Moreneta septentrional (Aricia agestis)

>
ETIMOLOGIA.
Aricia fou una princesa atenenca amant d’Hipòlit. També era un bosc sagrat on hi havia el temple i la tomba de Diana, a Itàlia. Aricia, ciutat del Laci, propera a Roma
Agestis és un terme d’origen incert que podria ser una corrupció del terme llatí agrestis, relatiu al camp, rústic. Una explicació alternativa seria que derivés d’ageste, brisa, tornado, del germánic “west”.


Golf Costa Brava, Santa Cristina d’Aro, 21/07/16


Santa Cristina d’Aro, 03/07/16


Golf Costa Brava, Santa Cristina d’Aro, 21/07/16