Donzell de ferradura (Coenagrion puella)

Els odonats de la vall del Ridaura

Mapa de distribució de punts de detecció

ETIMOLOGIA.
Coenagrion: vocable compost pels termes grecs koinos, comú, i agrion, bèstia salvatge.
Puella: en llatí, nena, joveneta.


Bassa (2) de can Llaurador, Santa Cristina d’Aro, 24/06/18.


Bassa (2) de can Llaurador, Santa Cristina d’Aro, 24/06/18.


Ridaura a l’alçada de la costa de l’Alou, Santa Cristina d’Aro, 18/06/17.


Bassa (2) de can Llaurador, Santa Cristina d’Aro, 07/07/18.