Ullblau (Erythromma lindenii)

Els odonats de la vall del Ridaura

Mapa de distribució de punts de detecció

ETIMOLOGIA.
Erythromma: vocable compost pels termes grecs erythros, vermell, i omma, ulls.
Lindenii: nom en honor de l’entomòleg flamenc Pierre Leonard Vander Linden (1797-1831).


Bassa de Can Perera a Penedes, Llagostera, 27/05/18.


Bassa de Can Perera a Penedes, Llagostera, 27/05/18.


Femella. Bassa de can Perera a Penedes, Llagostera, 07/06/19.


Tàndem. Bassa entre can Barella i can Perera a Penedes, Llagostera, 06/07/18.


Tàndem. Bassa entre can Barella i can Perera a Penedes, Llagostera, 06/07/18.