Els ocells de la vall del Ridaura

A aquest noticiari mensual del web dels ocells de la vall del Ridaura, trobareu les observacions més interessants d’ocells i d’altres grups d’organismes.


* Becplaner (Platalea leucorodia)
* Xoriguer petit (Falco naumanni)
* Fraret (Fratercula arctica)
* Cucut reial (Clamator glandarius)
* Mussol emigrant (Asio flammeus)
* Terrerola vulgar (Calandrella brachydactyla)
* Merla de pit blanc (Turdus torquatus)
* Bosqueta icterina (Hippolais icterina)
* Estornell rosat (Pastor roseus) 30/05/21, 06/06/21

GENER, FEBRER, MARÇ, ABRIL, MAIG, JUNY

També podeu veure les dels anys:
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i
2020
.

En vermell les observacions de noves espècies i en blau les observacions d’evidències de cria de noves espècies.

Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: JUNY/2021

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Els dies 02, 03 i 04/06/21, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 07/06/21 dos. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)

El martinet de nit (Nycticorax nycticorax), el 02/06/21.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
L’01/06/21, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 06/06/21 un. (Josep Massó Arnau, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 02 i 03/06/21, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)

El martinet blanc (Egretta garzetta), el 02/06/21.

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
El 10/06/21, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

L’agró roig (Ardea purpurea).

(47). Falcó mostatxut (Falco subbuteo)
L’01/06/21, un individu a Bujonis, Sant Feliu de Guíxols. (Toni Strubell Trueta)

(50). Guatlla (Coturnix coturnix)
El 02/06/21, tres individus a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
El 04/06/21, tres individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 07/06/21 un. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)
El 07/06/21, dos individus a la platja Gran de Platja d’Aro; els dies 10 i 12/06/21, a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Josep Ma Bas Lay)

Els cames-llargues (Himantopus himantopus)­.

(84). Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus)
El 10/06/21, un immadur a la desembocadura del Ridaura; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

La gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus)­.

(85′). Gavina corsa (Larus audouinii)
El 03/06/21, un individu en vol, costa amunt, front la punta de ses Mongetes, a Sant Feliu de Guíxols. (Pere Alzina i Bilbeny)

(86”’?). Gavià caspi? (Larus cachinnans)?
El 12/06/21, un individu de segon any a l’abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

El gavià caspi (Larus cachinnans).

(113). Gaig blau (Coracias garrulus)
El 06/06/21, un individu a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

(117′). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
Els dies 01 i 02/06/21, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 07/06/21, un individu a can Llaurador, a Santa Cristina d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(192′) Estornell rosat (Pastor roseus)
L’01/06/21 cinc individus a Panedes, a Llagostera; el 02/06/21 tres. (Miguel Ángel Fuentes Rosúa, Gerard Dalmau Bonet, Jordi Soler Ramionet, Joan Goy, Carlos Alvarez Cros)
El 06/06/21, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; segona citació d’aquesta espècie a la vall. (Marc Julià Gallel)

Quatre dels estornells rosats (Pastor roseus), l’01/06/21. Foto: Miguel Ángel Fuentes Rosúa

Els dos estornells rosats (Pastor roseus), el 06/06/21. Foto: Marc Julià Gallel.

(196′). Pardal roquer (Petronia petronia)
El 08/06/21, diversos individus a la colònia de cria entre Mobles Mulà i can Pata. (Carlos Alvarez Cros)

Uns dels pardals roquers (Petronia petronia), el 08/06/21.

Blanqueta de la mitja lluna (Pieris mannii)
El 08/06/21, un mascle a Sant Benet, a Sant Feliu de Guíxols. (Miguel Ángel Fuentes Rosúa)

La blanqueta de la mitja lluna (Pieris mannii). Foto: Miguel Ángel Fuentes Rosúa


Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: MAIG/2021

(6). Baldriga cendrosa (Calonectris diomedea)
El 02/05/21, uns trentena d’individus front Sant Feliu de Guíxols; primera citació de l’any. (Rosa Matesanz Torrent)

(12). Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Els dies 10 i 13/05/21, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
L’11/05/21, un mascle a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)
El 23/05/21, un individu a la bassa del Dofí. (Núria Formatger Masferrer)

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Els dies 01, 02 i 06/05/21, cinc individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 03/05/21 set, el 04/05/21 sis, el 05/05/21 cinc, els dies 07, 08, 09, 12, 13, 15, 24 i 27/05/21 tres, els dies 11, 16 i 24/05/21 quatre, els dies 14, 17, 18, 20, 21, 22, 25 i 28/05/21 dos, els dies 19, 23, 29 i 30/05/21 un. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Josep Massó Arnau, Rosa Matesanz Torrent, Manel Alvarez Cros, Josep Barbarà)
Els dies 09 i 30/05/21, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

Un dels martinets de nit (Nycticorax nycticorax), el 02/05/21.

(14). Martinet ros (Ardeola ralloides)
Els dies 01, 15, 17, 18, 20, 21 i 23/05/21, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 02, 05, 06, 08, 12 i 13/05/21 tres, els dies 03, 09 i 11/05/21 quatre, el 04/05/21 cinc, els dies 07, 10 i 14/05/21 dos. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Gerard Ramionet Genoher, Josep Massó Arnau, Rosa Matesanz Torrent, Manel Alvarez Cros, Josep Barbarà, Josep Ma Bas Lay)

Un dels martinets rossos (Ardeola ralloides), el 02/05/21.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
L’01/05/21, tres individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 02/05/21 quatre, els dies 03, 04, 06, 07, 08, 12, 15, 19, 23 i 27/05/21 un, els dies 09, 11 i 23/05/21 dos. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Manel Alvarez Cros, Jaume Campderròs Jordà)
Els dies 11, 22, 23, 27 i 28/05/21, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
El 17/05/21, un individu a la bassa del Dofí. (Rosa Matesanz Torrent)
El 24/05/21, cinc individus en vol, costa amunt, front cala Joana, a Sant Feliu de Guíxols. (Albert Compaña Sabrià)

Dos dels martinets blancs (Egretta garzetta), el 02/05/21.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
El 27/05/21, continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros)

El bernat pescaire (Ardea cinerea), el 05/05/21.

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
El 12/05/21, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)

L’agró roig (Ardea purpurea).

(23). Ànec blanc (Tadorna tadorna)
El 02/05/21, encara el mascle a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)

L’ànec blanc (Tadorna tadorna), l’01/05/21.

(31). Morell de cap roig (Aythya ferina)
El 10/05/21, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)

El morell de cap roig (Aythya ferina). Foto: Núria Formatger Masferrer.

(35). Milà negre (Milvus migrans)
El 16/05/21, no menys de quaranta-un individus a l’abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(36′). Voltor comú (Gyps fulvus)
El 07/05/21, s’observa fins a nou individus sobre Romanyà de la Selva. (Eduard Jou Ardiaca)

Els voltors comuns (Gyps fulvus). Foto: Eduard Jou Ardiaca.

(40). Esparver cendrós (Circus pygargus)
Els dies 03 i 04/05/21, dos individus a Panedes, Llagostera; els dies 05 i 16/05/21 un. (Jordi Soler Ramionet, Carlos Alvarez Cros)

L’esparver cendrós (Circus pygargus), el 16/05/21. Foto: Jordi Soler Ramionet.

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 16/05/21, un individu a Panedes. (Jordi Soler Ramionet)

(44”). Xoriguer petit (Falco naumanni)
El 04/05/21, una femella a Panedes, Llagostera; quarta citació d’aquesta espècie a la vall. (Joan Goy)

El xoriguer petit (Falco naumanni). Foto: Joan Goy.

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
El 02/05/21, dos individus a un penya-segat litoral, a llevant de Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 07/05/21, dos individus prop del mas Candell de Platja d’Aro. (Manel Alvarez Cros)
El 29/05/21, un individu a Panedes, Llagostera. (Jaume Albaigès)

(50). Guatlla (Coturnix coturnix)
Els dies 21 i 29/05/21, almenys un individu a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet, Jaume Albaigès)

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
Els dies 20, 22, 25 i 27/05/21, dos individus a la desembocadura del Ridaura; el 28/05/21 eren a la platja Gran de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
El 27/05/21, tres individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)

Un dels cames-llargues (Himantopus himantopus)­.

(63). Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Els dies 23 i 26/05/21, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)

El corriol gros (Charadrius hiaticula).

(77). Gamba-roja vulgar (Tringa totanus)
Del 02 al 10/05/21, un individu a la desembocadura del Ridaura; els dies 08 i 09/05/21 dos. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Oriol Marzo Vila, Josep Barbarà, Manel Alvarez Cros)

La gamba-roja vulgar (Tringa totanus)

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
Els dies 02 i 07/05/21, nou individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 03, 04, 09, 10, 11 i 19/05/21 un, els dies 06, 12 i 15/05/21 dos, el 14/05/21 tres, el 17/05/21 quatre. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Josep Barbarà, Manel Alvarez Cros, Josep Massó Arnau)
El 02/05/21, tres individus a la bassa entre can Barella i can Perera i dos més a la de la costa de l’Alou. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 05 i 07/05/21, un individu a la bassa del Dofí; el 08/05/21 dos. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)
El 07/05/21, cinc individus a la desembocadura del Ridaura; els dies 12, 13, 16 i 23/05/21 un. (Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)

Dues de les xivitones (Actitis hypoleucos), el 02/05/21, a Panedes.

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 27/05/21, un individu front cala Joana, a Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)

(85′). Gavina corsa (Larus audouinii)
El 02/05/21, quatre individus a les defenses del port de Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)
El 27/05/21, quatre individus front cala Joana, a Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)

Tres de les gavines corses (Larus audouinii). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(113). Gaig blau (Coracias garrulus)
Els dies 03 i 07/05/21, un individu a Panedes, Llagostera; el 04/05/21 tres, el 19/05/21 dos. (Jordi Soler Ramionet, Carlos Alvarez Cros)
El 20/05/21, un individu front el restaurant Les Panolles, a Solius, Santa Cristina d’Aro. (Jordi Soler Ramionet)

Un dels gaigs blaus (Coracias garrulus), el 04/05/21. Foto: Jordi Soler Ramionet.

(117′). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 29/05/21, un individu a Panedes, Llagostera. (Jaume Albaigès)

(141). Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
El 02/05/21, un mascle prop del mas Candell de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 02/05/21, un mascle a la punta del Mulà, a Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)

(144). Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
El 05/05/21, un mascle prop del mas Candell de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

El còlit gris (Oenanthe oenanthe), el 05/05/21.

(142). Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
El 02/05/21, no menys de set individus prop del mas Candell de Platja d’Aro; els dies 03 i 06/05/21 un, el 05/05/21 dos. (Carlos Alvarez Cros)
El 03/05/21, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 04 i 14/05/21 un. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 03/05/21, un individu prop del mas Patxot de Santa Cristina d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 03/05/21, cinc individus a Panedes, Llagostera; el 04/05/21 quatre. (Jordi Soler Ramionet)

Un dels bitxacs rogencs (Saxicola rubetra), el 02/05/21.

(153). Boscaler pintat gros (Locustella naevia)
El 19/05/21, un individu canta a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(158). Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
Els dies 02, 04, 05, 09 i 23/05/21, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Campderròs Jordà))
El 02/05/21, un individu prop del mas Candell de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 02/05/21, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR. (Carlos Alvarez Cros)
El 09/05/21, un individu a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

(159). Bosqueta icterina (Hippolais icterina)
El 30/05/21 un individu a Panedes, a Llagostera; espècie que no es citava a la vall del Ridaura des de 2016. (Miguel Ángel Fuentes Rosúa)

La bosqueta icterina (Hippolais icterina). Foto: Miguel Ángel Fuentes Rosúa.

(166). Tallareta vulgar (Sylvia communis)
El 02/05/21, no menys de set individus prop del mas Candell de Platja d’Aro; els dies 03, 04 i 05/05/21 un. (Carlos Alvarez Cros)

Dues de les tallaretes vulgars (Sylvia communis), el 02/05/21.

(175). Papamosques gris (Muscicapa striata)
Els dies 01, 04, 11 i 16/05/21, almenys dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 02 i 03/05/21 tres, els dies 05, 09, 10, 12, 13, 15, 20 i 21/05/21 un. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Josep Massó Arnau, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 01, 02, 03, 05, 10 i 12/05/21, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros)
El 02/05/21, un individu a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)
El 02/05/21, dos individus al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR; el 03/05/21 un. (Carlos Alvarez Cros)
El 02/05/21, un individu a la punta del Mulà, a Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)
El 02/05/21, un individu al carrer de les Eres de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)
El 03/05/21, un individu prop de les Eroles, a Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

Dos dels papamosques grisos (Muscicapa striata), el 02/05/21, al Ridaura.

(176). Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
Els dies 01, 02, 03 i 04/05/21, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 02/05/21, un individu a la punta del Mulà, a Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)
El 03/05/21, un individu prop de les Eroles, a Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(181′). Pica-soques blau (Sitta europaea)
El 13/05/21, no menys de dos nius actius al Ridaura, a l’alçada de la costa de l’Alou. (Rosa Matesanz Torrent)

(188). Capsigrany (Lanius senator)
El 02/05/21, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 03 i 05/05/21 un. (Carlos Alvarez Cros, Josep Massó Arnau)
El 02/05/21, un individu prop del mas Candell de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 02, 04 i 19/05/21, un individu prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; el 03/05/21 dos. (Carlos Alvarez Cros, Jordi Soler Ramionet)
El 29/05/21, no menys de cinc individus a Panedes, Llagostera. (Jaume Albaigès)

Un dels capsigranys (Lanius senator), el 02/05/21.

(191). Gralla (Coloeus monedula)
El 24/05/21, vuit individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Jaume Fabró Marcet)

Una de les gralles (Coloeus monedula). Foto: Jaume Fabró Marcet.

(192′) Estornell rosat (Pastor roseus)
El 30/05/21 dos individus a Panedes, a Llagostera; nova espècie a la vall del Ridaura. (Miguel Ángel Fuentes Rosúa)

Un dels estornells rosats (Pastor roseus). Foto: Miguel Ángel Fuentes Rosúa.

(196′). Pardal roquer (Petronia petronia)
Els dies 08 i 30/05/21, diversos individus a la colònia de cria (que comparteixen amb pardal comú), entre Mobles Mulà i can Pata. (Carlos Alvarez Cros)

Un dels pardals roquers (Petronia petronia), el 09/05/21.

(205). Durbec (Coccothraustes coccothraustes)
El 12/05/21, un individu recollint material per fer niu a Romanyà de la Selva, a Santa Cristina d’Aro. (Miguel Ángel Fuentes Rosúa)

Granoteta de punts o gripauet (Pelodytes punctatus)
El 16/05/21 diverses larves a la riera Banyaloca, a Llagostera; nova espècie d’amfibi a la vall del Ridaura. (Jordi Soler Ramionet, Eudald Pujol Buxó)

Les larves de granoteta de punts (Pelodytes punctatus). Foto: Eudald Pujol Buxó.


Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: ABRIL/2021

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Els dies 03, 04 i 13/04/21, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 07/04/21 set, els dies 09, 27 i 28/04/21 cinc, els dies 11, 17, 18, 19, 23 i 26/04/21 un, els dies 12 i 30/04/21 sis, els dies 15, 24 i 25/04/21 tres, el 29/04/21 nou (Carlos Alvarez Cros, Àlex Massana Pernias, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Marc Julià, Josep Barbarà, Marcel Gallardo Arévalo, Josep Massó Arnau)
El 12/04/21, dos individus a Castell d’Aro. (Josep Ma Bas Lay)
El 14/04/21, un individu a la riera de Sant Amanç, a Sant Feliu de Guíxols. (Eudald Pujol Buxó)

Els martinets de nit (Nycticorax nycticorax), el 03/04/21.

(14). Martinet ros (Ardeola ralloides)
Els dies 13, 23 i 25/04/21, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 27/04/21 nou, el 28/04/21 dos, el 29/04/21 cinc, el 30/04/21 quatre. (Rosa Matesanz Torrent, Josep Massó Arnau, Carlos Alvarez Cros, Pere Plans)
El 18/04/21, un individu a la bassa del costat del restaurant Can Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

El martinet ros (Ardeola ralloides), el 13/04/21. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 01, 08, 20, 22, 23 i 28/04/21, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 03, 04, 06, 14 i 24/04/21 tres, els dies 05, 11, 19 i 30/04/21 dos, el 07/04/21 divuit, els dies 09, 17, 18 i 29/04/21 quatre, el 12/04/21 setze, el 13/04/21 nou, el 27/04/21 vint, el 29/04/21 dotze. (Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Marcel Gallardo Arévalo, Àlex Massana Pernias, Marc Julià, Josep Barbarà, Jordi Vancells, Jordana Sainz-Rozas, Miguel Ángel Fuentes Rosúa, Josep Massó Arnau, Pere Plans)
Els dies 02 i 20/04/21, dos individus a la desembocadura del Ridaura; els dies 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12 i 18/04/21 un, el 09/04/21 tres. (Carlos Alvarez Cros, Àlex Massana Pernias)
El 22/04/21, un individu a la bassa del Dofí. (Josep Massó Arnau)

El martinet blanc (Egretta garzetta), l’01/04/21. Foto: Manel Alvarez Cros.

(16′). Agró blanc (Egretta alba)
El 02/04/21, dos individus en vol, costa amunt, front la punta d’en Bosch. (Jaume Ramot García)
El 04/04/21, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 06 i 18/04/21 un, el 07/04/21 quatre. (Manel Alvarez Cros, Àlex Lizano Mesa, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)

Un dels agrons blancs (Egretta alba), l’01/04/21­. Foto: Manel Alvarez Cros.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
El 30/04/21, continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, amb un màxim de deu individus els dies 04 i 07/04/21. (Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Àlex Massana Pernias, Marc Julià, Josep Barbarà, Marcel Gallardo Arévalo, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent, Josep Massó Arnau, Pere Plans)
Els dies 11, 19 i 25/04/21, un individu a Panedes, Llagostera; el 15/04/21 dos. (Carlos Alvarez Cros)

Un dels bernats pescaires (Ardea cinerea), l’01/04/21. Foto: Manel Alvarez Cros.

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
L’01/04/21, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació prenupcial. (Manel Alvarez Cros, Àlex Lizano Mesa, Núria Formatger Masferrer)
Els dies 02 i 04/04/21, deu individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 03, 12 i 13/04/21 dos, els dies 04, 10, 15, 20, 22, 23 i 30/04/21 un, el 07/04/21 vint-i-dos (xifra rècord a la vall), el 17/04/21 quatre, el 27/04/21 tres. (Àlex Lizano Mesa, Marcel Gallardo Arévalo, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Josep Massó Arnau, Miguel Ángel Fuentes Rosúa)

L’agró roig (Ardea purpurea), l’01/04/21­. Foto: Manel Alvarez Cros.

(19). Cigonya (Ciconia ciconia)
El 03/04/21, un individu prop de Llagostera Residencial, a Panedes. (Jordi Soler Ramionet)
El 18/04/21, un individu a Panedes. (Jordi Soler Ramionet)

La cigonya (Ciconia ciconia), el 18/04/21. Foto: Jordi Soler Ramionet.

(19”). Becplaner (Platalea leucorodia)
El 29/04/21, quatre individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; quarta citació d’aquesta espècie a la vall. (Carlos Alvarez Cros)

Els becplaners (Platalea leucorodia).

(23). Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Del 24 al 30/04/21, un mascle a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)

L’ànec blanc (Tadorna tadorna), el 24/04/21.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
El 12/04/21, continua la presència de la parella al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 03/04/21 el mascle. (Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Josep Barbarà)
De l’01 al 20/04/21, la parella també és a la desembocadura del Ridaura. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros, Àlex Massana Pernias, Rosa Matesanz Torrent, Josep Ma Bas Lay, Núria Formatger Masferrer)
El 09/04/21, la partella també és observada a la bassa del Dofí. (Núria Formatger Masferrer)

El mascle d’ànec cullerot (Anas clypeata), l’01/04/21. Foto: Manel Alvarez Cros.

(36). Milà reial (Milvus milvus)
El 04/04/21, un individu a l’abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 25/04/21, un individu a Panedes, Llagostera. (Miquel Àngel Pérez-de-Gregorio Capella)

El milà reial (Milvus milvus).

(38). Arpella vulgar (Circus aeruginosus)
Del 03 al 05/04/21, una femella al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Àlex Lizano Mesa, Àlex Massana Pernias, Carlos Alvarez Cros, Marc Julià)
El 03/04/21, dos individus prop de Llagostera Residencial, a Panedes. (Jordi Soler Ramionet)
El 03/04/21, un mascle a Panedes, Llagostera; els dies 28 i 29/04/21, una femella. (Àlex Lizano Mesa, Carlos Alvarez Cros)
El 04/04/21, vuit individus sedimentats a Panedes, Llagostera; els dies 05, 07, 11 i 25/04/21 un. (Jordi Soler Ramionet, Carlos Alvarez Cros)

L’arpella vulgar (Circus aeruginosus), el 03/04/21. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(40). Esparver cendrós (Circus pygargus)
El 12/04/21, un mascle a Panedes, Llagostera; el 13/04/21 una femella. (Jordi Soler Ramionet)
Els dies 17, 18 i 27/04/21, un individu a Panedes, Llagostera, el 26/04/21 un mascle i dues femelles, el 28/04/21 dues femelles, el 29/04/21 tres individus. (Jordi Soler Ramionet, Carlos Alvarez Cros)

L’esparver cendrós (Circus pygargus), el 17/04/21. Foto: Jordi Soler Ramionet.

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 03/04/21, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Marcel Gallardo Arévalo)

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
L’11/04/21, un individu a Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)

(50). Guatlla (Coturnix coturnix)
El 10/04/21, un individu prop del Tennis d’Aro; primera citació de l’any. (Jaume Ramot García)
Del 17 al 19/04/21, un individu prop dels mas Candell de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 28/04/21, un individu prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Rosa Matesanz Torrent)

(53). Polla pintada (Porzana porzana)
L’11/04/21, un individu a la bassa del Dofí; del 16 al 18/04/21 un altre. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)

La polla pintada (Porzana porzana), l’11/04/21.

(57). Fotja (Fulica atra)
El 30/04/21, sobserva els primers polls al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

La llocada de fotja (Fulica atra)­.

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
El 03/04/21, trenta-dos individus en vol front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols. (Josep Ma Bas Lay)
Els dies 03, 04, 07, 12 i 18/04/21, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 05/04/21 dos, els dies 06 i 10/04/21 tres. (Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Josep Barbarà, Jordi Vancells, Jordana Sainz-Rozas, Carlos Alvarez Cros, Marcel Gallardo Arévalo, Rosa Matesanz Torrent)
El 18/04/21, cinc individus a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Josep Ma Bas Lay, Núria Formatger Masferrer)

El cames-llargues (Himantopus himantopus), el 03/04/21­. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
Els dies 10 i 11/04/21, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

El corriol petit (Charadrius dubius)­.

(65”). Territ tresdits (Calidris alba)
El 30/04/21, un individu a la platja Gran de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

El territ tresdits (Calidris alba).

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 01, 05, 06, 07, 09, 11, 16, 17, 18, 19 i 25/04/21, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 12/04/21 tres, els dies 13, 20 i 23/04/21 dos. (Manel Alvarez Cros, Àlex Lizano Mesa, Carlos Alvarez Cros, Marc Julià, Rosa Matesanz Torrent, Josep Massó Arnau, Miguel Ángel Fuentes Rosúa)
Els dies 05, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 17 i 18/04/21, un individu a la bassa del Dofí. (Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)

El becadell comú (Gallinago gallinago), l’01/04/21. Foto: Manel Alvarez Cros.

(77). Gamba-roja vulgar (Tringa totanus)
Els dies 20 i 22/04/21, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Miguel Ángel Fuentes Rosúa, Jordi Soler Ramionet)

La gamba-roja vulgar (Tringa totanus), el 22/04/21­. Foto: Jordi Soler Ramionet.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
De l’01 al 03/04/21 i de l’11 al 12/04/21, sengles individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 19/04/21 dos, el 20/04/21 set. (Manel Alvarez Cros, Àlex Lizano Mesa, Marcel Gallardo Arévalo, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Marc Julià, Carlos Alvarez Cros, Miguel Ángel Fuentes Rosúa)
El 02/04/21, un individu al Ridaura, al pas de can Bada. (Carlos Alvarez Cros)
El 17/04/21, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

La xivita (Tringa ochropus), l’01/04/21­. Foto: Manel Alvarez Cros.

(80). Valona (Tringa glareola)
L’01/04/21, set individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; del 13 al 28/04/21 un; el 16/04/21 dos. (Manel Alvarez Cros, Àlex Lizano Mesa, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Miguel Ángel Fuentes Rosúa, Jordi Soler Ramionet)
Del 12 al 13/04/21, un individu a la bassa del Dofí. (Rosa Matesanz Torrent)
El 17/04/21, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

Algunes de les valones (Tringa glareola)­. Foto: Manel Alvarez Cros.

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
Els dies 01, 25 i 30/04/21, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 09, 19, 26 i 27/04/21 dos, del 14 al 20/04/21 un altre, els dies 23, 24 i 28/04/21 tres, el 29/04/21 quatre. (Àlex Lizano Mesa, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Pere Plans, Núria Formatger Masferrer, Pere Plans)
Els dies 16, 17, 18 i 28/04/21, un individu a la bassa del Dofí. (Josep Massó Arnau, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jaume Fabró Marcet)
Els dies 22, 24, 26, 27, 28 i 29/04/21, un individu a la desembocadura del Ridaura, els dies 23 i 25/04/21 dos. (Josep Massó Arnau, Carlos Alvarez Cros)
El 25/04/21, tres individus a la bassa de l’Alou. (Carlos Alvarez Cros)

La xivitona (Actitis hypoleucos), el 16/04/21. Foto: Josep Massó Arnau.

(90). Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
El 03/04/21, quatre individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 06/04/21 un, el 07/04/21 un altre, el 20/04/21 tres. (Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Miguel Ángel Fuentes Rosúa)

Un dels fumarells carablancs (Chlidonias hybrida), el 03/04/21. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(100). Cucut (Cuculus canorus)
El 03/04/21, un individu escoltat des de l’abocador de Solius i un altre a Panedes; primeres citacions de l’any. (Carlos Alvarez Cros, Jordi Soler Ramionet)

(106). Mussol banyut (Asio otus)
El 21/04/21, sentit a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)
El 30/04/21, es confirma la presència de dues llocades. (Jaume Ramot García, Jordi Soler Ramionet)

(107). Enganyapastors (Caprimulgus europaeus)
El 30/04/21, un individu a Panedes, Llagostera; primera citació prenupcial. (Jordi Soler Ramionet)

L’enganyapastors (Caprimulgus europaeus). Fotograma d’un vídeo: Jordi Soler Ramionet.

(111). Blauet (Alcedo atthis)
El 07/04/21, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(112). Abellerol (Merops apiaster)
El 19/04/21, almenys dos individus prop de can Perera, a Panedes, Llagostera; primera citació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(113). Gaig blau (Coracias garrulus)
El 29/04/21, un individu a Solius; primera citació de l’any. (Eva Miret)

(117′). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
Els dies 05, 10 i 11/04/21, un individu a la desembocadura del Ridaura, el 05/04/21 un altre a les costes de Panedes Panedes, Llagostera, i encara un altre al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Àlex Massana Pernias, Carlos Alvarez Cros, Àlex Lizano Mesa)
El 17/04/21, un individu a la bassa del Dofí. (Núria Formatger Masferrer)

Un dels picots garsers petits (Dendrocopos minor), el 05/04/21­. Foto: Àlex Lizano Mesa.

(118). Terrerola vulgar (Calandrella bracydactyla)
Del 07 a l’11/04/21, dos individus prop de can Perera, a Panedes, Llagostera; quarta citació d’aquesta espècie a la vall del Ridaura, que no es citava des de 2017. El 10/04/21 un individu. (Carlos Alvarez Cros, Jordi Soler Ramionet, Miguel Ángel Fuentes Rosúa)

Una de les terreroles vulgars (Calandrella bracydactyla), el 07/04/21.

(125). Oreneta cua-rogenca (Cecropis daurica)
El 06/04/21, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(127). Trobat (Anthus campestris)
Els dies 15, 18 i 29/04/21, dos individus prop del mas Candell, a Platja d’Aro; el 17/04/21, almenys un. (Carlos Alvarez Cros)
El 20/04/21, dos individus a Panedes, Llagostera. (Miguel Ángel Fuentes Rosúa)

Un dels trobats (Anthus campestris),

(128). Piula dels arbres (Anthus trivialis)
El 12/04/21, un individu a la riera de les Comes, a Sant Feliu de Guíxols. (Miguel Ángel Fuentes Rosúa)
El 18/04/21, un individu al Golf Costa Brava. (Núria Formatger Masferrer)
El 20/04/21, sis individus a Panedes, Llagostera; el 26/04/21 un, el 27/04/21 tres. (Miguel Ángel Fuentes Rosúa, Jordi Soler Ramionet)
El 25/04/21, un individu a Romanyà de la Selva. (Francina Turon)

La piula dels arbres (Anthus trivialis), el 18/04/21­. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(132). Cuereta groga escandinava (Motacilla flava thunbergi)
El 29/04/21, un mascle amb el capell molt fosc, que es podria arribar a confondre amb un de la subespècie balcànica (M. f. feldegg), al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Pere Plans)

La cuereta groga escandinava (Motacilla flava thunbergi)­. Fotos: Pere Plans.

(138). Rossinyol (Luscinia megarhynchos)
El 03/04/21, un individu cantant a Panedes, Llagostera; primera citació prenupcial. (Jordi Soler Ramionet)

(141). Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
De l’01 al 06/04/21 i els dies 10 i 14/04/21, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 12 i 13/04/21, una femella, els dies 15, 16 i 17/04/21 una femella i un mascle, el 27/04/21 cinc individus, el 28/04/21 un, el 29/04/21 tres. (Josep Massó Arnau, Àlex Lizano Mesa, Marcel Gallardo Arévalo, Carlos Alvarez Cros, Àlex Massana Pernias, Marc Julià, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Pere Plans)
El 12/04/21, tres individus a la riera de les Comes, a Sant Feliu de Guíxols. (Miguel Ángel Fuentes Rosúa)
El 15/04/21, una femella prop del mas Candell, a Platja d’Aro; els dies 16, 17 i 18/04/21 una femella i un mascle. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 16/04/21, un mascle a la bassa del Dofí. (Rosa Matesanz Torrent)
El 18/04/21, dos individus al Golf Costa Brava. (Núria Formatger Masferrer)
El 25/04/21, dos individus a Romanyà de la Selva. (Francina Turon)

La cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)­. Foto: Àlex Lizano Mesa.

(142). Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
El 02/04/21, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació de l’any. (Marcel Gallardo Arévalo)
Els dies 04 i 08/04/21, sengles individus a Panedes, Llagostera; els dies 05, 10 i 12/04/21 tres, els dies 11 i 28/04/21 cinc, el 17/04/21 set, el 25/04/21 trenta-dos, el 29/04/21 no menys de vint. (Jordi Soler Ramionet, Carlos Alvarez Cros, Miquel Àngel Pérez-de-Gregorio Capella, Rosa Matesanz Torrent)
El 12/04/21, un individu a la riera de les Comes, a Sant Feliu de Guíxols. (Miguel Ángel Fuentes Rosúa)
Els dies 12 i 25/04/21, quatre individus prop del mas Candell de Platja d’Aro; el 15/04/21 cinc, el 16/04/21 tres, els dies 17, 19 i 20/04/21 dos, els dies 27 i 28/04/21 set, el 29/04/21 no menys de deu, el 30/04/21 un. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 25 i 28/04/21, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, els dies 27 i 29/04/21 set. (Carlos Alvarez Cros, Pere Plans, Núria Formatger Masferrer, Pere Plans)
El 25/04/21, dos individus a Romanyà de la Selva. (Francina Turon)

El bitxac rogenc (Saxicola rubetra), el 02/04/21. Foto: Marcel Gallardo Arévalo.

(144). Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
L’01/04/21, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació prenupcial. (Núria Formatger Masferrer)
Els dies 04 i 07/04/21, quatre individus a Panedes, Llagostera; el 05/04/21 tres, el 08/04/21 un, els dies 10, 15 i 17/04/21 sis, l’11/04/21 set, el 12/04/21 divuit, el 25/04/21 nou. (Jordi Soler Ramionet, Carlos Alvarez Cros, Miguel Ángel Fuentes Rosúa)
L’11/04/21, un individu a l’abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 18/04/21, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 25/04/21, dos individus a un camp proper a la bassa del Dofí i un altre prop del mas Candell de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 25/04/21, un individu a Romanyà de la Selva. (Francina Turon)
El 28/04/21, un individu prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Rosa Matesanz Torrent)

El còlit gris (Oenanthe oenanthe), l’01/04/21. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(146′). Merla de pit blanc (Turdus torquatus)
El 08/04/21, un mascle a prop de l’abocador de Solius; tercera citació d’aquesta espècie a la vall, on no se citava des de 2012. (Rosa Matesanz Torrent, Mònica López García)

La merla de pit blanc (Turdus torquatus). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(156). Boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus)
Els dies 03, 08, 18, 19, 20 i 24/04/21, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Miguel Ángel Fuentes Rosúa)
El 08/04/21, tres individus a la desembocadura del Ridaura; el 10/04/21, almenys un, el 16/04/21 dos. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)

Una de les boscarles dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus), el 16/04/21. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(157). Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
El 10/04/19, un individu canta al Ridaura, a l’alçada del Parc dels Estanys; primera citació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(158). Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
El 10/04/21, un individu a la bassa del costat del restaurant Can Panedes. (Jordi Soler Ramionet)
Els dies 20 i 28/04/21, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Miguel Ángel Fuentes Rosúa, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 20/04/21, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/04/21, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 27 i 28/04/21, un individu prop del mas Candell de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

El balquer (Acrocephalus arundinaceus), el 28/04/20. Foto: Jordi Soler Ramionet.

(160). Bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta)
El 09/04/21, un individu a la bassa de les Reinetes, a Castell-Platja d’Aro; primera citació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(163). Tallarol de garriga (Sylvia cantillans)
El 05/04/21, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació de l’any. (Jordi Vancells, Jordana Sainz-Rozas)

(166). Tallareta vulgar (Sylvia communis)
El 12/04/21, un individu a la riera de les Comes, a Sant Feliu de Guíxols. (Miguel Ángel Fuentes Rosúa)
Del 16 al 20/04/21, un mascle prop del mas Candell, a Platja d’Aro; els dies 23 i 27/04/21 dues femelles, els dies 24, 25 i 30/04/21 dues femelles i un mascle, el 26/04/21 una femella, el 28/04/21 dos mascles i tres femelles, el 29/04/21 no menys de deu. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/04/21, un individu a la bassa del Dofí. (Jaume Fabró Marcet)
El 29/04/21, dos individus a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 29/04/21, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Pere Plans)

La tallareta vulgar (Sylvia communis), el 18/04/21.

(167). Tallarol gros (Sylvia borin)
El 30/04/21, un individu a la vinya propera al mas Candell de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(170). Mosquiter xiulaire (Phylloscopus sibilatrix)
L’11/04/21, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)
El 12/04/21, quatre individus a la riera de les Comes, a Sant Feliu de Guíxols. (Miguel Ángel Fuentes Rosúa)

Un dels mosquiters xiulaires (Phylloscopus sibilatrix), el 12/04/21. Foto: Miguel Ángel Fuentes Rosúa.

(172). Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
El 04/04/21, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació de l’any. (Carlos Alvarez Cros)

El mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus), el 04/04/21.

(175). Papamosques gris (Muscicapa striata)
El 25/04/21, un individu a Romanyà de la Selva; primera citació prenupcial. (Francina Turon)
Els dies 27 i 29/04/21, un individu de la subespècie balear a la desembocadura Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 27, 28 i 30/04/21, almenys dos individus (un de la subespècie balear) al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 29/04/21 tres. (Carlos Alvarez Cros, Pere Plans, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)
El 30/04/21, un individu a la vinya propera al mas Candell de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 30/04/21, un individu a la bassa del Dofí. (Rosa Matesanz Torrent)

Els papamosques grisos balears (Muscicapa striata balearica)

(176). Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
El 08/04/21, un individu prop de can Perera, a Panedes, Llagostera; primera citació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 10, 19 i 20/04/19, un individu a la desembocadura Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 13, 19, 20, 22, 25 i 28/04/21, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 29/04/21 tres. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Miguel Ángel Fuentes Rosúa, Josep Massó Arnau, Núria Formatger Masferrer)
Els dies 15 i 18/04/21, un individu prop de can Perera. (Carlos Alvarez Cros, Jordi Soler Ramionet)
El 17/04/21, un individu a la bassa del Dofí. (Rosa Matesanz Torrent)
El 18/04/21, dos individus al Golf Costa Brava. (Núria Formatger Masferrer)
Els dies 19 i 27/04/21, un individu prop del mas Candell, a Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Pere Plans)
El 25/04/21, dos individus a Romanyà de la Selva. (Francina Turon)

Un dels mastegatatxes (Ficedula hypoleuca), el 19/04/21.

(181′). Pica-soques blau (Sitta europaea)
El 03/04/21, un individu a Panedes. (Jordi Soler Ramionet)
El 04/04/21, no menys de tres individus al Ridaura, a l’alçada de la costa de l’Alou; el 16/04/21 un. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)

(184). Oriol (Oriolus oriolus)
El 19/04/21, un mascle prop de can Perera, a Panedes, Llagostera; primera citació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(188). Capsigrany (Lanius senator)
El 10/04/19, un individu a la desembocadura Ridaura. (Núria Formatger Masferrer)
El 12/04/21, dos individus prop del mas Candell de Platja d’Aro; els dies 26, 27, 28 i 29/04/21 un. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 24/01/21, un individu al Golf Costa Brava de Santa Cristina d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)
Del 24 al 27/04/21, un individu a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 26 i 28/04/21, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 29/04/21 dos. (Josep Massó Arnau, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)
El 28/04/21, un individu prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Rosa Matesanz Torrent)
El 30/04/21, un individu al comal de la Coma, a Castell d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

El capsigrany (Lanius senator), el 10/04/21. Foto: Núria Formatger Masferrer.
(188). Capsigrany balear (Lanius senator badius)
Del 25 al 30/04/21, una femella prop del mas Candell de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Pere Plans)

El capsigrany balear (Lanius senator badius)

(196′). Pardal roquer (Petronia petronia)
Els dies 04 i 24/04/21, diversos individus a la colònia de cria, entre Mobles Mulà i can Pata. (Carlos Alvarez Cros)

Uns dels pardals roquers (Petronia petronia), el 04/04/21.

(209). Hortolà (Emberiza hortulana)
El 28/04/21, un mascle prop del mas Candell de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

Tortuga babaua (Caretta caretta)
El 04/04/21, es troba un individu mort a cala Pedrosa, a S’Agaró. (Roser Moreno)

La tortuga babaua (Caretta caretta). Foto: Roser Moreno.


Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: MARÇ/2021

(8′). Ocell de tempesta (Hydrobates pelagicus)
El 31/03/21, dos individus entre 5 i 8 milles front Sant Feliu de Guíxols. (Clàudia Auladell Quintana)

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
El 18/03/21, quatre individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació de l’any; el 19/03/21, onze, el 20/03/21 un, el 31/03/21 dotze. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Gerard Ramionet Genoher, Àlex Lizano Mesa, Marcel Gallardo Arévalo)

Alguns dels martinets de nit (Nycticorax nycticorax), el 19/03/21.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 02, 05, 10, 12, 14, 18 i 28/03/21, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 06, 11, 19, 26, 27 i 30/03/21 tres, el 20/03/21 vuit, el 24/03/21 set, el 29/03/21 dos. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Marc Julià, Manel Alvarez Cros, Marcel Gallardo Arévalo, Manel Alvarez Cros)
Els dies 06, 07, 13, 26, 27, 29 i 31/03/21, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Àlex Lizano Mesa, Rosa Matesanz Torrent)

El martinet blanc (Egretta garzetta), el 06/03/21, a la desembocadura del Ridaura.

(16′). Agró blanc (Egretta alba)
Del 05 al 10/03/21, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)
El 18/03/21, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 19/03/21 dos, el 20/03/21 tres. (Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Marc Julià)

L’agró blanc (Egretta alba), a la dreta, amb un martinet blanc (Egretta garzetta), el 05/03/21.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
El 31/03/21, continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, amb un màxim de quaranta-set individus el 20/03/21. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Àlex Lizano Mesa, Marc Julià, Manel Alvarez Cros)
El 20/03/21, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 21/03/21, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)

Alguns dels bernats pescaires (Ardea cinerea), el 20/03/20.

(19). Cigonya (Ciconia ciconia)
El 06/03/21, un individu a l’abocador de Solius; el 27/03/21 dos. (Carlos Alvarez Cros)

La cigonya (Ciconia ciconia), el 06/03/21.

(19′). Capó reial (Plegadis falcinellus)
El 23/03/21, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)

El capó reial (Plegadis falcinellus). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(24). Ànec xiulador (Anas penelope)
El 21/03/21, continua la femella al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Àlex Lizano Mesa)

L’ànec xiulador (Anas penelope)­.

(26). Xarxet (Anas crecca)
El 10/03/21, continua la presència a la bassa del Dofí, amb un màxim de quatre femelles els dies 06 i 10/03/21. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 02, 05, 14 i 21/03/21, una femella i un mascle al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 04/03/21 tres femelles i dos mascles, els dies 06 i 07/03/21 dues femelles i un mascle, el 10/03/21 quatre femelles i dos mascles. (Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)

Les femelles de xarxet (Anas crecca), el 05/03/21.

(27). Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
El 19/03/21, primera llocada, de set polls, a la vall, a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)

Els ànecs collverd (Anas platyrhynchos), el 19/03/21.

(29). Xarrasclet (Anas querquedula)
Els dies 18, 20, 26, 28 i 29/03/21, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 19/03/21 dos, el 21/03/21 cinc mascles i una femella. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Marc Julià, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Marcel Gallardo Arévalo)

Els xarrasclets (Anas querquedula), el 19/03/21.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
El 31/03/21 continua la presència de la parella al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; del 13 al 14/03/21, un mascle. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Àlex Lizano Mesa, Marc Julià, Marcel Gallardo Arévalo, Manel Alvarez Cros)
Del 10 al 14/03/21, un segon mascle a la bassa del Dofí. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Josep Massó Arnau, Núria Formatger Masferrer)
El 21/03/21, un mascle a la bassa del costat del restaurant Can Panedes, a Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)
Els dies 26 i 28/03/21, una parella és a la desembocadura del Ridaura. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros)

La parella d’ànec cullerot (Anas clypeata), el 06/03/21.

(31). Morell de cap roig (Aythya ferina)
El 24/03/21, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)

El morell de cap roig (Aythya ferina). Foto: Núria Formatger Masferrer.

(35). Milà negre (Milvus migrans)
El 06/03/21, un individu a l’abocador de Solius; primera citació de l’any. (Carlos Alvarez Cros)

El milà negre (Milvus migrans).

(37). Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
El 06/03/21 cinc individus sobre Panedes, Llagostera; primera citació de l’any. (Jordi Soler Ramionet)
El 13/03/21 set individus sobre PCastell d’Aro. (Josep Ma Bas Lay)

Una de les àguiles marcences (Circaetus gallicus). Foto: Jordi Soler Ramionet.

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 27/03/21, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 20/03/21, un individu a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 31/03/21, dos individus a Santa Cristina d’Aro i un altre al costat del mas Tapioles de Solius. (Àlex Lizano Mesa)

La perdiu (Alectoris rufa).

(53). Polla pintada (Porzana porzana)
El 24/03/21, un individu atropellat a Panedes, Llagostera; primera citació de l’any. (Esteve Ayats, Jaume Ramot García)

La polla pintada (Porzana porzana). Foto: Jaume Ramot García.

(54). Rascletó (Porzana parva)
El 21/03/21, un mascle, al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Jaume Ramot García, Gerard Ramionet Genoher
Els dies 21 i 22/03/21, un mascle a la desembocadura del Ridaura (Rosa Matesanz Torrent, Miguel Ángel Fuentes Rosúa)

Un dels rascletons (Porzana parva). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
El 18/03/21, tres individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació de l’any. (Jaume Ramot García, Núria Formatger Masferrer)
Del 19 al 23/03/21, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 26/03/21, un altre, el 27/03/21 tres, el 28/03/21 quatre. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Marc Julià, Marcel Gallardo Arévalo, Manel Alvarez Cros)
El 26/03/21, un individu al Golf Costa Brava de Santa Cristina d’Aro. (Gerard Ramionet Genoher)

El cames-llargues (Himantopus himantopus), el 19/03/21.

(61). Torlit (Burhinus oedicnemus)
El 14/03/21, tres individus entre el mas Candell i el Tennis d’Aro. (Àlex Lizano Mesa)

Els torlits (Burhinus oedicnemus). Foto: Àlex Lizano Mesa.

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
El 18/03/21, un individu a la desembocadura del Ridaura; primera citació de l’any. (Rosa Matesanz Torrent)

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 07, 13, 18, 26 i 28/03/21, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 21/03/21 dos, el 27/03/21 tres. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)
Els dies 10 i 28/03/21, dos individus a la bassa del Dofí, els dies 11, 14, 18, 19, 20 i 30/03/21 un. (Carlos Alvarez Cros, Josep Massó Arnau, Núria Formatger Masferrer, Josep Massó Arnau, Jaume Fabró Marcet, Marcel Gallardo Arévalo, Manel Alvarez Cros)
L’11/03/21, dos individus al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR. (Carlos Alvarez Cros)

El becadell comú (Gallinago gallinago), el 07/03/21.

(77). Gamba-roja vulgar (Tringa totanus)
El 24/03/21, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)

La gamba-roja vulgar (Tringa totanus). Foto: Núria Formatger Masferrer.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 18/03/21, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació de l’any. (Núria Formatger Masferrer)
El 20/03/21, un individu al Ridaura, al pas de can Bada. (Carlos Alvarez Cros)
El 21/03/21, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 23 i 28/03/21, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Marcel Gallardo Arévalo)
Els dies 23 i 30/03/21, un individu a la bassa del Dofí; el 28/03/21 dos. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Josep Massó Arnau, Manel Alvarez Cros)

Una de les xivites (Tringa ochropus), el 23/03/21. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
El 30/03/21, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 31/03/21 un. (Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 31/03/21, un individu a les defenses del port de Sant Feliu de Guíxols. (Clàudia Auladell Quintana)

Una de les xivitones (Actitis hypoleucos), el 30/03/21. Foto: Manel Alvarez Cros.

(83). Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
El 31/03/21, un centenar d’individus entre 5 i 8 milles front Sant Feliu de Guíxols. (Clàudia Auladell Quintana)

Algunes de les gavines menudes (Hydrocoloeus minutus). Foto: Clàudia Auladell Quintana.

(86”’?). Gavià caspi? (Larus cachinnans)?
El 13/03/21, un individu a l’abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

El gavià caspi (Larus cachinnans).

(94). Fraret (Fratercula arctica)
El 31/03/21, dos individus entre 5 i 8 milles front Sant Feliu de Guíxols. (Clàudia Auladell Quintana)

Un dels frarets (Fratercula arctica). Foto: Clàudia Auladell Quintana.

(99′). Cucut reial (Clamator glandarius)
El 18/03/21, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; espècie que no es citava des del 2017. (Jaume Fabró Marcet)

El cucut reial (Clamator glandarius). Foto: Jaume Fabró Marcet.

(106′). Mussol emigrant (Asio flammeus)
El 29/03/21, un individu prop de can Perera, a Panedes, Llagostera; segona citació d’aquesta espècie a la vall. (Jordi Soler Ramionet)

El mussol emigrant (Asio flammeus). Fotos: Jordi Soler Ramionet.

(108). Falciot negre (Apus apus)
El 31/03/21, diversos individus a Platja d’Aro; primera citació prenupcial. (Andreu Duclau)

(110). Ballester (Apus melba)
El 19/03/21, almenys un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació prenupcial. (Núria Formatger Masferrer)

El ballester (Apus melba). Foto: Núria Formatger Masferrer.

(111). Blauet (Alcedo atthis)
El 05/03/21, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 19/03/21, un individu a Punta Prima. (Rosa Matesanz Torrent)

(117′). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
L’11/03/21, un individu prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(122). Oreneta de ribera (Riparia riparia)
El 30/03/21, almenys un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(124). Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
El 07/03/21, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(132). Cuereta groga (Motacilla flava)
El 20/03/21, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros)
El 30/03/21, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 31/03/21 set. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Àlex Lizano Mesa, Marcel Gallardo Arévalo)

(141). Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
El 19/03/21, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació prenupcial. (Núria Formatger Masferrer)
El 27/03/21, un individu a Sant Geliu de Guíxols. (Marcel Gallardo Arévalo)

La cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus), el 19/03/21. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(169). Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli)
El 21/03/21, un individu a les costes de Panedes; primera citació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(181′). Pica-soques blau (Sitta europaea)
El 07/03/21, un individu a Tallades, a Santa Cristina d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 31/03/21, un individu al Ridaura, a l’alçada de can Pata. (Carlos Alvarez Cros)

(196′). Pardal roquer (Petronia petronia)
L’11/03/21, dos individus a la colònia de cria entre Mobles Mulà i can Pata. (Carlos Alvarez Cros)

Rorqual comú (Balaenoptera physalus)
El 31/03/21, un individu front Sant Feliu de Guíxols. (Clàudia Auladell Quintana)

Dofí mular (Tursiops truncatus)
El 31/03/21, vuit individus front Sant Feliu de Guíxols. (Clàudia Auladell Quintana)

Un dels dofins (Tursiops truncatus). Foto: Clàudia Auladell Quintana.

Llúdriga (Lutra lutra)
Continua la presència d’una parella al tram final del Ridaura. (Jaume Ramot García)

Visó americà (Neovison vison)
Continua la presència d’almenys un exemplar al tram final del Ridaura. (Jaume Ramot García)

Cabirol (Capreolus capreolus)
El 25/03/21, un individu sobre can Llaurador, a Santa Cristina d’Aro. (Josep Ma Bas Lay)
El 28/03/21, dos individus prop de Sant Benet, a Sant Feliu de Guíxols. (Joan Carles Ortega Mateu)

(Beroe ovata)
L’01/03/21 observat a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols; nova espècie de ctenòfor a les aigües de la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

Beroe ovata. Foto: Xavier Salvador Costa.

(Clytia) sp.
El 05/03/21 observat a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols; nou gènere de cnidari a les aigües de la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

Clytia sp. Foto: Xavier Salvador Costa.

(Corymorpha nutans)
El 05/03/21 observat a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols; nova espècie de cnidari a les aigües de la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

Corymorpha nutans. Foto: Xavier Salvador Costa.

(Neotima lucullana)
El 05/03/21 observat a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols; nova espècie de cnidari a les aigües de la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

Neotima lucullana. Foto: Xavier Salvador Costa.

(Koellikerina fasciculata)
El 05/03/21 observat a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols; nova espècie de cnidari a les aigües de la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

Koellikerina fasciculata. Foto: Xavier Salvador Costa.

(Cavolinia inflexa)
El 05/03/21 observat a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols; nova espècie de mol·lusc a les aigües de la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

Cavolinia inflexa. Foto: Xavier Salvador Costa.

(Euplokamis stationis)
El 06/03/21 observat a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols; nova espècie de ctenòfor a les aigües de la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

Euplokamis stationis. Foto: Xavier Salvador Costa.

(Callinaria bialata)
El 06/03/21 observat a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols; nova espècie de ctenòfor a les aigües de la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

Callinaria bialata. Foto: Xavier Salvador Costa.

(Styliola subula)
El 06/03/21 observat a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols; nova espècie de mol·lusc a les aigües de la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

Styliola subula. Foto: Xavier Salvador Costa.


Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: FEBRER/2021

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 05, 06, 16, 19, 25, 26 i 27/02/21, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 17/02/21 tres, el 18/02/21 dos. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
Els dies 06, 16 i 20/02/21, un individu a la desembocadura del Ridaura; el 21/02/21 dos. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)
El 15/02/21, un individu a Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)

El martinet blanc (Egretta garzetta), el 05/02/21.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, amb un màxim de quatre individus el 28/02/21. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Josep Massó Arnau)
El 06/02/21, al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, encara l’individu marcat (WC4) a la Comunitat Valenciana. (Carlos Alvarez Cros)
El 06/02/21, dos individus a la desembocadura del Ridaura; el 27/02/21, un. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
Els dies 10 i 28/02/21, un individu a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet, Carlos Alvarez Cros)
El 28/02/21, un individu a la bassa del Dofí. (Gerard Ramionet Genoher)

El bernat pescaire (Ardea cinerea) marcat, el 06/02/20.

(19). Cigonya (Ciconia ciconia)
El 26/02/21, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (C. A. Escudero Torro)

La cigonya (Ciconia ciconia). Foto: C. A. Escudero Torro.

(24). Ànec xiulador (Anas penelope)
El 28/02/21, continua la femella al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)

L’ànec xiulador (Anas penelope)­. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(26). Xarxet (Anas crecca)
El 26/02/21, continua la presència a la bassa del Dofí, amb un màxim, el 02/02/21, de cinc femelles i dos mascles. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
El 02/02/21, dues femelles al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 05 i 23/02/21 dues femelles i un mascle, els dies 13, 16, 17, 25 i 26/02/21 una femella i un mascle, el 14/02/21 tres femelles i dos mascles, els dies 19, 20, 21 i 28/02/21 quatre femelles i dos mascles, el 27/02/21 dues femelles i dos mascles. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)

Una de les femelles de xarxet (Anas crecca), el 06/02/21.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
El 28/02/21 continua la presència de la parella al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 05, 06, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 i 23/02/21 dues femelles i un mascle. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)

Els ànecs cullerots (Anas clypeata), el 05/02/21.

(41). Esparver (Accipiter nisus)
Els dies 05 i 26/02/21, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros)
L’11/02/21, un individu atropellat a la C-65, a l’alçada del restaurant Els Tinars. (Rosa Matesanz Torrent)
El 14/02/21, un individu a Panedes. (Carlos Alvarez Cros)

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 10/02/21, quatre individus prop del Tennis d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 20, 21, 23 i 27/02/21, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
El 28/02/21, un individu a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)

El becadell comú (Gallinago gallinago), el 21/02/21.

(101). Òliba (Tyto alba)
El 26/02/21 es troba un individu atropellat a la C-65, a l’alçada del mas Patxot. (Jaume Ramot García)

L’òliba (Tyto alba). Foto: Jaume Ramot García.

(105). Gamarús (Strix aluco)
El 06/02/21, dos individus a les costes de Panedes. (Jordi Soler Ramionet)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Els dies 05 i 06/02/21, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 05, 06 i 28/02/21, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
El 06/02/21, un individu a la riera Banyaloca, a l’alçada de sant Ampèlit, Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)
El 15/02/21, un individu a Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)

(117′). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 23/02/21 un individu a la bassa del Dofí. (Josep Massó Arnau)
El 28/02/21, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(126). Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)
El 07/02/21, nou individus a la desembocadura del Ridaura; primera i molt primerenca citació prenupcial. (Josep Ma Bas Lay)

(173). Reietó (Regulus regulus)
L’01/02/21, dos individus a la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)

(181′). Pica-soques blau (Sitta europaea)
El 06/02/21, dos individus a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)
El 20/02/21, un individu al Ridaura, a l’alçada de la costa de l’Alou. (Carlos Alvarez Cros)

(196′). Pardal roquer (Petronia petronia)
Els dies 13 i 14/02/21, no menys de deu individus a Panedes; el 20/02/21 sis, el 21/02/21 quatre. (Carlos Alvarez Cros, Jordi Soler Ramionet)

Un dels pardals roquers (Petronia petronia), el 14/02/21.

(202). Lluer (Carduelis spinus)
El 06/02/21, diversos individus a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

Llúdriga (Lutra lutra)
Durant tot el mes, presència d’una parella al tram final del Ridaura. (Jaume Ramot García)

Una de les llúdrigues (Lutra lutra). Fotograma d’un vídeo: Jaume Ramot García.

Rajada vestida (Leucoraja noveus)
El 02/02/21 un individu a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols; nova espècie de peix a les aigües de la vall del Ridaura. (Dani Diez)

La rajada vestida (Leucoraja noveus). Foto: Dani Diez.

Emperador divagant (Anax ephippiger)
El 27/02/21, un mascle a una pista de les costes de Panedes. (Carlos Alvarez Cros)

L’emperador divagant (Anax ephippiger).

(Armina tigrina)
El 02/02/21 un individu a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols; nova espècie d’opistobranqui a les aigües de la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

Armina tigrina. Foto: Xavier Salvador Costa.

(Sipunculus nudus)
El 06/02/21 un individu a Sant Feliu de Guíxols; nova espècie a les aigües de la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

Sipunculus nudus. Foto: Xavier Salvador Costa.

(Eunice dubitata)
El 08/02/21 un individu a Sant Feliu de Guíxols; nova espècie de poliquet a les aigües de la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

Eunice dubitata. Foto: Xavier Salvador Costa.

(Dasybranchus gajolae)
El 08/02/21 un individu a Sant Feliu de Guíxols; nova espècie de poliquet a les aigües de la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

Dasybranchus gajolae. Foto: Xavier Salvador Costa.

(Petta pusilla)
El 13/02/21 un individu a Sant Feliu de Guíxols; nova espècie de poliquet a les aigües de la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

Petta pusilla. Foto: Xavier Salvador Costa.

(Armandia polyophthalma)
El 13/02/21 un individu a Sant Feliu de Guíxols; nova espècie de poliquet a les aigües de la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

Armandia polyophthalma. Foto: Xavier Salvador Costa.

(Rissoa monodonta)
El 13/02/21 un individu a Sant Feliu de Guíxols; nova espècie de mol·lusc a les aigües de la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

Rissoa monodonta. Foto: Xavier Salvador Costa.

(Beroe forskalii)
El 16/02/21 un individu d’aquesta espècie de ctenòfor a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols; nova espècie a les aigües de la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

Beroe forskalii. Foto: Xavier Salvador Costa.

(Aplidium punctum)
El 16/02/21 observat a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols; nova espècie de tunicat a les aigües de la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

Aplidium punctum. Foto: Xavier Salvador Costa.

(Podocerus variegatus)
El 16/02/21 observat a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols; nova espècie d’amfípode a les aigües de la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

Podocerus variegatus. Foto: Xavier Salvador Costa.

(Hydroides ezoensis)
El 16/02/21 observat a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols; nova espècie de poliquet a les aigües de la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

Hydroides ezoensis. Foto: Xavier Salvador Costa.

(Natatolana borealis)
El 16/02/21 observat a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols; nova espècie de crustaci a les aigües de la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

Natatolana borealis. Foto: Xavier Salvador Costa.

(Sepia orbignyana)
El 23/02/21 a la platja Gran de Platja d’Aro es troba, per primera vegada a la vall, una fulla del mol·lusc Sepia orbignyana. (Xavier Salvador Costa)

La fulla de Sepia orbignyana . Foto: Xavier Salvador Costa.

(Aequorea vitrina)
El 22/02/21 observat a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols; nova espècie de cnidari a les aigües de la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

Aequorea vitrina. Foto: Xavier Salvador Costa.

(Lineus grubei 260221.jpg)
El 22/02/21 observat a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols; nova espècie de nemertí a les aigües de la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

Lineus grubei. Foto: Xavier Salvador Costa.


Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: GENER/2021

(11). Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis)
El 02/01/21, a Alcúdia (Mallorca), es troba el cadàver d’un individu atrapat a una xarxa de pesca. Aquest ocell havia estat anellat (K94) a Calella i equipat amb un GPS, la qual cosa havia permès saber que havia visitat el litoral de la vall. (Josep Ma Bas Lay).

El corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis) marcat.

El 08/01/21, a la platja de Sant Feliu de Guíxols, s’observa un individu anellat (K95) a Calella i equipat amb un GPS el 29/09/20. Aquest ocell protagonitzà un comportament curiós, ja que va regurgitar un gran “paquet” de peixos i, després, se’ls anà menjant de mica en mica. (Rosa Matesanz Torrent)

El corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis) marcat K95. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

El 08/01/21, a la cala del Vigatà de Sant Feliu de Guíxols, s’observa un individu anellat (E32) a Arenys de Mar el 10/12/18. (Rosa Matesanz Torrent)

El corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis) marcat E32. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

El 16/01/21, a la punta d’en Pau de S’Agaró, s’observa un individu anellat (K62). (Núria Formatger Masferrer)

El corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis) marcat K62. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
El 05/01/21, un individu a la punta d’en Pau, a S’Agaró. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 10, 17 i 23/01/21, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 31/01/21 dos. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
Els dies 16, 21, 22 i 23/01/21, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 16/01/21, un individu als Secaïns, a Sant Feliu de Guíxols. (Josep Vidal Oliveras, Carlos Alvarez Cros)

El martinet blanc (Egretta garzetta), el 22/01/21. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, amb un màxim de sis individus els dies 06, 16 i 17/01/21. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Marcel Gallardo Arévalo, Rosa Matesanz Torrent)
El 30/01/21, al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, encara l’individu marcat (WC4) a la Comunitat Valenciana. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 02, 04 i 17/01/21, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 16 i 23/01/21, un individu a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet, Carlos Alvarez Cros)

El bernat pescaire (Ardea cinerea) marcat, l’01/01/20.

(24). Ànec xiulador (Anas penelope)
Del 19 al 31/01/21, una femella al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)

L’ànec xiulador (Anas penelope)­. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(26). Xarxet (Anas crecca)
El 30/01/21 continua la presència a la bassa del Dofí, amb un màxim, els dies 03, 05, 17 i 19/01/21, de set femelles i dos mascles. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
El 10/01/21, dues femelles i un mascle al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

Alguns dels xarxets (Anas crecca), l’01/01/21.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
El 27/01/21 continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro de dues femelles i un mascle; els dies 11, 19, 21, 29, 30 i 31/01/21, almenys una parella. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Marcel Gallardo Arévalo, Rosa Matesanz Torrent)

L’ànec cullerot (Anas clypeata), l’01/01/21.

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 02/01/21, un individu a Panedes. (Antoni Mariné, Andreu Duclau)
L’11/01/21, un individu a Castell d’Aro. (Jaume Ramot García)
Els dies 17, 19 i 23/01/21 un individu prop de la bassa del Dofí, a Castell d’Aro. (Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)

L’esparver (Accipiter nisus), el 17/01/21. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
L’01/01/21, un individu a Panedes. (Carlos Alvarez Cros)

El falcó pelegrí (Falco peregrinus).

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 05/01/21, tres individus a les Eroles, a Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 24/01/21, dos individus prop del Tennis d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(65). Fredeluga (Vanellus vanellus)
El 16/01/21 un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer, Gerard Ramionet Genoher)

La fredeluga (Vanellus vanellus). Foto: Núria Formatger Masferrer.

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 02, 03, 17, 21, 22, 23 i 30/01/21, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 05/01/21 dos, els dies 11 i 16/01/21 tres. (Núria Formatger Masferrer, Marcel Gallardo Arévalo, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 03 i 13/01/21, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Jaume Fabró Marcet, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 15 i 17/01/21, dos individus a la desembocadura del Ridaura; el 16/01/21, un, el 19/01/21 quatre. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 16/01/21, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR. (Carlos Alvarez Cros)

El becadell comú (Gallinago gallinago), el 02/01/21. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 21/01/21, cinc individus a la desembocadura del Ridaura; el 22/01/21 onze. (Rosa Matesanz Torrent)
El 23/01/21, un individu a Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)

(86”’?). Gavià caspi? (Larus cachinnans)?
El 02/01/21, no menys de tres individus a l’abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

Un dels gavians caspis (Larus cachinnans).

Un altre dels gavians caspis (Larus cachinnans).

Un altre dels gavians caspis (Larus cachinnans).

(88). Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
El 07/01/21, cinquanta-un individus al port de Sant Feliu de Guíxols; xifra rècord a la vall. (Rosa Matesanz Torrent, Gerard Ramionet Genoher)

Alguns dels xatracs becllarg (Sterna sandvicensis). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

Entre els xatracs n’hi havia un d’anellat amb anella de plàstic de lectura a distància de color verd amb inscripció (IPV) blanca. Molt probablement es tracti d’un ocell marcat prop de la Saline di Comacchio, al delta del Po, a Itàlia. (Rosa Matesanz Torrent)

El xatrac becllarg (Sterna sandvicensis) marcat. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(98). Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
El 06/01/21, un individu ja al niu a Santa Cristina d’Aro; data de cria molt primerenca. (Quim Porta)

La tórtora turca (Streptopelia decaocto). Foto: Quim Porta.

(105). Gamarús (Strix aluco)
El 04/01/21, dos individus entre Castell d’Aro i Mas Nou. (Eudald Pujol Buxó)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
El 23/01/21, continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 02/01/21, un individu a Panedes. (Antoni Mariné)
Els dies 03 i 04/01/21, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros)
El 07/01/21, un individu al port de Sant Feliu de Guíxols. (Gerard Ramionet Genoher)
El 16/01/21, un individu al Ridaura. (Núria Formatger Masferrer)
El 17/01/21, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR. (Carlos Alvarez Cros)

El blauet (Alcedo atthis), el 02/01/21. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(114). Puput (Upupa epops)
El 02/01/21, un individu prop de can Duran del Gatellar. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 03 i 19/01/21, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Marcel Gallardo Arévalo, Rosa Matesanz Torrent)
El 16/01/21, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR. (Carlos Alvarez Cros)
El 31/01/21, un individu prop del càmping Ridaura, a Santa Cristina d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)

(117′). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 02/01/21 un individu a Romanyà de la Selva. (Francina Turon)
El 24/01/21, dos individus a Solius. (Núria Formatger Masferrer)

Un dels picots garsers petits (Dendrocopos minor), el 24/01/21. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(173). Reietó (Regulus regulus)
El 08/01/21, dos individus a la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)

Un dels reietons (Regulus regulus). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(181′). Pica-soques blau (Sitta europaea)
El 16/01/21, dos individus a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

(196′). Pardal roquer (Petronia petronia)
El 23/01/21, no menys de set individus a Panedes; el 30/01/21, no menys de sis. (Carlos Alvarez Cros)

Un dels pardals roquers (Petronia petronia), el 30/01/21.

(202). Lluer (Carduelis spinus)
El 02/01/21 quatre individus al SOCC de Romanyà de la Selva. (Francina Turon)

Somereta de muntanya (Ephippiger diurnus)
El 31/01/21 un individu (probablement un mascle adult) al mirador de Pedralta, a Santa Cristina d’Aro; citació de gran interès, ja que es produeix totalment fora de la fenologia coneguda de l’espècie. (Naira Gallardo, Marc Roman)

La somereta de muntanya (Ephippiger diurnus). Foto: Naira Gallardo.

Flaccisagitta enflata
El 08/01/21 un individu d’aquesta espècie de quetognat a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols; nova espècie a les aigües de la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

La Flaccisagitta enflata. Foto: Xavier Salvador Costa.

Salpa (Thetys vagina)
El 08/01/21 dos individus juvenils a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols; nova espècie a les aigües de la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

Una de les salpes (Thetys vagina). Foto: Xavier Salvador Costa.

(Vibilia propincua)
El 08/01/21, a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols, dins les salpes, s’observa alguns individus d’aquests diminuts crustacis; nova espècie a les aigües de la vall del Ridaura, que sembla que no ha estat citada a la costa espanyola. (Xavier Salvador Costa)

Vibilia propincua. Foto: Xavier Salvador Costa.

Xaiva biguttata
El 16/01/21 un individu d’aquesta espècie a la cala Maset de Sant Feliu de Guíxols; nova espècie a les aigües de la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

Xaiva biguttata. Foto: Xavier Salvador Costa.

(Amphictene auricoma)
El 02/01/21 un individu a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols; nova espècie de poliquet a les aigües de la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

Amphictene auricoma. Foto: Xavier Salvador Costa.

(Amphiduroa fuscescens)
El 30/01/21 un individu a cala Crancs, Sant Feliu de Guíxols; nova espècie de poliquet a les aigües de la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

Amphiduroa fuscescens. Foto: Xavier Salvador Costa.

(Glycera sp.)
El 27/01/21 un individu del poliquet del gènere Glycera, alliberant esperma a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols; nou gènere de poliquet a les aigües de la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

Glycera sp. Foto: Xavier Salvador Costa.

(Leucocephalonemertes aurantica)
El 27/01/21 un individu a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols; nova espècie de nemertí a les aigües de la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

Leucocephalonemertes aurantica. Foto: Xavier Salvador Costa.

(Heteranomia squamula)
El 29/01/21 un individu a les roques de levant de la badia de Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols; nova espècie de mol·lusc a les aigües de la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

Heteranomia squamula. Foto: Xavier Salvador Costa.