Els ocells de la vall del Ridaura

A aquest noticiari mensual del web dels ocells de la vall del Ridaura, trobareu les observacions més interessants d’ocells i d’altres grups d’organismes.

*Bec de serra mitjà  (Mergus serrator)
*Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)
*Mosquiter comú siberià (Phylloscopus collybita tristis)


GENER, FEBRER, MARÇ

També podeu veure les dels anys:
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022.

En vermell les observacions de noves espècies i en blau les observacions d’evidències de cria de noves espècies.

Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: MARÇ/2023

(6). Baldriga cendrosa (Calonectris diomedea)
El 23/03/23, no menys de cinc individus front la desembocadura del Ridaura; primera citació de l’any. (Carlos Alvarez Cros)

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Els dies 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11, 17 i 27/03/23, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 12 i 16/03/23 tres, el 13/03/23 quatre, els dies 18 i 26/03/23 un, el 19/03/23 nou. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)

Un dels martinets de nit (Nycticorax nycticorax), el 02/03/23.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 02, 03, 05, 10, 16, 18, 24, 26 i 27/03/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 04/03/23 quatre, els dies 09, 17, 23 i 25/03/23 dos, els dies 11, 12 i 19/03/23 tres, el 22/03/23 cinc. (Carlos Alvarez Cros, Jordi Sànchez Cabra, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)
Els dies 08, 11, 16, 18 i 19/03/23, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
L’11/03/23, dos individus al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR; els dies 17, 24 i 26/03/23 un. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/03/23, un individu a la bassa del Dofí. (Núria Formatger Masferrer, Gerard Ramionet Genoher)

El martinet blanc (Egretta garzetta), el 02/03/23.

(16′). Agró blanc (Egretta alba)
El 02/03/23, un individu volant sobre la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 03/03/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

L’agró blanc (Egretta alba), el 02/03/23.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, amb un màxim de cinc individus els dies 02 i 03/03/23. (Carlos Alvarez Cros, Jordi Sànchez Cabra, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
El 03/03/23, un individu a la riera Banyaloques de Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)
El 08/03/23, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)

Un dels bernats pescaires (Ardea cinerea), el 02/03/23.

(23). Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Els dies 04 i 26/03/23, un individu a la desembocadura del Ridaura; del 05 al 27/03/23, és al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Lourdes Torres Montoliu, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)

L’ànec blanc (Tadorna tadorna), el 05/03/23.

(26). Xarxet (Anas crecca)
El 10/03/23, continua la presència a la bassa del Dofí, amb un màxim de cinc individus el 05/03/23. (Carlos Alvarez Cros)

Dos dels xarxets (Anas crecca), a la bassa del Dofí, el 02/03/23.

(35). Milà negre (Milvus migrans)
L’11/03/23, dos individus a l’abocador de Solius; primera citació de l’any. (Carlos Alvarez Cros)

Un dels milans negres (Milvus migrans).

(37). Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
El 16/03/23 un individu sobre can Crispins, a Llagostera; primera citació de l’any. (Jordi Soler Ramionet)

(38). Arpella vulgar (Circus aeruginosus)
El 25/03/23, un mascle sobrevolant la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Núria Formatger Masferrer, Gerard Ramionet Genoher, Carlos Alvarez Cros)

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 03/03/23, un individu a la riera Banyaloques de Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)
El 13/03/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro

(53). Polla pintada (Porzana porzana)
El 27/03/23, un individu a la bassa del Dofí; primera citació de l’any. (Núria Formatger Masferrer, Gerard Ramionet Genoher)

La polla pintada (Porzana porzana). Foto: Núria Formatger Masferrer.

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
El 16/03/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació de l’any. (Rosa Matesanz Torrent, Lluís Hugas Mulà, Carlos Alvarez Cros, Xavier Mañas)
El 17/03/23 quatre individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 22/03/23 deu, el 25/03/23 un. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)

El cames-llargues (Himantopus himantopus), el 16/03/23. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(65). Fredeluga (Vanellus vanellus)
El 12/03/23, un individu prop de la bassa del Dofí. (Núria Formatger Masferrer)

La fredeluga (Vanellus vanellus). Foto: Núria Formatger Masferrer.

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 02, 09, 11, 12, 13, 22 i 25/03/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 03, 05, 16, 17, 18, 19 i 24/03/23 dos, els dies 04 i 27/03/23 tres. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 03/03/23, un individu a la riera Banyaloques de Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)
El 05/03/23, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 14 i 18/03/23, un individu a la bassa del Dofí. (Rosa Matesanz Torrent)

El becadell comú (Gallinago gallinago), el 02/03/23.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 05/03/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 25/03/23 quatre. (Carlos Alvarez Cros)
L’11/03/23, un individu a la bassa de can Torras de Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 16/03/23, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR. (Carlos Alvarez Cros)
El 24/03/23, un individu a la bassa de l’Alou, a Panedes. (Carlos Alvarez Cros)
Del 24 al 27/03/23, un individu a la bassa del Dofí. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Lourdes Torres Montoliu)

La xivita (Tringa ochropus), el 24/03/23.

(84). Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus)
El 02/03/23, l’individu anellat amb anella de lectura a distància (NK15), continua a la platja Gran de Platja d’Aro. Aquest ocell havia estat anellat a l’abocador de Botarell, Tarragona, el març de 2021. (Carlos Alvarez Cros)

(85′). Gavina corsa (Larus audouinii)
El 25/03/22, dos individus adults a la platja Gran de Platja d’Aro. Un d’ells havia nascut i havia estat marcat (CDFF) al port de Barcelona el 2017. (Carlos Alvarez Cros)

La gavina corsa (Larus audouinii).

(108). Falciot negre (Apus apus)
El 19/03/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació de l’any. (Carlos Alvarez Cros)

(110). Ballester (Apus melba)
El 08/03/23 quatre individus a Panedes, Llagostera; primera citació de l’any. (Jordi Soler Ramionet)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
El 17/03/23, continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 05, 12 i 16/03/23, un individu a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros, Ricard Arias Ibáñez)

El blauet (Alcedo atthis), el 05/03/23.

(115). Colltort (Jynx torquilla)
El 26/03/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

El colltort (Jynx torquilla).

(117′). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 12/03/23, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 12/03/23, dos individus a Sant Llorenç, a Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 13/03/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(122). Oreneta de ribera (Riparia riparia)
El 18/03/23, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros)

Una de les orenetes de ribera (Riparia riparia).

(132). Cuereta groga (Motacilla flava)
El 13/03/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació de l’any. (Carlos Alvarez Cros)

La cuereta groga (Motacilla flava).

(141). Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
El 25/03/23, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació de l’any. (Núria Formatger Masferrer)

La cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus). Foto: Núria Formatger Masferrer.

(149). Tord alarroig (Turdus iliacus)
El 10/03/23 un individu prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

El tord alarroig (Turdus iliacus). Foto: Jordi Soler Ramionet.

(155). Boscarla mostatxuda (Acrpcephalus melanopogon)
El 10/03/23, encara un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; de l’11 al 27/03/23 almenys dos individus al Ridaura, a l’alçada del Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)

La boscarla mostatxuda (Acrpcephalus melanopogon), el 03/03/23.

(169). Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli)
El 24/03/23, tres individus a Panedes; primera citació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros, Jordi Soler Ramionet)

(181′). Pica-soques blau (Sitta europaea)
El 24/03/23, un individu al Balcar, a Santa Cristina d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)

El pica-soques blau (Sitta europaea). Foto: Núria Formatger Masferrer.

(187). Botxí (Lanius meridionalis)
El 22/03/23 un individu a Panedes, Llagostera; espècie que no es citava a la Vall des de 2016. (Jordi Soler Ramionet, Joan Goy)

El botxí (Lanius meridionalis). Foto: Jordi Soler Ramionet.

(191). Gralla (Coloeus monedula)
Els dies 09 i 16/03/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Lluís Hugas Mulà)

La gralla (Coloeus monedula), el 09/03/23.

(196′). Pardal roquer (Petronia petronia)
El 12/03/23, diversos individus a la colònia de cria de la costa de l’Alou. (Carlos Alvarez Cros)

Un dels pardals roquers (Petronia petronia), el 12/03/23.

(198). Pinsà mec (Fringilla montifringilla)
Del 04 al 18/03/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

El pinsà mec (Fringilla montifringilla), el 04/03/23.

(202). Lluer (Carduelis spinus)
El 22/03/23, una quarantena individus a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

(205). Durbec (Coccothraustes coccothraustes)
El 08/03/23, un individu al comal de la Coma de Castell d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

El durbec (Coccothraustes coccothraustes). Foto: Rosa Matesanz Torrent.


Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: FEBRER/2023

(11). Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis)
El 12/02/23, a Sant Feliu de Guíxols, s’observa un individu anellat (K89) al niu i un altre prop de les Sofreres, anellat (K69), el 25/02/23. (Rosa Matesanz Torrent).

El corbs marins emplomallats (Phalacrocorax aristotelis) marcats. Fotos: Rosa Matesanz Torrent.

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
El 27/02/23, tres individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera i primerenca citació de l’any. (Carlos Alvarez Cros)
El 28/02/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

Dos dels martinets de nit (Nycticorax nycticorax), el 27/02/23.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 02, 10, 18, 19, 20, 23, 24 i 26/02/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 04 i 06/02/23 tres, el 21/02/23 dos, el 27/02/23 quatre, el 28/02/23 nomenys de vuit. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Xavier Tomás Gimeno, Manel Alvarez Cros, Marc Julià Gallel, Jordi Romaguera Güell)
Els dies 05, 11 i 16/02/23, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

Dos dels martinets blancs (Egretta garzetta), el 04/02/23.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, amb un màxim de dotze individus el 06/02/23. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Xavier Tomás Gimeno, Manel Alvarez Cros, Marc Julià Gallel, Jordi Romaguera Güell)
El 19/02/23, un individu prop de Llagostera Residencial. (Jordi Soler Ramionet)
El 20/02/23, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

El bernat pescaire (Ardea cinerea), el 02/02/23.

(19′). Capó reial (Plegadis falcinellus)
El 27/02/23, un estol d’entre cent-cinquanta i dos-cents individus en vol, sobre Panedes, en direcció a la costa . (Jordi Soler Ramionet)

(20). Flamenc (Phoenicopterus roseus)
El 06/02/23, un individu entrant de mar a terra a la desembocadura del Ridaura; del 07 al 10/02/23 és observat reposant al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Esther Callol Pérez, Carlos Alvarez Cros)

El flamenc (Phoenicopterus roseus). Fotograma d’un video: Esther Callol Pérez.

(23). Ànec blanc (Tadorna tadorna)
El 25/02/23, quatre individus en vol, costa amunt, front la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(26). Xarxet (Anas crecca)
El 27/02/23, continua la presència a la bassa del Dofí, amb màxim de set individus el 16/02/23. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Xavier Tomás Gimeno, Judith Xiberta Armengol, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)

Tres dels xarxets (Anas crecca), a la bassa del Dofí, el 02/02/23.

(33). Bec de serra mitjà; (Mergus serrator)
El 15/02/23, un individu tipus femella a S’Agaró; setena citació d’aquesta espècie a la vall, que no se citava des de 2017. (Enric Badosa)

El bec de serra mitjà;(Mergus serrator). Foto: Enric Badosa.

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 19/02/23, un individu prop de Llagostera Residencial. (Jordi Soler Ramionet)

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
El 25/02/23, un individu al litoral de Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)

El falcó pelegrí (Falco peregrinus). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(58). Grua (Grus grus)
El 26/02/23, dos estols de setze i uns dos-cents cinquanta individus en migració sobre l’Ardenya. (Rosa Matesanz Torrent)
El 27/02/23, un estol d’una seixantena individus en vol, sobre Panedes, en direcció al Montclar. (Jordi Soler Ramionet)

Les grues (Grus grus), el 27/02/23. Foto: Jordi Soler Ramionet.

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 03, 19, 20 i 23/02/23, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR; els dies 17, 18 i 27/02/23 dos. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 04, 19, 20 i 24/02/23, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 05, 10, 17, 21, 23, 26 i 28/02/23 un, els dies 09, 16, 25 i 27/02/23 tres. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Xavier Tomás Gimeno, Manel Alvarez Cros, Marc Julià Gallel, Jordi Romaguera Güell)
El 04/02/23, tres individus a la bassa del Dofí; el 12/02/23 dos, els dies 17, 20 i 23/02/23 un. (Rosa Matesanz Torrent, Judith Xiberta Armengol, Manel Alvarez Cros, Xavier Tomás Gimeno, Carlos Alvarez Cros)

El becadell comú (Gallinago gallinago), el 05/02/23.

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 10/02/23, dos individus a la desembocadura del Ridaura; els dies 12 i 26/02/23 un. (Carlos Alvarez Cros)

Les gavines capnegres (Larus melanocephalus).

(83). Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
El 22/02/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Jaume Fabró Marcet)

La gavina menuda (Hydrocoloeus minutus). Foto. Jaume Fabró Marcet.

(84). Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus)
El 26/02/23, un individu anellat amb anella de lectura a distància (NK15), a la platja Gran de Platja d’Aro; ocell anellat a l’abocador de Botarell, Tarragona, el març de 2021. (Carlos Alvarez Cros)

La gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) marcada­.

(111). Blauet (Alcedo atthis)
El 02/02/23, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Carles Martorell Gendra, Manel Alvarez Cros, Marc Julià Gallel, Jordi Romaguera Güell)
El 25/02/23, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

El blauet (Alcedo atthis), el 02/02/23.

(117′). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 19/02/23, un individu prop de Llagostera Residencial. (Jordi Soler Ramionet)

(124). Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
El 23/02/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació prenupcial. (Xavier Tomás Gimeno)

(125). Oreneta cua-rogenca (Cecropis daurica)
El 25/03/23, almenys un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(126). Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)
El 09/02/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació de l’any. (Carlos Alvarez Cros)

(155). Boscarla mostatxuda (Acrpcephalus melanopogon)
Del 17 al 26/02/23, almenys un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; cinquena vegada que se cita l’espècie a la vall. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)

El cant i la imatge de la boscarla mostatxuda (Acrpcephalus melanopogon).

(196′). Pardal roquer (Petronia petronia)
El 02/02/23, no menys de dos individus a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

Un dels pardals roquers (Petronia petronia), el 02/02/23.


Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: GENER/2023

(11). Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis)
El 06/01/23, al port de Sant Feliu de Guíxols, s’observa un individu anellat (K46) com a poll, a Palamós, el 31/03/19 i un altre prop de la platja dels Canyerets, anellat (V09) a Arenys de Mar, el 20/12/2022 . (Rosa Matesanz Torrent).

El corbs marins emplomallats (Phalacrocorax aristotelis) marcats. Fotos: Rosa Matesanz Torrent.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 01 i 16/01/23, dos individus a la desembocadura del Ridaura; els dies 02, 07, 08, 09, 17 i 23/01/23 un. (Carlos Alvarez Cros, Alfried Sánchez Krellenberg)
L’01/01/23, dos individus prop de punta Prima, a Platja d’Aro; el 07/01/23 un. (Alfried Sánchez Krellenberg)
El 04/01/23, dos individus a les roques de llevant de la badia de Sant Pol. (Carlos Alvarez Cros)
El 06/01/23, un individu a la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)
El 07/01/23 tres individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 09 i 20/01/23 un. (Carlos Alvarez Cros, Marc Julià Gallel, Núria Formatger Masferrer)

Un dels martinets blancs (Egretta garzetta), l’01/01/23.

(16′). Agró blanc (Egretta alba)
El 29/01/23, dos individus entrant de mar a terra a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Els dies 01, 02, 03 i 05/01/23, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Xavier Tomás Gimeno)
Continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Alfried Sánchez Krellenberg, Carles Martorell Gendra, Xavier Tomás Gimeno, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Marc Julià Gallel, Manel Alvarez Cros)
El 08/01/23, continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, encara l’individu marcat (WC4) a la Comunitat Valenciana. (Carlos Alvarez Cros, Xavier Tomás Gimeno, Rosa Matesanz Torrent)
El 13/01/23, un individu al pla de Solius. (Rosa Sales Forn)
El 24/01/23, un individu a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Rosa Matesanz Torrent)
El 29/01/23, un individu prop de Llagostera Residencial. (Manel Alvarez Cros)

El bernat pescaire (Ardea cinerea) marcat, l’01/01/23.

(19). Cigonya blanca (Ciconia ciconia)
El 29/01/23, un estol de quaranta-cinc individus s’enlaira d’un camp proper a la bassa del Dofí. (Rosa Sales Forn, Carlos Alvarez Cros)

Unes de les cigonyes blanques (Ciconia ciconia).

(19′). Capó reial (Plegadis falcinellus)
El 06/01/23, dos estols /de 76 i 134 invividus) en vol, costa amunt front punta Prima. (Rosa Matesanz Torrent)

Un dels estols de capó reial (Plegadis falcinellus). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(26). Xarxet (Anas crecca)
Continua la presència a la bassa del Dofí, amb màxims de sis individus els dies 02, 03, 13, 14, 20, 21, 23, 26, 28 i 29/01/23. (Carlos Alvarez Cros, Xavier Tomás Gimeno, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros)
El 06/01/23, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)
El 22/01/23, dos individus a Panedes. (Jordi Soler Ramionet)

Dos dels xarxets (Anas crecca), a la bassa del Dofí, l’01/01/23.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
El 04/01/23, quatre femelles i un mascle volant sobre el mar, front la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(40′). Astor (Accipiter gentilis)
El 12/01/23, un individu a Panedes; el 22/01/23 quatre. (Jordi Soler Ramionet)

(41). Esparver (Accipiter nisus)
Els dies 12 i 22/01/23, un individu a Panedes. (Jordi Soler Ramionet)
Els dies 20 i 21/01/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 24/01/23, un individu prop de la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Rosa Matesanz Torrent)

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
Els dies 06 i 14/01/23, un individu al litoral de Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)

El falcó pelegrí (Falco peregrinus). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 21/01/23, un individu prop del torrent de Canyet, a Santa Cristina d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)

La perdiu (Alectoris rufa). Foto: Núria Formatger Masferrer.

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 01, 03, 05, 06, 07, 14, 16 i 20/01/23, tres individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 02, 04 i 15/01/23 dos, el 08/01/23 quatre, els dies 09, 26 i 27/01/23 un, els dies 12 i 15/01/23 almenys cinc. (Carlos Alvarez Cros, Carles Martorell Gendra, Xavier Tomás Gimeno, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Jaume Ramot García)
El 05/01/23, dos individus a la desembocadura del Ridaura; el 20/01/23 un. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 19 i 20/01/23, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR; el 21/01/23 dos. (Carlos Alvarez Cros)
El 25/01/23, un individu prop de Llagostera Residencial. (Jordi Soler Ramionet)

Dos dels becadells comuns (Gallinago gallinago), l’01/01/23.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 07/01/23, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 20/01/23, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR. (Carlos Alvarez Cros)
El 22/01/23, un individu a Panedes. (Jordi Soler Ramionet)

La xivita (Tringa ochropus), el 07/01/23.

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
El 06/01/23, un individu a la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)

La xivitona (Actitis hypoleucos). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(93). Gavot (Alca torda)
El 04/01/23, tres individus front Canyet. (Ernest Gracía)
El 06/01/23, tres individus front la punta Prima, a Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

Un dels gavots (Alca torda), el 06/01/23. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(94). Fraret (Fratercula arctica)
El 06/01/23, tres individus front la punta Prima, a Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Mireia Velasco Serrano)

Un dels frarets (Fratercula arctica). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Els dies 01, 02, 07, 09, 15 i 16/01/23, un individu a la desembocadura del Ridaura; el 05/01/23 dos. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent))
Continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Alfried Sánchez Krellenberg, Carles Martorell Gendra, Xavier Tomás Gimeno, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros)
Els dies 06 i 14/01/23, un individu a la badia de Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 22/01/23, un individu al litoral de llevant de Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)

Un dels blauets (Alcedo atthis), el 04/01/23. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(114). Puput (Upupa epops)
Els dies 02 i 19/01/23, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Xavier Tomás Gimeno, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 03, 12, 13, 14, 15 i 20/01/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Núria Formatger Masferrer)

La puput (Upupa epops), el 12/01/23.

(117′). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
Els dies 01, 05, 06 i 09/01/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carles Martorell Gendra, Carlos Alvarez Cros, Josep Ma Bas Lay)

(171). Mosquiter comú siberià (Phylloscopus collybita tristis)
El 21/01/23, un probable individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Cisco Piñero Arribas)

El mosquiter comú siberià (Phylloscopus collybita tristis). Foto: Cisco Piñero Arribas.

(173). Reietó (Regulus regulus)
El 22/01/23, un individu prop del puig de Pinell. (Àlex Lizano Mesa)

(196′). Pardal roquer (Petronia petronia)
El 26/01/23, una vintena d’individus a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)
El 27/01/23, no menys de trenta-cinc individus davant del Tennis d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

Dos dels pardals roquers (Petronia petronia), el 26/01/23. Foto: Jordi Soler Ramionet.

(198). Pinsà mec (Fringilla montifringilla)
El 22/01/23, un individu a Panedes; el 26/01/23 no menys de tres. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros, Jordi Soler Ramionet)

Un dels pinsans mecs (Fringilla montifringilla), el 26/01/23.

(205). Durbec (Coccothraustes coccothraustes)
El 29/01/23, dos individus prop de l’antic camp de pràctiques de Golf Costa Brava, a santa Cristina d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)

Un dels durbecs (Coccothraustes coccothraustes). Foto: Núria Formatger Masferrer.

(1””) Paó (Pavo cristatus)
El 05/01/23, un individu prop de can Pata. (Elena Vicens Tarré)

El paó (Pavo cristatus). Foto: Elena Vicens Tarré.

Cabirol (Capreolus capreolus)
El 24/01/23, dos individus prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)