Parot pruinós (Orthetrum brunneum)

Els odonats de la vall del Ridaura

Mapa de distribució de punts de detecció

ETIMOLOGIA.
Orthetrum: vocable compost pels termes grecs orthos, dret, recte, i etron, abdomen, baix ventre.
Brunneum: derivat del llatí brunneus, bru, en referència a la coloració dels individus immadurs, ja que, en un primer moment, es va pensar que els mascles madurs, de coloració blava, pertanyien a una altra espècie.


Mascle. Ridaura, a l’alçada de Santa Cristina d’Aro, 11/07/19.


Mascle. Tram alt del Ridaura, 20/07/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.


Mascle. Tram alt del Ridaura, 04/07/19.


Femella. Ridaura, al costat de l’EDAR, 29/06/21.