Els mamífers de la vall del Ridaura

http://ocellsvallridaura.cat/Mamífers/RECULL DE MAMÍFERS DE LA VALL DEL RIDAURA.pdf