Damisel·la endolada (Calopteryx haemorrhoidalis)


Mapa de distribució de punts de detecció

ETIMOLOGIA.
Calopteryx: vocable compost pels termes grecs kallis, bell, hermós i pteryx, ala.
Haemorrhoidalis: significa flux sanguini, en referència al color vermell de la part inferior dels tres últims segments se l’abdomen dels mascles d’aquesta espècie.


Mascle. Tram alt del Ridaura, 22/06/18.


Femella. Tram mig-alt del Ridaura, 19/06/17.