Blaveta de la trepadella (Polyommatus thersites)

ETIMOLOGIA.
Polyommatus és un vocable compost pels termes grecs polys, molts i ommatta, ulls.
Thersites . Dedicat a Tersites, personatge que, segons la Iliada, era el més lleig i covard de tots els grecs que prengueren part a la guerra de Troia.


Vall del Ridaura, 19/07/03


Tallades, Santa Cristina d’Aro, 09/07/16