Esparver de l’aigua (Oxygastra curtisii)

Els odonats de la vall del Ridaura

Mapa de distribució de punts de detecció

ETIMOLOGIA.
Oxygastra: vocable compost pels termes grecs oxys, estret, fi, agut, i gaster, estómac, ventre.
Curtisii: en honor a l’entomòleg anglès J. H. Curtis (1791-1862).


Mascle. Tram alt del Ridaura, 22/06/18.


Mascle. Tram alt del Ridaura, 03/07/18.