Tritó verd (Triturus marmoratus)

Els amfibis de la vall del Ridaura


Bassa de les Reinetes, Platja d’Aro, 10/03/17. Foto: Eudald Pujol Buxó.