Tallanassos petit (Onychogomphus forcipatus)

Els odonats de la vall del Ridaura

Mapa de distribució de punts de detecció

ETIMOLOGIA.
Onychogomphus: vocable compost pels termes grecs onyx, ungla, i gomphos, clau, rebladura.
Forcipatus: vocable que deriva del llatí fòrceps, tenalla i el sufix atus, que indica possessió. Per tant, es podria traduir com el que té tenalles, en al·lusió a la forma dels apèndixs abdominals del mascle.


Tram alt del Ridaura, Llagostera, 04/07/19.


Tram alt del Ridaura, Llagostera, 04/07/19.