Tallanassos gros (Onychogomphus uncatus)

Els odonats de la vall del Ridaura

Mapa de distribució de punts de detecció

ETIMOLOGIA.
Onychogomphus: vocable compost pels termes grecs onyx, ungla, i gomphos, clau, rebladura.
Uncatus: en llatí significa ganxut per la forma dels apèndixs masculins.


Mascle. Tram alt del Ridaura, Llagostera, 22/06/18.


Mascle. Tram alt del Ridaura, Llagostera, 25/06/18.


Femella. Tram alt del Ridaura, Llagostera, 27/07/19.