Turquesa europea (Glaucopsyche alexis)

ETIMOLOGIA.
Glaucopsyche vocable compost dels termes grecs glaucos, clar, brillant, i psyche, esperit, ànima.
alexis dedicat a Alexis, poeta grec del 390 aC.


Mascle. Prop de can Perera, Panedes, Llagostera, 15/04/19. Foto: Rosa Matesanz Torrent.


Femella amb molt de blau. Costa de l’Alou, Llagostera, 26/04/19.


Prop de can Perera, Panedes, Llagostera, 15/04/19. Foto: Antoni Mariné.


Prop de can Perera, Panedes, Llagostera, 20/04/19.