Darreres observacions interessants. Any 2020.

A aquest noticiari mensual del web dels ocells de la vall del Ridaura, trobareu les observacions més interessants d’ocells i d’altres grups d’organismes.


* Calàbria grossa (Gavia immer)
* Becplaner (Platalea leucorodia)
* Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
* Reproducció d’ànec cullerot (Anas clypeata)
* Esparver d’espatlles negres (Elanus caeruleus) (08/11/20), (11/11/20)
* Xoriguer petit (Falco naumanni)
* Polla blava (Porphyrio porphyrio)
* Bec d’alena (Recurvirostra avosetta)
* Batallaire (Calidris pugnax)
* Pòlit cantaire (Numenius phaeopus) (22/04/20),   (01/05/20)
* Curroc (Gelochelidon nilotica)
* Paràsit cuaample (Stercorarius pomarinus)
* Fraret (Fratercula arctica)
* Xixella (Columba oenas)
* Mussol emigrant (Asio flammeus)
* Griva cerdana (Turdus pilaris)
* Tallarol trencamates (Sylvia conspicillata)
* Tallarol de moltoni (Sylvia subalpina)
* Trenca (Lanius minor)
* Pardal roquer (Petronia petronia) (06/03/20) ,   (19/05/20) ,   (09/07/20) ,   (09/08/20)
* Pinsà mec (Fringilla montifringilla) (03/01/20),   (21/02/20),   (06/03/20)

GENER, FEBRER, MARÇ, ABRIL, MAIG, JUNY, JULIOL, AGOST, SETEMBRE, OCTUBRE, NOVEMBRE, DESEMBRE

També podeu veure les dels anys:
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019.

En vermell les observacions de noves espècies i en blau les observacions d’evidències de cria de noves espècies.

Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: DESEMBRE/2020

(5). Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)
El 03/12/20 un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 04/12/20, un individu prop de la punta de ses Mongetes, a Sant Feliu de Guíxols. (Pere Alzina Bilbeny)

El cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)­. Foto: Manel Alvarez Cros.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 02, 03, 05, 06, 07, 08, 12, 19 i 26/12/20 un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 16 i 17/12/20, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 20/12/20, un individu prop de Sant Pol, a Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)
El 24/12/20, dos individus al camí de ronda de S’Agaró. (Rosa Matesanz Torrent)
El martinet blanc (Egretta garzetta)­, el 03/12/20. Foto: Manel Alvarez Cros.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
El 31/12/20, continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, amb un màxim de sis individus els dies 04 i 05/12/20. Un d’ells marcat amb anella groga (WC4) llegible a distància. Aquest és un vell conegut que passa els hiverns amb nosaltres des que va néixer a la Comunitat Valenciana, el 2016. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Marcel Gallardo Arévalo)
El 08/12/20, un individu a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)
L’11/12/20, un individu en vol front la desembocadura del Ridaura; els dies 12, 13, 15, 16, 17 i 21/12/20 un altre. (Carlos Alvarez Cros, Jose Castaño Ortiz)

El bernat pescaire (Ardea cinerea) marcat, l’01/12/20­. Foto: Manel Alvarez Cros.

(26). Xarxet (Anas crecca)
Els dies 01, 07 i 18/12/20, no menys de quatre femelles i un mascle al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 03, 04, 22 i 23/12/20 tres femelles i un mascle, els dies 05 i 26/12/20 una femella, els dies 06, 08 i 20/12/20 dues femelles i un mascle, el 19/12/20 dues femelles. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent, Marcel Gallardo Arévalo)
L’01/12/20, una femella a la bassa del Dofí de Castell d’Aro; els dies 02, 03, 04, 06, 08 i 18/12/20 tres, els dies 05 i 20/12/20 quatre, els dies 07 i 21/12/20 dues, els dies 11, 14 i 26/12/20 set femelles i un mascle, els dies 12, 13 i 15/12/20 quatre femelles i un mascle, els dies 16 i 28/12/20 cinc femelles i un mascle, els dies 17, 25 i 29/12/20 sis femelles i un mascle; el 30/12/20 quatre femelles i dos mascles. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Núria Formatger Masferrer)

Un dels xarxets (Anas crecca), l’01/12/20­.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
Els dies 01, 06, 26 i 29/12/20, una femella i un mascle al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 02, 03, 04, 05, 07, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28 i 31/12/20 dues femelles i un mascle, el 08/12/20 una femella, els dies 11 i 30/12/20 un mascle. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Marcel Gallardo Arévalo)

Un dels ànecs cullerots (Anas clypeata), l’01/12/20­.

(40′). Astor (Accipiter gentilis)
El 07/12/20, un individu prop del puig de la Gramoia, a Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 07/12/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Lluís Amat Barnés)

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 06/12/20, dos individus a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 07/12/20, un individu a S’Agaró. (Carlos Alvarez Cros)

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
El 04/12/20, almenys un individu a uns penya-segats litorals de ponent de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)
El 08/12/20 un individu de primer any a Panedes; el 19/12/20 dos individus. (Jordi Soler Ramionet)

El falcó pelegrí (Falco peregrinus), el 08/12/20. Foto: Jordi Soler Ramionet.

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 08/12/20, cinc individus a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)
El 28/12/20, un individu prop del Tennis d’Aro. (Jaume Ramot García)

(65). Fredeluga (Vanellus vanellus)
Els dies 07 i 08/12/20 un individu a Panedes. (Jordi Soler Ramionet)

La fredeluga (Vanellus vanellu), el 08/12/20. Foto: Jordi Soler Ramionet.

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 05, 07, 12, 14, 16, 17, 26 i 29/12/20 un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 15, 22 i 31/12/20 dos, els dies 19, 20 i 21/12/20 cinc. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Marcel Gallardo Arévalo)
Els dies 07 i 30/12/20, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
El 15/12/20, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 30/12/20, un individu prop del Tennis d’Aro. (Jaume Ramot García)

El becadell comú (Gallinago gallinago), el 07/12/20 a la bassa del Dofí.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 05/12/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)

La xivita (Tringa ochropus). Foto: Núria Formatger Masferrer.

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
El 08/12/20, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

La xivitona (Actitis hypoleucos), el 08/12/20.

(102). Xot (Otus scops)
Les citacions d’ocells cantant, el 21/12/20 a Sant Pol (Miguel Ángel Fuentes Rosúa) i el 25/12/20 a Sant Amanç, a Sant Feliu de Guíxols (Clàudia Auladell Quintana) poden suggerir una mínima població hivernant.

(105). Gamarús (Strix aluco)
Els dies 26 i 27/12/20, un exemplar prop de Santa Escolàstica, a Sant Feliu de Guíxols. (Jaume Ramot García)
El 28/12/20, dos individus a la Ruta de les Fonts de Castell d’Aro. (Jaume Ramot García)
El 31/12/20, almenys dos individus a Canyet, Santa Cristina d’Aro. (Sebastian Fanlo Bellosta)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
El 31/12/20, continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Marcel Gallardo Arévalo)
El 03/12/20, dos individus a la bassa del Dofí de Castell d’Aro; el 07/12/20 un. (Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)
Els dies 04, 16, 17 i 30/12/20, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
El 18/12/20, un individu al port de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)
El 24/12/20, un individu al camí de ronda de S’Agaró. (Rosa Matesanz Torrent)

El blauet (Alcedo atthis), el 03/12/20­. Foto: Manel Alvarez Cros.

(114). Puput (Upupa epops)
Els dies 02, 03 i 11/12/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros)
El 04/12/20, dos individus a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 06/12/20, un individu al Remei, a Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 08/12/20, un individu prop del Tennis d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 19/12/20, un individu al camí de ronda de S’Agaró. (Rosa Matesanz Torrent)

La puput (Upupa epops), el 03/12/20­. Foto: Manel Alvarez Cros.

(117′). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 04/12/20, un individu prop del Tennis d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 23/12/20, dos individus al SOCC de la Baga del Montclar. (Natàlia Pérez Ruiz)
El 31/12/20, un individu a Canyet, Santa Cristina d’Aro. (Sebastian Fanlo Bellosta)

(173). Reietó (Regulus regulus)
El 25/12/20, un individu prop de can Llaurador, a Santa Cristina d’Aro. (Jaume Prat Espelt, Alba Calm)

(0”’). Oca egípcia (Alopochen aegyptiaca)
El 25/12/20, un individu d’aspecte descolorit (esquizocroic) en vol sobre Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

L’oca egípcia (Alopochen aegyptiaca) esquizocroica. Foto: Jordi Soler Ramionet.

Llúdriga (Lutra lutra)
El 06/12/20, diversos rastres al Ridaura, entre la desembocadura i el Parc dels Estanys. (Jaume Ramot García)

Un rastre de llúdriga (Lutra lutra.). Foto: Jaume Ramot García.


Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: NOVEMBRE/2020

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 02 i 03/11/20 dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 05 i 13/11/20 quatre, els dies 08, 10, 11, 16, 21, 23 i 30/11/20 un, el 29/11/20 tres. (Carlos Alvarez Cros, Adrià Compte Ferrer, Alba Segura, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)
El 26/11/20, un individu prop del càmping Riembau. (Rosa Matesanz Torrent)

Un dels martinets blancs (Egretta garzetta), el 02/11/20­.

(16′). Agró blanc (Egretta alba)
El 08/11/20, tres individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
El 30/11/20, continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, amb un màxim de sis individus el 24/11/20. Un d’ells marcat amb anella groga (WC4) llegible a distància. Aquest és un vell conegut que passa els hiverns amb nosaltres des que va néixer a la Comunitat Valenciana, el 2016. (Carlos Alvarez Cros, Adrià Compte Ferrer, Alba Segura, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)
Els dies 08, 09, 11, 22 i 25/11/20, un individu a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet, Carlos Alvarez Cros)

El bernat pescaire (Ardea cinerea) marcat, el 02/11/20­.

(26). Xarxet (Anas crecca)
Els dies 21, 24, 26 i 30/11/20, una parella al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 23/11/20 tres femelles i un mascle, el 25/11/20 dues femelles i un mascle; el 29/11/20 tres exemplars. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 24, 26 i 29/11/20, dues femelles a la bassa del Dofí de Castell d’Aro; el 30/11/20 tres. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)

Uns dels xarxets (Anas crecca)t, el 23/11/20­.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
Els dies 02, 05, 09, 10, 11, 13, 14 i 21/11/20, una femella al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 06, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 29 i 30/11/20 dues femelles i un mascle, els dies 08, 11, 13, 14, 19, 21 i 26/11/20 un mascle. (Carlos Alvarez Cros, Alba Segura, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)

Dos dels ànecs cullerots (Anas clypeata), el 18/11/20.

(34′). Esparver d’espatlles negres (Elanus caeruleus)
Del 08 al 10/11/20, un individu adult a Panedes, Llagostera; segona citació d’aquesta espècie a la vall. (Jordi Soler Ramionet, Antoni Mariné, Albert Compaña Sabrià)
Els dies 11 i 12/11/20 un individu juvenil a Panedes, Llagostera; tercera citació d’aquesta espècie a la vall. (Joan Goy, Carlos Alvarez Cros, Jordi Soler Ramionet)

Els esparvers d’espatlles negres (Elanus caeruleus), el 08/11/20. Foto1: Jordi Soler Ramionet. Foto2: Joan Goy.

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 13/11/20, un individu a Castell d’Aro. (Màrius Domingo)
El 14/11/20, un individu prop del Tennis d’Aro. (Jaume Ramot García)
Els dies 17 i 21/11/20, un individu prop de la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)
El 19/11/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 21/11/20, un individu a l’arbreda d’en Calvet, a Castell d’Aro. (Jaume Ramot García)
El 22/11/20, un individu a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)
El 25/11/20 un individu a Sant Feliu de Guíxols. (Antoni Mariné)
El 27/11/20 un individu prop de les Bernades, a Santa Cristina d’Aro. (Antoni Mariné)

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
Els dies 01 i 06/11/20, almenys un individu a uns penya-segats litorals de ponent de Sant Feliu de Guíxols; els dies 06, 08, 13, 15, 22 i 29/11/20 dos. (Carlos Alvarez Cros)
El 21/11/20, un individu a l’arbreda d’en Calvet, a Castell d’Aro. (Jaume Ramot García)
El 24/11/20, un individu xoca contra una barana de vidre; afortunadament, es va poder recuperar. (Policia Municipal de Castell-Platja d¡Aro)

El falcó pelegrí (Falco peregrinus), l’01/11/20.

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 08/11/20, quatre individus prop del Tennis d’Aro. (Jaume Ramot García)
El 08/11/20, un individu a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

La perdiu (Alectoris rufa) el 08/11/20. Foto: Jordi Soler Ramionet.

(65). Fredeluga (Vanellus vanellus)
Els dies 06 i 17/11/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
El 02/11/20, un individu a la bassa de can Torras, a Panedes. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 02, 19, 21, 23, 29 i 30/11/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 10/11/20 dos, els dies 11 i 26/11/20 tres. (Adrià Compte Ferrer, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 11, 22 i 29/11/20, un individu a la bassa del Dofí. (Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)

Els dos becadells (Gallinago gallinago) el 10/11/20.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
Els dies 08 i 11/11/20, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)
El 23/11/20 un individu al Ridaura, prop del pont del Remei. (Carlos Alvarez Cros)

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
L’11/11/20, tres individus un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(105). Gamarús (Strix aluco)
El 07/11/20, un individu a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)
El 16/11/20, fins a tres individus prop de can Llac, a Romanyà; el 22/11/20 una parella. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
El 25/11/20 almenys dos individus prop de can Pata. (Jaume Ramot García)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Els dies 02, 06, 09, 10, 11 i 18/11/20, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 30/11/20, continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; amb un màxim de quatre individus el 05/11/20. (Carlos Alvarez Cros, Adrià Compte Ferrer, Alba Segura, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 05 i 19/11/20, un individu a la bassa de can Duran del Gatellar (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 08, 19, 22, 23 i 24/11/20, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros)

(117′). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 02/11/20, un individu prop de la bassa de can Torras, a Panedes. (Carlos Alvarez Cros)

(124). Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
El 16/11/20, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 17 i 18/11/20, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)


Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: OCTUBRE/2020

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
L’11/10/20, tres individus sobre Sant Feliu de Guíxols. (Marcel Gallardo Arévalo)

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
De l’01 al 28/10/20 dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 07, 08, 13 i 16, 21, 22, 23, 29 i 31/10/20 un, els dies 12 i 25/10/20 tres, el 15/10/20 quatre. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Antoni Mariné, Marie Douarre)
Els dies 07, 11, 16, 18 i 22/10/20, un individu a la desembocadura del Ridaura; el 12/10/20 quatre, el 15/10/20 dos, el 17/10/20 tres. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
El 09/10/20, un individu a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)

Un dels martinets blancs (Egretta garzetta), l’01/10/20­. Foto: Manel Alvarez Cros.

(16′). Agró blanc (Egretta alba)
L’11/10/20, tres individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)

Els agrons blancs (Egretta alba).

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
El 31/10/20, continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, amb un màxim de set individus el 15/10/20. Un d’ells marcat amb anella groga (WC4) llegible a distància. Aquest és un vell conegut que passa els hiverns amb nosaltres des que va néixer a la Comunitat Valenciana, el 2016. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Antoni Mariné, Marie Douarre)
El 03/10/20, un individu a Panedes, Llagostera; el 13/10/20 dos. (Jordi Soler Ramionet)
El 12/10/20, un individu a la bassa del Dofí. (Núria Formatger Masferrer)
El 13/10/20, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

Un dels bernats pescaires (Ardea cinerea), l’01/10/20­. Foto: Manel Alvarez Cros.

(19′). Capó reial (Plegadis falcinellus)
Els dies 02 i 03/10/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)

El capó reial (Plegadis falcinellus).

(26). Xarxet (Anas crecca)
Del 04 al 08/10/20, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
s dies
El xarxet (Anas crecca).

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
El 24/10/20, continua la presència de la femella a la desembocadura del Ridaura; els dies 11, 12, 16, 18, 21, 23 i 31/10/20 una al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 24, 25, 26, 27, 28 i 29/10/20 dues. Del 14 al 31/10/20 també el mascle, el 22/10/20 un segon mascle (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Antoni Mariné, Marie Douarre, Josep Ma Bas Lay)
El 13/10/20, continua la presència del mascle a la bassa del Dofí; els dies 08, 11, 15 i 21/10/20 és a al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)

El mascle d’ànec cullerot (Anas clypeata), l’01/10/20.

(30′). Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
L’11/10/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació d’aquesta espècie a la vall del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)

El xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 08/10/20, dos individus a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)
El 12/10/20, un individu a la Ruta de les Fonts de Castell d’Aro. (Jaume Ramot García)
El 14/10/20, una femella a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Josep Lois Clemente)

Un dels esparvers (Accipiter nisus, el 08/10/20)­. Foto: Jordi Soler Ramionet.

(47). Falcó mostatxut (Falco subbuteo)
Els dies 03 i 07/10/20, un individu a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

El falcó mostatxut (Falco subbuteo)­. Foto: Jordi Soler Ramionet.

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
El 03/10/20, un individu a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)
El 24/10/20, dos individus encalcen un mussol emigrant en vol sobre el mar entre cala Ametller i el Cap de Mort. (Miguel Ángel Fuentre Rosúa)
El 30/10/20, dos individus a uns penya-segats litorals de ponent de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)

(68). Territ variant (Calidris alpina)
L’01/10/20, continua la presència d’un individu a la desembocadura del Ridaura. (Manel Alvarez Cros)
El 16/10/20, un individu a la desembocadura del Ridaura; del 17 al 21/10/20 dos. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)

Els territs variants (Calidris alpina). Primera foto: Manel Alvarez Cros.

(70). Becadell sord (Lymnocryptes minimus)
El 19/10/20, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)

El becadell sord (Lymnocryptes minimus).

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 02, 04, 06, 11, 14, 15, 21, 26, 27, 28 i 29/10/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 09 i 25/10/200 dos. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Manel Alvarez Cros)

El becadell comú (Gallinago gallinago), el 02/10/20.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 04/10/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Del 27 al 29/10/20, un individu a la bassa del Dofí. (Josep Lois Clemente, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)

La xivita (Tringa ochropus), el 27/10/20­. Foto: Josep Lois Clemente.

(80). Valona (Tringa glareola)
L’01/10/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Manel Alvarez Cros)

La valona (Tringa glareola), l’01/10/20­. Foto: Manel Alvarez Cros.

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
Els dies 08, 09, 12, 13, 14, 15, 18, 19 i 20/10/20, un individu a la desembocadura del Ridaura; el 17/10/20 dos. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)

La xivitona (Actitis hypoleucos), el 08/10/20.

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 05/10/20, un individu adult a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(96). Xixella (Columba oenas)
El 25/10/20, un individu al costat del Parc de Bombers de Castell d’Aro; tercera citació d’aquesta espècie a la vall. (Carlos Alvarez Cros)

La xixella (Columba oenas) amb dues tórtores turques (Streptopelia decaocto).

(105). Gamarús (Strix aluco)
El 02/10/20, un individu a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

(106′). Mussol emigrant (Asio flammeus)
El 24/10/20, un individu en vol sobre el mar entre cala Ametller i el Cap de Mort. Malgrat ser encalçat per dos falcons pelegrins, continua el viatge costa avall. Primera citació d’aquesta espècie a la vall. (Miguel Ángel Fuentes Rosúa)

El mussol emigrant (Asio flammeus) amb un dels falcons pelegrins (Falco peregrinus). Foto: Miguel Ángel Fuentes Rosúa.

(111). Blauet (Alcedo atthis)
El 27/10/20, continua la presència d’un individu a la desembocadura del Ridaura; el 03/10/20 dos. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)
El 31/10/20, continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, amb un màxim de quatre individus els dies 01 i 02/10/20. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Antoni Mariné, Marie Douarre)
Els dies 03, 05, 09, 12, 18, 19 i 28/10/20, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro; el 27/10/20 dos. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Josep Lois Clemente)
El 04/10/20, un individu a S’Agaró. (Rosa Matesanz Torrent)
El 17/10/20, un individu a Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 24 i 27/10/20, un individu al Ridaura, a l’alçada de can Bada. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)

Un dels blauets (Alcedo atthis), el 09/10/20­. Foto: Manel Alvarez Cros.

(117′). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
Els dies 03, 09, 19 i 28/10/20 un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 04 i 24/10/20, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 24/10/20, un individu prop de la bassa de les Reinetes. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/10/20, un individu a la bassa del Dofí. (Josep Lois Clemente)

El picot garser petit (Dendrocopos minor), el 27/10/20­. Foto: Josep Lois Clemente.

(128). Piula dels arbres (Anthus trivialis)
El 04/10/20, un individu juvenil prop de la riera dels Molins, a Santa Cristina d’Aro. (Jaume Ramot García)

La piula dels arbres (Anthus trivialis). Foto: Jaume Ramot García.

(129). Titella (Anthus pratensis)
El 17/10/20, tres individus prop del Parc de Bombers de Castell d’Aro i un a l’abocador de Solius; primeres citacions postnupcials. (Carlos Alvarez Cros)

(141). Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
El 02/10/20, un individu a Panedes, a Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)
Els dies 04, 16 i 25/10/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Marie Douarre)
El 04/10/20, almenys un individu prop del Tennis d’Aro. (Jaume Ramot García)

La cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus), el 02/10/20. Foto: Jordi Soler Ramionet.

(142). Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
Els dies 01 i 07/10/20, quatre individus a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

Un dels bitxacs rogencs (Saxicola rubetra), l’01/10/20. Foto: Jordi Soler Ramionet.

(144). Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
Els dies 01, 07 i 13/10/20, un individu a Panedes, a Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)
El 03/10/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

El còlit gris (Oenanthe oenanthe), el 03/10/20.

(172). Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
El 03/10/20, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(176). Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
El 04/10/20, no menys de dos individus prop del Tennis d’Aro. (Jaume Ramot García)

Un dels mastegatatxes (Ficedula hypoleuca), el 04/10/20. Foto: Jaume Ramot García.

(181′). Pica-soques blau (Sitta europaea)
El 02/10/20, un individu a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

(205). Durbec (Coccothraustes coccothraustes)
El 17/10/20, dos individus a la resclosa de can Salvador, a Santa Cristina d’Aro. (Jordi Soler Ramionet)
El 19/10/20, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(1). Ànec mut (Cairina moschata var. domestica)
El 08/10/20, apareix un individu domèstic al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 16/10/20 s’observa el cadàver, depredat. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)

L’ànec mut (Cairina moschata var. domestica), el 08/10/20.

(1””). Tórtora domèstica (Streptopelia roseogrisea)
El 23/10/20, un individu al costat del Parc de Bombers de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

La tórtora domèstica (Streptopelia roseogrisea).


Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: SETEMBRE/2020

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Els dies 02, 03 i 05/09/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 19/09/20 dos juvenils. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros)
El 05/09/20, dos individus front la Conca, a Platja d’Aro. (Josep Ma Bas Lay)

El martinet de nit (Nycticorax nycticorax), el 02/09/20. Foto: Manel Alvarez Cros.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 01, 03, 05, 06, 10, 11, 18, 22, 24, 25, 27, 29 i 30/09/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 04, 05, 07, 12 i 26/09/20 dos, el 09/09/20 cinc, el 19/09/20 dotze. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Josep Barbarà, Pancho Pou Bolívar)
El 02/09/20, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 07/09/20, dos individus prop del Parc de Bombers de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
L’11/09/20, un individu front les Penyes, a Sant Feliu de Guíxols. (Josep Ma Bas Lay)

Un dels martinets blancs (Egretta garzetta), l’01/09/20­. Foto: Manel Alvarez Cros.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Els dies 01, 03, 18, 19, 25, 26 i 27/09/20, quatre individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 02, 05, 06, 08, 10, 11, 12, 21, 23 i 24/09/20 tres, els dies 04 i 07/09/20 set, els dies 09, 13, 29 i 30/09/20 dos, els dies 14 i 22/09/20 sis, el 15/09/20 vuit, el 16/09/20 nou, els dies 17 i 20/09/20 cinc, el 28/09/20 un. Un d’ells marcat amb anella groga (WC4) llegible a distància. Aquest és un vell conegut que passa els hiverns amb nosaltres des que va néixer a la Comunitat Valenciana, el 2016. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Josep Barbarà, Pancho Pou Bolíbar)
Els dies 02 i 06/09/20, un individu a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)
El 02/09/20, no menys de setze individus en vol sobre Castell d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 13/09/20, un individu en vol sobre la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)
El 20/09/20, tres individus en vol a Panedes, a Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

Un dels bernats pescaires (Ardea cinerea) marcat, l’01/09/20­.

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
El 17/09/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

L’agró roig (Ardea purpurea)­.

(19′). Capó reial (Plegadis falcinellus)
El 07/09/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

El capó reial (Plegadis falcinellus).

(20). Flamenc (Phoenicopterus roseus)
L’01/09/20, un exemplar en vol sobre Santa Cristina d’Aro. (Jofre de Febrer Bonilla)

(26). Xarxet (Anas crecca)
L’01 i del 23 al 27/09/20, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)
Del 03 al 10/09/20, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Gerard Ramionet Genoher, Núria Formatger Masferrer, Josep Lois)
El xarxet (Anas crecca).

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
Els dies 02, 26, 27, 28 i 30/09/20, una femella a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
Del 03 al 25/09/20, una femella a la bassa del Dofí de Castell d’Aro; del 23 al 30/09/20, també un mascle. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Gerard Ramionet Genoher, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 16 i 28/09/20 una femella al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 17/09/20 dues, el 24/09/20 mascle i femella. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)
El 22/09/20, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

La femella d’ànec cullerot (Anas clypeata), el 02/09/20.

(31). Morell de cap roig (Aythya ferina)
El 18/09/20, tres mascles al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)

Els morells de cap roig (Aythya ferina). Foto: Manel Alvarez Cros.

(38). Arpella vulgar (Circus aeruginosus)
El 07/09/20, un individu prop de la bassa de les Reinetes de Platja d’Aro. (Xavier Higueruelo Codina)

(40). Esparver cendrós (Circus pygargus)
El 24/09/20, una femella juvenil a Panedes, Llagostera. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)

L’esparver cendrós (Circus pygargus). Foto: Jaume Ramot García.

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 09/09/20 un individu a la Casa Nova, a Sant Feliu de Guíxols. (Jordi Soler Ramionet)
El 15/09/20, un individu a la bassa de can Torras, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 15/09/20 un individu a Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)
El 16/09/20 un individu a Castell d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 26/09/20, un individu a l’abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(63). Corriol gros (Charadrius hiaticula)
De l’01 al 03/09/20, dos individus a la desembocadura del Ridaura, els dies 04 i 05/09/20 un. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)

Els corriols grossos (Charadrius hiaticula).

(65). Fredeluga (Vanellus vanellus)
El 27/09/20, un individu a Panedes, a Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

(65”). Territ tresdits (Calidris alba)
El 20/09/20, dos individus a la platja Gran de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(68). Territ variant (Calidris alpina)
Els dies 29 i 30/09/20, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

El territ variant (Calidris alpina).

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
De l’11 al 13/09/20 i el 28/09/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)

El becadell comú (Gallinago gallinago), l’11/09/20.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 04/09/20, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Manel Alvarez Cros)

(80). Valona (Tringa glareola)
El 09/09/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)

La valona (Tringa glareola)­.

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
L’01/09/20, tres individus a la desembocadura del Ridaura; els dies 02 i 03/09/20 dos, del 04 a l’11/09/20 i el 29/09/20 un. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)
Els dies 01 i 09/09/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 02/09/20 cinc, el 03/09/20 nou, el 04/09/20 dos. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros)

Una de les xivitones (Actitis hypoleucos), 1’01/09/20.

(105). Gamarús (Strix aluco)
El 28/09/20, un individu prop de roca Ponça, a Santa Cristina d’Aro. (Jaume Ramot García)
El 29/09/20, un individu prop de Sant Ampèlit, a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

(107). Enganyapastors (Caprimulgus europaeus)
El 10/09/20, catorze individus a Panedes, Llagostera; el 17/09/20 setze. (Jordi Soler Ramionet)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
De l’01 al 30/09/20, almenys tres individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 03 i 16/20 quatre, el 07/09/20 dos, el 17/09/20 cinc. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Josep Barbarà, Pancho Pou Bolívar)
De l’01 al 30/09/20, un individu a la desembocadura del Ridaura, el 18/09/20 quatre. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
Els dies 03, 06, 09, 13, 17, 18, 20, 22, 25, 26 i 27/09/20, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro; el 04/09/20 dos. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Josep Lois, Jaume Ramot García)
Els dies 09 i 28/09/20, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
L’11/09/20, un individu a la punta de ses Mongetes, a Sant Feliu de Guíxols. (Josep Ma Bas Lay)
El 13/09/20, un individu a Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)
El 14/09/20, un individu a la bassa de can Llaurador. (Carlos Alvarez Cros)
El 16/09/20, tres individus a Castell d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 24/09/20, un individu al Ridaura, a l’alçada de can Bada, a Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

El blauet (Alcedo atthis), el 03/09/20­ a la bassa del Dofí.

(113). Gaig blau (Coracias garrulus)
Els dies 02, 03, 07 i 09/09/20, un individu a Panedes, Llagostera; el 04/09/20 dos, el 12/09/20 tres. (Jordi Soler Ramionet)

El gaig blau (Coracias garrulus), el 02/09/20­. Foto: Jordi Soler Ramionet.

(115). Colltort (Jynx torquilla)
El 05/09/20, un individu prop del càmping Mas Sant Josep, a Castell d’Aro (Josep Ma Bas Lay)

(117′). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
Els dies 03, 05, 10, 16, 18, 20 i 2/09/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 03/09/20, un individu a Casanova, a Sant Feliu de Guíxols. (Jordi Soler Ramionet)
El 10/09/20, un individu a la bassa de can Torras, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 16/09/20, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(124). Oreneta vulgar (Hirundo rustica) + (126). Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)
El 28/09/20, més d’un miler d’individus a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

Algunes de les orenetes, el 28/09/20.

(141). Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
El 03/09/20, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 05/09/20, un individu a Tallades, a Santa Cristina d’Aro; el 06/09/20 dos. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 20 i 25/09/20, un individu a Panedes, a Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

La cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus), el 03/09/20.

(142). Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
El 24/09/20, tres individus prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; el 27/09/20 un, el 29/09/20 dos. (Rosa Matesanz Torrent, Jordi Soler Ramionet, Carlos Alvarez Cros)

El bitxac rogenc (Saxicola rubetra), el 27/09/20. Foto: Jordi Soler Ramionet.

(144). Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
El 07/09/20, no menys de vuit individus a Panedes, a Llagostera; els dies 20 i 25/09/20 un. (Carlos Alvarez Cros, Jordi Soler Ramionet)

Un dels còlits grisos (Oenanthe oenanthe).

(166). Tallareta vulgar (Sylvia communis)
El 08/09/20, un individu a Tallades, a Santa Cristina d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

La tallareta vulgar (Sylvia communis).

(171). Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
El 27/09/20, un exemplar al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(172). Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
El 03/09/20, almenys dos individus al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR de Castell d’Aro; els dies 08, 20 i 23/09/20 un. (Carlos Alvarez Cros)
El 09/09/20, almenys un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro; el 10/09/20 tres. (Josep Lois, Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)

Un dels mosquiters de passa (Phylloscopus trochilus), el 03/09/20.

(175). Papamosques gris (Muscicapa striata)
El 09/09/20, tres individus a la bassa del Dofí de Castell d’Aro; el 10/09/20 dos. (Josep Lois, Manel Alvarez Cros)
El 26/09/20 un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)

Un dels papamosques grisos (Muscicapa striata), el 10/09/20­. Foto: Manel Alvarez Cros.

(176). Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
El 06/09/20, un individu a Tallades, a Santa Cristina d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 08/09/20, un individu prop de can Pata, a Santa Cristina d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(181′). Pica-soques blau (Sitta europaea)
Els dies 08 i 14/09/20, no menys d’un individu al Ridaura, aigües amunt de can Pata. (Carlos Alvarez Cros)
El 20/09/20, un individu a Panedes. (Jordi Soler Ramionet)
El 23/09/20, un individu sota el puig Oriol, a Sant Llorenç, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(185). Escorxador (Lanius collurio)
Del 06 al 12/09/20, un juvenil a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)
El 08/09/20, un juvenil al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR de Castell d’Aro, depredant un llagost ploraner (Eyprepocnemis plorans). (Carlos Alvarez Cros)

L’escorxador (Lanius collurio) i el lagost ploraner (Eyprepocnemis plorans), el 08/09/20.

(205). Durbec (Coccothraustes coccothraustes)
L’01/09/20, un individu prop del mas Riera de Romanyà de la Selva, a Santa Cristina d’Aro. (Eudald Pujol Buxó)

(0”’). Oca egípcia (Alopochen aegyptiaca)
El 24/09/20, vint individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 30/09/20, vint-i-sis. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros)

Les vint-i-sis oques egípcies (Alopochen aegyptiaca), el 30/09/20­.

(Williamia gussonii)
El 30/09/20, es fotografia, a Sant Pol, per primera vegada a nivell mundial, un exemplar viu d’aquesta espècie. (Xavier Salvador Costa)

L’exemplar de (Williamia gussonii). Foto: Xavier Salvador Costa.


Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: AGOST/2020

(8′). Ocell de tempesta (Hydrobates pelagicus)
El 19/06/20, un individu front a Platja d’Aro (Josep Ma Bas Lay)

(12). Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Els dies 03, 16 i 19/08/20, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 08/08/20 un adult i dos polls, els dies 09 i 14/08/20 almenys dos exemplars, el 22/08/20 un individu juvenil. (Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Marc Julià)

Dos dels martinets menuts (Ixobrychus minutus), el 08/08/20.

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Els dies 01, 06, 07, 08, 14 i 22/08/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 02, 03, 04, 10, 11, 12, 15, 16 i 20/08/20 dos, els dies 05 i 09/08/20 tres, el 21/08/20 onze, els dies 24 i 27/08/20 cinc, el 25/08/20 no menys de vint-i-nou, el 26/08/20 onze, el 28/08/20 quatre, el 29/08/20 sis, el 30/08/20 vuit. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Eduard Batista, Ivan Garcia Martinez)
El 06/08/20, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

Els martinets de nit (Nycticorax nycticorax), el 02/08/20.

(14). Martinet ros (Ardeola ralloides)
El 29/08/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Ivan Garcia Martinez)

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 01 i 08/08/20, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 03, 04, 05, 09, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 26, 27 i 31/08/20 un, el 14/08/20 tres, el 24/08/20 sis. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Carles Martorell Gendra)
Els dies 22, 23 i 24/08/20, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)

Un dels martinets blancs (Egretta garzetta), l’01/08/20­.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Els dies 03, 25, 27, 28 i 30/08/20 tres individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 05/08/20 quatre, els dies 06, 14, 19, 23, 24 i 31/08/20 dos, els dies 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 26 i 29/08/20 un, el 29/08/20 no menys de dotze. (Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Ponç Feliu Latorre, Rosa Matesanz Torrent, Eduard Batista, Ivan Garcia Martinez)
El 29/08/20, un individu a Panedes, a Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

Un dels bernats pescaires (Ardea cinerea), el 05/08/20­. Foto: Manel Alvarez Cros.

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
El 16/08/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)

L’agró roig (Ardea purpurea)­. Foto: Manel Alvarez Cros.

(19). Cigonya (Ciconia ciconia)
El 08/08/20, no menys de cent vint-i-un individus a l’abocador de Solius. Es llegeix 12 anelles alemanes, 3 de suïsses i una francesa; el 09/08/20 encara n’hi havia cinquanta-vuit. (Carlos Alvarez Cros)

Algunes de les cigonyes (Ciconia ciconia).

(19′). Capó reial (Plegadis falcinellus)
El 05/08/20, uns trenta-cinc individus davant les Penyes, a Sant Feliu de Guíxols. (Josep Ma Bas Lay). Probablement el mateix estol és vist des de la Conca. (Manel Alvarez Cros)

(20). Flamenc (Phoenicopterus roseus)
El 19/08/20, vint-i-un individus, en direcció nord, sobre S’Agaró. (Eduard Batista)
El 27/08/20, un individu en vol, costa amunt, front la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/08/20, apareix un juvenil aparentment esgotat al carrar Londres de Platja d’Aro. Un cop capturat és lliurat als Agents Rurals que el portaren a un Centre de Recuperació de fauna salvatge (Mateu Lichtenstein)

El flamenc (Phoenicopterus roseus). Fotograma d’un vídeo: Mateu Lichtenstein.

(25). Ànec griset (Anas strepera)
El 16/08/20, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)

L’ànec griset (Anas strepera)­. Foto: Manel Alvarez Cros.

(26). Xarxet (Anas crecca)
El 31/08/20 un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

El xarxet (Anas crecca).

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
El 04/08/20, continua la femella a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)
Del 16 al 23/08/20, una femella al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Eduard Batista)
El 29/08/20, una femella a la desembocadura del Ridaura. (Núria Formatger Masferrer)

La femella d’ànec cullerot (Anas clypeata), l’01/08/20.

(41). Esparver (Accipiter nisus)
Els dies 29 i 31/08/20 un individu a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet, Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)

(43). Àguila calçada (Aquila pennata)
El 09/08/20, un individu de fase clara al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
El 30/08/20, un individu a un penya-segat litoral de San Feliu de Guíxols. (Jordi Soler Ramionet)

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 20/08/20, una lloca amb diversos polls ja crescuts a Panedes. (Jordi Soler Ramionet)

(52). Rascló (Rallus aquaticus)
El 25/08/20, un individu al Ridaura a l’alçada del Parc dels Estanys; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(56′). Polla blava (Porphyrio porphyrio)
El 08/08/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; cinquena citació d’aquesta espècie a la vall, que no es citava des de 2012. L’11/08/20 es torna a observar. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Ponç Feliu Latorre)

La polla blava (Porphyrio porphyrio)­.

(63). Corriol gros (Charadrius hiaticula)
El 24/08/20, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

El corriol gros (Charadrius hiaticula).

(68). Territ variant (Calidris alpina)
El 10/08/20, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

El territ variant (Calidris alpina).

(79). Xivita (Tringa ochropus)
Els dies 02, 05, 07 i 21/08/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 13/08/20 dos, el 22/08/20 tres. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)
El 05/08/20, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 30/08/20, un individu a l’abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

La xivita (Tringa ochropus), el 30/08/20­.

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
El 03/08/20, cinc individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 17, 18, 19 i 24/08/20 un, el 27/08/20 tres. (Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Eduard Batista)
El 03/08/20, dos individus a la desembocadura del Ridaura; del 27 al 31/08/20 un. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
Els dies 08 i 09/08/20, dos individus a l’abocador de Solius; El 15/08/20 un. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/08/20, un individu a la bassa del Dofí. (Manel Alvarez Cros)
El 31/08/20, un individu al port de Sant Feliu de Guíxols. (Manel Alvarez Cros)

Una de les xivitones (Actitis hypoleucos), el 08/08/20­.

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Els dies 09 i 10/08/20, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros)

La gavina capnegra (Larus melanocephalus)­, el 10/08/20.

(105). Gamarús (Strix aluco)
El 08/08/20, un individu prop de Santa Maria de Fanals. (Rosa Matesanz Torrent)

(107). Enganyapastors (Caprimulgus europaeus)
El 08/08/20, un individu prop de Santa Maria de Fanals. (Rosa Matesanz Torrent)
El 12/08/20, un individu prop de la bassa de les Reinetes de Platja d’Aro; el 26/08/20 dos. (Xavier Higueruelo Codina)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Els dies 01, 02, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 23 i 26/08/20, almenys dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 03, 04, 05, 07, 16, 17, 19, 20, 24, 25, 28, 30 i 31/08/20 tres, els dies 08, 21, 22, 27 i 29/08/20 no menys de quatre. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Ponç Feliu Latorre, Carles Martorell Gendra, Eduard Batista, Marc Julià, Ivan Garcia Martinez)
Els dies 01, 03, 04, 06, 12, 13, 27, 28, 30 i 31/08/20, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 01, 13 i 17/08/20, un individu a la bassa del Dofí. (Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros)
El 14/08/20, un individu a la bassa de can Llaurador. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 14 i 28/08/20, un individu a Panedes. (Jordi Soler Ramionet)
El 15/08/20, un individu a la Conca. (Roger Matilló)
El 22/08/20, un individu al tram alt del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 22/08/20, un individu a la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols. (Àlex Domec)
El 27/08/20, un individu al Ridaura, a l’alçada de Santa Cristina d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

El blauet (Alcedo atthis), l’01/08/20­ a la bassa del Dofí. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(113). Gaig blau (Coracias garrulus)
Els dies 13, 18, 23, 25, 30 i 31/08/20, un individu a Panedes, Llagostera; el 29/08/20 dos. (Jordi Soler Ramionet, Antoni Mariné, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
El 21/08/20, un individu al puig Pinell de Platja d’Aro. (Josep Ma Bas Lay)

El gaig blau (Coracias garrulus), el 30/08/20­. Foto: Jordi Soler Ramionet.

(117′). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 08/08/20, un individu al Ridaura a l’alçada de l’EDAR de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 09 i 16/08/20, un individu a la bassa de les Reinetes de Platja d’Aro; el 23/08/20 dos. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 14 i 28/08/20, un individu a Panedes. (Jordi Soler Ramionet)
Els dies 16, 25 i 27/08/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 19/08/20, sengles individus a la resclosa de can Salvador i a Panedes. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 25 i 26/08/20, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 25/08/20, un individu prop de can Perera, a Panedes. (Carlos Alvarez Cros)
El 25/08/20, un individu a la resclosa de can Salvador. (Carlos Alvarez Cros)
El 26/08/20, un individu a Bell-Lloc, a Santa Cristina d’Aro. (Jordi Soler Ramionet)
El 26/08/20, un individu a Casanova, a Sant Feliu de Guíxols. (Jordi Soler Ramionet)

(144). Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
El 25/08/20, un individu a Panedes, a Llagostera; primera citació postnupcial. (Jordi Soler Ramionet)

El còlit gris (Oenanthe oenanthe). Foto: Jordi Soler Ramionet.

(175). Papamosques gris (Muscicapa striata)
El 25/08/20, un individu prop de can Barella. (Carlos Alvarez Cros)

El papamosques grisos (Muscicapa striata).

(181′). Pica-soques blau (Sitta europaea)
El 12/08/20, un individu a Panedes. (Jordi Soler Ramionet)
El 27/08/20, no menys d’un individu al Ridaura, aigües amunt de can Pata. (Carlos Alvarez Cros)

(188). Capsigrany (Lanius senator)
El 29/08/20, dos individus a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

(196′). Pardal roquer (Petronia petronia)
El 09/08/20, no menys de dos individus a la bassa de les Reinetes de Platja d’Aro; el 16/08/20, nou, el 23/08/20 tres. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/08/20, un individu a la bassa de Sant Llorenç, a Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

Un dels pardals roquers (Petronia petronia), el 16/08/20.

Cabirol (Capreolus capreolus)
El 13/08/20, un mascle a Panedes. (Jordi Soler Ramionet)
El 18/08/20, un exemplar prop de Sant Baldiri, a Sant Feliu de Guíxols. (Ernest Ballell Vila)

El cabirol (Capreolus capreolus), el 13/08/20. Fotograma d’un vídeo: Jordi Soler Ramionet.

Visó americà (Neovison vison)
El 15/08/20, un individu a Panedes. (Jordi Soler Ramionet)

El visó americà (Neovison vison), el 15/08/20. Fotograma d’un vídeo: Jordi Soler Ramionet.

Rorqual comú (Balaenoptera physalus)
El 18/08/20, un individu font les costes de Sant Feliu de Guíxols, nedant costa amunt. (Laura Francès San Martín)

El rorqual comú (Balaenoptera physalus), el 18/08/20. Fotograma d’un vídeo: Laura Francès San Martín.


Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: JULIOL/2020

(12). Martinet menut (Ixobrychus minutus)
L’11/07/20, una femella al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 22/07/20 un juvenil; els dies 23, 28 i 30/07/20 un mascle, els dies 24 i 27/07/20 una femella i un mascle. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros)
El 18/07/20, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Núria Formatger Masferrer)

El martinet menut (Ixobrychus minutus), el 22/07/20. Foto: Manel Alvarez Cros.

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Els dies 01, 05, 09, 11, 12, 16, 22, 25 i 26/07/20, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 02, 04, 06, 13, 14, 15, 21, 23, 27, 29 i 31/07/20 un. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)

Un dels martinets de nit (Nycticorax nycticorax), l’01/07/20­.

(15). Esplugabous (Bubulcus ibis)
El 06/07/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 03, 05, 06, 11, 18, 23, 26 i 30/07/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)
Els dies 07, 15 i 27/07/20, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)

El martinet blanc (Egretta garzetta), el 03/07/20­.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
De l’01 a l’11/07/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 10/07/20 tres; el 28/07/20 un altre. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)
El 08/07/20, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 14/07/20, un individu a la costa sud de Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)
El 15/07/20, dos individus prop del Tennis d’Aro. (Jaume Ramot García)

El bernat pescaire (Ardea cinerea), l’01/07/20­.

(19′). Capó reial (Plegadis falcinellus)
El 09/07/20, dos individus a la desembocadura del Ridaura; el 12/07/20 un. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)

Els capons reials (Plegadis falcinellus), el 09/07/20.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
L’01/07/20, el mascle és al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Del 07 al 31/07/20, una femella a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)

El mascle d’ànec cullerot (Anas clypeata), l’01/07/20.

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
El 06/07/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)
Els dies 12 i 13/07/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 20/07/20 dos. (Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros)

El cames-llargues (Himantopus himantopus), el 06/07/20­.

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
Els dies 02, 04, 05 i 11/07/20, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)

El corriol petit (Charadrius dubius), el 04/07/20. Foto: Manel Alvarez Cros.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 17/07/20, un individu a la bassa de les Reinetes de Platja d’Aro; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)
El 23/07/20, un individu a la bassa de les Reinetes de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 25/07/20, dos individus a la resclosa de can Salvador, a Santa Cristina d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
El 10/07/20, tres individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 14 i 28/07/20, un individu a la bassa del Dofí. (Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 16 i 24/07/20, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 18/07/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro (Núria Formatger Masferrer)

Les xivitones (Actitis hypoleucos), el 10/07/20­.

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 29/07/20, un individu a la platja Gran de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

La gavina capnegra (Larus melanocephalus)­.

(111). Blauet (Alcedo atthis)
El 03/07/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació postnupcial. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 04, 07 i de l’11 al 31/07/20, almenys un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 05/07/20, un individu al tram alt del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 12, 28 i 29/07/20, un individu a la bassa del Dofí. (Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 17/07/20, dos individus a la desembocadura del Ridaura; els dies 18, 21 i 26/07/20 un. (Carlos Alvarez Cros)
El 19/07/20, un individu a la bassa de Sant Llorenç, a Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

El blauet (Alcedo atthis), el 07/07/20­.

(117′). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 05/07/20, un individu al tram alt del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 06/07/20, un individu a la resclosa de can Salvador, a Santa Cristina d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 08/07/20, un individu a Romanyà, a Santa Cristina d’Aro. (Eudald Pujol Buxó)
El 12/07/20, un individu al Ridaura, pa l’alçada de la costa de l’Alou. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 17 i 19/07/20, un individu a Sant Amanç, a Sant Feliu de Guíxols. (Eudald Pujol Buxó)
El 23/07/20, un individu a la bassa de les Reinetes de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 25/07/20, un individu al tram alt del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 25/07/20, un individu a la bassa del Dofí, a Castell d’Arod’Aro. (Jaume Fabró Marcet)

El picot garser petit (Dendrocopos minor), el 23/07/20­.

(188). Capsigrany (Lanius senator)
El 21/07/20, un juvenil a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

El capsigrany (Lanius senator). Foto: Jordi Soler Ramionet.

(196′). Pardal roquer (Petronia petronia)
Els dies 09 i 12/07/20, diversos individus entre Mobles Mulà i can Pata, a la colònia de cria descoberta l’any passat. (Carlos Alvarez Cros)

Un dels pardals roquers (Petronia petronia), el 09/07/20.


Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: JUNY/2020

(8′). Ocell de tempesta (Hydrobates pelagicus)
El 21/06/20, un individu a 2-3 milles front Platja d’Aro (Jordi Soler Ramionet)
El 24/06/20, un individu front punta Prima, a Platja d’Aro (Josep Ma Bas Lay)

(12). Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Els dies 05, 06, 19, 20 i 21/06/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)

El martinet menut (Ixobrychus minutus), el 06/06/20­.

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Els dies 06, 09 i 28/06/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 20/06/20 dos. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)

El martinet de nit (Nycticorax nycticorax), el 06/06/20­.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 10 i 27/06/20, un individu a la desembocadura del Ridaura i el mateix o un altre al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros)
Els dies 13, 20 i 27/06/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 21/06/20 dos. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros)

El martinet blanc (Egretta garzetta), el 10/06/20­.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Els dies 05, 06, 09, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 i 30/06/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Manel Alvarez Cros)

El bernat pescaire (Ardea cinerea), el 05/06/20­.

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
El 03/06/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(28). Ànec cuallarg (Anas acuta)
El 16/06/20, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

L’ànec cuallarg (Anas acuta)­.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
El 22/06/20 continua la parella a la bassa del Dofí, els dies 28 i 30/06/20 almenys el mascle; els dies 02, 17 i 24/06/20 la parella és a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Manel Alvarez Cros, Jaume Fabró Marcet)

El mascle d’ànec cullerot (Anas clypeata), l’01/06/20.

(36). Milà reial (Milvus milvus)
El 19/06/20, un individu sobre la bassa del Dofí. (Jaume Fabró Marcet)

El milà reial (Milvus milvus).

(47′). Falcó de la reina (Falco eleonorae)
El 20/06/20, un individu prop de Pedralta. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot Gracía)

El falcó de la reina (Falco eleonorae). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(60′). Bec d’alena (Recurvirostra avosetta)
El 16/06/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; sisena citació d’aquesta espècie a la vall. (Carlos Alvarez Cros)

El bec d’alena (Recurvirostra avosetta)­.

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
Del 03 al 06/06/20, dos individus a la desembocadura del Ridaura; del 09 al 27/06/20, almenys un; el 30/06/20 dos. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros)

Un dels corriols petits (Charadrius dubius).

(84). Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus)
El 30/06/20, un adult al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(88). Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
El 22/06/20, un individu a la platja Gran de Platja d’Aro; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(113). Gaig blau (Coracias garrulus)
El 04/06/20, un individu a Santa Cristina d’Aro, al costat de l’autovia. (Eudald Pujol Buxó)

(158). Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
El 15/06/20, un individu a Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)

Cabirol (Capreolus capreolus)
El 29/06/20, un mascle atropellat prop del Parc dels Estanys de Platja d’Aro (Jaume Ramot García)

Xucladits (Lepadogaster purpurea)
El 24/06/20, dos individus en aigües de Sant Feliu de Guíxols; primera citació d’aquesta espècie a les costes ibèriques mediterrànies. (Miguel Ángel Fuentes Rosúa)

Un del xucladits (Lepadogaster purpurea). Foto: Miguel Ángel Fuentes Rosúa.

Damisel·la enguantada (Calopterix xanthostoma)
El 22/06/20, un mascle al tram mig del Ridaura, a Santa Cristina d’Aro; primera citació d’aquesta espècie a la vall. (Carlos Alvarez Cros)

El mascle de damisel·la enguantada (Calopterix xanthostoma).

Libèl·lula quadrimaculada (Libellula quadrimaculata)
El 03/06/20, almenys un mascle a la bassa de Llagostera on, el 26/05/20, es va fer la primera citació d’aquesta espècie a la vall. (Carlos Alvarez Cros)

El mascle de libèl·lula quadrimaculada (Libellula quadrimaculata.)

(Afropinnotheres bicristatus)
El 15/06/20, es fotografia, a cala Maset, Sant Feliu de Guíxols, per primera vegada a Catalunya, un individu d’aquesta espècie, descrit per primera vegada al 2019 i només citat a la Mediterrània a les costes de Màlaga. (Xavier Salvador Costa)

L’exemplar de (Afropinnotheres bicristatus). Foto: Xavier Salvador Costa.


Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: MAIG/2020

(12). Martinet menut (Ixobrychus minutus)
El 09/05/20 es troba un mascle mort a una riera de Panedes, Llagostera; li havia quedat el bec enganxat a una corda. (Jordi Soler Ramionet)

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
El 17/05/20, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 19/05/20 un. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)

El martinet de nit (Nycticorax nycticorax), el 19/05/20­.

(14). Martinet ros (Ardeola ralloides)
El 30/05/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)

El martinet ros (Ardeola ralloides).

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 05, 19 i 31/05/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)
El 21/05/20, set individus front la punta del Mulà, a Sant Feliu de Guíxols. (Josep Ma Bas Lay)

El martinet blanc (Egretta garzetta), el 19/05/20­.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Els dies 17, 19, 23, 25 i 28/05/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Ponç Feliu Latorre, Núria Formatger Masferrer)

El bernat pescaire (Ardea cinerea), el 28/05/20­.

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
Del 21 al 27/05/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

L’agró roig (Ardea purpurea), el 21/05/20­.

(19”). Becplaner (Platalea leucorodia)
El 05/05/20, dos individus en vol, costa amunt, front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols; tercera citació d’aquesta espècie a la vall. (Jaume Ramot García)

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
El 20/05/20, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 28/05/20, una parella amb set pollets al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera dada segura de reproducció a la vall. Els pollets són morts el mateix dia per la parella resident d’oques egípcies. (Carlos Alvarez Cros)
El 30/05/20, una parella al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, que més tard es detecta a la desembocadura del Ridaura i posteriorment a la bassa del Dofí, on el 31/05/20 encara hi és. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Jaume Ramot García)

La llocada d’ànec cullerot (Anas clypeata).

(31). Morell de cap roig (Aythya ferina)
El 23/05/20, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)

El morell de cap roig (Aythya ferina). Foto: Núria Formatger Masferrer.

(34). Aligot vesper (Pernis apivorus)
El 13/05/20, un individu sobre Castell d’Aro. (Josep Ma Bas Lay)

(37). Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
El 10/05/20, un individu a Castell d’Aro. (Josep Ma Bas Lay)
El 22/05/20, un individu al Mas Nou, a Castell d’Aro. (Jordi Soler Ramionet)

(38). Arpella vulgar (Circus aeruginosus)
El 05/05/20, dos individus front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols. (Jaume Ramot García)
El 10/05/20, un individu a Panedes, a Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)
Una de les arpelles vulgars (Circus aeruginosus), el 05/05/20­. Foto: Jaume Ramot García.

(46). Falcó cama-roig (Falco vespertinus)
L’01/05/20, una femella a Panedes, a Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)
El 16/05/20, un mascle a Panedes, a Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

La femella de falcó cama-roig (Falco vespertinus). Foto: Jordi Soler Ramionet.

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 04/05/20, dos individus prop del Tennis d’Aro. (Jaume Ramot García)

(74′). Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
L’01/05/20, un individu a S’Agaró. (Anna Gallés Gabarró)

(50). Guatlla (Coturnix coturnix)
Els dies 13 i 19/05/20, almenys un individu a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet, Carlos Alvarez Cros)

(56). Polla d’aigua (Gallinula chloropus)
El 21/05/20, una llocada a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
El 06/05/20, tretze individus a la desembocadura del Ridaura. (Josep Ma Bas Lay)
El 21/05/20, cinc individus a punta Prima. (Rosa Matesanz Torrent)
El 23/05/20, dos individus sobre el Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)

Els cames-llargues (Himantopus himantopus), el 06/05/20. Foto: Josep Ma Bas Lay.

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
El 21/05/20, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 21/05/20, un individu al Ridaura, a l’alçada del Parc de Bombers. (Carlos Alvarez Cros)
El 26/05/20, un individu al Ridaura, a l’alçada de la central de tractament i impulsió municipal d’aigües. (Carlos Alvarez Cros)

Un dels corriols petits (Charadrius dubius).

(74′). Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
L’01/05/20, un individu prop en vol front S’Agaró. (Anna Gallés Gabarró)

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
El 02/05/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Josep Ma Bas Lay)

(85′). Gavina corsa (Larus audouinii)
El 27/05/20, tres individus front Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)

(105). Gamarús (Strix aluco)
El 13/05/20, almenys un individu a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

(107). Enganyapastors (Caprimulgus europaeus)
El 04/05/20, un individu a Panedes, Llagostera; primera citació prenupcial. (Jordi Soler Ramionet)
El 10/05/20, dos individus a Castell d’Aro (Josep Ma Bas Lay)
El 13/05/20, deu individus a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
El 24/05/20, un individu a la bassa de can Duran del Gatellar, a Santa Cristina d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(113). Gaig blau (Coracias garrulus)
Els dies 01, 10 i 19/05/20, un individu a Panedes, Llagostera; el 08/05/20 tres, el 15/05/20 set; el 17/05/20 sis. (Jordi Soler Ramionet, Carlos Alvarez Cros)
El 15/05/20, un individu a Castell d’Aro. (Josep Ma Bas Lay)
El 18/05/20, dos individus a Santa Cristina d’Aro; el 19/05/20 un. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Jordi Soler Ramionet)

El gaig blau (Coracias garrulus), l’01/05/20. Foto: Jordi Soler Ramionet.

(123). Roquerol (Ptyonoprogne rupestris)
El 17/09/20, primers individus a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(142). Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
Els dies 02 i 03/05/20, un individu a Sant Feliu de Guíxols. (Marcel Gallardo Arévalo)
El 20/05/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

El bitxac rogenc (Saxicola rubetra), el 20/05/20.

(162). Tallarol trencamates (Sylvia conspicillata)
Els dies 01 i 02/05/20, un individu a Sant Feliu de Guíxols; tercera citació d’aquesta espècie a la vall. (Marcel Gallardo Arévalo)

(144). Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
El 04/05/20, uns deu individus a Panedes, a Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

(153). Boscaler pintat gros (Locustella naevia)
El 17/05/20, un individu a Castell-Platja d’Aro. (Josep Ma Bas Lay)

(166). Tallareta vulgar (Sylvia communis)
El 02/05/20, un individu a Sant Feliu de Guíxols; primera citació de l’any. (Marcel Gallardo Arévalo)

(172). Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
El 02/05/20, un individu a Sant Feliu de Guíxols. (Marcel Gallardo Arévalo)

(175). Papamosques gris (Muscicapa striata)
Els dies 01 i 02/05/20, un individu a Sant Feliu de Guíxols. (Marcel Gallardo Arévalo)
El 02/05/20, un individu a la Volta de l’Ametller. (Núria Formatger Masferrer)
El 27/05/20, un individu prop de Sant Pol, a Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)

Un dels papamosques grisos (Muscicapa striata). Foto: Marcel Gallardo Arévalo.

(176). Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
L’01/05/20, un individu a Castell d’Aro (Josep Ma Bas Lay)

(185). Escorxador (Lanius collurio)
El 15/05/20, un mascle a Panedes, Llagostera; tercera citació durant el pas primaveral. (Jordi Soler Ramionet)

L’escorxador (Lanius collurio). Foto: Jordi Soler Ramionet.

(186). Trenca (Lanius minor)
El 21/05/20, un individu a Panedes, Llagostera; cinquena citació d’aquesta espècie a la vall. (Jordi Soler Ramionet)

La trenca (Lanius minor). Foto: Jordi Soler Ramionet.

(188). Capsigrany (Lanius senator)
L’01/05/20, tres individus a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)
L’01/05/20, dos individus a Sant Feliu de Guíxols. (Marcel Gallardo Arévalo)

Un dels capsigranys (Lanius senator). Foto: Jordi Soler Ramionet.

(196′). Pardal roquer (Petronia petronia)
El 19/05/20, diversos individus entre Mobles Mulà i can Pata, a la colònia de cria descoberta l’any passat. (Carlos Alvarez Cros)

Un dels pardals roquers (Petronia petronia), el 19/05/20.

(205). Durbec (Coccothraustes coccothraustes)
El 15/05/20, no menys de sis individus, que podrien constituir un grup familiar, a Romanyà de la Selva, Santa Cristina d’Aro; el 29/05/20 un. (Jordi Soler Ramionet)
El 31/05/20, un individu a la resclosa de can Salvador, a Santa Cristina d’Aro. (Jordi Soler Ramionet)

Un dels durbecs (Coccothraustes coccothraustes). Foto: Jordi Soler Ramionet.

(0”’). Oca egípcia (Alopochen aegyptiaca)
El 17/05/20, s’observa la parella resident al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, acompanyada sis polls ja crescuts. Aquest és el desè any consecutiu de reproducció en llibertat de l’espècie a la vall. (Rosa Matesanz Torrent)

Cabirol (Capreolus capreolus)
El 02/05/20, una femella a Castell d’Aro (Josep Ma Bas Lay)
Els dies 05 i 09/05/20, un mascle a Panedes. (Jordi Soler Ramionet)

El cabirol (Capreolus capreolus), el 05/05/20. Fotograma d’un vídeo: Jordi Soler Ramionet.

Libèl·lula quadrimaculada (Libellula quadrimaculata)
El 26/05/20, no menys de dos mascles a una bassa de Llagostera; primera citació d’aquesta espècie a la vall. (Carlos Alvarez Cros)

Un dels mascles de libèl·lula quadrimaculada (Libellula quadrimaculata.)Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: ABRIL/2020

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 06, 10, 11 i 26/04/20, un individu a Castell d’Aro. (Josep Ma Bas Lay)
El 16/04/20, deu individus migrant front la desembocadura del Rideaura. (Aleix Comas Herrera)
El 19/04/20, dos individus, davant de S’Agaró. (Anna Gallés Gabarró)
El 22/04/20, cinc individus prop d’Els Escuts, a Panedes, Llagostera; el 25/04/20 un. (Jordi Soler Ramionet)

Quatre dels martinets blancs (Egretta garzetta)­, el 22/04/20. Foto: Jordi Soler Ramionet.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
L’11/04/20, un individu a Castell d’Aro. (Josep Ma Bas Lay)
L’11/04/20 tres individus a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)
El 22/04/20, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Jaume Ramot García)

(19′). Capó reial (Plegadis falcinellus)
El 30/04/20, un individu prop del Tennis d’Aro. (Jaume Ramot García)

(27). Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
El 15/04/20, primera llocada a la vall, al Ridaura, a la bassa del Dofí. (Jaume Ramot García)

La llocada d’ànec dollverd (Anas platyrhynchos). Foto: Jaume Ramot García.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
El 22/04/20, quatre individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Jaume Ramot García)

Dos dels ànecs cullerots (Anas clypeata), el 22/04/20. . Foto: Jaume Ramot García.

(36′). Voltor comú (Gyps fulvus)
El 04/04/20, s’observa dos individus sobre Panedes, a Llagostera; el 25/04/20, set. (Jordi Soler Ramionet)

Un dels voltors comuns (Gyps fulvus), el 04/04/20. Foto: Jordi Soler Ramionet.

(37). Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
Els dies 11 i 29/04/20 un individu a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)
El 25/04/20, un individu a Castell d’Aro (Josep Ma Bas Lay)

L’àguila marcenca (Circaetus gallicus), el 29/04/20­. Foto: Jordi Soler Ramionet.

(38). Arpella vulgar (Circus aeruginosus)
El 25/04/20, un mascle a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)
El 28/04/20, un individu alatrencat a Castell d’Aro, és portat a un centre de recuperació de fauna salvatge. (Esther Callol)

L’arpella vulgar (Circus aeruginosus), el 28/04/20­. Foto: Esther Callol.

(40). Esparver cendrós (Circus pygargus)
Del 22 al 24/04/20, un mascle de segon any a Panedes, Llagostera; el 24/04/20 un mascle de tercer any i un altre individu tipus femella. (Jordi Soler Ramionet)

L’esparver cendrós (Circus pygargus), el 22/04/20­. Foto: Jordi Soler Ramionet.

(41). Esparver (Accipiter nisus)
Els dies 07, 24 i 26/04/20 un individu a Castell d’Aro. (Josep Ma Bas Lay)
L’11/04/20 un individu a Panedes, Llagostera; el 18/04/20, una parella. (Jordi Soler Ramionet)

(44”). Xoriguer petit (Falco naumanni)
El 22/04/20, un mascle adult a Panedes, Llagostera; tercera citació d’aquesta espècie a la vall. (Jordi Bermejo Cabezas)

(43). Àguila calçada (Aquila pennata)
El 28/04/20, un individu sobre Castell d’Aro. (Jpsep Ma Bas Lay)

(46). Falcó cama-roig (Falco vespertinus)
El 21/04/20, una femella i un mascle a Panedes, a Llagostera; el 22/04/20 nou exemplars junts, els dies 28 i 30/04/20 una femella. (Jordi Soler Ramionet)
El 22/04/20, un individu prop del Tennis d’Aro. (Jaume Ramot García)

La femella de falcó cama-roig (Falco vespertinus), el 21/04/20­. Foto: Jordi Soler Ramionet.

(47). Falcó mostatxut (Falco subbuteo)
El 21/04/20, dos individus al Remei, a Castell d’Aro; el 22/04/20 dos més. (Jaume Ramot García)

Els falcó mostatxuts (Falco subbuteo)­. Foto: Jaume Ramot García.

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 30/04/20, un individu prop del Tennis d’Aro. (Jaume Ramot García)

(69). Batallaire (Calidris pugnax)
El 21/04/20, diversos individus prop d’Els Escuts, a Panedes, Llagostera; el 22/04/20 més de vint. (Jordi Soler Ramionet)
El 22/04/20, un individu prop del Tennis d’Aro. (Jaume Ramot García)

Un dels batallaires (Calidris pugnax), el 21/04/20­. Foto (captura de pantalla de vídeo): Jordi Soler Ramionet.

El batallaire (Calidris pugnax), el 22/04/20­. Foto: Jaume Ramot García.

(74′). Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Els dies 22 i 23/04/20, un individu prop del Tennis d’Aro. (Jaume Ramot García)

El pòlit cantaire (Numenius phaeopus), el 22/04/20­. Foto: Jaume Ramot García.

(77). Gamba-roja vulgar (Tringa totanus)
El 22/04/20, no menys de set individus prop d’Els Escuts, a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

Una de les gamba-roges vulgars (Tringa totanus). Foto: Jordi Soler Ramionet.

(78). Gamba verda (Tringa nebularia)
El 21/04/20, sis individus prop d’Els Escuts, a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)
El 22/04/20, un individu prop del Tennis d’Aro. (Jaume Ramot García)

Una de les gambes verdes (Tringa nebularia), el 21/04/20­. Foto: Jordi Soler Ramionet.

(80). Valona (Tringa glareola)
El 21/04/20, uns vint-i-cinc individus prop d’Els Escuts, a Panedes, Llagostera; el 22/04/20 encara alguns. (Jordi Soler Ramionet)
El 22/04/20, tres individus prop del Tennis d’Aro. (Jaume Ramot García)

Una de les valones (Tringa glareola)­, el 21/04/20. Foto: Jordi Soler Ramionet.

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
El 22/04/20, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro i un a la bassa del Dofí. (Jaume Ramot García)

(81″). Paràsit cuaample (Stercorarius pomarinus)
El 18/04/20, un individu, davant de S’Agaró; primera citació d’aquesta espècie a la vall del Ridaura. (Jordi Camprodon, Anna Gallés Gabarró)

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 18/04/20, set individus, davant de S’Agaró. (Anna Gallés Gabarró)

(85′). Gavina corsa (Larus audouinii)
El 12/04/20, un individu a Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)

La gavina corsa (Larus audouinii). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(88). Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
El 16/04/20, uns cinquanta individus front la desembocadura del Rideaura; xifra rècord a la vall. (Aleix Comas Herrera)

(90). Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
El 22/04/20, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Jaume Ramot García)

Els fumarells carablancs (Chlidonias hybrida), el 22/04/20­. Foto: Jaume Ramot García.

(92′). Curroc
(Gelochelidon nilotica)
El 22/04/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; tercera citació d’aquesta espècie a la vall. (Jaume Ramot García)

El curroc (Gelochelidon nilotica), el 22/04/20­. Foto: Jaume Ramot García.

(99). Tórtora (Streptopelia turtur)
El 14/04/20, un individu a Castell d’Aro; primera citació prenupcial. (Josep Ma Bas Lay)

(100). Cucut (Cuculus canorus)
L’11/04/20, un individu a Panedes, Llagostera; primera citació de l’any. (Jordi Soler Ramionet)

Un cucut (Cuculus canorus), el 20/04/20. Foto: Jordi Soler Ramionet.

(113). Gaig blau (Coracias garrulus)
El 15/04/20, un individu a Panedes, Llagostera; primera i primerenca citació prenupcial. El mateix o un altre, el 18/04/20. (Jordi Soler Ramionet)
Els dies 22, 23 i 25/04/20, un individu prop del Tennis d’Aro. (Jaume Ramot García)

El gaig blau (Coracias garrulus). Foto: Jordi Soler Ramionet.

(115). Colltort (Jynx torquilla)
El 14/04/20, un individu a Sant Feliu de Guíxols. (Marcel Gallardo Arévalo)
El 22/04/20, un individu a Castell d’Aro (Josep Ma Bas Lay)

(122). Oreneta de ribera (Riparia riparia)
El 06/04/20, no menys de cinc individus a Castell d’Aro; primera citació prenupcial. (Josep Ma Bas Lay)

(125). Oreneta cua-rogenca (Cecropis daurica)
El 04/04/20, dos individus al Ridaura, a Castell d’Aro; primera citació prenupcial. (Josep Ma Bas Lay)

(128). Piula dels arbres (Anthus trivialis)
El 22/04/20, un individu prop del Tennis d’Aro; primera citació primaveral. (Jaume Ramot García)

La piula dels arbres (Anthus trivialis), el 22/04/20­. Foto: Jaume Ramot García.

(132). Cuereta groga (Motacilla flava)
El 03/04/20, diversos individus prop del Tennis d’Aro; primera citació primaveral. (Jaume Ramot García)
El 22/04/20, un centenar d’individus prop del Tennis d’Aro. (Jaume Ramot García)
El 30/04/20, una cinquantena d’individus a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

(138). Rossinyol (Luscinia megarhynchos)
El 08/04/20, un individu prop de la bassa del Dofí de Castell d’Aro; primera citació prenupcial. (Jaume Ramot García)

(142). Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
El 18/04/20, un individu a S’Agaró. (Anna Gallés Gabarró)
El 20/04/20, tres individus a Panedes, Llagostera; el 21/04/20, uns deu, els dies 22 i 23/04/20 uns quinze, els dies 25 i 28/04/20 no menys de sis. (Jordi Soler Ramionet)
El 22/04/20, molts individus escampats pels camps de Castell d’Aro (Jaume Ramot García, Josep Ma Bas Lay)
Els dies 22, 25 i 28/04/20, un individu a Sant Feliu de Guíxols; els dies 23 i 24/04/20 dos. (Marcel Gallardo Arévalo)
El 23/04/20, quatre individus a Castell d’Aro (Josep Ma Bas Lay)
El 30/04/20, quatre individus prop del Tennis d’Aro. (Jaume Ramot García)

Un dels bitxacs rogencs (Saxicola rubetra), el 20/04/20. Foto: Jordi Soler Ramionet.

(144). Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
El 15/04/20, un individu a Sant Feliu de Guíxols. (Marcel Gallardo Arévalo)
El 21/04/20, diversos individus prop del Tennis d’Aro. (Jaume Ramot García)
El 21/04/20, uns vuit individus a Panedes, a Llagostera, els dies 22 i 23/04/20 uns deu, el 28/04/20 quatre. (Jordi Soler Ramionet)
El 22/04/20 molts individus escampats pels camps de Castell d’Aro (Jaume Ramot García)

Un del còlits grisos (Oenanthe oenanthe), el 21/04/20­. Foto: Jordi Soler Ramionet.

(141). Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
El 02/04/20, tres mascles a Sant Feliu de Guíxols; el dia 03/04/20, dos individus, el 07/04/20 un. (Rosa Sales Forn, Marcel Gallardo Arévalo, Núria Formatger Masferrer)

Una de les cotxes cua-roges (Phoenicurus phoenicurus). Foto: Marcel Gallardo Arévalo.

(158). Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
Els dies 22, 25 i 28/04/20, un individu a Sant Feliu de Guíxols. (Marcel Gallardo Arévalo)

El balquer (Acrocephalus arundinaceus), el 28/04/20. Foto: Marcel Gallardo Arévalo.

(163). Tallarol de garriga (Sylvia cantillans)
El 05/04/20, un individu a Panedes, Llagostera; primera citació prenupcial. (Jordi Soler Ramionet)

(163′). Tallarol de moltoni (Sylvia subalpina)
El 28/04/20, un individu, prop del Tennis d’Aro; primera citació d’aquesta espècie a la vall del Ridaura. (Jaume Ramot García)

El tallarol de moltoni (Sylvia subalpina) Foto: Jaume Ramot García.

(169). Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli)
El 07/04/20, un individu a Castell d’Aro; primera citació prenupcial. (Josep Ma Bas Lay)

(170). Mosquiter xiulaire (Phylloscopus sibilatrix)
Els dies 22, 24 i 25/04/20, un individu a Sant Feliu de Guíxols. (Marcel Gallardo Arévalo)
El 23/04/20, tres individus a Castell d’Aro (Josep Ma Bas Lay, Jaume Ramot García)
El 23/04/20, un individu a Sant Feliu de Guíxols. (Núria Formatger Masferrer)

Un dels mosquiters xiulaires (Phylloscopus sibilatrix), el 23/04/20. Foto: Jaume Ramot García.

(172). Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
El 02/04/20, un individu a Sant Feliu de Guíxols. (Núria Formatger Masferrer)
El 23/04/20, dos individus a Castell d’Aro (Josep Ma Bas Lay)
El 23/04/20, un individu a Sant Feliu de Guíxols. (Marcel Gallardo Arévalo)
El mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus). Foto: Núria Formatger Masferrer.

(175). Papamosques gris (Muscicapa striata)
El 21/04/20, diversos individus prop del Tennis d’Aro ; primera citació prenupcial. (Jaume Ramot García)
El 30/04/20, dos individus prop del Tennis d’Aro. (Jaume Ramot García)

(176). Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
El 14/04/20, sengles individus a Castell d’Aro i Sant Feliu de Guíxols; primeres citacions de l’any. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 15 i 16/04/20, sengles individus a Sant Feliu de Guíxols. (Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 19, 20, 21, 23, 24 i 26/04/20, un individu a Sant Feliu de Guíxols; el 22/04/20 dos. (Núria Formatger Masferrer, Marcel Gallardo Arévalo)
El 21/04/20, diversos individus prop del Tennis d’Aro. (Jaume Ramot García)
El 22/04/20, dos individus a Castell d’Aro; el 23/04/20 un (Josep Ma Bas Lay)
El 25/04/20, un individu a S’Agaró. (Anna Gallés Gabarró)

El mastegatatxes (Ficedula hypoleuca), el 15/04/20. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(184). Oriol (Oriolus oriolus)
El 20/04/20, dos individus a Panedes, Llagostera; primera citació prenupcial. (Jordi Soler Ramionet)

Un dels oriols (Oriolus oriolus). Foto: Jordi Soler Ramionet.

(188). Capsigrany (Lanius senator)
El 19/04/20, un individu, prop del Tennis d’Aro; primera citació prenupcial. (Jaume Ramot García)
El 30/04/20, un individu a Sant Feliu de Guíxols. (Marcel Gallardo Arévalo)

El capsigrany (Lanius senator). Foto: Jaume Ramot García.

(191). Gralla (Coloeus monedula)
El 30/04/20, un individu a Platja d’Aro. (Josep Casas Guiteras)

La gralla (Coloeus monedula). Fotograma d’un vídeo: Josep Casas Guiteras.

(209). Hortolà (Emberiza hortulana)
El 30/04/20, un mascle a Sant Feliu de Guíxols. (Marcel Gallardo Arévalo)

L’hortolà (Emberiza hortulana). Foto: Marcel Gallardo Arévalo.

Cabirol (Capreolus capreolus)
El 05/04/20, un individu rere el Monestir de Sant Feliu de Guíxols; cinquena citació d’aquesta espècie a la vall del Ridaura. (Protecció Civil de Sant Feliu de Guíxols)
El 07/04/20, un individu a la zona de Pedralta. (Anònim)


Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: MARÇ/2020

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
El 13/03/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació de l’any. (Rosa Matesanz Torrent)

El martinet de nit (Nycticorax nycticorax), el 13/03/20. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
El 06/03/20 un individu volant Ridaura amunt, a l’alçada del Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 09/03/20, dos individus a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 10/03/20, tres individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 13 i 14/03/20 dos. (Abel Julien Vila, Rosa Matesanz Torrent)
El 15/03/20, un individu al Ridaura, a l’alçada de la potabilitzadora (Lluís Hugas Mulà)
El 30/03/20, un individu a Castell d’Aro. (Josep Ma Bas Lay)

Els martinets blancs (Egretta garzetta), el 09/03/20.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, amb un màxim de cinc individus el 08/03/20. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Abel Julien Vila)

(19′). Capó reial (Plegadis falcinellus)
El 08/03/20, uns vint individus en vol sobre el Parc dels Estanys de Platja d’Aro i un centenar costa amunt. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
El 09/03/20, dos individus en vol a la desembocadura del Ridaura. (Aleix Comas Herrera)
El 17/03/20, un individu prop del Tennis d’Aro. (Jaume Ramot García)

(26). Xarxet (Anas crecca)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, amb un màxim de tres mascles i tres femelles el 06/03//20. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)

Una de les parelles de xarxet (Anas crecca), el 06/03/20.

(29). Xarrasclet (Anas querquedula)
El 09/03/20, tres femelles i cinc mascles al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

Els xarrasclets (Anas querquedula).

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
El 09/03/20, encara la parella al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 06/03/20 també es va observar a la desembocadura del Ridaura i el 15/03/20, al Ridaura, a l’alçada de la potabilitzadora. Els dies 13 i 14/03/20, dos mascles i una femella. (Dani Valverde Saubí, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Lluís Hugas Mulà)

El mascle d’ànec cullerot (Anas clypeata), el 06/03/20.

(37). Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
El 25/03/20, un individu sobre Castell d’Aro; primera citació prenupcial. (Josep Ma Bas Lay)

(38). Arpella vulgar (Circus aeruginosus)
El 30/03/20, una femella i un mascle a Panedes. (Jordi Soler Ramionet)

(41). Esparver (Accipiter nisus)
Els dies 04, 28 i 29/03/20 un individu a Castell d’Aro. (Josep Ma Bas Lay)
El 05/03/20 un individu entra a una nau industrial de Sant Feliu de Guíxols. (Jaume Ramot García)
Els dies 07 i 13/03/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)
El 18/03/20 un individu a Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
El 30/03/20, un individu a Panedes. (Jordi Soler Ramionet)

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 06/03/20, un individu atropellat a la C-65, a l’laçada de la cruïlla de Solius. (Jaume Ramot García).
El 06/03/20, quatre individus prop del Tennis d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 08/03/20, un individu prop del puig Portugal, a Santa Cristina d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 21/03/20, un individu a Sant Feliu de Guíxols. (Marcel Gallardo Arévalo)

(58). Grua (Grus grus)
El 07/03/20, vint-i-un individus volant sobre el Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

Les grues (Grus grus).

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
El 05/03/20 un individu a la bassa del Dofí. (Jaume Fabró Marcet)
El 06/03/20, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, el 13/03/20 un. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 14/03/20, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)

El becadell comú (Gallinago gallinago), el 05/03/20. Foto: Jaume Fabró Marcet.

(77). Gamba-roja vulgar (Tringa totanus)
El 07/03/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

La gamba-roja vulgar (Tringa totanus). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 09/03/20, tres individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 09/03/20, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

Una de les xivites (Tringa ochropus), el 09/03/20 al Parc dels Estanys.

(80). Valona (Tringa glareola)
L’01/03/20, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro; primera i molt primerenca citació de l’any. (Dani Valverde Saubí)

(81″”). Paràsit gros (Stercorarius skua)
El 08/03/20, un individu, davant de la punta Mulà, a Sant Felu de Guíxols. (Núria Formatger Masferrer)
El 09/03/20, un individu, davant de la punta de Garbí, a Sant Felu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)

El paràsit gros (Stercorarius skua), el 08/03/20. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 13/03/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

La gavina capnegra (Larus melanocephalus), el 13/03/20. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(86′). Gavià fosc (Larus fuscus)
El 09/03/20, no menys de disset individus (tots adults) a la desembocadura del Ridaura; xifra rècord a la vall. (Carlos Alvarez Cros)

Deu dels gavians foscos (Larus fuscus), amb dos gavians argentats (Larus michahellis).

(108). Falciot negre (Apus apus)
El 24/03/20, dos individus a Castell d’Aro i un a Sant Feliu de Guíxols; primeres citacions prenupcials. (Josep Ma Bas Lay, Rosa Matesanz Torrent)

(110). Ballester (Apus melba)
El 23/03/20, vuit individus a Sant Feliu de Guíxols; primera citació de l’any. (Marcel Gallardo Arévalo)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Els dies 07 i 08/03/20, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)

(112). Abellerol (Merops apiaster)
El 29/03/20, alguns individus en pas a Castell d’Aro; primera citació de l’any. (Jaume Ramot García)

(115). Colltort (Jynx torquilla)
El 30/03/20, un individu a Sant Feliu de Guíxols; primera citació de l’any. (Marcel Gallardo Arévalo)

El colltort (Jynx torquilla). Foto: Marcel Gallardo Arévalo.

(117′). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 06/03/20, dos individus prop de la costa de l’Alou. (Carlos Alvarez Cros)
El 14/03/20, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)

Un dels picots garsers petits (Dendrocopos minor), el 06/03/20.

(124). Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
El 08/03/20, un individu a l’abocador de Solius; primera citació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(126). Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)
El 20/03/20, dos individus a Sant Feliu de Guíxols; primera citació prenupcial. (Marcel Gallardo Arévalo)

(141). Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
El 31/03/19, sengles individus a Castell d’Aro; primeres citacions prenupcials. (Josep Ma Bas Lay, Jaume Ramot García)

(142). Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
El 31/03/20, un individu a Sant Feliu de Guíxols; primera citació prenupcial. (Marcel Gallardo Arévalo)

(144). Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
El 19/03/20, un individu a Sant Feliu de Guíxols; primera i primerenca citació de l’any. (Rosa Matesanz Torrent)

(146′). Griva cerdana (Turdus pilaris)
El 14/03/20, un individu prop d’Els Escuts, a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)
El 23/03/20, un individu prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Lluís Hugas Mulà)

La griva cerdana (Turdus pilaris). Foto: Jordi Soler Ramionet.

(172). Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus) El 28/03/20, un individu a Sant Feliu de Guíxols; primera citació de l’any. (Marcel Gallardo Arévalo)

(196′). Pardal roquer (Petronia petronia)
El 06/03/20, dos individus prop de Llagostera Residencial, a Panedes, Llagostera i diversos individus entre Mobles Mulà i can Pata, entrant i sortint d’uns forats de la colònia de cria descoberta l’any passat. (Carlos Alvarez Cros)
El 10/03/20, quatre individus prop del Tennis d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

Tres dels pardals roquers (Petronia petronia), el 06/03/20.

(198). Pinsà mec (Fringilla montifringilla)
El 14/03/20, encara diversos individus prop de Llagostera Residencial, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros, Jordi Soler Ramionet).
El 13/03/20, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Josep Ma Bas Lay)

Dos dels pinsans mecs (Fringilla montifringilla), el 06/03/20.

(202). Lluer (Carduelis spinus)
El 08/03/20, almenys dos individus al costat de l’EDAR de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(205). Durbec (Coccothraustes coccothraustes)
L’11/03/20, es troba un individu mort a una pista forestal, al costat del molí d’en Moner, a Llagostera. (David Segarra Mediavilla)

El durbec (Coccothraustes coccothraustes). Foto: David Segarra Mediavilla.

Serp de ferradura (Hemorrhois hippocrepis)
El 17/03/20, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Aleix Comas Herrera)

Sargantana cuallarga (Psammodromus algirus)
El 08/03/20, els primers individus prop de Panedes. (Carlos Alvarez Cros)

Una de les sargantanes cuallargues (Psammodromus algirus)


Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: FEBRER/2020

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 06, 08 i 24/02/20 un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 17/02/20, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 24, 27 i 28/02/20 un. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)

Un dels martinets blancs (Egretta garzetta) el 17/02/20.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, amb un màxim de quatre individus els dies 17, 20 i 21/02/20. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Marcel Gallardo, Rosa Matesanz Torrent, Manel Alvarez Cros)
El 17/02/20, al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, encara l’individu marcat (WC4) a la Comunitat Valenciana. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros)
El 04/02/20, un individu prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

El bernat pescaire (Ardea cinerea) marcat, l’01/02/20.

(19). Cigonya blanca (Ciconia ciconia)
El 25/02/20, un individu prop del mas Candell, a Platja d’Aro. (Neus Gelabert)

La cigonya blanca (Ciconia ciconia). Foto: Neus Gelabert.

(26). Xarxet (Anas crecca)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, amb un màxim de tres femelles i quatre mascles els dies 08 i 17/02/20. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Marcel Gallardo, Rosa Matesanz Torrent, Manel Alvarez Cros)
El 22/02/20 un mascle a la bassa del Dofí. (Manel Alvarez Cros)

Una de les parelles de xarxet (Anas crecca), l’01/02/20.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
El 28/02/20, encara la parella al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Marcel Gallardo, Rosa Matesanz Torrent, Manel Alvarez Cros)

La parella d’ànec cullerot (Anas clypeata), l’01/02/20.

(35). Milà negre (Milvus migrans)
El 28/02/20, un individu a Panedes, a Llagostera; primera i primerenca citació de l’any. (Carlos Alvarez Cros)

El milà negre (Milvus migrans), encalçat per una cornella negra (Corvus corone).

(41). Esparver (Accipiter nisus)
Els dies 08 i 09/02/20 un individu a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros, Josep Ma Bas Lay)
El 13/02/20, un individu a Sant Amanç, a Sant Feliu de Guíxols. (Eudald Pujol Buxó)
El 13/02/20, un individu prop del puig de la Gelaberta, a Castell d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 07/03/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
El 23/02/20 un exemplar a un penya-segat litoral de Sant Feliu de Guíxols. (Jaume Fabró Marcet)

El falcó pelegrí (Falco peregrinus). Foto: Jaume Fabró Marcet.

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
El 22/02/20 un individu a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Fabró Marcet)
El 29/02/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

El becadell comú (Gallinago gallinago). Foto: Jaume Fabró Marcet.

(94). Fraret (Fratercula arctica)
El 22/02/20, tres individus front la desembocadura del Ridaura. (Josep Ma Bas Lay)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Els dies 01, 03, 04 i 07/02/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 02/02/20 dos. (Carlos Alvarez Cros, Marcel Gallardo)
Els dies 03 i 07/02/20, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Marcel Gallardo)

Els dos blauets (Alcedo atthis), el 02/02/20.

(117′). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 02/02/20, un individu prop de can Provençal, a Santa Cristina d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 12/02/20, un individu a Sant Amanç, a Sant Feliu de Guíxols. (Eudald Pujol Buxó)
El 24/02/20, un individu prop del Remei, a Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
El 29/02/20, un individu prop de la costa de l’Alou. (Carlos Alvarez Cros)

(173). Reietó (Regulus regulus)
El 23/02/20, dos exemplars a S’Agaró. (Rosa Matesanz Torrent)

(198). Pinsà mec (Fringilla montifringilla)
El 21/02/20, encara diversos individus prop d’Els Escuts, a Panedes, Llagostera (Carlos Alvarez Cros, Jordi Soler Ramionet, Marc Noguera Piquer).

Un dels pinsans mecs (Fringilla montifringilla), l’01/02/20.

(202). Lluer (Carduelis spinus)
Els dies 22 i 29/02/20, almenys dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: GENER/2020


(2). Calàbria grossa (Gavia immer)
El 03/01/20, encara l’individu de primer hivern front la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 31/01/20, un individu prop de la punta de Ses Mongetes, a Sant Feliu de Guíxols. (Pere Alzina Bilbeny)

La calàbria grossa (Gavia immer), el 02/01/20. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
El 10/01/20 un individu va del port de Sant Feliu de Guíxols a can Rius. (Carlos Alvarez Cros)
L’11/01/20 un individu prop de Les Sofreres, a Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
L’01/01/20, un individu prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Rosa Matesanz Torrent)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, amb un màxim de quatre individus els dies 05, 09, 11, 12, 13, 14 i 17/01/20. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros, Manuel Caamaño Torres, Núria Formatger Masferrer, Pili Royo Regueiro, Rosa Matesanz Torrent)
El 31/01/20, al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, encara l’individu marcat (WC4) a la Comunitat Valenciana. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros)
El 04/01/20, un individu prop d’Els Escuts, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 05, 12, 16 i 27/01/20, un individu prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; el 30/01/20 dos. (Carlos Alvarez Cros)
El 05/01/20, un individu prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Núria Formatger Masferrer)

El bernat pescaire (Ardea cinerea) marcat, el 02/01/20. Foto: Manel Alvarez Cros.

(25). Ànec griset (Anas strepera)
Els dies 03 i 04/01/20, una femella al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

L’ànec griset (Anas strepera)­, el 03/01/20.

(26). Xarxet (Anas crecca)
Els dies 02, 04, 27, 29 i 31/01/20 una parella a la bassa del Dofí; els dies 09, 10 i 11/01/20 dues, els dies 13 i 15/01/20 dues femelles, el 24/01/20 un mascle. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Pili Royo Regueiro, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 03, 05, 15, 17, 25, 29 i 30/01/20, dues parelles al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 04, 06, 09, 11 i 18/01/20 una, el 12/01/20 tres femelles i dos mascles, el 14/01/20 tres femelles i un mascle, el 16/01/20 dues femelles i un mascle, el 24/01/20 una femella i dos mascles, els dies 26 i 27/01/20 dues femelles i trers mascles, el 31/01/20 tres parelles. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Manuel Caamaño Torres, Pili Royo Regueiro, Rosa Matesanz Torrent)

Els xarxets (Anas crecca), el 02/01/20. Foto: Manel Alvarez Cros.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
El 31/01/20, encara la parella al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 06/01/20 almenys un mascle. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Manuel Caamaño Torres, Pili Royo Regueiro, Rosa Matesanz Torrent)

La parella d’ànec cullerot (Anas clypeata), el 02/01/20. Foto: Manel Alvarez Cros.

(40′). Astor (Accipiter gentilis)
L’11/01/20 un individu a Castell d’Aro. (Josep Ma Bas Lay)
El 16/01/20 un individu sobre la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Oriol Soler Ferrer)

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 06/01/20 un individu a la bassa del Dofí. (Núria Formatger Masferrer)
El 12/01/20, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/01/20, un individu prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

L’esparver (Accipiter nisus), el 06/01/20. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Del 02 al 16/01/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 11 i 24/01/20 dos. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Pili Royo Regueiro, Rosa Matesanz Torrent)
El 06/01/20 un individu a la bassa del Dofí. (Núria Formatger Masferrer)
El 13/01/20, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’institut de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

El becadell comú (Gallinago gallinago), el 02/01/20. Foto: Manel Alvarez Cros.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 16/01/20, un individu al Ridaura, a l’alçada de la depuradora de Castell d’Aro i a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Fabró Marcet)

La xivita (Tringa ochropus), el 16/01/20. Foto: Jaume Fabró Marcet.

(88). Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Del 09 a l’11/01/20, dinou individus al port de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Els dies 10, 11 i 29/01/20, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Pili Royo Regueiro)
L’11/01/20, un individu al port de Sant Feliu de Guíxols. (Gerard Ramionet Genoher, Núria Formatger Masferrer)
Els dies 12, 25 i 30/01/20, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(114). Puput (Upupa epops)
El 04/01/20, un individu a Punta Prima. (Adrián Pina Hidalgo)
Els dies 04 i 13/01/20, dos individus a la desembocadura del Ridaura; els dies 10 i 17/01/20 un. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros)
El 17/01/20, tres individus a Santa Cristina d’Aro. (Marcel Gallardo)
El 18/01/20, un individu a l’abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(117′). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 31/01/20, un individu prop del Tennis d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(198). Pinsà mec (Fringilla montifringilla)
El 03/01/20, encara diversos individus prop d’Els Escuts, a Panedes, Llagostera (Carlos Alvarez Cros, Jordi Soler Ramionet).

Un dels pinsans mecs (Fringilla montifringilla), el 03/01/20.

(1). Ànec mut (Cairina moschata var. domestica)
El 03/01/20, encara l’individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros)

L’ànec mut (Cairina moschata var. domestica), el 02/01/20. Foto: Manel Alvarez Cros.

(1””). Tórtora domèstica (Streptopelia risoria)
El 13/01/20, un individu a can Juanals, a les Eroles, a Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

Zifid de Cuvier (Ziphius cavirostris)
El 23/01/20, el temporal deixà al descobert unes antigues restes d’un individu a cala Rovira, a Platja d’Aro: primera citació d’aquesta espècie a la vall del Ridaura. (Policia Municipal de Castell-Platja d’Aro)

El crani del zifid de Cuvier (Ziphius cavirostris), el 24/01/20. Foto: Esther Callol.