Tritó palmat (Lissotriton helveticus)

Els amfibis de la vall del Ridaura


Bassa de les Reinetes, Platja d’Aro, 18/02/18. Foto: Jaume Ramot García.