Gripau d’esperons (Pelobates cultripes)

Els amfibis de la vall del Ridaura


Prop de can Llaurador, a Santa Cristina d’Aro, 14/04/18. Foto: Eudald Pujol Buxó.