Darreres observacions interessants. Any 2023.

A aquest noticiari mensual del web dels ocells de la vall del Ridaura, trobareu les observacions més interessants d’ocells i d’altres grups d’organismes.

* Baldriga capnegra (Puffinus gravis)
* Baldriga grisa (Puffinus griseus)
* Morell xocolater (Aythya nyroca)
* Bec de serra mitjà; (Mergus serrator)
* Martinet dels esculls (Egretta gularis)
* Becplaner(Platalea leucorodia)
* Xoriguer petit (Falco naumanni)
* Perdiu de mar (Glareola pratincola)
* Remena-rocs (Arenaria interpres)
* Gavina capblanca (Chroicocephalus genei)
* Xatrac gros (Hydroprogne caspia)
* Curroc (Gelochelidon nilotica)
* Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
* Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)
* Mosquiter comú siberià (Phylloscopus collybita tristis)
* Cornella emmantellada (Corvus cornix)


GENER, FEBRER, MARÇ, ABRIL, MAIG, JUNY, JULIOL, AGOST, SETEMBRE, OCTUBRE, NOVEMBRE, DESEMBRE

També podeu veure les dels anys:
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022.

En vermell les observacions de noves espècies i en blau les observacions d’evidències de cria de noves espècies.

Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: DESEMBRE/2023

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 01, 02, 03, 04, 09, 27 i 29/12/23, un individu a la desembocadura del Ridaura; els dies 07 i 14/12/23 tres, el 10/12/23 quatre, els dies 11, 15 i 25/12/23 dos. (Carlos Alvarez Cros, Josep Ma Flores Buch, Raül Calderon Alvarez)
Els dies 04, 09, 11, 15, 21 i 23/12/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 07, 14 i 31/12/23 dos. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Ferran Plana Bosch, Josep Ma Flores Buch, Rosa Matesanz Torrent)
El 06/12/23, dos individus al Ridaura, a l’alçada de l’Institut de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 08/12/23, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR. (Carlos Alvarez Cros)
El 18/12/23, un individu al Ridaura, a l’alçada de can Bada. (Rosa Matesanz Torrent)
El 31/12/23, un individu a Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)

El martinet blanc (Egretta garzetta), l’01/12/23.

(16′). Agró blanc (Egretta alba)
El 07/12/23, tres individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 09/12/23 un. (Josep Ma Flores Buch)

Els agrons blancs (Egretta alba), el 07/12/23. Foto: Josep Ma Flores Buch.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Fins el 31/12/23, presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, amb un màxim de quatre individus el 02/12/23. Un d’ells l’individu marcat (WC4) a la Comunitat Valenciana. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Ferran Plana Bosch, Josep Ma Flores Buch, Jordi Roura Bosacoma, Rosa Matesanz Torrent, Carles Martorell Gendra)
L’01/12/23, un individu a la bassa del costat del restaurant Can Panedes, a Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 07, 08, 09, 14, 15, 16, 17, 22, 29 i 31/12/23, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros, Josep Ma Flores Buch, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 23, 28, 29, 30 i 31/12/23, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Josep Ma Flores Buch, Carlos Alvarez Cros)

El bernat pescaire (Ardea cinerea) marcat, el 02/12/23.

(26). Xarxet (Anas crecca)
Els dies 01, 02, 04, 09, 14, 15, 17 i 23/12/23, un mascle a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Joan Gil Vergés, Josep Ma Flores Buch)
L’01/12/23, una parella a la bassa del costat del restautant Can Panedes, a Llagostera. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)
Els dies 03, 07, 10, 18, 21, 22, 24 i 27/12/23, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Josep Ma Flores Buch, Rosa Matesanz Torrent)

El xarxet (Anas crecca), l’01/12/23 a la bassa del Dofí.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
Del 28 al 31/12/23, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

L’ànec cullerot (Anas clypeata)­.

(40′). Astor (Accipiter gentilis)
Els dies 02 i 03/12/23, un individu juvenil al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 09, 11 i 30/12/23 un adult. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Marc Julià Gallel, Manel Alvarez Cros, Àlex Lizano Mesa, Ricard Arias Ibáñez)

L’astor (Accipiter gentilis), el 02/12/23. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 02/12/23, un individu sobrevola la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)
El 06/12/23, un individu sobrevola la C-31, a Castell d’Aro. (Jaume Ramot García)
El 21/12/23, un individu a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)
El 30/12/23, un individu prop del Tennis d’Aro. (Carles Martorell Gendra)

L’esparver (Accipiter nisus). Foto: Jordi Soler Ramionet.

(43). Àguila calçada (Aquila pennata)
El 27/12/23, un individu sobre Sant Amanç, a Sant Feliu de Guíxols. (Toni Strubell Trueta)
El 30/12/23, un individu sobre el Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
Els dies 10 i 18/12/23, un individu a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

El falcó pelegrí (Falco peregrinus). Foto: Jordi Soler Ramionet.

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 06/12/23, dos individus a les Eroles, a Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 18/12/23, nou individus a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 06, 07, 10, 11, 14 i 23/12/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, els dies 09 i 18/12/23 tres, els dies 21, 22 i 25/12/23 dos. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Ferran Plana Bosch, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Raül Calderon Alvarez)
Els dies 15 i 23/12/23, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Joan Gil Vergés)
El 17/12/23, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/12/23, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)

El becadell (Gallinago gallinago), el 07/12/23.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 25/12/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Raül Calderon Alvarez)
El 30/12/23, un individu a l’abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
El 31/12/23, continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, amb un màxim de tres individus el 07/12/23. (Carlos Alvarez Cros, Pere Limeres, Núria Formatger Masferrer, Ferran Plana Bosch, Josep Ma Flores Buch, Marc Julià Gallel, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Raül Calderon Alvarez)
Els dies 02, 04, 07, 08, 11, 14, 16, 17 i 30/12/23, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Josep Ma Flores Buch, Rosa Matesanz Torrent)

Un dels blauets (Alcedo atthis), l’01/12/23.

(114). Puput (Upupa epops)
El 06/12/23, un individu a l’ermita del Remei. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 07, 08 i 17/12/23, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 09/12/23 un. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Josep Ma Flores Buch, Rosa Matesanz Torrent)
El 07/12/23, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Josep Ma Flores Buch)
El 10/12/23, dos individus a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)
El 27/12/23, un individu a Castell d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 27/12/23, dos individus prop de Llagostera Residencial. (Joan Cortés Olea)

Una de les puputs (Upupa epops), el 08/12/23.

(117′). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 10/12/23, un individu a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

(191′) Cornella emmantellada (Corvus cornix)
El 10/12/23, encara l’individu prop de Llagostera Residencial. (Carlos Alvarez Cros, Hubert Mas, Jordi Soler Ramionet)

La cornella emmantellada (Corvus cornix), l’01/12/23.

(196′). Pardal roquer (Petronia petronia)
El 06/12/23, un individu a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

El pardal roquer (Petronia petronia). Foto: Jordi Soler Ramionet.

(183). Teixidor (Remiz pendulinus)
El 23/12/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Josep Ma Flores Buch)

(202). Lluer (Carduelis spinus)
El 09/12/23, un individu a la Casa Nova, a Sant Feliu de Guíxols (Jordi Faus)

(Dondice trainitoi)
El 03/12/23, un individu a només 1 metre d’aigua, a la zona d’Els Banyadors de Palm Beach, a Sant Feliu de Guíxols; nova espècie a la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

El Dondice trainitoi. Foto: Xavier Salvador Costa.

(Okenia picoensis)
El 03/12/23, un individu a la zona d’Els Banyadors de Palm Beach, a Sant Feliu de Guíxols; nova espècie a la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

L’Okenia picoensis. Foto: Xavier Salvador Costa.


Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: NOVEMBRE/2023


(6′) Baldriga grisa (Puffinus griseus)
El 12/11/23, dos individus enfront Sant Feliu de Guíxols; nova espècie a la vall del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Mireia Velasco Serrano)

Una de les baldrigues grises (Puffinus griseus). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(11). Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis)
El 12/11/23, a Sant Feliu de Guíxols, s’observa dos individus anellats (K19, E94). (Rosa Matesanz Torrent).

Un del corbs marins emplomallats (Phalacrocorax aristotelis) marcat (K19). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
L’01/11/23, un individu al port de Sant Feliu de Guíxols. (Manel Alvarez Cros)
El 30/11/23, continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, amb un màxim de vuit individus el 26/11/23. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Xavier Tomás Gimeno, Manuel Pineda M., Núria Formatger Masferrer, Marc Julià Gallel, Josep Ma Flores Buch, Oriol Ribas)
El 06/11/23, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro (Manel Alvarez Cros)
Els dies 06 i 18/11/23, un individu al camí de ronda de S’Agaró. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 11, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 26 i 30/11/23, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Josep Ma Flores Buch, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Manel Alvarez Cros)

Els martinets blancs (Egretta garzetta), el 02/11/23.

(16′). Agró blanc (Egretta alba)
Els dies 02 i 18/11/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 25 i 26/11/23 dos. (Carlos Alvarez Cros, Josep Ma Flores Buch, Jaume Ramot García, Xavier Tomás Gimeno)

L’agró blanc (Egretta alba), el 02/11/23.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Els dies 01, 03, 16 i 26/11/23, quatre individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 02, 09, 11, 12, 20, 23 i 30/11/23 tres, els dies 04, 06, 09, 13, 17, 18 i 19/11/23 dos, els dies 05 i 25/11/23 sis, els dies 10 i 27/11/23 un, el 24/11/23 cinc. Un d’ells l’individu marcat (WC4) a la Comunitat Valenciana. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Xavier Tomás Gimeno, Manuel Pineda M.Joan Gil Vergés, Marc Julià Gallel, Josep Ma Flores Buch, Oriol Ribas)
El 18/11/23, tres individus a una bassa quasi seca de Sant Llorenç, a Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 26/11/23, l’individu marcat (WC4) a la Comunitat Valenciana és a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 26/11/23, un individu sobrevolant la bassa del Dofí de Castell d’Aro (Carlos Alvarez Cros)

El bernat pescaire (Ardea cinerea) marcat, l’01/11/23.

(26). Xarxet (Anas crecca)
De l’01 al 09/11/23, dues femelles a la bassa del Dofí de Castell d’Aro; els dies 10, 11, 12, 13, 16 i 17/11/23 almenys una, els dies 18, 27 i 30/11/23 una femella i un mascle, el 19/11/23 quatre individus, el 20/11/23 un mascle, els dies 23, 24, 25 i 26/11/23 una femella i dos mascles. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Xavier Tomás Gimeno, Josep Ma Flores Buch, Xavier Idígora Planas, Hubert Mas, Oriol Ribas)
El 30/11/23, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

Els xarxets (Anas crecca), l’01/11/23.

(40′). Astor (Accipiter gentilis)
El 18/11/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Oriol Ribas)

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 05/11/23, un individu prop de Llagostera Residencial. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/11/23, un individu mor en col·lidir amb el vidre d’una finestra del casc urbà de Santa Cristina d’Aro. (Nicole Simone Krusch)

L’esparver (Accipiter nisus). Foto: Nicole Simone Krusch.

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
El 12/11/23, un individu al litoral de Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)

El falcó pelegrí (Falco peregrinus). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 25/11/23, nou individus a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

(65). Fredeluga (Vanellus vanellus)
El 24/11/23, un estol de set individus a un camp proper de la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)
El 24/11/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 26/11/23 quatre. (Xavier Tomás Gimeno, Ricard Arias Ibáñez, Albert Gallego Montes)

Tres de les fredelugues (Vanellus vanellus).

(68). Territ variant (Calidris alpina)
El 02/11/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Manel Alvarez Cros)
El 03/11/23, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Manuel Pineda M.)

El territ variant (Calidris alpina), el 02/11/23. Foto: Manel Alvarez Cros.

(70). Becadell sord (Lymnocryptes minimus)
Els dies 23 i 24/11/23, un individu prop de la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)

El becadell sord (Lymnocryptes minimus). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 01, 03 i 19/11/23, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 02, 05, 11, 12, 13, 20, 25, 26 i 27/11/23 un. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 20/11/23, dos individus al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR. (Carlos Alvarez Cros)
El 23/11/23, un individu prop de la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)

Un dels becadells (Gallinago gallinago), l’01/11/23.

(72). Becada (Scolopax rusticola)
El 24/11/23, un individu prop de la riera les Verderes (Jordi Soler Ramionet)

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 18/11/23, un individu a una bassa de Sant Llorenç, a Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(93). Gavot (Alca torda)
El 12/11/23, dos individus en vol, costa amunt, front Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)

Els gavots (Alca torda). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(111). Blauet (Alcedo atthis)
El 30/11/23, continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, amb un màxim de quatre individus els dies 09, 12 i 26/11/23. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Manuel Pineda M., Joan Gil Vergés, Marc Julià Gallel, Josep Ma Flores Buch, Xavier Idígora Planas, Oriol Ribas, Xavier Tomás Gimeno)
Els dies 01, 02, 04, 06, 26 i 27/11/23, dos individus a la desembocadura del Ridaura; el 03/11/23 tres, els dies 05, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25 i 30/11/23 un. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Josep Ma Flores Buch, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 02, 03, 11, 12, 19 i 24/11/23, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Manel Alvarez Cros)
El 06/11/23, un individu al camí de ronda de S’Agaró. (Rosa Matesanz Torrent, Hubert Mas)
El 12/11/23, dos individus prop de cala Joana, a Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)
El 16/11/23 un individu a la bassa de les Reinetes de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

Un dels blauets (Alcedo atthis), l’01/11/23.

(117′). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 12/11/23 un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

El picot garser petit (Dendrocopos minor).

(144). Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
Del 03 al 05/11/23, un individu a Panedes, Llagostera; data molt tardana per l’espècie. (Jordi Soler Ramionet, Carlos Alvarez Cros)

El còlit gris (Oenanthe oenanthe), el 03/11/23. Foto: Jordi Soler Ramionet.

(149). Tord alarroig (Turdus iliacus)
El 19/11/23, un individu prop de la urbanització Vall Repòs, a Santa Cristina d’Aro. (Ponç Feliu Latorre)

(155). Boscarla mostatxuda (Acrpcephalus melanopogon)
El 19/11/23, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Hubert Mas)

(191′) Cornella emmantellada (Corvus cornix)
El 15/11/23, encara l’individu prop de Llagostera Residencial. (Joan Cortés Olea)

(202). Lluer (Carduelis spinus)
El 18/11/23, dos individus a Romanyà. (Ponç Feliu Latorre)
El 19/11/23, quatre individus prop de la urbanització Vall Repòs, a Santa Cristina d’Aro. (Ponç Feliu Latorre)

(204). Trencapinyes (Loxia curvirostra)
El 13/11/23, un individu prop de Sant Elm, a Sant Feliu de Guíxols. (Hubert Mas)

(1). Ànec mut (Cairina moschata var. domestica)
El 12/11/23, continua la presència d’un individu domèstic a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Xavier Tomás Gimeno, Josep Ma Flores Buch)

L’ànec mut (Cairina moschata var. domestica), l’01/11/23.

(3). Periquito (Melopsittacus undulatus)
El 06/11/23, encara l’individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(10). Canari (Serinus canarius var.domestica)
El 16/11/23, encara l’individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

El canari (Serinus canarius var.domestica), el 10/11/23.

Llagosta migradora (Locusta cinerascens o Locusta migratoria migratorioides)
El 10/11/23, es captura i es prenen mesures biomètriques de dos mascles, prop de can Torras de Panedes, Llagostera; l’11/10/23 una femella, que també és mesurada. (Carlos Alvarez Cros)

Un dels mascles de llagosta migradora (Locusta cinerascens o Locusta migratoria migratorioides), el 10/11/23.


Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: OCTUBRE/2023

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
El 15/10/23, no menys de sis individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 30/10/23 un. (Carlos Alvarez Cros, Ricard Arias Ibáñez)

Alguns dels martinets de nit (Nycticorax nycticorax). Foto: Ricard Arias Ibáñez.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
El 29/10/23, continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, amb un màxim de cinc individus els el 05/10/23. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Joan Gil Vergés, Xavier Tomás Gimeno, Josep Ma Flores Buch, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 01, 03, 06, 08 i 14/10/23, cinc individus a la desembocadura del Ridaura; els dies 02 i 04/10/23 tres, els dies 05, 11, 13 i 16/10/23 quatre, els dies 07, 09 i 12/10/23 sis, els dies 15, 19, 20, 21 i 22/10/23 dos, els dies 18, 28 i 29/10/23 un. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Josep Ma Flores Buch, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 02, 04, 05 i 06/10/23, dos individus a la bassa del Dofí de Castell d’Aro; els dies 03, 08 i 13/10/23 un. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Xavier Tomás Gimeno, Rosa Matesanz Torrent, Guillem Alvarez Bustins)

Un dels martinets blancs (Egretta garzetta), l’01/10/23.

(16′). Agró blanc (Egretta alba)
El 13/10/23, tres individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Àlex lizano Mesa)

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Els dies 01, 05, 09, 13, 15, 16 i 31/10/23, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. Un d’ells l’individu marcat (WC4) a la Comunitat Valenciana; els dies 02, 07, 08, 12, 14 i 23/10/23 tres, els dies 03 i 28/10/23 quatre, els dies 06 i 18/10/23 un, el 19/10/23 dotze, el 20/10/23 vuit, els dies 21 i 22/10/23 quatre, el 26/10/23 sis, els dies 27, 29 i 30/10/23 cinc. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Joan Gil Vergés, Xavier Tomás Gimeno, Josep Ma Flores Buch, Núria Formatger Masferrer, Ricard Arias Ibáñez, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 05 i 09/10/23, l’individu marcat (WC4) a la Comunitat Valenciana és a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 12 i 14/10/23, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 14 i 15/10/23, dos individus a la bassa del Dofí de Castell d’Aro; els dies 17, 18, 21 i 31/10/23 un. (Núria Formatger Masferrer, Ricard Arias Ibáñez, Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)
El 14/10/23, un individu a la bassa del costat del restaurant Can Panedes. (Carlos Alvarez Cros)

El bernat pescaire (Ardea cinerea) marcat, l’01/10/23.

(26). Xarxet (Anas crecca)
De l’11 al 14/10/23, un individu a la desembocadura del Ridaura; el 18/10/23 dos. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Joan Gil Vergés)
Els dies 13 i 15/10/23, un mascle de primer any a la bassa del Dofí de Castell d’Aro; els dies 14, 26, 27 i 28/41/23 un mascle i una femella; els dies 17 i 31/10/23 una femella. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Ricard Arias Ibáñez)
El 21/10/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)

El xarxet (Anas crecca), el 12/10/23.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
El 21/10/23, dos mascles al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

Els ànecs cullerot (Anas clypeata)­.

(31). Morell de cap roig (Aythya ferina)
El 18/10/23, dos mascles al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(36). Milà reial (Milvus milvus)
El 02/10/23, un individu a Panedes, Llagostera; el 15/10/23 dos. (Jordi Soler Ramionet)

El milà reial (Milvus milvus). Foto: Jordi Soler Ramionet.

(43). Àguila calçada (Aquila pennata)
El 07/10/23 no menys de deu individus sobre la urbanització Suredes de Platja d’Aro. (Ferran Plana Bosch)
El 08/10/23, quatre individus, tres de fase clara i un de fase fosca sobre el Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 12/10/23 un. (Narcis Garriga, Àlex lizano Mesa)
El 12/10/23, un individu de fase clara sobre Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)
El 22/10/23, un individu sobre el Remei, a Castell d’Aro. (Jaume Ramot García, Joan Bohigas)

Una de les àguiles calçades (Aquila pennata), el 08/10/23. Foto: Narcis Garriga.

(46). Falcó cama-roig (Falco vespertinus)
Els dies 19 i 20/10/23, un juvenil a Panedes, a Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

El falcó cama-roig (Falco vespertinus). Foto: Jordi Soler Ramionet.

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 12/10/23, cinc individus prop del Tennis d’Aro. (Jaume Ramot García)

(61). Torlit (Burhinus oedicnemus)
El 16/10/23, tres individus a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

Un dels torlits (Burhinus oedicnemus). Foto: Jordi Soler Ramionet.

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
El 14/10/23, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)
Els dies 20, 27, 28 i 31/10/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 30/10/23 dos. (Carlos Alvarez Cros)

El becadell (Gallinago gallinago), el 27/10/23.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 15/10/23, un individu a una hbassa de Sant Llorenç, a Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
El 15/10/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Ricard Arias Ibáñez, Núria Formatger Masferrer)

La xivitona (Actitis hypoleucos).

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 13/10/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Àlex lizano Mesa)

(107). Enganyapastors (Caprimulgus europaeus)
Els dies 05 i 06/10/23, un individu a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
El 31/10/23, continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, amb un màxim de quatre individus el 06/10/23. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Joan Gil Vergés, Xavier Tomás Gimeno, Josep Ma Flores Buch, Núria Formatger Masferrer, Ricard Arias Ibáñez, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 01, 05, 06, 11 i 22/10/23, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30 i 31/10/23, un individu a la desembocadura del Ridaura; els dies 12, 16, 18, 19 i 22/10/23 dos. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Josep Ma Flores Buch, Rosa Matesanz Torrent, Joan Gil Vergés)
El 02/10/23, un individu a la Punta d’en Bosch de Sant Feliu de Guíxols. (Manel Alvarez Cros)
Els dies 03, 04, 06, 08, 09, 12, 13, 16, 17, 18, 23, 26, 28 i 31/10/23, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro; els dies 14 i 15/10/23 dos. (Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Joan Gil Vergés, Carlos Alvarez Cros, Xavier Tomás Gimeno, Guillem Alvarez Bustins, Núria Formatger Masferrer, Ricard Arias Ibáñez)
El 22/10/23, un individu prop de la Conca. (Ramon Homs Marquès)

Un dels blauets (Alcedo atthis), el 03/10/23. Foto: Manel Alvarez Cros.

(117′). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 31/10/23 un individu prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(121). Alosa (Alauda arvensis)
El 08/10/23uns catorze individus a Panedes, Llagostera; primera citació postnupcial. (Jordi Soler Ramionet)

(123). Roquerol (Ptyonoprogne rupestris)
El 18/10/23, primers individus a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)

(128). Piula dels arbres (Anthus trivialis)
El 20/10/23, un individu a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

La piula dels arbres (Anthus trivialis). Foto: Jordi Soler Ramionet.

(129). Titella (Anthus pratensis)
El 16/10/23, dos individus a Panedes, Llagostera; primera citació postnupcial. (Jordi Soler Ramionet)

Una de les titelles (Anthus pratensis). Foto: Jordi Soler Ramionet.

(141). Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
L’01/10/23, una femella a can Llach, a Romanyà. (Carlos Alvarez Cros)

(142). Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
El 02/10/23, un individu a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

El bitxac rogenc (Saxicola rubetra), el 02/10/23. Foto: Jordi Soler Ramionet.

(144). Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
El 16/10/23, vuit individus a Panedes, Llagostera; els dies 17, 20 i del 23 al 26/10/23 un. (Jordi Soler Ramionet)

Un dels còlits grisos (Oenanthe oenanthe). Foto: Jordi Soler Ramionet.

(172). Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
El 05/10/23, no menys de dos individus al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR. (Carlos Alvarez Cros)

(191′) Cornella emmantellada (Corvus cornix)
El 31/10/23, encara l’individu prop de Llagostera Residencial. (Joan Goy, Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros)

La cornella emmantellada (Corvus cornix), el 18/10/23. Foto: Manel Alvarez Cros.

(202). Lluer (Carduelis spinus)
El 15/10/23, diversos individus a can Llach; primera citació post-nupcial. (Jordi Soler Ramionet)
El 29/10/23, tres individus a Sant Amanç. (Eudald Pujol Buxó)

(210). Repicatalons (Emberiza schoeniclus)
El 21/10/23, almenys un individu al Balcà, a Santa Cristina d’Aro; primera observació postnupcial. (Núria Formatger Masferrer)

(1). Ànec mut (Cairina moschata var. domestica)
Del 16 al 30/10/23, un individu domèstic a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Manel Alvarez Cros, Xavier Tomás Gimeno, Núria Formatger Masferrer)

L’ànec mut (Cairina moschata var. domestica), el 16/10/23.

(3). Periquito (Melopsittacus undulatus)
El 31/10/23, encara l’individu a la desembocadura del Ridaura; el 14/10/23 és al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 18/10/23, un altre individu, de color blanc bavós, prop del Tennis d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

El periquito (Melopsitacus undulatus), l’01/10/23.

(10). Canari (Serinus canarius var.domestica)
El 31/10/23, encara l’individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

El canari (Serinus canarius var.domestica), l’01/10/23.

Grill de palla meridional (Oecanthus dulcisonans)
El 12/10/23, un mascle al restaurant La Brochette de Platja d’Aro; nova espècie a la vall del Ridaura. (Josep Rubiano)El grill de palla meridional (Oecanthus dulcisonans). Imatge i so: Josep Rubiano.


Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: SETEMBRE/2023

(12). Martinet menut (Ixobrychus minutus)
L’01/09/23, un individu a la desembocadura del Ridaura i un altre . (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 01, 21 i 23/09/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Jaume Fabró Marcet, Marti Alsina Lobo)

El martinet menut (Ixobrychus minutus), l’01/09/23, al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
El 03/09/23, onze individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 18/09/23 nou, el 21/09/23 dos, el 22/09/23 un, el 23/09/23 sis. (Josep Maria Flores Buch, Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)
El 20/09/23, una vintena d’individus en vol baix nocturn prop del Tennis d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

Alguns dels martinets de nit (Nycticorax nycticorax), el 03/09/23.

(14). Martinet ros (Ardeola ralloides)
Del 16 al 22/09/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros, Jaume Fabró Marcet)

El martinet ros (Ardeola ralloides), el 16/09/23. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
El 30/09/23, continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, amb un màxim de deu individus 08/09/23. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Xavier Tomás Gimeno, Josep Ma Flores Buch)
De l’01 al 29/09/23, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro; els dies 04, 10 i 24/09/23 dos, els dies 14 i 27/09/23 tres, el 25/09/23 quatre. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Josep Ma Flores Buch, Xavier Tomás Gimeno)
Els dies 02 i 15/09/23, un individu a la desembocadura del Ridaura; el 06/09/23 sis, els dies 12, 25 i 29/09/23 dos, el 16/09/23 nou, el 17/09/23 vuit, el 18/09/23 deu, el 21/09/23 tretze, el 22/09/23 onze, els dies 23, 24 i 28/09/23 tres, el 30/09/23 quatre. (Carlos Alvarez Cros, Josep Ma Flores Buch, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Xavier Tomás Gimeno)
El 05/09/23, dos individus al camí de ronda de S’Agaró. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 06 i 10/09/23, dos individus al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR. (Carlos Alvarez Cros)

Dos dels martinets blancs (Egretta garzetta), l’01/09/23.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Els dies 01 i 10/09/23, quatre individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 02, 07 i 29/09/23 tres, els dies 03, 05, 06, 08, 14, 15, 22, 25 i 26/09/23 un, els dies 12, 21, 24 i 27/09/23 dos, el 18/09/23 cinc, els dies 28 i 30/09/23 sis. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Xavier Tomás Gimeno, Josep Ma Flores Buch)
Els dies 07 i 10/09/23, dos individus sobre la desmbocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 16/09/23 un individu a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

Dos dels bernats pescaires (Ardea cinerea), l’01/09/23.

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
El 10/09/23 un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)

L’agró roig (Ardea purpurea). Foto: Núria Formatger Masferrer.

(26). Xarxet (Anas crecca)
Els dies 08 i 13/09/23, dos individus a la desembocadura del Ridaura; el 16/09/23 un. (Carlos Alvarez Cros, Josep Ma Flores Buch, Núria Formatger Masferrer)
El 16/09/23 dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Josep Ma Flores Buch, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)
Els dies 18, 19 i 22/09/23, dos individus a la bassa del Dofí de Castell d’Aro; els dies 23, 27 i 28/09/23 un. (Rosa Matesanz Torrent, Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros, Xavier Tomás Gimeno)

Un dels xarxets (Anas crecca), el 08/09/23.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
El 29/09/23, una femella al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

L’ànec cullerot (Anas clypeata)­.

(36). Milà reial (Milvus milvus)
El 30/09/23, un individu a Panedes, Llagostera. (Cristina Rodríguez Carreras)

El milà reial (Milvus milvus). Foto: Cristina Rodríguez Carreras.

(38). Arpella vulgar (Circus aeruginosus)
El 18/09/23, dos individus a Panedes, Llagostera; el 21/09/23 un. (Jordi Soler Ramionet, Joan Cortés Olea)

Una de les arpelles vulgars (Circus aeruginosus). Foto: Jordi Soler Ramionet.

(40). Esparver cendrós (Circus pygargus)
El 28/09/23, un individu a Panedes, Llagostera. (Joan Cortés Olea)

L’esparver cendrós (Circus pygargus). Foto: Joan Cortés Olea.

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 24/09/23, un individu a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

(47). Falcó mostatxut (Falco subbuteo)
El 20/09/23, dos individus a Panedes, a Llagostera; el 24/09/23 un. (Joan Cortés Olea, Jordi Soler Ramionet)

Els falcons mostatxuts (Falco subbuteo). Foto: Joan Cortés Olea.

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 09/09/23, no menys de set individus prop del Tennis d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 24/09/23, dotze individus a Panedes, a Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

(68). Territ variant (Calidris alpina)
Del 02 al 04/09/23, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Josep Ma Flores Buch, Fabià Córdoba Vilaseca, Manel Alvarez Cros)

El territ variant (Calidris alpina). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 05 (primera citació post-nupcial), un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro i 24/09/23. (Fabià Córdoba Vilaseca, Núria Formatger Masferrer)
El 14/09/23, un individu a una bassa de Sant Llorenç, a Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 30/09/23, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Xavier Tomás Gimeno)

El becadell comú (Gallinago gallinago), el 05/09/23. Foto: Fabià Córdoba Vilaseca.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
Els dies 02, 08, 10 i 14/09/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
El 03/09/23, un individu a una hbassa de Sant Llorenç, a Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

La xivita (Tringa ochropus), el 08/09/23.

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
Els dies 10 i 12/09/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros)

(81′). Remema-rocs (Arenaria interpres)
Del 02 al 06/09/23, un individu a la desembocadura del Ridaura; tercera citació d’aquesta espècie a la vall del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Josep Ma Flores Buch, Fabià Córdoba Vilaseca, Manel Alvarez Cros)

El remema-rocs (Arenaria interpres). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(111). Blauet (Alcedo atthis)
El 30/09/23, continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, amb un màxim de cinc individus els dies 02 i 07/09/23. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Xavier Tomás Gimeno, Josep Ma Flores Buch, Núria Formatger Masferrer)
De l’01 al 30/09/23, un individu a la desembocadura del Ridaura; els dies 17, 19 i 29/09/23 dos. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Josep Ma Flores Buch, Núria Formatger Masferrer)
Els dies 01, 10, 12, 17, 25 i 28/09/23, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 02, 03, 09, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 27 i 29/09/23, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro; el 19/09/23 dos. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Josep Ma Flores Buch, Núria Formatger Masferrer)
El 13/09/23, un individu al tram mig-alt del Ridaura. (Aniol Negre Albertí)

Un dels blauets (Alcedo atthis), l’01/09/23, al Parc dels Estanys.

(113). Gaig blau (Coracias garrulus)
Els dies 05 i 17/09/23, un individu a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

El gaig blau (Coracias garrulus). Foto: Jordi Soler Ramionet.

(115). Colltort (Jynx torquilla)
Els dies 21 i 23/09/23, sengles individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Jaume Fabró Marcet, Jordi Massoni, Marti Alsina Lobo)

El colltort (Jynx torquilla), el 21/09/23. Foto: Jaume Fabró Marcet.

(117′). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
Els dies 07 i 28/09/23 un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 10/09/23 un individu a la bassa de les Reinetes de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 24/09/23, un individu a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

El picot garser petit (Dendrocopos minor), el 07/09/23.

(127). Trobat (Anthus campestris)
El 21/09/23, vuit individus a Panedes, Llagostera; el 24/09/23 set. (Jordi Soler Ramionet)

Un dels trobats (Anthus campestris). Foto: Jordi Soler Ramionet.

(128). Piula dels arbres (Anthus trivialis)
El 05/09/23, dos individus a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)
El 20/09/23, un individu al puig de les Bateries, a Sant Feliu de Guíxols. (Jordi Soler Ramionet)

(132). Cuereta groga (Motacilla flava)
El 16/09/23, diversos individus a un camp llaurat de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 23/09/23, una seixantena d’individus a Panedes; el 24/09/23 una trentena, el 29/09/23 no menys de tres. (Jordi Soler Ramionet, Carlos Alvarez Cros)

(141). Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
El 21/09/23, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Manel Alvarez Cros)

Una de les cotxes cua-roges (Phoenicurus phoenicurus), el 21/09/23.

(142). Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
Els dies 04 (primera citació post-nupcial) i 21/09/23 , un individu a Panedes, Llagostera; els dies 05 i 20/09/23 tres, el 17/09/23 cinc. (Jordi Soler Ramionet, Joan Cortés Olea)
El 21/09/23 un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

El bitxac rogenc (Saxicola rubetra), el 04/09/23. Foto: Jordi Soler Ramionet.

(144). Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
El 05/09/23, un individu prop del mas Candell de Platja d’Aro. (Jaume Ramot García)
El 16/09/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, el 21/09/23 no menys de cinc, el 22/09/23 dos. (Marti Alsina Lobo, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Manel Alvarez Cros)
El 20/09/23, vuit individus a Panedes, Llagostera; el 21/09/23 cinc, el 24/09/23 un. (Jordi Soler Ramionet, Joan Cortés Olea)

Un de les còlits grisos (Oenanthe oenanthe), el 21/09/23.

(172). Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
De l’01 al 08/09/23, no menys de tres individus al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR; els dies 04, 07, 09, 10, 11, 16 i 25/09/23 un, els dies 18, 22, 23, 24 i 29/09/23 dos. (Carlos Alvarez Cros)
El 22/09/23, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

Un dels mosquiters de passa (Phylloscopus trochilus), el 02/09/23.

(175). Papamosques gris (Muscicapa striata)
Els dies 16 i 22/09/23, un individual Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Marti Alsina Lobo, Carlos Alvarez Cros)
El 23/09/23, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)

(176). Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
Els dies 01, 02, 07, 16 i 21/09/23, un individu un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 12, 23, 24 i 25/09/23, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Josep Ma Flores Buch)
El 30/09/23, un individu col·lideix contra el vidre d’una finestra a Santa Cristina d’Aro. (David Segarra Mediavilla)

El mastegatatxes (Ficedula hypoleuca), l’01/09/23. Foto: Manel Alvarez Cros.

(191′) Cornella emmantellada (Corvus cornix)
Del 17 al 27/09/23, un individu prop de Llagostera Residencial; segona citació d’aquesta espècie a la vall del Ridaura, que no s’hi citava des de 2012. (Jordi Soler Ramionet, Joan Cortés Olea)

La cornella emmantellada (Corvus cornix), el 17/09/23. Foto: Jordi Soler Ramionet.

(3). Periquito (Melopsittacus undulatus)
El 28/09/23, encara l’individu a la desembocadura del Ridaura; els dies 03 i 16/09/23, és al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Josep Ma Flores Buch, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)

El periquito (Melopsitacus undulatus), l’01/09/23.

(10). Canari (Serinus canarius var.domestica)
El 25/09/23, encara l’individu a la desembocadura del Ridaura. (Fabià Córdoba Vilaseca, Carlos Alvarez Cros)

El canari (Serinus canarius var.domestica). Foto: Fabià Córdoba Vilaseca.


Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: AGOST/2023

(10). Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
El 19/08/23, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació post-nupcial. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)

Els corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo).

(12). Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Els dies 01, 05, 06, 10, 19, 27 i 31/08/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 02/08/23 un juvenil, el 03/08/23 dos, el 04/08/23 tres. (Xavier Tomás Gimeno, Carlos Alvarez Cros, Josep Ma Flores, Núria Formatger Masferrer, Péter Imre Fábián, Miquel Arxer)
Els dies 01, 02, 06, 07 i 11/08/23, un juvenil a la desembocadura del Ridaura; els dies 03, 08, 09, 10, 12, 17, 20 i 26/08/23 dos individus, els dies 04, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 23 i 24/08/23 un. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Andreu Canut i Font, Josep Maria Flores Buch)

El martinet menut (Ixobrychus minutus) juvenil, l’01/08/23.

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Els dies 08 i 21/08/23, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 09, 10 i 18/08/23 un, el 25/08/23 quatre, el 28/08/23 tres. (Carlos Alvarez Cros, Joan Gil Vergés, Josep Maria Flores Buch)

Els martinets de nit (Nycticorax nycticorax).

(15′). Martinet dels esculls (Egretta gularis)
El 22/08/23, encara l’individu (el mateix individu de l’any passat) al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 04, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20 i 21/08/23 també s’observa a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Xavier Tomás Gimeno, Péter Imre Fábián, Quim Minoves, Manel Alvarez Cros, Andreu Canut i Font, Joan Gil Vergés, Josep Maria Flores Buch, Joan Budó Ricart, Núria Formatger Masferrer, Tomas Altes, Albert Lopez Prat, Joan Ventura Linares, Rosa Matesanz Torrent, Oscar Gordo, ALbert Alonso, Lluís-Xavier Toldrà Bastida, Josep Maria Flores Buch)

El martinet dels esculls (Egretta gularis), l’01/08/23.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 01, 06, 10, 11, 13, 20 i 24/08/23, tres individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 03, 08, 09 i 12/08/23 dos, els dies 04, 19, 21 i 22/08/23 quatre, els dies 05, 07, 17, 18 i 26/08/23 cinc, el 14/08/23 un, els dies 15, 23, 29 i 30/08/23 sis, els dies 16 i 25/08/23 nou, el 27/08/23 quinze, el 31/08/23 vuit. (Carlos Alvarez Cros, Josep Ma Flores, Núria Formatger Masferrer, Xavier Tomás Gimeno, Péter Imre Fábián, Miquel Arxer, Joan Gil Vergés, Josep Maria Flores Buch, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Tomas Altes, Albert Lopez Prat, Joan Ventura Linares, Rosa Matesanz Torrent, Oscar Gordo, Lluís-Xavier Toldrà Bastida, Olaf Solbrig, Ramon Portero)
Els dies 02, 19, 27 i 31/08/23, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro; els dies 17 i 30/08/23 dos, els dies 26 i 29/08/23 tres, el 28/08/23 cinc. (Carlos Alvarez Cros, Guillem Alvarez Bustins, Manel Alvarez Cros)
Els dies 24 i 28/08/23, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Ramon Portero)

Un dels martinets blancs (Egretta garzetta), l’01/08/23.

(16′). Agró blanc (Egretta alba)
Els dies 25 i 26/08/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Fabià Córdoba Vilaseca, Carlos Alvarez Cros, Josep Ma Flores Buch)

L’agró blanc (Egretta alba), el 26/08/23.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Els dies 03, 12, 14, 20, 24, 26 i 30/08/23 un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; l’11/08/23 nou, el 16/08/23 dos, el 19/08/23 tres. (Núria Formatger Masferrer, Josep Maria Flores Buch, Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Albert Lopez Prat, Rosa Matesanz Torrent, Oscar Gordo, Josep Maria Flores Buch Buch, Jaume Ramot García)

El bernat pescaire (Ardea cinerea), el 03/08/23. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
El 27/08/23 sis individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Ramon Portero, Rosa Matesanz Torrent)

(19′). Capó reial (Plegadis falcinellus)
El 19/08/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 29/08/23, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Manel Alvarez Cros)

El capó reial (Plegadis falcinellus). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(20). Flamenc (Phoenicopterus roseus)
El 15/08/23, uns quinze individus volen, costa a munt, a unes dues milles front Platja d’Aro. (Jordi Soler Ramionet)

(29). Xarrasclet (Anas querquedula)
El 13/08/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

El xarrasclet (Anas querquedula), el 13/08/23.

(40′). Astor (Accipiter gentilis)
El 06/08/23, un adult i un juvenil a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 19/08/23, un individu prop del Tennis d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
El 17/08/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Joan Ventura Linares)

(66). Territ menut (Calidris minuta)
L’11/08/23, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 20/08/23 un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Oscar Gordo)

El territ menut (Calidris minuta).

(68). Territ variant (Calidris alpina)
El 31/08/23, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

El territ variant (Calidris alpina).

(72). Becada (Scolopax rusticola)
El 15/08/23 es troba les restes d’un individu prop de Pedralta; probablement es tracti d’un individu en dispersió post-nupcial, procedent de la població reproductora pirinenca i prepirinenca, ja que els primers migradors d’aquesta espècie no acostumen a arribar fins a mitjans d’octubre. (Cristina Rodríguez Carreras)

Les restes de la becada (Scolopax rusticola). Foto: Cristina Rodríguez Carreras.

(78). Gamba verda (Tringa nebularia)
El 06/08/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Quim Minoves)

(79). Xivita (Tringa ochropus)
Els dies 08, 18 i 25/08/23, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 09, 12, 21, 23 i 27/08/23 un. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros, Lluís-Xavier Toldrà Bastida, Ramon Portero, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 09 i 11/08/23, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro (Joan Gil Vergés, Carlos Alvarez Cros, Josep Maria Flores Buch)

La xivita (Tringa ochropus), l’11/08/23.

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
Els dies 01, 03, 04, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 i 31/08/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 06 i 07/08/23 quatre, els dies 09, 10 i 29/08/23 dos. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Xavier Tomás Gimeno, Péter Imre Fábián, Quim Minoves, Manel Alvarez Cros, Joan Gil Vergés, Andreu Canut i Font, Albert Lopez Prat, Joan Ventura Linares, Oscar Gordo, Josep Maria Flores Buch Buch, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
Els dies 02, 03 i 04/08/23, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)

La xivitona (Actitis hypoleucos), el 02/08/23.

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Els dies 01, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 12, 13 i 29/08/23, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 06, 08, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 i 31/08/23 tres, els dies 10, 20 i 21/08/23 quatre, el 19/08/23 sis. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Josep Ma Flores, Péter Imre Fábián, Miquel Arxer, Manel Alvarez Cros, Joan Gil Vergés, Andreu Canut i Font, Josep Maria Flores Buch, Tomas Altes, Albert Lopez Prat, Joan Ventura Linares, Oscar Gordo, Lluís-Xavier Toldrà Bastida, Josep Maria Flores Buch, Ramon Portero, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 01, 03, 08, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 30 i 31/08/23, un individu a la desembocadura del Ridaura; els dies 06, 13, 27 i 28/08/23 dos. (Carlos Alvarez Cros, Andreu Canut Font, Manel Alvarez Cros, Ramon Portero)
Els dies 01, 03, 09, 13, 19 i 31/08/23, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Xavier Tomás Gimeno, Carlos Alvarez Cros, Joan Gil Vergés, Manel Alvarez Cros, Guillem Alvarez Bustins, Rosa Matesanz Torrent)
El 19/08/23, un individu a la bassa de can Puig de Sant Llorenç, a Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 19/08/23, un individu a la punta d’en Bosc, a Sant Feliu de Guíxols. (Jordi Soler Ramionet)
El 28/08/23, un individu a S’Agaró. (Marcel Gallardo Arévalo)

Un dels blauets (Alcedo atthis), el 06/08/23, a la desembocadura del Ridaura.

(117′). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
L’01/08/23, un individu al comal de la Coma de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 06, 10, 24 i 25/08/23, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 06/08/23, un individu a can Llach. (Carlos Alvarez Cros)
El 20/08/23, un individu al Ridaura, a Santa Cristina d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 22/08/23, un individu a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 26/08/23 un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(144). Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
El 22/08/23 (primera citació post-nupcial), un individu a Panedes, Llagostera; els dies 26 i 27/08/23 dos. (Jordi Soler Ramionet)

Un dels còlits grisos (Oenanthe oenanthe), el 27/08/23. Foto: Jordi Soler Ramionet).

(172). Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
El 23/08/23 (primera citació post-nupcial), un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR; els dies 28 i 30/08/23 un altre individu, el 31/08/23 nomenys de dos. (Carlos Alvarez Cros)

Els mosquiters de passa (Phylloscopus trochilus), el 31/08/23.

(175). Papamosques gris (Muscicapa striata)
El 09/08/23, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro (Joan Gil Vergés)

(176). Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
El 26/08/23, un individu al Balcar, a Santa Cristina d’Aro; primera citació post-nupcial. (Lourdes Torres Montoliu)
El 28/08/23, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 30/08/23, almenys un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)

El mastegatatxes (Ficedula hypoleuca), el 26/08/23. Foto: Lourdes Torres Montoliu.

(188). Capsigrany (Lanius senator)
El 03/08/23, dos juvenils a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

Un dels capsigranys (Lanius senator). Foto: Jordi Soler Ramionet.

(205). Durbec (Coccothraustes coccothraustes)
El 06/08/23, una llocada de quatre polls a Sant Ampèlit, a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet).

Alguns dels durbecs (Coccothraustes coccothraustes) juvenils. Fragmernt d’un video: Jordi Soler Ramionet.

(3). Periquito (Melopsittacus undulatus)
El 31/08/23, encara l’individu a la desembocadura del Ridaura; els dies 22 i 25/08/23 també al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Josep Maria Flores Buch)

El periquito (Melopsitacus undulatus), el 04/08/23.

(10). Canari (Serinus canarius var.domestica)
El 13/08/23, encara l’individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

El canari (Serinus canarius var.domestica).


Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: JULIOL/2023

(12). Martinet menut (Ixobrychus minutus)
El 01, 04, 10, 11 i 12/07/23, dos individus adults al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 02, 03, 08, 14, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 29 i 31/07/23 un. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Juanjo Ortega, Jordi Vancells, Jordana Sainz-Rozas, Xavier Tomás Gimeno, Pau Esteban, Joan Ventura Linares, Adrian Trost)
Els dies 02, 03, 04, 17, 22, 27, 30 i 31/07/23, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Oriol Cabrero)
El 04/07/23, un adult peixant un jove al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 05/07/23 dos juvenils, els dies 06, 10, 21 i 29/07/23 un. (Carlos Alvarez Cros, Adrian Trost)
El 28/07/23, un juvenil acompañat d’un adult a la desembocadura del Ridaura; el 29/07/23 dos juvenils. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Guillem Alvarez Bustins)


Un dels martinets menuts (Ixobrychus minutus) adults, l’01/07/23 i un dels juvenils, el 05/07/23.

El martinet menut (Ixobrychus minutus) juvenil, el 28/07/23.

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Juanjo Ortega, Jordi Vancells, Jordana Sainz-Rozas, Xavi Escobar, Xavier Tomás Gimeno, Carles Quer Feo, Oriol Cabrero, Josep Maria Flores Buch)

Un dels martinets de nit (Nycticorax nycticorax), l’01/07/23.

(15′). Martinet dels esculls (Egretta gularis)
El 31/07/23, encara l’individu (el mateix individu de l’any passat) al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 18, 27, 28 i 29/07/23 s’observa a la desembocadura del Ridaura. (Jordi Vancells, Jordana Sainz-Rozas, Carlos Alvarez Cros, Xavier Idígora Planas, Manel Alvarez Cros, Andeu Duclau, Eduard Villar, Xavi Escobar, Sussss C, Juan Miguel Díaz, Jean-Nicolas Pradervand, Xavier Tomás Gimeno, Adrián Pina Hidalgo, Oriol Cabrero, Pau Esteban, Carles Quer Feo, Josep Maria Flores Buch, Joan Cortés Olea, Franck Lehmans, Adrian Trost, Guillem Alvarez Bustins, Aleix Comas)

El martinet dels esculls (Egretta gularis), el 02/07/23.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 04, 07, 09, 18, 19 i 29/07/23 un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 10, 14, 30 i 31/07/23 tres, els dies 11, 12, 22, 23 i 25/07/23 dos, els dies 27 i 28/07/23 quatre. (Carlos Alvarez Cros, Xavier Tomás Gimeno, Juan Miguel Díaz, Manel Alvarez Cros, Xavier Tomás Gimeno, Joan Ventura Linares, Oriol Cabrero, Josep Maria Flores Buch, Joan Cortés Olea, Franck Lehmans, Núria Formatger Masferrer)

El martinet blanc (Egretta garzetta), el 04/07/23.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Els dies 03 i 27/07/23 un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 12/07/23 dos. (Andreu Duclau, Xavier Tomás Gimeno, Joan Cortés Olea)
El 03/07/23, dos individus a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)
El 28/07/23, un individu a la bassa del costat del restaurant Can Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
Els dies 05 i 17/07/23 un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Xavi Escobar, Carlos Alvarez Cros)

L’agró roig (Ardea purpurea), el 17/07/23.

(19′). Capó reial (Plegadis falcinellus)
El 08/07/23, un estol d’uns trenta individus en vol, costa amunt, front Sant Feliu de Guíxols. (Josep Ma Bas Lay)

(23). Ànec blanc (Tadorna tadorna)
El 25/07/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Josep Maria Flores Buch)

(31). Morell de cap roig (Aythya ferina)
El 27/07/23, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(31′). Morell xocolater (Aythya nyroca)
El 27/07/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; tercera citació d’aquesta espècie a la vall. (Carlos Alvarez Cros)

El morell xocolater (Aythya nyroca) amb dos morells de cap roig (Aythya ferina).

(47). Falcó mostatxut (Falco subbuteo)
Els dies 01 i 06/07/23, un individu a Panedes, a Llagostera; data tardana que suggereix possible cria. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Jordi Soler Ramionet)

(52). Rascló (Rallus aquaticus)
El 27/07/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació postnupcial. (Joan Cortés Olea)

(74′). Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
El 24/07/23, un individu al camí de Ronda de S’Agaró. (Alfried Sánchez Krellenberg)

(79). Xivita (Tringa ochropus)
Els dies 05 i 14/07/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 31/07/23 set. (Carlos Alvarez Cros, Xavier Tomás Gimeno, Núria Formatger Masferrer)
El 13/07/23, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

La xivita (Tringa ochropus).

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
Els dies 01 i 23/07/23, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 13, 22, 27, 28, 29 i 31/07/23 un. (Núria Formatger Masferrer, Juanjo Ortega, Carlos Alvarez Cros, Carles Quer Feo, Joan Ventura Linares, Joan Cortés Olea, Manel Alvarez Cros)
Els dies 13 i 28/07/23, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Lourdes Torres Montoliu)

La xivitona (Actitis hypoleucos), el 13/07/23, ­a la bassa del Dofí.

(90). Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
El 14/07/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Xavier Tomás Gimeno)

El fumarell carablanc (Chlidonias hybrida). Foto: Xavier Tomás Gimeno.

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Els dies 01, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 27, 29, 30 i 31/07/23, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 02, 06, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 24 i 26/07/23 almenys un, els dies 23 i 28/07/23 tres. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Juanjo Ortega, Jordi Vancells, Jordana Sainz-Rozas, Xavi Escobar, Xavier Tomás Gimeno, Juan Miguel Díaz, Oriol Cabrero, Carles Quer Feo, Joan Ventura Linares, Joan Cortés Olea, Franck Lehmans)
L’01/07/23, un individu al Ridaura, a l’alçada de Santa Cristina d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)
Els dies 02, 04, 09, 10, 14, 18, 20, 28, 29, 30 i 31/07/23, un individu a la desembocadura del Ridaura; els dies 17 i 26/07/23 dos. (Carlos Alvarez Cros, Oriol Cabrero, Manel Alvarez Cros, Guillem Alvarez Bustins)
El 04/07/23, un individu a Sant Lloreç, a Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 20/07/23, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 21/07/23, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR. (Carlos Alvarez Cros)

El blauet (Alcedo atthis), el 02/07/23, al Parc dels Estanys.

(113). Gaig blau (Coracias garrulus)
L’01/07/23, tres individus a Panedes, Llagostera; el 04/07/23 un. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Jordi Soler Ramionet)

(117′). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
L’01/07/23, un individu al tram alt-mig del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 07 i 15/07/23, un individu al tram alt del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)
El 12/07/23, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 23/07/23, un individu prop de la bassa de les Reinetes. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 29 i 30/07/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Adrian Trost, Carlos Alvarez Cros)

El picot garser petit (Dendrocopos minor), el 29/07/23.

(188). Capsigrany (Lanius senator)
El 03/07/23, un individu a Panedes, Llagostera; el 19/07/23 un juvenil. (Jordi Soler Ramionet)

El capsigrany (Lanius senator), el 20/07/23. Fragmernt d’un video: Jordi Soler Ramionet.

(196′). Pardal roquer (Petronia petronia)
Els dies 07, 17 i 20/07/23, molta activitat a la colònia de cria de la costa de l’Alou. (Carlos Alvarez Cros)

Un dels pardals roquers (Petronia petronia), el 07/07/23.

(205). Durbec (Coccothraustes coccothraustes)
El 31/07/23, es confirma la cria al Balcar, a Santa Cristina d’Aro, amb l’observació d’un juvenil després d’haver-se fet diverses observacions d’una parella. (Núria Formatger Masferrer)

El durbec (Coccothraustes coccothraustes) juvenil. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(3). Periquito (Melopsittacus undulatus)
Del 07 al 31/07/23, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Oriol Cabrero)

El periquito (Melopsitacus undulatus), el 07/07/23.

(10). Canari (Serinus canarius var.domestica)
Del 15 al 29/07/23, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Oriol Cabrero)

El canari (Serinus canarius var.domestica).

Tortuga babaua (Caretta caretta)
El 24/07/23, un individu atrapat a un big bag és rescatat, front el camí de Ronda de S’Agaró, per membres de la Unitat de Medi Natural de la Policía Municipal de Castell-Platja d’Aro; un altre individu és observat a la mateixa zona. (Policía Municipal de Castell-Platja d’Aro)

Una de les tortugues babaues (Caretta caretta). Foto: Policía Municipal de Castell-Platja d’Aro.

Grill domèstic (Acheta domesticus)
El 18/07/23, es grava un cant atípic (confirmat per Rafael Carbonell) d’un individu, a la desembocadura del Ridaura; nova espècie a la vall del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

Tètrix meridional (Paratettix meridionalis)
El 28/07/23, no menys de dos individus a la resclosa de can Salvador; nova espècie a la vall del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

El tètrix meridional (Paratettix meridionalis).

Cigala de l’olivera (Cicada barbara)
El 29/07/23, un individu prop del càmping Castell d’Aro; nova espècie a la vall del Ridaura, probablement importada amb oliveres provinents del sud de la península ibèrica. (Josep Ma Bas Lay)

El 31/07/23 es grava el cant d’un individu a un pi a la vora del Ridaura, al passallis de cal Cuc, a Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: JUNY/2023

(8′). Ocell de tempesta (Hydrobates pelagicus)
El 25/06/23, almenys dos individus front Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(12). Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Els dies 01, 02, 05, 23, 24, 25, 27 i 28/06/23, un individu a la desembocadura del Ridaura; el 22/06/23 dos. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 03, 04, 09, 11, 19, 23, 24, 25 i 26/06/23 dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 07, 08, 10, 14, 15, 17, 18, 27, 29 i 30/06/23 un. (Carlos Alvarez Cros, Thibaud Daumal, Pere Plans, Manel Alvarez Cros, Antoni Mariné, Xavier Tomás Gimeno, Josep Mañá, Alberto Campos Monterrubio, Marcel·lí Armengou, Oriol Clarabuch Vicent, Eulàlia Maspons, Jaume Campderròs Jordà)

Un dels martinets menuts (Ixobrychus minutus), el 15/06/23. Foto: Marcel·lí Armengou.

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Josep Barbarà, Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Antoni Mariné, Xavier Tomás Gimeno, Marcel·lí Armengou, Paco Torres, Eulàlia Maspons, Lluís-Xavier Toldrà Bastida, Raúl Bastida Vives)
Els dies 03, 04 i 22/06/23, un individu a la bassa dels Dofí de Castell d’Aro. (Núria Formatger Masferrer, Lourdes Torres Montoliu)

El martinet de nit (Nycticorax nycticorax), el 02/06/23. Foto: Josep Barbarà.

(14). Martinet ros (Ardeola ralloides)
El 02/06/23, un individu a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)
El 29/06/23, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Manel Alvarez Cros)

El martinet ros (Ardeola ralloides), el 02/06/23.

(15′). Martinet dels esculls (Egretta gularis)
El 30/06/23, encara l’individu (molt probablement el mateix individu de l’any passat) al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Lourdes Torres Montoliu, Rosa Matesanz Torrent, Pablo Pascual, Núria Formatger Masferrer, Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros, Carles Tobella, Daniel González, Josep Barbarà, Thibaud Daumal, Joan Pujol Collet, Eulàlia Maspons, Pere Plans, Manel Alvarez Cros, Antoni Mariné, Jordi Massoni, Xavier Tomás Gimeno, Josep Mañá, Alberto Campos Monterrubio, Marcel·lí Armengou, Oriol Clarabuch Vicent, Paco Torres, Eulàlia Maspons, Oriol Cortes, Marc Fusellas, Lluís-Xavier Toldrà Bastida, Raúl Bastida Vives, Jaume Campderròs Jordà, Freddy Rivas, Miquel Àngel Pérez-de-Gregorio Capella, Jordi Brau)
Els dies 04 i 08/06/23, també s’observa a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

El martinet dels esculls (Egretta gularis), l’01/06/23. Foto: Lourdes Torres Montoliu.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, amb un màxim de vuit individus el 03/06/23. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Lourdes Torres Montoliu, Rosa Matesanz Torrent, Thibaud Daumal, Eulàlia Maspons, Pere Plans, Manel Alvarez Cros, Xavier Tomás Gimeno, Josep Mañá, Alberto Campos Monterrubio, Oriol Clarabuch Vicent, Eulàlia Maspons, Lluís-Xavier Toldrà Bastida, Jaume Campderròs Jordà)
El 28/06/23, un individu a la Conca, a Platja d’Aro. (Manel Alvarez Cros)

Dos martinets blancs (Egretta garzetta), el 02/06/23.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Els dies 01, 02, 05 i 12/06/23 un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 27/06/23 dos. (Lourdes Torres Montoliu, Carlos Alvarez Cros, Joan Pujol Collet, Eulàlia Maspons, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Campderròs Jordà)
El 03/06/23, un individu a Sant Llorenç, a Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 24/06/23, un individu a l’abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

El bernat pescaire (Ardea cinerea), el 24/06/23.

(31). Morell de cap roig (Aythya ferina)
El 25/06/23, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

El morell de cap roig (Aythya ferina).

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
L’11/06/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 12 i 24/06/23 dos, el 28/06/23 tres. (Manel Alvarez Cros, Antoni Mariné, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Lluís-Xavier Toldrà Bastida)

Un dels cames-llargues (Himantopus himantopus), el 12/06/23.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 16/06/23, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 22 i 27/06/23 un. (Carlos Alvarez Cros, Paco Torres)
El 27/06/23, un individu a la resclosa de can Salvador. (Carlos Alvarez Cros)

Una de les xivites (Tringa ochropus).

(80). Valona (Tringa glareola)
L’11/06/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

La valona (Tringa glareola).

(90). Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
El 03/06/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros, Carles Tobella)

El fumarell carablanc (Chlidonias hybrida).

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Els dies 09, 11, 17, 18, 23, 25 i 27/06/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 11, 14, 15, 16, 19, 24, 26, 29 i 30/06/23, almenys dos. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Antoni Mariné, Xavier Tomás Gimeno, Josep Mañá, Alberto Campos Monterrubio, Eulàlia Maspons, Lluís-Xavier Toldrà Bastida, Raül Bastida, Jaume Campderròs Jordà)
Els dies 10, 22, 23 i 29/06/23, almenys un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

Els blauets (Alcedo atthis), el 16/06/23.

(113). Gaig blau (Coracias garrulus)
El 30/06/23, dos individus a Panedes, Llagostera. Ambdós en un arbre amb un forat, cosa que podria suggerir una possible nidificació. (Jordi Soler Ramionet)

Els gaigs blaus (Coracias garrulus). Foto: Jordi Soler Ramionet.

(117′). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
Els dies 05 i 15/06/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Joan Pujol Collet, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 05 i 25/06/23, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Joan Pujol Collet)
El 29/06/23, un individu a Romanyà. (Carlos Alvarez Cros)

(175). Papamosques gris (Muscicapa striata)
El 10/06/23, un individu al Balcar, a Santa Cristina d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)
El 26/06/23, dos individus al tram alt del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)

El papamosques gris (Muscicapa striata), el 10/06/23. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(181′). Pica-soques blau (Sitta europaea)
El 24/06/23, un individu a Platja d’Aro. (Miguel Ángel Fuentes Rosúa)

(188). Capsigrany (Lanius senator)
El 25/06/23, un individu prop del mas Rigau, a Santa Cristina d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(196′). Pardal roquer (Petronia petronia)
El 04/06/23, molta activitat a la colònia de cria de la costa de l’Alou. (Carlos Alvarez Cros)

Un dels pardals roquers (Petronia petronia), el 04/06/23.

(205). Durbec (Coccothraustes coccothraustes)
El 26/06/23, un individu portant becada al tram alt del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)

El durbec (Coccothraustes coccothraustes). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

Saltamartí de brolla (Omocestus raymondi)
El 04/06/23, un individu de identificació gens fàcil (identificat per Joan Estrada), a les costes de Panedes; nova espècie a la vall del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

El saltamartí de brolla (Omocestus raymondi).

Grill d’aiguamoll (Pteronemobius heydenii )
El 15/06/23, es grava almenys un individu (identificat per Joan Estrada i confirmat per Rafael Carbonell), a la bassa de can Puig, a Sant Llorenç, a Llagostera; nova espècie a la vall del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

Saltamartí bru (Chorthippus brunneus )
El 15/06/23, es grava almenys un individu (confirmat per Rafael Carbonell), a Sant Llorenç, a Llagostera; confirmada nova espècie a la vall del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: MAIG/2023

(12). Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Els dies 01, 14, 20, 21, 25, 26, 27 i 29/05/23, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 04, 05, 06, 07, 12, 28 i 30/05/23 un, el 08/05/23 tres. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Hubert Mas, Rosa Matesanz Torrent, Manel Alvarez Cros, Sussi Abel Cañet, Heiner Götz, Hubert Mas)
Els dies 02, 03, 04, 25 i 29/05/23, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 15/05/23, un mascle a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)

El martinet menut (Ixobrychus minutus), el 06/05/23.

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, amb un màxim de nou individus els dies 04, 18 i 20/05/23. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Hubert Mas, Rosa Matesanz Torrent, Xavier Tomás Gimeno, Juanjo Ortega, Manel Alvarez Cros, Ponç Feliu Latorre, Sussi Abel Cañet, Heiner Götz, Hubert Mas)
Els dies 05, 11, 13, 14, 28 i 31/05/23, un individu a la bassa del Dofí; els dies 06 i 25/05/23 dos. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Jordi Vilà Carreras, Judith Xiberta Armengol, Antoni Torres Bargalló, Núria Prat Poch, Lourdes Torres Montoliu)

Un dels martinets de nit (Nycticorax nycticorax), l’01/05/23.

(14). Martinet ros (Ardeola ralloides)
Els dies 01, 03, 20 i 21/05/23, dos individus a la desembocadura del Ridaura; el 02/05/23 tres, els dies 04, 05, 07, 08 i 22/05/23 un. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Manel Alvarez Cros)
Els dies 01, 02, 18, 25, 26, 27 i 28/05/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; l’11/05/23 quatre, els dies 12, 14, 15, 17 i 31/05/23 dos, el 19/05/23 set, el 20/05/23 tres. (Núria Formatger Masferrer, Hubert Mas, Carlos Alvarez Cros, Raül Calderón Alvarez, Xavier Tomás Gimeno, Rosa Matesanz Torrent, Manel Alvarez Cros, Ponç Feliu Latorre, Sussi Abel Cañet, Heiner Götz, Lourdes Torres Montoliu)
El 31/05/23, dos individus a la bassa del Dofí. (Jaume Fabró Marcet)

Un dels martinets rossos (Ardeola ralloides), el 02/05/23.

(15′). Martinet dels esculls (Egretta gularis)
DEl 27 al 30/05/23, un individu (molt probablement el mateix individu de l’any passat) al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; segona citació d’aquesta espècie a la vall. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Pau Gabriel Costa, Jana Marco, Heiner Götz, Daniel Anton, Oriol Cabrero, Hubert Mas, Lluis Mir Pla)

El martinet dels esculls (Egretta gularis), el 27/05/23.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, amb un màxim de setze individus l’11/05/23. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Albert Lopez Prat, Raül Calderón Alvarez, Juanjo Ortega, Xavier Tomás Gimeno, Manel Alvarez Cros, Ponç Feliu Latorre, Sussi Abel Cañet, Heiner Götz, Oriol Cabrero)
El 28/05/23, encara l’individu a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros, Xavier Tomás Gimeno, Antoni Torres Bargalló, Núria Prat Poch)
Els dies 14, 15, 20, 25, 26, 27, 28 i 29/05/23, un individu a la desembocadura del Ridaura; els dies 19 i 21/05/23 dos.(Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)

El martinet blanc (Egretta garzetta), l’01/05/23, a la bassa del Dofí.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
El 03/05/23, almenys un individu a Sant Llorenç, a Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 06 i 27/05/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros)
El 20/05/23, un indivifu a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Clara Wendenburg, Pere Pons Ferran)

El bernat pescaire (Ardea cinerea), el 06/05/23. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
Els dies 04 i 18/05/23, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 05, 06, 07, 10 i 20/05/23 un. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Albert Lopez Prat, Rosa Matesanz Torrent, Manel Alvarez Cros)

Els agrons rojos (Ardea purpurea), el 04/05/23.

(19”) Becplaner (Platalea leucorodia)
El 31/05/23, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; setena citació d’aquesta espècie a la vall del Ridaura. (Lourdes Torres Montoliu)

Els becplaners (Platalea leucorodia). Foto: Lourdes Torres Montoliu.

(44”). Xoriguer petit (Falco naumanni)
L’11/05/23, almenys una femella i un mascle de segon any a Panedes, Llagostera; setena citació d’aquesta espècie a la vall. (Carlos Alvarez Cros, Jordi Soler Ramionet)
El 13/05/23, un mascle de segon any a Panedes, a Llagostera; el 14/05/23 dos mascles. (Joan Goy, Miquel Arxer, Jordi Soler Ramionet)

Un dels xoriguers petits (Falco naumanni), l’11/05/23.

(46). Falcó cama-roig (Falco vespertinus)
Els dies 01 i 21/05/23, una femella a Panedes, a Llagostera; els dies 10 i 18/05/23 un mascle, els dies 13, 17, 19 i 20/05/23, un mascle i una femella, el 14/05/23 un mascle adult i un de segon any. (Jordi Soler Ramionet, Joan Goy, Miquel Arxer, Joan Cortés Olea, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Ponç Feliu Latorre, Rosa Matesanz Torrent)

La femella de falcó cama-roig (Falco vespertinus). Foto: Jordi Soler Ramionet.

(47). Falcó mostatxut (Falco subbuteo)
Els dies 13, 18 i 21/05/23, un individu a Panedes, a Llagostera. (Joan Goy, Rosa Matesanz Torrent)

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
L’11/05/23, dos individus a Panedes, a Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

Una de les perdius (Alectoris rufa). Foto: Jordi Soler Ramionet.

(56). Polla d’aigua (Gallinula chloropus)
L’01/05/23, primera llocada a la vall, a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

Les polles d’aigua (Gallinula chloropus).

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
De l’01 al 05/05/23 i del 18 al 20/05/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 21 i 22/05/23 dos. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)

El cames-llargues (Himantopus himantopus), l’01/05/23­.

(63). Corriol gros (Charadrius hiaticula)
L’01/05/23, dos individus a la desembocadura del Ridaura; primera citació de l’any. (Àlex Lizano Mesa, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 02, 11 i 22/05/23, un individu a la desembocadura del Ridaura; el 04/05/23 quatre, els dies 03, 05, 06 i 07/05/23, dos. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 06, 21 i 22/05/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

Un dels corriols grossos (Charadrius hiaticula), l’01/05/23­.

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 01 i 03/05/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

El becadell comú (Gallinago gallinago), l’01/05/23.

(77). Gamba-roja vulgar (Tringa totanus)
Els dies 04, 05, 14, 15 i 19/05/23, dos individus a la desembocadura del Ridaura; els dies 18, 20 i 21/05/23 un. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros)
Els dies 12, 21, 25, 26, 27 i 28/05/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 14, 15, 19, 20 i 22/05/23 dos, el 18/05/23 tres. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Ponç Feliu Latorre, Rosa Matesanz Torrent)

Les gamba-roges vulgars (Tringa totanuss)­, el 04/05/23.

(78). Gamba verda (Tringa nebularia)
Els dies 18 i 19/05/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

La gamba verda (Tringa nebularia)­.

(80). Valona (Tringa glareola)
L’01/05/23, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 03 i 04/05/23 un. (Carlos Alvarez Cros)
L’11/05/23, un individu a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)
El 15/05/23, dos individus a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

Una de les valones (Tringa glareola), l’01/05/23­.

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
Els dies 01, 02, 11, 13, 18 i 19/05/23, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 03, 04, 12 i 20/05/23 tres, el 05/05/23 quatre, els dies 06, 21 i 25/05/23 un, el 08/05/23 dotze, els dies 14 i 15/05/23 cinc. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Xavier Tomás Gimeno, Manel Alvarez Cros, Sussi Abel Cañet)
El 05/05/23, un individu a la bassa de can Perera, a Panedes, Llgostera. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 06 i 20/05/23, un individu a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)
El 20/05/23, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

Les xivitones (Actitis hypoleucos), l’01/05/23­.

(85′). Gavina corsa (Larus audouinii)
El 30/05/23, dos individus (un adult) frnts sa Bardissa, a Sant Feliu de Guíxols. (Miguel Ángel Fuentes Rosúa)

(90). Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
L’01/05/23, cinc individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Àlex Lizano Mesa)
Del 06 al 14/05/23, un individu a la badia de Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)

El fumarell carablanc (Chlidonias hybrida), el 06/05/23. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(92). Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
El 18/05/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; segonna citació d’aquesta espècie a la vall del Ridaura, on no es citava des de 1992. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)

El fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus).

(92′). Curroc (Gelochelidon nilotica)
El 21/05/23, un individu a Panedes, Llagostera; quarta citació d’aquesta espècie a la vall. (Jordi Soler Ramionet, Miguel Ángel Fuentes Rosúa, Manolo García)

El curroc (Gelochelidon nilotica). Foto: Jordi Soler Ramionet.

(107). Enganyapastors (Caprimulgus europaeus)
El 22/05/23, un individu a Santa Cristina d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
El 21/05/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Sussi Abel Cañet)

(113). Gaig blau (Coracias garrulus)
El 05/05/23, un individu a Panedes, Llagostera; primera citació prenupcial. (Jordi Soler Ramionet)
Els dies 07 i 21/05/23, quatre individus a Panedes, Llagostera; els dies 10, 12 i 17/05/23 cinc, els dies 11 i 20/05/23 vuit, el 13/05/23 un, el 14/05/23 deu, el 16/05/23 sis, el 18/05/23 setze, el 19/05/23 tretze, el 23/05/23 tres (Jordi Soler Ramionet, Carlos Alvarez Cros, Miquel Arxer, Rosa Matesanz Torrent, Clara Wendenburg, Pere Pons Ferran)
El 08/05/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro i un altre prop de l’Aquadiver. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
Els dies 15 i 21/05/23, dos individus, a Santa Cristina d’Aro, davant del Balcar, a l’altre costat de la C65, els dies 17 i 18/05/23 onze, el 19/05/23 set, el 20/05/23 vuit, el 27/05/23 un. (Josep Ma Bas Lay, Jaume Ramot García, Jordi Soler Ramionet, Cristina Rodríguez Carreras, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Àlex Massana Pernias)
El 17/05/23, dos individus prop de Solius (Enric Badosa)
El 25/05/23, dos individus al mas Pla de Solius. (Josep Ma Bas Lay)

El gaig blau (Coracias garrulus), el 05/05/23. Foto: Jordi Soler Ramionet.

(117′). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 26/05/23, un individu a Sant Llorenç, a Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(127). Trobat (Anthus campestris)
El 12/05/23, tres individus a Panedes, Llagostera; el 13/05/23 dos. (Joan Cortés Olea, Jordi Soler Ramionet)

Un dels trobats (Anthus campestris). Foto: Joan Cortés Olea.

(128). Piula dels arbres (Anthus trivialis)
El 08/05/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 09/05/23, un individu a les costes de Panedes, Llagostera. (Rosa Matesanz Torrent)
L’11/05/23, un individu a Panedes, Llagostera; el 12/05/23 dos. (Jordi Soler Ramionet, Joan Cortés Olea)

La piula dels arbres (Anthus trivialis), el 09/05/23. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(141). Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
Els dies 14 i 20/05/23, una femella al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 19/05/23 un mascle. (Núria Formatger Masferrer, Xavier Tomás Gimeno, Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)

(142). Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
L’01/05/23, dos individus a Panedes, Llagostera; els dies 12 i 13/05/23 un. (Jordi Soler Ramionet, Joan Cortés Olea)
Els dies 06, 13 i 19/05/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 12 i 14/05/23 no menys de tres. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Xavier Tomás Gimeno)
El 22/05/23, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

El bitxac rogenc (Saxicola rubetra), el 06/05/23. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(144). Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
L’01/05/23, tres individus a Panedes, Llagostera; els dies 07, 10 i 11/05/23 un, el 13/05/23 dos. (Jordi Soler Ramionet)
El 04/05/23, un individu a la vinya del mas Candell. (Carlos Alvarez Cros)
El 04/05/23, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)
El 08/05/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

El còlit gris (Oenanthe oenanthe), el 04/05/23, al mas Candell.

(158). Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
Els dies 11 i 14/05/23, un individu a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)
El 13/05/23, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 19 i 20/05/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)

(159). Bosqueta icterina (Hippolais icterina)
El 28/05/23 un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Gerard Dalmau Bonet)

“>

(167). Tallarol gros (Sylvia borin)
El 21/05/23, un individu a S’Agaró. (Miguel Ángel Fuentes Rosúa)

(175). Papamosques gris (Muscicapa striata)
El 06/05/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació de l’any. (Núria Formatger Masferrer)
Els dies 08, 11, 15, 17, 19 i 25/05/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 12/05/23 no menys de deu, el 13/05/23 sis, el 14/05/23 quatre, els dies 18, 20 i 21/05/23 dos. (Rosa Matesanz Torrent, Raül Calderón Alvarez, Carlos Alvarez Cros, Xavier Tomás Gimeno, Juanjo Ortega, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Ponç Feliu Latorre, Sussi Abel Cañet)
Els dies 11 i 14/05/23, un individu a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 12, 13 i 14/05/23, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 14/05/23, un individu prop de la bassa del Dofí de Castell d’Aro (Judith Xiberta Armengol)
El 20/05/23, un individu al comal de la Coma de Castell d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 21/05/23, un individu a S’Agaró. (Miguel Ángel Fuentes Rosúa)
Els dies 24 i 26/05/23, un individu a Santa Cristina d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)

El papamosques gris (Muscicapa striata), el 06/05/23. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(176). Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
Els dies 01, 12, 13, 14 i 20/05/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Xavier Tomás Gimeno)
El 02/05/23, un individu al comal de la Coma de Castell d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 07 i 14/05/23, un individu a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet, Miquel Arxer)
El 26/05/23, un individu a Santa Cristina d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)

El mastegatatxes (Ficedula hypoleuca), el 12/05/23.

(181′). Pica-soques blau (Sitta europaea)
Els dies 22, 23, 26 i 28/05/23, un individu al Ridaura, a Santa Cristina d’Aro. (Lou Torras Montoliu, Núria Formatger Masferrer)

El pica-soques blau (Sitta europaea), el 22/05/23. Foto: Lou Torras Montoliu.

(185). Escorxador (Lanius collurio)
Els dies 09 i 16/05/23, un mascle a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

L’escorxador (Lanius collurio), el 09/05/23. Foto: Jordi Soler Ramionet.

(188). Capsigrany (Lanius senator)
Els dies 07 i 21/05/23, un individu prop del Balcar, a Santa Cristina d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)
L’11/05/23, un individu a Panedes, Llagostera, el 16/05/23 dos, el 25/05/23 tres. (Jordi Soler Ramionet, Judith Xiberta Armengol)
El 20/05/23, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 29/05/23 un. (Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros)

El capsigrany (Lanius senator), el 07/05/23. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(196′). Pardal roquer (Petronia petronia)
L’01/05/23, diversos individus a la colònia de cria de la costa de l’Alou. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/05/23, no menys de dos individus prop de la bassa de les Reinetes, a Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

Un dels pardals roquers (Petronia petronia), l’01/05/23.

(205). Durbec (Coccothraustes coccothraustes)
El 05/05/23, un individu a la costa de l’Alou. (Jordi Soler Ramionet)
El 14/05/23, dos individus a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

Llagosta cònica (Pyrgomorpha conica)
El 03/05/23, un individu a can Llaurador, a Santa Cristina d’Aro; nova espècie a la vall del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

La llagosta cònica (Pyrgomorpha conica).

Llagosta verda d’ales llargues (Tettigonia viridissima)
El 26/05/23, una nimfa a Sant Llorenç, a Llagostera; nova espècie a la vall del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

La llagosta verda d’ales llargues (Tettigonia viridissima).

Dectic d’ales llargues (Decticus albifrons)
El 27/05/23, una nimfa prop de la bassa de les Reinetes, a Platja d’Aro; nova espècie a la vall del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

El dectic d’ales llargues (Decticus albifrons).

Llagosta d’ales vermelles esvelta (Acrotylus patruelis)
El 28/05/23, almenys un individu a cal Ralet, a Sant Feliu de Guíxols; nova espècie a la vall del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

La llagosta d’ales vermelles esvelta (Acrotylus patruelis).


Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: ABRIL/2023


(6′) Baldriga capnegra (Puffinus gravis)
El 29/04/23, un individu a unes dues milles front Sant Feliu de Guíxols; nova espècie a la vall del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Mireia Velasco Serrano)

La baldriga capnegra (Puffinus gravis). Foto: Mireia Velasco Serrano.

(8′). Ocell de tempesta (Hydrobates pelagicus)
El 29/04/23, almenys tres individus front Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)

Un dels ocells de tempesta (Hydrobates pelagicus). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(11). Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis)
El 16/04/23, a Sant Feliu de Guíxols, s’observa fins a quatre individus anellats (K89, E57, V09 i V10). (Rosa Matesanz Torrent).
El 29/04/23, a Sant Feliu de Guíxols, s’observa dos individus anellats (K46, K95). (Rosa Matesanz Torrent).

Un del corbs marins emplomallats (Phalacrocorax aristotelis) marcat (V10). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(12). Martinet menut (Ixobrychus minutus)
L’11/04/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació pre-nupcial. (Manel Alvarez Cros)
Els dies 15, 16 i 22/04/23, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)

El martinet menut (Ixobrychus minutus), el 15/04/23. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Els dies 01, 02, 04 i 26/04/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 03, 05 i 12/04/23 tres; els dies 06 i 08/04/23 sis, els dies 07, 09 i 24/04/23 cinc, els dies 10 i 11/04/23 set, el 13/04/23 catorze, els dies 14 i 30/04/23 deu, els dies 15, 16, 21, 22, 23, 28 i 29/04/23 quatre, el 17/04/23 vuit, els dies 20 i 27/04/23 dos. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Xavier Tomás Gimeno, Raül Calderon Alvarez, Joaquim Ball-Llosera, Manel Alvarez Cros, Franck Lehmans, Jaume Ramot García, Sussss C, Oriol Cabrero, Lourdes Torres Montoliu)
El 09/04/23, un individu a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)
El 29/04/23, sis individus front Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)

El martinet de nit (Nycticorax nycticorax), el 02/04/23.

(14). Martinet ros (Ardeola ralloides)
El 28/04/23, un individu a la desembocadura del Ridaura; primera citació de l’any. (Carlos Alvarez Cros)
El 29/04/23, un individu a la desembocadura del Ridaura; el 30/04/23 dos. (Àlex Lizano Mesa, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 29 i 30/04/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros)

El martinet ros (Ardeola ralloides), el 28/04/23.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 01, 03, 08, 20 i 30/04/23, tres individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 02/04/23 onze, els dies 04, 09 i 14/04/23 quatre, els dies 05, 11, 15, 16, 23, 28 i 29/04/23 sis, els dies 07, 09, 10, 12, 21 i 24/04/23 cinc, els dies 13, 17 i 27/04/23 set, el 22/04/23 vuit, el 26/04/23 dos. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Joan Ramon Santasusana Gallardo, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Xavier Tomás Gimeno, Raül Calderon Alvarez, Joaquim Ball-Llosera, Franck Lehmans, Jaume Ramot García, Sussss C, Lourdes Torres Montoliu)
De l’01 al 30/04/23, un individu a la bassa del Dofí; el 05/04/23 tres, el 06/04/23 dos. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Juanjo Ortega, Rosa Matesanz Torrent, Xavier Tomás Gimeno)
Els dies 03, 09, 10, 20 i 27/04/23, un individu a la desembocadura del Ridaura; els dies 06 i 29/04/23 dos. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Àlex Lizano Mesa)
El 06/04/23, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR. (Carlos Alvarez Cros)
El 29/04/23, un individu a la badia de Sant Feliu de Guíxols i nou front la punta de Garbí. (Rosa Matesanz Torrent)
El 30/04/23, dos individus a la punta del Mulà de Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)

Un dels martinets blancs (Egretta garzetta), l’01/04/23.

(16′). Agró blanc (Egretta alba)
El 06/04/23, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 15/04/23 un. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Xavier Tomás Gimeno)

L’agró blanc (Egretta alba), el 15/04/23.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Del 04 al 08/04/23, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro; els dier 05 i 07/04/23 dos. (Lluís Hugas Mulà, Carlos Alvarez Cros, Xavier Tomás Gimeno, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Joaquim Ball-Llosera, Franck Lehmans, Jaume Ramot García)
El 16/04/23, un individu prop de cala Joana, a Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)

Un dels bernats pescaires (Ardea cinerea), el 03/04/23.

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
El 02/04/23, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Juanjo Ortega)
Els dies 03, 13 i 20/04/23, tres individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 06, 08, 10, 21, 22, 24, 28 i 30/04/23 un, els dies 07, 12 i 23/04/23 dos, el 14/04/23 set. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Manel Alvarez Cros, Xavier Tomás Gimeno, Miguel Ángel Fuentes Rosúa, Franck Lehmans, Jaume Ramot García, Lourdes Torres Montoliu, Sussss C, Rosa Matesanz Torrent)

L’agró roig (Ardea purpurea), el 02/04/23.

(19′). Capó reial (Plegadis falcinellus)
El 13/04/23, un individu en vol sobre el Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 19/04/23, un estol de catorze individus en vol cap a l’Oest, entre la zona del Balcar i la costa de l’Alou. (Josep Ma Bas Lay)
El 22/04/23, set individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

El capó reial (Plegadis falcinellus), el 13/04/23. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(23). Ànec blanc (Tadorna tadorna)
El 10/04/23, continua l’individu a la desembocadura del Ridaura i al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Xavier Tomás Gimeno)

L’ànec blanc (Tadorna tadorna), l’01/04/23.

(28). Ànec cuallarg (Anas acuta)
L’01/04/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)

L’ànec cuallarg (Anas acuta)­. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(29). Xarrasclet (Anas querquedula)
Del 04 al 06/04/23, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Lluís Hugas Mulà, Carlos Alvarez Cros, Xavier Tomás Gimeno, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)

El xarrasclet (Anas querquedula), el 05/04/23.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
El 02/04/23, una parella al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 05/04/23 un mascle. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Xavier Tomás Gimeno)

Els ànecs cullerot (Anas clypeata)­.

(38). Arpella vulgar (Circus aeruginosus)
El 02/04/23, un individu sobrevolant els camps del mas Candell i el Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)
Els dies 03, 17 i 21/04/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Sussss C)
El 16/04/23, una femella a Panedes, Llagostera. (Toni Strubell Trueta)

L’arpella vulgar (Circus aeruginosus)­.

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 07/04/23, un individu a Sant Miquel d’Aro. (Franck Lehmans)

(53). Polla pintada (Porzana porzana)
El 05/04/23, encara l’individu a la bassa del Dofí. (Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros, Juanjo Ortega, Rosa Matesanz Torrent)

La polla pintada (Porzana porzana)­.

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
De l’01 al 30/04/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 05/04/23 almenys quatre, els dies 07 i 21/04/23 dos. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Xavier Tomás Gimeno, Miguel Ángel Fuentes Rosúa, Franck Lehmans, Sussss C, Lourdes Torres Montoliu)
El 28/04/23, tres individus a la desembocadura del Ridaura; primera citació de l’any. (Lourdes Torres Montoliu)

El cames-llargues (Himantopus himantopus), el 02/04/23­.

(61′). Perdiu de mar (Glareola pratincola)
El 22/04/23, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; tercera citació d’aquesta espècie a la vall del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
El 20/04/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació de l’any. (Carlos Alvarez Cros)

El corriol petit (Charadrius dubius), el 20/04/23­.

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 02, 06, 07, 09, 11, 12, 22, 23 i 24/04/23, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 05, 08, 10, 13, 14, 15, 17, 28, 29 i 30/04/23 un. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Xavier Tomás Gimeno, Miguel Ángel Fuentes Rosúa, Núria Formatger Masferrer, Oriol Cabrero)

Un dels becadells comuns (Gallinago gallinago), el 02/04/23.

(77). Gamba-roja vulgar (Tringa totanus)
El 12/04/23, un individu a la desembocadura del Ridaura; primera citació de l’any. (Miguel Ángel Fuentes Rosúa)
Els dies 16, 17, 20, 21, 22, 23 i 24/04/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Sussss C, Rosa Matesanz Torrent)

La gamba-roja vulgar (Tringa totanuss)­, el 20/04/23.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
De l’01 al 09/04/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 05, 06, 09, 13 i 21/04/23 dos, el 10/04/23 tres, el 15/04/23 cinc. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Joaquim Ball-Llosera, Xavier Tomás Gimeno, Franck Lehmans, Sussss C)
De l’01 al 07/04/23, encara l’individu a la bassa del Dofí; el 05/04/23 tres, el 29/04/23 un. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Lluís Hugas Mulà, Xavier Tomás Gimeno)
El 14/04/23, un individu a la bassa de l’Alou, a Panedes. (Carlos Alvarez Cros)
El 28/04/23, un individu a la resclosa de can Salvador, a Panedes. (Carlos Alvarez Cros)

La xivita (Tringa ochropus)­, el 02/04/23 a la bassa del Dofí.

(80). Valona (Tringa glareola)
Els dies 14, 20, 21, 22, 23, 26, 27 i 30/04/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Sussss C, Lourdes Torres Montoliu)
El 17/04/23, dos individus a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Jaume Ramot García)

La valona (Tringa glareola), el 14/04/23.

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
Els dies 02, 13, 14, 16, 17, 27 i 28/04/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 22/04/23 vuit, el 23/04/23 tres, els dies 29 i 30/04/23 dos. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Franck Lehmans, Rosa Matesanz Torrent, Oriol Cabrero)
El 13/04/23, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Franck Lehmans)
El 15/04/23, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR. (Carlos Alvarez Cros)
El 16/04/23, un individu al litoral nord de Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)

La xivitona (Actitis hypoleucos), el 02/04/23.

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 22/04/23, un gran estol d’uns tres-cents individus sobre el Parc dels Estanys de Platja d’Aro; nou rècord a la Vall; els dies 28 i 29/04/23 un individu de segon any. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)

Les gavines capnegres (Larus melanocephalus).

(85). Gavina capblanca (Chroicocephalus genei)
El 25/04/23, dos individus adults, en vol, costa avall, front la punta d’en Bosch, a Sant Feliu de Guíxols; quarta citació d’aquesta espècie a la vall del Ridaura. (Miguel Ángel Fuentes Rosúa, Emma Guinart)

(87””). Xatrac gros (Hydroprogne caspia)
El 25/04/23, set individus, en vol, costa amunt, front la punta d’en Bosch, a Sant Feliu de Guíxols; segona citació d’aquesta espècie a la vall del Ridaura. (Miguel Ángel Fuentes Rosúa, Emma Guinart)

(90). Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Els dies 23 i 28/04/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)

El fumarell carablanc (Chlidonias hybrida), el 23/04/23. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(99). Tórtora (Streptopelia turtur)
El 24/04/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros)

La tórtora (Streptopelia turtur).

(100). Cucut (Cuculus canorus)
El 02/04/23, un individu escoltat a Panedes, Llagostera; primera citació de l’any. (Jordi Soler Ramionet)

(107). Enganyapastors (Caprimulgus europaeus)
El 30/04/23, un individu a Panedes, Llagostera; primera citació prenupcial. (Jordi Soler Ramionet)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Els dies 01 i 27/04/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

El blauet (Alcedo atthis), l’01/04/23.

(112). Abellerol (Merops apiaster)
El 07/04/23, uns deu individus a Sant Miquel d’Aro; primera citació de l’any. (Franck Lehmans)

(117′). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
Els dies 02, 06, 19 i 23/04/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Àlex Massana Pernias, Oriol Cabrero)
Els dies 06 i 23/04/23, un individu a Sant Llorenç, a Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 09/04/23, un individu a les costes de Panedes, a Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 28/04/23, un individu al Rec d’Arena, a Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

El picot garser petit (Dendrocopos minor), el 06/04/23.

(128). Piula dels arbres (Anthus trivialis)
El 08/04/23 dos individus a Panedes, Llagostera; primera citació de l’any. (Jordi Soler Ramionet)

(138). Rossinyol (Luscinia megarhynchos)
El 10/04/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro i un altre a Panedes, Llagostera; primeres citacions prenupcials. (Carlos Alvarez Cros, Jordi Soler Ramionet)

(141). Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
De l’01 al 05/04/23 i els dies 10 i 1/04/23, almenys un mascle al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 02 i 15/04/23 mascle i femella, el 07/04/23 dos mascles, el 13/04/23 tres individus, els dies 16 i 22/04/23 una femella. (Manel Alvarez Cros, Joan Ramon Santasusana Gallardo, Carlos Alvarez Cros, Xavier Tomás Gimeno, Rosa Matesanz Torrent, Franck Lehmans, Núria Formatger Masferrer)
El 16/04/23, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 16/04/23, un mascle al mas Roig de Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)
El 19/04/23, un individu al comal de la Coma de Castell d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

La cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus). Foto: Joan Ramon Santasusana Gallardo.

(142). Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
El 10/04/23, un individu a Panedes, Llagostera; primera citació prenupcial. (Jordi Soler Ramionet)
El 13/04/23, tres individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 15 i 30/04/23 un. (Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Àlex Lizano Mesa)
El 14/04/23, un individu a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 19/04/23, un individu al comal de la Coma de Castell d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 27/04/23, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

El bitxac rogenc (Saxicola rubetra). Foto: Jordi Soler Ramionet.

(144). Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
El 13/04/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro i tres a Panedes, Llagostera; primeres citacions prenupcials. (Franck Lehmans, Jordi Soler Ramionet)
El 30/04/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Àlex Lizano Mesa)

Un dels còlits grisos (Oenanthe oenanthe). Foto: Jordi Soler Ramionet.

(155). Boscarla mostatxuda (Acrpcephalus melanopogon)
L’01/04/23, encara almenys un individu al Ridaura, a l’alçada del Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(156). Boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus)
Els dies 15, 21 i 22/04/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

La boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus), el 15/04/23.

(157). Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
El 20/04/23, un individu canta a la desembocadura del Ridaura; primera citació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(158). Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
El 27/04/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació de l’any. (Carlos Alvarez Cros)

(160). Bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta)
El 24/04/23, un individu prop de la bassa de les Reinetes; primera citació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(166). Tallareta vulgar (Sylvia communis)
Els dies 12 i 13/04/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació pre-nupcial. (Xavier Tomás Gimeno, Franck Lehmans)

(172). Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
El 12/04/23, sengles individus a la desembocadura del Ridaura i al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primeres citacions de l’any. (Miguel Ángel Fuentes Rosúa)

(176). Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
Els dies 10 i 30/04/23, un individu prop del Tennis d’Aro; primera citació prenupcial. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
El 19/04/23, un individu al comal de la Coma de Castell d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(181′). Pica-soques blau (Sitta europaea)
L’01/04/23, dos individus al Balcar, a Santa Cristina d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)
Els dies 02 i 15/04/23, un individu a les costes de Panedes. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)

El pica-soques blau (Sitta europaea), l’01/04/23. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(184). Oriol (Oriolus oriolus)
El 23/04/22, un mascle a la bassa del Dofí de Castell d’Aro; primera citació prenupcial. (Antonio Garballo Barrionuevo)

L’oriol (Oriolus oriolus). Foto: Antonio Garballo Barrionuevo.

(188). Capsigrany (Lanius senator)
El 29/04/23, un individu a Panedes, Llagostera; primera citació de l’any. (Àlex Lizano Mesa, Jordi Soler Ramionet)
El 30/04/23, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer, Àlex Lizano Mesa)

El capsigrany (Lanius senator). Foto: Jordi Soler Ramionet.

(196′). Pardal roquer (Petronia petronia)
El 02/04/23, diversos individus a la colònia de cria de la costa de l’Alou. (Carlos Alvarez Cros)

Un dels pardals roquers (Petronia petronia), el 02/04/23.

(205). Durbec (Coccothraustes coccothraustes)
El 06/04/23, un individu prop del Golf Costa Brava, a Santa Cristina d’Aro; el 07/04/23 dos. (Núria Formatger Masferrer)
El 13/04/23, un individu a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)
El 16/04/23, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Òscar Bonany Capdeferro)

Un dels durbecs (Coccothraustes coccothraustes). Foto: Núria Formatger Masferrer.

Tortuga mediterrània (Testudo hermanni)
El 12/04/23, apareix un individu ofegat a la desembocadura del Ridaura. (Miguel Ángel Fuentes Rosúa)

La tortuga mediterrània (Testudo hermanni). Foto: Miguel Ángel Fuentes Rosúa.


Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: MARÇ/2023

(6). Baldriga cendrosa (Calonectris diomedea)
El 23/03/23, no menys de cinc individus front la desembocadura del Ridaura; primera citació de l’any. (Carlos Alvarez Cros)

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Els dies 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11, 17, 27 i 30/03/23, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 12 i 16/03/23 tres, el 13/03/23 quatre, els dies 18, 26 i 31/03/23 un, el 19/03/23 nou. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)

Un dels martinets de nit (Nycticorax nycticorax), el 02/03/23.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 02, 03, 05, 10, 16, 18, 24, 26 i 27/03/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 04/03/23 quatre, els dies 09, 17, 23, 25 i 31/03/23 dos, els dies 11, 12, 19 i 30/03/23 tres, el 22/03/23 cinc. (Carlos Alvarez Cros, Jordi Sànchez Cabra, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)
Els dies 08, 11, 16, 18, 19 i 30/03/23, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
L’11/03/23, dos individus al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR; els dies 17, 24 i 26/03/23 un. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 27, 28, 29 i 31/03/23, un individu a la bassa del Dofí; el 30/03/23 dos. (Núria Formatger Masferrer, Gerard Ramionet Genoher, Lourdes Torres Montoliu, Carlos Alvarez Cros, Oriol Cabrero, Rosa Matesanz Torrent)

El martinet blanc (Egretta garzetta), el 02/03/23.

(16′). Agró blanc (Egretta alba)
El 02/03/23, un individu volant sobre la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 03 i 30/03/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)

L’agró blanc (Egretta alba), el 02/03/23.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, amb un màxim de cinc individus els dies 02 i 03/03/23. (Carlos Alvarez Cros, Jordi Sànchez Cabra, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
El 03/03/23, un individu a la riera Banyaloques de Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)
El 08/03/23, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)

Un dels bernats pescaires (Ardea cinerea), el 02/03/23.

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
El 30/03/23, tres individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació de l’any. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)

Un dels agrons rojos (Ardea purpurea).

(23). Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Els dies 04, 26, 27, 30 i 31/03/23, un individu a la desembocadura del Ridaura; del 05 al 27/03/23, és al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Lourdes Torres Montoliu, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)

L’ànec blanc (Tadorna tadorna), el 05/03/23.

(26). Xarxet (Anas crecca)
El 10/03/23, continua la presència a la bassa del Dofí, amb un màxim de cinc individus el 05/03/23. (Carlos Alvarez Cros)

Dos dels xarxets (Anas crecca), a la bassa del Dofí, el 02/03/23.

(27). Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
El 31/03/23, primera llocada a la vall, a la bassa del Dofí. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)

Els ànecs collverd (Anas platyrhynchos). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(35). Milà negre (Milvus migrans)
L’11/03/23, dos individus a l’abocador de Solius; primera citació de l’any. (Carlos Alvarez Cros)

Un dels milans negres (Milvus migrans).

(37). Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
El 16/03/23 un individu sobre can Crispins, a Llagostera; primera citació de l’any. (Jordi Soler Ramionet)

(38). Arpella vulgar (Circus aeruginosus)
El 25/03/23, un mascle sobrevolant la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Núria Formatger Masferrer, Gerard Ramionet Genoher, Carlos Alvarez Cros)

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 03/03/23, un individu a la riera Banyaloques de Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)
El 13/03/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(53). Polla pintada (Porzana porzana)
Del 27 al 30/03/23, un individu a la bassa del Dofí; primera citació de l’any. (Núria Formatger Masferrer, Gerard Ramionet Genoher, Lourdes Torres Montoliu, Oriol Cabrero)

La polla pintada (Porzana porzana), el 27/03/23. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
El 16/03/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació de l’any. (Rosa Matesanz Torrent, Lluís Hugas Mulà, Carlos Alvarez Cros, Xavier Mañas)
El 17/03/23 quatre individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 22/03/23 deu, els dies 25 i 30/03/23 un, el 31/03/23 tres. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)

El cames-llargues (Himantopus himantopus), el 16/03/23. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(65). Fredeluga (Vanellus vanellus)
El 12/03/23, un individu prop de la bassa del Dofí. (Núria Formatger Masferrer)

La fredeluga (Vanellus vanellus). Foto: Núria Formatger Masferrer.

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 02, 09, 11, 12, 13, 22 i 25/03/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 03, 05, 16, 17, 18, 19 i 24/03/23 dos, els dies 04 i 27/03/23 tres. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 03/03/23, un individu a la riera Banyaloques de Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)
El 05/03/23, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 14 i 18/03/23, un individu a la bassa del Dofí. (Rosa Matesanz Torrent)

El becadell comú (Gallinago gallinago), el 02/03/23.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
Els dies 05 i 31/03/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 25/03/23 quatre. (Carlos Alvarez Cros)
L’11/03/23, un individu a la bassa de can Torras de Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 16/03/23, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR. (Carlos Alvarez Cros)
El 24/03/23, un individu a la bassa de l’Alou, a Panedes. (Carlos Alvarez Cros)
Del 24 al 31/03/23, un individu a la bassa del Dofí. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Lourdes Torres Montoliu, Rosa Matesanz Torrent)

La xivita (Tringa ochropus), el 24/03/23.

(84). Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus)
El 02/03/23, l’individu anellat amb anella de lectura a distància (NK15), continua a la platja Gran de Platja d’Aro. Aquest ocell havia estat anellat a l’abocador de Botarell, Tarragona, el març de 2021. (Carlos Alvarez Cros)

(85′). Gavina corsa (Larus audouinii)
El 25/03/22, dos individus adults a la platja Gran de Platja d’Aro. Un d’ells havia nascut i havia estat marcat (CDFF) al port de Barcelona el 2017. (Carlos Alvarez Cros)

La gavina corsa (Larus audouinii).

(108). Falciot negre (Apus apus)
El 19/03/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació de l’any. (Carlos Alvarez Cros)

(110). Ballester (Apus melba)
El 08/03/23 quatre individus a Panedes, Llagostera; primera citació de l’any. (Jordi Soler Ramionet)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
El 17/03/23, continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 05, 12 i 16/03/23, un individu a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros, Ricard Arias Ibáñez)

El blauet (Alcedo atthis), el 05/03/23.

(115). Colltort (Jynx torquilla)
El 26/03/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

El colltort (Jynx torquilla).

(117′). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 12/03/23, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 12/03/23, dos individus a Sant Llorenç, a Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 13/03/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(122). Oreneta de ribera (Riparia riparia)
El 18/03/23, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros)

Una de les orenetes de ribera (Riparia riparia).

(132). Cuereta groga (Motacilla flava)
El 13/03/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació de l’any. (Carlos Alvarez Cros)

La cuereta groga (Motacilla flava).

(141). Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
El 25/03/23, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació de l’any. (Núria Formatger Masferrer)

La cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus). Foto: Núria Formatger Masferrer.

(149). Tord alarroig (Turdus iliacus)
El 10/03/23 un individu prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

El tord alarroig (Turdus iliacus). Foto: Jordi Soler Ramionet.

(155). Boscarla mostatxuda (Acrpcephalus melanopogon)
El 10/03/23, encara un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; de l’11 al 31/03/23 almenys un individu al Ridaura, a l’alçada del Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)

La boscarla mostatxuda (Acrpcephalus melanopogon), el 03/03/23.

(163). Tallarol de garriga (Sylvia cantillans)
El 30/03/23 no menys de dos individus a les costes de Panedes; primera citació de l’any. (Carlos Alvarez Cros).

(169). Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli)
El 24/03/23, tres individus a Panedes; primera citació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros, Jordi Soler Ramionet)

(181′). Pica-soques blau (Sitta europaea)
El 24/03/23, un individu al Balcar, a Santa Cristina d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)

El pica-soques blau (Sitta europaea). Foto: Núria Formatger Masferrer.

(187). Botxí (Lanius meridionalis)
El 22/03/23 un individu a Panedes, Llagostera; espècie que no es citava a la Vall des de 2016. (Jordi Soler Ramionet, Joan Goy)

El botxí (Lanius meridionalis). Foto: Jordi Soler Ramionet.

(191). Gralla (Coloeus monedula)
Els dies 09 i 16/03/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Lluís Hugas Mulà)

La gralla (Coloeus monedula), el 09/03/23.

(196′). Pardal roquer (Petronia petronia)
El 12/03/23, diversos individus a la colònia de cria de la costa de l’Alou. (Carlos Alvarez Cros)

Un dels pardals roquers (Petronia petronia), el 12/03/23.

(198). Pinsà mec (Fringilla montifringilla)
Del 04 al 18/03/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

El pinsà mec (Fringilla montifringilla), el 04/03/23.

(202). Lluer (Carduelis spinus)
El 22/03/23, una quarantena individus a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

(205). Durbec (Coccothraustes coccothraustes)
El 08/03/23, un individu al comal de la Coma de Castell d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

El durbec (Coccothraustes coccothraustes). Foto: Rosa Matesanz Torrent.


Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: FEBRER/2023

(11). Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis)
El 12/02/23, a Sant Feliu de Guíxols, s’observa un individu anellat (K89) al niu i un altre prop de les Sofreres, anellat (K69), el 25/02/23. (Rosa Matesanz Torrent).

El corbs marins emplomallats (Phalacrocorax aristotelis) marcats. Fotos: Rosa Matesanz Torrent.

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
El 27/02/23, tres individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera i primerenca citació de l’any. (Carlos Alvarez Cros)
El 28/02/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

Dos dels martinets de nit (Nycticorax nycticorax), el 27/02/23.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 02, 10, 18, 19, 20, 23, 24 i 26/02/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 04 i 06/02/23 tres, el 21/02/23 dos, el 27/02/23 quatre, el 28/02/23 nomenys de vuit. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Xavier Tomás Gimeno, Manel Alvarez Cros, Marc Julià Gallel, Jordi Romaguera Güell)
Els dies 05, 11 i 16/02/23, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

Dos dels martinets blancs (Egretta garzetta), el 04/02/23.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, amb un màxim de dotze individus el 06/02/23. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Xavier Tomás Gimeno, Manel Alvarez Cros, Marc Julià Gallel, Jordi Romaguera Güell)
El 19/02/23, un individu prop de Llagostera Residencial. (Jordi Soler Ramionet)
El 20/02/23, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

El bernat pescaire (Ardea cinerea), el 02/02/23.

(19′). Capó reial (Plegadis falcinellus)
El 27/02/23, un estol d’entre cent-cinquanta i dos-cents individus en vol, sobre Panedes, en direcció a la costa . (Jordi Soler Ramionet)

(20). Flamenc (Phoenicopterus roseus)
El 06/02/23, un individu entrant de mar a terra a la desembocadura del Ridaura; del 07 al 10/02/23 és observat reposant al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Esther Callol Pérez, Carlos Alvarez Cros)

El flamenc (Phoenicopterus roseus). Fotograma d’un video: Esther Callol Pérez.

(23). Ànec blanc (Tadorna tadorna)
El 25/02/23, quatre individus en vol, costa amunt, front la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(26). Xarxet (Anas crecca)
El 27/02/23, continua la presència a la bassa del Dofí, amb màxim de set individus el 16/02/23. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Xavier Tomás Gimeno, Judith Xiberta Armengol, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)

Tres dels xarxets (Anas crecca), a la bassa del Dofí, el 02/02/23.

(33). Bec de serra mitjà; (Mergus serrator)
El 15/02/23, un individu tipus femella a S’Agaró; setena citació d’aquesta espècie a la vall, que no se citava des de 2017. (Enric Badosa)

El bec de serra mitjà;(Mergus serrator). Foto: Enric Badosa.

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 19/02/23, un individu prop de Llagostera Residencial. (Jordi Soler Ramionet)

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
El 25/02/23, un individu al litoral de Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)

El falcó pelegrí (Falco peregrinus). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(58). Grua (Grus grus)
El 26/02/23, dos estols de setze i uns dos-cents cinquanta individus en migració sobre l’Ardenya. (Rosa Matesanz Torrent)
El 27/02/23, un estol d’una seixantena individus en vol, sobre Panedes, en direcció al Montclar. (Jordi Soler Ramionet)

Les grues (Grus grus), el 27/02/23. Foto: Jordi Soler Ramionet.

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 03, 19, 20 i 23/02/23, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR; els dies 17, 18 i 27/02/23 dos. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 04, 19, 20 i 24/02/23, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 05, 10, 17, 21, 23, 26 i 28/02/23 un, els dies 09, 16, 25 i 27/02/23 tres. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Xavier Tomás Gimeno, Manel Alvarez Cros, Marc Julià Gallel, Jordi Romaguera Güell)
El 04/02/23, tres individus a la bassa del Dofí; el 12/02/23 dos, els dies 17, 20 i 23/02/23 un. (Rosa Matesanz Torrent, Judith Xiberta Armengol, Manel Alvarez Cros, Xavier Tomás Gimeno, Carlos Alvarez Cros)

El becadell comú (Gallinago gallinago), el 05/02/23.

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 10/02/23, dos individus a la desembocadura del Ridaura; els dies 12 i 26/02/23 un. (Carlos Alvarez Cros)

Les gavines capnegres (Larus melanocephalus).

(83). Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
El 22/02/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Jaume Fabró Marcet)

La gavina menuda (Hydrocoloeus minutus). Foto. Jaume Fabró Marcet.

(84). Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus)
El 26/02/23, un individu anellat amb anella de lectura a distància (NK15), a la platja Gran de Platja d’Aro; ocell anellat a l’abocador de Botarell, Tarragona, el març de 2021. (Carlos Alvarez Cros)

La gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) marcada­.

(111). Blauet (Alcedo atthis)
El 02/02/23, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Carles Martorell Gendra, Manel Alvarez Cros, Marc Julià Gallel, Jordi Romaguera Güell)
El 25/02/23, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

El blauet (Alcedo atthis), el 02/02/23.

(117′). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 19/02/23, un individu prop de Llagostera Residencial. (Jordi Soler Ramionet)

(124). Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
El 23/02/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació prenupcial. (Xavier Tomás Gimeno)

(125). Oreneta cua-rogenca (Cecropis daurica)
El 25/03/23, almenys un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(126). Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)
El 09/02/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació de l’any. (Carlos Alvarez Cros)

(155). Boscarla mostatxuda (Acrpcephalus melanopogon)
Del 17 al 26/02/23, almenys un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; cinquena vegada que se cita l’espècie a la vall. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)

El cant i la imatge de la boscarla mostatxuda (Acrpcephalus melanopogon).

(196′). Pardal roquer (Petronia petronia)
El 02/02/23, no menys de dos individus a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

Un dels pardals roquers (Petronia petronia), el 02/02/23.


Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: GENER/2023

(11). Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis)
El 06/01/23, al port de Sant Feliu de Guíxols, s’observa un individu anellat (K46) com a poll, a Palamós, el 31/03/19 i un altre prop de la platja dels Canyerets, anellat (V09) a Arenys de Mar, el 20/12/2022 . (Rosa Matesanz Torrent).

El corbs marins emplomallats (Phalacrocorax aristotelis) marcats. Fotos: Rosa Matesanz Torrent.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 01 i 16/01/23, dos individus a la desembocadura del Ridaura; els dies 02, 07, 08, 09, 17 i 23/01/23 un. (Carlos Alvarez Cros, Alfried Sánchez Krellenberg)
L’01/01/23, dos individus prop de punta Prima, a Platja d’Aro; el 07/01/23 un. (Alfried Sánchez Krellenberg)
El 04/01/23, dos individus a les roques de llevant de la badia de Sant Pol. (Carlos Alvarez Cros)
El 06/01/23, un individu a la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)
El 07/01/23 tres individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 09 i 20/01/23 un. (Carlos Alvarez Cros, Marc Julià Gallel, Núria Formatger Masferrer)

Un dels martinets blancs (Egretta garzetta), l’01/01/23.

(16′). Agró blanc (Egretta alba)
El 29/01/23, dos individus entrant de mar a terra a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Els dies 01, 02, 03 i 05/01/23, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Xavier Tomás Gimeno)
Continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Alfried Sánchez Krellenberg, Carles Martorell Gendra, Xavier Tomás Gimeno, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Marc Julià Gallel, Manel Alvarez Cros)
El 08/01/23, continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, encara l’individu marcat (WC4) a la Comunitat Valenciana. (Carlos Alvarez Cros, Xavier Tomás Gimeno, Rosa Matesanz Torrent)
El 13/01/23, un individu al pla de Solius. (Rosa Sales Forn)
El 24/01/23, un individu a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Rosa Matesanz Torrent)
El 29/01/23, un individu prop de Llagostera Residencial. (Manel Alvarez Cros)

El bernat pescaire (Ardea cinerea) marcat, l’01/01/23.

(19). Cigonya blanca (Ciconia ciconia)
El 29/01/23, un estol de quaranta-cinc individus s’enlaira d’un camp proper a la bassa del Dofí. (Rosa Sales Forn, Carlos Alvarez Cros)

Unes de les cigonyes blanques (Ciconia ciconia).

(19′). Capó reial (Plegadis falcinellus)
El 06/01/23, dos estols /de 76 i 134 invividus) en vol, costa amunt front punta Prima. (Rosa Matesanz Torrent)

Un dels estols de capó reial (Plegadis falcinellus). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(26). Xarxet (Anas crecca)
Continua la presència a la bassa del Dofí, amb màxims de sis individus els dies 02, 03, 13, 14, 20, 21, 23, 26, 28 i 29/01/23. (Carlos Alvarez Cros, Xavier Tomás Gimeno, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros)
El 06/01/23, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)
El 22/01/23, dos individus a Panedes. (Jordi Soler Ramionet)

Dos dels xarxets (Anas crecca), a la bassa del Dofí, l’01/01/23.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
El 04/01/23, quatre femelles i un mascle volant sobre el mar, front la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(40′). Astor (Accipiter gentilis)
El 12/01/23, un individu a Panedes; el 22/01/23 quatre. (Jordi Soler Ramionet)

(41). Esparver (Accipiter nisus)
Els dies 12 i 22/01/23, un individu a Panedes. (Jordi Soler Ramionet)
Els dies 20 i 21/01/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 24/01/23, un individu prop de la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Rosa Matesanz Torrent)

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
Els dies 06 i 14/01/23, un individu al litoral de Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)

El falcó pelegrí (Falco peregrinus). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 21/01/23, un individu prop del torrent de Canyet, a Santa Cristina d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)

La perdiu (Alectoris rufa). Foto: Núria Formatger Masferrer.

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 01, 03, 05, 06, 07, 14, 16 i 20/01/23, tres individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 02, 04 i 15/01/23 dos, el 08/01/23 quatre, els dies 09, 26 i 27/01/23 un, els dies 12 i 15/01/23 almenys cinc. (Carlos Alvarez Cros, Carles Martorell Gendra, Xavier Tomás Gimeno, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Jaume Ramot García)
El 05/01/23, dos individus a la desembocadura del Ridaura; el 20/01/23 un. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 19 i 20/01/23, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR; el 21/01/23 dos. (Carlos Alvarez Cros)
El 25/01/23, un individu prop de Llagostera Residencial. (Jordi Soler Ramionet)

Dos dels becadells comuns (Gallinago gallinago), l’01/01/23.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 07/01/23, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 20/01/23, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR. (Carlos Alvarez Cros)
El 22/01/23, un individu a Panedes. (Jordi Soler Ramionet)

La xivita (Tringa ochropus), el 07/01/23.

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
El 06/01/23, un individu a la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)

La xivitona (Actitis hypoleucos). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(93). Gavot (Alca torda)
El 04/01/23, tres individus front Canyet. (Ernest Gracía)
El 06/01/23, tres individus front la punta Prima, a Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

Un dels gavots (Alca torda), el 06/01/23. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(94). Fraret (Fratercula arctica)
El 06/01/23, tres individus front la punta Prima, a Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Mireia Velasco Serrano)

Un dels frarets (Fratercula arctica). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Els dies 01, 02, 07, 09, 15 i 16/01/23, un individu a la desembocadura del Ridaura; el 05/01/23 dos. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent))
Continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Alfried Sánchez Krellenberg, Carles Martorell Gendra, Xavier Tomás Gimeno, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros)
Els dies 06 i 14/01/23, un individu a la badia de Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 22/01/23, un individu al litoral de llevant de Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)

Un dels blauets (Alcedo atthis), el 04/01/23. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(114). Puput (Upupa epops)
Els dies 02 i 19/01/23, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Xavier Tomás Gimeno, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 03, 12, 13, 14, 15 i 20/01/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Núria Formatger Masferrer)

La puput (Upupa epops), el 12/01/23.

(117′). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
Els dies 01, 05, 06 i 09/01/23, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carles Martorell Gendra, Carlos Alvarez Cros, Josep Ma Bas Lay)

(171). Mosquiter comú siberià (Phylloscopus collybita tristis)
El 21/01/23, un probable individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Cisco Piñero Arribas)

El mosquiter comú siberià (Phylloscopus collybita tristis). Foto: Cisco Piñero Arribas.

(173). Reietó (Regulus regulus)
El 22/01/23, un individu prop del puig de Pinell. (Àlex Lizano Mesa)

(196′). Pardal roquer (Petronia petronia)
El 26/01/23, una vintena d’individus a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)
El 27/01/23, no menys de trenta-cinc individus davant del Tennis d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

Dos dels pardals roquers (Petronia petronia), el 26/01/23. Foto: Jordi Soler Ramionet.

(198). Pinsà mec (Fringilla montifringilla)
El 22/01/23, un individu a Panedes; el 26/01/23 no menys de tres. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros, Jordi Soler Ramionet)

Un dels pinsans mecs (Fringilla montifringilla), el 26/01/23.

(205). Durbec (Coccothraustes coccothraustes)
El 29/01/23, dos individus prop de l’antic camp de pràctiques de Golf Costa Brava, a Santa Cristina d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)

Un dels durbecs (Coccothraustes coccothraustes). Foto: Núria Formatger Masferrer.

(1””) Paó (Pavo cristatus)
El 05/01/23, un individu prop de can Pata. (Elena Vicens Tarré)

El paó (Pavo cristatus). Foto: Elena Vicens Tarré.

Cabirol (Capreolus capreolus)
El 24/01/23, dos individus prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)