Darreres observacions interessants. Any 2022.

A aquest noticiari mensual del web dels ocells de la vall del Ridaura, trobareu les observacions més interessants d’ocells i d’altres grups d’organismes.


*Martinet dels esculls (Egretta gularis)
*Cigonya negra (Ciconia nigra)
*Becplaner(Platalea leucorodia)
*Ànec manadarí (Aix galericulata) 01/01/22, 07/11/22
*Xibec (Netta rufina)
*Esparver d’espatlles negres (Elanus caeruleus)
*Xoriguer petit (Falco naumanni) 19/03/22, 01/04/22
*Pigre gris (Pluvialis squatarola) 10/05/22, 03/10/22
*Territ gros (Calidris canutus)
*Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus)
* Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)
*Terrerola vulgar (Calandrella brachydactyla)
*Cercavores (Prunella collaris)
*Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)
Pinsà borroner (Pyrrhula pyrrhula)

GENER, FEBRER, MARÇ, ABRIL, MAIG, JUNY, JULIOL, AGOST, SETEMBRE, OCTUBRE, NOVEMBRE, DESEMBRE

També podeu veure les dels anys:
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021.

En vermell les observacions de noves espècies i en blau les observacions d’evidències de cria de noves espècies.

Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: DESEMBRE/2022

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
El 03/12/22, un individu prop de cala Jonca, a Sant Feliu de Guíxols. (Manel Alvarez Cros)
El 05/12/22, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 11, 15, 25, 28 i 29/12/22 un. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Ponç Feliu Latorre, Xavier Tomás)
Els dies 09, 10, 16, 17, 18, 19, 24, 27, 28, 29, 30 i 31/12/22, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 18/12/22, tres individus front Sant Feliu de Guíxols. (Sortida en barca del G. N. Sterna)
El 29/12/22, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Xavier Tomás)
El 30/12/22, un individu prop de punta Prima, a Platja d’Aro. (Alfried Sánchez Krellenberg)

Un dels martinets blancs (Egretta garzetta), el 05/12/22.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Els dies 01, 03, 08, 15, 17, 18, 22, 27, 30 i 31/12/22, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 02, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 23, 24, 25, 28 i 29/12/22 un. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Ponç Feliu Latorre, Xavier Tomás)
Continua la presència,al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, de l’individu marcat (WC4) a la Comunitat Valenciana; setè hivern consecutiu d’hivernada d’aquest ocell a casa nostra, des que va néixer, al 2016. (Carlos Alvarez Cros)
L’01/12/22, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 07, 10, 17, 27 i 29/12/22, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

El bernat pescaire (Ardea cinerea) marcat, l’01/12/22.

(23). Ànec blanc (Tadorna tadorna)
El 03/12/22, un individu al mar, front la desembocadura del Ridaura. (Manel Alvarez Cros)

L’ànec blanc (Tadorna tadorna). Foto: Manel Alvarez Cros.

(24). Ànec xiulador (Anas penelope)
Els dies 05, 07, 16, 17 i 18/12/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)

L’ànec xiulador (Anas penelope), el 05/12/22­. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(26). Xarxet (Anas crecca)
Els dies 01, 22, 23, 24 i 31/12/22, sis individus a la bassa del Dofí de Castell d’Aro; els dies 02 i 28/12/22 tres, els dies 03, 05, 06, 07, 09, 12, 18, 29 i 30/12/22 cinc, els dies 04, 08, 10, 11 i 29/12/22 quatre, els dies 15 i 16/12/22 un, els dies 19 i 27/12/22 dos. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Xavier Tomás)
El 15/12/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

Dos dels xarxets (Anas crecca), l’01/12/22.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
El 15/12/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

L’ànec cullerot (Anas clypeata).

(36). Milà reial (Milvus milvus)
El 06/12/22, un individu a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

(40′). Astor (Accipiter gentilis)
L’11/12/22, un individu juvenil al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (rlos Alvarez Cros)

L’astor (Accipiter gentilis).

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 08/12/22, un individu al Ridaura, a l’alçada del Parc de Bombers de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 10/12/22, un individu sobre la basa del Dofí i un altre a l’abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 28/12/22, un individu a Panedes. (Jordi Soler Ramionet)

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
El 18/12/22, dos individus a un penya-segat litoral de Sant Feliu de Guíxols. (Sortida en barca del G. N. Sterna)

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 03, 07, 09, 14, 18, 19 i 23/12/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 05, 06, 08, 11, 12, 15 i 28/12/22 dos, els dies 16, 17 i 27/12/22 quatre, els dies 22 i 29/12/22 tres. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 04 i 05/12/22, un individu prop de Llagostera Residencial. (Jordi Soler Ramionet)
El 30/12/22, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Xavier Tomás, Núria Formatger Masferrer)

El becadell comú (Gallinago gallinago), el 03/12/22. Foto: Manel Alvarez Cros.

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 18/12/22, quatre individus front Sant Feliu de Guíxols. (Sortida en barca del G. N. Sterna)

Una de les gavines capnegres (Larus melanocephalus). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(87”). Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)
El 18/12/22, un individu front Sant Feliu de Guíxols; cinquena citació d’aquesta espècie a la vall del Ridaura. (Sortida en barca del G. N. Sterna)

La gavineta de tres dits (Rissa tridactyla). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(93). Gavot (Alca torda)
L’01/12/22, un individu a la badia de Sant Pol, a Sant Feliu de Guíxols. (Cristina Rodríguez Carreras)
L’01/12/22, un individu front Sant Feliu de Guíxols. (Jordi Romaguera Güell)
El 02/12/22, tres individus en vol costa amunt, front la desembocadura del Ridaura; els dies 05 i 10/12/22 un. (Carlos Alvarez Cros, Josep Ma Vivo Fernández, Marcel Gallardo Arévalo)
El 03/12/22, dos individus morts al camí de ronda de S’Agaró. (Lourdes Torres Montoliu)
El 04/12/22, un individu, a la cala del Vigatà, a Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)
El 07/12/22, un individu a la badia de Sant Feliu de Guíxols. (Àlex Fonollosa Caballer)
El 10/12/22, dos individua dins el Port d’Aro. (Josep Ma Vivo Fernández)
El 18/12/22, sis individus front Sant Feliu de Guíxols. (Sortida en barca del G. N. Sterna)

Un dels gavots (Alca torda), el 04/12/22.

(94). Fraret (Fratercula arctica)
El 18/12/22, un individu front la costa de Sant Feliu de Guíxols. (Sortida en barca del G. N. Sterna)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, amb un màxim de tres individus el 08/12/22. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Xavier Tomás)
Els dies 01, 02, 08, 15, 16, 17, 22, 27 i 30/12/22, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 03, 05, 06 i 30/12/22, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros)
El 16/12/22, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR. (Carlos Alvarez Cros)
El 18/12/22, un individu al port de Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)

Un dels blauets (Alcedo atthis), el 03/12/22. Foto: Manel Alvarez Cros.

(114). Puput (Upupa epops)
Els dies 03, 06, 08, 10 i 12/12/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
El 04/12/22, un individu prop del Tennis d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 12/12/22, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 17/12/22, un individu al càmping Valldaro. (Carlos Alvarez Cros)
El 19/12/22, un individu prop de l’institut de Castell d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


La puput (Upupa epops), el 08/12/22.

(117′). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 05/12/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

El picot garser petit (Dendrocopos minor).

(149). Tord ala-roig (Turdus iliacus)
El 25/12/22, dos individu a Santa Maria de Fenals. (Miguel Ángel Fuentes Rosúa)

(204′). Pinsà borroner (Pyrrhula pyrrhula)
El 25/12/22, un individu a Santa Maria de Fenals; setena citació d’aquesta espècie a la vall. (Miguel Ángel Fuentes Rosúa)

(Copilia sp)
El 06/12/22, a la platja de Sant Pol de Sant Feliu de Guíxols, es detectà un individu d’aquest crustaci, que és la primera vegada que se cita a la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

Copilia sp. Foto: Xavier Salvador Costa.

(Lestrigonus schizogeneios)
El 07/12/22, a la platja de Sant Pol de Sant Feliu de Guíxols, es detectà un individu d’aquest crustaci, que és la primera vegada que se cita a la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

Lestrigonus schizogeneios. Foto: Xavier Salvador Costa.

(Oxycephalus piscator)
El 07/12/22, a la platja de Sant Pol de Sant Feliu de Guíxols, es detectà un individu d’aquest crustaci, que és la primera vegada que se cita a la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

Oxycephalus piscator. Foto: Xavier Salvador Costa.

(Pneumoderma cf mediterraneum)
El 07/12/22, a la platja de Sant Pol de Sant Feliu de Guíxols, es detectà un individu d’aquest mol·lusc, que és la primera vegada que se cita a la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

Pneumoderma cf mediterraneum . Foto: Xavier Salvador Costa.

(Atlanta peronii)
El 06/12/22, a la platja de Sant Pol de Sant Feliu de Guíxols, es detectà un individu d’aquest mol·lusc, que és la primera vegada que se cita a la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

Atlanta peronii . Foto: Xavier Salvador Costa.

(Creseis conica)
El 07/12/22, a la platja de Sant Pol de Sant Feliu de Guíxols, es detectà un individu d’aquest mol·lusc, que és la primera vegada que se cita a la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

Creseis conica . Foto: Xavier Salvador Costa.


Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: NOVEMBRE/2022

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 01, 02 i 05/11/22, quatre individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 06, 10 i 18/11/22 dos, els dies 07, 12, 13, 17, 20, 26 i 27/11/22 un. (Carlos Alvarez Cros, Marc Julià Gallel, Núria Formatger Masferrer, Francisco José Sánchez Labraca, Xavier Tomàs)
Els dies 01, 02, 03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 i 21/11/22, un individu a la desembocadura del Ridaura; els dies 06 i 20/11/22 dos. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
L’01/11/22, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 06 i 11/11/22, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro; el 12/11/22 tres. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Francisco José Sánchez Labraca)
El 07/11/22, un individu prop de l’institut de Castell d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 17/11/22, un individu a la desembocadura de la riera del Portalet de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)
El 19/11/22, quatre individus a la badia de Sant Feliu de Guíxols; el 20/11/22 dos, el 24/11/22 cinc, el 27/11/22 un. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Xavier Tomàs)
El 19/11/22, un individu al port de Sant Feliu de Guíxols. (Núria Formatger Masferrer)

El martinet blanc (Egretta garzetta), l’01/11/22, a la desembocadura del Ridaura.

(16′). Agró blanc (Egretta alba)
L’01/11/22, un individu en vol sobre el Tennis d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 12/11/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Francisco José Sánchez Labraca)

L’agró blanc (Egretta alba). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Els dies 01, 04, 06, 10, 12 i 20/11/22, tres individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 02 i 21/11/22 un, els dies 03, 13, 18, 19, 25, 26, 27 i 28/11/22 dos, els dies 05, 07 i 11/11/22 quatre, el 14/11/22 sis. (Carlos Alvarez Cros, Marc Julià Gallel, Núria Formatger Masferrer, Josep Massó Arnau, Rosa Matesanz Torrent, Francisco José Sánchez Labraca, Xavier Tomás, Álex Lizano Mesa)
Continua la presència,al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, de l’individu marcat (WC4) a la Comunitat Valenciana; setè hivern consecutiu d’hivernada d’aquest ocell a casa nostra, des que va néixer, al 2016. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 03, 05, 17, 18, 26 i 28/11/22, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)

Un dels bernats pescaires (Ardea cinerea), el 03/11/22.

(19”). Ànec mandarí (Aix galericulata)
El 07/11/22, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; quarta citació d’aquesta espècie a la vall del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)

L’ànec mandarí (Aix galericulata).

(24). Ànec xiulador (Anas penelope)
L’11/11/22, una femella al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

L’ànec xiulador (Anas penelope)­.

(26). Xarxet (Anas crecca)
Del 04 al 06/11/22, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro; els dies 07, 10, 11, 14, 18, 24, 26 i 27/11/22 cinc, els dies 12, 13, 15 i 25/11/22 sis, el 17/11/22 dos, els dies 19 i 20/11/22 quatre, els dies 21 i 28/11/22 tres. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Francisco José Sánchez Labraca, Rosa Matesanz Torrent)
El 19/11/22, dos individus a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

El xarxet (Anas crecca), el 04/11/22.

(40′). Astor (Accipiter gentilis)
El 03/11/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Josep Massó Arnau, Carlos Alvarez Cros)

L’astor (Accipiter gentilis).

(41). Esparver (Accipiter nisus)
Els dies 07, 14, 26 i 27/11/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Fabró Marcet, Xavier Tomàs, Álex Lizano Mesa)
El 27/11/22, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR. (Carlos Alvarez Cros)

L’esparver (Accipiter nisus), el 14/11/22. Foto: Jaume Fabró Marcet.

(64′). Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
El 17/11/22, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

La daurada grossa (Pluvialis apricaria).

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 01, 02, 03, 17, 20, 21, 25, 26 i 27/11/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 12/11/22 dos, el 18/11/22 tres. (Carlos Alvarez Cros, Josep Massó Arnau, Núria Formatger Masferrer, Xavier Tomàs, Álex Lizano Mesa)
Els dies 05, 06 i 15/11/22, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)

El becadell comú (Gallinago gallinago), l’01/11/22.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 05/11/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(86”). Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus)
El 24/11/22, un individu de primer any al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 27/11/22, es torna a observar a l’abocador de Solius . (Guillem Saguer Parés, Carlos Alvarez Cros)

El gavià argentat de potes roses (Larus argentatus), el 27/11/22.

(93). Gavot (Alca torda)
El 18/11/22, un individu front Sant Feliu de Guíxols. (Jordi Soler Ramionet)
Els dies 19 i 20/11/22, tres individus a la badia de Sant Feliu de Guíxols; els dies 22 i 23/11/22 un. (Rosa Matesanz Torrent, Enric Badosa, Cristina Rodríguez Carreras, Juan Lázaro Mateo)
El 19/11/22 dos individus entre la punta de Garbí i la cala del Vigatà de Sant Feliu de Guíxols; els dies 24, 26, 27 i 29/11/22, un. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Ernest Aymerich Colomer, Judith Xiberta Armengol, Jordi Vilà Carreras, Josep Fortuny, Adrián Talavera)
El 21/11/22, un individu mort al port de Sant Feliu de Guíxols; el 25/11/22 dos i un de viu. (Cristina Rodríguez Carreras)
El 23/11/22, un individu, aparentment molt cansat, a la badia de Sant Pol, a Sant Feliu de Guíxols. (Cristina Rodríguez Carreras)
El 24/11/22, tres individus front la desembocadura del Ridaura; el 25/11/22 quatre (1+3) en vol costa amunt, el 27/11/22 un. (Guillem Saguer Parés, Carlos Alvarez Cros)
El 25/11/22, dos individus vius i un de mort a punta Prima, a Platja d’Aro. (Àlex Lizano Mesa)
El 27/11/22, un individu al nord de Canyet. (Ernest Aymerich Colomer)
El 27/11/22, un individu al port de Sant Feliu de Guíxols. (Aleix Comas Herrera)
El 27/11/22, un individu és agafat accidentalment a un art de pesca i alliberat immediatament, front el camí de ronda de S’Agaró. (Sergi Roman)
El 29/11/22, un individu mort a Sant Pol. (Enric Badosa)

Un dels gavots (Alca torda), el 19/11/22.

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, amb un màxim de tres individus els dies 01, 17 i 18/11/22. (Carlos Alvarez Cros, Marc Julià Gallel, Núria Formatger Masferrer, Francisco José Sánchez Labraca, Xavier Tomàs)
Els dies 02, 06, 10 i 11/11/22, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Jaume Fabró Marcet, Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 02, 04, 06, 07, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 24 i 28/11/22, un individu a la desembocadura del Ridaura; els dies 05, 25 i 27/11/222 dos. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 02, 03 i 12/11/22, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR. (Carlos Alvarez Cros)
El 17/11/22, un individu a la desembocadura de la riera del Portalet de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)
El 20/11/22, un individu a la badia de Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)

Un dels blauets (Alcedo atthis), el 02/11/22. Foto: Jaume Fabró Marcet.

(117′). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
L’01/11/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)
El 03/11/22, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(155). Boscarla mostatxuda (Acrpcephalus melanopogon)
Del 17 al 20/11/22, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; quarta citació d’aquesta espècie a la vall del Ridaura, que no s’hi citava des del 2016. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)

La boscarla mostatxuda (Acrpcephalus melanopogon), el 17/11/22. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(183). Teixidor (Remiz pendulinus)
El 03/11/22, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. Aquesta espècie no es citava a la Vall des del 2017. (Josep Massó Arnau, Carlos Alvarez Cros)
El 12/11/22, se sent un individu al Ridaura, a l’alçada del Parc dels Estanys. (Àlex Lizano Mesa)

Un dels teixidors (Remiz pendulinus), el 03/11/22. Foto: Josep Massó Arnau.

Bec de corall senegalès (Estrilda astrild)
El 04/11/22, diversos individus juvenils, encara amb boqueres, al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR. (Carlos Alvarez Cros)

Uns dels polls de bec de corall senegalès (Estrilda astrild).

(Biuve fulvipunctata )
El 14/11/22 s’observa un individu a la badia de Sant Feliu de Guíxols, fet que constitueix la primera citació d’aquesta espècie a Catalunya, que té escassos registres al Mediterrani. (Miguel Ángel Fuentes Rosúa, Sergio López Barrera)

Biuve fulvipunctata . Foto: Miguel Ángel Fuentes Rosúa

Grill de camp (Gryllus campestris)
El 27/11/22 s’observa una nimfa mascle a l’abocador de Solius; espècie sense citacions conegudes a la Vall. (Carlos Alvarez Cros)

El grill de camp Gryllus campestris.


Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: OCTUBRE/2022

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Els dies 01 i 08/10/22, tres individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 02, 03, 09 i 10/10/22 dos, els dies 05 i 06/10/22 un, el 07/10/22 quatre. (Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)

Un dels martinets de nit (Nycticorax nycticorax), el 03/10/22. Foto: Manel Alvarez Cros.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 01, 03 i 26/10/22, tres individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 02 i 21/10/22 quatre, els dies 05 i 17/10/22 dos, els dies 07, 08, 09, 10, 13, 15, 22, 27, 28 i 29/10/22 un, el 12/10/22 cinc. (Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros, Rafael González de Lucas, Rosa Matesanz Torrent, Xavier Tomàs Gimeno)
L’01/10/22, un individu a Sant Pol, a Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 01, 03, 05, 06, 07, 27 i 28/10/22, tres individus a la desembocadura del Ridaura; els dies 04, 13 i 31/10/22 dos, el 08/10/22 vuit, els dies 09 i 10/10/22 deu, els dies 11, 17, 20, 21, 22, 26, 29 i 30/10/22 un, el 24/10/22 set. (Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rafael González de Lucas)
Els dies 01, 22 i 27/10/22, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Manel Alvarez Cros, Xavier Tomàs Gimeno, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 12 i 15/10/22, un individu a S’Agaró; el 24/10/22 dos. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 27 i 28/10/22, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR. (Carlos Alvarez Cros)

El martinet blanc (Egretta garzetta), l’01/10/22, a la bassa del Dofí. Foto: Manel Alvarez Cros.

(16′). Agró blanc (Egretta alba)
El 08/10/22, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)

L’agró blanc (Egretta alba).

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Els dies 01, 12, 17, 20, 23, 26 i 27/10/22, tres individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 02, 04, 07, 09, 10, 13, 14, 16, 26, 28, 29 i 30/10/22 dos, els dies 03, 05, 06, 08 i 24/10/22 un, els dies 15, 21 i 31/10/22 quatre, el 22/10/22 sis. (Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Rafael González de Lucas, Xavier Tomàs Gimeno, Josep Massó Arnau)
Els dies 06, 09, 28 i 30/10/22, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 09, 16 i 22/10/22, un individu a la bassa del costat del restaurant Can Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
Des del 26/10/21, al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, es torna a observar l’individu marcat (WC4) a la Comunitat Valenciana; setè hivern consecutiu d’hivernada d’aquest ocell a casa nostra, des que va néixer, al 2016. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 29, 30 i 31/10/22, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros)

Un dels bernats pescaires (Ardea cinerea), el 03/10/22. Foto: Manel Alvarez Cros.

(19). Cigonya blanca (Ciconia ciconia)
El 12/10/22, un individu anellat a Alemanya (DER ABL94) al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Gerard Ramionet Genoher, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)

La cigonya blanca (Ciconia ciconia). Foto: Núria Formatger Masferrer.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
L’11/10/10/22, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)

L’ànec cullerot (Anas clypeata). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(36). Milà reial (Milvus milvus)
El 28/10/22, un individu a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)
El 29/10/22, un individu a l’abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

El milà reial (Milvus milvus), el 28/10/22. Foto: Jordi Soler Ramionet.

(38). Arpella vulgar (Circus aeruginosus)
El 10/10/22, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Blai Gracia Ceinos)

(39). Arpella pàl·lida (Circus cyaneus)
El 22/10/22, un mascle a Panedes, Llagostera. (Xavier Tomàs Gimeno)

(41). Esparver (Accipiter nisus)
L’01/10/22, un individu sobre la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)
Els dies 07 i 09/10/22, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR. (Carlos Alvarez Cros)

L’esparver (Accipiter nisus), l’01/10/22. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(43). Àguila calçada (Aquila pennata)
El 21/10/22, dos individus de fase clara sobre el comal de la Coma de Castell d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 28/10/22, un individu de fase clara sobre la font del Ferro de Castell d’Aro. (Jaume Ramot García)

(47′). Falcó de la reina (Falco eleonorae)
El 22/10/22, un individu sobre can Duran del Gatellar. (Rosa Matesanz Torrent)

El falcó de la reina (Falco eleonorae). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(64”). Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Del 03 al 06/10/22 i el 09/10/22, un individu a la desembocadura del Ridaura; quarta citació d’aquesta espècie a la Vall. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)

El pigre gris (Pluvialis squatarola). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
L’01/10/22, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 08/10/22 tres, els dies 09, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 26 i 28/10/22 un. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Jaume Ramot García, Lluís Hugas Mulà, Xavier Tomàs Gimeno)

Un dels becadells comuns (Gallinago gallinago), el 08/10/22.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 22/10/22, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)

La xivita (Tringa ochropus). Foto: Núria Formatger Masferrer.

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
El 06/10/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 22/10/22, almenys un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(107). Enganyapastors (Caprimulgus europaeus)
El 06/10/22, un individu prop del Molí d’en Llambí, a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)
El 18/10/22, un individu capturat per anellament científic prop del Ridaura, aigües amunt del molí d’en Nadal, a Llagostera. (Jaume Ramot García)

L’enganyapastors (Caprimulgus europaeus), el 18/10/22. Foto: Jaume Ramot García.

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, amb un màxim de quatre individus els dies 01 i 09/10/22. (Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Rafael González de Lucas, Xavier Tomàs Gimeno, Josep Massó Arnau)
Els dies 01, 05, 07, 08, 10, 11, 14, 16, 20, 22, 23, 29 i 30/10/22, un individu a la desembocadura del Ridaura; el 28/10/22 dos. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 01, 06, 07, 09, 10, 16, 17, 26 i 27/10/22, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro; els dies 03 i 22/10/22 dos. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Blai Gracia Ceinos, Manel Alvarez Cros, Xavier Tomàs Gimeno, Josep Massó Arnau, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 05, 13, 14 i 20/10/22, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR. (Carlos Alvarez Cros)
El 09/10/22, un individu a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 12, 15 i 24/10/22, un individu a S’Agaró. (Rosa Matesanz Torrent)
El 13/10/22, un individu a Sant Llorenç, a Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

Un dels blauets (Alcedo atthis), el 03/10/22. Foto: Manel Alvarez Cros.

(117′). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 09/10/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro i un altre a can Llaurador, a Santa Cristina d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 31/10/22, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(121). Alosa (Alauda arvensis)
El 30/10/22, diversos individus a Panedes, Llagostera; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(129). Titella (Anthus pratensis)
El 03/10/22, un individu a Panedes, Llagostera; primera citació postnupcial. (Jordi Soler Ramionet)

(141). Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
Els dies 01 i 21/10/22, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 04/10/22 una femella. (Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Xavier Tomàs Gimeno)

La cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus). Foto: Núria Formatger Masferrer.

(144). Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
L’01/10/22, un individu al camí de Ronda de S’Agaró. (Rosa Matesanz Torrent)

El còlit gris (Oenanthe oenanthe). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(172). Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
El 03/10/22, un individu a la desembocadura del Ridaura; el 04/10/22 dos. (Rosa Matesanz Torrent)

El mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus), el 03/10/22. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(210). Repicatalons (Emberiza schoeniclus)
El 29/10/22, almenys un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera observació postnupcial. (Núria Formatger Masferrer)

(Ameles spallanzania )
L’01/10/22 un individu al tram alt del Ridaura; nova espècie a la vall del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)

Ameles spallanzania. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(Cochlicella acuta)
El 10/10/22 observat un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR de Castell d’Aro; nova espècie a la vall del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

Cochlicella acuta.

(Cernuella virgata)
El 16/10/22 observats dieversos individus a l’abocador de Solius; nova espècie a la vall del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

Cernuella virgata.


Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: SETEMBRE/2022

(12). Martinet menut (Ixobrychus minutus)
El 02/09/22, un mascle a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

El martinet menut (Ixobrychus minutus), el 02/09/22.

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Els dies 01, 02, 09, 15, 16 i 17/09/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 03/09/22 sis; els dies 04, 10, 18, 23 i 25/09/22 tres, els dies 05, 06, 19, 24 i 27/09/22 dos, el 08/09/22 dinou, els dies 11 i 12/09/22 disset. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Jordi Massoni, Marc Julià Gallel, Pere Plans, Xavier Tomás)

El martinet de nit (Nycticorax nycticorax), el 02/09/22.

(14). Martinet ros (Ardeola ralloides)
Els dies 02, 06, 08, 09, 10 i 11/09/22, un individu a la desembocadura del Ridaura; els dies 03, 04, 05 i 13/09/22 dos. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Xavi Escobar, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 10 i 27/09/22, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Manel Alvarez Cros)

El martinet ros (Ardeola ralloides), el 02/09/22.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 01, 05, 08, 13 i 15/09/22, un individu a la desembocadura del Ridaura; el 17/09/22 set, els dies 18, 19, 22 i 25/09/22 tres, el 24/09/22 cinc. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 01, 02, 08, 18, 19, 22 i 27/09/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 03/09/22 vuit, els dies 04, 06 i 25/09/22 tres, els dies 05 i 23/09/22 sis, el 10/09/22 quatre, el 12/09/22 vint-i-tres individus (vuit en vol), els dies 15, 17, 23 i 24/09/22 dos. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Ponç Feliu Latorre, Marc Julià Gallel, Pere Plans, Xavier Tomás)
Els dies 01, 02, 03, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 27 i 30/09/22, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro; els dies 15 i 26/09/22 dos. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros, Jaume Fabró Marcet, Immaculada Pujol Torrebadell, Rosa Matesanz Torrent, Judit Xiberta Armengol, Núria Formatger Masferrer, Xavier Tomás)
El 08/09/22, un individu a la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)
El 17/09/22, un individu a la desembocadura de la riera del Portalet de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)

Un dels dels martinets blancs (Egretta garzetta), l’01/09/22.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
L’01/09/22, quatre individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 02, 03, 05, 06, 09, 11, 14, 15, 22 i 24/09/22 un; els dies 04 i 17/09/22 dos, els dies 08 i 27/09/22 cinc, el 18/09/22 quatre, el 23/09/22 vuit (set en vol), el 25/09/22 tres. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros, Ivan Garcia Martinez, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Ponç Feliu Latorre, Marc Julià Gallel, Pere Plans, Xavier Tomás)
El 03/09/22, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Judit Xiberta Armengol, Núria Formatger Masferrer)
El 03/09/22, nou individus, en vol en direcció sud, sobre Castell d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 05/09/22, nou individus, en vol en direcció sud, sobre la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 16/09/22, un individu a la bassa de can Torras de Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 18/09/22, un individu a la bassa de can Perera de Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 23/09/22, dos individus a la bassa del costat del restaurant Can Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 24/09/22, un individu sobrevola l’abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

Un dels bernats pescaires (Ardea cinerea), l’01/08/22.

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
El 12/09/22, divuit individus (quinze en vol) al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 17/09/22, un individu a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

Agrons rojos (Ardea purpurea) i martinets blancs (Egretta garzetta), el 12/09/22 . Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(18′). Cigonya negra (Ciconia nigra)
El 13/09/22, un individu sobre les Eroles, a Castell d’Aro; cinquena observació d’aquesta espècie a la vall. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)

La cigonya negra (Ciconia nigra). Foto: Jaume Ramot García.

(20). Flamenc (Phoenicopterus roseus)
Els dies 01, 02 i 03/09/21, un individu juvenil al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Jaume Ramot Garcçia, Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)

El flamenc (Phoenicopterus roseus), el 02/09/22.

(26). Xarxet (Anas crecca)
Els dies 13, 14 i 19/08/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)
Els dies 15, 16 i 18/09/22, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)

El xarxet (Anas crecca), el 15/09/22.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
Els dies 02, 03 i 06/09/22, una femella a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Judit Xiberta Armengol, Núria Formatger Masferrer)
El 05/09/22, femella i mascle al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

L’ànec cullerot (Anas clypeata). Foto: Manel Alvarez Cros.

(40′). Astor (Accipiter gentilis)
El 18/09/22, un individu a Canyet. (Ernest García)

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 04/09/22, un individu prop de la riera de Salenys, a Santa Cristina d’Aro. (Jordi Soler Ramionet)
El 06/09/22, un individu a Sant Llorenç, a Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
L’11/09/22, un individu a Panedes, a Llagostera; el 21/09/22 tres, el 25/09/22 tres. (Jordi Soler Ramionet)
Els dies 16 i 19/09/22, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

Un dels esparvers (Accipiter nisus), el 21/09/22. Foto: Jordi Soler Ramionet.

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
Els dies 17 i 25/09/22, un individu juvenil a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

El falcó pelegrí (Falco peregrinus), el 17/09/22. Foto: Jordi Soler Ramionet.

(65′). Territ gros (Calidris canutus)
El 17/09/22, un individu juvenil a la desembocadura de la riera del Portalet de Sant Feliu de Guíxols; tercera citació d’aquesta espècie a la vall del Ridaura. (Carme Palahí Cervera, Carlos Alvarez Cros)

El territ gros (Calidris canutus).

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 25/09/22, un individu a Panedes, a Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
El 12/09/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació postnupcial. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 15 i 22/09/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

El becadell comú (Gallinago gallinago), el 15/09/22.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 04/09/22, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 12/09/22 un. (Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)

Les xivites (Tringa ochropus). Foto: Manel Alvarez Cros.

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
Els dies 02, 03, 06 i 10/09/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)
Els dies 01 i 02/09/22, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)
El 19/09/22, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Manel Alvarez Cros)

Una de les xivitones (Actitis hypoleucos), el 02/09/22.

(107). Enganyapastors (Caprimulgus europaeus)
El 09/09/22, un individu prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Jaume Ramot García)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Els dies 01, 03, 06, 08, 09, 10, 11, 13, 15, 16, 23, 24 i 25/09/22, un individu a la desembocadura del Ridaura; els dies 04, 05, 18 i 19/09/22 dos. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)
Presència continuada al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, amb un màxim de quatre individus els dies 01, 04, 06 i 23/09/22. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros, Ivan Garcia Martinez, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Ponç Feliu Latorre, Xavier Tomás)
Els dies 02, 03, 08, 09, 10, 13, 15, 16, 23. 24, 25 i 27/09/22, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro; els dies 05, 26 i 30/09/22 dos. (Manel Alvarez Cros, Judit Xiberta, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Fabró Marcet)
Els dies 04, 05, 10, 17 i 22/09/22, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR. (Carlos Alvarez Cros)
El 18/09/22, un individu a Santa Cristina d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)
El 18/09/22, un individu a Canyet. (Ernest García)
El 25/09/22, un individu a Sant Feliu de Guíxols (Jordi Garcia-Pausas)

Un dels blauets (Alcedo atthis), el 04/09/22. Foto: Manel Alvarez Cros

(113). Gaig blau (Coracias garrulus)
De l’01 al 25/09/22, dos individus a Panedes, Llagostera; el 03/09/22 quatre, el 21/09/22 un. (Jordi Soler Ramionet, Carlos Alvarez Cros)

Un dels gaigs blaus (Coracias garrulus). Foto: Jordi Soler Ramionet.

(117′). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
Els dies 05, 06, 08 i 25/09/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
L’11/09/22, un individu al Ridaura, al seu pas per Santa Cristina d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 19/09/22, dos individus a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)
El 18/09/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 25/09/22, un individu a Panedes, a Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

El picot garser petit (Dendrocopos minor), el 25/09/22. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(128). Piula dels arbres (Anthus trivialis)
Els dies 01 i 13/09/22 un individu a Panedes, Llagostera; el 25/09/22 dos. (Jordi Soler Ramionet)

(142). Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
L’11/09/22, un individu a Panedes, a Llagostera; el 13/09/22 cinc. (Jordi Soler Ramionet)
El 18/09/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

El bitxac rogenc (Saxicola rubetra). Fotograma d’un vídeo de: Jordi Soler Ramionet.

(144). Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
L’01/09/22, no menys de vuit individus a Panedes, Llagostera; l’11/09/22 tres. (Carlos Alvarez Cros, Jordi Soler Ramionet)
El 10/09/22, un individu a l’abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 12, 24 i 25/09/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Pere Plans)

Un dels còlits grisos (Oenanthe oenanthe).

(172). Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
Els dies 03, 11, 18, 22, 23 i 24/09/22, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR; el 17/09/22 quatre. (Carlos Alvarez Cros)
El 18/09/22, dos individus a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(175). Papamosques gris (Muscicapa striata)
Els dies 01 i 03/09/22, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Manel Alvarez Cros, Jaume Fabró Marcet, Immaculada Pujol Torrebadell, Judit Xiberta Armengol, Núria Formatger Masferrer)

El papamosques gris (Muscicapa striata), l’01/09/22. Foto: Manel Alvarez Cros.

(176). Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
El 08/09/22, almenys un individu a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

El mastegatatxes (Ficedula hypoleuca).

(185). Escorxador (Lanius collurio)
El 25/09/22, un individu juvenil a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

L’escorxador (Lanius collurio), el 30/08/22. Foto: Jordi Soler Ramionet.


Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: AGOST/2022

(12). Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Els dies 01 i 08/08/22, una femella al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 02, 03, 07, 13, 14, 15, 18, 20, 25, 27 i 30/08/22 un mascle, els dies 09, 12 i 17/08/22 dos individus, l’11/08/22 tres, almenys un d’ells un juvenil. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Enric Fontcuberta, Manel Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Xavier Tomás, Albert Bobé, Andreu Duclau, Maria Janoher, Jordi Faus, Manuel Pineda, Eduard Batista, Susagna Crosas, Xavi Escobar, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 03 i 15/08/22, un individu juvenil a la desembocadura del Ridaura; el 12/08/22 un individu. (Jaume Fabró Marcet, Immaculada Pujol Torrebadell, Carlos Alvarez Cros)

El martinet menut (Ixobrychus minutus), l’01/08/22.

El martinet menut juvenil (Ixobrychus minutus), el 03/08/22. Foto: Jaume Fabró Marcet.

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Els dies 04, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23. 24, 26, 29 i 30/08/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 12, 20, 25 i 27/08/22 dos, el 19/08/22 sis, el 28/08/22 cinc, el 31/08/22 tres. (Carlos Alvarez Cros, Albert Bobé, Manel Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Andreu Duclau, Eduard Batista, Raül Calderón Álvarez, Jaume Campderròs Jordà, Xavi Escobar, Núria Formatger Masferrer, Lluis Mir Pla, Rosa Matesanz Torrent, Samid Sc, Marc Julià Gallel, Ivan Garcia Martinez)

El martinet de nit (Nycticorax nycticorax), el 04/08/22.

(14). Martinet ros (Ardeola ralloides)
L’11/08/22, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 12/08/22 tres, els dies 20 i 30/08/22 un. (Carlos Alvarez Cros, Albert Bobé, Jaume Ramot García, Andreu Duclau, Núria Formatger Masferrer, Ivan Garcia Martinez)
Els dies 12, 17, 19, 20, 22 i 30/08/22, un individu a la desembocadura del Ridaura; els dies 15, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 31/08/22 dos. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Xavi Escobar)

Els martinets rossos (Ardeola ralloides).

(15′) Martinet dels esculls (Egretta gularis)
El 24/08/22, encara l’individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Enric Fontcuberta, Jordi Massoni Alemany, Alfried Sánchez Krellenberg, Emile Pique, Jaume Ramot García, Nil Mundo, Albert Gallego Montes, Xavier Tomás, Andreu Duclau, Maria Janoher, Jaume Albaigès, Jordi Faus, Manuel Pineda, Eduard Batista, Raül Calderón Álvarez, Susagna Crosas, Manuel Caamaño Torres, Jaume Campderròs Jordà, Marc Julià Gallel, Irene Barnosell)

El martinet dels esculls (Egretta gularis), l’01/08/22. Foto: Manel Alvarez Cros.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 01, 03, 10, 12, 18, 19 i 28/08/22, quatre individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 02, 25, 26 i 30/08/22 set, els dies 04, 07, 15, 20, 21, 23 i 27/08/22 tres, els dies 06, 11, 13, 16, 22 i 20/08/22 dos, els dies 08, 17 i 29/08/22 cinc, els dies 14 i 24/08/22 un, el 31/08/22 nou. (Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Enric Fontcuberta, Xavier Tomás, Jaume Ramot García, Andreu Duclau, Maria Janoher, Jaume Albaigès, Jordi Faus, Manuel Pineda, Susagna Crosas, Manuel Caamaño Torres, Jaume Campderròs Jordà, Marc Julià Gallel, Xavi Escobar, Ivan Garcia Martinez, Lluis Mir Pla, Rosa Matesanz Torrent, Samid Sc, Ivan Garcia Martinez)
L’01/08/22, quatre individus a la bassa del Dofí de Castell d’Aro; els dies 07, 09, 10, 11, 14, 18, 20, 21, 24, 27, 29 i 30/08/22 un, els dies 15, 16 i 23/08/22 dos, el 22/08/22 tres. (Núria Formatger Masferrer, Jordi Massoni Alemany, Jaume Ramot García, Xavier Tomás, Carlos Alvarez Cros, Josep Massó Arnau, Manel Alvarez Cros, Raül Calderón Álvarez, Marc Julià Gallel, Rosa Matesanz Torrent)
L/11/08/22, un individu al Port d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 15/08/22, un individu a la bassa de can Llaurador, a Santa Cristina d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 19, 20, 21, 23 i 27/08/22, un individu a la desembocadura del Ridaura; el 28/08/22 dos. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)

Tres dels martinets blancs (Egretta garzetta), l’01/08/22. Foto: Manel Alvarez Cros.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
L’01/08/22, vuit individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 02, 04, 06, 07, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 24 i 31/08/22 un, els dies 03, 18 i 27/08/22 dos, els dies 11 i 27/08/22 sis, els dies 12, 13, 15, 28 i 30/08/22 quatre, els dies 17 i 25/08/22 tres, els dies 23 i 26/08/22 cinc, el 29/08/22 set. (Enric Fontcuberta, Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Alfried Sánchez Krellenberg, Jaume Ramot García, Albert Bobé, Andreu Duclau, Maria Janoher, Jaume Albaigès, Jordi Faus, Manuel Pineda, Eduard Batista, Jaume Campderròs Jordà, Marc Julià, Xavi Escobar, Ivan Garcia Martinez, Lluis Mir Pla, Rosa Matesanz Torrent, Samid Sc, Albert Lopez Prat)
El 23/08/22, un individu a la bassa de can Torras de Panedes, Llagostera; el 30/08/22 tres. (Carlos Alvarez Cros)

El bernat pescaire (Ardea cinerea), el 03/08/22. Foto: Manel Alvarez Cros.

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
Els dies 12 i 13/08/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Andreu Duclau, Jaume Albaigès)

(19′). Capó reial (Plegadis falcinellus)
Els dies 02 i 14/08/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Enric Fontcuberta, Josep Ma Bas Lay)

El capó reial (Plegadis falcinellus), el 02/08/22.

(19”) Becplaner (Platalea leucorodia)
Del 26 al 28/08/22 un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; sisena citació d’aquesta espècie a la vall del Ridaura. (Ivan Garcia Martinez, Álex Lizano Mesa, Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Samid Sc)

El becplaner (Platalea leucorodia). Fotograma d’un vídeo de Álex Lizano Mesa.

(26). Xarxet (Anas crecca)
El 27/08/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)
El 30/08/22, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

El xarxet (Anas crecca). Foto: Manel Alvarez Cros.

(29). Xarrasclet (Anas querquedula)
L’11/08/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Albert Bobé)

El xarrasclet (Anas querquedula).

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
El 25/08/22, tres individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Xavi Escobar)
Els dies 26, 27 i 31/08/22, una femella a la bassa del Dofí de Castell d’Aro; el 29/08/22 una femella i un mascle. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)

Els ànecs cullerots (Anas clypeata).

(31). Morell de cap roig (Aythya ferina)
El 10/08/22, tres individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)

Els morells de cap roig (Aythya ferina).

(47). Falcó mostatxut (Falco subbuteo)
El 30/08/22, un individu a Platja d’Aro. (Artur Morales Mombiela)

(47′). Falcó de la reina (Falco eleonorae)
El 18/08/22, un individu de fase clara a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

El falcó de la reina (Falco eleonorae). Foto: Jordi Soler Ramionet.

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
El 28/08/22, tres individus a un penya-segat litoral de Sant Feliu de Guíxols. (Jordi Soler Ramionet)

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 25/08/22, almenys un individu prop del Tennis d’Aro. (Jaume Ramot García)

(68). Territ variant (Calidris alpina)
L’01/08/22, almenys un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

El territ variant (Calidris alpina).

(78). Gamba verda (Tringa nebularia)
El 14/08/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

La gamba verda (Tringa nebularia)­.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
L’01/08/22, tres individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 02, 10, 11 i 12/08/22 un. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Enric Fontcuberta, Jaume Ramot García)

Una de les xivites (Tringa ochropus), l’01/08/22.

(80). Valona (Tringa glareola)
Del 06 al 22/08/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros)

La valona (Tringa glareola), el 07/08/22.

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
Els dies 01, 06, 09, 16, 17 i 25/08/22, tres individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 02, 03, 04, 08, 10, 11, 18, 19, 21, 24, 28 i 30/08/22 un, els dies 07, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 23, 27, 29 i 31/08/22 dos, el 26/08/22 cinc. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Enric Fontcuberta, Alfried Sánchez Krellenberg, Jaume Ramot García, Núria Formatger Masferrer, Albert Bobé, Andreu Duclau, Maria Janoher, Jaume Albaigès, Josep Ma Bas Lay, Manuel Pineda, Eduard Batista, Susagna Crosas, Marc Julià Gallel, Xavi Escobar, Ivan Garcia Martinez, Lluis Mir Pla, Rosa Matesanz Torrent, Samid Sc, Albert Lopez Prat)

Una de les xivitones (Actitis hypoleucos), l’01/08/22. Foto: Manel Alvarez Cros.

(86′). Gavià fosc (Larus fuscus)
Els dies 20 i 21/08/22, a l’abocador de Solius, un individu anellat com a poll a Holanda el 20/06/22, a 1.063 km en línia recta. (Carlos Alvarez Cros)

El gavià fosc (Larus fuscus) marcat.

El 27/08/22, a l’abocador de Solius, un individu anellat com a poll a Holanda el 28/06/22, a 1.110 km en línia recta. (Carlos Alvarez Cros)

El gavià fosc (Larus fuscus) marcat.

(95). Colom roquer (Columba livia)
El 04/08/22, un individu de competició marcat, al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

El colom roquer (Columba livia), el 04/08/22.

(100). Cucut (Cuculus canorus)
El 04/08/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació d’aquesta espècie al Parc. (Jaume Fabró Marcet, Núria Formatger Masferrer)

El cucut (Cuculus canorus). Foto: Jaume Fabró Marcet.

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Els dies 01, 18, 21, 28, 30 i 31/08/22, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 01, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 i 31/08/22, un individu a la desembocadura del Ridaura; el 15/08/22 dos. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)
Presència continuada al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, amb un màxim de sis individus els dies 25 i 26/08/22. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Enric Fontcuberta, Alfried Sánchez Krellenberg, Jaume Ramot García, Xavier Tomás, Albert Bobé, Andreu Duclau, Jaume Albaigès, Josep Ma Bas Lay, Jordi Faus, Manuel Pineda, Eduard Batista, Raül Calderón Álvarez, Susagna Crosas, Jaume Campderròs Jordà, Marc Julià Gallel, Xavi Escobar, Ivan Garcia Martinez, Lluis Mir Pla, Rosa Matesanz Torrent, Samid Sc, Rosa Matesanz Torrent, Albert Lopez Prat)
Els dies 01, 02, 11, 23, 24, 25, 27, 29 i 30/08/22, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro; el 28/08/22 dos. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Josep Massó Arnau, Manel Alvarez Cros)
El 21/08/22, un individu a Santa Cristina d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)
El 13/08/22, un individu al tram mig-alt del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

Dos dels blauets (Alcedo atthis), l’01/08/22. Foto: Manel Alvarez Cros.

(113). Gaig blau (Coracias garrulus)
El 07/08/22, un individu a can Perera, a Panedes, Llagostera; els dies 24 i 29/08/22 dos. (Carlos Alvarez Cros, Jordi Soler Ramionet)

El gaig blau (Coracias garrulus).

(117′). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
Els dies 13, 26, 28 i 30/08/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 13/08/22, almenys dos individus al tram mig-alt del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 27 i 30/08/22, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(122). Oreneta de ribera (Riparia riparia)
El 26/08/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Ivan Garcia Martinez)

(132). Cuereta groga (Motacilla flava)
El 25/08/22, una femella al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació postnupcial. (Xavi Escobar)

(156). Boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus)
El 19/08/22, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(166). Tallareta vulgar (Sylvia communis)
Els dies 26 i 28/08/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro (Carlos Alvarez Cros, Ivan Garcia Martinez)

(172). Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
Els dies 21, 22, 24, 28 i 31/08/22, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR. (Carlos Alvarez Cros)

El mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus), el 31/08/22.

(175). Papamosques gris (Muscicapa striata)
El 27/08/22, dos individus a la bassa del Dofí de Castell d’Aro; els dies 28 i 29/08/22 un. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)

Un dels papamosques grisos (Muscicapa striata), el 27/08/22.

(176). Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
El 21/08/22, un individu al Balcar, a Santa Cristina d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)
El 21/08/22, quatre individus a la bassa de can Puig, a Sant Llorenç, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)
Els dies 23, 24, 27 i 28/08/22, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Marc Julià Gallel, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)
El 23/08/22, un individu a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)
Els dies 25, 26 i 27/08/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro (Xavi Escobar, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)
El 28/08/22, un individu prop de can Pata. (Rosa Matesanz Torrent)

El mastegatatxes (Ficedula hypoleuca), el 21/08/22. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(181′). Pica-soques blau (Sitta europaea)
El 16/08/22, un individu al Ridaura, a Sant llorenç, a Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(185). Escorxador (Lanius collurio)
Els dies 28 i 30/08/22, un individu juvenil al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Ivan Garcia Martinez)

L’escorxador (Lanius collurio), el 30/08/22. Foto: Ivan Garcia Martinez.

(188). Capsigrany (Lanius senator)
Del 18 al 23/08/22, un individu juvenil a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)
El 21/08/22, un individu juvenil prop del Tennis d’Aro. (Jaume Ramot García)

El capsigrany (Lanius senator), el 23/08/22. Foto: Jordi Soler Ramionet.

(1””) Paó (Pavo cristatus)
L’01/08/22, un individu prop de can Pata, anant al molí d’en Moner; segona citació d’aquesta espècie exòtica a la vall del Ridaura. (Susana Baro)

Saltarel·la menuda (Tessellana tessellata)
El 18/08/22, un individu a Panedes, Llagostera; nova espècie a la vall del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

La saltarel·la menuda (Tessellana tessellata).

Saltamartí bru ibèric (Chorthippus jacobsi)
El 18/08/22, un individu a Panedes, Llagostera; nova espècie a la vall del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

El saltamartí bru ibèric (Chorthippus jacobsi).

(Pinctada imbricata)
El 18/06/22 observat a la cala Maset de Sant Feliu de Guíxols; nova espècie mol·lusc vivalb invasor a les aigües de la vall del Ridaura (i a la península Ibèrica). (Xavier Salvador Costa)

Pinctada imbricata, el 10/08/22 després d’observar-ne el creixement. Foto: Xavier Salvador Costa.

(Lysmata nilita)
El 10/08/22 observat a la cala Maset de Sant Feliu de Guíxols; nova espècie de crustaci a les aigües de la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

Lysmata nilita, el 30/08/22. Foto: Xavier Salvador Costa.


Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: JULIOL/2022

(12). Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Els dies 02, 08, 09, 11, 17, 20, 22, 23, 24, 28 i 30/07/22, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 14, 26, 28 i 29/07/22 mascle i femella, els dies 15, 25 i 27/07/22 una femella, el 18/07/22 dos individus, el 19/07/22 un, el 31/07/22 dos mascles. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Àlex Lizano Mesa, Sylvain Bost, Francesc Rivero, Franck Lehmans, Jordi Sala, Ponç Feliu Latorre)

El mascle de martinet menut (Ixobrychus minutus), el 02/07/22. Foto: Manel Alvarez Cros.

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Els dies 02. 07 i 27/07/22, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 03, 24 i 31/07/22 un. (Manel Alvarez Cros, Vittorio Pedrocchi, Carlos Alvarez Cros)
El 17/07/22, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)

Un dels martinets de nit (Nycticorax nycticorax), el 02/07/22. Foto: Manel Alvarez Cros.

(15′) Martinet dels esculls (Egretta gularis)
El 30/07/22, encara l’individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, a la bassa del Dofí de Castell d’Aro i a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Arnau Pedrocchi Pons, Vittorio Pedrocchi, Marc Julià Gallel, Santiago Guallar Rivero, Pere Plans, Núria Formatger Masferrer, Sylvain Bost, Vincent Vuillermet, Enric Fontcuberta, J. Lluis Duran, Francesc Rivero, Franck Lehmans, Jordi Sala, Oriol Cortes, Ponç Feliu Latorre, Jordi Massoni)

El martinet dels esculls (Egretta gularis), l’01/07/22.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 01, 05, 10, 11, 14, 16, 19, 28 i 29/07/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 02, 17, 18 i 26/07/22 dos, els dies 03, 06 i 24/07/22 quatre, el 08/07/22 tres. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Vittorio Pedrocchi, Santiago Guallar Rivero, Àlex Lizano Mesa, Núria Formatger Masferrer, Sylvain Bost, Ponç Feliu Latorre)
Els dies 02 i 31/07/22, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Manel Alvarez Cros, J. Lluis Duran, Jordi Sala, Carlos Alvarez Cros)
El 26/07/22, un individu a Sant Pol. (Artur Morales Mombiela)

El martinet blanc (Egretta garzetta), l’01/07/22.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
El 16/07/22, un individu sobrevola el Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 18 i 20/07/22 un individu, el 24/07/22 sis, el 26/07/22 cinc, el 31/07/22 tres. (Carlos Alvarez Cros, Sylvain Bost, Manel Alvarez Cros, Jordi Sala, Ponç Feliu Latorre)
El 21/07/22, un individu a la bassa del costat del restaurant Can Panedes, a Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/07/22, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR. (Carlos Alvarez Cros)

El bernat pescaire (Ardea cinerea), el 20/07/22.

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
Els dies 13 i 23/07/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 26/07/22 quatre en vol. (Carlos Alvarez Cros)

L’agró roig (Ardea purpurea).

(57). Fotja (Fulica atra)
El 08/07/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació postnupcial d’aquesta espècie que enguany no ha criat a la Vall. (Carlos Alvarez Cros)

La fotja (Fulica atra)­.

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
El 26/07/22 un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Ponç Feliu Latorre)

(79). Xivita (Tringa ochropus)
Els dies 04, 08 i 28/07/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 07/07/22 almenys quatre. (Carlos Alvarez Cros)
L’11/07/22, un individu a la resclosa de can Salvador. (Carlos Alvarez Cros)

Una de les xivites (Tringa ochropus), el 07/07/22.

(80). Valona (Tringa glareola)
El 19/07/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

La valona (Tringa glareola).

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
Els dies 04, 08, 17, 20, 22, 24 i 26/07/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 23 i 31/07/22 dos. (Marc Julià Gallel, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Ponç Feliu Latorre)
El 15/07/22, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

La xivitona (Actitis hypoleucos), el 08/07/22.

(85′). Gavina corsa (Larus audouinii)
El 09/07/22, dos individus a Sant Feliu de Guíxols. (Jordi Soler Ramionet)

Una de les gavines corses (Larus audouinii). Foto: Jordi Soler Ramionet.

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Els dies 02 i 06/07/22, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 03, 04, 06, 09, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 22, 23 i 24/07/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 11, 19, 27 i 29/07/22 dos, el 26/07/22 quatre, els dies 28, 30 i 31/07/22 tres. (Carlos Alvarez Cros, Marc Julià Gallel, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Àlex Lizano Mesa, Jordi Sala, Ponç Feliu Latorre)
Els dies 09, 20, 21, 23, 25 i 28/07/22, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 19/07/22, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR. (Carlos Alvarez Cros)
El 31/07/22, un individu al tram mig-alt del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)
El 29/08/22, un individu al Ridaura, a l’alçada de Santa Cristina d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

El blauet (Alcedo atthis), el 02/07/22. Foto: Manel Alvarez Cros.

(117′). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 05/07/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 18/07/22, dos individus al Ridaura, a l’alçada de la costa de l’Alou. (Carlos Alvarez Cros)
El 23/07/22, dos individus al tram mig-alt del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 31/07/22, un individu al comal de la Coma de Castell d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

El picot garser petit (Dendrocopos minor), el 05/07/22.

(175). Papamosques gris (Muscicapa striata)
El 31/07/22, almenys un adult peixant polls al tram alt del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(181′). Pica-soques blau (Sitta europaea)
Els dies 09 i 18/07/22, un individu al Ridaura, a l’alçada de la costa de l’Alou. (Carlos Alvarez Cros)

(188). Capsigrany (Lanius senator)
El 05/07/22, una parella entre can Barella i can Perera, a Panedes, Llagostera; el 16/07/22 un individu. (Carlos Alvarez Cros, Jordi Soler Ramionet)
El 16/07/22, un adult i tres juvenils al golf Costa Brava de Santa Cristina d’Aro (Núria Formatger Masferrer)

Un dels capsigranys (Lanius senator), el 05/07/22.

(196′). Pardal roquer (Petronia petronia)
El 07/07/22, continua l’activitat a la colònia de cria entre Mobles Mulà i can Pata. (Carlos Alvarez Cros)

Un dels pardals roquers (Petronia petronia), el 07/07/22.

Tecla (Thecla betulae)
El 17/07/22, un individu al tram mig-alt del Ridaura; nova espècie a la vall del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

La tecla (Thecla betulae).

Passabarrancs comú (Cordulegaster boltonii immaculifrons)
El 23/07/22, almenys un individu d’aquesta subespècie al tram mig-alt del Ridaura; nova subespècie a la vall del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

El passabarrancs comú (Cordulegaster boltonii immaculifrons).


Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: JUNY/2022

(8′). Ocell de tempesta (Hydrobates pelagicus)
L’11/06/22, un individu front S’Agaró. (Josep Ma Bas Lay)

(12). Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Els dies 01, 02, 03, 05, 07, 08, 10, 12, 13, 17, 19, 25 i 26/06/22, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 04 i 18/06/22 dos, els dies 06 i 22/06/22 un mascle i una femella, el 23/06/22 una femella, el 24/06/22 dos mascles i una femella. (Rosa Matesanz Torrent, Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros, Xon Vilahur Godoy, Núria Formatger Masferrer, Jaume Ramot García, Pau Ortega Colet, Oscar Bargalló)


El mascle i la femella de martinet menut (Ixobrychus minutus), l’01/06/22 i el 22/06/22, respectivament. Foto mascle: Manel Alvarez Cros.

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
L’01/06/22, cinc individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 02/06/22 quatre; els dies 03, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28 i 30/06/22 un, els dies 04 i 05/06/22 tres, els dies 06, 07, 08 i 24/06/22 dos. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Juan Miguel Díaz, Ivan García Martinez, Núria Formatger Masferrer, Enric Fontcuberta, Pere Plans)

Un dels martinets de nit (Nycticorax nycticorax), l’01/06/22.

(14). Martinet ros (Ardeola ralloides)
Els dies 01 i 24/06/22, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 04, 05 i 20/06/22 un. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Juan Miguel Díaz, Ivan García Martinez, Enric Fontcuberta, Josep Massó Arnau, Núria Formatger Masferrer)

Un dels martinets rossos (Ardeola ralloides), l’01/06/22.

(15′) Martinet dels esculls (Egretta gularis)
De l’01 al 27/06/22, l’individu detectat el dia abans al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, es mou entre la bassa del Dofí, el Parc dels Estanys i la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Fabró Marcet, Adrià Compte, Guillem Sagué Parés, Guillem Masdeu, Ramon Ruiz-Jarillo, Joan Cortés Olea, Xon Vilahur Godoy, Núria Formatger Masferrer, Montse Geli, Ivan García Martinez, Jaume Ramot García, Enric Fontcuberta, Oriol Cabrero, Josep Crusafont, Xesco Puigdomenech, Pancho Pou Bolíbar, Pere Plans, Miquel Àngel Lucena, Aleix Comas Herrera, Josep Massó Arnau, Marc Julià Gallel, Pau Ortega Colet, Artur Morales Mombiela, Oscar Bargalló)

El martinet dels esculls (Egretta gularis), l’01/06/22.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 01, 04, 05, 06, 07, 09, 12, 14, 17, 18, 19, 22, 25 i 29/06/22, un individu a la desembocadura del Ridaura, els dies 02, 03 i 10/06/22 dos, el 20/06/22 quatre. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Montse Geli, Toni Fernández Sánchez, Oriol Cabrero)
Els dies 01 i 02/06/22, cinc individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 03, 08, 14, 17, 23, 28 i 29/06/22 un, els dies 04, 10, 15, 25 i 27/06/22 tres, els dies 05, 06, 11, 20, 22, 24 i 26/06/22 dos, el 16/06/22 quatre. (Rosa Matesanz Torrent, Manel Alvarez Cros, Juan Miguel Díaz, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Ivan García Martinez, Enric Fontcuberta, Xesco Puigdomenech, Pere Plans, Josep Massó Arnau, Pau Ortega Colet, Artur Morales Mombiela, Oscar Bargalló)
El 28/06/22, un individu al Ridaura, al passallís de can Bada. (Carlos Alvarez Cros)

El martinet blanc (Egretta garzetta), l’01/06/22, a la desembocadura del Ridaura.

(16′). Agró blanc (Egretta alba)
Del 08 al 24/06/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Josep Massó Arnau)

L’agró blanc (Egretta alba).

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
El 15/06/22, dos individus a la bassa del costat del restaurant Can Panedes, a Llagostera; el 23/06/22 un. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 24 i 25/06/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 28/06/22 dos. (Marc Julià Gallel, Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros)

El bernat pescaire (Ardea cinerea). Foto: Manel Alvarez Cros.

(52). Rascló (Rallus aquaticus)
El 22/06/22, un individu juvenil al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera i molt primerenca citació postnupcial o més probablement un indici de possible cria. (Josep Massó Arnau, Carlos Alvarez Cros)

El rascló (Rallus aquaticus), el 22/06/22. Foto: Josep Massó Arnau.
Els dies 23 i 24/06/22, un segon individu juvenil, amb el plomatge més avançat, al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)

El rascló (Rallus aquaticus), el 23/06/22.

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
El 20/06/22, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Josep Massó Arnau)

Els cames-llargues (Himantopus himantopus).

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
Els dies 01, 02, 04, 05, 07, 08, 09, 12 i 17/06/22, un individu a la desembocadura del Ridaura; els dies 06 i 10/06/22 dos. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Montse Geli, Enric Fontcuberta)
Els dies 10 i 11/06/22 un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

El corriol petit (Charadrius dubius), l’01/06/22.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 23/06/22, un individu a la desembocadura del Ridaura; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
El 25/06/22, vuit individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Pau Ortega Colet, Artur Morales Mombiela)

(85′). Gavina corsa (Larus audouinii)
El 04/06/22, dos individus front la punta de ses Mongetes de Sant Feliu de Guíxols. (Josep Ma Bas Lay)
El 18/06/22, un individu front cala Joana, a Sant Feliu de Guíxols. (Miguel Ángel Fuentes Rosúa)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
El 25/06/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)
El 28/06/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

El blauet (Alcedo atthis).

(113). Gaig blau (Coracias garrulus)
Els dies 13 i 14/06/22, un individu a Panedes, Llagostera. (Hugo Framis, Jordi Soler Ramionet)
El 18/06/22, un individu a Santa Cristina d’Aro. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)

El gaig blau (Coracias garrulus), el 18/06/22. Foto: Jaume Ramot García.

(117′). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 16/06/22, un individu al Ridaura, a l’alçada de Santa Cristina d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 26/06/22, un individu a can Llaurador i un altre al costat del golf Costa Brava, a Santa Cristina d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 28/06/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(142). Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
El 02/06/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

El bitxac rogenc (Saxicola rubetra).

(158). Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
L’11/06/22, un individu cantant al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(175). Papamosques gris (Muscicapa striata)
El 18/06/22, un individu al Balcar, a Santa Cristina d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)
El 27/06/22, un individu a Santa Cristina d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)

El papamosques gris (Muscicapa striata), el 18/06/22. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(181′). Pica-soques blau (Sitta europaea)
El 18/06/22, un individu al Ridaura, a l’alçada de la costa de l’Alou. (Carlos Alvarez Cros)
El 29/06/22, un individu al Ridaura, a la resclosa del Balcar. (Carlos Alvarez Cros)

El pica-soques blau (Sitta europaea).

(188). Capsigrany (Lanius senator)
Els dies 16, 17 i 23/06/22, un individu a can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros, Jordi Soler Ramionet)
El 18/06/22, un individu al Balcar, a Santa Cristina d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)

El capsigrany (Lanius senator), el 18/06/22. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(196′). Pardal roquer (Petronia petronia)
El 12/06/22, continua l’activitat a la colònia de cria entre Mobles Mulà i can Pata. (Carlos Alvarez Cros)

Un dels pardals roquers (Petronia petronia), el 12/06/22.

(205). Durbec (Coccothraustes coccothraustes)
El 14/06/22, almenys un individu a can Salvador, a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)
El 23/06/22, un individu a la riera Banyaloca, a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)
El 24/06/22, un individu a la riera de les Verderes, a Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

El durbec (Coccothraustes coccothraustes), el 23/06/22. Foto: Jordi Soler Ramionet.

Cerambyx welensii
El 28/06/22 un individu al puig del Molí de Vent, de Platja d’Aro; nova espècie a la vall del Ridaura. (Miguel Ángel Fuentes Rosúa)

El Cerambyx welensii. Foto: Miguel Ángel Fuentes Rosúa.


Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: MAIG/2022

(8′). Ocell de tempesta (Hydrobates pelagicus)
El 22/05/22, dos individus a 1.5 milles front Platja d’Aro. (Jordi Soler Ramionet)

Un dels ocells de tempesta (Hydrobates pelagicus). Foto: Jordi Soler Ramionet.

(12). Martinet menut (Ixobrychus minutus)
El 08/05/22, un mascle a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)

El martinet menut (Ixobrychus minutus). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Els dies 01, 08, 11, 14, 23 i 31/05/22, quatre individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 03 i 26/05/22, no menys de sis, els dies 04, 05, 13, 15 i 20/05/22 dos, el 06/05/22 cinc, els dies 09, 21, 25 i 29/05/22 tres, el 10/05/22 vuit, els dies 12 i 27/05/22 nou, els dies 16, 17, 22 i 24/05/22 un, el 28/05/22 set. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Judith Xiberta Armengol, Manel Alvarez Cros, Raül Calderón Alvarez)
El 06/05/22, un individu a Panedes. (Jordi Soler Ramionet)

Un dels martinets de nit (Nycticorax nycticorax), l’01/05/22.

(14). Martinet ros (Ardeola ralloides)
Els dies 01 i 31/05/22, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 02, 03, 06, 07, 08 i 09/05/22 un, el 27/05/22 quatre, els dies 28, 29 i 30/05/22 tres. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Raül Calderón Alvarez)

Un dels martinets rossos (Ardeola ralloides), l’01/05/22.

(15′) Martinet dels esculls (Egretta gularis)
El 31/05/22 un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; nova espècie a la vall del Ridaura. (Daniel Bonnici, Carlos Alvarez Cros)

El martinet dels esculls (Egretta gularis).

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 01, 02, 06, 07, 15, 21, 22, 24, 25, 26, 30 i 31/05/22, un individu a la desembocadura del Ridaura; els dies 02, 23 i 28/05/22 dos, els dies 14 i 19/05/22 tres. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Manel Alvarez Cros)
Els dies 01, 08 i 27/05/22, set individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 02 i 14/05/22 deu, els dies 03, 05, 20, 23, 24 i 28/05/22 tres, els dies 04, 15, 17, 19, 25, 26 i 31/05/22 un, el 06/05/22 cinc, el 07/05/22 quatre, el 09/05/22 tres, els dies 10, 11, 16 i 30/05/22 dos, els dies 12 i 21/05/22 vuit, els dies 13 i 29/05/22 sis. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Judith Xiberta Armengol, Carles Martorell Gendra, Manel Alvarez Cros, Raül Calderón Alvarez)
L’01/05/22, tres individus en vol, costa amunt, front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols. (Núria Formatger Masferrer, Gerard Ramionet Genoher)
El 05/05/22, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 23/05/22, dos individus a la punta dels Esculls de Platja d’Aro. (Josep Ma Bas Lay)

El martinet blanc (Egretta garzetta), l’01/05/22, a la desembocadura del Ridaura.

(16′). Agró blanc (Egretta alba)
El 07/05/22, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

Un dels agrons blancs (Egretta alba).

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
El 27/05/22, continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Raül Calderón Alvarez, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros)

El bernat pescaire (Ardea cinerea), l’01/05/22.

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
Els dies 01, 05, 06, 11, 14 i 17/05/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 02/05/22 dos. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
Els dies 09 i 27/05/22, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

L’agró roig (Ardea purpurea), l’01/05/22.

(31). Morell de cap roig (Aythya ferina)
El 02/05/22, una parella a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 06/05/22, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros

Els morells de cap roig (Aythya ferina).

(40). Esparver cendrós (Circus pygargus)
El 07/05/22, un individu a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

L’esparver cendrós (Circus pygargus). Foto: Jordi Soler Ramionet.

(43). Àguila calçada (Aquila pennata)
El 30/05/22, un individu de fase clara sobre Castell d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(47). Falcó mostatxut (Falco subbuteo)
L’01/05/22, dos individus a Castell d’Aro. (Josep Ma Bas Lay)

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
Els dies 09 i 30/05/22, almenys un individu prop del Tennis d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
El 15/05/22, un individu a Can Torras, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(50). Guatlla (Coturnix coturnix)
El 19/05/22, un individu a Panedes. (Carlos Alvarez Cros)

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
Els dies 09 i 16/05/22, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Del 19 al 26/05/22, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)

Un dels cames-llargues (Himantopus himantopus).

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
Els dies 01, 05, 23 i 31/05/22, dos individus a la desembocadura del Ridaura; els dies 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 26 i 27/05/22, almenys un. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Manel Alvarez Cros)

Un dels corriols petits (Charadrius dubius), l’01/05/22.

(63). Corriol gros (Charadrius hiaticula)
El 05/05/22, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Jaume Fabró Marcet)
El 06/05/22, un segon individu a la desembocadura del Ridaura; els dies 07 i 08/05/22 cinc, el 09/05/22 no menys de tres, els dies 10, 11, 16 i 17/05/22 dos, els dies 19, 21 i 22/05/22 un. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Manel Alvarez Cros)

El corriol gros (Charadrius hiaticula), el 05/05/22. Foto: Jaume Fabró Marcet.

El corriol gros (Charadrius hiaticula), el 06/05/22.

(64”). Pigre gris (Pluvialis squatarola)
El 10/05/22, un individu a la desembocadura del Ridaura; tercera citació d’aquesta espècie a la Vall. (Carlos Alvarez Cros)

El pigre gris (Pluvialis squatarola).

(66). Territ menut (Calidris minuta)
Els dies 07 i 31/05/22, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)

El territ menut (Calidris minuta).

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 08/05/22, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(80). Valona (Tringa glareola)
Els dies 03, 06, 07, 08 i 09/05/22, dos individus a la desembocadura del Ridaura; els dies 04 i 05/05/22 almenys un. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Fabró Marcet, Rosa Matesanz Torrent)
El 14/05/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carles Martorell Gendra)

Una de les valones (Tringa glareola), el 03/05/22.

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
L’01/05/22, vuit individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 03, 07 i 12/05/22, almenys dos, els dies 04 i 14/05/22 un, el 08/05/22 quatre, l’11/05/22 almenys tres. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Carles Martorell Gendra)
Els dies 02, 05, 06, 12 i 17/05/22, un individu a la desembocadura del Ridaura; els dies 07 i 08/05/22 dos. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 03/05/22, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

Unes de les xivitones (Actitis hypoleucos), l’01/05/22.

(90). Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
L’01/05/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Ernest Aymerich Colomer, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)

El fumarell carablanc (Chlidonias hybrida). Foto: Ernest Aymerich Colomer.

(107). Enganyapastors (Caprimulgus europaeus)
El 06/05/22, un individu a Panedes, Llagostera; primera citació prenupcial. (Jordi Soler Ramionet)

(113). Gaig blau (Coracias garrulus)
El 06/05/22, un individu a Santa Cristina d’Aro. (Josep Ma Bas Lay)
El 26/05/22, un individu a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

El gaig blau (Coracias garrulus), el 26/05/22. Foto: Jordi Soler Ramionet.

(117′). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 22/05/22, un individu a Sant Llorenç, a Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(141). Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
Els dies 01 i 08/05/22, una femella al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 25/05/22 un mascle. (Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros)

La cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus). Foto: Núria Formatger Masferrer.

(142). Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
Els dies 01, 03 i 07/05/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 06/05/22 quatre. (Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Judith Xiberta Armengol).
Els dies 01 i 10/05/22, un individu prop del mas Candell; el 08/05/22 quatre, el 09/05/22 dos. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 03/05/22, un individu al SOCC de la Baga del Montclar. (Natàlia Pérz Ruiz)
El 06/05/22, uns deu individus a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)
El bitxac rogenc (Saxicola rubetra), al Parc dels Estanys l’01/05/22. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(144). Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
El 03/05/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(153). Boscaler pintat gros (Locustella naevia)
El 08/05/22, un individu canta a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El cant del boscaler pintat gros (Locustella naevia)

(156). Boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus)
Els dies 01 i 02/05/22, continua l’individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(158). Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
El 17/05/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 22/05/22, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(172). Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
El 03/05/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(175). Papamosques gris (Muscicapa striata)
El 05/05/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 08 i 09/05/22, un individu prop del mas Candell. (Carlos Alvarez Cros)
Alvarez Cros)
El 15/05/22, trs individus al tram alt del Ridaura. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)

El papamosques gris (Muscicapa striata), el 08/05/22.

(176). Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
El 08/05/22, una femella a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)

(185). Escorxador (Lanius collurio)
El 27/05/22, una femella a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

L’escorxador (Lanius collurio). Foto: Jordi Soler Ramionet.

(188). Capsigrany (Lanius senator)
Els dies 03 i 04/05/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Imma Pujol Torrebadell)
El 07/05/22, no menys de tres individus prop del mas Candell; el 08/05/22 un. (Carlos Alvarez Cros)
El 17/05/22, una parella a Sant Llorenç, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

El capsigrany (Lanius senator), el 04/05/22. Foto: Imma Pujol Torrebadell.

(196′). Pardal roquer (Petronia petronia)
L’01/05/22, força activitat a la colònia de cria entre Mobles Mulà i can Pata. (Carlos Alvarez Cros)
El 03/05/22, un individu al SOCC de la Baga del Montclar. (Natàlia Pérez Ruiz)

Un dels pardals roquers (Petronia petronia), l’01/05/22.

Mostela (Mustela nivalis)
El 12/05/22, un individu captura una rata comuna (Rattus norvegicus) a Castell d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

La mostela (Mustela nivalis). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

Cabirol (Capreolus capreolus)
El 17/05/22, un individu atropellat a l’autovia C-31, a l’alçada del Remei, a Castell d’Aro. (Jaume Ramot García)


Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: ABRIL/2022

(6). Baldriga cendrosa (Calonectris diomedea)
L’11/04/22, un individu front la desembocadura del Ridaura; primera citació de l’any. (Carlos Alvarez Cros)

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Els dies 01 i 05/04/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 02/04/22 dos, els dies 06, 17, 18, 28 i 29/04/22 tres, els dies 08 i 25/04/22 set, els dies 09, 10, 12, 13, 16, 19 i 20/04/22 cinc, els dies 11, 26 i 30/04/22 quatre, el 14/04/22 deu, els dies 15 i 24/04/22 nou, el 22/04/22 setze, el 23/04/22 onze, el 27/04/22 sis. (Carlos Alvarez Cros, Josep Massó Arnau, Àlex Lizano Mesa, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Xavier Tomás, Marcel Gallardo Arévalo, Rosa Matesanz Torrent, Jordi Soler Ramionet, Lluís-Xavier Toldrà Bastida)

El martinet de nit (Nycticorax nycticorax), l’01/04/22.

(14). Martinet ros (Ardeola ralloides)
Els dies 22, 25, 27 i 30/04/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, els dies 23, 26 i 28/04/22 tres, els dies 24 i 29/04/22 dos. (Carlos Alvarez Cros, Jordi Soler Ramionet, Lluís-Xavier Toldrà Bastida, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)
El 24/04/22, dos individus a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

El martinet ros (Ardeola ralloides).

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
De l’01 al 19/04/22, un individu a la desembocadura del Ridaura; els dies 02, 18, 28, 29 i 30/04/22 dos, el 20/04/22 tres, el 22/04/22 sis, el 23/04/22 setze, els dies 24, 25 i 26/04/22 set, el 27/04/22 cinc. (Carlos Alvarez Cros, Àlex Lizano Mesa, Rosa Matesanz Torrent, Manel Alvarez Cros, Carles Martorell Gendra, Núria Formatger Masferrer, Josep Ma Bas Lay)
Els dies 01, 04, 16, 18, 25 i 28/04/22, set individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 02, 05, 08, 09, 26 i 27/04/22 cinc, els dies 03 i 17/04/22 vuit, els dies 06 i 29/04/22 tres, els dies 11 i 14/04/22 un, el 12/04/22 dos, el dies 13, 20, 22 i 30/04/22 quatre, el 15/04/22 sis, el 23/04/22 disset. (Carlos Alvarez Cros, Josep Massó Arnau, Àlex Lizano Mesa, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Xavier Tomás, Marcel Gallardo Arévalo, Rosa Matesanz Torrent, Jordi Soler Ramionet, Lluís-Xavier Toldrà Bastida, Josep Ma Bas Lay)
Els dies 02, 04, 05 i 14/04/22, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro, el 20/04/22 tres. (Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Josep Massó Arnau, Manel Alvarez Cros)
Els dies 09, 11 i 27/04/22, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 09 i 20/04/22, un individu al Ridaura, a l’alçada del pas de can Bada, a Castell d’Aro. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros)
El 27/04/22, dos individus a la bassa del costat del restaurent Can Panedes, (Carlos Alvarez Cros)

Dos dels martinets blanc (Egretta garzetta), l’01/04/22.

(16′). Agró blanc (Egretta alba)
El 05/04/22, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 08 i 24/04/22 un. (Carlos Alvarez Cros, Josep Massó Arnau, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)

Els agrons blancs (Egretta alba).

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
El 30/04/22, continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, amb un màxim de quatre individus l’01/04/22. (Carlos Alvarez Cros, Àlex Lizano Mesa, Josep Massó Arnau, Manel Alvarez Cros, Marcel Gallardo Arévalo, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)
L’01/04/22, dos individus en vol, costa amunt, front la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 02, 03, 06 i 16/04/22, un individu a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet, Guillem Masdeu, Carlos Alvarez Cros)
El 10/04/22, tres individus en pas acriu sobre el mas Candell de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

Uns dels bernats pescaires (Ardea cinerea), l’01/04/22.

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
L’01/04/22, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Àlex Lizano Mesa)
Els dies 01, 04, 05, 11, 17, 22, 23, 25, 26 i 30/04/22, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 08, 09, 14, 15, 19, 20 i 24/04/22 un, el 16/04/22 quatre, el 18/04/22 tres. (Àlex Lizano Mesa, Carlos Alvarez Cros, Josep Massó Arnau, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Marcel Gallardo Arévalo, Lluís-Xavier Toldrà Bastida, Rosa Matesanz Torrent)

Uns dels agrons rojos (Ardea purpurea), el 04/04/22.

(19′). Capó reial (Plegadis falcinellus)
El 16/04/22, un estol d’uns vint-i-vuit individus, en vol en direcció NE, front la punta d’en Pau, a S’Agaró. (Toni Sanllehí Bitrià

(26). Xarxet (Anas crecca)
El 03/04/22, dues femelles i dos mascles al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Josep Massó Arnau)

Els xarxets (Anas crecca).

(27). Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
El 02/04/22, primera llocada a la vall, a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)

Els ànecs collverd (Anas platyrhynchos).

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
De l’01 al 08/04/22, una parella a la desembocadura del Ridaura; els dies 22, 23, 25 i 26/04/22 una femella. (Carlos Alvarez Cros, Àlex Lizano Mesa, Rosa Matesanz Torrent, Manel Alvarez Cros)
Els dies 01, 03, 08, 09, 15 i 17/04/22, una parella al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 16 i 17/04/22 un mascle, el 18/04/22 una femella. (Carlos Alvarez Cros, Àlex Lizano Mesa, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Marcel Gallardo Arévalo)

Un dels ànecs cullerots (Anas clypeata), l’01/04/22.

(30′). Xibec (Netta rufina)
L’01/04/22, una parella al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Josep Massó Arnau, Àlex Lizano Mesa, Carlos Alvarez Cros)

Els xibecs (Netta rufina), l’01/04/22.

(34′). Esparver d’espatlles negres (Elanus caeruleus)
El 02/04/22, encara un individu a Panedes, Llagostera. (Àlex Lizano Mesa, Jordi Soler Ramionet, Miquel Arxer Fàbrega, Joan Cortés Olea, Carlos Alvarez Cros i altres)

L’esparver d’espatlles negres (Elanus caeruleus).

(38). Arpella vulgar (Circus aeruginosus)
Els dies 01 i 21/04/22, un mascle i una femella a Panedes, Llagostera; el 03/04/22 dos individus. (Ramon Homs Marquès, Àlex Lizano Mesa, Guillem Masdeu, Jordi Soler Ramionet)
L’01/04/22, una femella al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Àlex Lizano Mesa)
L’01/04/22, un individu a Santa Cristina d’Aro. (Àlex Lizano Mesa)

Les arpelles vulgars (Circus aeruginosus), el 21/04/22. Foto: Jordi Soler Ramionet.

(44”). Xoriguer petit (Falco naumanni)
L’01/04/22, tres individus a Panedes, Llagostera; sisena citació d’aquesta espècie a la vall. (Jordi Soler Ramionet, Miquel Arxer Fàbrega, Joan Cortés Olea, Carlos Alvarez Cros i altres)

Un dels xoriguers petits (Falco naumanni).

(40′). Astor (Accipiter gentilis)
El 06/04/22, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

L’artor (Accipiter gentilis).

(41). Esparver (Accipiter nisus)
Els dies 02 i 09/04/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer, Xavier Tomás)
El 30/04/22, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 02/04/22, un individu a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

La perdiu (Alectoris rufa). Foto: Jordi Soler Ramionet.

(50). Guatlla (Coturnix coturnix)
El 10/04/22, un individu a Panedes. (Joan Cortés Olea)

(56). Polla d’aigua (Gallinula chloropus)
El 24/04/22, primera llocada a la vall, a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

Les polles d’aigua (Gallinula chloropus).

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
L’01/04/22, setze individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 02/04/22 dos, el 08/04/22 quatre, els dies 09 i 14/04/22 dos, el 12/04/22 sis, el 16/04/22 un, el 23/04/22 cinc. (Àlex Lizano Mesa, Carlos Alvarez Cros, Xavier Tomás, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Jordi Soler Ramionet, Josep Massó Arnau, Lluís-Xavier Toldrà Bastida, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 01 i 05/04/22, un individu a la desembocadura del Ridaura; els dies 04 i 06/04/22 tres. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)

Els cames-llargues (Himantopus himantopus), l’01/04/22.

(61). Torlit (Burhinus oedicnemus)
El 09/04/22, un individu prop del mas Candell. (Carlos Alvarez Cros)

El torlit (Burhinus oedicnemus).

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
Els dies 04 i 27/04/22, un individu a la desembocadura del Ridaura; els dies 28, 29 i 30/04/22 dos. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)

El corriol petit (Charadrius dubius), el 04/04/22­. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(66). Territ menut (Calidris minuta)
El 27/04/22, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

El territ menut (Calidris minuta).

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
L’01/04/22, un individu al costat del càmping Riembau de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
De l’01 al 03/04/22 i els dies 06 i 16/04/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Àlex Lizano Mesa, Núria Formatger Masferrer, Josep Massó Arnau)
El 06/04/22, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

El becadell comú (Gallinago gallinago)­, el 06/04/22.

(77). Gamba-roja vulgar (Tringa totanus)
Els dies 01, 04, 08, 09, 13 i 23/04/22, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Manel Alvarez Cros)

La gamba-roja vulgar (Tringa totanus)

(78). Gamba verda (Tringa nebularia)
Els dies 04 i 05/04/21, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 23/04/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

La gamba verda (Tringa nebularia)­. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
L’01/04/22, dos individus a la bassa del Dofí de Castell d’Aro; els dies 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 i 15/04/22 un. (Carlos Alvarez Cros, Josep Massó Arnau, Àlex Lizano Mesa, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros)
L’01/04/22, vuit individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 03, 09 i 11/04/22 dos, els dies 05, 17, 18, 19 i 27/04/22 un. (Josep Massó Arnau, Àlex Lizano Mesa, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Xavier Tomás, Marcel Gallardo Arévalo)
L’01/04/22, dos individus a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 09/04/22, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

Les xivites (Tringa ochropus), l’01/04/22, a la bassa del Dofí.

(80). Valona (Tringa glareola)
El 29/04/22, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)

Les valones (Tringa glareola). Foto: Núria Formatger Masferrer.

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
Els dies 14, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 27 i 30/04/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 23/04/22 set, el 29/04/22 dos. (Marcel Gallardo Arévalo, Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Lluís-Xavier Toldrà Bastida, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)
El 23/04/22, dos individus a la bassa del Dofí de Castell d’Aro; el 24/04/22 un. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
Els dies 24, 28 i 30/04/22, un individu a la desembocadura del Ridaura; els dies 25, 26 i 27/04/22 dos. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)

La xivitona (Actitis hypoleucos). Foto: Manel Alvarez Cros.

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
L’01/04/22, diversos estols en vol, costa amunt, front la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
L’01/04/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Àlex Lizano Mesa)

Gavines capnegres (Larus melanocephalus)­, l’01/04/22.

(90). Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
L’01/04/22, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Àlex Lizano Mesa, Jaume Ramot García)

Un dels fumarells carablancs (Chlidonias hybrida). Foto: Àlex Lizano Mesa.

(99). Tórtora (Streptopelia turtur)
El 10/04/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros)

La tórtora (Streptopelia turtur).

(100). Cucut (Cuculus canorus)
El 08/04/22, un individu escoltat prop de la font del Ferro de Castell d’Aro; primera citació de l’any. (Rosa Matesanz Torrent)

(109). Falciot pàl·lid (Apus pallidus)
L’11/04/22, dos individus a Sant Feliu de Guíxols; primera citació prenupcial. (Marcel Galardo Arévalo)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
El 04/04/21, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 25 i 29/04/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)

(112). Abellerol (Merops apiaster)
El 15/04/22, un individu a les Costes de Panedes, Llagostera; primera citació prenupcial. (Rosa Matesanz Torrent)

(113). Gaig blau (Coracias garrulus)
El 29/04/22, dos individus a Panedes, Llagostera; primera citació prenupcial. (Jordi Soler Ramionet)

Els gaigs blaus (Coracias garrulus). Foto: Jordi Soler Ramionet.

(117′). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 07/04/22, tres individus (almenys dues femelles) prop de can Provençal, a Santa Cristina d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 01, 11 i 28/04/22, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 15/04/21, un individu a S’Agaró. (Carles Martorell Gendra)
El 16/04/22, un individu a Panedes, Llagostera. (Ignacio López González)
El 22/04/22, un individu a Santa Cristina d’Aro. (Jordi Soler Ramionet)
El 29/04/22, un individu a les Costes de Panedes. (Carlos Alvarez Cros)

Una de les femelles de picot garser petit (Dendrocopos minor), el 07/04/22. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(118). Terrerola vulgar (Calandrella bracydactyla)
El 13/04/22, un individu a Panedes, Llagostera; cinquena a citació d’aquesta espècie a la vall del Ridaura. (Jordi Soler Ramionet)

La terrerola vulgar (Calandrella bracydactyla). Foto: Jordi Soler Ramionet.

(122). Oreneta de ribera (Riparia riparia)
L’01/04/22, diversos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros, Àlex Lizano Mesa)

Una de les orenetes de ribera (Riparia riparia). Foto: Àlex Lizano Mesa.

(128). Piula dels arbres (Anthus trivialis)
El 03/04/22, dos individus prop del Tennis d’Aro; primera citació de l’any. (Rosa Matesanz Torrent)
El 09/04/22, un individu prop del mas Candell. (Carlos Alvarez Cros)

Les piules dels arbres (Anthus trivialis). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(138). Rossinyol (Luscinia megarhynchos)
El 06/04/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(141). Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
Els dies 01, 02, 10 i 23/04/22, un mascle a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
L’01/04/22, tres individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 02/04/22 dues femelles i dos mascles, els dies 03, 05 i 06/04/22 un mascle, el 04/04/22 una femella i un mascle, el 09/04/22 dues femelles, els dies 22 i 30/04/22 una femella. (Àlex Lizano Mesa, Carlos Alvarez Cros, Josep Massó Arnau, Núria Formatger Masferrer, Xavier Tomás)
Els dies 02 i 03/04/22, un mascle a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet, Xon Vilahur Godoy)
El 03/04/22, un mascle prop del Tennis d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 09, 11 i 27/04/22, un mascle prop del mas Candell. (Carlos Alvarez Cros)
El 14/04/22, un mascle al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 14/04/22, un mascle a Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)

La cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus) a Panedes. Foto: Jordi Soler Ramionet.

(142). Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
L’01/04/22, almenys un individu a Panedes, Llagostera; primera citació prenupcial. (Ramon Homs Marquès, Àlex Lizano Mesa)
El 06/04/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros).
El 06/04/22, un individu a Panedes, Llagostera; l’11/04/22 sis, el 12/04/22 dotze, el 16/04/22 quatre. (Jordi Soler Ramionet)
El 14/04/22, un individu prop del mas Candell; els dies 19, 22, 24, 25 i 27/04/22 dos; el 23/04/22 quatre, el 29/04/22 un. (Carlos Alvarez Cros)
El 22/04/22, dos individus prop del Tennis d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

El bitxac rogenc (Saxicola rubetra). Foto: Àlex Lizano Mesa.

(144). Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
Els dies 02, 03, 06 i 08/04/22, un individu a Panedes, Llagostera; el 12/04/22 dos. (Jordi Soler Ramionet, Xon Vilahur Godoy, Joan Cortés Olea)
L’11/04/22, tres individus prop del mas Candell; els dies 19, 22, 23, 25 i 28/04/22 almenys un. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros, Jordi Soler Ramionet)
El 26/04/22, sis individus prop del Tennis d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

El còlit gris (Oenanthe oenanthe) a Panedes. Foto: Jordi Soler Ramionet.

(156). Boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus)
Els 18/04/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 30/04/22, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(157). Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
El 20/04/22, un individu canta a la desembocadura del Ridaura; primera citació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(158). Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
Els dies 12, 15, 16, 18 i 23/04/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Marcel Gallardo Arévalo, Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Lluís-Xavier Toldrà Bastida)
Els dies 24 i 25/04/22, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(160). Bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta)
El 23/04/22, un individu prop del mas Candell; primera citació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(166). Tallareta vulgar (Sylvia communis)
El 06/04/22, un individu a Panedes, Llagostera; primera citació prenupcial. (Jordi Soler Ramionet)
Els dies 10, 19 i 24/04/22, un mascle prop del mas Candell. (Carlos Alvarez Cros)

La tallareta vulgar (Sylvia communis). Foto: Jordi Soler Ramionet.

(169). Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli)
El 09/04/22, un individu a l’abocador de Solius i un altre a Panedes; primeres citacions prenupcials. (Carlos Alvarez Cros, Jordi Soler Ramionet)

(172). Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
El 07/04/22, un individu a Platja d’Aro; primera citació de l’any. (Jordi Soler Ramionet)
L’11/04/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 15 i 18/04/22, un individu a l’abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 16/04/22, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 22/04/22, un individu a Santa Cristina d’Aro. (Jordi Soler Ramionet)

(175). Papamosques gris (Muscicapa striata)
Els dies 26 i 27/04/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros)

El papamosques gris (Muscicapa striata).
El 28/04/22, un individu de la subespècie balear (Muscicapa striata balearica), al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

El papamosques gris balear (Muscicapa striata balearica), el 28/04/22.

(176). Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
El 02/04/22 un mascle al comal de la Coma de Castell d’Aro i un altre a la bassa del Dofí; primeres citacions de l’any. (Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)
Els dies 14, 16, 17, 18 i 22/04/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, els dies 20, 23 i 25/04/22 una femella. (Marcel Gallardo Arévalo, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 15/04/21, un individu a S’Agaró. (Carles Martorell Gendra)
El 16/04/22, dos individus a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet, Ignacio López González)
El 17/04/22, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)
Els dies 19 i 23/04/22, una femella a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)
El 22/04/22, una femella prop del Tennis d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

Un dels mastegatatxes (Ficedula hypoleuca), a la bassa del Dofí. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(184). Oriol (Oriolus oriolus)
El 09/04/22, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació prenupcial. (Núria Formatger Masferrer)

L’oriol (Oriolus oriolus). Foto: Núria Formatger Masferrer.

(188). Capsigrany (Lanius senator)
El 08/04/22, un individu prop del mas Candell de Platja d’Aro i un altre a Panedes, Llagostera; primeres citacions de l’any. (Manel Alvarez Cros, Joan Cortés Olea)
Els dies 11 i 15/04/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
El 13/04/22, un individu a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)
El 18/04/22, un individu a Canyet, a Santa Cristina d’Aro. (Jesus Ruiz García)
Del 22 al 25/04/22 i el 30/04/22, un individu prop del mas Candell de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Jordi Soler Ramionet, Núria Formatger Masferrer)
El 26/04/22, un individu prop del Tennis d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

El capsigrany (Lanius senator), el 08/04/22. Foto: Manel Alvarez Cros.
El 28/04/22, una femella de la subespècie balear (Lanius senator badius), prop del mas Candell de Platja d’Aro; el 30/04/22 una altra. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)

El capsigrany balear (Lanius senator badius), el 28/04/22.

El capsigrany balear (Lanius senator badius), el 30/04/22. Foto: Núria Formatger Masferrer.
El 30/04/22, un individu de la subespècie balear (Lanius senator badius), a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

El capsigrany balear (Lanius senator badius), el 30/04/22.

(196′). Pardal roquer (Petronia petronia)
El 02/04/22, una vintena d’individus a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)
El 15/04/22. no menys de quatre individus a la colònia de cria entre Mobles Mulà i can Pata. (Carlos Alvarez Cros)

Un dels pardals roquers (Petronia petronia), el 15/04/22.

(191). Gralla (Coloeus monedula)
El 14/04/22, un individu a Castell d’Aro. (Josep Ma Bas Lay)

(202). Lluer (Carduelis spinus)
El 02/04/22 dos mascles a la desembocadura del Ridaura; els dies 03, 04, 05 i 09/04/22 diversos individus. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
DEl 04 al 06/04/22, diversos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, on sembla que hi ha un dormidor; el 10/04/22 un mascle. (Carlos Alvarez Cros)
El 09/04/22, una femella i dos mascles al costat de l’EDAR de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

Un dels lluers (Carduelis spinus), el 03/04/22.

(209). Hortolà (Emberiza hortulana)
El 24/04/22, un individu prop del mas Candell de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

L’hortolà (Emberiza hortulana).

(10). Canari (Serinus canaria var. domestica)
El 28/04/22, un individu de coloració groga a la desembocadura del Ridaura; potser el mateix observat el 30/10/21 al mateix indret. (Carlos Alvarez Cros)

El canari (Serinus canaria var. domestica).


Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: MARÇ/2022

(10). Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
13/03/22, un estol de no menys de cent individus, migrant costa amunt, sobre la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
El 18/03/22, tres individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació de l’any. (Josep Massó Arnau)
El 19/03/22, disset individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 27 i 28/03/22 quatre, el 29/03/22 tres, el 30/03/22 un. (Carlos Alvarez Cros, Josep Ma Bas Lay, Cristian Grijalba, Núria Formatger Masferrer, Josep Massó Arnau, Rosa Matesanz Torrent)

Els martinets de nit (Nycticorax nycticorax), el 18/03/22. Foto: Josep Massó Arnau.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 01, 04, 05, 12, 13, 17, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 28 i 29/03/22, un individu a la desembocadura del Ridaura; el 30/03/22 cinc. (Carlos Alvarez Cros, Xavier Idígora Planas, Pili Royo Regueiro, Rosa Matesanz Torrent, Josep Massó Arnau)
Els dies 01, 05, 14, 19, 22, 26, 28 i 30/03/22, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 06 i 20/03/22 tres, els dies 11, 12, 15 i 23/03/22 un, el 13/03/22 cinc, el 18/03/22 quinze, el 19/03/22 set, el 21/03/22 quatre, el 27/03/22 nou, el 29/03/22 dotze. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Josep Ma Bas Lay, Xavier Tomás, Josep Massó Arnau)
El 13/03/22, dos individus al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR de Castell d’Aro; els dies 14 i 15/03/22 un. (Carlos Alvarez Cros, Josep Massó Arnau, Rosa Matesanz Torrent)
El 22/03/22, un individu a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)

Un dels martinets blanc (Egretta garzetta), l’01/03/22.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, amb un màxim de divuit individus els dies 18 i 20/03/22. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Josep Ma Bas Lay, Xavier Tomás, Josep Massó Arnau)
Els dies 08 i 19/03/22, un individu prop de can Perera, a Panedes, Llagostera; el 09/03/22 dos. (Jordi Soler Ramionet)
El dia 30/03/22, dos individus a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)

El bernat pescaire (Ardea cinerea), l’01/03/22, al Ridaura.

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
El 25/03/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació de l’any. (Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)
Els dies 27 i 28/03/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro i el 27/03/22 quatre sobrevolant-lo. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)

L’agró roig (Ardea purpurea), el 27/03/22

(21). Cigne mut (Cygnus olor)
El 18/03/22, s’allibera una segona femella jove al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. Aquest ocell procedeix del Centre de Recuperació de Fauna del Parc dels Aiguamolls de l’Empordà. (Jaume Ramot García)

El cigne mut (Cygnus olor). Fotograma extret d’un vídeo.

(26). Xarxet (Anas crecca)
El 22/03/22, continua la presència a la bassa del Dofí, amb un màxim de sis femelles i tres mascles els dies 02 i 08/03/22. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Josep Massó Arnau, Núria Formatger Masferrer)

Dos dels xarxets (Anas crecca), a la bassa del Dofí, l’01/03/22.

(29). Xarrasclet (Anas querquedula)
El 12/03/22, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; segurament el mateix, s’observa més tard i del 13 al 21/03/22 a la bassa del Dofí. Primera citació de l’any. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Josep Massó Arnau, Rosa Matesanz Torrent)
El 15/03/22, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

El xarrasclet (Anas querquedula), el 13/03/22.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
El 26/03/22, continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, amb un màxim de dues femelles i dos mascles del 04 al 25/03/22; del 12 al 23/03/22 dos mascles més. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Josep Ma Bas Lay, Xavier Tomás)
El 12/03/22, una parella a la bassa del Dofí, molt probablement una de les obsevades prèviament al Parc dels Estanys. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 13, 14, 19 i 26/03/21, un mascle a la desembocadura del Ridaura; el 18/03/22, una femella i dos mascles, el 25/03/22 dos macles, els dies 29 i 30/03/22 dues femelles i quatre mascles. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Josep Massó Arnau)

Dos dels ànecs cullerots (Anas clypeata), l’01/03/22.

(34′). Esparver d’espatlles negres (Elanus caeruleus)
El 31/03/22, dos individus a Panedes, Llagostera; quarta citació d’aquesta espècie a la vall. (Joan Cortés Olea, Jordi Soler Ramionet)

Els esparvers d’espatlles negres (Elanus caeruleus). Foto1: Joan Cortés Olea. Foto2: Jordi Soler Ramionet.

(35). Milà negre (Milvus migrans)
El 05/03/21, un mínim de cinc individus a l’abocador de Solius; primera citació de l’any. (Carlos Alvarez Cros)

Dos dels milans negres (Milvus migrans).

(37). Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
El 22/03/22 un individu sobre la Ruta de les Fonts de Castell d’Ato; primera citació de l’any. (Rosa Matesanz Torrent)

(38). Arpella vulgar (Circus aeruginosus)
Els dies 07, 19, 26 i 27/03/22, una femella al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 20/03/22 dues, el 23/03/22 un mascle. (Carlos Alvarez Cros, Josep Ma Bas Lay, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)
El 08/03/22, un mascle prop de can Perera, a Panedes, Llagostera; el 20/03/22, un mascle i una femella, els dies 24 i 25/03/22 una femella. (Jordi Soler Ramionet)
El dia 30/03/22, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)

L’arpella vulgar (Circus aeruginosus), el 07/03/22.

(41). Esparver (Accipiter nisus)
Els dies 07 i 15/03/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 08 i 12/03/22, un individu a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)
El 18/03/22, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)

(44”). Xoriguer petit (Falco naumanni)
El 19/03/22, dos individus a Panedes, Llagostera; cinquena citació d’aquesta espècie a la vall. (Jordi Soler Ramionet)

Un dels xoriguers petits (Falco naumanni). Foto: Jordi Soler Ramionet.

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 05/03/22, dos individus prop del Tennis d’Aro. (Jaume Ramot García)

(53). Polla pintada (Porzana porzana)
El 24/03/22, un individu a la desembocadura del Ridaura; primera citació de l’any. (Rosa Matesanz Torrent)

La polla pintada (Porzana porzana). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
El 18/03/22, vuit individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació de l’any. (Josep Massó Arnau)
El 21/03/22, dinou individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 22/03/22 un. (Carlos Alvarez Cros, Josep Massó Arnau, Judith Xiberta Armengol)
Els dies 29 i 30/03/21, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Josep Massó Arnau, Rosa Matesanz Torrent)

Alguns dels cames-llargues (Himantopus himantopus), el 18/03/22. Foto: Josep Massó Arnau.

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
L’11/03/21, un individu a la desembocadura del Ridaura; primera citació de l’any. (Carlos Alvarez Cros)
El 14/03/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 14 i 15/03/21, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 21 i 22/03/22, un individu prop de Llagostera Residencial. (Jordi Soler Ramionet)

El corriol petit (Charadrius dubius)­, l’11/03/22.

(65). Fredeluga (Vanellus vanellus)
Els dies 13 i 30/03/22, un individu a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

La fredeluga (Vanellus vanellus), el 13/03/22. Foto: Jordi Soler Ramionet.

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 01, 02, 03, 06, 07, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19 i 20/03/22, un individu a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Josep Massó Arnau, Núria Formatger Masferrer)
Els dies 04, 06, 11, 12, 20 i 21/03/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 05 i 08/03/22 tres, els dies 13, 14 i 15/03/22 dos. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)

El becadell comú (Gallinago gallinago), l’01/03/22.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 08/03/22, del 17 al 29/03/22, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro; el 27/03/22 dos. (Jaume Fabró Marcet, Josep Massó Arnau, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
Els dies 25 i 26/03/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)

La xivita (Tringa ochropus). Foto: Jaume Fabró Marcet.

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Els dies 11 i 18/03/22, un individu adult a la desembocadura del Ridaura; el 14/03/22 dos adults i un segon any, el 20/03/22 setze. (Carlos Alvarez Cros)

La gavina capnegra (Larus melanocephalus)­, l’11/03/22.

(85′). Gavina corsa (Larus audouinii)
El 13/03/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

La gavina corsa (Larus audouinii).

(102). Xot (Otus scops)
El 04/03/22, dos individus a Santa Cristina d’Aro. (Esther Callol Pérez)

(108). Falciot negre (Apus apus)
El 13/03/22, tres individus a Sant Feliu de Guíxols; primera citació prenupcial. (Rosa Matesanz Torrent)

(110). Ballester (Apus melba)
El 19/03/22 uns quaranta individus entre Castell d’Aro i el Masnou; primera citació de l’any. (Jaume Ramot García)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Els dies 01, 10, 13 i 15/03/22, un individu a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros, Josep Massó Arnau, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 05, 06, 22, 25, 26 i 27/03/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
Els dies 21 i 22, un individu prop de Llagostera Residencial. (Jordi Soler Ramionet)

El blauet (Alcedo atthis), l’01/03/22.

(117′). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
Els dies 01 i 05/03/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
Els dies 05, 20, 21 i 27/03/22, un mascle tamborinant a la desembocadura del Ridaura; els dies 07 i 14/03/22, mascle i femella. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)

El picot garser petit (Dendrocopos minor), el 05/03/22, a la desembocadura del Ridaura.

(125). Oreneta cua-rogenca (Cecropis daurica)
El 14/03/22, almenys tres individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació prenupcial. (Rosa Matesanz Torrent)

(126). Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)
El 05/03/22, diversos individus a la desembocadura del Ridaura i al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació de l’any. (Xavier Idígora Planas)

(132). Cuereta groga (Motacilla flava)
El 24/03/22, un individu a Panedes, Llagostera; primera citació de l’any. (Jordi Soler Ramionet)

(141). Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
El 22/03/22, sengles mascles a la desembocadura del Ridaura i al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació de l’any. (Núria Formatger Masferrer)
Els dies 26, 27 i 28/03/22, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros)
El 30/03/22, una femella a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

Una de les cotxes cua-roges (Phoenicurus phoenicurus), el 22/03/22. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(144). Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
El 22/03/22, dos individu a Panedes, Llagostera; primera citació de l’any. (Jordi Soler Ramionet)
El 24/03/22, dos individu a Panedes, Llagostera; el 25/03/22 tres. (Jordi Soler Ramionet)

Un dels còlits grisos (Oenanthe oenanthe). Foto: Jordi Soler Ramionet.

(163). Tallarol de garriga (Sylvia cantillans)
El 25/03/22 no menys de tres individus al comal de la Coma de Castell d’Aro; primera citació de l’any. (Carlos Alvarez Cros).

(196′). Pardal roquer (Petronia petronia)
El 12/03/22, un individu a Panedes, Llagostera; el 21/03/22 no menys de dos, els dies 22 i 24/03/22 uns quinze, el 25/03/22 un vol de més de trenta, els dies 26 i 27/03/22 una cinquantena. (Jordi Soler Ramionet, Carlos Alvarez Cros)

Alguns dels pardals roquers (Petronia petronia), el 22/03/22. Foto: Jordi Soler Ramionet.

(198). Pinsà mec (Fringilla montifringilla)
El 12/03/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

El pinsà mec (Fringilla montifringilla).

(202). Lluer (Carduelis spinus)
El 08/03/22, vuit individus a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)
Els dies 22 i 25/03/22 no menys d’una femella i un mascle al comal de la Coma de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros).


Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: FEBRER/2022

(11). Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis)
El 09/02/22, a les defenses del port de Sant Feliu de Guíxols, s’observa un individu anellat (K46) com a poll, a Palamós, el 31/03/19. (Carlos Alvarez Cros).

El corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis) marcat.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 01, 06, 08, 09, 15, 17, 22, 23, 25 i 27/02/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 10, 11 i 21/02/22 dos, els dies 12, 13 i 19/02/22 tres. (Pol Vaqué, Ivan García Martinez, Carlos Alvarez Cros, Xavier Tomás, Jordi Soler Ramionet, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Israel Estopà, Núria Formatger Masferrer, Marcel Gallardo Arévalo)
Els dies 09, 12, 14, 22 i 26/02/22, un individu a la desembocadura del Ridaura; el 15/02/22 tres. (Carlos Alvarez Cros)
El 20/02/22, dos individus a punta Prima, a Platja d’Aro. (Eudald Pujol Buxó)

El martinet blanc (Egretta garzetta), el 09/02/22.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, amb un màxim de cinc individus el 13/02/22. (Pol Vaqué, Josep Massó Arnau, Carlos Alvarez Cros, Xavier Tomás, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jordi Soler Ramionet, Marcel Gallardo Arévalo)
El 03/02/22, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR de Castell d’Aro, (Carlos Alvarez Cros)
El 23/03/22, un individu al costat dels mas Pla de Solius. (Rosa Sales Forn)

El bernat pescaire (Ardea cinerea), el 03/02/22, al Ridaura.

(26). Xarxet (Anas crecca)
El 27/02/22, continua la presència a la bassa del Dofí, amb un màxim de sis femelles i tres mascles els dies 15, 16, 18, 19, 20, 22, 27 i 28/02/22. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Josep Massó Arnau, Núria Formatger Masferrer)
Del 05 al 14/02/22, una parella al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)

Dos dels xarxets (Anas crecca), a la bassa del Dofí, el 03/02/22.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
El 28/02/22, continua la presència de dues femelles i un mascle al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Pol Vaqué, Carlos Alvarez Cros, Ivan García Martinez, Manel Alvarez Cros, Xavier Tomás, Jordi Soler Ramionet, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Israel Estopà, Josep Massó Arnau)
Del 20 al 22/02/22 i el 28/02/22, un mascle de segon any a la desembocadura del Ridaura; del 23 al 27/02/22, és al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

Dos dels ànecs cullerots (Anas clypeata), el 03/02/22.

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 08/02/22, un individu captura un pinsà comú a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)
El 26/02/22, dos individus al golf Costa Brava de Santa Cristina d’Aro. (Jordi Soler Ramionet)

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 01, 03, 06, 08, 11, 14, 16, 19, 24, 26 i 28/02/22, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 12 i 20/02/22 tres, els dies 13, 15, 18, 21, 22 i 27/02/22 un. (Pol Vaqué, Carlos Alvarez Cros, Ivan García Martinez, Xavier Tomás, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Josep Massó Arnau, Marcel Gallardo Arévalo)
Els dies 05, 10, 14, 15, 16, 21, 22, 25, 27 i 28/02/22, un individu a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Josep Massó Arnau, Núria Formatger Masferrer)
El 07/02/22, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

Dos becadells comuns (Gallinago gallinago), el 03/02/22.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 26/02/22, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

La xivita (Tringa ochropus).

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
Els dies 02, 05, 18 i 22/02/22, un individu a l’EDAR de Castell d’Aro. (Josep Massó Arnau, Carlos Alvarez Cros)

La xivitona (Actitis hypoleucos). Foto: Josep Massó Arnau.

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 20/02/22, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

La gavina capnegra (Larus melanocephalus).

(86”’?). Gavià caspi? (Larus cachinnans)?
El 12/02/22, no menys de dos individus de segon any i un de tercer, a l’abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

Un dels gavians caspis (Larus cachinnans) de segon any.

Un altre dels gavians caspis (Larus cachinnans) de segon any.

El gavià caspi (Larus cachinnans) de tercer any.

(94). Fraret (Fratercula arctica)
El 16/02/22, tres individus front Sant Feliu de Guíxols. (Ricard Gutiérrez Benítez, Agents Rurals del Baix Empordà)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
El 28/02/22, continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 08, 09, 14, 15 i 16/02/22, almenys dos individus. (Carlos Alvarez Cros, Josep Massó Arnau, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Israel Estopà, Jordi Soler Ramionet)
El 25/02/22, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/02/22, un individu a la bassa del Dofí. (Núria Formatger Masferrer)

Un dels blauets (Alcedo atthis), el 08/02/22.

(117′). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
Els dies 07 i 08/02/22 un individu a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Fabró Marcet)
Els dies 08, 12 i 16/02/22, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Josep Massó Arnau, Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros)
El 09/02/22 un individu a la riera de la Coma, a l’alçada de la carretera del Remei. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
L’11/02/22, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

El picot garser petit (Dendrocopos minor), el 08/02/22. Foto: Jaume Fabró Marcet.

(124). Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
El 12/02/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació prenupcial. (Manel Alvarez Cros)

(196′). Pardal roquer (Petronia petronia)
El 12/02/22, tres individus a Panedes, Llagostera; el 14/02/22 un. (Jordi Soler Ramionet, Carlos Alvarez Cros).

Un dels pardals roquers (Petronia petronia). Foto: Jordi Soler Ramionet.

(198). Pinsà mec (Fringilla montifringilla)
El 14/02/22, un individu prop del Molí d’en Tarré, a Santa Cristina d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(202). Lluer (Carduelis spinus)
El 02/02/22, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 09/02/22 un mascle, el 12/02/22 una femella. (Rosa Matesanz Torrent, Lourdes Torres Montoliu, Manel Alvarez Cros)
El 07/02/22, dos individus a la desembocadura del Ridaura; l’11/02/22 una femella. (Carlos Alvarez Cros)

Un dels lluers (Carduelis spinus). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(208). Sit negre (Emberiza cia)
El 23/02/22, un mascle al molí d’en Bussot, a Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

El sit negre (Emberiza cia), el 08/02/22.

(0”’). Oca egípcia (Alopochen aegyptiaca)
El 08/02/22, un individu d’aspecte descolorit (esquizocroic) en vol sobre el Parc dels Estanys de Platja d’Aro. Probablememnt es tracti del mateix individu observat el 25/12/20 sobre Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros, Josep Massó Arnau)

L’oca egípcia (Alopochen aegyptiaca) esquizocroica. 2a foto: Josep Massó Arnau.

(1). Ànec mut (Cairina moschata var.domestica)
El 19/02/22, continua l’individu al golf Costa Brava, a Santa Cristina d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(4). Cotorra de Kramer (Psittacula krameri)
El 14/02/22, un individu a la bassa del Dofí. (Lourdes Torres Montoliu)

La cotorra de Kramer (Psittacula krameri). Foto: Lourdes Torres Montoliu.

Llúdriga (Lutra lutra)
El 03/02/22, un individu al tram alt de la conca del Ridaura. (Jordi Soler Ramionet)

La llúdriga (Lutra lutra). Fotograma d’un vídeo de Jordi Soler Ramionet.

(Philinopsis depicta)
El 19/02/22 observat a la platja de Sant Feliu de Guíxols; nova espècie d’opistobranqui a les aigües de la vall del Ridaura. (Xavier Salvador Costa)

Philinopsis depicta. Foto: Xavier Salvador Costa.


Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: GENER/2022

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 01, 04, 21 i 22/01/22, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 05 i 14/01/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 13/01/22 quatre, el 21/01/22 dos. (Carlos Alvarez Cros, Xavier Tomàs Gimeno)
El 26/01/22, un individu al cami de ronda de S’Agaró. (Rosa Matesanz Torrent)

El martinet blanc (Egretta garzetta), l’01/01/22.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, amb un màxim de tres individus el 09/01/22. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Marcel Gallardo Arévalo, Mireia Velasco Serrano, Mònica López García, Xavier Tomàs Gimeno)
El 22/01/22, al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, encara l’individu marcat (WC4) a la Comunitat Valenciana. (Carlos Alvarez Cros, Mireia Velasco Serrano)
Els dies 02, 03 i 17/01/22, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
El 15/01/22, un individu a Panedes. (Jordi Soler Ramionet)

El bernat pescaire (Ardea cinerea) marcat, l’01/01/22.

(21). Cigne mut (Cygnus olor)
El 09/01/22, s’allibera un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. Aquest ocell procedeix del Centre de Recuperació de Fauna del Parc dels Aiguamolls de l’Empordà, on es portà després de ser trobat a una platja baix-empordanesa (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)

El cigne mut (Cygnus olor). Fotograma extret d’un vídeo de la Rosa Matesanz Torrent.

(19”). Ànec mandarí (Aix galericulata)
L’11/01/22, continua el mascle al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 05 i 23/01/22, és a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Marcel Gallardo Arévalo, Mireia Velasco Serrano, Jaume Ramot García)

L’ànec mandarí (Aix galericulata), l’01/01/22.

(25). Ànec griset (Anas strepera)
L’01/01/22, continua la parella al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)

(26). Xarxet (Anas crecca)
El 30/01/22, continua la presència a la bassa del Dofí, amb un màxim de set femelles i dos mascles el 08/01/22 i sis femelles i tres mascles els dies 11, 12, 15, 17 i 22/01/22. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Mireia Velasco Serrano, Jaume Ramot García, Xavier Tomàs Gimeno)
L’01/01/22, tres femelles i un mascle al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 03, 28 i 29/01/22 una parella, el 07/01/22 un mascle, el 16/01/22 una femella, el 23/01/22 tres femelles i dos mascles, el 30/01/22 dues femelles i un mascle. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)

Dos dels xarxets (Anas crecca), a la bassa del Dofí, l’01/01/22.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
El 03/01/22, continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro de tres femelles i un mascle; els dies del 04 al 30/01/22 dues femelles i un mascle. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Marcel Gallardo Arévalo, Mireia Velasco Serrano, Jaume Ramot García, Xavier Tomàs Gimeno)

Dos dels ànecs cullerots (Anas clypeata), l’01/01/22.

(40′). Astor (Accipiter gentilis)
El 23/01/22, un individu jove a l’abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 05/01/22, un individu rere l’EDAR de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
L’11/01/22, es troba un individu mort al pati de l’institut de Castell d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Joan Pla)
El 13/01/22, un individu prop de l’institut de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 16/01/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 16/01/22, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)

L’esparver (Accipiter nisus) mort, l’11/01/22. Foto: Joan Pla.

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
L’01/01/22, un individu a un penya-segat litoral de Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)

El falcó pelegrí (Falco peregrinus). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(61). Torlit (Burhinus oedicnemus)
El 16/01/22, tres individus prop del Tennis d’Aro. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent).

Els torlits (Burhinus oedicnemus). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 01, 04 i 05/01/22, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 02, 03 i 08/01/22 quatre, els dies 09, 17, 23, 29 i 30/01/22 un, els dies 11 i 16/01/22 tres. (Carlos Alvarez Cros, Marcel Gallardo Arévalo, Mireia Velasco Serrano, Jaume Ramot García, Núria Formatger Masferrer)
Els dies 14, 15 i 23/01/22 un individu a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros, Lourdes Torres Montoliu, Núria Formatger Masferrer)

Un dels becadells comuns (Gallinago gallinago), l’01/01/22.

(111). Blauet (Alcedo atthis)
El 28/01/22, continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Marcel Gallardo Arévalo, Mireia Velasco Serrano)
Els fies 16 i 30/01/22, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)

(114). Puput (Upupa epops)
Els dies 01, 02, 11, 16 i 30/01/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer, Marcel Gallardo Arévalo, Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)
El 15/01/22, un individu a Panedes. (Jordi Soler Ramionet)
Els dies 16 i 23/01/22, un individu prop del Tennis d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 19/01/22, un individu al càmping Sant Josep de Santa Cristina d’Aro. (Rosa Sales Forn)

La puput (Upupa epops), el 19/01/22. Foto: Rosa Sales Forn.

(117′). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 02/01/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Marcel Gallardo Arévalo)
Els dies 04 i 18/01/22 un mascle a la bassa del Dofí. (Jaume Fabró Marcet, Lourdes Torres Montoliu)
El 22/01/22, un individu a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

El picot garser petit (Dendrocopos minor), el 04/01/22. Foto: Jaume Fabró Marcet.

(135′). Cercavores (Prunella collaris)
El 16/01/22, dos individus prop de Pedralta; quarta citació d’aquesta espècie a la vall del Ridaura. (Mònica López García)

Un dels cercavores (Prunella collaris). Foto: Mònica López García.

(196′). Pardal roquer (Petronia petronia)
El 16/01/22, dos individus prop del Tennis d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent).

Un dels pardals roquers (Petronia petronia). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(202). Lluer (Carduelis spinus)
L’01/01/22, almenys dos mascles a la desembocadura del Ridaura; els dies 02 i 14/01/22, almenys una femella. (Carlos Alvarez Cros)

El lluer (Carduelis spinus), el 14/01/22.

(205). Durbec (Coccothraustes coccothraustes)
El 22/01/22, un individu a Romanyà de la Selva, a Santa Cristina d’Aro. (Francina Turon)

(1). Ànec mut (Cairina moschata var.domestica)
Almenys del 08 al 28/01/22, un individu al golf Costa Brava, a Santa Cristina d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Mireia Velasco Serrano)

L’ànec mut (Cairina moschata var.domestica).

(4). Cotorra de Kramer (Psittacula krameri)
El 05/01/22, un individu a Castell d’Aro. (Jaume Ramot García)

Cabirol (Capreolus capreolus)
L’01/01/22, un individu a Penya Seca, a Sant Feliu de Guíxols. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
El 05/01/22, dos individus a Solius. (Rosa Sales Forn)
El 13/01/22, quatre individus a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

Visó americà (Neovison vison).
Els dies 09 i 18/01/22, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, depredant carpes. (Carlos Alvarez Cros, Alejandro Prat Varela)

El visó americà (Neovison vison), el 09/01/22.

Talpó roig (Myodes glareolus)
El 28/01/22, un individu a la riera de Verderes, a Llagostera; segona citació d’aquesta espècie a la vall. (Jordi Soler Ramionet)

El talpó roig (Myodes glareolus). Fotograma d’un vídeo de Jordi Soler Ramionet.