Granota verda (Pelophylax perezi)

Els amfibis de la vall del Ridaura


Bassa de can Llaurador, Santa Cristina d’Aro, 10/06/17.