Tortuga mediterrània (Testudo hermanni)


Can Rusques, Castell d’Aro, 21/11/92


Comparació amb T. graeca, a la dreta, amb la placa supracaudal sense dividir; Can Rusques, Castell d’Aro, 21/11/92