Els ocells de la vall del Ridaura

A aquest noticiari mensual del web dels ocells de la vall del Ridaura, trobareu les observacions més interessants d’ocells i d’altres grups d’organismes.

* Cornella emmantellada (Corvus cornix)


GENER, FEBRER

També podeu veure les dels anys:
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023.

En vermell les observacions de noves espècies i en blau les observacions d’evidències de cria de noves espècies.

Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: FEBRER/2024

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
El 14/02/24, Un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera i molt primerenca citació de l’any. (Antoni Mariné)

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 01, 03, 04, 05, 09, 10, 12, 16, 17 i 18/02/24, un individu a la desembocadura del Ridaura; el 22/02/24 dos. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Manel Alvarez Cros)
El 22/02/24, continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, amb un màxim de sis el 15/02/24. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Josep Maria Flores Buch, Manel Alvarez Cros, Xavier Tomás Gimeno, Antoni Mariné)
El 09/02/24, dos individus a l’escollera del Club Nàutic de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

El martinet blanc (Egretta garzetta), l’01/02/24.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
El 22/02/24, continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, amb un màxim de tres el 17/02/24. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Josep Maria Flores Buch, Manel Alvarez Cros, Antoni Mariné, Xavier Tomás Gimeno)

Un dels bernats pescaires (Ardea cinerea), l’01/02/24.

(21). Cigne mut (Cygnus olor)
Els dies 08 i 09/02/24, un individu adult al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Antoni Mariné)

El cigne mut (Cygnus olor), el 09/02/24. Foto: Manel Alvarez Cros.

(26). Xarxet (Anas crecca)
El 22/02/24, encara les dues femelles al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Antoni Mariné, Xavier Tomás Gimeno)

Els xarxets (Anas crecca).

(30). Ànec cullerot (Spatula clypeata)
El 02/02/24, encara la femella al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

L’ànec cullerot (Anas clypeata), l’01/02/24.

(41). Esparver (Accipiter nisus)
L’01/02/24, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR. (Carlos Alvarez Cros)

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
El 15/02/24, un individu a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

El falcó pelegrí (Falco peregrinus). Fotograma d’un vídeo: Jordi Soler Ramionet.

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 01, 04, 11, 16 i 18/02/24, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 02, 03, 09, 10 i 12/02/24 almenys un. (Carlos Alvarez Cros, Xavier Tomás Gimeno)
El 03/02/24, dos individus a la bassa del Dofí de Castell d’Aro; el 09/02/24 un. (Carlos Alvarez Cros, Xavier Tomás Gimeno)
El 05/02/24, dos individus a la desembocadura del Ridaura; el 18/02/24 nou. (Rosa Matesanz Torrent)

Els becadells comuns (Gallinago gallinago), l’01/02/24.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 03/02/24, un individu a la bassa de costat del restaurant can Panedes. (Jordi Soler Ramionet)

La xivita (Tringa ochropus). Foto: Jordi Soler Ramionet.

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Els dies 03, 04, 07, 11, 12, 16, 17 i 18/02/24, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 09/02/24 dos. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Josep Maria Flores Buch, Antoni Mariné, Xavier Tomás Gimeno)
El 10/02/24, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(117′). Picot garser petit (Dryobates minor)
Els dies 10, 11, 12 i 14/02/24, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 18/02/24, dos individus al comal de la Coma, a Castell d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

El picot garser petit (Dryobates minor), el 10/02/24.

(126). Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)
El 09/02/24, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació de l’any. (Xavier Tomás Gimeno)

L’oreneta cuablanca (Delichon urbicum). Foto: Xavier Tomás Gimeno.

(183). Teixidor (Remiz pendulinus)
El 05/02/24, dos individus a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)

Un dels teixidors (Remiz pendulinus). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(191′) Cornella emmantellada (Corvus cornix)
El 10/02/24, encara l’individu prop de Llagostera Residencial. (Joan Cortés Olea, Jordi Soler Ramionet)

La cornella emmantellada (Corvus cornix), el 02/02/24. Fotograma d’un vídeo: Jordi Soler Ramionet.

(196′). Pardal roquer (Petronia petronia)
El 02/02/24, no menys de tres individus a un camp llaurat, prop de la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)

Un dels pardals roquers (Petronia petronia).

(208). Sit negre (Emberiza cia)
El 04/02/24, un individu a la pedrera d’en Sitja, al comal de la Coma de Castell d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

El sit negre (Emberiza cia). Foto: Rosa Matesanz Torrent.


Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: GENER/2024

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 01, 03, 05, 07, 12, 18, 20, 26 i 27/01/24, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Josep Maria Flores Buch, Oriol Cabrero)
Els dies 01, 13, 20 i 25/01/24, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 07, 12, 18 i 30/01/24 dos, El 30/01/024 tres. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Josep Maria Flores Buch, Oriol Cabrero, Xavier Tomás Gimeno, Antoni Mariné)
El 06/01/24, un individu a les defenses del port de Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 12 i 14/01/24, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 13, 20 i 21/01/23, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR. (Carlos Alvarez Cros, Josep Maria Flores Buch)
El 13/01/24, un individu en vol, , costa amunt, front la punta d’en Bosch, a Sant Feliu de Guíxols. (Jaume Ramot García)
El 26/01/24, un individu al litoral de Sant Feliu de Guíxols. (Cristina Rodríguez)

El martinet blanc (Egretta garzetta), el 12/01/24, a la bassa del Dofí.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
El 31/01/24, continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, amb un màxim de tres individus els dies 12, 22 i 28/01/24. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Josep Maria Flores Buch, Xavier Tomás Gimeno, Albert López Prat, Oriol Cabrero, Antoni Mariné, Rosa Matesanz Torrent)
El 22/01/24, continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro i a la desembocadura del Ridaura, encara l’individu marcat (WC4) a la Comunitat Valenciana. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 01, 02, 05, 07, 12 i 13/01/24, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Xavier Idígora Planas, Josep Maria Flores Buch)
El 03/01/24, dos individus a la desembocadura del Ridaura; els dies 04, 14, 15 i 19/01/24 un. (Carlos Alvarez Cros)
El 10/01/24, un individu a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

El bernat pescaire (Ardea cinerea) marcat, l’01/01/24.

(19). Cigonya blanca (Ciconia ciconia)
El 15/01/24, un individu sobre Romanyà de la Selva, en direcció al mar. (Alexis Herce)

(26). Xarxet (Anas crecca)
Els dies 02, 04 i 05/01/24, un mascle a la bassa del Dofí de Castell d’Aro; el 20/01/24 una femella. (Carlos Alvarez Cros, Xavier Idígora Planas, Núria Formatger Masferrer)
Els dies 03, 07 i 11/01/24, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; del 12 al 15/01/24 una parella, el 18/01/24 una femella, els dies 28, 30 i 31/01/24 dues. (Carlos Alvarez Cros, Josep Maria Flores Buch, Xavier Tomás Gimeno, Oriol Cabrero, Rosa Matesanz Torrent)

El xarxet (Anas crecca), l’01/12/23 a la bassa del Dofí.

(30). Ànec cullerot (Spatula clypeata)
El 03/01/24, encara el mascle al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, del 18 al 31/01/24 hi ha una femella. (Carlos Alvarez Cros, Josep Maria Flores Buch, Núria Formatger Masferrer, Joan Gil Vergés, Xavier Tomás Gimeno, Rosa Matesanz Torrent, Xavier Idígora Planas)

L’ànec cullerot (Anas clypeata), l’01/01/24.

(37). Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
El 09/01/24, un juvenil al Mas Nou de Castell-Platja d’Aro; excepcional dada per l’espècie, en data hivernal (Alexis Herce)

L’àguila marcenca (Circaetus gallicus). Fotograma d’un vídeo d’Alexis Herce.

(40′). Astor (Accipiter gentilis)
El 14/01/24, dos individus a Panedes. (Jordi Soler Ramionet)

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 08/01/23, un individu a Sant Feliu de Guíxols. (Aniol Negre Albertí)
El 13/01/24, un individu al comal de la Coma de Castell d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 14/01/24, un individu a Panedes. (Jordi Soler Ramionet)
Els dies 21 i 26/01/24, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Xavier Tomás Gimeno)
El 2701/23, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR. (Carlos Alvarez Cros)

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
El 13/01/24, un individu al litoral de Sant Feliu de Guíxols. (Jaume Ramot García)

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 01, 04, 07, 20, 23 i 26/01/24, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro; el 03/01/24 dos. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Josep Maria Flores Buch, Xavier Tomás Gimeno, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 04, 05, 13 i 15/01/24, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, els dies 14, 22 i 28/01/24 un. (Carlos Alvarez Cros, Josep Maria Flores Buch, Rosa Matesanz Torrent)

El becadell comú (Gallinago gallinago), el 03/12/23.

(72). Becada (Scolopax rusticola)
El 10/01/24, un individu a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

La becada (Scolopax rusticola). Foto: Jordi Soler Ramionet.

(82). Gavina capnegra (Ichthyaetus melanocephalus)
El 12/01/24, dos adults enfront la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Oriol Cabrero)

Una de les gavines capnegres (Ichthyaetus melanocephalus).

(88). Xatrac becllarg (Thalasseus sandvicensis)
El 06/01/24, no menys de vint-i-cinc individus a les defenses del port de Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)

(93). Gavot (Alca torda)
El 28/01/24, un individu posat a l’aigua, enfront la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
El 31/01/24, continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Josep Maria Flores Buch, Albert López Prat, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 03, 12, 18 i 19/01/24, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Josep Maria Flores Buch, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 06 i 13/01/24, un individu al port de Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)

(114). Puput (Upupa epops)
El 03/01/24, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Josep Maria Flores Buch)
El 03/01/24, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Josep Ma Flores Buch)
El 13/01/24, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Josep Ma Flores Buch)
El 20/01/24, un individu al comal de la Coma, a Castell d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(117′). Picot garser petit (Dryobates minor)
Els dies 07, 13, 20 i 27/01/24, un individu al comal de la Coma, a Castell d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(123). Roquerol (Ptyonoprogne rupestris)
El 31/01/24, no menys de dos-cents disset individus a l’edifici Sun Tower, a la desembocadura del Ridaura; xifra rècord a la Vall. (Carlos Alvarez Cros)

Els roquerols (Ptyonoprogne rupestris).

(181′). Pica-soques blau (Sitta europaea)
El 25/01/24, un individu prop de Mobles Mulà, a Santa Cristina d’Aro. (Jordi Faus)
El 30/01/24, dos individus al SOCC de la Baga de Montclar, a Santa Cristina d’Aro. ( Joan Cortés Olea)

(183). Teixidor (Remiz pendulinus)
L’01/01/24, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)

El teixidor (Remiz pendulinus). Foto: Núria Formatger Masferrer.

(191′) Cornella emmantellada (Corvus cornix)
El 28/01/24, encara l’individu prop de Llagostera Residencial. (Antoni Mariné, Andreu Duclau, Toni Alonso Jardí, Joan Ventura Linares, Carlos Alvarez Cros, Guillem Saguer Parés, Miquel Àngel Pérez-de-Gregorio Capella, Hubert Mas, Joan Cortés Olea, Jordi Soler Ramionet)

La cornella emmantellada (Corvus cornix), el 05/01/24. Foto: Antoni Mariné.

(202). Lluer (Spinus spinus)
El 30/01/24, sis individus al SOCC de la Baga de Montclar, a Santa Cristina d’Aro. ( Joan Cortés Olea)

(0 x 21). Cigne negre x cigne mut (Cygnus atratus x olor)
El 13/01/24, un individu al golf Costa Brava, a Santa Cristina d’Aro. Es tracta del mateix individu detectat a primers d’any al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. (Carlos Alvarez Cros, Josep Ma Flores Buch)

El cigne negre x cigne mut (Cygnus atratus x olor).


(1”’). Ànec de les Bahames (Anas bahamensis)
De l’11 al 14/01/24, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació d’aquesta espècie a la vall del Ridaura. El 15/01/24 és a la desembocadura del Ridaura. Probablement es tracti del mateix individu detectat als Parcs Naturals dels Aiguamolls de l’Empordà i del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. (Carlos Alvarez Cros, Josep Ma Flores Buch, Marc Julià Gallel, Antoni Mariné, Oriol Cabrero, Jordi Massoni Alemany)

L’ànec de les Bahames (Anas bahamensis), l’11/01/24.