Marbrada comuna (Euchloe crameri)

ETIMOLOGIA.
Euchloe és un vocable grec que significa bon nom, fama, ja que esta compost dels termes eu, bo i cleo, famós
Crameri és el genitiu del llatinitzat Cramer, músic alemany del segle XVIII.


Abocador de Solius, Llagostera, 18/02/17.


Abocador de Solius, Llagostera, 25/02/17.