Els ocells de la vall del Ridaura

A aquest noticiari mensual del web dels ocells de la vall del Ridaura, trobareu les observacions més interessants d’ocells i d’altres grups d’organismes.GENER, FEBRER

També podeu veure les dels anys:
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i
2020
.

En vermell les observacions de noves espècies i en blau les observacions d’evidències de cria de noves espècies.

Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: FEBRER/2021

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 05, 06, 16 i 19/02/21, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 17/02/21 tres, el 18/02/21 dos. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
Els dies 06, 16 i 20/02/21, un individu a la desembocadura del Ridaura; el 21/02/21 dos. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)
El 15/02/21, un individu a Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)

El martinet blanc (Egretta garzetta), el 05/02/21.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, amb un màxim de tres individus els dies 06, 16 i 20/02/21. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Josep Massó)
El 06/02/21, al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, encara l’individu marcat (WC4) a la Comunitat Valenciana. (Carlos Alvarez Cros)
El 06/02/21, dos individus a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
El 10/02/21, un individu a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

El bernat pescaire (Ardea cinerea) marcat, el 06/02/20.

(24). Ànec xiulador (Anas penelope)
El 23/02/21, continua la femella al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)

L’ànec xiulador (Anas penelope)­. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(26). Xarxet (Anas crecca)
El 21/02/21, continua la presència a la bassa del Dofí, amb un màxim, el 02/02/21, de cinc femelles i dos mascles. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
El 02/02/21, dues femelles al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 05 i 23/02/21 dues femelles i un mascle, els dies 13, 16 i 17/02/21 una femella i un mascle, el 14/02/21 tres femelles i dos mascles, els dies 19, 20 i 21/02/21 quatre femelles i dos mascles. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)

Una de les femelles de xarxet (Anas crecca), el 06/02/21.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
El 16/02/21 continua la presència de la parella al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 05, 06, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 i 23/02/21 dues femelles i un mascle. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)

Els ànecs cullerots (Anas clypeata), el 05/02/21.

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 05/02/21, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)
L’11/02/21, un individu atropellat a la C-65, a l’alçada del restaurant Els Tinars. (Rosa Matesanz Torrent)
El 14/02/21, un individu a Panedes. (Carlos Alvarez Cros)

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 10/02/21, quatre individus prop del Tennis d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 20, 21 i 23/02/21, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

El becadell comú (Gallinago gallinago), el 21/02/21.

(105). Gamarús (Strix aluco)
El 06/02/21, dos individus a les costes de Panedes. (Jordi Soler Ramionet)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Els dies 05 i 06/02/21, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 05 i 06/02/21, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
El 06/02/21, un individu a la riera Banyaloca, a l’alçada de sant Ampèlit, Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)
El 15/02/21, un individu a Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)

(117′). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 23/02/21 un individu a la bassa del Dofí. (Joep Massó Arnau)

(126). Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)
El 07/02/21, nou individus a la desembocadura del Ridaura; primera i molt primerenca citació prenupcial. (Josep Ma Bas Lay)

(173). Reietó (Regulus regulus)
L’01/02/21, dos individus a la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)

(181′). Pica-soques blau (Sitta europaea)
El 06/02/21, dos individus a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)
El 20/02/21, un individu al Ridaura, a l’alçada de la costa de l’Alou. (Carlos Alvarez Cros)

(196′). Pardal roquer (Petronia petronia)
Els dies 13 i 14/02/21, no menys de deu individus a Panedes; el 20/02/21 sis, el 21/02/21 quatre. (Carlos Alvarez Cros, Jordi Soler Ramionet)

Un dels pardals roquers (Petronia petronia), el 14/02/21.

(202). Lluer (Carduelis spinus)
El 06/02/21, diversos individus a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

Llúdriga (Lutra lutra)
Durant tot el mes, presència d’una parella al tram final del Ridaura. (Jaume Ramot García)

Una de les llúdrigues (Lutra lutra.). Fotograma d’un vídeo: Jaume Ramot García.

Rajada vestida (Leucoraja noveus)
El 02/02/21 un individu a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols; nova espècie de peix a les aigües de la vall del Ridaura. (Dani Diez)

La rajada vestida (Leucoraja noveus). Foto: Dani Diez.

(Armina tigrina)
El 02/02/21 un individu a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols; nova espècie d’opistobranqui a les aigües de la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

Armina tigrina. Foto: Xavier Salvador Costa.

(Sipunculus nudus)
El 06/02/21 un individu a Sant Feliu de Guíxols; nova espècie a les aigües de la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

Sipunculus nudus. Foto: Xavier Salvador Costa.

(Eunice dubitata)
El 08/02/21 un individu a Sant Feliu de Guíxols; nova espècie de poliquet a les aigües de la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

Eunice dubitata. Foto: Xavier Salvador Costa.

(Dasybranchus gajolae)
El 08/02/21 un individu a Sant Feliu de Guíxols; nova espècie de poliquet a les aigües de la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

Dasybranchus gajolae. Foto: Xavier Salvador Costa.

(Petta pusilla)
El 13/02/21 un individu a Sant Feliu de Guíxols; nova espècie de poliquet a les aigües de la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

Petta pusilla. Foto: Xavier Salvador Costa.

(Armandia polyophthalma)
El 13/02/21 un individu a Sant Feliu de Guíxols; nova espècie de poliquet a les aigües de la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

Armandia polyophthalma. Foto: Xavier Salvador Costa.

(Rissoa monodonta)
El 13/02/21 un individu a Sant Feliu de Guíxols; nova espècie de mol·lusc a les aigües de la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

Rissoa monodonta. Foto: Xavier Salvador Costa.

(Beroe forskalii)
El 16/02/21 un individu d’aquesta espècie de ctenòfor a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols; nova espècie a les aigües de la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

Beroe forskalii. Foto: Xavier Salvador Costa.

(Aplidium punctum)
El 16/02/21 observat a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols; nova espècie de tunicat a les aigües de la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

Aplidium punctum. Foto: Xavier Salvador Costa.

(Podocerus variegatus)
El 16/02/21 observat a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols; nova espècie d’amfípode a les aigües de la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

Podocerus variegatus. Foto: Xavier Salvador Costa.

(Hydroides ezoensis)
El 16/02/21 observat a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols; nova espècie de poliquet a les aigües de la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

Hydroides ezoensis. Foto: Xavier Salvador Costa.

(Natatolana borealis)
El 16/02/21 observat a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols; nova espècie de crustaci a les aigües de la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

Natatolana borealis. Foto: Xavier Salvador Costa.


Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: GENER/2021

(11). Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis)
El 02/01/21, a Alcúdia (Mallorca), es troba el cadàver d’un individu atrapat a una xarxa de pesca. Aquest ocell havia estat anellat (K94) a Calella i equipat amb un GPS, la qual cosa havia permès saber que havia visitat el litoral de la vall. (Josep Ma Bas Lay).

El corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis) marcat.

El 08/01/21, a la platja de Sant Feliu de Guíxols, s’observa un individu anellat (K95) a Calella i equipat amb un GPS el 29/09/20. Aquest ocell protagonitzà un comportament curiós, ja que va regurgitar un gran “paquet” de peixos i, després, se’ls anà menjant de mica en mica. (Rosa Matesanz Torrent)

El corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis) marcat K95. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

El 08/01/21, a la cala del Vigatà de Sant Feliu de Guíxols, s’observa un individu anellat (E32) a Arenys de Mar el 10/12/18. (Rosa Matesanz Torrent)

El corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis) marcat E32. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

El 16/01/21, a la punta d’en Pau de S’Agaró, s’observa un individu anellat (K62). (Núria Formatger Masferrer)

El corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis) marcat K62. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
El 05/01/21, un individu a la punta d’en Pau, a S’Agaró. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 10, 17 i 23/01/21, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 31/01/21 dos. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
Els dies 16, 21, 22 i 23/01/21, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 16/01/21, un individu als Secaïns, a Sant Feliu de Guíxols. (Josep Vidal Oliveras, Carlos Alvarez Cros)

El martinet blanc (Egretta garzetta), el 22/01/21. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, amb un màxim de sis individus els dies 06, 16 i 17/01/21. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Marcel Gallardo Arévalo, Rosa Matesanz Torrent)
El 30/01/21, al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, encara l’individu marcat (WC4) a la Comunitat Valenciana. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 02, 04 i 17/01/21, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 16 i 23/01/21, un individu a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet, Carlos Alvarez Cros)

El bernat pescaire (Ardea cinerea) marcat, l’01/01/20.

(24). Ànec xiulador (Anas penelope)
Del 19 al 31/01/21, una femella al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)

L’ànec xiulador (Anas penelope)­. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(26). Xarxet (Anas crecca)
El 30/01/21 continua la presència a la bassa del Dofí, amb un màxim, els dies 03, 05, 17 i 19/01/21, de set femelles i dos mascles. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
El 10/01/21, dues femelles i un mascle al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

Alguns dels xarxets (Anas crecca), l’01/01/21.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
El 27/01/21 continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro de dues femelles i un mascle; els dies 11, 19, 21, 29, 30 i 31/01/21, almenys una parella. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Marcel Gallardo Arévalo, Rosa Matesanz Torrent)

L’ànec cullerot (Anas clypeata), l’01/01/21.

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 02/01/21, un individu a Panedes. (Antoni Mariné, Andreu Duclau)
L’11/01/21, un individu a Castell d’Aro. (Jaume Ramot García)
Els dies 17, 19 i 23/01/21 un individu prop de la bassa del Dofí, a Castell d’Aro. (Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)

L’esparver (Accipiter nisus), el 17/01/21. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
L’01/01/21, un individu a Panedes. (Carlos Alvarez Cros)

El falcó pelegrí (Falco peregrinus).

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 05/01/21, tres individus a les Eroles, a Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 24/01/21, dos individus prop del Tennis d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(65). Fredeluga (Vanellus vanellus)
El 16/01/21 un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer, Gerard Ramionet Genoher)

La fredeluga (Vanellus vanellus). Foto: Núria Formatger Masferrer.

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 02, 03, 17, 21, 22, 23 i 30/01/21, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 05/01/21 dos, els dies 11 i 16/01/21 tres. (Núria Formatger Masferrer, Marcel Gallardo Arévalo, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 03 i 13/01/21, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Jaume Fabró Marcet, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 15 i 17/01/21, dos individus a la desembocadura del Ridaura; el 16/01/21, un, el 19/01/21 quatre. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 16/01/21, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR. (Carlos Alvarez Cros)

El becadell comú (Gallinago gallinago), el 02/01/21. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 21/01/21, cinc individus a la desembocadura del Ridaura; el 22/01/21 onze. (Rosa Matesanz Torrent)
El 23/01/21, un individu a Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)

(86”’?). Gavià caspi? (Larus cachinnans)?
El 02/01/21, no menys de tres individus a l’abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

Un dels gavians caspis (Larus cachinnans).

Un altre dels gavians caspis (Larus cachinnans).

Un altre dels gavians caspis (Larus cachinnans).

(88). Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
El 07/01/21, cinquanta-un individus al port de Sant Feliu de Guíxols; xifra rècord a la vall. (Rosa Matesanz Torrent, Gerard Ramionet Genoher)

Alguns dels xatracs becllarg (Sterna sandvicensis). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

Entre els xatracs n’hi havia un d’anellat amb anella de plàstic de lectura a distància de color verd amb inscripció (IPV) blanca. Molt probablement es tracti d’un ocell marcat prop de la Saline di Comacchio, al delta del Po, a Itàlia. (Rosa Matesanz Torrent)

El xatrac becllarg (Sterna sandvicensis) marcat. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(98). Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
El 06/01/21, un individu ja al niu a Santa Cristina d’Aro; data de cria molt primerenca. (Quim Porta)

La tórtora turca (Streptopelia decaocto). Foto: Quim Porta.

(105). Gamarús (Strix aluco)
El 04/01/21, dos individus entre Castell d’Aro i Mas Nou. (Eudald Pujol Buxó)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
El 23/01/21, continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 02/01/21, un individu a Panedes. (Antoni Mariné)
Els dies 03 i 04/01/21, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros)
El 07/01/21, un individu al port de Sant Feliu de Guíxols. (Gerard Ramionet Genoher)
El 16/01/21, un individu al Ridaura. (Núria Formatger Masferrer)
El 17/01/21, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR. (Carlos Alvarez Cros)

El blauet (Alcedo atthis), el 02/01/21. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(114). Puput (Upupa epops)
El 02/01/21, un individu prop de can Duran del Gatellar. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 03 i 19/01/21, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Marcel Gallardo Arévalo, Rosa Matesanz Torrent)
El 16/01/21, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR. (Carlos Alvarez Cros)
El 31/01/21, un individu prop del càmping Ridaura, a Santa Cristina d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)

(117′). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 02/01/21 un individu a Romanyà de la Selva. (Francina Turon)
El 24/01/21, dos individus a Solius. (Núria Formatger Masferrer)

Un dels picots garsers petits (Dendrocopos minor), el 24/01/21. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(173). Reietó (Regulus regulus)
El 08/01/21, dos individus a la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)

Un dels reietons (Regulus regulus). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(181′). Pica-soques blau (Sitta europaea)
El 16/01/21, dos individus a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

(196′). Pardal roquer (Petronia petronia)
El 23/01/21, no menys de set individus a Panedes; el 30/01/21, no menys de sis. (Carlos Alvarez Cros)

Un dels pardals roquers (Petronia petronia), el 30/01/21.

(202). Lluer (Carduelis spinus)
El 02/01/21 quatre individus al SOCC de Romanyà de la Selva. (Francina Turon)

Somereta de muntanya (Ephippiger diurnus)
El 31/01/21 un individu (probablement un mascle adult) al mirador de Pedralta, a Santa Cristina d’Aro; citació de gran interès, ja que es produeix totalment fora de la fenologia coneguda de l’espècie. (Naira Gallardo, Marc Roman)

La somereta de muntanya (Ephippiger diurnus). Foto: Naira Gallardo.

Flaccisagitta enflata
El 08/01/21 un individu d’aquesta espècie de quetognat a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols; nova espècie a les aigües de la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

La Flaccisagitta enflata. Foto: Xavier Salvador Costa.

Salpa (Thetys vagina)
El 08/01/21 dos individus juvenils a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols; nova espècie a les aigües de la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

Una de les salpes (Thetys vagina). Foto: Xavier Salvador Costa.

(Vibilia propincua)
El 08/01/21, a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols, dins les salpes, s’observa alguns individus d’aquests diminuts crustacis; nova espècie a les aigües de la vall del Ridaura, que sembla que no ha estat citada a la costa espanyola. (Xavier Salvador Costa)

Vibilia propincua. Foto: Xavier Salvador Costa.

Xaiva biguttata
El 16/01/21 un individu d’aquesta espècie a la cala Maset de Sant Feliu de Guíxols; nova espècie a les aigües de la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

Xaiva biguttata. Foto: Xavier Salvador Costa.

(Amphictene auricoma)
El 02/01/21 un individu a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols; nova espècie de poliquet a les aigües de la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

Amphictene auricoma. Foto: Xavier Salvador Costa.

(Amphiduroa fuscescens)
El 30/01/21 un individu a cala Crancs, Sant Feliu de Guíxols; nova espècie de poliquet a les aigües de la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

Amphiduroa fuscescens. Foto: Xavier Salvador Costa.

(Glycera sp.)
El 27/01/21 un individu del poliquet del gènere Glycera, alliberant esperma a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols; nou gènere de poliquet a les aigües de la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

Glycera sp. Foto: Xavier Salvador Costa.

(Leucocephalonemertes aurantica)
El 27/01/21 un individu a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols; nova espècie de nemertí a les aigües de la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

Leucocephalonemertes aurantica. Foto: Xavier Salvador Costa.

(Heteranomia squamula)
El 29/01/21 un individu a les roques de levant de la badia de Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols; nova espècie de mol·lusc a les aigües de la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

Heteranomia squamula. Foto: Xavier Salvador Costa.