Alaestès petit (Lestes virens)

Els odonats de la vall del Ridaura

Mapa de distribució de punts de detecció

ETIMOLOGIA.
Lestes: en grec, significa lladre, pirata.
Virens: en llatí significa que verdeja, “verdescent”


Mascle. Bassa de can Torras, a Panedes, Llagostera, 27/09/19.


Mascle. Bassa de can Torras, a Panedes, Llagostera, 25/08/20.