Libèl·lula quadrimaculada (Libellula quadrimaculata)

Els odonats de la vall del Ridaura

Mapa de distribució de punts de detecció

ETIMOLOGIA.
Libellula: diminutiu del llatí libella, que derivaria de libra, per l’equilibri i balanceig que mantè en posar-se. Una altra explicació diu que significaria llibret, per la disposició dels fulls, similar al de les ales de les libèl·lules.
Quadrimaculata: vocable compost pels termes llatins quadri i maculatus, amb significat de quatre vegades i tacat, respectivament. Es refereix a les marques fosques en el node de cada ala que, juntament amb els pterostigmes, formen vuit punts.


Mascle. Bassa de Sant Llorenç, Llagostera, 26/05/20.


Mascle. Bassa de Sant Llorenç, Llagostera, 26/05/20.