Espiadimonis blau (Aeshna affinis)

Els odonats de la vall del Ridaura

Mapa de distribució de punts de detecció

ETIMOLOGIA.
Aeshna: vocable d’origen incert, creat per Fabricius. Possiblement, com errada, del grec aischros, lleig.
Affinis: del llatí semblant, proper, a causa de la seva semblança amb Aeshna mixta.


Castell – Platja d’Aro [505/631], 17/06/15. Foto: Xavier Higueruelo Codina (Ornitho.cat)


Bassa (2) de can Llaurador, Sanra Cristina d’Aro, 19/07/18.


Ridaura, a l’alçada de can Pata, 05/07/18.


Ridaura, aigües amunt de can Pata, 10/08/18.


Bassa de les Reinetes, Platja d’Aro, 11/07/18.