Damisel·la blava (Calopteryx virgo)

Els odonats de la vall del Ridaura

Mapa de distribució de punts de detecció

ETIMOLOGIA.
Calopteryx: vocable compost pels termes grecs kallis, bell, hermós i pteryx, ala.
Virgo: en llatí, significa nena, donzella i al·ludeix a la bellesa juvenil femenina.


Tram alt del Ridaura, Llagostera, 02/07/19. Foto: Josep Barnés Freixas.