Turquesa meridional (Glaucopsyche melanops)

ETIMOLOGIA.
Glaucopsyche vocable compost dels termes grecs glaucos, clar, brillant, i psyche, esperit, ànima.
melanops deriva del grec melano, negre i ops, aspecte.


Mascle. Prop de can Perera, Panedes, Llagostera, 14/04/19.


Femella. Prop de can Perera, Panedes, Llagostera, 01/05/19.


Can Perera, Panedes, Llagostera, 20/04/18


Prop de can Perera, Panedes, Llagostera, 31/03/19. Foto: Rosa Matesanz Torrent.