10/12/17 al 28/03/18. fins a quatre exemplars prop de can Perera, a Llagostera; primera citació d’hivernada a la vall.

El 16/03/18, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro.

El 24/03/18, un exemplar prop del mas Candell, a Platja d’Aro.

204. Trencapinyes comú (Loxia curvirostra)

No es descarta la seva cria, ja que ha estat detectat a Romanyà el juny de 2002.

L’01/06/12 un exemplar en vol a Pedralta. Diversos exemplars l’hivern del 2012 – 2013 prop de l’abocador de Solius.

El 28/11/17, una parella a la resclosa de can Salvador.

205. Durbec (Coccothraustes coccothraustes)

El 25/05/13 s’observa una parella al costat del Ridaura, a tocar del pont del mas Tapioles; primer indici de cria a la vall.

206. Verderola (Emberiza citrinella)

El 13/10/07 s’observa un exemplar a una pollancreda entre Can Provensal i la variant de Santa Cristina d’Aro.

El 30/11/13, almenys un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro.

209. Hortolà (Emberiza hortulana)

El 17/04/11, s’observa un exemplar a l’abocador de Solius.

El 20/04/12, s’observa un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro.

El 20/04/13, s’observa un exemplar prop del Tennis d’Aro i dos més als camps del Remei.

El 22/04/14, un mascle entre can Perera i can Barella, a Panedes, Llagostera.

El 27/04/14, s’observa un mascle als estanys de les Escoles de Platja d’Aro.

El 23/08/14, s’observa una femalla a Tallades, Santa Cristina d’Aro.

El 15/04/17, s’observa un exemplar a l’abocador de Solius.

Els dies 27 i 28/04/17, un mascle prop del mas Candell, a Platja d’Aro.

El 04/05/19, una parella prop del mas Candell, a Platja d’Aro.

El 06/05/19, un mascle prop del mas Candell, a Platja d’Aro.

ELS EXÒTICS

Un probable exemplar (evidentment escapat) de Ñandú (Rhea americana) va ser capturat a mitjans de setembre de 2003 a uns erms de Castell d’Aro.

1. Ànec mut (Cairina moschata)

A la bassa del Dofí hi apareix un exemplar el 23/06/01, dos més el 07/07/02 i encara un altre el 16/08/02. A l’aiguabarreig del Ridaura s’hi observa un adult el 21/12/03. Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, un exemplar, almenys des del 22/10/05 al 08/04/06. Un altre exemplar s’observa a la desembocadura del Ridaura almenys des del 12/02/06 a el 08/08/06. Dos exemplars més als estanys de les Escoles el 29/04/06. Un d’ells s’observa a la desembocadura del Ridaura, almenys des del 13/05/06 al 11/08/06 i l’altre fou vist per darrera vegada als estanys el 06/05/06. El 16/07/06 un exemplar a a la bassa del Dofí. El 21/01/13 apareixen dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, d’on són retirats el 26/01/13.

2. Cacatua de les nimfes (Nymphicus hollandicus)

Un exemplar a la plaça Europa de Platja d’Aro el 25/06/06.

Un exemplar atacat per garses a Castell d’Aro el 24/05/10. Es rescata encara viu però no es pot evitar la mort posterior.

El 06/06/10, un exemplar molt manyac a la riba dreta del Ridaura, al costat del pont de la variant de Platja d’Aro.

Un altre exemplar, als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el 19/09/10.

Un exemplar, rere el nou edifici de l’ajuntament de Santa Cristina d’Aro, el 26/08/11.

Un exemplar prop del càmping Riembau, de Castell d’Aro el 28/06/14.

Un exemplar prop del Tennis d’Aro, de Castell d’Aro el 05/09/16.

Un altre exemplar, als estanys de les Escoles de Platja d’Aro el 23/05/17.

Un altre exemplar, a la bassa del Dofí el 06/07/17.

3. Periquito (Melopsitacus undulatus)

Un exemplar als jardins de Juli Garreta, a Sant Feliu de Guíxols, almenys des del
15/07/01 al 09/09/01. Un altre, molt manyac, a l’aiguabarreig del Ridaura el 14/10/01.
Un altre exemplar, associat a un estol de pardal xarrec (Passer montanus), als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el 16/09/06. Un exemplar a la desembocadura del Ridaura des del 05/09/11; del 15 al 25/10/11, dos i fins l’01/11/11, un.

Del 07 al 17/10/14, s’observa un exemplar a les Eroles de Castell d’Aro.

Del 02/09/18 al 20/11/18, s’observa un exemplar a les Eroles de Castell d’Aro.

4. Cotorra de collar o de Kramer (Psittacula krameri)

Des de la primavera de 2001 es succeeixen, de manera regular i continuada, les
observacions de diversos exemplars a la zona costanera que va des dels estanys de les Escoles de Platja d’Aro al parc de les Eres, dintre el casc urbà de Sant Feliu de Guíxols.

Indicis de cria l’abril del 2006 a S’Agaró, on s’observa com una parella entra i surt d’un forat d’un bloc d’apartaments.

6. Aratinga de cap blau (Aratinga acuticaudata)

Observat un exemplar de la subespècie nominal almenys des del 21/08/07 a l’11/09/07 a Tallades, al terme de Santa Cristina d’Aro.

7. Cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus)

Des de l’estiu de 2000 se n’ha comprovat la cria a una palmera de Castell d’Aro, fins al 2003 que es foragità la colònia a causa de les molèsties ocasionades pels seus crits.

La segona quinzena de març de 2008 s’observa una parella fent niu a una plamera de S’Agaró.

Un exemplar fa niu a una palmera dels jardins de Juli Garreta de sant Feliu de Guíxols, a primers de maig de 2008. El 03/04/16 s’hi compta més de vint-i vuit exemplars.

8. Lloro de front blau (Amazona aestiva)

Observat un exemplar el 05/02/07 entre el Ridaura i el càmping Sant Josep, al terme de Santa Cristina d’Aro.

10. Canari (Serinus canarius)

El 21/10/06, s’observa un exemplar de coloració groga al port de Sant Feliu de Guíxols.

A primers d’agost de 2009, s’observa un exemplar de coloració groga a Platja d’Aro.

El 12/07/16, s’observa un exemplar prop de l’Hostal La Gavina de S’Agaró.

11. Teixidor ataronjat (Euplectes franciscanus)

Del 08/09/05 a l’01/10/05, als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, s’observa un mascle.

12. Bec de corall senegalès (Estrilda astrild)

Durant els treballs de realització de l’Atles de Nidificants, el 19/06/00, s’observa
dos exemplars a l’Ardenya, a la carretera entre Sant Feliu de Guíxols i Tossa de Mar entre Canyet i la cala del Senyor Ramon, al terme de Santa Cristina d’Aro. El 08/12/01
es captura i anella un mascle adult als estanys de les Escoles de Platja d’Aro. Mentre es treu aquest de la xarxa se sent el reclam d’un altre exemplar.

L’11/09/05, als estanys de les Escoles s’observa, almenys, dos exemplars.

El 29/08/09, als horts de Castell d’Aro, s’observa dos exemplars.

Del 10 al 12/10/09, als estanys de les Escoles s’observa, almenys, un exemplar.

Del 03/08/16 al 03/01/17, presència continuada al tram final del Ridaura i al Parc dels Estanys. Es confirma la cria e, trobar polls amb “boqueres” i dificultats per volar.

13. Múnia roig (Amandava amandava)

Del 17/01/16 al 08/04/16, quatre exemplars joves prop de la bassa del Dofí; segona citació a la vall.

Del 04/06/16 al 21/07/16, quatre exemplars al tram final del Ridaura.