Patge de copa (Enallagma cyathigerum)

Els odonats de la vall del Ridaura

Mapa de distribució de punts de detecció

ETIMOLOGIA.
Enallagma: terme grec que significa (risc de) confusió; originalment concebut com un gènere per subsumir totes les espècies petites de color blau (potencialment confuses).
Cyathigerum: vocable compost pels termes grecs cyathus, copa, calze, i gero, portar; en referència al característic disseny del dibuix dorsal del segon segment abdominal.


Mascle. Resclosa de can Salvador, Santa Cristina d’Aro, 13/08/18.


Femella. Bassa de can Torras, Panedes, Llagostera, 17/06/19.


Mascle immadur. Bassa de can Torras, Panedes, Llagostera, 21/07/19.


Còpula. Resclosa de can Salvador, Santa Cristina d’Aro, 21/09/18.


Còpula. Bassa de can Torras, Panedes, Llagostera, 27/09/19.