Verdeta d’ull ros (Callophrys avis)

ETIMOLOGIA.

Callophrys, ve del grec kallos, hermosura i ophrys, cella.
Avis, genitiu de avis, dels ocells.


Prop del tram alt del Ridaura, Llagostera, 29/03/19. Foto: Rosa Matesanz Torrent.


Prop de can Perera, Llagostera, 07/04/19.