Donzella violeta (Boloria dia)

ETIMOLOGIA.
Boloria deriva del grec bolos, terròs. També podria ser del llatí xarxa des pescar.
Dia és un terme que pot tenir diverses interpretacions. És un illot del mar de Candia, al Megalocastró. També és el sobrenom d’Ebe, serventa dels déus. Per fi, Dia fou una amant de Zeus, el qual va prendre la forma de cavall per tal de seduir-la.


Femella. Can Pata, Llagostera, 26/05/17


Femella. Can Pata, Llagostera, 26/05/17