Els ocells de la vall del Ridaura

A aquest noticiari mensual del web dels ocells de la vall del Ridaura, trobareu les observacions més interessants d’ocells i d’altres grups d’organismes.GENER

També podeu veure les dels anys:
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i
2020
.

En vermell les observacions de noves espècies i en blau les observacions d’evidències de cria de noves espècies.


Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: GENER/2021

(11). Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis)
El 02/01/21, a Alcúdia (Mallorca), es troba el cadàver d’un individu atrapat a una xarxa de pesca. Aquest ocell havia estat anellat (K94) a Calella i equipat amb un GPS, la qual cosa havia permès saber que havia visitat el litoral de la vall. (Josep Ma Bas Lay).

El corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis) marcat.

El 08/01/21, a la platja de Sant Feliu de Guíxols, s’observa un individu anellat (K95) a Calella i equipat amb un GPS el 29/09/20. Aquest ocell protagonitzà un comportament curiós, ja que va regurgitar un gran “paquet” de peixos i, després, se’ls anà menjant de mica en mica. (Rosa Matesanz Torrent)

El corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis) marcat K95. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

El 08/01/21, a la cala del Vigatà de Sant Feliu de Guíxols, s’observa un individu anellat (E32) a Arenys de Mar el 10/12/18. (Rosa Matesanz Torrent)

El corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis) marcat E32. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
El 05/01/21, un individu a la punta d’en Pau, a S’Agaró. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 10 i 17/01/21, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 16/01/21, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 16/01/21, un individu als Secaïns, a Sant Feliu de Guíxols. (Josep Vidal Oliveras, Carlos Alvarez Cros)

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, amb un màxim de sis individus els dies 06, 16 i 17/01/21. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Marcel Gallardo Arévalo, Rosa Matesanz Torrent)
El 17/01/21, al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, encara l’individu marcat (WC4) a la Comunitat Valenciana. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 02, 04 i 17/01/21, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 16/01/21, un individu a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

El bernat pescaire (Ardea cinerea) marcat, l’01/01/20.

(24). Ànec xiulador (Anas penelope)
El 19/01/21, una femella al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

L’ànec xiulador (Anas penelope)­. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(26). Xarxet (Anas crecca)
El 16/01/21 continua la presència a la bassa del Dofí, amb un màxim, els dies 03, 05, 17 i 19/01/21, de set femelles i dos mascles. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)
El 10/01/21, dues femelles i un mascle al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

Alguns dels xarxets (Anas crecca), l’01/01/21.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
El 20/01/21 continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro de dues femelles i un mascle; els dies 11 i 19/01/21, almenys una parella. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Marcel Gallardo Arévalo, Rosa Matesanz Torrent)

L’ànec cullerot (Anas clypeata), l’01/01/21.

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 02/01/21, un individu a Panedes. (Antoni Mariné, Andreu Duclau)
L’11/01/21, un individu a Castell d’Aro. (Jaume Ramot García)
Els dies 17 i 19/01/21 un individu prop de la bassa del Dofí, a Castell d’Aro. (Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)

L’esparver (Accipiter nisus), el 17/01/21. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
L’01/01/21, un individu a Panedes. (Carlos Alvarez Cros)

El falcó pelegrí (Falco peregrinus).

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 05/01/21, tres individus a les Eroles, a Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(65). Fredeluga (Vanellus vanellus)
El 16/01/21 un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer, Gerard Ramionet Genoher)

La fredeluga (Vanellus vanellus). Foto: Núria Formatger Masferrer.

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 02, 03 i 17/01/21, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 05/01/21 dos, els dies 11 i 16/01/21 tres. (Núria Formatger Masferrer, Marcel Gallardo Arévalo, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 03 i 13/01/21, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Jaume Fabró Marcet, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 15 i 17/01/21, dos individus a la desembocadura del Ridaura; el 16/01/21, un, el 19/01/21 quatre. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 16/01/21, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR. (Carlos Alvarez Cros)

El becadell comú (Gallinago gallinago), el 02/01/21. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(86”’?). Gavià caspi? (Larus cachinnans)?
El 02/01/21, no menys de tres individus a l’abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

Un dels gavians caspis (Larus cachinnans).

Un altre dels gavians caspis (Larus cachinnans).

Un altre dels gavians caspis (Larus cachinnans).

(88). Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
El 07/01/21, cinquanta-un individus al port de Sant Feliu de Guíxols; xifra rècord a la vall. (Rosa Matesanz Torrent, Gerard Ramionet Genoher)

Alguns dels xatracs becllarg (Sterna sandvicensis). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

Entre els xatracs n’hi havia un d’anellat amb anella de plàstic de lectura a distància de color verd amb inscripció (IPV) blanca. Molt probablement es tracti d’un ocell marcat prop de la Saline di Comacchio, al delta del Po, a Itàlia. (Rosa Matesanz Torrent)

El xatrac becllarg (Sterna sandvicensis) marcat. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(98). Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
El 06/01/21, un individu ja al niu a Santa Cristina d’Aro; data de cria molt primerenca. (Quim Porta)

La tórtora turca (Streptopelia decaocto). Foto: Quim Porta.

(105). Gamarús (Strix aluco)
El 04/01/21, dos individus entre Castell d’Aro i Mas Nou. (Eudald Pujol Buxó)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
El 17/01/21, continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 02/01/21, un individu a Panedes. (Antoni Mariné)
Els dies 03 i 04/01/21, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros)
El 07/01/21, un individu al port de Sant Feliu de Guíxols. (Gerard Ramionet Genoher)
El 16/01/21, un individu al Ridaura. (Núria Formatger Masferrer)
El 17/01/21, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR. (Carlos Alvarez Cros)

El blauet (Alcedo atthis), el 02/01/21. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(114). Puput (Upupa epops)
El 02/01/21, un individu prop de can Duran del Gatellar. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 03 i 19/01/21, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Marcel Gallardo Arévalo, Rosa Matesanz Torrent)
El 16/01/21, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR. (Carlos Alvarez Cros)

(117′). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 02/01/21 un individu a Romanyà de la Selva. (Francina Turon)

(173). Reietó (Regulus regulus)
El 08/01/21, dos individus a la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)

Un dels reietons (Regulus regulus). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(181′). Pica-soques blau (Sitta europaea)
El 16/01/21, dos individus a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

(202). Lluer (Carduelis spinus)
El 02/01/21 quatre individus al SOCC de Romanyà de la Selva. (Francina Turon)

Salpa (Thetys vagina)
El 08/01/21 dos individus juvenils a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols; nova espècie a les aigües de la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

Una de les salpes (Thetys vagina). Foto: Xavier Salvador Costa.

(Vibilia propincua)
El 08/01/21, a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols, dins les salpes, s’observa alguns individus d’aquests diminuts crustacis; nova espècie a les aigües de la vall del Ridaura, que sembla que no ha estat citada a la costa espanyola. (Xavier Salvador Costa)

(Vibilia propincua). Foto: Xavier Salvador Costa.

Flaccisagitta enflata
El 08/01/21 un individu d’aquesta espècie de quetognat a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols; nova espècie a les aigües de la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

La Flaccisagitta enflata. Foto: Xavier Salvador Costa.

Xaiva biguttata
El 16/01/21 un individu d’aquesta espècie a la cala Maset de Sant Feliu de Guíxols; nova espècie a les aigües de la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

Xaiva biguttata. Foto: Xavier Salvador Costa.