Ferrer camanegre (Pyrrhosoma nymphula)

Els odonats de la vall del Ridaura

Mapa de distribució de punts de detecció

ETIMOLOGIA.
Pyrrhosoma: vocable compost pels termes grecs pyrhos, vermell de foc, vermell encès, i soma, cos.
Nymphula: diminutiu llatinitzat el terme grec nymphe, nimfa, núvia.


Mascle. Tram alt del Ridaura, 22/06/18.


Mascle. Tram alt del Ridaura, 22/06/18.


Femella. Tram alt del Ridaura, 13/07/18.


Parella. Tram alt del Ridaura, 22/06/18.