Granota pintada (Discoglossus pictus)

Els amfibis de la vall del Ridaura


Prop de can Pata, Santa Cristina d’Aro, 12/05/17.