Polaines ruborós (Platycnemis acutipennis)

Els odonats de la vall del Ridaura

Mapa de distribució de punts de detecció

ETIMOLOGIA.
Platycnemis: vocable compost pels termes grecs platys, pla, i knemis, cama, tíbia.
Acutipennis: vocable compost pels termes llatins acutus, agut, punxegut, i penna, ploma, en referència a les ales que, Sélys-Longchamps (1850), considerà que eren més estretes i punxegudes que les de P. pennipes.


Mascle. Tram alt del Ridaura, 22/06/18.


Mascle. Tram alt del Ridaura, 22/06/18.


Femella. Tram alt del Ridaura, 04/08/18.


Còpula. Tram alt del Ridaura, 13/07/18.