Faune ziga-zaga (Hipparchia fidia)

ETIMOLOGIA.
Hipparchia significa cavall resplendent ja que deriva de hyppos, cavall i arges, brillant, resplendent.
Fidia, dedicat a Fídies (490-430 a. C.), escultor grec, considerat per alguns el millor de tots els temps. D’altra banda, Fides, era una divinitat romana que tutelava la bona fe dels tractes, especialment els verbals.


Can Duran del Gatellar, Santa Cristina d’Aro, 07/08/16


Sobre Castell d’Aro, 22/07/13. Foto: Rosa Matesanz Torrent.


Abocador de Solius, Santa Cristina d’Aro, 06/08/16