Ferrer cama-roig (Ceriagrion tenellum)

Els odonats de la vall del Ridaura

Mapa de distribució de punts de detecció

ETIMOLOGIA.
Ceriagrion: vocable compost pels termes grecs keras, banya, antena, i agrion, bèstia salvatge.
Tenellum: diminutiu del terme llatí tener, delicat.


Mascle. Bassa entre can Barella i can Perera, Panedes, Llagostera, 06/07/18.


Femella. Tram alt del Ridaura, 25/06/18.


Còpula. Tram alt del Ridaura, 04/08/18.