Els ocells de la vall del Ridaura

A aquest noticiari mensual del web dels ocells de la vall del Ridaura, trobareu les observacions més interessants d’ocells i d’altres grups d’organismes.


* Calàbria grossa (Gavia immer)
* Fraret (Fratercula arctica)
* Griva cerdana (Turdus pilaris)
* Pardal roquer (Petronia petronia)
* Pinsà mec (Fringilla montifringilla) (03/01/20),   (21/02/20),   (06/03/20)

GENER, FEBRER, MARÇ

També podeu veure les dels anys:
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019.

En vermell les observacions de noves espècies i en blau les observacions d’evidències de cria de noves espècies.

Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: MARÇ/2020

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
El 13/03/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació de l’any. (Rosa Matesanz Torrent)

El martinet de nit (Nycticorax nycticorax), el 13/03/20. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
El 06/03/20 un individu volant Ridaura amunt, a l’alçada del Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 09/03/20, dos individus a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 10/03/20, tres individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 13 i 14/03/20 dos. (Abel Julien Vila, Rosa Matesanz Torrent)
El 15/03/20, un individu al Ridaura, a l’alçada de la potabilitzadora (Lluís Hugas Mulà)

Els martinets blancs (Egretta garzetta), el 09/03/20.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, amb un màxim de cinc individus el 08/03/20. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Abel Julien Vila)

(19′). Capó reial (Plegadis falcinellus)
El 08/03/20, uns vint individus en vol sobre el Parc dels Estanys de Platja d’Aro i un centenar costa amunt. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
El 09/03/20, dos individus en vol a la desembocadura del Ridaura. (Aleix Comas Herrera)
El 17/03/20, un individu prop del Tennis d’Aro. (Jaume Ramot García)

(26). Xarxet (Anas crecca)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, amb un màxim de tres mascles i tres femelles el 06/03//20. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)

Una de les parelles de xarxet (Anas crecca), el 06/03/20.

(29). Xarrasclet (Anas querquedula)
El 09/03/20, tres femelles i cinc mascles al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

Els xarrasclets (Anas querquedula).

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
El 09/03/20, encara la parella al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 06/03/20 també es va observar a la desembocadura del Ridaura i el 15/03/20, al Ridaura, a l’alçada de la potabilitzadora. Els dies 13 i 14/03/20, dos mascles i una femella. (Dani Valverde Saubí, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Lluís Hugas Mulà)

El mascle d’ànec cullerot (Anas clypeata), el 06/03/20.

(37). Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
El 25/03/20, un individu sobre Castell d’Aro; primera citació prenupcial. (Josep Ma Bas Lay)

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 04/03/20 un individu a Castell d’Aro. (Josep Ma Bas Lay)
El 05/03/20 un individu entra a una nau industrial de Sant Feliu de Guíxols. (Jaume Ramot García)
Els dies 07 i 13/03/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)
El 18/03/20 un individu a Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 06/03/20, un individu atropellat a la C-65, a l’laçada de la cruïlla de Solius. (Jaume Ramot García).
El 06/03/20, quatre individus prop del Tennis d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 08/03/20, un individu prop del puig Portugal, a Santa Cristina d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 21/03/20, un individu a Sant Feliu de Guíxols. (Marcel Gallardo Arévalo)

(58). Grua (Grus grus)
El 07/03/20, vint-i-un individus volant sobre el Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

Les grues (Grus grus).

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
El 05/03/20 un individu a la bassa del Dofí. (Jaume Fabró Marcet)
El 06/03/20, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, el 13/03/20 un. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 14/03/20, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)

El becadell comú (Gallinago gallinago), el 05/03/20. Foto: Jaume Fabró Marcet.

(77). Gamba-roja vulgar (Tringa totanus)
El 07/03/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

La gamba-roja vulgar (Tringa totanus). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 09/03/20, tres individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 09/03/20, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

Una de les xivites (Tringa ochropus), el 09/03/20 al Parc dels Estanys.

(80). Valona (Tringa glareola)
L’01/03/20, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro; primera i molt primerenca citació de l’any. (Dani Valverde Saubí)

(81″). Paràsit gros (Stercorarius skua)
El 08/03/20, un individu, davant de de la punta Mulà, a Sant Felu de Guíxols. (Núria Formatger Masferrer)
El 09/03/20, un individu, davant de de la punta de Garbí, a Sant Felu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)

El paràsit gros (Stercorarius skua), el 08/03/20. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 13/03/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

La gavina capnegra (Larus melanocephalus), el 13/03/20. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(86′). Gavià fosc (Larus fuscus)
El 09/03/20, no menys de disset individus (tots adults) a la desembocadura del Ridaura; xifra rècord a la vall. (Carlos Alvarez Cros)

Deu dels gavians foscos (Larus fuscus), amb dos gavians argentats (Larus michahellis).

(108). Falciot negre (Apus apus)
El 24/03/20, dos individus a Castell d’Aro i un a Sant Feliu de Guíxols; primeres citacions prenupcials. (Josep Ma Bas Lay, Rosa Matesanz Torrent)

(110). Ballester (Apus melba)
El 23/03/20, vuit individus a Sant Feliu de Guíxols; primera citació de l’any. (Marcel Gallardo Arévalo)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Els dies 07 i 08/03/20, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)

(117′). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 06/03/20, dos individus prop de la costa de l’Alou. (Carlos Alvarez Cros)
El 14/03/20, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)

Un dels picots garsers petits (Dendrocopos minor), el 06/03/20.

(124). Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
El 08/03/20, un individu a l’abocador de Solius; primera citació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(126). Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)
El 20/03/19, dos individus a Sant Feliu de Guícols; primera citació prenupcial. (Marcel Gallardo Arévalo)

(144). Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
El 19/03/20, un individu a Sant Feliu de Guíxols; primera i primerenca citació de l’any. (Rosa Matesanz Torrent)

(146′). Griva cerdana (Turdus pilaris)
El 14/03/20, un individu prop d’Els Escuts, a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)
El 23/03/20, un individu prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Lluís Hugas Mulà)

La griva cerdana (Turdus pilaris). Foto: Jordi Soler Ramionet.

(172). Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus) El 28/03/20, un individu a Sant Feliu de Guíxols; primera citació de l’any. (Marcel Gallardo Arévalo)

(196′). Pardal roquer (Petronia petronia)
El 06/03/20, dos individus prop de Llagostera Residencial, a Panedes, Llagostera i diversos individus entre Mobles Mulà i can Pata, entrant i sortint d’uns forats de la colònia de cria descoberta l’any passat. (Carlos Alvarez Cros)
El 10/03/20, quatre individus prop del Tennis d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

Tres dels pardals roquers (Petronia petronia), el 06/03/20.

(198). Pinsà mec (Fringilla montifringilla)
El 14/03/20, encara diversos individus prop de Llagostera Residencial, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros, Jordi Soler Ramionet).
El 13/03/20, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Josep Ma Bas Lay)

Dos dels pinsans mecs (Fringilla montifringilla), el 06/03/20.

(202). Lluer (Carduelis spinus)
El 08/03/20, almenys dos individus al costat de l’EDAR de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(205). Durbec (Coccothraustes coccothraustes)
L’11/03/20, es troba un individu mort a una pista forestal, al costat del molí d’en Moner, a Llagostera. (David Segarra Mediavilla)

El durbec (Coccothraustes coccothraustes). Foto: David Segarra Mediavilla.

Sargantana cuallarga (Psammodromus algirus)
El 08/03/20, els primers individus prop de Panedes. (Carlos Alvarez Cros)

Una de les sargantanes cuallargues (Psammodromus algirus)


Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: FEBRER/2020

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 06, 08 i 24/02/20 un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 17/02/20, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 24, 27 i 28/02/20 un. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)

Un dels martinets blancs (Egretta garzetta) el 17/02/20.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, amb un màxim de quatre individus els dies 17, 20 i 21/02/20. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Marcel Gallardo, Rosa Matesanz Torrent, Manel Alvarez Cros)
El 17/02/20, al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, encara l’individu marcat (WC4) a la Comunitat Valenciana. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros)
El 04/02/20, un individu prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

El bernat pescaire (Ardea cinerea) marcat, l’01/02/20.

(19). Cigonya blanca (Ciconia ciconia)
El 25/02/20, un individu prop del mas Candell, a Platja d’Aro. (Neus Gelabert)

La cigonya blanca (Ciconia ciconia). Foto: Neus Gelabert.

(26). Xarxet (Anas crecca)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, amb un màxim de tres femelles i quatre mascles els dies 08 i 17/02/20. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Marcel Gallardo, Rosa Matesanz Torrent, Manel Alvarez Cros)
El 22/02/20 un mascle a la bassa del Dofí. (Manel Alvarez Cros)

Una de les parelles de xarxet (Anas crecca), l’01/02/20.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
El 28/02/20, encara la parella al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Marcel Gallardo, Rosa Matesanz Torrent, Manel Alvarez Cros)

La parella d’ànec cullerot (Anas clypeata), l’01/02/20.

(35). Milà negre (Milvus migrans)
El 28/02/20, un individu a Panedes, a Llagostera; primera i primerenca citació de l’any. (Carlos Alvarez Cros)

El milà negre (Milvus migrans), encalçat per una cornella negra (Corvus corone).

(41). Esparver (Accipiter nisus)
Els dies 08 i 09/02/20 un individu a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros, Josep Ma Bas Lay)
El 13/02/20, un individu a Sant Amanç, a Sant Feliu de Guíxols. (Eudald Pujol Buxó)
El 13/02/20, un individu prop del puig de la Gelaberta, a Castell d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 07/03/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
El 23/02/20 un exemplar a un penya-segat litoral de Sant Feliu de Guíxols. (Jaume Fabró Marcet)

El falcó pelegrí (Falco peregrinus). Foto: Jaume Fabró Marcet.

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
El 22/02/20 un individu a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Fabró Marcet)
El 29/02/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

El becadell comú (Gallinago gallinago). Foto: Jaume Fabró Marcet.

(94). Fraret (Fratercula arctica)
El 22/02/20, tres individus front la desembocadura del Ridaura. (Josep Ma Bas Lay)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Els dies 01, 03, 04 i 07/02/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 02/02/20 dos. (Carlos Alvarez Cros, Marcel Gallardo)
Els dies 03 i 07/02/20, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Marcel Gallardo)

Els dos blauets (Alcedo atthis), el 02/02/20.

(117′). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 02/02/20, un individu prop de can Provençal, a Santa Cristina d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 12/02/20, un individu a Sant Amanç, a Sant Feliu de Guíxols. (Eudald Pujol Buxó)
El 24/02/20, un individu prop del Remei, a Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
El 29/02/20, un individu prop de la costa de l’Alou. (Carlos Alvarez Cros)

(173). Reietó (Regulus regulus)
El 23/02/20, dos exemplars a S’Agaró. (Rosa Matesanz Torrent)

(198). Pinsà mec (Fringilla montifringilla)
El 21/02/20, encara diversos individus prop d’Els Escuts, a Panedes, Llagostera (Carlos Alvarez Cros, Jordi Soler Ramionet, Marc Noguera Piquer).

Un dels pinsans mecs (Fringilla montifringilla), l’01/02/20.

(202). Lluer (Carduelis spinus)
Els dies 22 i 29/02/20, almenys dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: GENER/2020


(2). Calàbria grossa (Gavia immer)
El 03/01/20, encara l’individu de primer hivern front la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 31/01/20, un individu prop de la punta de Ses Mongetes, a Sant Feliu de Guíxols. (Pere Alzina Bilbeny)

La calàbria grossa (Gavia immer), el 02/01/20. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
El 10/01/20 un individu va del port de Sant Feliu de Guíxols a can Rius. (Carlos Alvarez Cros)
L’11/01/20 un individu prop de Les Sofreres, a Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
L’01/01/20, un individu prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Rosa Matesanz Torrent)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, amb un màxim de quatre individus els dies 05, 09, 11, 12, 13, 14 i 17/01/20. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros, Manuel Caamaño Torres, Núria Formatger Masferrer, Pili Royo Regueiro, Rosa Matesanz Torrent)
El 31/01/20, al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, encara l’individu marcat (WC4) a la Comunitat Valenciana. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros)
El 04/01/20, un individu prop d’Els Escuts, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 05, 12, 16 i 27/01/20, un individu prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; el 30/01/20 dos. (Carlos Alvarez Cros)
El 05/01/20, un individu prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Núria Formatger Masferrer)

El bernat pescaire (Ardea cinerea) marcat, el 02/01/20. Foto: Manel Alvarez Cros.

(25). Ànec griset (Anas strepera)
Els dies 03 i 04/01/20, una femella al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

L’ànec griset (Anas strepera)­, el 03/01/20.

(26). Xarxet (Anas crecca)
Els dies 02, 04, 27, 29 i 31/01/20 una parella a la bassa del Dofí; els dies 09, 10 i 11/01/20 dues, els dies 13 i 15/01/20 dues femelles, el 24/01/20 un mascle. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Pili Royo Regueiro, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 03, 05, 15, 17, 25, 29 i 30/01/20, dues parelles al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 04, 06, 09, 11 i 18/01/20 una, el 12/01/20 tres femelles i dos mascles, el 14/01/20 tres femelles i un mascle, el 16/01/20 dues femelles i un mascle, el 24/01/20 una femella i dos mascles, els dies 26 i 27/01/20 dues femelles i trers mascles, el 31/01/20 tres parelles. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Manuel Caamaño Torres, Pili Royo Regueiro, Rosa Matesanz Torrent)

Els xarxets (Anas crecca), el 02/01/20. Foto: Manel Alvarez Cros.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
El 31/01/20, encara la parella al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 06/01/20 almenys un mascle. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Manuel Caamaño Torres, Pili Royo Regueiro, Rosa Matesanz Torrent)

La parella d’ànec cullerot (Anas clypeata), el 02/01/20. Foto: Manel Alvarez Cros.

(40′). Astor (Accipiter gentilis)
L’11/01/20 un individu a Castell d’Aro. (Josep Ma Bas Lay)
El 16/01/20 un individu sobre la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Oriol Soler Ferrer)

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 06/01/20 un individu a la bassa del Dofí. (Núria Formatger Masferrer)
El 12/01/20, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/01/20, un individu prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

L’esparver (Accipiter nisus), el 06/01/20. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Del 02 al 16/01/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 11 i 24/01/20 dos. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Pili Royo Regueiro, Rosa Matesanz Torrent)
El 06/01/20 un individu a la bassa del Dofí. (Núria Formatger Masferrer)
El 13/01/20, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’institut de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

El becadell comú (Gallinago gallinago), el 02/01/20. Foto: Manel Alvarez Cros.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 16/01/20, un individu al Ridaura, a l’alçada de la depuradora de Castell d’Aro i a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Fabró Marcet)

La xivita (Tringa ochropus), el 16/01/20. Foto: Jaume Fabró Marcet.

(88). Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Del 09 a l’11/01/20, dinou individus al port de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Els dies 10, 11 i 29/01/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Pili Royo Regueiro)
L’11/01/20, un individu al port de Sant Feliu de Guíxols. (Gerard Ramionet Genoher, Núria Formatger Masferrer)
Els dies 12, 25 i 30/01/20, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(114). Puput (Upupa epops)
El 04/01/20, un individu a Punta Prima. (Adrián Pina Hidalgo)
Els dies 04 i 13/01/20, dos individus a la desembocadura del Ridaura; els dies 10 i 17/01/20 un. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros)
El 17/01/20, tres individus a Santa Cristina d’Aro. (Marcel Gallardo)
El 18/01/20, un individu a l’abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(117′). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 31/01/20, un individu prop del Tennis d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(198). Pinsà mec (Fringilla montifringilla)
El 03/01/20, encara diversos individus prop d’Els Escuts, a Panedes, Llagostera (Carlos Alvarez Cros, Jordi Soler Ramionet).

Un dels pinsans mecs (Fringilla montifringilla), el 03/01/20.

(1). Ànec mut (Cairina moschata var. domestica)
El 03/01/20, encara l’individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros)

L’ànec mut (Cairina moschata var. domestica), el 02/01/20. Foto: Manel Alvarez Cros.

(1””). Tórtora domèstica (Streptopelia risoria)
El 13/01/20, un individu a can Juanals, a les Eroles, a Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

Zifid de Cuvier (Ziphius cavirostris)
El 23/01/20, el temporal deixà al descobert unes antigues restes d’un individu a cala Rovira, a Platja d’Aro: primera citació d’aquesta espècie a la vall del Ridaura. (Policia Municipal de Castell-Platja d’Aro)

El crani del zifid de Cuvier (Ziphius cavirostris), el 24/01/20. Foto: Esther Callol.