Polaines lívid (Platycnemis latipes)

Els odonats de la vall del Ridaura

Mapa de distribució de punts de detecció

ETIMOLOGIA.
Platycnemis: vocable compost pels termes grecs platys, pla, i knemis, cama, tíbia.
Latipes: vocable compost pels termes llatins latus, ample, pla, i pes, peu.


Mascle. Tram alt del Ridaura, 13/07/18.


Mascle. Tram alt del Ridaura, 13/07/18.


Femella. Tram mig-alt del Ridaura, 14/08/17. .